Jens Jerndal: Det militärindustriella komplexet ligger bakom krigen och statsterrorismen

publicerad 23 oktober 2015
- Jens Jerndal
Major General Dwight Eisenhower (1942) Source: The Imperial War Museum, public domain
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

Dagens eskalerande flyktingkris ger oss en påminnelse om vad som försiggår därute i ”stora världen”, om vad krig innebär i praktiken. I Sverige har vi ju lyckats undgå krigets härjningar under 200 år, så vi har svårt att föreställa oss vad det faktiskt handlar om, något som också märks i debatten om svenskt NATO-medlemskap.

Text: Jens Jerndal (Facebook| Läs fler artiklar av Jens Jerndal

Forna tiders krig kunde startas av ambitiösa kungar över ett landområde eller en gränstvist, eller bara för att röva åt sig mer land, t.ex. kolonier på en annan kontinent. Inte sällan tog man till religionen för att rättfärdiga de hemskaste blodbad i andra länder. Det rörde sig om pirateri och oförblommerade rånmord i gigantisk skala, och segrarna framställdes av sina historieskrivare som folkhjältar.

Idag är förevändningarna andra, och vapnen oändligt mycket mer dödliga, men en modern version av samma kollektiva brottslighet fortsätter, kamouflerad med yviga deklarationer om mänskliga rättigheter, fred, frihet och folkens självbestämmanderätt.

Några klarsynta tänkare har framhållit, att förövare av enstaka små brott inom varje land förföljs och bestraffas, medan folkmord och stöld eller förstörelse av hela länder bara ökar förövarnas ära och makt. Jämför hur t.ex. någon som kommits på med en liten mängd olaglig narkotika för personligt bruk i USA kunnat straffas med decennier i fängelse, medan samtidigt de som beslöt mörda hundratusentals oskyldiga människor genom att bomba sönder hela länder, nu solar sig i makt och ära, och belönas med höga politiska och militära poster och för vanliga människor ofattbara dollarbelopp. Och kanske Nobels fredspris…

Ett par av USA:s allra främsta generaler under 1900-talet har efter en lång karriär insett vad de hållit på med och delgivit oss sina tankar om vad krig egentligen handlar om.

General Dwight D. Eisenhower, överbefälhavare i Europa under andra världskriget och USA:s president 1952 – 1960 uttalade följande:

”Varje kanon som tillverkas, varje krigsfartyg som sjösätts, varje raket som avfyras, innebär i slutändan en stöld från dem som är hungriga och inte har mat, från dem som fryser och saknar kläder. Denna krigsrustade värld kostar inte bara pengar. Den kostar sina arbetares svett, sina vetenskapsmäns geni, sina barns hopp. Detta är inget liv alls, i dess sanna mening. Under krigets moln hänger mänskligheten på ett kors av järn.”

Låt mig då påminna om att det totalt kostar flera miljoner dollar att fälla en enda bomb, med allt vad det innebär. En ofattbar summa för ett svältande barn. En summa som kunde åstadkomma underverk i många fattiga länder. USA fällde 17,500 bomber under sin invasion av Afghanistan bara under 2001. I Irak gjorde USA 29,200 bombanfall bara under 2003. Det blir i genomsnitt 80 bombanfall varje dag, vardag som helgdag under hela året. Sedan 2002 har USA gjort 38,100 bombangrepp på Afghanistan trots att landet redan var ockuperat av USA och NATO (!) Vem vill leva i ett land där man när som helst kan bli utplånad eller sprängd i bitar, mista sina anhöriga och allt man arbetat för ett helt liv? – Så den som kan, flyr för sitt liv. Men det är bara ett litet fåtal privilegierade som ens har möjlighet att fly.

Sedan Obama tillträdde som president, uppges hans regering vara ansvarig för minst 18,274 bombangrepp bara i Afghanistan, varibland åtminstone 1,160 med drönare utan piloter. Helt nyligen bombade amerikanskt flyg under upprepade attacker ett sjukhus i Afghanistan som sedan många år drivs av Läkare Utan Gränser. Sjukhuset förstördes och 22 människor dödades, bland dem tre barn, med många fler sårade.

NATO gjorde 7,700 bombanfall i Libyen och USA har dödat över en miljon människor i Irak

NATO, med skandinavisk medverkan, gjorde 7,700 bombanfall i Libyen under 2011 och lämnade ett av Afrikas mest välmående och bäst skötta länder i ruiner och i händerna på just sådana terrorgrupper som USA påstår sig bekämpa. Sifferuppgifterna kommer från den amerikanska fredsorganisationen WarIsACrime.org.

Blir vi medlem av NATO, eller bara samarbetar med denna militärorganisation, ja då välsignar vi ju krigsbrotten, även om vi inte direkt medverkar till nya. Är detta en värdig politik för Sverige? Är det inte äntligen dags att säga ifrån?

De tusen miljarder dollars USA årligen spenderar på sin krigsmaskin och på att oprovocerat bomba sönder alla dessa länder, kunde ha använts till att lösa problemen med fattigdom och sjukdom i världen. Men det värsta är att varje sådan bomb direkt orsakar död och obeskrivligt lidande bland oskyldiga människor.

Bara i Irak beräknas USA:s krig ha dödat långt över en miljon människor och sårat och lemlästat över fyra miljoner människor, varav en hög procent barn. Av vilken anledning? – Att rädda dem från Saddam Hussein och garantera dem frihet och demokrati? – Oavsett vilka välklingande förevändningar man må åberopa, så är sanningen att krig är massmord av det brutalaste tänkbara slag, och mycket mer än mord.

Foto: warisacrime.org

Foto: warisacrime.org

Det militärindustriella komplexet

Som de flesta vet vid det här laget, utfärdade Eisenhower i sitt avskedstal som president en allvarlig varning för vad han kallade ”det militärindustriella komplexet”. Hans varning har förklingat utan effekt. Idag styrs världen av just ”det militärindustriella komplexet”, och dess ledstjärna är total global kontroll och ständigt ökande vinst med vilka medel som helst.

USA är idag definitionsmässigt en fascistisk oligarki med globala aspirationer som rutinmässigt bryter både mot sin egen upplysta författning från 1776, och mot internationella avtal och rättsprinciper.

Den som på allvar tror att USA:s militära operationer sedan 2001 i minst halvdussinet länder i Mellanöstern och Afrika haft något annat syfte än att främja det militärindustriella komplexets finansiella intressen till priset av miljontals människors liv, hälsa och egendom, har förlorat all kontakt med verkligheten.

ALLA krig är brott mot mänskligheten. Det finns inga godtagbara skäl att börja ett krig. Som någon uttryckte det, krig är det enda spel där inget land kan vinna, utan alla krigförande länder förlorar. Däremot kan enskilda människor och företag tjäna kolossala pengar på krig. Och det är den utan jämförelse viktigaste – om inte den enda – orsaken till att mänskligheten fortfarande plågas av krig.

Krigen är också den främsta orsaken till fattigdom, svält och sjukdom. Hela världens officiella årliga utgifter för krig och försvar inklusive både aktiv och administrativ personal, uppgick 2014 till i runda tal 1776 miljarder dollar, varav USA ensam stod för närmare hälften. Och då vet vi att de officiella amerikanska siffrorna inte täcker CIA:s och andra säkerhetsorganisationers hemliga verksamhet, som enligt initierade ”visselblåsare” huvudsakligen finansieras genom internationell narkotikahandel.

Glöm myten att krig skapas av religiösa, etniska, eller politiska konflikter mellan folkgrupper. Om sådana konflikter överhuvudtaget finns, så leder de aldrig till krig om de inte avsiktligt utnyttjas och blåses upp av statsmakter med politiska eller ekonomiska motiv.

War on terror

Vi blir itutade att det är muselmanska extremistgrupper som skapar konflikter och utför terrordåd och som äventyrar säkerheten och skapar krig. Det har förekommit extremister och terrorister i alla tider. Men deras inflytande har varit mycket begränsat, och den stora majoriteten muselmaner har genom seklen levat i fred och harmoni sida vid sida med judar, kristna, hinduer och buddhister. Redan romarna talade om att ”söndra och härska”. Ett urgammalt härskarknep för att tillskansa sig makt, som är lika aktuellt idag som på romartiden. Ett annat lika gammalt härskarknep är att skapa rädsla för något som man då måste försvara sig mot.

”Kriget mot terrorismen” är det geniala sättet för vapenindustrin att garantera att kriget aldrig tar slut och kan föras var som helst på Jorden. Efter andra världskrigets slut skapades det så kallade ”Kalla Kriget” mellan USA och Sovjetunionen, som motiverade rädsla, vilken i sin tur motiverade en stark ”försvarsmakt”. När Berlinmuren föll och Sovjetunionen föll sönder tog det kalla kriget slut. Och därmed försvann också det uppblåsta hot Sovjetunionen utgjort, och man behövde inte längre lägga så mycket på vapen. Under Clinton-perioden på 1990-talet hade USA för en gångs skull ett budgetöverskott, bl.a. på grund av de minskade försvarsutgifterna.

En minskad militärbudget är en katastrof för det militärindustriella komplexet, och man började planera för ett nytt hot, som kunde motivera astronomiska försvarskostnader, med miljardvinster till industrin och bankerna. Vis av erfarenheten aktade man sig denna gång för att välja en fiende som kunde försvinna ur bilden eller bli en bundsförvant. Så man uppfann kriget mot terrorismen och skapade Al Qaeda för att visa att det fanns farliga terrorister. Den falskflaggade attacken på tvillingtornen i New York och Pentagon iscensattes som förevändning för att åter kunna ta till vapen i stor skala, och dessutom utöva minutiös kontroll av hela befolkningen.

I verkligheten är den enda terrorismen vi behöver frukta den amerikanska statsterrorismen. De allra flesta terrordåd vi sett de senaste decennierna har varit ”falskflaggade” [false flag operations*], dvs iscensatta och genomförda av CIA, Mossad, MI6, eller andra s.k. säkerhetsorganisationer under sken av att komma från fanatiska muslimska grupper. Syftet är dels skapa rädsla hos befolkningen, så att de ber om mer militärt skydd och mer övervakning, och dels att skapa hat mot muslimerna, så att västvärldens befolkning vill stödja USA:s krig mot de muselmanska länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Krig som ytterst har både ekonomiska och maktpolitiska orsaker. Söndra och härska.

Även om vi inte förmår göra något åt statsterrorismen, så kan vi i varje fall fördöma den och vägra att samarbeta med dess förövare. Vi får inte heller glömma att det finns en växande opposition inom USA av rättskaffens fredsälskande och medvetna amerikaner, som behöver uppmuntran och stöd utifrån.

Lösningen börjar med att inse vad som sker och vägra att acceptera det. Om tillräckligt många av oss går samman och vägrar att lyda order eller samarbeta, ”röstar med plånboken”, slutar köpa maktelitens produkter och tjänster, och i stället producerar vår egen energi, vår egen valuta, vår egen alternativa sjukvård, våra egna organiska och ekologiska livsmedel, ja då faller deras struktur samman. De är totalt beroende av oss gräsrötter som arbetsmyror, konsumenter, administratörer, poliser och soldater, och vägrar vi i tillräcklig omfattning att samarbeta och lyda, så blir de maktlösa. Men vi bör inte vänta till dess att vi förlorat vår makt genom att all produktion och alla tjänster robotiserats och datoriserats.

Av de ofattbara resurser som spenderas årligen på förstörelsevapen, bomb- och jaktflyg, hangarfartyg, ubåtar och anda krigsfartyg, kärnvapen och andra vapen, spionsatelliter, drönare, NSA:s gigantiska spionorganisation etc. etc. etc., skulle bara en liten del räcka till för att inom en tioårsperiod avskaffa fattigdomen över hela Jorden, ge alla tillgång till fri energi, självförsörjning med livsmedel, undervisning till alla, och en starkt förbättrad levnadsstandard. I stället använder USA och många andra länder dessa resurser på att vidmakthålla krigsapparaterna och utplundringen av de fattiga länderna med stora naturtillgångar, och till att föra ett permanent krig mot påhittade fiender.

Varför gör inte alla andra länder inom FN gemensam sak och samlar sig i protest mot USA:s övergrepp? Den kände amerikanske journalisten och samhällsanalytikern Chris Hedges påpekade nyligen, att enda sättet att få en ändring till stånd, är att stoppa och avveckla det militärindustriella komplexet som Eisenhower varnade för.

Så länge det har makten i USA, så länge kommer det eviga kriget att fortsätta, och sannolikt eskalera. Ett av resultaten är de kraftigt ökande flyktingströmmarna, som vi européer nu snällt och solidariskt får försöka ta hand om, men vi bör inte glömma att de som lyckas ta sig hit är ett mycket litet privilegierat skikt. Den stora massan får aldrig möjlighet att komma längre än till närmaste flyktingläger i ett angränsande land.

Det är hög tid för ett globalt paradigmskifte!

Text: Jens Jerndal

* False flag Operations are designed to deceive in such a way that the operations appear as though they are being carried out by entities, groups, or nations other than those who actually planned and executed them. 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Gunilla Bengtsson – Härnedan länk till en läsvärd artikel av Garikai Chengu, “a scholar at Harvard University” om USA:s och NATO:s mord på Ghadaffi och Libyen. Få är nog medvetna om det som står i artikeln. Eller för den skull om de verkliga motiven bakom anfallet.

  Vad beträffar det Du berättar som Din uppfattning om Libyen 1980, så hade 30 år gått sedan dess, och mycket hinner hända på 30 år.

  Som svensk skäms jag verkligen över att Sverige deltog i denna krigsförbrytelse.

  http://www.informationclearinghouse.info/article43193.htm

 • Som sagt USA har tillgång till baser i Turkiet och på en hel del andra ställen.
  De duger för att bevaka det här hörnet.

  En rysk robot riktad mot USA,s landmassa skulle inte skjutas över Ukraina utan över Nordpolen så det strategiska läget på Krim är inte toppen.

  ———————–

  Är det inte väldigt intressant att militärer på permis / tjänstlediga kan låna pansarvapen, Mig-flygplan, kanoner och krut och alle slags vapen ?
  Hur många andra arméer bjussar på detta vis ?

  ———————–

  Du nämner olja mm på och kring Krim, jo det är nog skäl till konflikt, dvs att Putin blir sugen på att sno den till sina oligarkpolare.
  Låt oss anta att Krim snart meddelar att man nationaliserar alla sådana tillgångar och sedan händelsevis säljer dem till sagda oligarker. Ett sant Putinskt scenario !
  Vi avvaktar och ser…..

  Så var det just det där med olja, gas, vattenkraft osv. Ukraina är ett ganska rikt land på sådana tillgångar, dessvärre ligger det mesta i sydöst, märkligt nog där Putins permisbassar trivs som bäst.
  Märkligt sammanträffande, eller hur ?

  Ryssland avsåg att bygga en gasledning under Svarta havet, liknande den under Östersjön, men det gick åt h-e. Oligarkerna är nog inte glada för det och behöver kanske smörjas lite?

  ————————

  Att Ukrainsk militär skall ha sagt att de inte mött ryssar i strid känner jag inte till och avstår kommentar.
  Men om det inte är ryssar och inte spöken, vilka är de ?

  ——————————–

  Hr Grafström, varje gång Du hör USA så går tydligen en eller annan säkring. Försök att andas lite lugnt och låtsas att det inte står USA, byt till Island eller något mer oskyldigt och behandla sedan texten som Du skulle ha gjort om det handlat om Island.
  Ditt USA-hat är så massivt att Du missar rätt mycket av nyanser, dessutom betyder inte två fel i USA att ett rätt i Ryssland ger hela sanningen.

  • Gunilla
   Usas folk är inte föremål för min kyliga vrede utan deras psykopatoligarki som är orsak till att oligarker dök upp i Ryssland så fort väst gavs fria händer av den naive Gorbachev.
   Jag har nog samsyn med många amerikaner att döma av deras bloggar och ser ofta amerikaner kommentera med den typen av kritik som stör dig.
   De som nu verkar i Ryssland är en avspegling av systemet i väst där korruptionen sedan länge gjort att den privata sektorn är det enda som är kvar. Tom polisen är i Usa formellt ett företag även om medborgarna inte vet det. I Ryssland finns det till västs irritation även en motpol som växt fram bland realister när de såg vilken förödelse västinflytandet ledde till och dom stöder Putin eftersom han är en duglig representant.
   Låtsas inte som du inte vet att de federalistiska Ukrainarna i öst är Kievs motståndare.
   De har webbsidor där du kan bekanta dig med en del av dem.
   Den Svartahavsolja som Usa hoppades komma åt tror jag avtalades 1982,( fö samma år som Reagan godkände terrordåd som utfördes mot Sovjets oljepipelines) och säkert vill alla oljeoligarker i väst och öst komma åt det. Varför är östoligarker framskapade av västoligarkers inflytande mer irriterande för dig än västoligarkerna själva?, det var fö såna västoligarker som påtvingade Ryssland bolshevismen.
   Genom Usas statskupp i Kiev och dess Usa-styrda proxykrigföring har Usa öppnat dörren på vid gavel för ryska motåtgärder. Det fanns ypperliga möjligheter för bra affärer med Ryssland men de giriga psykopatoligarkerna i väst gapade över för mycket eftersom de inte vill ha någon ömsesidighet, bara dominera själva. Usa har inte i Ukraina att göra och deras 1400 militärbaser världen runt bör stängas. Usas intensivt rysshatande Brzinzky räknade fel på varje punkt. Han hoppades på rysk ockuppation av Ukraina(särskilt väst!) så att det skulle bli ett ‘Vietnam’ för Ryssland.
   Och visst finns det naturtillgångar i öst. Emellertid var de ryska gruvorna mer lönsamma men trots det importerade de ändå från de Ukrainska för att bevara arbetstillfällen där. Så oliberalt!
   Separatisterna hade hemvärnsförråd innehållande stridsvagnar så pansarvärnsvapen fanns säkert.
   Du har fortfarande inte fattat det där med logistik. Det handlar om mängd mot mängd och olika vinkelavsnitt. Skall man skjuta ner missiler på uppvägen har man inte lång tid på sig.
   De skjuter väl ner överallt där de kan men över Nordpolen är det redan långt gånget. Helst vill de ta dem när de inte går så fort. Usa har ju bluffat om Iran som motiv för missilförsvaret i Polen men hela tiden haft Ryssland som tänkt mål.

 • Peter G

  ” Han har ‘erkänt’ att de planerade operationen på Krim. Hade du föredragit en improvisation som skulle leda till många döda? ”

  Jag förstår inte frågan.

  ——————–

  Gruffet i Ukraina har inte med USA att göra utan att Putin vägrar acceptera att det Ukrainska folket hellre vill vara med i EU än i Putins hägn.
  Därför körde de den korrupte rysslakejen Janokovytj på porten, läs om hans utsvävningar med gigantiska palats osv. En riktig gammal öststatsfigur………..

  Som straff tar Putin Krim.

  Upptäcker så att det blir väldigt dyrt att dra vägar och bygga broar som länkar Krim till Moder Ryssland.

  Alltså startas ett ” inbördeskrig ” med tusentals ryska soldater för att skapa en landväg till Krim. Soldater utan korrekta militära beteckningar. Det senare är inte minst ett brott mot Genevekonventionen.
  När soldaterna kommer hem i lådor så tillåts inte familjerna skriva dödsannonser samt begrava dem dagtid.
  Blåljuger om alltihop men meddelar ett år senare att det var planen från början.

  Tror Du kan hitta båda versionerna på U-tube.

  Vem ( utom Putins lögnfabrik ) har någonsin påstått att USA ville ta Krim ?
  Turkiet är sedan länge med i NATO så baser i närområdet saknas inte.

  För övrigt känner Du kanske till att man sedan 60-70-talet efter Krusses micklande på Kuba inte behöver ställa bomberna och granaterna vid gränsen.
  Det går utmärkt att skjuta från andra sidan jorden.

  Som avslut på detta vill jag påminna herrn om att enligt Reportrar utan gränser så har Svensk press nr 5 på listan över nationer med sant fria media, Ryssland har plats 152 av 180 möjliga…………………

  • Gunilla
   Du vill inte förstå frågan. Vid Krim vidtog ryssarna förberedelser för att undvika blodsutljutelse eftersom Usas kuppregim i Kiev kunde uppmana till blodbad och innan situationen stabiliserats var det klokast att inte orda för mycket om det. Termen blåljuga kan du tillämpa på andra aktörer med större rätt.
   Och federalisterna i Donbass reagerade på fascisternas hotelser om att utplåna dem som Colorado-skallbaggar. De besökte området och misshandlade motståndare till Maidan och sade att de kommer tillbaka.
   Usa tog nog för givet att de skulle komma åt Krim när deras statskupp genomförts så det var inte nödvändigt att gå ut med det separat. Det finns också oljerättigheter förknippade med innehavet av Krim som Usa ville komma åt. Men utåt vill de ju låtsas som att det var ett gräsrotsuppror i Kiev ( men demonstranterna fick visst 70dollar om dagen av Usa)
   ‘Gruffet i Ukraina har inte med Usa att göra’
   Det är ett groteskt påstående. Många även bland Usas eliter har motsatt uppfattning.
   Du är förblindad av den ensidiga västpropagandan som är till för massorna, men som alltså inte ens Usas egna eliter generellt ställer sig bakom.
   Få seriösa militära experter har svårt att förstå att Ryssland inte ville släppa ifrån sig den flottbasen och lämna fritt fram för missilangrepp. Du har inte fattat – det handlar bla om att Usa därifrån har chans att skjuta ner ryska missiler på vägen upp vilket skulle ge Usa möjlighet att förhindra Ryssland att slå tillbaka. Och det handlar inte bara om att det finns typer av missiler som även går att skjuta från mycket längre håll utan även om logistik. Placering antal och kostnad. Usa flyttar fram positionerna runt om. Det misslyckades i Georgien och Tjetjenien men fortsätter på flera håll.
   Jag har också hört om ryska soldatmödrar som protesterar och det kanske är sant. Men Ryssland förnekar ju inte att frivilliga deltar så en del av dem kommer väl hem i kistor.
   Om det finns andra utöver dem är i alla fall inte bevisat av väst. Däremot har väst ljugit hela tiden om ryska pansarkolonner men aldrig lagt fram bevis. Tom Ukrainas generaler och underrättelsetjänster har ju dementerat att de slagits mot ryska styrkor.
   Reportrar utan gränser för sin blindhet tycks det. Alla internationella organisationer verkar vara under västs kontroll. Allt är besudlat av den angloamerikanska oligarkins blodspengar.

  • “Gruffet i Ukraina har inte med USA att göra….”
   Dårskapen talar för sig själv. Meningslöst argumentera med idioter.

 • Miltals från ämnet som vanligt.

  Kan Du erkänna att Khaddaffiregimen var en fruktansvärd diktatur eller inte?
  Det är nämligen det jag primärt vänder mig mot att Ni förnekar.

  ————————

  Att USA sysslat / sysslar med mycket s–t är ju inte direkt nytt och ett tacksamt mål för USA-hatare och en underbar tillgång för thrillerförfattare och konspirationsdito.
  Det ligger ju i själva sakens natur att de aldrig kommenterar eller förnekar något så då kan vad som helst presenteras som sanning förvisso obekräftad, men ingen rök utan eld heter det ju..

  Nu har vi Putin med stormaktsambitioner som ljuger och fixar på sin kant och naturligtvis kommer att få finna sig i samma behandling.
  Intressant i hans fall är ju att efter ha blåljugit om Krim och Ukraina så erkänner han plötsligt att annekteringen varit planerad från början.

  Kanske en ny trend för stormaktsledare ?

  Tala sanning, åtminstone senare.

  • Gunilla
   Varför skall jag erkänna något. Jag konstaterar att väst ljugit enormt mycket om alla som inte låter sig underkuvas. Därför är mycket av bilden av K falsk. Bäst att inte döma med utgångspunkt från väst-info.
   Vidare är det uppenbart att det som hänt var enormt skadligt för både Libyen och för Afrikanska Unionen så även om man tror att K var onödigt hård så var det med facit i hand mycket bättre för folkmajoriteten än det som kom i stället.
   Var han diktator? Ja och i ett klansamhälle fungerar inget annat om man skall styra över dem. De accepterar annars inget annat överhuvud än Allah.
   Med tiden kanske hans variant av socialism hade tagit över eller någon annan filosofi.
   Putin citeras medvetet falskt av västmedier, de klipper bort och översätter avsiktligt fel.
   Han har ‘erkänt’ att de planerade operationen på Krim. Hade du föredragit en improvisation som skulle leda till många döda?
   Krim är ett uttjatat ämne. Blåljugandet ligger till 100% på västsidan. Många även bland Usas eliter har tagit Ryssarna i försvar.
   Från militär synvinkel vore det vansinne att tillåta Usa att göra statskupp med våld och sen låta dem ta över Krim med flottbaser och underjordiska anläggningar och sen placera missiler riktade mot Ryssland. Ryssarna vet att angloamerikanerna inte slutar förrän de slukat hela Ryssland. De stämde i bäcken både i Ukraina och Syrien när det var dags och det bör hela mänskligheten vara tacksamma för.
   Det märks att du följer bra alternativa medier för lite och msm för mycket. Du är grundlurad av etablissemanget.

 • Lockerbie
  Västs underrättelsetjänster hjälpte till vid mellanlandningen och det var där bomben lär ha kommit med. Förhandsinfon gjorde att de kunde försöka arrangera så de blev av med en del ‘besvärliga’ individer. En ciaagent med för Reaganregimen besvärande avslöjanden om Iran Contras skandalen påstods ha dött och de handlingarna antogs ha varit föremål för de tidigt anlända agenternas intresse vid Lockerbie.
  Men å den andra sidan kostar det Usa mindre att läcka såna uppgifter efter att den skandalen ändå briserat medan Bernt Carlssons roll är mer besvärande för dem. Det var kanske hans handlingar de snokade efter också.
  En amerikansk författare och hans publicist fick förstöra en hel upplaga av en bok där han påstått att en FBI-chef i sista stund före avfärd hade kommit och hämtat sina släktingar bla sonen ur planet.
  Men det framkom att sonen verkligen befann sig på plattan efter planets avfärd.
  Det är sånt som gör att man kan misstänka att det var sant att det fanns amerikaner ombord som misstänkte elakt spel och kände sig säkrare genom kännedom om att de släktingarna var med.

 • Bernt Carlsson FN-sändebud dog i Lockerbie. Den enda måltalan och hämnden för att förstatligandet av Namibias gruvor gick igenom. I svenska tidningar berättades att Bernt C. varnat sin fru i USA för att öppna några paket. Han levde under hot och kunde ju med egna ord berätta om de vidriga arbetsförhållandena i Namibias privata gruvor. Det ville inte slavdrivarna och diamantutvinningsbranschens värsta vara med om. De fick ju med katastrofen ett dödshot mot en stor del av Namibias nya regim som skulle åkt med samma plan.. En torpeds bekännelser passar liksom som hand i handske.. Att USA kallblodigt sköt ner ett iranskt passagerarplan för att starta en konflikt i sundet och med Iran nämns inte. Särskilt inte av dig Gunilla…

  Bernts kassaskåp på hans låsta fn-kontor i USA var länsat när man skulle ta hand om hans tillhörigheter.

  Du Gunilla kan läsa på om hur man störtade Mosadeq. Det är mer eller mindre en grundkurs i falseflag, false accusations, terror aso… You will know the drill and recognize it when U se it!

 • Snälla Ni !

  Orkar inte slösa för mycket tid på kommentar då jag väl som vanligt skriver för blinda sinnen………

  MEN !

  Jag hade affärskontakter med Libyen på 80-talet och det var en förfärlig diktatur och inget annat !
  Offentliga avrättningar mm
  När den s.k. våren anlände och folket försökte resa sig hade han för säkerhets skull anställt legosoldater för att kväsa upproret.

  Om Lockerbie var en lögn undrar jag varför han utlämnade gärningsmän och betalade skadestånd?

  Nä, sånt här förnekande är lika jönsigt som när man påstår att Hitler inte kände till utrotningslägren.

  Läs på om Ni inte vet vad som definieras av ordet DIKTATUR

  • Gunilla
   Så det förekom dödsstraff i Libyen. Bör man byta ut Usas regim av analoga skäl?
   Det är du som är okunnig när du tror att den arabiska våren var något annat än Cia-understödda statskupper. Tror du att Usas egna generaler skulle berätta att det officiellt berättades 2007 att Usa skulle framtvinga regime change i 7 länder.
   Seymour Hersh berättade i detalj om planerna i ‘The redirection’.
   En amerikan Gene Sharp utarbetade i samarbete med Cia en metod som senare applicerats som färgrevolutioner. Enligt Wayne Madsen skulle det behövas fler än de 64 kritorna i Crayolas barnkritor för att täcka alla dessa fall.
   Det är helt groteskt att försvara utbytet av ett omfattande trygghetssystem mot totalt kaos.
   Usa ingrep därför att Afrika vred sig ur Usas dominans genom ett separat penningsystem.
   Angloamerikanerna har angripit varje gång ett land frigjort sig från dollarn och fått andra att ansluta sig. Samma med Saddam 2003. Men även med både Stalin 1953 och långt tidigare.
   Lockerbie: en belgisk ingenjör har senare erkänt att Usa övertalade honom att vittna falskt så beviset fanns aldrig. Vidare kohandlar Usa bakom kulisserna ungefär som sker i rättsväsendet. De ger Libyen ett ekonomiskt fördelaktigt erbjudande men förstås förödmjukande.( En oskyldig Kanadensisk småbarnsmor erkände att hon utsatt dagisbarn för övergrepp eftersom det gav kortare straff än om hon nekade. Allt baserades på vittnesmål från barn och det påstods fantastiska historier om satanism.)
   Det svärmade av amerikanska agenter vid Lockerbie innan de lokala myndigheterna kom fram. En uppgift som förts fram var att Usa erbjudit Iran hämnd som kompensation för Usas nedskjutande av ett Iranskt plan, på det sättet. Men det finns fler teorier. Att Usa hade förhandskännedom torde vara klarlagt.

 • Gunilla: Diktatur?

  “In Libya [..] National elections were indirect through a hierarchy of people’s committees. The head of government was elected by the General People’s Congress. The last such election was held in March 2010.” -WP

  Detta var såklart före revolten..

  Var får du detta med terror ifrån? Lockerbie/Libyen var ju lögn och det är redan bevisat.

  Dock Intressant hur man nu efter den väst-stödda revolten får påhälsning av terrorister i närliggande länder som verkar ha fått sin träning just i Libyen och då av IS…………………

  http://www.bbc.com/news/world-africa-33440212

 • En liten fråga.

  Allt annat åsido men vem kan i sanningens namn hävda att :
  “……Libyen under 2011 och lämnade ett av Afrikas mest välmående och bäst skötta länder i ruiner…..”

  Vad allt Khadaffi gjorde behöver vi kanske inte påminnas om……………………

  Men jag inbegriper inte terror och diktatur i en välskött stat !

  • Khadaffi härskade över ett antal klaner med feodalt ursprung dvs i princip främmande för federala statsbildningar. Det går inte i en fart att omvandla en sån samhällsstruktur till mer lik europeiska samhällen om det nu tvunget skall vara allas mål. Befolkningen hade verkligen ett gynnsamt förmånssystem. Och Afrika hade om inte Usa lyckats röja honom ur vägen erhållit en självständig gulduppbackad valuta med fördelar för Afrika jämfört med att slava under dollarberoende.
   Störtandet av K var bland det mest idiotiska som Sverige hittills medverkat i tror jag.

 • Tyvärr den stora massa både i Sverige och i övriga västvärlden fortfarande sover och ser inte att deras politiker representerar de inte längre,istället de är landsföredare och följer notoriskt allt order som kommer från USA/Israel oavsätt om deras lands ekonomi får förödande konsekvenser eller inte.Allt detta går att genomdriva av dessa landsföredare bara om folket är inte medveten om vad som händer egentligen runt om de.De fortsätter att upprepa vad politikerna säger till de typ i solidaritetens namn,i medmänsklighetens namn o.s.v. och fattar inte att allt detta kommer att resultera i ursprungsbefolkingens lidande på alla planer som sjukvård,skola,äldrevård m.m. och till slut att de kommer att bli minoriteter i sina ägna länd.Att Sverige ska gå med NATO drivs att våra landsföredare till politiker som stödjer allt annat krigsföring m.m. som USA ger order till de.Tyvärr det finns inget allternativt lösning i dagens Sverige eftersom både vänster och höger får och följer sina ordrar från USA och andra partier finns inte som skulle kunna vara ett allternativt.Det ser väldigt mörk ut just nu och om inte folket vaknar snart och går ut på gator då är snart försent när dessa landsföredare till politiker som Cecilia Malmström med flera har skrivit på TTIP och Tyranin börjar i Europa också som i USA.

 • Det kanske är dags att i första hand göra en Island, och om inte signalen går fram så i andra hand en Rumänien eller nåt, tjära och fjäder verkar futtigt i sammanhanget.

  Apråpå Terrorism, i en modern ordbok finns följande att läsa : Ter-ror-ism ” When govern-men-t seek to rule by intimidation, står inget om araber muselmaner, pillerknaprare Al Kvadda, ensamvargar mm.

  När är det dags att sluta gå till “vallokalen” och som alternativ ta ansvar för sitt liv och tillsammans med andra inom en snar framtid se manifestationen av det som trots allt många visualiserat ( även om det skett i smyg ) Jantelagen är brutal har lilla moi erfarit typ jämt, att stå upp för det som är “rätt” oavsett konsekvenser är inget för amatörer och det hemskaste av allt så genererar det minimalt med gillaknappar vad nu det är för livsviktig företeelse.

  Googla gärna gatlopp eller annat skojigt som kan komma att utspela sig i en stad nära oss alla, det vill säga om det finns kvar riktiga män här i krokarna.

  Kan det även vara så att det inte är MIK , nyttiga idioter och annat pack som sålt sin själ som är problemet utan vi andra som låter det fortgå i rädslan av att inte riskera inbillade kortsiktiga sk. förmåner

  Må vi alla leva i intressanta tider, sa nån klok en.

 • Tege Tornevall
  I din kommentar lyckades du sabba för Sverige, underkänna Brasiliens val av samarbete, uppmuntra rysskräcken, visa att du helt ignorerar Jens Usa-kritik.
  Usa måste vara tacksamma för din draghjälp.
  Du kanske kan få en nyckelhängare från Lockheed som uppmuntran.

 • När jag såg Charlie Chaplin mins jag någon sekvens att han som glasmästare behövde jobb för att leva, därför skickade han en pojke som kastade stenar mot rutor och sedan kom Chaplin och reparerade. En genial affärsidé.

  Länder som USA krigar i, får hela sin tillvaro sönderslaget. Allt behöver byggas upp. USA genom olika finansiella institut som kontrolleras av den rika eliten lånar ut pengar till dessa länder för att främja ”demokratin” och återuppbyggnad. En genial affärsidé.

  Det finns en film på engelska som heter Sanningen om Obama.

  http://ivansbj.blogspot.se/2015/10/sanningen-om-obama-och-varldsstyret.html

 • Jens, Tack för en mycket insiktsfull och kristallklar artikel. Varför lyssnade inte USA´s folk till de sanningar Eisenhower förde fram, och tog kontroll över MIK vid den tiden.
  Eller kan det vara så att det svenska folket idag är lika sovande som USA´s då.

 • Vad i all sina dagar skall t. ex. Brasilien och Kanada ha krigsflygplan till? Att exportera JAS Gripen anses som en svensk nationell angelägenhet – till priset av en dryg miljard kronor per plan (inklusive service, utbildning, underhåll etc.). Hårresande! Må vara att vi till äventyrs behöver planet för vårt eget försvar och måste täcka kostnaderna med export. Men utan piloter och markpersonal är planet ett stycke död metall. Detsamma är stridsvagnar, krigsfartyg etc. Men eftersom få västerlänningar numera vill riskera sina egna liv i krig, satsar vi i stället på utrustning och krigsmaskiner – som i sin tur kräver den personal som inte finns. Heja!
  Enda vettiga argumentet är försvar mot ett verkligt militärt hot, och ett sådant tycker jag tyvärr att Ryssland nu är. Men då krävs färre anonyma och döda maskiner och mer folk som är beredda att om så behövs riskera sina liv – som finländarna mot Nazityskland. Det är verkligen avskräckande. Annars kan det bli som när Iraks statsarmé flydde och lämnade kvar sina vapen till diverse dårfinkar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *