Mattias Pleijel på svensk statsradio har för avsikt att sprida tvivel

publicerad 20 oktober 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

DEBATT. Ryssland skapar egna mediekanaler där "villfarelsen ställs mot vetenskap, fejk mot fakta och kunskap mot kvacksalveri", enligt Mattias Pleijel som arbetar för Sveriges Radio. Pleijel syftar på den ryska kanalen RT och han menar att mediernas princip om opartiskhet kidnappats och missbrukas av en krigförande stormakt. Inslaget är mycket ickeneutralt och strider mot Sveriges Radios uppdrag att leverera neutral public service. Därför anmäler jag det till Myndigheten för Radio och TV.

Text: Torbjörn Sassersson, red NewsVoice

Pleijel slår nästa knut på sig själv för att försöka få in så många negativa påståenden han kan om Ryssland och RT. Ordet kvacksalveri fick till och med plats, vilket jag tycker är komiskt.

Så här skriver Pleijel:

P1 Medierna: "Ryska propaganda-medier med avsikt att förvirra"

Mattias Pleijel - Foto: Monica Elfström/Sveriges Radio. Fotot är pixelerat för att skydda upphovsrätten
Mattias Pleijel - Foto: Monica Elfström/Sveriges Radio. Fotot är pixelerat för att skydda upphovsrätten

"Ryssland skapar egna mediekanaler för att strategiskt få ut sin önskade bild av olika händelser. När villfarelsen ställs mot vetenskap, fejk mot fakta, kunskap mot kvacksalveri – då är det lätt att mediernas princip om opartiskhet kidnappas och missbrukas. Vad händer när den här taktiken utnyttjas av en krigförande stormakt?
Den ryska mediestrategin beskrivs ofta som ett försök att förvirra - att skapa en osäkerhet kring vad som är sant genom att sprida en störtskur av hypoteser. I veckan fick vi se ett tydligt exempel på det när utredningen kring det nedskjutna planet MH17 skulle presenteras". Reporter: Mattias Pleijel.

Källa

Pleijels resonemang i det 12 minuter långa inslaget handlar om att svepande beskriva den ryska mediestrategin som om det redan är allmänt känt och accepterat att den enbart syftar till att förvirra genom att: "skapa en osäkerhet kring vad som är sant genom att sprida en störtskur av hypoteser". Pleijels exempel på ryskmedia i inslaget är RT.com och nu ska han klämma till kanalen en gång för alla i svensk statsradio.

NATO-utredning "für alle"

Mattias Pleijel tar som ett exempel på "försök att förvirra" utredningen kring det nedskjutna planet MH17. Han nämner den ryska utredningen som menar att BUK-missilen som sköt ned det ryska planet troligen är av en äldre modell som det ryska försvaret inte längre använder, men den ukrainska militären fortfarande kan ha kvar. Pleijel drar sedan fram trumfkortet ur ärmen, påståendet från den nederländska utredningen om att splittret bevisligen ska ha tillhört den nyare ryska BUK-modellen.

Det är i sammanhanget inte heller oväsentligt att det land som utförde haverikommissionen är ett NATO-land. I en perfekt värld skulle inte ett jävigt NATO-land få tillåtelse att utreda en incident där den anklagade parten är en motpart till NATO.

Som redaktör för NewsVoice streamar jag regelbundet RT, Al Jazeera, EuroNews och även BBC. Jag anser att RT:s nyhetsrapportering har ett fullt existensberättigande i denna skara av "media outlets". Ofta är RT den enda kanal som sanningsenligt kan rapportera om vad som sker i Väst eftersom västmedier ofta inte vill granska sina egna länders media och aggressiva imperialism.

När RT kommenterar MH17 sker det självklart utifrån Rysslands perspektiv, vilket de har rätt till och RT:s perspektiv måste ställas i relation till den massiva antiryska kampanj som utförs av västmedier, inräknat: SR, SVT, SvD, CNN, BBC och DN.

Ryktesspridning

Mattias Pleijels reportage är i mina öron tillrättalagt, drygt och vinklat med avsikt att skada Ryssland, dvs destruktiv rykteshantering. Pleijel väljer att uttala sig svepande om RT. Det är ju enklast så.

  • Pleijel kontaktade inte Larry King (tidigare på CNN) som har en egen show för RT. Varför valde King RT?
  • Varför inte tillfråga Noam Chomsky om vad han anser om RT, eller
  • Julian Assange om han anser att han är rättvist behandlad av västmedia i jämförelse med RT, eller
  • om den ryska undersökningens representanter av MH17 anser att de splitter som hittats överensstämmer med nya versioner av BUK-missilen?

Nej, istället ägnar sig Pleijel åt körsbärsplockning (cherry picking) dvs utplockning av bara vissa fakta och faktoider för att få fram det budskap han vill förmedla till lyssnarna, att RT och Ryssland är dåligt och tvivelaktigt. Det går inte att nedvärdera Ryssland och landets rätt till sitt eget perspektiv, genom tex RT, utan att samtidigt nedvärdera det ryska folket, är ett annat perspektiv.

Oksana Boyko, RTPleijel kontaktade främst kritiker till RT, men gav dock Oksana Boyko på RT chansen att svara på den provocerande frågan om RT är en propagandakanal. Boykos svarar att flera större mediakanaler i Väst kan klassificeras som propagandakanaler om det handlar om en stats perspektiv, men hela Boykos svar är inte med i inslaget. Med egen erfarenhet av att ha blivit intervjuad av både SR och SVT vet jag att kanalerna är duktiga på att klippa bort allt som inte gagnar det "låtsasbalanserade" budskap som ska ut till svenska folket.

Foto på Oksana Boyko: Twitter

Mattias Pleijel drar även ett andra trumfort ur ärmen, att en amerikansk journalist Sara Firth hoppade av RT, men att en eller annan hoppat av RT är inte värre än att en och annan hoppat av svensk stats-TV (SVT) eller svensk statsradio (SR), för att inte nämna avhoppen från andra västliga mediekanaler, varav ett av de mest kända fallen i Europa är Udo Ulfkotte som hoppade av under dramatik eftersom han samtidigt gav ut boken "Gekaufte Journalisten".

Inlindad tillrättavisning riktad till SvD:s redaktionschef

Det finns ett annat element i Pleijels radioinslag som känns obehagligt. Efter ett tydligt försök att likrikta lyssnarna till att det bara finns en enda uppfattning om vad som hände med MH17, att det underförstått var ryssarna som låg bakom nedskjutningen (trots att den västliga haverikommissionen inte pekade ut någon skyldig), passar Pleijel på att ge en inlindad tillrättavisning till SvD:s redaktionschef Olle Zachrison eftersom tidningen skrivit att "teorier haglar från väst till öst" i artikeln: "160 flyg i luften efter nedskjutning av MH17".

Tendensen har observerats förr att svenska journalister "vaktar" på både kollegor i media och politiker så att dessa inte ska sticka ut hakan, ställa kontroversiella frågor eller uttrycka missaktning mot "den korrekta åsikten", som i fallet om nedskjutningen av MH17, vilken har en tydlig geopolitisk bismak. Olle Zachrison valde att "erkänna" sitt "misstag", även om det är sant att teorierna verkligen haglat i både öst och väst, vilket är tydligt för den som läser andra medier än svenska.

Jag vill påstå att Mattias Pleijels inslag är ett bra studieobjekt på svenskt statsmedia, policy-tillämpning och propaganda. SR:s metoder kan exporteras som mediestrategi. Jag är säker på att Nordkoreas statsradio skulle vara intresserade av att köpa ett föredrag av Pleijel.

Inslaget har anmälts till "Granskningsnämnden" (numera Myndigheten för Radio och TV) eftersom inslaget bryter mot mediernas princip om opartiskhet. P1 Medierna kommer garanterat att frias.

Text: Torbjörn Sassersson, red NewsVoice