Sverige har bara 200 vargar kvar – SLU fuskar medvetet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Olaglig vargjakt

Vargar,  Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014DEBATT. Våra vargar befinner sig i en kritisk situation. Vargantalet är alldeles för lågt, de är starkt inavlade och de har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde, hela Norrland. Under många år har de illegala jakterna ökat i antal samtidigt som politikerna och myndigheterna har abdikerat från att ta sitt ansvar, att skydda de rödlistade stora rovdjuren.

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet | Foto på varg: Wikimedia Commons | Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

De hålls fångna i en liten bubbla i norra Svealand och kommer de utanför den, skjuts de, men även inne i bubblan skjuts familjegrupperna sönder av illegal jakt och det är förödande för en så social art – varg är en av världens fyra mest sociala däggdjur – där även människan ingår.

Under många år har de illegala jakterna ökat i antal samtidigt som politikerna och myndigheterna har abdikerat från att ta sitt ansvar, att skydda de rödlistade stora rovdjuren.

Gott folk, läs denna enkla, men skrämmande text och agera på bred front, vi ska inte tolerera mer lögner om våra rovdjur som har så stor betydelse för vårt Ekosystem. Våra stora rovdjur dödas och plågas på ohyggliga sätt! Gör allt vad du kan för att förändra dagens situation, höj din röst, bilda grupper och protestera till politiker och myndigheter! Förstå också att djuren är mycket skygga, 99,9 % av svenska folket kommer aldrig att få se ett stort rovdjur ute i skogarna eftersom rovdjuren inte vill ha kontakt med människor! Idag saknas kunskap om rovdjurens etologi (beteende).

Detta är frontfigurerna som ”styrt” antalet vargar efter jägarnas krav under Alliansens 8 år och som styr vargfrågan fortfarande:

 • Pensionären och ”forskaren” Olof Liberg, Skandulv
 • Riksdagsledamoten, f d landsbygdsminister Eskil Erlandsson som även sitter som suppleant i Miljö- och Jordbruksutskottet, MJU men har en (C)-partikamrat som är Vice ordförande. Erlandsson är också vice ordförande i EU-nämnden samt medlem i den hemliga lobbyföreningen Riksdagens Jakt/fiskeförening, den största föreningen i Riksdagshuset som har möten/kurser i riksdagens lokaler samt en skjutbana i Riksdagshusets källare
 • Stort inflytande har Svenska Jägarförbundet med sitt Allmänna Uppdrag som får 52 miljoner/år att lobba för. De flesta i Riksdagens Jaktförening är även medlemmar i Jägarförbundet
 • Sedan har vi två personer som känner till detta men inget gör: Maria Hörnell Willebrand, Enheten för viltanalys (chef för varginventeringen) på Naturvårdsverket och Camilla Wikenros som är koordinator på Skandulv. Skandulv och Viltskadecenter ligger under SLU, Statens lantbruksuniversitet

SLU har publicerat Inventeringsrapport av varg 2014 – 2015 i juli som ska redovisa hur många levande vargar vi hade 30 april 2015. Inventeringsperioden är från 1 maj 2014 – 30 april 2015, det är bara under denna period som inventeringen sker. Den fysiska inventeringen som görs av våra Naturbevakare i länen, sker under snöperioden december/januari till 31 mars.

Jag har studerat varginventeringsrapporterna under tre års tid och har tydligt sett vilka fel som begås. Genom att öka vargpopulation varje år möjliggör de att jägarna får licensjakter och rikliga skyddsjakter. Så här lurar rapportskrivarna på Skandulv/Viltskadecenter svenska folket.

Inventering på vargar 2014-15

”Under hela inventeringssäsongen 2014-2015 dokumenterades 49 familjegrupper av varg i Skandinavien varav 41 inom Sverige, 5 längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) och 3 inom Norge. … Med samma metod som användes förra säsongen (som inkluderar levande men även kända döda vargar under hela inventeringssäsongen) … ”

Alltså inkluderar de massor av döda vargar i populationsuppskattningen! Detta är ett grovt brott eftersom de har i sitt uppdrag att enbart redovisa antalet levande vargar i slutet av inventeringsperioden d v s 30 april varje år.

Viltskadecenter redovisar antal Familjegrupper men notera att det finns två varianter, Familjegrupper med årsvalpar och Familjegrupper utan årsvalpar. Det är bara Familjegrupper med årsvalpar som ska tas upp vid uträkningen.

Följande levande och döda föryngringsrevir är upptagna i deras populationsuppskattning:

Prästskogen, Åmot, Lingbo, Kukkumäki, Björnås, Korsån, Draggen, Gimmen, Lövsjön, Tansen, Närsen, Kerto, Sandsjön, Kungsskogen, Rackstad, Glaskogen, Brattfors, Vimyren, Jangen, Gåsborn, Kindla, Tiveden, Aspafallet, Kölsta, Färna, Kroppefjäll, Loka.

 • (Tandsjön) Hela reviret dödades i en Skyddsjakt
 • (Sjösveden) Stationär. Sönderskjutet revir.
 • (Sången) Dödades i årets licensjakt
 • (Medskogen) Dödades i årets licensjakt
 • (Kläggen) Dödades i årets licensjakt
 • (Olsjön) Dödades i årets licensjakt
 • (Kloten) Ej årsvalpar
 • (Gårdsjö) Dödades i årets licensjakt
 • (Mårdshyttan) Dödades i årets licensjakt
 • (Hedbyn) Stationär, sönderskjutet revir
 • (Rombohöjden) Dödades i årets licensjakt
 • (Djurskog) Inga årsvalpar fanns
 • (Dömle) Dödades i årets licensjakt
 • (Nora) Dödades i årets licensjakt

Skandulv/Viltskadecenter redovisar ”41,5” revir.

Istället ska det vara 27 ”levande” föryngringsrevir i Sverige + 50% av fem gränsrevir Sv/N = 2,5 st, totalt 29,5 revir.

Totalt antal vargar

När man räknar ut totalt antalet vargar i landet, använder man sig av familjegrupper med årsvalpar x omräkningsfaktor minus döda vargar. Just nu är det problematiskt vilken omräkningsfaktor som ska användas – ju mer illegal jakt, licensjakter, rikliga skyddsjakter desto färre vargar får vi och därmed också lägre omräkningsfaktor. Idag är faktorn mindre än 8.

Skandulv/Viltskadecenter har använt sig av faktor 10 alldeles för länge, men nu har de gjort en ny omräkning som säger att faktorn är 8 och den skulle ha använts under denna period. Det är den faktorn som jag fick fram för tre år sedan, det tog bara två timmar.

Nu vägrar de att använda faktor 8, de skyller på olika anledningar, bl a att det måste vara oberoende utländska forskare som kontrollerar siffran, löjeväckande. Bortsett från G Chapron, är våra så kallade forskare starkt lierade med jägarna och C-partiet, så nu förhalar de sanningen så länge som möjligt. För de vet att när sanningen kommer fram, är deras forskarkarriärer slut!

Min uträkning: 29,5 revir x omräkningsfaktor 8, minus övriga döda vargar visar att vi har ca 200 vargar i Sverige. Dessa fakta ingår i min mer utförliga rapport på 3 sidor.

Även det korrekta antalet döda vargar måste redovisas i en sanningsenlig tabell. Jägarna börjar redan i maj/juni med att döda de nyfödda valparna på kvällar och nätter.

De omfattande illegala jaktbrotten måste få ett slut – allmänheten, polisen och myndigheterna måste börja samarbeta på ett effektivt sätt. Och tystnaden på landsbygden måste brytas – alla vet vad som sker!

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet. Arbetar med helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå.

Relaterat

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vilket tjafs! Det har faktiskt konstaterats att vissa av de djur som rivits av varg har dödats av hundar, men rapporterats som offer för de bestialiska vargarna. Jag har ingen länk att
  hänvisa till, men läste det i en rapport när jag sökte på internet för ett bra tag sedan.
  Ni sitter ju och repeterar samma texter som redan finns att läsa i den här tråden,

 • I den inventeringsrapport som hänvisas till i Hallins debattartikel står det bl.a. att “Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredning över riksgränsen. Årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat nya gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av varg. De nya riktlinjerna används från och med vintern 2014-2015.
  Antal, utbredning och beståndsutveckling i vargpopulationen i Skandinavien dokumenteras i första hand genom inventering av antal revir med familjegrupper och revirmarkerande par under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars. Populationens storlek är beräknad med samma metod som föregående vinter (från antal valpkullar till antal individer).”

  Sedan: “Under hela inventeringssäsongen 2014-2015 dokumenterades 49 familjegrupper av varg i Skandinavien varav 41 inom Sverige, 5 längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) och 3 inom Norge. Nitton revirmarkerande par dokumenterades varav 11 i Sverige, fem längs riksgränsen och tre i Norge. Med samma metod som användes förra säsongen (som inkluderar levande men även kända döda vargar under hela inventeringssäsongen) och med 46 föryngringar som grund beräknades vinterpopulationen till 460 vargar (95% CI = 364-598) i Skandinavien. Den svenska populationen med halva gränsrevir inkluderade beräknades med samma metod till 415 (95% CI = 328-539) vargar. Hela den norska populationen inklusive gränsreviren inventeras fortsatt i fält. Inom Norge dokumenterades 33-35 vargar medan det i de gränsöverskridande reviren dokumenterades minst 40 vargar.”

  Hallin skriver bl.a. att “”Under hela inventeringssäsongen 2014-2015 dokumenterades 49 familjegrupper av varg i Skandinavien varav 41 inom Sverige, 5 längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) och 3 inom Norge. … Med samma metod som användes förra säsongen (som inkluderar levande men även kända döda vargar under hela inventeringssäsongen) … ”

  Notera nu att Hallin utelämnar en del av texten i inventeringsresultatet bl.a. HUR man har räknat.

 • @ Sten Magnusson

  Med hjälp av sluledningsförmåga borde väl även du kunna förstå att du fått
  svar av just Kristina Hallin , varför det nu är så viktigt ?
  Det borde väl vara själva sakframställandet som är det viktiga , inte vem som
  presenterade detsamma.

 • Synd Sten Magnusson att du inte kan läsa innantill! Du ställer frågan:
  Vad är det som ska tas med i inventeringsrapporter?

  1. Är det enbart revir med s.k. årsvalpar?
  KH svar: Ja, enbart föryngringsrevir eftersom övriga vargar som benämns som “familjegrupper utan årsvalpar”, “revirmarkerande par” och “stationära” räknas in under en omräkningsfaktor 10 eller rättare sagt fr o m i år är omräkningsfaktorn 8.

  2. Revir utan årsvalpar ska då inte räknas med?
  KH svar: Nej! Formeln lyder: Föryngringrevir x omräkningsfaktor ./. (minus) döda vargar

  3. På vilket sätt ska dessa rapporter kvalitetsgranskas och vem/vilka ska göra detta?
  KH svar: Ingen granskar Viltskadecenters rapportskrivare!! Hennes siffror skiljer sig stort från Naturbevakarnas inventeringssiffror! Naturbevakarna är de som bäst känner till hur många vargar som befinner sig i resp områden. Länsstyrelserna lämnar BARA in antalet LEVANDE vargar till databanken. I Viltskadecenters händer fördubblas antalet vargar – tycker du att det är OK?? Tycker du att det är ok att ta med döda vargar??

  4. Hur har Kristina Hallin tänkt sig att visa hur Hallin kommit fram till sina slutsatser?
  KH svar: Läs artikeln en gång till, där står antal levande föryngringsrevir = 27 st samt döda föryngringsrevir = 14 st. SLU har alltså 14 döda revir i sin populationsuppskattning. När vi inventerar t ex björnar, har vi då med stort antal döda björnar i populationsskattningen – nej!

  5. Vilka källor har Kristina Hallin till stöd för sina påståenden?
  Svar: Det finns personal på Naturvårdsverket som känner till detta och en jurist har också tittat på mina siffror.
  SÅ STEN MAGNUSSON, GE DIG INTE IN I DEBATTEN UTAN ATT FÖRST HA LÄST VARGINVENTERINGSRAPPORTEN FRÅN VILTSKADECENTER OCH SETT ATT DE SKRIVER ATT DE HAR DÖDA VARGAR I SLUTSIFFRAN OCH DET FINNS BANDINSPELNING PÅ ATT VARJE LÄSARE MÅSTE DRA BORT DE DÖDA VARGARNA FRÅN SLUTSIFFRAN – SÅ LÄS PÅ INNAN DU UTTALAR DIG. Det här är mycket enkel matematik.

 • Vad som är intressant här är att Kristina Hallin påstår att SLU, NVV och Länsstyrelserna fuskar med sin rapportering.

  Då ställer jag mig frågan. På vilket sätt fuskar man?

  Det här är ju en synnerligen allvarlig anklagelse som dock tydligen inte Kristina Hallin kan visa belägg för.

  Vad är det som ska tas med i inventeringsrapporter?

  1. Är det enbart revir med s.k. årsvalpar?

  2. Revir utan årsvalpar ska då inte räknas med?

  3. På vilket sätt ska dessa rapporter kvalitetsgranskas och vem/vilka ska göra detta?

  4. Hur har Kristina Hallin tänkt sig att visa hur Hallin kommit fram till sina slutsatser?

  5. Vilka källor har Kristina Hallin till stöd för sina påståenden?

  Till Marie Dalerstedt ställer jag följande frågor.

  1. Du skriver “Trångsynta människor med livlig fantasi inbillar sig att varg är farlig för människor. Jägare är empatilösa egoister som utsätter sina hundar för vargar som de retar upp i vargrevir, jägare som jagar med löshund borde få djurförbud. Alla människor är skyldiga att inte utsätta sina djur för fara enligt Djurskyddslagen. Utan att bry sig så tjuvjagar de vargar och dödar deras valpar. Varghatarna skyr inga medel för att utrota våra svenska vargar.”

  2. Vad har du för stöd i dina anklagelser om det du skriver här ovan?

  3. “Jägare är empatilösa egoister som utsätter sina hundar för vargar som de retar upp i vargrevir, jägare som jagar med löshund borde få djurförbud.” Var ser du att jägare är empatilösa egoister? Detta är onekligen en synnerligen allvarlig anklagelse som jag ser det.

  4. “Alla människor är skyldiga att inte utsätta sina djur för fara enligt Djurskyddslagen.” Lägg märke till att Djurskydd inte är lika med Djurrätt.
  Om du nu har t.ex. höns som är omgärdade med bra stängsel och en räv ändå smiter in och tar någon av dessa. Har du då brutit mot Djurskyddslagen?

  5. “Utan att bry sig så tjuvjagar de vargar och dödar deras valpar.” Har du några källor till dessa påståenden?

  6. ” Varghatarna skyr inga medel för att utrota våra svenska vargar.” Är alla jägare varghatare?

 • Jag har nu tagit in erfarenheterna av varg från Finland. Där drar man den välgrundade slutsatsen att en livskraftig vargstam är inkompatibel med all mänsklig verksamhet på landsbygden. Skälen som ligger till grund för den finska slutsatsen är väldokumenterade och välgrundade. Och de är relevanta även för Sverige. Därför tar jag nu avstånd från min tidigare övertygelse att vi ska ha frilevande varg i vår svenska natur.
  Jag råder alla vargvänner att göra som jag: Gå in och ta del av de finska erfarenheterna. De visar, tillsammans med erfarenheterna från nationalparken Yellowstone i USA, att vargen inte är en tillgång för miljö och människor, utan en belastning.

 • Behöver Sverige varg ?
  NEJ !

  Behöver världen varg?
  JA !

  Då husdjursdrift och den s.k. rennäringen kolliderar i vargfrågan och staten tvingas ösa in miljoner kronor varje år, till synes bortkastat så anser jag att jägarna kan få panga ned de vargar som finns kvar…………………
  Så kan vi åter få frid.

  Det finns massor med varg i Ryssland, Frankrike m.fl. länder, de räcker mer än väl till för att hålla populationen uppe.

 • Trångsynta människor med livlig fantasi inbillar sig att varg är farlig för människor. Jägare är empatilösa egoister som utsätter sina hundar för vargar som de retar upp i vargrevir, jägare som jagar med löshund borde få djurförbud. Alla människor är skyldiga att inte utsätta sina djur för fara enligt Djurskyddslagen. Utan att bry sig så tjuvjagar de vargar och dödar deras valpar. Varghatarna skyr inga medel för att utrota våra svenska vargar.

 • Jägarna har sig själva att skylla för att de saknar allmänt stöd för sina åsikter, både beträffande rovdjur i allmänhet och vargar i synnerhet. Man behöver bara ögna igenom någon av deras jaktblaskor. En normal person kan inte annat än bli illa berörd av bilderna, där flinande “jägare” poserar med ihjälskjutna, blodiga djurkroppar – som om det skulle vara en bedrift att skjuta ihjäl försvarslösa djur. För att inte tala om de sjuka artiklarna och reportagen där förföljelsen och slakten av djuren i vår natur framställs som legitimt fritidsnöje och rekreation. Det är blod- och våldspornografi av värsta sorten.
  En effektiv metod för att sätta stopp för jägarnas destruktiva framfart i den svenska naturen vore att skärpa kunskapskraven. Det skulle befria oss från alla “det är kul när det smäller-jägarna”. Dessutom borde politiker som själva är jägare fråntas rätten att vara med och utforma vår jaktlagstiftning och rovdjurspolicy.

 • @ anders

  Ditt hetsande inlägg från 21okt 20.51 rimmar inte så jättebra med ditt
  senare åberopande av en”korrekt diagnos”.

  Det är väl ingen högoddsare att anta dig för jägare ?

  @Maria

  Vilken tidning menar du ? Grönköpings veckoblad ? Se & Hör ?
  Du måste nog precisera dig.

 • Pernilla:
  Det är väl debatt som eftersträvas? Och det enda jag säger är att de som drabbas av vargens verkningar borde ha minst lika mycket att säga till om som andra. Samt att lyssna till erfarenheter från våra östra grannländer.

  Infekterat blir det bara om man låter ett sår vara utan att behandla det. Med rätt medicin försvinner infektionen. Precis som i medicin gör man detta genom en korrekt diagnos.
  Från dia (genom) och gnosis (kunskap).

  Så låt oss ta upp kunskapen på bordet, och göra en korrekt diagnos.

 • Jag har fött upp får i tio år. Och jag blir inte alls upprörd över ditt förslag att lyssna på andras erfarenheter.
  Vad jag och sanna djur- och naturvänner vänder oss emot är inte skyddsjakt, utan följande:
  1. Jägarnas sjuka föreställning om rätt till nöjesjakt, “rekreationsjakt”.
  2. Jägarnas destruktiva inflytande i politik och över jaktlagstiftningen. Har bland annat medfört att hetsjakt med drivande hund samt grytjakt med hund – som båda borde ha förbjudits för länge sedan – fortfarande tillåts och betraktas av jägarna som självklara rättigheter.
  3. Specifikt är jägarnas politiska inflytande främsta förklaringen till Sveriges misslyckade rovdjurshantering. Förutom vargjakten visar sig Naturförstöringsverkets patetiska flathet gentemot jägarna genom att rutinmässigt ge tillstånd för lodjursjakt – trots att lons skador på tam- och husdjur är obetydliga.

 • Jag läser Maria och Anders inlägg…Hur är det med kunskapen?
  Ni är faktiskt några av de som underhåller denna infekterade vargdebatt.

 • Re LJJ:
  Vad du säger, i praktiken, i första kommentaren är att vi måste lyssna på finska erfarenheter. Och i den andra att vi inte skall lyssna för att det inte är sant, det som presenteras av finska forskare och andra.

  Och vad är det som inte stämmer? Undrar fortfarande över vilken erfarenhet du har som vet så bestämt vad som är rätt och fel?

 • “Jag förstår inte varför detta gör dig så upprörd”. Ännu svårare blir det när det man försöker förstå inte stämmer.

 • Hej Anders

  “det är viktigt att lyssna på de finska erfarenheterna”. Jag är villig att lyssna!!!! Och passar på att säja kyllääääääää….

 • Hej LJJ.

  Har du slut på okvädningsord eller vill du diskutera sakligt?
  Tack för titeln besserwisser.
  Du kanske inte riktigt förstår situationen för de som har boskap och försöker driva verksamhet i den gröna näringen. Kanske kan du delge dina expertkunskaper och hur du förvärvat dessa?

  I övrigt vidhåller jag att det är viktigt att lyssna på de finska erfarenheterna. Jag förstår inte varför detta gör dig så upprörd.

 • “Decentralisering av beslut är den enda metoden att skapa en hållbar situation”. Ett vanligt påstående från självutnämnda vargexperter och som innebär att den lokala jägarkåren under varjehanda förevändningar får sin vilja fram – att förfölja och skjuta vargar tills inga finns kvar. Då får de ju ha sina hundar ifred så “jägarna” slipper anstränga sig med att jaga själva, utan kan fortsätta sitta på sina feta häckar och slösa bort sin tid.

 • “Jag förstår att du inte har del i problematiken eller har pratat med finnar om hur vardagen ser ut när det är varg i omgivningarna. Inte heller verkar du ha boskap som du har ansvar för”.
  Ja, vi är jättetacksamma att besserwissers som du finns – som har “del i problematiken”, har pratat med finnar, och har ansvar för boskap – och som alltid är beredd att dela med dig av egna erfarenheter av den livsfarliga och ondskefulla vargen!!

 • Re danne:
  Jag menar att för att skydda, inte bara sig själva utan även tamdjur och annat, så kan det mycket väl bli aktuellt att se till att klara detta. Den som kan sitta och se på när varg river får, hästar, nötboskap, eller närmar sig deras barn lever inte i verkligheten.

  Det vore bra om Newsvoice tog in lite artiklar från Finland och Ryssland, där våra vargar är sprungna från så att perspektivet från de som har levt med detta länge kommer fram.
  Gärna en debatt med forskare, lantbrukare, finnar, ryssar, svenskar, naturvänner och andra som anser sig ha del i frågan. En lång debatt så att alla frågor belyses, och som läggs upp på nätet så att den kan ses av många.

  Re LJJ:
  Jag förstår att du inte har del i problematiken eller har pratat med finnar om hur vardagen ser ut när det är varg i omgivningarna. Inte heller verkar du ha boskap som du har ansvar för.
  Det är lätt att sitta med egna visioner om hur man vill att saker skall se ut, och berätta för andra hur de skall hantera problem som de inte har skapat själva.

  Decentralisering av beslut är den enda metoden att skapa en hållbar situation.

 • Vad har Kristina Hallin för källor till sina påståenden att SLU, NVV och Länsstyrelserna fuskar med sin rapportering?

  “Min uträkning: 29,5 revir x omräkningsfaktor 8, minus övriga döda vargar visar att vi har ca 200 vargar i Sverige. Dessa fakta ingår i min mer utförliga rapport på 3 sidor.”

  Det vore ju intressant om Kristina Hallin kunde lämna en länk till denna rapport så att läsaren själv kan studera den med sedvanlig källkritisk granskning.

  Det antal revir och siffror som presenteras här av Hallin motsvarar ju på ett ungefär de som har presenterats av Länsstyrelsen i Värmlands län där halva vargstammen finns, d.v.s. ca 175 – 200 enligt inventeringsrapporten 2013/14.

 • Den som bor nära djuren vet bäst hur det är ställt och vi som inte befinner oss där eller bor där borde inte attackera eller agera förstå-sig-påare över hur dessa hanterar sina livssituationer. Med det sagt så ska det väl ändå tilläggas att varg-djuret jagar för sin överlevnad medans människan nästan alltid jagar för att det är kul och lukrativt.

  Även om vargen kan vara benägen att jaga tamboskap så är den inte benägen att attackera och/eller döda människor vilket anders verkar antyda. Det är högst ovanligt och sker då oftast av vargar som hetsats av människor. Vargen är ett skyggt djur och därför ser man dem inte så ofta. Är själv uppvuxen i norra Sverige och där finns det gott om både vilt och jägare. Det är dock mycket ovanlig att man ser vargen när man strövar i skogarna. Det är isåfall mer vanligt att man ser björnen som faktiskt också är väldigt skygg.

  Har under min uppväxt där aldrig hört någon endaste historia om någon som blivit jagad eller biten av vargar. Däremot så har jag hört hur folk blivit jagade av älgar, björnar, vildsvin och fasaner. Dock utan dödsfall som resultat.

 • Maria

  “folk bor med vargar som inte längre får plats i skogen”. Ett beundransvärt initiativ!! Vargälskare adopterar vargar som inte får plats i skogen och låter dem bo hemma i bostaden!!

 • Det är sannolikt endast en tidsfråga tills det blir lag på att alla som vistas utomhus måste ha skottsäker väst och älgstudsare…..

 • “Det är sannolikt endast en tidsfråga innan barn utan undantag måste eskorteras när de är utomhus och att beväpning, gevär eller handeldvapen som skydd mot angrepp, blir en självklarhet”. Absolut – allt blir JÄTTESANNOLIKT och JÄTTESJÄLVKLART bara man låter fantasin skena iväg…..

 • De här två kommentarerna ovan är massiv “varghatpropaganda” vilket inte har sin grund i verkligheten eller sanningen utan i fantasins, skrämselpropagandan och sagor a`la “Rödluvan och vargen”, “Pelle och vargen” och myten om “Sankte Bengt”s värld. Förbjud all jakt!

 • Detta är troligen ett resultat av att vargarna nu är så många att bytesdjuren i skogen tagit slut, eller flyttat för att inte bli rivna. Eftersom det inte finns så många bönder kvar, och att det då inte finns tamdjur som byte för vargarna, återstår endast att söka sin föda i tätort. Det är sannolikt endast en tidsfråga innan barn utan undantag måste eskorteras när de är utomhus och att beväpning, gevär eller handeldvapen som skydd mot angrepp, blir en självklarhet.

 • Läser ni tidningen? Senaste 2 v har en vargflock förföljt två flickor till häst. Minst 5 djur. Veckan efter 7 mil därifrån omringas en bilist med punktering av en flock vargar efter vägen. En månad tidigare går en varg upp på verandan och tar den ena av två småhundar som ägaren håller i koppel. Skygga?? Minskar i antal?? Sluta med materialen och titta på verkligheten där folk bor med vargar som inte längre får plats i skogen utan flyttar in i tätort.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *