Svensk vargjakt: ”Starkt drivande och aggressiva hundar finns nu ute i våra skogar”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Plotthund Kynnagardens Ziggy Lundamo - Wikimedia Commons

Plotthund Kynnagardens Ziggy Lundamo - Wikimedia Commons

Från och med 1 november 2015 får jägarna släppa lös plotthound, amerikansk foxhound från Nordamerika samt rysk stövare i vargrevir för att träna dem inför licensjakten i januari, en jakt som är olaglig enligt svensk lag och enligt Art- och habitatdirektivet, EU:s miljölag!

Text: Kristina Hallin | Foto på en plotthound, Wikimedia Commons

Detta har Naturvårdsverket beslutat vecka 42 enligt Per Risberg. På min fråga om NV tar konsekvenserna av vad som kan ske, får jag till svar att det är jägarnas ansvar att viltet inte blir utsatta för onödigt lidande.

Då frågar jag: ”vilka myndighetspersoner är ute i skogarna och kontrollerar detta?”

Jag får inget svar!

Varför säger jägarna att hundarna måste tränas och vilken kontroll har jägaren över hundarna?
Detta är ingen träning överhuvudtaget. Med träning menar de att hundarna ska släppas lösa, sedan får de se vad som händer.

Som det sker idag, är att en jakthund blir en jakthund när den kallas för jakthund och kan då släppas utan kontroll om ägaren har jakträtt och det är lovlig tid.

Det grymma är att nu kommer dessa aggressiva hundar rakt in i vargrevir och stör vargarnas familjegrupper.

Jägarna har ingen kunskap om vargars beteendemönster och jag måste även säga att handläggarna på Naturvårdsverket inte heller har någon kontroll på hur detta påverkar vargarna och övriga djur i naturen.

Nu blir det ytterligare en chans för jägarna att skjuta vargar enligt § 28. Det är inte första gången jägarna utnyttjar § 28 när aggressiva hundar attackerar varg.

Vilka erfarenheter har Naturvårdsverket och Länsstyrelserna fått från årets licensjakt på varg, med hund i band och utan band? Har de tagit några lärdomar? Här kommer en ögonblicksskildring från folk som fanns på plats vid jakten.

Hårdföra hundar som jagar i flock

De här hundarna är genom avelsurval tuffa och hårda och ägarna triggar deras skärpa genom att låta dem hugga och slita i nedlagda byten. Det blev ögonvittnen varse vid en avslutad vargjakt i år. Den ena kopplade hunden släpptes fram till och fick bita och ruska i huvud och hals på en dödad varg. På uppmaning från åskådarna försökte ägaren kalla av hunden bland annat genom att bända upp munnen på den men hunden tog genast ett nytt grepp. Det tog ägaren åtskilliga minuter att få bort hunden från den döda vargen trots att hunden var kopplad.

Hundarna är genomgående människovänliga, men de är våldsamma när de jagar och eftersom man inte har kontroll på vad de jagar så är risken att de angriper såväl vilda målarter som andra arter liksom tamdjur. Ofta användes två hundar i dreven men åtminstone ett av jaktlagen användes fyra hundar. ”Att få fyra mördarhundar efter sig måste vara hemskt” sa ett av ögonvittnena.”

Vad säger lagen?

Art- och habitatdirektivet (A-hd) 
Ovan lag som Sverige måste tillämpa, säger att licensjakt och rikliga skyddsjakter inte får ske på varg och andra rödlistade arter. Jakt får förekomma endast vid sällsynta fall. Jakt med hund är förbjudet. Vid ett samtal med Åsa Coendraas (M) som också är vice ordförande i Riksdagens Jaktförening (hoppsan, en lobbyförening i vårt högsta beslutande organ, vårt parlament) säger att det är förbjudet att jaga varg med hund. Politiker lever i en annan värld än övriga samhället!

Jaktlagen
§ 27 Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Jaktförordningen
§ 18 … Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådan sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Regeringen måste vakna upp och förbättra Jaktförordningen efter E. Erlandssons bärsärkagång under 8 år, så att vi skyddar våra vilda djur från jägarnas övergrepp och allvarliga brott. Ändra omedelbart det faktum att varg och järv ligger under rubriken ”annat jaktbart vilt” och att jägarna får använda hur många hundar som helst s k packjakt på dem.

Men viktigt är också – UTRED löshundsjaktens konsekvenser, för alla vilda djurs skull och för de stackars hundarnas skull, jakthundar som avlas till onaturliga beteenden. Hundarna behöver en stark Djurskyddslag, idag utsätts även jakthundarna för de mest ohyggliga brott.

Slutsats

Eftersom licensjakt på varg är förbjudet enligt A-hd och eftersom vår vargstam är, enligt senaste inventering, ca 200 vargar (läs tidigare artikel), alltså långt under den nya undre gränsen på 300, innebär detta att det inte blir någon licensjakt januari 2016.

Vad är då syftet med att släppa in aggressiva hundar i vargrevir den 1 november?

Text: Kristina Hallin

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vargjakt