Åklagare lägger ned utredning mot Ion Silver – Inget brott har begåtts

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)Den åtalade Lars Dahméns försvarsadvokater chansar när de hävdar att Anders Sultan, som äger bolaget Ion Silver som säljer kolloidal silver, inte får uttala sig i en privat facebookgrupp om hälsonyttan med kolloidalt silvret (KS), säger Michael Zazzio som är anlitad av Sultan som juridiskt ombud.

Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

Denna oväntade vändning sker efter att Läkemedelsverkets chefsjurist Joakim Brandberg, som polisanmälde företaget och bolagsmännen lägger ner förundersökningen mot Ion Silver, Sultan och Zazzio. Det beslutet togs eftersom inget brott har begåtts när Sultan uttalat sig om hälsonyttan med KS.

Joakim Brandberg blir nu i sin tur polisanmäld för falsk tillvitelse/ogrundad anmälan.

I det mål i Helsingborgs tingsrätt där Anders Sultan har väckt åtal om tryckfrihetsbrott mot den tidigare ansvarige utgivaren för Helsingborgs dagblad och Sydsvenskan, Lars Dahmén, har försvarsadvokaten Ulf Isaksson och dennes assistent, jurist John Olsson, påstått att Anders Sultan inte har följt patientsäkerhetslagens 5 kapitel då han ger kostnadsfria råd på facebooksidan kolloidalt silver 2.0.

ArcanumSkolan 2024

Advokaterna skrev i sitt yttrande till Helsingborgs tingsrätt i mål B 1890-15, aktbilaga 68, sidan 21, följande ordalydelse i en av sina punkter i försvaret av Lars Dahmén som helt plötsligt vändes till ett angrepp mot Anders Sultan:

Anders Sultan utgör inte någon hälso- och sjukvårdspersonal. Han får därmed inte, enligt kap 5, 1 § p 5, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, såsom han gjort i Facebook-gruppen “Kolloidalt Silver 2.0”.

Advokaterna har uppenbarligen inte begripit innebörden av ordet yrkesmässig (motsatsen till ideell). Med yrkesmässigt menas “mot betalning”. I det fall att man inte tar betalt av dem som man ger råd till på Facebook, så kan begreppet yrkesmässigt inte vara uppfyllt, och därmed kan inget brott ha begåtts.

Det är endast de som saknar medicinsk legitimation och som tar betalt för en undersöknings- eller behandlingstjänst i sig, som yrkesmässigt utför tjänsterna i det 5 kapitlet i Patientsäkerhetslagen. Den som inte tar betalt utför sysslan ideellt och då är allt det tillåtet, till exempel att undersöka och behandla barn eller behandla cancersjukdomar.

“Om advokaternas påstående skulle ha varit gällande, så skulle alla barnföräldrar som tittar på (undersöker), rengör och plåstrar om (behandlar) och till exempel lägger på kolloidalt silver på sina barns skrubbsår, vara brottsliga och riskera ett års fängelse.”

NewsVoice kontaktade Ulf Isaksson och dennes assistent, jurist John Olsson och frågade om de har en kommentar angående att Zazzios säger att advokaterna inte förstått innebörden i ordet yrkesmässig.

Svaret från Danowsky & Partners löd:

“Vad vi har att anföra rörande detta säger vi inför domstolen”, skrev Ulf Isaksson

Zazzio säger att det endast är de som saknar medicinsk legitimation och som tar betalt för en undersöknings- eller behandlingstjänst i sig, som yrkesmässigt utför tjänsterna i det 5 kapitlet i Patientsäkerhetslagen. Den som inte tar betalt utför sysslan ideellt och då är allt det tillåtet, till exempel att undersöka och behandla barn och till och med behandla barn med cancersjukdomar.

Michael Zazzio“Om advokaternas påstående skulle ha varit gällande, så skulle alla barnföräldrar som tittar på (undersöker), rengör och plåstrar om (behandlar) och till exempel lägger på kolloidalt silver på sina barns skrubbsår, vara brottsliga och riskera ett års fängelse”, säger Michael Zazzio.

Mårten KiviSocialdepartementet förklarade i april 2014, utifrån lagpropositionen till LYHS, innebörden i begreppet “yrkesmässig” som enligt lagstiftaren innebär “mot betalning”.

Förutom det till domstolen framförda grova förtalet så har advokat Ulf Isaksson vid den förberedande förhandlingen, inför målet, strukit alla jurymedlemmar som representerar Sverigedemokraterna – så att dessa inte kunde lottas in i juryn i målet.

Dessutom så har advokaten och hans assisterande jurist, i sitt yttrande till Helsingborgs tingsrätt, påstått att Anders Sultan kan ha begått brott mot Läkemedelslagen och som grund för detta så har de två juristerna bifogat Läkemedelsverkets beslut och polisanmälan.

Juristerna har dock inte bilagt Kammaråklagaren Stefan Waerns beslut från den 6 juli i år då han lade ned förundersökningen mot Ion Silver AB, Anders Sultan och Michael Zazzio, om brott mot läkemedelslagen eftersom det, utifrån den bevisning som Läkemedelsverket har bifogat, inte kan styrkas att något sådant brott skulle ha begåtts.

Läkemedelsverket har dock, i strid med kammaråklagarens beslut och baserat på samma bevisning, fattat ett eget beslut som baseras på att brott mot Läkemedelslagen redan skulle ha varit begånget. Läkemedelsverkets beslut fattades en månad innan kammaråklagaren fattade sitt beslut om att lägga ned sin förundersökning.

Text: Pressmeddelande, redigerat av NewsVoice

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq