Studie: Magnetisk manipulation av hjärncentra minskar tron på Gud och fördomar mot immigranter påstår forskare

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson

Prefrontal cortex animation - Wikimedia CommonsDEBATT. Är detta en framtida tillämpning för smartphones? En studie genomförd i samarbete mellan brittiska University of York och forskare vid University of California i USA påstås visa att om den problemlösande delen av hjärnan försvagas minskar både tron på Gud och fördomar mot invandrare.

Text: Torbjörn Sassersson | Animation på hjärnan med “prefrontal cortex” markerad i rött – Wikimedia Commons

Tekniken kallas Transcranial magnetic stimulation (TMS) och den används redan för att minska depression hos patienter. När forskarna prövade att använda TMS på “posterior medial frontal cortex” , den del av hjärnan som är aktiv vid identifiering och lösandet av problem, upptäcktes att försökspersoner fick reducerad tro på Gud och minskade fördomar mot “immigrants” dvs invandrare.

“Compared with participants who received the sham treatment, those who received TMS reported a 32.8% reduction in belief in God, angels and heaven.”

“As expected, we found that when we experimentally turned down the posterior medial frontal cortex, people were less inclined to reach for comforting religious ideas despite having been reminded of death,” explains Dr. Izuma.”

“According to Dr. Izuma, the aim of the study was to determine whether targeting an area of the brain associated with problem-solving may be related to ideology, given that many individuals turn to ideology when faced with certain dilemmas or threats.”

Forskaren Dr. Izuma säger att den aktuella delen av hjärnan som manipulerades är aktiv vid bildandet av ideologiska föreställningar, vilket kan vara läget när en person oroas av vissa problem, med andra ord att vi människor har tendensen att söka trygghet i ideologiska föreställningar när vi blir oroade.

Smartphones – ett verktyg för hjärnstyrning

Frågan är om forskarna förstått skillnaden med att “tro på Gud” jämfört med att uppleva något som är oerhört stort, mystiskt och omöjligt för intellektet att hantera, men ändå har djup mening och innebörd för individen? En direktupplevelse av något stort och positivt skiljer sig från att ha en uppfattning om något som ännu inte är upplevt, men som ändå kan vara ett element inom ramen för en religiös-politisk övertygelse.

ArcanumSkolan 2024

Forskarna tycks försöka leda i bevis, eller åtminstone antyda, att en nedstängning av “posterior medial frontal cortex” gör människan mindre fördomsfull, mindre religiös (inkl religiöst extremistisk) och mindre vidskeplig. Den underliggande moralen blir att det kan vara bra att hämma denna del av hjärnan

Mobiletelfoni hjärnan strålningProblemet är att då förlorar människan full förmåga att uppleva genuint andliga upplevelser samt identifiera och lösa problem dvs att kunna tänka klart. En part som tjänar på fördummade medborgare utan förankring i en djupare mening med livet är förslagsvis diktaturer, vilka då enklare kan styra en orolig och vilsen population. Ur ett sunt paranoiaperspektiv bör en smartphone vara ett perfekt verktyg för att regelbundet hämma “posterior medial frontal cortex”, förutsatt att en smartphone kan alstra ett sådant magnetfält, vilket också visar sig vara fallet.

Hjärnstyrning funkade redan med gamla Nokia-telefoner

I en artikel rubricerad “Mind Control by Cell Phone” i Scientific American från 2008 beskrivs hur forskare vid Brain Science Institute i Australien och Loughborough University Sleep Research Centre i England med två modeller av Nokia (6110 och 6310) kunde påverka hjärnans EEG-aktiviteter med TMS-teknik.

Nokia 6310, Nokia 6110“The data showed that when the cell phone was transmitting, the power of a characteristic brain-wave pattern called alpha waves in the person’s brain was boosted significantly.”

“If cell phone signals boost a person’s alpha waves, does this nudge them subliminally into an altered state of consciousness or have any effect at all on the workings of their mind that can be observed in a person’s behavior? In the second study, James Horne and colleagues at the Loughborough University Sleep Research Centre in England devised an experiment to test this question. The result was surprising. Not only could the cell phone signals alter a person’s behavior during the call, the effects of the disrupted brain-wave patterns continued long after the phone was switched off.”

“The experiment revealed that after the phone was switched to “talk” mode a different brain-wave pattern, called delta waves (in the range of one to four Hertz), remained dampened for nearly one hour after the phone was shut off.”

Forskarna fann mot sin egen förmodan att mobiltelefonen inte bara kan förändra hjärnans EEG-mönster. Sömnen kan även störas kraftigt av mobiltelefonens “fält” samt att effekten fortsatte långt efter att telefonen stängts av.

Trots de omvälvande fynden försökte forskarna, synbart utan vetenskapliga bevis, förmildra fyndens betydelse bla genom att spekulativt jämföra resultaten med att dricka kaffe eller att miljön under sömnen kan påverka mer.

Forskaren James Horne vid Loughborough University Sleep Research Centre i England medger ändå att telefonanvändare helt klart kan påverkas vid vissa frekvenser och att den moderna tidens miljö är fylld av elektromagnetiska apparater som avger påverkande fält och strålning:

“The significance of the research,” he explained, is that although the cell phone power is low, “electromagnetic radiation can nevertheless have an effect on mental behavior when transmitting at the proper frequency.” He finds this fact especially remarkable when considering that everyone is surrounded by electromagnetic clutter radiating from all kinds of electronic devices in our modern world. Cell phones in talk mode seem to be particularly well-tuned to frequencies that affect brainwave activity.

Försöken är nu över sju år gamla, de gamla Nokia-telefonerna finns inte längre och marknaden har fyllts med betydligt mer potenta 4G-smartphones som sänder med större signalstyrka och har starkare batterier som kan generera kraftigare magnetfält.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa och relaterat

Medical News Today: Magnetic brain stimulation ‘reduces belief in God, prejudice toward immigrants’

Medical News Today: Depression: Getting Treatment [including TMS]

NewsVoice:  Chipsters – en ny subkultur bestående av chippade teknikälskande transhumanister växer fram i Sverige

Scientific American: Mind Control by Cell Phone

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq