Studie: Magnetisk manipulation av hjärncentra minskar tron på Gud och fördomar mot immigranter påstår forskare

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Prefrontal cortex animation - Wikimedia CommonsDEBATT. Är detta en framtida tillämpning för smartphones? En studie genomförd i samarbete mellan brittiska University of York och forskare vid University of California i USA påstås visa att om den problemlösande delen av hjärnan försvagas minskar både tron på Gud och fördomar mot invandrare.

Text: Torbjörn Sassersson | Animation på hjärnan med “prefrontal cortex” markerad i rött – Wikimedia Commons

Tekniken kallas Transcranial magnetic stimulation (TMS) och den används redan för att minska depression hos patienter. När forskarna prövade att använda TMS på “posterior medial frontal cortex” , den del av hjärnan som är aktiv vid identifiering och lösandet av problem, upptäcktes att försökspersoner fick reducerad tro på Gud och minskade fördomar mot “immigrants” dvs invandrare.

“Compared with participants who received the sham treatment, those who received TMS reported a 32.8% reduction in belief in God, angels and heaven.”

“As expected, we found that when we experimentally turned down the posterior medial frontal cortex, people were less inclined to reach for comforting religious ideas despite having been reminded of death,” explains Dr. Izuma.”

“According to Dr. Izuma, the aim of the study was to determine whether targeting an area of the brain associated with problem-solving may be related to ideology, given that many individuals turn to ideology when faced with certain dilemmas or threats.”

Forskaren Dr. Izuma säger att den aktuella delen av hjärnan som manipulerades är aktiv vid bildandet av ideologiska föreställningar, vilket kan vara läget när en person oroas av vissa problem, med andra ord att vi människor har tendensen att söka trygghet i ideologiska föreställningar när vi blir oroade.

Smartphones – ett verktyg för hjärnstyrning

Frågan är om forskarna förstått skillnaden med att “tro på Gud” jämfört med att uppleva något som är oerhört stort, mystiskt och omöjligt för intellektet att hantera, men ändå har djup mening och innebörd för individen? En direktupplevelse av något stort och positivt skiljer sig från att ha en uppfattning om något som ännu inte är upplevt, men som ändå kan vara ett element inom ramen för en religiös-politisk övertygelse.

Forskarna tycks försöka leda i bevis, eller åtminstone antyda, att en nedstängning av “posterior medial frontal cortex” gör människan mindre fördomsfull, mindre religiös (inkl religiöst extremistisk) och mindre vidskeplig. Den underliggande moralen blir att det kan vara bra att hämma denna del av hjärnan

Mobiletelfoni hjärnan strålningProblemet är att då förlorar människan full förmåga att uppleva genuint andliga upplevelser samt identifiera och lösa problem dvs att kunna tänka klart. En part som tjänar på fördummade medborgare utan förankring i en djupare mening med livet är förslagsvis diktaturer, vilka då enklare kan styra en orolig och vilsen population. Ur ett sunt paranoiaperspektiv bör en smartphone vara ett perfekt verktyg för att regelbundet hämma “posterior medial frontal cortex”, förutsatt att en smartphone kan alstra ett sådant magnetfält, vilket också visar sig vara fallet.

Hjärnstyrning funkade redan med gamla Nokia-telefoner

I en artikel rubricerad “Mind Control by Cell Phone” i Scientific American från 2008 beskrivs hur forskare vid Brain Science Institute i Australien och Loughborough University Sleep Research Centre i England med två modeller av Nokia (6110 och 6310) kunde påverka hjärnans EEG-aktiviteter med TMS-teknik.

Nokia 6310, Nokia 6110“The data showed that when the cell phone was transmitting, the power of a characteristic brain-wave pattern called alpha waves in the person’s brain was boosted significantly.”

“If cell phone signals boost a person’s alpha waves, does this nudge them subliminally into an altered state of consciousness or have any effect at all on the workings of their mind that can be observed in a person’s behavior? In the second study, James Horne and colleagues at the Loughborough University Sleep Research Centre in England devised an experiment to test this question. The result was surprising. Not only could the cell phone signals alter a person’s behavior during the call, the effects of the disrupted brain-wave patterns continued long after the phone was switched off.”

“The experiment revealed that after the phone was switched to “talk” mode a different brain-wave pattern, called delta waves (in the range of one to four Hertz), remained dampened for nearly one hour after the phone was shut off.”

Forskarna fann mot sin egen förmodan att mobiltelefonen inte bara kan förändra hjärnans EEG-mönster. Sömnen kan även störas kraftigt av mobiltelefonens “fält” samt att effekten fortsatte långt efter att telefonen stängts av.

Trots de omvälvande fynden försökte forskarna, synbart utan vetenskapliga bevis, förmildra fyndens betydelse bla genom att spekulativt jämföra resultaten med att dricka kaffe eller att miljön under sömnen kan påverka mer.

Forskaren James Horne vid Loughborough University Sleep Research Centre i England medger ändå att telefonanvändare helt klart kan påverkas vid vissa frekvenser och att den moderna tidens miljö är fylld av elektromagnetiska apparater som avger påverkande fält och strålning:

“The significance of the research,” he explained, is that although the cell phone power is low, “electromagnetic radiation can nevertheless have an effect on mental behavior when transmitting at the proper frequency.” He finds this fact especially remarkable when considering that everyone is surrounded by electromagnetic clutter radiating from all kinds of electronic devices in our modern world. Cell phones in talk mode seem to be particularly well-tuned to frequencies that affect brainwave activity.

Försöken är nu över sju år gamla, de gamla Nokia-telefonerna finns inte längre och marknaden har fyllts med betydligt mer potenta 4G-smartphones som sänder med större signalstyrka och har starkare batterier som kan generera kraftigare magnetfält.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa och relaterat

Medical News Today: Magnetic brain stimulation ‘reduces belief in God, prejudice toward immigrants’

Medical News Today: Depression: Getting Treatment [including TMS]

NewsVoice:  Chipsters – en ny subkultur bestående av chippade teknikälskande transhumanister växer fram i Sverige

Scientific American: Mind Control by Cell Phone


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Tron på Gud” och “fördomar mot invandrare” kan betyda vad som helst inom vissa ramar. En forskare kan knappast uttrycka sig så – det måste vara en journalist som formulerat det.
  En problemlösande hjärna (den delen, som man syftar på) är en levande hjärna (mera syre och högre ämnesomsättning), som då rimligtvis borde vara duktigare på att även leva sig in i teorier, vad de än handlar om. Och förresten… är det någon skillnad?

 • Troligen påverkar all typ av artificiella mikrovågsstrålningen hjärnan, då strålningen tränger genom hjärnan även från basstationerna. Detta framgick i en reklamtidning för 3G i början på 2000. Detta bekräftas också, då man satte in WiFi i skolorna blev eleverna genast sämre i matte, eftersom förmågan till problemlösning blev nedsatt.

  Förmågan till problemlösning är också förmågan att utifrån flera faktorer sammanväga dessa och dra slutsatser. Mikrovågsstrålningen minskar alltså den förmågan. Att lösa problem är välutvecklat hos människans hjärna därför har vi också kunnat utveckla all den teknik vi har idag. Skadas detta centra hos små barn, vars huvud släpper igenom än mer strålning från omgivningen kommer intelligensnivån att minska hos människan och vi blir mer känslostyrda. Därmed kommer också konflikterna öka ju mer strålning världsbefolkningen utsetts för.

  Vid än högre belastning av mikrovågsstrålning in i hjärnan, kommer hjärnan att släckas ner för att enbart kunna klara av att hålla igång de livsuppehållande systemen. Den symtombild har utbrända, de med trötthetssyndrom och även elöverkänsliga.

  Kort kan man säga, att den artificiella mobilstrålningen sänker intelligensen. Människan är biologiskt sett en mycket svag varelse. Det är hennes hjärna som gjort att hon lyckats överleva fast vår art höll på att utrotas en gång. Vår biologiska svaghet har också gjort att vi kan bli dräktiga varje månad under hela året, vilket är unikt i bland däggdjuren. Detta för att öka chansen för vår art att överleva. Att förstöra människans intelligens kommer att leda till vår arts undergång. Vi kommer att bli som de vita indianerna som höll på att utrota sig själva genom att inte skydda eller hjälpa individerna i gruppen. En stressad hjärna (mobilstrålningen stressar hjärnan) förlorar förmågan till empati. Problemlösning är att förstå sammanhang, samt orsak och verkan.

  • The editor
   Skolans resultat påverkas av många andra faktorer. Det går inte att dra såna slutsatser på den grunden.
   Men läsandet av traditionella böcker övar kanske upp tålamodet bättre än läsplattor.
   Att använda handen för att skriva med penna kanske stimulerar hjärnan mer än när man bara hoppar med pekfingret (för jag tror inte många skriver med riktig tvåhandsfingersättning) Ju mer automatik desto mindre stimulans för hjärnan.
   Men fn finns, oavsett hur väl underbyggt det är, tycks det, en rörelse i riktning av att kraftigt minska mikrovågsstrålning. Konsekvenserna med hänsyn till att ekonomi alltid väger tungt bör bli att marknaden erbjuder mängder av mycket svagare rf-källor, mycket tätare fördelade. Det finns helt oberoende av oro för hälsopåverkan, redan en agenda från eliterna att bygga upp just detta för mängder av medicinska och andra typer av telemetriska tillämpningar. Det finns alltså pengar och utvecklingsjobb att hämta från oron. Bra att veta eftersom det sällan är endast ädla skäl bakom förändringar. Eliter gillar när de kan få allmänhetens företrädare att begära det som eliterna redan tänkt genomföra.

 • Angående arbetare som utför konstiga saker för “eliten” och sedan försvinner;
  inte alltid dör de utan de försvinner till en annan plats i samband med identitetsbyte.

  Själv betraktar jag påstådda dylika dödsfall som otroliga tills det finns en död kropp + gråtande anhöriga vid begravning.

  • Sofia
   Det finns i andra sammanhang när folk tex arbetar som infiltratörer ett inarbetat system med  vittnesskyddsprogram där myndigheterna har starka motiv att skydda medarbetare och låta dem byta id. Men i det här fallet finns inte den aspekten. Rent militära tillämpningar av radar och annat borde inte göra folk benägna att vilja avslöja något. Om det i st var ett program uppdelat på många separata delar kan det ha varit svårt för forskarna att från början veta vad helheten innebar. Om några av dem först i ett sent skede började fatta att det handlade om något som inte var militärt och som de ansåg behövde vädras men däremot inte insåg hur farligt det var för dem då skulle man kunna tänka sig att ett dylikt scenario med oväntade dödsfall inträffade utan att någon till att börja med anade oråd. Just den cybernetiska teknologin passar in på detta scenariet och uppgifter om att 300+ människor ofrivilligt inplanterades 1989 har helt oberoende av dessa dödsfall spridits från amerikanska aktivister. 1994 berättade en ingenjör om implantat som ej syns på röntgen och som används på många människor sen 1988/89
   Den forskning som de döda forskarna bedrivit rubricerades som elektronisk krigföring för Natos och Usas räkning. Mer detaljerat än så kan man inte vänta sig att det går att få veta men det passar in på beskrivningen av det som fick de 300+ att klaga sin nöd i många år.
   Det finns många exempel på andra mördade forskare. Hundratals irakiska forskare mördades efter invasionen 2003. 2011 mördades 11 indiska kärnkraftsexperter. Du har säkert hört om iranska forskare som mördades för några år sen. Och många dödsfall bland experter på det som rör bakteriologi etc.

 • Miles Mathis har rätt skarpsinnigt ‘debunkat’ historien med unabombaren och ger intressant info. mileswmathis.com/unabomber.pdf
  Michael Hoffman har också gjort det och tillfogat info om dolda ledtrådar som Miles Mathis också spinner vidare på. Djupt angående underrättelsetjänsternas dragning till det ockulta. Miles säger att de lägger in dolda ledtrådar för att se om någon fattar.

  Det märkliga är att Hoffman kallar unabombarens gärningar för cereal murder dvs musli-mord.
  Men Michael härleder det från guddomen Ceres och från namnlikhet mellan ett offer för unabombaren från 1982 och en helt annan person med samma grekiska namn som i december 1994 vid en grekiskkurs sade sig vara inplanterad i hjärnan. Detta är ju oerhört OT på ett sätt men eftersom Michael är en seriös skribent vill han ha sagt något med det.
  http://www.mt.net/~watcher/scapegoathoffman.html

  • Sofia
   I denna länk hävdar ett vittne som anger sitt namn som Daniel C Pride, att unabombarens manifest skrevs av en J Ray Dettling (och alltså inte av ‘unabombaren’ Ted Kaczynski) vilken vittnet umgicks med under flera år. Vittnet såg texten 1992, tre år innan den dök upp i offentligheten. Eftersom det stod om att det krävdes mord frågade vittnet Dettling varvid han förklarade att det var en roman om en seriemördare. När senare medierna redogjorde för påstådda terrordåd liknande Dettlings historia försvarade Dettling dåden inför vittnet.
   http://www.unabombers.com mfl länkar där
   Man bör inte ta för givet att det verkligen inträffade några dåd. Det går att få medierna att skriva vad som helst. Och manifestet innehåller ingenting dramatiskt efter min och många andras mening. En man med samma namn som vittnet vars vittnesmål FBI vägrade att ta del av, råkade senare ut för vad han påstod vara cyberbrott där någon stoppat in barnporr på datorn vilket gav fängelse.
   Att vittnet tilläts se allt det som Dettling sysslade med och kan lämna efter sig denna berättelse tyder på att myndigheterna vill få ut det. Jag tror att målet var att skrämma fackfolk som har insides info om hemlig teknologi associerad med cybernetisk manipulation, att sluta leden och hålla tyst, annars… Och genom att via såna inofficiella källor låta förstå att myndigheterna beskyddar detta förstår de berörda att det inte hjälper att sätta dit en enskild förövare/syndabock som TK även om allmänheten leddes att tro det.
   Under 1980-talet särskilt 1987 mördades ett stort antal brittiska forskare sysselsatta med hemlig högteknologi inom ramen för Starwars. Det rörde sig om mikrovågsteknologi och datakommunikation. De avslutade sina respektive projekt och begick officiellt självmord just efter. Det visar att de som mördade beskyddade projekten, annars fanns det ingen anledning att vänta tills de var klara. Kanske mördades fler än nödvändigt för att ge villospår om vad det handlade om.

 • Peter G.

  När jag frågade efter effekten menade jag inte frekvensen, då det ju inte rör sig om växelspänningsfält i vanlig mening utan magnetiska pulser med en viss periodicitet.
  Sådana pulser kan närmast liknas vid snabba urladdningar som sannolikt har mycket branta flanker med åtföljande breda spektra.
  Effekten måste dock vara ganska stor för att kunna penetrera någorlunda djupt, man talar ju om upp till sex centimeter, vilket är mycket djupt i kroppsvävnad.

  Jag ställer frågan därför att jag tror inte en mobiltelefons batteri mm klarar att leverera de nivåer som behövs under någon längre stund. Det motsägs av batterikonstruktionen som är avsedd att kunna leverera en jämn låg ström under lång tid.
  Om jag förstod artikeln rätt så hade man också manipulerat telefonerna i experimenten på olika vis, bland annat genom extern datastyrning.

  • Gunilla
   Jag svarade lite i den andra svarskommentaren. Men jag tror inte att det handlar om radiofrekvenser i vanlig TMS och då är det ingen stor absorption i vävnaden. Däremot är det reflektion i gränssnittet luft/hud dvs låg transmission men det påverkar bara hur stor effektåtgången är i apparaten inte inne i kroppen. Artikeln här om mobiler talar inte om om det är radiosignalerna som ‘utför’ TMS – det skulle ju kunna vara ELF som alstras när sändarens slutsteg modulerar strömförbrukningen i mobilen vilket ger upphov till magnetfält. Har en känsla av att rf är helt onödigt för ändamålet.
   Men är det rf-fältet självt blir det förstås en absorptionslängd på cm. Men det är väl neocortex man vill åt som ligger ytligt.

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

  • dolme
   Jag diskuterade inte med dig utan vände mig till andra läsare som litar på mitt omdöme.
   JR
   Just det, det genererar karriärer, men inte mycket mer. Nyheter oavsett hur oviktiga kan publiceras i civil akademisk forskning, medan gedigen utveckling av i princip redan kända samband kräver mer kompetens och har en annan finansieringsproblematik. Om Usa har försprång och hemlighåller det, har de intresse av stiltje i civil forskning. Usa kan samtidigt samla ihop eliten inom ramen för sina hemliga projekt. Där finns kompetensen.

 • Man kan säkert få vilka resultat man vill med hjälp av denna sorts symptomforskning som aldrig går in på orsaker. Det mesta blir propaganda som man kan fylla ut vetenskapliga tidskrifter med för att få nya anslag. Trevlig läsning kanske men som utveckling av skyddsteknik helt värdelös och debatten kan ju dras ut i det oändliga även i oppositionell press.
  Frekvenser i mikrovågsbandet påverkar tydligen kolesterol som bildar hormonet pregnenolone som är en av de grundläggnade byggklossarna till övriga steroider. “Pregnenolone is a vital building block, being the very first hormone in a cascade of molecular events.”
  http://www.lifeextension.com/Magazine/2007/11/report_pregnenolone/Page-01

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

  • dolme
   Angloamerikanerna(och även Israel!) har intresse av att skylla på fantasifoster för att angloamerikanska finans och företagskarteller pumpade in resurser till Hitler. Men jag förstår inte att de orkar hålla på med alien-tramset. Såna som bortrövats tex Katherina Wilson verkar uppriktiga. Hon har blivit stalkad och tagit ner sin ursprungliga sida som tog upp frågan Är en del ‘alien’ abductions militära experiment med mind control?
   En del alltså, men samtidigt verkar hon tro att det ändå finns riktiga aliens.
   Om hon inte bluffar så kanske de har drogat och manipulerat henne så att hon ser konstigt.
   Det kan ju vara så att de har gjort Dna-experiment och korsat fram konstiga varelser också men en enklare förklaring vore skickliga maskörer. Holliwood har ju vanan inne att göra otroliga masker och därtill repeterar de hela proceduren varje dag inför tagningar.
   Förmodligen har det förekommit hot mot en del forskare och det förklarar kanske att det är mest trams som sprids. Oavsett vilken gren av den dolda regeringen som organiserar sånt så behöver inte militären vara överkänslig när de beskylls för de är ju finansmaktens gangsters.
   Den respekterade General Smedley Butler skrädde inte orden om Usas krig och militärens verkliga roll.

  • Gunilla
   TMS är ju magnetisk stimulering av lokala delar av hjärnan. För låga frekvenser blir det magnetfältet som dominerar kraftigt på nära håll. Och hjärnans respons är långsam så det fyller nog ingen funktion med höga frekvenser dvs radiovågor. Det som kallas högfrekvens TMS innebär tex 1Hz, 5 Hz, 10Hz eller 20Hz dvs i samma storleksordning som hjärnrytmerna. Givetvis kan det bara anbringas från nära håll.

  • Gunilla
   Stråleffekten nämns inte direkt i en artikel jag kollade men de ställer in vad de kallar MT= motorisk tröskel dvs den intensitet som vid stimulering av den del av hjärnan som motsvarar tummen får tummen att röra sig i 50% av försöken. De använder sen mindre än nivån MT eller upp till tex 20% över. De verkar ha mer praktiska hänsyn till överhettning av maskinen. Det betyder inte att det är starka fält, ty såna lågfrekventa ‘antenner’ har väldigt låg effektivitet

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

  • dolme
   Jag tar inte din kommentar på allvar men för andra som råkat läsa föregående kommentarer kan jag tillägga att just före den tidpunkt 1988/89 när cia(enligt egen utsago) började inplantera folk med människotillverkad högteknologi dog i snabb följd många kompetenta brittiska forskare inom Starwarsprojektet involverade i hemlig militär forskning. Flera var experter på datorer och datorkommunikation radar dvs mikrovågsteknologi etc. 12 stycken under våren 1987. Officiellt benämndes dödsfallen självmord men Reagan skyllde på ryssarna(jäsp). Dödsfallen inträffade när ‘självmördarna’ just avslutat ett projekt.
   Reagan’s gäng visste hur man bevarar en hemlis…

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

  • Det är verkligen inte bra att vår och andra underhuggarnationers forskning står och stampar. Usas hemligstämplade forskning står inte och stampar. Den drar vidare mot allt djärvare mål. I mellantiden har som jag nämnde ett stort antal människor med spinalskador undanhållits teknologisk utveckling som hade givit dem tillbaka sin rörelseförmåga och därmed autonomi. 1975 var det år när den mest avancerade teknologin upphörde att publiceras öppet eftersom nästa steg var mer attraktivt för Usa att behålla för sig själv. Reagan fick ge sig till tåls tills han blev president innan många projekt under skydd av ‘ Starwars’ kunde ta sin början. 1981 ändrades titeln på en tidskrift om konstgjord inopererad teknologi så att titeln nu innehöll prefixet ‘Official’ framför den tidigare titeln. Följaktligen fanns det nu även en inofficiell förgrening kan man förmoda. Utomjordingar/Aliens har sedan 70-talet varit en täckmantel för den hemliga teknologin som utgjorde en naturlig fortsättning på den tidigare öppet publicerade implantatteknologin. 1994 berättade en elektronikingenjör för Walter Bowart om att ett stort antal personer sedan 1988/89 implanterats med implantat i storlek som ett tuggummi som göms i ryggraden och är designat av material som gör dem osynliga för röntgenundersökningar. När öppna amerikanska parlamentsförhör för en del av offren stundade 1996 arresterades påpassligt Ted Kaczynski den sk Unabombaren som ju skrämde teknologer att sluta leden. Ett vittne berättade att hans manifest i själva verket skrivits av en namngiven SF-författare som var associerad med Cia/Fbi jag minns inte vilket.
   Jag har själv en pusselbit som oberoende av detta visar att Unabombaren utnyttjades för just syftet att få insiders att hålla tyst.

 • “Kommunister tog över efter JFK”
  Nej det som avses pågick sen långt tidigare. Och det var ett led i marschen mot världsregering. För exempel så var amerikanen John Dewey – en av dem som låg bakom flumskolan – och Bertrand Russel i Kina efter WW1 och drev på för att förhindra att Kina blev kapitalistiskt och för att sprida antiintellektualism. (Russell ansåg att det inte skadade att pojkarna på internatskolor bedrev sodomi). Syftet med flumideer var att försvaga imperiets konkurrenter och leda dem bort från rationellt vetenskapligt och teknologiskt tänkande.
  (Det jag nämner i tidigare kommentar är besläktat.Usa vill hindra andras teknologiska kompetens och hjärnforskningens officiella tillämpningar står och stampar sen 70-talet till stor skada för många handikappade)
  På Usas hemmaplan gjordes skolan efter WW1 om för att fördumma studenterna. Endast fattiga judiska studenter reagerade genom att starta upplopp.
  Syftet med fördumningen var att försvaga oppositionen mot oligarkin.
  Vad gör man åt det?
  1870-80-90 pågick i Usa ett intressant projekt för att skapa en folkligt baserad maktbas kallat the farmers alliance och the popular party. Det var ingen standardideologi utan man byggde upp allt från grunden. Utbildning, självständig ekonomi, skrev om historieböckerna. Det sprack senare på att man förlitade sig på de etablerade partierna.
  Hundra år senare efter en ny bankbedräglighet som drabbade bönderna växte ånyo en rörelse fram: militiamovement. Den slogs ner efter falskflaggattacken mot OKC 1995.
  Altmedia är en nyttig utbildning som efterhand försvårar för falskflaggmetoden att fungera.

 • Det är tveklöst så att den strålning som avges av mobiler och smartmobiler påverkar oss negativt på många sätt: dels vårt beteende, bland annat människors förmåga att känna empati och ökad stress/aggressivitet, minskad förmåga att tänka klart och koncentrera sig men även skadlig påverkan på våra celler och nervsystem vilket kan leda till bland annat cancer och degenerativa sjukdomar. Mer än 250 undersökningar sedan 2007 har visat skadlig påverkan på centrala nervsystemet, flera hundra skador på DNA. I en ny forskningsgenomgång juli 2015 redovisas att över 93 undersökningar enbart under 2000 talet visar oxidativ stress och att detta nu är fullt bevisat. se http://www.stralskyddsstiftelsen.se

  Oxidativ stress är en känd mekanism bakom cancer och degenerativa sjukdomar och nämns bland annat nu i nobelprissammanhang då en svensk forskare fått nobelpriset i kemi, men då nämns bara UV-strålning av strategiska skäl och hänsyn till den mäktiga trådlösa industrin. Solen har ingen ägare som behöver försvara sina vinstintressen…
  Sannolikt är de nya “smartphones” ännu skadligare än tidigare GSM-telefoner främst pga mer komplexa frekvenser och pulseringar. Det är pulseringen och använda frekvenser som har betydelse.

  Peter Grafström har fel som påstår att Barry Trower är en desinformatör. Det är snarare så att Grafström själv desinformerar här. Allt är kanske inte helt rätt av vad Trower säger men det är bra mycket mer rätt än Grafströms många felaktiga tvärsäkra påståenden om mikrovågsstrålningens (EMF:s) påverkan på oss. Här en länk till en dokumentär från CCN 1985 som redovisar teknik som kan “disorientera och söva/lugna ned” (tranquilize) motståndaren. https://www.youtube.com/watch?v=Le7fMKHBlOs.

  I Östeuropa är “the microwave syndrome” ett erkänt sjukdomstillstånd sedan 1970-talet som bland annat innefattar depression, nedstämdhet, ångest, ökad irritabilitet, svårt att sova, huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter (hjärndimma) dvs många effekter kopplade till påverkan på centrala nervsystemets funktion, vilket självfallet skulle kunna användas av de kan tänkas vilja aktivt orsaka skada.

  En av de främsta tidiga västerländska forskarna Robert O. Becker, säger i denna intervju från år 2000 att det forskningen visar att strålningen påverkar hjärnans funktion och att han sedan mobiltelefonens introduktion ser ett beteendemönster bland befolkningen som han aldrig tidigare sett.Robert O Becker nominerades till nobelpriset 2 ggr. http://www.wirelessimpacts.org/science/becker.html

  I denna korta video presenterar forskaren Hugh Taylor resultatet av forskning på möss som exponerades för mobilstrålning endast under fostertiden. Mössen fick förändrat ADHD-liknande beteende (hyperaktiva) och bestående skador på hjärnan samt sämre minne. https://www.youtube.com/watch?v=Le7fMKHBlOs

  Det är med stor smärta och bävan inför konsekvenserna som vi iakttar hur den trådlösa industrin hänsynslöst marknadsför dessa skadliga produkter mot barnmarknaden och motverkar alla initiativ för förbättrat skydd och information till alla om hälsoriskerna med desinformation och smutskastning av alla som redovisar riskerna. Politiker och tjänstemän står passiva och handlingsförlamade och verkar inte längre kunna tänka klart. Alla verkar vara nöjda med att hänvisa till en uppenbart ljugande Strålsäkerhetsmyndighet som aldrig granskas utan får hålla på som om vi levde i en diktatur.
  Vi vädjar till alla att hjälpa oss att sprida information om riskerna bland annat tipsa om vår webbsida http://www.stralskyddsstiftelsen.se samt skriva under namninsamlingen för en strålningsfri skola och förskola för att barnen inte ska tvångsexponeras i skolan och förskolan. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2014/08/en-stralningsfri-skola-och-forskola/

  • Mona
   Barry Trowers bakgrund är sån att om han enbart gick emot de militära säkerhetssammanhangen skulle han leva farligt. Därför gör han som alla desinformatörer, han blandar sanning och missledande fakta. Men det finns ingen motsats mellan det som du framför och det jag tar upp. Min kritik gäller inte, vilket jag nämnde, att mikrovågor kan skada utan , vilket jag inte var tydlig med, att de påstås kunna användas för cybernetiska tillämpningar underförstått att det går att få samma verkan utan inopererade implantat. Det var den desinfon som förekommer i en annan video, jag syftade på och inte det som rör strålningens skadeverkningar. Det var ju han själv som bekräftade att de gick under jorden med implantatteknologin 1975. Genom att påstå att de kan åstadkomma liknande verkningar enbart med mikrovågor går han eliterna lite till mötes och det är det jag syftade på med desinformatör. Det var inte lätt för dig att utläsa det av min text så jag tar på mig missförståndet.

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

 • Newsvoice
  Barry Trower har av egen erfarenhet berättat att 1975 fick underrättelsepersonal instruktioner om att inte längre prata om inopererade cybernetiska implantat. Barry har fel om en del egenskaper som han tillskriver mikrovågor i andra videos jag lyssnat mig igenom. 1975 avslutades den öppet bedrivna delen av Jose Delgado’s typ av Usa-forskning med ett implantat stort som ett mynt och strömförströjning via utifrån kommande em-fält. Delgado flyttade till Spanien och hans forskning innebar nu studium av em-fälts bioeffekter, men efter vad jag vet inga implantat.
  Usas myndigheter har senare låtit sprida rykten om att det existerar ickeinvasiva metoder som ersätter metoden med implantat. Det är ungefär vad Barry yrar om i en del av vad han säger i videos jag sett med honom. Det finns också möjligheter att orsaka skada med mikrovågor men Barry begränsar sig inte till det. Han är därför en desinformatör.
  Med implantat anslutna till nervsystemet går det verkligen att styra mycket av en människas funktioner. Det går att ändra personligheten. Den forskning som åberopas i artikeln tycks innebära ickeinvasiva metoder, vilket är betydligt mindre effektivt, förutom att det också går lätt att fly från. Efter 1975 har Usa medvetet förhalat och splittrat hjärnforskning överallt för att ha fördelar av sitt försprång men också till stor nackdel för många som skulle haft nytta av den avancerade hårdvara som finns. Förlamningsskador vore för en stor grupp människor ett minne blott om inte Usa avsiktligt höll tillbaka den viktigaste delen av teknologin. Artikeln här är ett av mängder av exempel på ineffektivt bedriven hjärnforskning.
  Mobiler för sig är ineffektivt för styrning. Men tillsammans med dedicerade implantat skulle det kunna möjliggöra dramatisk påverkan. Jag påstår inte att något sånt pågår bara att det i princip är möjligt och av intresse för legitima medicinska tillämpningar så det kommer kanske.

 • World Economic Forum hyllar den Nordiska (ekonomiska) modellen med stabila institutioner som borgar för sekulärt och rationellt tänkande bl a med hjälp av nyckelbegrepp som ”jämlikhet”. I rapporten ”Den nordiska modellen” nämns med stolthet den studie som World Value Survey (WVS) gjort (figur sid 16), vilken visar att Sverige leder världsligan i modernt tänkande eftersom landet så framgångsrikt löst upp den ”patriarkala familjestrukturen” som gjort samtliga invånare ”jämlika” och oberoende av varandra – nordisk individualism.

  Finland och Sverige pekas ut som varande “i världsklass när det gäller IT och telekom och har sedan länge /…/ aktivt expanderat internationellt.” För ett år sedan tecknade bl a Ericson ett stort kontrakt med Zimbabwe, som utgör ett av Afrikas mest traditionella länder som värderar religion och föräldra-barn-relationen mycket högt. Enligt SIDA:s hemsida ger Sverige bistånd till Zimbabwe för ”demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och jämställdhet” med andra ord en slags export av den ”Nordiska modellen” .

  De djupa ekonomiska kriser som samtliga nordiska länder, tacknämligt, upplevde under 80- och 90-talen sparkade igång olika reformprogram under mottot ”En kris får aldrig försittas” . Stefan Fölster, tankesmedjan Reforminstitutet, skrev igår på DN i samma anda att krisen med flyktingar bör användas ”som hävstång för att komma ikapp i välfärdens digitala eftersläpning”. Nuvarande kris ska alltså användas politiskt ”smart” för att snabba på införanden av digital teknik inom olika områden bl a äldreomsorg och i arbetet med nyanlända.

  Förutom gratis mobil till ensamkommande flyktingar håller kommuner på att köpa upp en gratis mobiltjänst. Tjänsten ”ska fungera som ett kompletterande stöd för snabbare integration och etablering i det svenska samhället”. Förmodligen hoppas man att flyktingarna mangrant fullgör en medborgerlig plikt att i ”integrerande” syfte ställa sina medvetanden till förfoganden för ideologiska och magnetiska manipulationer.

  Källor:
  Den nordiska modellen. Gemensamma värderingar för en ny verklighet. World Economic Forum DAVOS 2011. Finns digitalt på nätet.

  http://www.mobil.se/nyheter/mobiltj-nst-ska-hj-lpa-flyktingar

  Flyktingar ska lära sig om jämställdhet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article12448439.ab

 • Jag tror tyvärr att debattartikelns konsekvensanalys av forskarnas tolkningar är mildare än verkligheten. Dr Barrie Trower som tidigare arbetade för den brittiska militären med mikrovågsvapen berättar om hur tekniken redan används.

  Intervjuer på ICAACT med Trower
  http://icaact.org/video-barrie-trower.html#.ViKOUmTtmko

  “ICAACT was created to bring awareness to the general public and the legal systems around the world about serious human rights abuses utilizing rem”ote influencing technologies.”

 • Undrar om det inte är en alldeles för enkel tolkning av forskarna om resultaten? Menar att de förklarar ingen teori om varför det kan bli så. Blir man bedövad i hjärnan, kanske kroppens överlevnadsinstinkt sätter igång primitivare akuta system för omedelbar aktion. I det här fallet då på ett finstämt sätt? Men lika skämmande om det tillhör vår vardag att ha nedstängd ”posterior medial frontal cortex”. System som gör oss reflekterande till djup och mening och mer benägna till problemlösning.

 • Riktigt ruggig läsning … inte bättre problemlösare, Pentti, men mer benägna att söka en lösning, verklig eller inbillad. Makterna vill ha oss lagom apatiska, dumma som fän och sjuka och färre, men det är viktigt att vi betalar för det också. Mobilen är en skadligare och mer beroendeframkallande drog än crack eller heroin, det står fullt klart efter 15 års allmän användning. Ingen finns där framför dig längre, för personen har redan dykt ner i sin skärm. Aldrig har vi kunnat ignorera varann så effektivt …

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *