Integrative Care Science Center: Ökad livskvalitet efter vård på Vidarkliniken

publicerad 19 oktober 2015
- av NewsVoice
David Finer

David FinerStudier visar att vård av patienter med stressbesvär erhåller bättre livskvalitet och får minskad läkemedelsanvändning efter en vistelse på Vidarkliniken. Det skriver David Finer på Integrative Care Science Center.

“Vid integrativ vård kombineras konventionell skolmedicinsk vård med komplementära terapier. Sådan vård ges i Sverige vid Vidarkliniken. Inom AIMS-projektet har forskarna använt patientrapporterade data, sjukvårdsdata och nationella registerdata (läkemedelsregistret, Försäkringskassan) för att undersöka hur patienter med stressrelaterade besvär mår efter vården på Vidarkliniken.”

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *