Replik: Oansvarigt att uppmuntra till antioxidant-intag för cancerpatienter

publicerad 19 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Martin Bergö - Foto: Sahlhgrenska, GU

Martin Bergö - Foto: Sahlhgrenska,   GUBertil [Wosk] hänger upp sig på att vi använt syntetiska istället för naturliga antioxidanter. Detta är inte korrekt. Vi använt både syntetiska antioxidanter (acetylcystein och trolox) och naturligt E-vitamin (alfa-tokoferol och alfa-tokoferyl-acetat).

Text: Martin Bergö, PhD, Professor, Sahlgrenska Cancer Center – Foto på Martin Bergö: Sahlgrenska 

Debatten:
15 okt 2015 (Wosk): Replik: Bergö-studien… 
13 okt 2015 (Bergö): Replik: Vårt resonemang… 
13 okt 2015 (NewsVoice): Professor Martin Bergö…

Som Bertil uppenbarligen noterat i min text, har vi visat att om vi ger antioxidanter till friska möss så minskar framtida tumörer; effekten kunde härledas till antioxidanternas förmåga att hämma fria radikaler.

Jag antar att Bertil tänker sig att hans ”mer naturliga” antioxidanter också skulle hämma framtida tumörer och att verkningsmekanismen skulle vara densamma. När vi sen ger antioxidanter i samma doser till möss som redan har tumörer, så skyddas tumörcellen och de växer eller sprider sig fortare.

Frågor till Bertil:

  • Hur tänker du dig att ”mer naturliga” antioxidanter skulle kunna göra motsatsen och istället hämma en tumörcell? Om ditt resonemang är riktigt skulle dessa antioxidanterna få ändra sin verkningsmekanism.
  • Om du tycker det är fel att avråda högriskpersoner och cancerpatienter från att ta extra tillskott med antioxidanter, vilka studier förlitar du dig på som visar att antioxidanter i någon form har en skyddande effekt mot deras cancer?

Denna veckan publicerade en stor amerikansk forskargrupp i tidskriften Nature att mänskliga maligna melanomtumörer utsätts för oxidativ stress, alltså höga nivåer av fria radikaler, när de metastaserar och sprider sig i kroppen. De fria radikalerna begränsar tumörcellernas förmåga att sprida sig och antioxidanterna acetylcystein och E-vitamin hjäpte därför tumörcellerna att sprida sig i möss.

Våra resultat och resonemang har nu alltså bekräftats i oberoende studier. Bevisen för att antioxidanter, så länge de kan neutralisera fria radikaler, påskyndar cancerutveckling är nu ännu starkare. Och eftersom det inte finns motsvarande studier som visar att antioxidanter, naturliga eller syntetiska, kan skydda cancerpatienter från sin sjukdom är det mycket oansvarigt att uppmuntra till antioxidant-intag för denna grupp människor: de skall avrådas.

Vem vet, i framtiden kanske någon enstaka antioxidant kan hämma en tumörcell in vivo, men tills dess finns ingen anledning att cancerpatienter skall riskera förvärra sin sjukdom med antioxidanter av några sorter.

Text: Martin Bergö, PhD, Professor, Sahlgrenska Cancer Center

Hela debatten:
15 okt 2015: Replik: ”Bergö-studien” på musceller, antioxidanter och cancer inte verklighetsanknuten
13 okt 2015: Replik av Martin Bergö angående antioxidanter och cancer: ”Vårt resonemang är vare sig kontroversiellt eller svårt att förstå”
13 okt 2015: Professor Martin Bergö kritiseras av hälsoexperter för studie på antioxidanter

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice