Läkartidningens recensent gillade bok om den organiserade brottsligheten inom läkemedelsindustrin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 oktober 2015
- NewsVoice redaktion

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter C GøtzscheCochraneinstitutets chef Peter Gøtzsche som skrev boken “Deadly medicines and organized crime” fick en uppmuntrande recension i Läkartidningen. Ett majoritet av läkare och vårdare som kommenterade instämde i att Gøtzsche har rätt. Boken kommer nu ut på svenska med titeln “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” via Karneval förlag.

Boken recenserades av Hans Peter Søndergaard som är docent, chefsöverläkare vid Kris- och traumacentrum på Karolinska institutet.

Søndergaard sammanfattar:

Hans Peter Söndergaard - pressfoto KI“Det är en mycket läsvärd bok. Den är spännande och rolig att läsa pga den stringens som, trots alla påståenden, präglar hans redovisning av fakta, resonemang och slutledningar. En fantastisk snabbkurs i varför statistik och vetenskapsteori är viktig.

Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer.”

Pål Lindström som är företags- och rehabiliteringsläkare på Susano Rehab skriver i en kommentar:

Pål Lindström SUSANO Rehab pressfoto“Hur skall jag någonsin kunna titta en patient i ögonen och uppriktigt kunna rekommendera en av de mer moderna medicinerna efter detta? Att falla till föga för den korrumperande situationen med en krävande patient som vill ha omedelbar lindring och erbjuda en “quick fix” med en tablett som i sig är framtagen med korrumperande metoder är uppenbarligen den tid vi lever i och den vardag som många av oss läkare befinner sig i. En djupt oetisk situation. Boken och denna artikels slutsatser är hisnande. Vad gör vi nu? Världsrevolution?”

Paula RyökäsAllergihjälpen skriver:

ArcanumSkolan 2024

“Ja, kanske gå ned till grunden, ta reda på vad som är “root cause” till problemen. Är det kanske en oupptäckt glutenintolerans som inte syns på blodprover som är orsaken till tarmproblem, eller kanske är det ett sjukt hus som är grunden till utmattningen eller som gör att barnet utvecklar fler o fler allergier. Det behövs uppror för att läkarna ska få tid att hitta rootcause istället för quick-fix.”

Nils Simonson som är pensionerad läkare kommenterar:

Nisse Simonson“När jag läste boken började jag skämmas över mitt yrke och kall. Att jag under en lång karriär av och till i Läkemedelskommitte inte har sett och genomskådat. Att jag låtit mig förledas och tagit uppdrag som skribent och föreläsare för Big Pharma. Vad Götszsche dokumenterar i sin bok är en bomb och ger nya perspektiv som hisnar och skrämmer. Hans lika genomarbetade genomgång i: Deadly Psychiatry and Organised Denial är ännu mera skrämmande. Finns att ladda ner som Ebook via Amazon. Läs böckerna och häpna över den gedigna dokumentationen. Snyggt att Läkartidningen låtit recensera den, till skillnad från vanliga medier som har fullt upp med Idol och Prinsdop.”

Läs hela recensionen i Läkartidningen

Beställ boken

Text: NewsVoice

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det finns en dom från 1979 i USA som gör det olagligt att neka till den vanliga cancervården.

  I första domslutet stod följande:
  “Nonetheless, it appears uncontrovertible that a patione has the right to refuse cancer treatment altogether, and should he decide to forego conventional treatment does he not possess a further right to enlist such nontoxic treatments, however unconventional, as he finds to be of comfort, particularly where recommenden by his physician”

  FDA överklagade och U.S. Supreme Court ändrade domslutet till:

  “FDA’s position that terminal cancer patients must be ensured a therapeutic gain and that only FDA approval can assure such a gain. The opinion also stated that if FCDA standards do not apply to terminally ill patients, the FDA could ultimately lose its authority over all drugs.”

  U.S. versus Rutherford, 442 U.S. 544 551 559 (1979)

  Ett problem är att FDA anser att “allt som har medicinsk verkan är en drog”. Ett tag, när man började använda feces för att återställa bakteriefloran hos folk med förstörd tarmflora, klassades även bajs som “drug”. Det har de ändrat, men principen består.

 • “Om flyget skulle ha samma olycksstatistik som den svenska vården skulle det omkomma eller skadas nästa 248 miljoner(nio procent) människor i flygresor.”

  Källa till ovan citerat
  http://np.netpublicator.com/netpublication/n64055710/52

  Ansvarstagande från yrkesgruppen sk läkare är nödvändigt för att värna svenska folkets folkhälsa!

  Det återstår att se om den sk läkarkåren har förmåga och förstånd/ansvar att ta “tag i taktpinnen” och inser att lyfta i debatten vidare. Dvs. att massivt helt sonika den sk läkarkåren säger i från och för upp debatten till att “vägra” samverka och samarbeta med “den kriminella läkemedelsindustrin”.

  Om skolmedicinen fortsätter som förut och Läkarförbundet icke alls kraftfullt agerar emot “den kriminella läkemedelsindustrins” sk mediciner och vacciner, då är det som vanligt dvs. inget kommer hända.

  Varför skall skolmedicinen(den sk läkarkåren inom Vård Sverige) alls samarbeta och samverka med den “organiserade brottslighet” som delges i “Dödliga Mediciner och Organiserad Brottslighet” och skriva ut genom recept deras sk mediciner/vacciner? Det finns bättre/alternativ vård som icke släpps in i det svenska skattefinansierade sk vård systemet!

  Är det sk “läkarskrået” alls trovärdiga om skolmedicinen fortsätter den tidigare ingivna vägen, som i ett beroendeförhållande/missbruksförhållande, dvs. en destruktiv väg som sedan väldigt många år är implementerad inom Vård Sverige/skolmedicinen. Fler dör nämligen av sk mediciner än av sjukdomar!

  Vilken slutsats drar det sk läkarskrået och deras Läkarförbund av detta?

  Skolmedicinen/Vård Sverige behöver uppenbart sedan många år reformeras;

  “Sjukvården behöver en haverikommission”

  Läs mer

  http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

  Att läkarskrået är en del av den “korrumperade sjuk- och hälsovården” går icke alls att ställa bortom all rimlig tvivel och frågan är hur kommer Läkarförbundet att agera? Alltså detta förbund har uppenbart “stor makt” att påverka för att främja svenska folkets folkhälsa!

  Minns särskilt vad en god medmänniska delgav för ca 1 år sedan;

  Det kom ett mail från den gode medmänniska Uffe Ravnskov, som delger följande;

  Jag har tidigare berättat om Professor Gøtzsche´s bok Deadly Medicine and Organized Crime som fått ett pris av den brittiska läkarföreningen. För den som inte har tid att läsa den har jag gjort denna tabell, som visar vilka böter som de olika läkemedelsföretagen har fått genom åren enligt Gøtzsche:

  Företag År Bötesbelopp
  (miljoner dollars) Typ av brott
  Abbott 2003 622 Olaglig marknadsföring

  2012 1500 Bedrägeri; olaglig marknadsföring; mutning

  AstraZeneca 2003 355 Ekonomiskt bedrägeri; mutning
  2010 520 Olaglig marknadsföring, mutning

  Bristol-Myers Squibb 2003 670 Bedrägeri
  2007 515 Olaglig marknadsföring; mutning

  Eli-Lilly 2009 1400 Olaglig marknadsföring; bedrägeri

  Glaxo-SmithKline 2004 175 Blockering av marknadsföring
  2006 3100 Korruption
  2009 750 Bedrägeri
  2011 3000 Olaglig marknadsföring; bedrägeri

  Johnson & Johnson 2012 1100 Olaglig marknadsföring;

  Lundbeck 2013 126 Brott mot kartellagen

  Merck 2007 670 Mutning av läkare och sjukhus; bedräger
  i
  Novartis 2010 423 Olaglig markrnadsföring

  Pfizer 2009 2300 Falsk marknadsföring

  Purdue Pharmacy 2007 635 Lögner om deras preparat

  Schering-Ploug 2004 346 Returkommission

  Serono Lab 2006 740 Korruption

  Tap Pharmaceuticals (Abbott) 2001 875 Ekonomiskt bedrägeri

  Medicinalindustrin fortsätter ostörd med sin kriminella verksamhet. Vartannat år publiceras Access to Medicine Index, en fyllig rapport om industrins aktiviteter, både de positiva och de negativa. I den senaste, som nyss kommit ut kan man under Top Findings (sidan 58) läsa följande:

  ”18 out of 20 companies were the subject of settlements or fines for corrupt behaviour, unethical marketing or breaches of competition law. Collectively, companies were found to have been accountable for almost 100 separate breaches…The majority of these (89%) concerned improper marketing, bribery and corruption”

  Notera att detta gällde endast de två senaste åren.

  På sidan 62 visar figur 22 att de värsta är Pfizer, Sanofi, Bayer och Merck.

  Om Uffe Ranskov
  Uffe Ranskovs senaste bok; Min senaste bok
  Uffe Ravnskov, med dr, docent
  Ordförande för THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics
  Magle Stora Kyrkogata 9, 22350 Lund
  tel +46 46145022 eller +46-702580416
  http://www.ravnskov.nu/svuffe

  Riksmedia/SVT/SVR och deras journalister bör lyfta i debatten det som förmodligen är avgörande för svenska folkets folkhälsa, de har haft gott om tid, men som synes är dessa belagda med munkavle, för varför tiger dessa sammantaget om denna viktiga för alla svenskar och folkhälsan redogörelse av Götzsche?

  Hade det handlat om flyget så hade det blivit ett enormt pådrag, och det hade blivit tvärstopp tills det säkerställts om var felet sitter och varför det blev så här via en haverikommission! Men ännu råder tystnad, dvs. det makt- och myndighets korrupta Sverige tiger, vem gynnas av det? Läkemedelsindustrin?

  “Om flyget skulle ha samma olycksstatistik som den svenska vården skulle det omkomma eller skadas nästa 248 miljoner(nio procent) människor i flygresor.”

  Källa till ovan citerat
  http://np.netpublicator.com/netpublication/n64055710/52

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • En sak till som Sverige är likt Berlusconis Italien. De två enda länderna i EU utan arvskatt. Vilket förvånade ekonomen Thomas Piketty. Märkligt då flesta länderna anser det är mycket rimligt och generellt rättvist. Ja det hade inte med artikeln i sig att göra, men uppochnedvända tillstånd i nationer förklarar sig själva med varandra ungefär. Om sadeln är bakochfram på cykeln så är det inte så främmande om styret och pakethållaren bytt plats ungefär.

 • Fundera på vilka myndigheter som är inblandade för att styra läkarkår, avlegitimera doktorer med avvikande åsikter hur korrekt drabbades diagnoser blivit fastställda – eller vilka som omtolkar EU-domstolens domar – som Sveriges regering har lovat följa!

  Vllka maktmänniskor vandrar från en maktposition till nästa – trots att de inte skött den senaste fullgott? – Vilka faktiska meriter fanns eller finns då?

  Är generaldirektör (GD) någon som egentligen kan något annat än att organisera papper? Varför kan dessa förflyttas från ena GD-posten till nästa – oavsett hur verksamheten fungerat?

  Behöver en rikspolischef ingen specialkunskap för den sysslan?

  Vad som egentligen sker hos Försäkringskassan – nog inte enda svenska myndigheten, som bryter mot EU-domstolens domar, trots svenska regeringslöften om motsatsen!

  När försäkringsläkare (FMR) försäkrar under sanningsförklaring i rättegångar åsikter, vilka inte stämmer med vad senaste internationellt accepterad forskning bevisat – utan fräckt manipulerar obestridliga fakta – drabbas skadade inte bara fysiskt utan även ekonomiskt när utlovade ersättningar enligt försäkringsbrev inte utbetalas – utan även att tvingas betala alla rättegångskostnaderna – även det egna försäkringsbolagets – efter förlust i den juridiska process – där medicinskt okunniga domare bygger domslutet i tron att fina titulär är mer trovärdiga än vad specialister med mångårig erfarenhet inom ämnet hävdat – gällande rådande samband mellan specifik händelse och därefter uppkomna besvär.

  Att FMR ägnat sig åt “jäv” och brutit mot de regelverk – vilka enligt Hippokrates alltid skall gälla – tycks inte stämma till eftertankar i svensk “rättvisas” rättssäkerhet …

  Att Vetenskapliga Råd delvis får lön för den verksamhet de skulle varit skyldiga att noga granska – är ytterligare något anmärkningsvärt – men som svenska medier, ägda av Bonnier eller Schibstedt sällan tycks vilja ta upp till debatt …

  Vem bryr sig om sådana obetydliga detaljer i vårt ”korruptionsfria” Sverige – trots påtagliga likheter med Berlusconis Italien?

  Eller hur är det egentligen???

 • Hoppfullt och äntligen en öppning. Känts mörkt tidigare men nu kanske kan det starta en debatt som kan växa även inom yrkeskåren.

 • Helt underbart att i kommentarerna se de uppvaknande läkarna som yrvaket nästan säger ‘det hade jag ingen aning om’. Skammen. En förhoppning nu att de ser till att förkovra sig och förstå att de läkemedel som de på löpande band skrivit ut förorsakar sjukdomar i stället för att bota. Rekommenderar samtliga läkare att även titta på den pågående dokumentären ‘The truth about cancer’! Det kunde medföra ett slut på den dödliga kemoterapin och strålningen. Att de nu ‘vakna’ läkarna börjar förkovra sig genom det utbud som finns på internet och lära sig att först ta reda på orsaken till en sjukdom innan behandlingen sätts in. Kanske finns det hopp om att den svenska sjukvården kan avancera och bli till hjälp för patienterna i stället för tvärt om.

 • Någon gör sig bland kommentarerna till domare över Peter Gøtzsche över dennes bok om psykiatrins mediciner som snart sagt verkningslösa.. “Samme författare påstod väl nyligen att inga av psykiatrins läkemedel hade någon effekt?” Effekt har säkert pillren men vart har boten tagit vägen? Till de värsta biverkningarna förutom de medicinska skall väl räknas attityderna, skulden och ansvaret vartill lasset på patientens axlar antar formen av ett ok..

  Det medicinska ansvaret är alltså en chimär och ett kostbart spel för de drabbade och lönsamt för aktieägarna levande i ett helt annat universum. Att sedan mjölka sjukvården på miljarder är lika sjukt som pandemins härjning bland länders ekonomier…

 • Intressant hur man vaknar, men vi har faktiskt ett eget huvud att tänka med det denna egenskap verkar lysa med sin frånvaro, men bättre sent än aldrig. Denna artikeln fick många att kommentera i Läkartidning. Kanske starten till en förändring?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *