Motion från SD-politiker: Återinför tjänstemannaansvaret!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Paula Bieler (SD) och Markus Wiechel (SD) - Foton: Riksdagen

Paula Bieler (SD) och Markus Wiechel (SD) - Foton: Riksdagen
Riksdagsledamöterna och SD-politikerna Markus Wiechel och Paula Bieler lämnade den 6 oktober in en motion där de vill att tjänstemannaansvaret ska återinföras efter att det varit avskaffat sedan 1974.

Politikerna menar att tjänstemän och tjänstekvinnor återigen ska kunna ställas till svars inför sina beslut och handlingar eftersom de arbetar med allmänhetens förtroende och använder skattebetalarnas pengar. Det betyder att en tjänsteperson kan få böter eller fängelse enligt samma lagar som gäller för privatpersoner.

Så här motiverar politikerna sin motion:

“Politiker ställs till svars inför medierna mer eller mindre dagligen. Politiker ställs likaså till svars inför medborgarna genom våra allmänna val, då de ofta får försvara olika ageranden. Granskningen finns, även om den i vissa fall kan ses som otillräcklig. Inom våra kommuner väljer politiker egna partivänner för att granska sig själva i revisionen, något som kan och bör ifrågasättas.

Däremot och vad värre är saknas idag möjligheter till välfungerande ansvarsutkrävande gällande hanteringen av våra offentliga resurser när det är kommunala och statliga tjänstemän som fattat beslut. Det behöver alltid finnas någon som ansvarar för våra offentliga utgifter som ju faktiskt är medborgarnas resurser. Det är viktigt för att minska politikerförakt mot våra myndigheter men även mot de som är en del av samhällsmaskineriet.

Tjänstemannaansvaret avskaffades år 1974. Fram till dess kunde fel eller försummelser i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. Sraffskalan sträckte sig från böter hela vägen till fängelse. Därtill fanns möjlighet att stänga av tjänstemannen från vidare arbete, eller till och med avskeda vederbörande. Men sedan den nya lagstiftningen kan tjänstemän endast dömas för brott i enlighet med lagstiftning för privatpersoner. Det är vår mening att skattemedel bör hanteras med större varsamhet än så. Det är oacceptabelt att medborgare skattevägen tvingas att fortsatt försörja tjänstemän som missbrukat sitt ansvar. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återinföra tjänstemannaansvaret.”

Motionen

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • självklart att det ska vara ansvarstagande,tjänstemannaansvaret ska återinföras efter att det varit avskaffat sedan 1974.

  • stödjer detta initiativ till fullo – inte en dag för sent! Tjänstemän från vissa myndigheter som uppenbart ljuger och begår grova tjänstefel genom felaktiga påståenden om risker med exempelvis strålning (Strålsäkerhetsmyndigheten) vilket får dödliga konsekvenser för en del och stort lidande och ökad ohälsa för många, måste kunna ställas till ansvar. Jag har även hört en tjänsteman från Socialstyrelsen som vid ett seminarium om strålningsriskerna på uppkommen fråga om ansvar (med belåten ton) konstaterade att han inte kunde ställas till ansvar för något som han sagt om de enligt honom obefintliga riskerna med strålning från trådlös teknik.

  • Borde ha skett för länge sedan! Det skulle medföra att många skattekronor sparas; svågerpolitiken minskas vid t ex anbudsförfarande; Håller i övrigt med Lisa i allt hon skriver.

  • Inte en dag för tidigt. Vi alla, en och en, ska vara lika inför lagen, om vi nu ska ha statsanställda som ska arbeta för dess ursprungliga uppdragsgivare, folket. Nu råder godtycke, laglöshet och korruption där de med makt går fria efter, ofta grova, övergrepp.

  • Tjänstemannaansvaret måste återinföras och polisen skall tvingas utreda varje anmälan. När myndighetspersoner manipulerar i stället för att utreda saken och samtidigt vägrar den försäkrade att återta ansökan går man långt utöver sina befogenheter. Man begår uppenbara övergrepp i rättssak. Denna sortens lagbrott måste naturligtvis straffas.

  • Det är hög tid. I svenska kommuner sitter en tjänstemannakader som styr och ställer med egen och annan agenda än deras politiska huvudmäns. Men eftersom de ger sig ut för att vara experter, får de hållas.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *