Replik av Martin Bergö angående antioxidanter och cancer: “Vårt resonemang är vare sig kontroversiellt eller svårt att förstå”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Martin Bergö - Foto: Sahlhgrenska, GU

Martin Bergö - Foto: Sahlhgrenska,  GUREPLIK. “Det är inte lätt att publicera en vetenskaplig studie, det är till och med gräsligt svårt. Den granskas av anonyma oberoende experter och forskare varsomhelst i världen som kritiserar allt i studien som man sen måste rätta sig efter. Sedan har tidskriften egna åsikter som den framför i syfte att så långt det är möjligt garantera att det man publicerar är god vetenskap och väl genomförda studier”. Det skriver Martin Bergö i sin replik till den kritik som riktats mot en ny studie på antioxidanter som nyligen presenterades i en artikel på Sahlgrenska Akademins hemsida.

Text: Martin Bergö, professor, Sahlgrenska Akademin | Foto: Sahlgrenska Akademin | Denna artikel är en replik på debattartikeln: Professor Martin Bergö kritiseras av hälsoexperter för studie på antioxidanter

Vi har t.ex spenderat veckor av analyser och diskussioner med experter och all tillgänglig vetenskaplig literatur innan vi bestämmer vilka doser av antioxidanter vi skall använda. Har doserna av någon uppfattas som överdosering eller på andra sätt ofysiologiska så kan vi inte publicera studien. Detta gäller även för val av mus-modell och val av cell-linjer från människor. Allt måste motiveras.

Först lite bakgrund till vår studie: Fria radikaler bildas i alla celler som använder syre; de är kortlivade molekyler som kan skada i princip allt de reagerar med. Det är mycket väl etablerat att fria radikaler kan orsaka skador på vår arvsmassa som kan leda till cancer. Eftersom antioxidanter kan neutralisera ”äta upp” fria radikaler har man därför tänkt sig att antioxidanter måste skydda mot cancer. Det bästa sättet att testa detta koncept är genom stora randomiserade placebo-kontrollerade kliniska studier. Det har gjorts ett stort antal när det gäller flera olika typer av naturliga och synteteiska antioxidanter och när man går igenom dessa ser man att det finns inget tydligt budskap. I enstaka fall har den skyddande effekt; i de flesta fall ingen effekt, och i flera fall en ökad risk för cancer. Faktum är att de största studierna som gjort, fick studierna avbrytas för att de personer som fick antioxidanter fick i betydligt större grad än kontrollgruppen en cancerdiagnos.

I den första studien användes betakaroten och den testades i tiotusentals rökande män. I den andra studien användes E-vitamin och den användes i ännu fler medelålders till äldre män. Hade detta gällt vilket annat läkemedel eller födoämne som helst hade rekommendationer mot dess användning kommit direkt efter de studierna. Men när det gäller just antioxidanter har detta uteblivit och resultaten från alla dessa kliniska studier har lämnats vid vägkanten. En tänkbar förklaring till detta är att tron på antioxidanters cancer-hämmande effekter är så djupt rotad och så otroligt väl markadsförd av kosttillskottsföretag. Dom måste funka, det är ju självklart, anser man.

ArcanumSkolan 2024

Förra året publicerade vi studier om att antioxidanterna acetylcysteine (NAC) och E-vitamin förvärrar lungcancer. Effekten var mycket kraftig i möss med lungcancer och vi såg samma effekt i lungcancerceller från människor. Upptäckten gjordes slumpmässigt i andra studier och vi hade alltså inte planerat från början att studera antioxidanter. Effekten av antioxidanterna kunde härledas till deras förmåga att äta upp fria radikaler och effekten var dosberoende. Doserna är i den nivå man kan förvänta sig en person som tar kosttillskott med E-vitamin eller läkemedlet NAC får i sig. Faktorn som man kompenserar dosöversättningen mus-människa med, är framtagen en av stor mängd forskare och den amerikanska forskningsstyrelsen NIH.

NAC och E-vitamin är två helt olika molekyler och det enda de har gemensamt är att de kan äta upp fria radikaler. Inga andra överdoseringseffekter noterades och vi undersökte noggrant att båda ämnena sänkte nivåerna av fria radikaler i cancercellerna, precis som förväntat. Därför kan man föreslå att andra antioxidanter skulle kunna ha samma effekt, så länge de kan äta upp fria radikaler. Men vi testar naturligtvis andra sorter i uppföljande studier.

Vad gäller att studierna utförts i möss så är dessa utmärkta modeller för cancer hos människa. Tumörerna i både lungan och huden som vi studerat är både molekylärt och strukturellt mycket lika tumörer hos människor, och specialistläkare på tumörer kan inte tydligt se skillnad på en lungtumör från en mus och en från en människa. När vi hittar en effekt i möss så ställer vi oss alltid frågan om detta är relevant för människor och om vi inte kan bekräfta effekten i mänskliga celler så går vi inte vidare med studien. I båda våra studier har vi tittat på ett stort antal cell-linjer från människor med lungcancer och maligna melanom och i båda studierna så har antioxidanterna liknande effekter i cellerna som i mössen. Detta är inte fallet med huvvuddelen av de studier som visar att antioxidanter hämmar cancerceller.

Den moderna genomikforskningen har gjort det möjligt att studera alla förändringar som sker i en tumörcell. I dessa studier, har man helt oberoende av våra studier, sett att den vanligaste mutationen eller förändringen i lungcancer hos människor är att tumörcellen har aktiverat sina egna antioxidanter. Det betyder att den starkaste överlevnadsstrategin för lungcancerceller är att sänka sina nivåer av fria radikaler genom att producera egna antioxidanter. Mot bakgrund av den forskningen, som nu genomförs för andra cancerformer, är det inte underligt att vi föreslår att fria radikaler är skadliga för cancerceller och att antioxidanter hjälper dom dela sig och röra sig bättre.

Slutsatsen från alla kliniska, genomiska, och experimentella musstudier är att fria radikaler är skadliga för både friska celler och för cancerceller. Antioxidanter kan därmed skydda en frisk cell från att bli en cancercell – och förmodligen också en frisk person från framtida cancer. Forskning på möss från vår och andra forskargrupper har visat att om man ger antiodixanter till en ung frisk mus som är benägen att utveckla cancer senare i livet, så minskar tumörutvecklingen. Men den sammantagna forskninen visar också att så fort en tumör bildats så hjälper antioxidanterna även tumörcellerna att antingen växa snabbare (lungcancer) eller att sprida sig fortare (melanom).

Sammanfattningsvis visar alltså vår och andras studier att antioxidanter skyddar friska celler mot fria radikaler, men de skyddar även cancerceller mot fria radikaler. Fria radikaler är skadliga och det spelar ingen roll om man är en frisk cell eller en cancercell; men konsekvensen för en tumör-fri person och en cancerpatient som tar extra tillskott av antioxidanter kan därför bli den motsatta.

Det stora problemet är att man kan inte generellt rekommendera alla som är friska att ta extra kosttillskott med antioxidanter eftersom det är omöjligt att upptäcka små, odiagnosticerade tumörer. En sund balanserad kost, där givetvis antioxidanter är inräknade är det enda jag personligen kan förespråka därför att bevisen för att antioxidanter i kosttillskott skulle kunna hjälpa en cancerpatient är inte övertygande.

Vårt resonemang är vare sig kontroversiellt eller svårt att förstå. Men eftersom det går emot ett gammalt synsätt så kommer det ta tid för dessa resultat att få fäste ute i samhället; och synsättet kommer att få mycket hjälp av företag och personer med ett ekonomiskt intresse att upprätthålla det. Jag uppskattar debatten om detta och välkomnar en gemensam analys av de studier som visar att antioxidanter i kosttillskott skulle skydda en person med cancer; det är väl lika viktigt att dom är rätt genomförda.

Text: Martin Bergö, professor, Sahlgrenska Akademin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Studien är vilseledande, vågar jag påstå. Det finns olika antioxidanter och de har skilda effekter på cancerceller, skilda verkningsmekanismer inte bara antioxidativa. En del antioxidanter ”avväpnar” fria radikaler (detta har studien skrivit om). Men antioxidanter är olika, inte bara E vitamin och acetylcystein som studien tar upp. Dessutom gjordes studien på syntetiskt framställda antioxidanter – dessa går inte jämföra med äkta.

  Många antioxidanter som tex kurkumin (i gurkmeja) och sulfaropfane (i broccoli) verkar på helt annat sätt.

  – Vissa antioxidanter återställer den genfunktion som slutat fungera i cancerceller; protein p53 vilket leder till att cancerceller uppstår.
  p53 stoppar celldelning om det uppstår fel i DNA, eller så beordrar den apoptos (inducerade celldöd).

  – Andra antioxidanter hämmar angiogenes (bildning av blodkärl till cancerceller) Cancercellen får ingen näring och dör.

  Det är sorgligt att sådana bristfälliga studier godkänns och sprids till allmänheten som förlitar sig på studier och sedan gör dåliga beslut och blir inte botade från cancern. Det är mycket allvarlig desinformation.

 • Professor Bergö,

  Efter diagnosen malignt melanom i höger halsregion i början av 2001 med spridning
  till halsens lymfkörtlar, intog jag dagligen antioxidanter i höga doser under lång tid efter konsultation med dr Enby. Jag lever än i dag frisk som en nötkärna. Höger ansiktshalva är intakt.

  Förklaringen till att jag lever är antingen att diagnosen var felaktig eller att jag tillfrisknat av dr Enbys behandling eller att sjukdomen gick över av sig själv. Vad tror professorn?

  Jag friskförklarades av Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2004.

  Hälsningar
  Siv Wernborg
  (ca-patient 2001-2004)

 • Lisa, absolut, visst är det intressant att KÄNNA att solen är toppen fast etablissemanget påstår raka motsatsen, Uv skydd, solbriller mm. he he.

  Mona, en fråga, Barry Trower, är det en fuling eller inte ?

 • Forskningen/skrämselpropagandan har på senare tid alltid utelämnat det faktum om där var syntetiskt eller naturligt vitamin. Livsmedelsverkets support av decennier av syntetisk vitamin-a i näringsvidriga produkter kallade livsmedel är en praktfull skandal också det..

 • Det framgår inte i Bergös replik om det var naturlig eller syntetisk E-vitamin som ingick i studien. Det är en inte helt oviktig “detalj” som forskaren råkar utelämna.

 • Det värsta är att dr Bergö utger sig för att vara expert, men gör studier med enstaka antioxidanter när de alltid hänger ihop i en kedja. Man behöver minst 5-6 st för att få effekt då de ger elektronerna till varann. Tyvärr är hans studier, gravt vilseledande – vilket han inte själv verkar ha insikt om. Jag har kommenterar detta i min bok “Nya självläkande människan”:

  Det finns ett koppel av antioxidanter – till exempel C-vitamin, bioflavonoider, betakaroten, E-vitamin och glutation – vilka arbetar tillsammans som ett team. Därför hjälper det inte att bara få i sig en eller två av dem utan man måste ha alla för att antioxidationen ska fungera. Därför är det lämpligt att äta en näringstät mat som ger ett bredspektrum av dessa potentiella antioxidanter.

   Det finns studier som visat på skadliga effekter av enstaka antioxidanter, som betydelsen av E-vitamin och betakaroten för storrökare. Forskningsstudier bygger alltid på att man testar effekten av ett eller några enstaka ämnen, medan flera ämnen oftast samarbetar i kroppen och ibland på så vis medför att det blir en kaskadeffekt. När till exempel betakarotenet absorberar fria radikaler behövs riboflavin (vitamin B2) för att E-vitaminet ska fungera.
   
  Antioxidanterna fungerar således som en stege där alla ”pinnar” behövs för att stegen ska fungera. Bioflavonoiderna hjälper C-vitamin att donera en elektron till den fria radikalen. Betakaroten är sedan en nödvändig brygga i överföringen av en ny elektron från E-vitamin, som i sin tur ersätts med en elektron av (reducerat) glutation.

 • Det stämmer inte att det är gräsligt svårt att publicera en dålig vetenskaplig studie i dag. Peer-review systemet har korrumperats av starka ekonomiska intressen. Nyligen kunde vi läsa här på NewsVoice att the Lancets chefredaktör konstaterat att kanske hälten av publicerad forskning är felaktig:

  ”The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness”

  Från den fråga Strålskyddsstiftelsen arbetar med känner vi till flera undersökningar som aldrig borde blivit publicerade eftersom de är allvarligt felaktiga. Ett av de värsta exemplen är den danska undersökningen om hjärntumörer och mobiler i svensk och utländsk press uttrumpetad som “världens största mobilstudie” som påstås visa att mobilen inte ökar risken för hjärntumör.

  Undersökningen förpassade de allra största användarna, de som var mest exponerade (200 000) till den “oexponerade” jämförelsegruppen. Dit förpassades alla som började använda mobilen efter 1995, många kan ha varit stora användare i högriskzon. Det fanns sannolikt mer exponering i den “oexponerade” jämförelsegruppen som i den exponerade.

  Undersökningen sållade inte heller ut de som använde mobilen mycket från de som använde den lite. Det kan jämföras med att du undersöker om köpare av cigarettpaket har högre risk för lungcancer än resten av befolkningen men i resten av befolkningen har du förpassat de allra största rökarna och dessutom flera andra miljoner köpare av cigarettpaket.

  Undersökningen har ändå publicerats i “ansedda British Medical Journal” och används som främsta slagträ av EU, WHO och SSM för att påstå att mobilen inte ökar risken för hjärntumör. se mer om undersökningen här. https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2015/04/01/guest-blog-from-mona-nilsson-on-recent-scenihr-report/

 • “Som vanligt missar man helheten och snöar in på delar och slänger ut alla barnen med badvattnet.”

  Sant. Den här typen av forskning är ganska värdelös så länge man inte ser helheten. Vi vet att naturen är mättad på gifter och manipulerad kost t ex GMO (som snart är här i full skala). Vi vet att kost har stor betydelse. Vi vet att stress har betydelse och att vi skulle kunna ha ett samhälle med mycket mindre stress. Vi vet att många blir friska från cancer genom ändrar kost och livshållning. Vi vet att vi är en del av ett större system som roten till liv inkl sjukdomar. Fokusera på rätt saker.

 • Med det jag vet, kan tänka mig, att ett tillskott av antioxidanter, om man i övrigt äter en skitkost, lever i en överstrålane miljö och inhalerar gifter från luften, kan bidra till att cellerna spårar ur, där det i vissa fall kan skada mer än det hjälper. Att skriva ut en massa tillskott till en person som inte ens kan ta upp tillskotten i cellerna, eller rensa ut de befintliga och tillkommande gifterna, kan ju knappast hjälpa. Extraherade ämnen, tagen ur sitt naturliga sammanhang, även om dessa ämnen är naturliga, ej syntetiska, kan bli för starkt för kroppen att hantera. Som vanligt missar man helheten och snöar in på delar och slänger ut alla barnen med badvattnet.

 • Dagens “Vetenskapliga studier” är beställningsjobb där det önskade resultatet är bestämt i förväg, låter fint med seriösa titlar och “triggerwords” som: dubbelblindstudie, vetenskapligt bevisat mm.

  Begreppet vetenskap är inget annat än religion i annan skepnad där div. sk. experter agerar präster och och pöbeln som avsagt sig eget ansvar donerar ett rejält “tionde” i kollekten med hänvisning till sin “tro” nåväl.

  Vad är till att börja med skillnaden på Naturligt och Syntetiskt vitamin ? är det nån skillnad ?

  Den som använder skärskådning i sitt sökande efter svar kommer snart till insikt att med största sannolikhet så är skillnaden så stor att man borde överväga att byta namn på “syntetiska vitaminer” till “döda substanser” vilket perfekt beskriver deras verkan.

  Ex. den av “systemet” rekommenderade dagliga dosen Tokoferol ( syntetiskt D vitamin ) är 400 IE och FÅR inte överskridas med mer än c:a 10% då överdosering påstås leda till allvarlig förgiftning, vilket isin tur gör att flertalet “troende” snällt lyder prästen i sin blinda tro.

  Tack vare en minoritet av män och kvinnor som valt att ta ansvar för sina liv och viljan att förbehållslöst dela med sig av sina ERFARENHETER till intresserade så kan man konstatera att doser naturligt D vitamin på c.a 10.000 IE krävs vid vissa akuta tillstånd såsom svår förkylning mm, en halvtimme i solen genererar över 20.000 IE, frågan man bör ställa kan vara : Hur många har dött av att sola en halvtimme på semestern ?
  Viktigt dock är att inte tvätta kroppen med tvål den dan man solar för D vitaminets skull, det tar ett tag för kroppen att omvandla solljuset till D vitamin, sparsamt med vatten verkar dock gå bra om man måste tvätta sig,

  Bikarbonat funkar bra vid många svåra åkommor, då de flesta idag har rubbad syra/bas balans så kan man snabbt vända denna obalans för stunden, bäst dock att ändra kosthållning och studera ämnet, likaså är syrebrist på cellnivå konstaterat i tumörceller, där är mjölksyrade grönsaker i klass för sig när det gäller att hålla sina celler nöjda och slippa förmånen att knapra cytostatika och bära peruk i bästa fall.

  För intresserade så finns bla.denna sammanställning av olika metoder att återställa sin hälsa oavsett vad man lyckats ställa till med (väldigt få åkommor är ärftliga, det enda man ev. ärver är osunda levnadsvanor) där det tydligt framgår att det inte finns ETT magisk piller till alla åkommor utan det krävs lite engagemang för att bli pigg som en mört.

  http://www.cancertutor.com

  Ang. Malignt Melanom, förutom immunstärkande insatser såsom Essiac te, colloidalt silver mm, så har det visat sig att Blodrot utvärtes haft förbluffande effekt på just MM. Normalt används blodrot till svåra magstörningar, så ofta är naturen förunderlig och helt underbar, finns även starka indikationer på att den numera anonyma ricinoljan döljer egenskaper som kan komma till nytta i tumörbehandling. Värt att studera närmare.

  Som summering kan man konstatera att det behövs ingen vetenskaplig forskning som den ser ut idag utan dessa resurser dessa parasiter och femtekollonnare förbrukar kunde användas till att sprida verifierbar och beprövad kunskap på detta område, som använts mycket länge i alla kulturer världen runt, problemet och utmaningen dock är den blinda tro och svåra allergi mot eget ansvar som majoriteten verkar vara drabbade av.

  Att vara frisk är ens födslorätt och denna rätt kan endast envar hävda och är inte nån annans ansvar.

  Lev väl.

 • Enligt dr Erik Enbys specialiserade forskning gällande svamp i blod hos personer med cancer skulle ämnen som bikarbonat kunna ha effekt!

  Vad skulle då hända hos personer drabbade t ex av malignt melanom ordinerades det ämnet? – En fråga som borde vara av intresse både för drabbade, men även av dem vilka ifrågasätter nyttan av antioxidanter, t ex Martin Bergö!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *