Het vetenskap – Så blir du en forensisk brandutredare i USA och så arbetar de

publicerad 3 oktober 2015
- av NewsVoice
CSI Miami eld
CSI Miami - Bild från TV-serien

National Geographic (NG) skriver om hur forensiska brandutredare fastställer orsaken till bränder, anlagda eller inte. För att lyckas behöver experterna göra tillräckligt många observationer och de behöver rätt verktyg samt en bra utbildning i grunden.

Läs mer om hur det fungerar i USA

Artikeln berättar även om hur en forensisk utredare av en brand arbetar för att fastställa var elden startades. Det gäller att hitta brandens ursprungliga "point of origin" eller den yta där det började. Det kan handla om ett särskilt rum eller mer exakt som till exempel en lägereld.

Läs mer om utredningsarbetet

Text från Brandskydd.tv | NewsVoice stödjer bloggen Brandskydd.tv som ska minska brandriskerna i Sverige | Bild från TV-serien CSI Miami