Sverige har bara 200 vargar kvar – SLU fuskar medvetet

publicerad 19 oktober 2015
- av NewsVoice
Olaglig vargjakt

Vargar,  Canis lupus - Foto: Wikimedia Commons

Kristina Hallin - Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014DEBATT. Våra vargar befinner sig i en kritisk situation. Vargantalet är alldeles för lågt, de är starkt inavlade och de har inte tillgång till sitt naturliga utbredningsområde, hela Norrland. Under många år har de illegala jakterna ökat i antal samtidigt som politikerna och myndigheterna har abdikerat från att ta sitt ansvar, att skydda de rödlistade stora rovdjuren.

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet | Foto på varg: Wikimedia Commons | Kristina Hallin – Foto: SVT Debatt från 6 nov 2014

De hålls fångna i en liten bubbla i norra Svealand och kommer de utanför den, skjuts de, men även inne i bubblan skjuts familjegrupperna sönder av illegal jakt och det är förödande för en så social art – varg är en av världens fyra mest sociala däggdjur – där även människan ingår.

Under många år har de illegala jakterna ökat i antal samtidigt som politikerna och myndigheterna har abdikerat från att ta sitt ansvar, att skydda de rödlistade stora rovdjuren.

Gott folk, läs denna enkla, men skrämmande text och agera på bred front, vi ska inte tolerera mer lögner om våra rovdjur som har så stor betydelse för vårt Ekosystem. Våra stora rovdjur dödas och plågas på ohyggliga sätt! Gör allt vad du kan för att förändra dagens situation, höj din röst, bilda grupper och protestera till politiker och myndigheter! Förstå också att djuren är mycket skygga, 99,9 % av svenska folket kommer aldrig att få se ett stort rovdjur ute i skogarna eftersom rovdjuren inte vill ha kontakt med människor! Idag saknas kunskap om rovdjurens etologi (beteende).

Detta är frontfigurerna som ”styrt” antalet vargar efter jägarnas krav under Alliansens 8 år och som styr vargfrågan fortfarande:

 • Pensionären och ”forskaren” Olof Liberg, Skandulv
 • Riksdagsledamoten, f d landsbygdsminister Eskil Erlandsson som även sitter som suppleant i Miljö- och Jordbruksutskottet, MJU men har en (C)-partikamrat som är Vice ordförande. Erlandsson är också vice ordförande i EU-nämnden samt medlem i den hemliga lobbyföreningen Riksdagens Jakt/fiskeförening, den största föreningen i Riksdagshuset som har möten/kurser i riksdagens lokaler samt en skjutbana i Riksdagshusets källare
 • Stort inflytande har Svenska Jägarförbundet med sitt Allmänna Uppdrag som får 52 miljoner/år att lobba för. De flesta i Riksdagens Jaktförening är även medlemmar i Jägarförbundet
 • Sedan har vi två personer som känner till detta men inget gör: Maria Hörnell Willebrand, Enheten för viltanalys (chef för varginventeringen) på Naturvårdsverket och Camilla Wikenros som är koordinator på Skandulv. Skandulv och Viltskadecenter ligger under SLU, Statens lantbruksuniversitet

SLU har publicerat Inventeringsrapport av varg 2014 – 2015 i juli som ska redovisa hur många levande vargar vi hade 30 april 2015. Inventeringsperioden är från 1 maj 2014 – 30 april 2015, det är bara under denna period som inventeringen sker. Den fysiska inventeringen som görs av våra Naturbevakare i länen, sker under snöperioden december/januari till 31 mars.

Jag har studerat varginventeringsrapporterna under tre års tid och har tydligt sett vilka fel som begås. Genom att öka vargpopulation varje år möjliggör de att jägarna får licensjakter och rikliga skyddsjakter. Så här lurar rapportskrivarna på Skandulv/Viltskadecenter svenska folket.

Inventering på vargar 2014-15

”Under hela inventeringssäsongen 2014-2015 dokumenterades 49 familjegrupper av varg i Skandinavien varav 41 inom Sverige, 5 längs riksgränsen (delas av Sverige och Norge) och 3 inom Norge. … Med samma metod som användes förra säsongen (som inkluderar levande men även kända döda vargar under hela inventeringssäsongen) … ”

Alltså inkluderar de massor av döda vargar i populationsuppskattningen! Detta är ett grovt brott eftersom de har i sitt uppdrag att enbart redovisa antalet levande vargar i slutet av inventeringsperioden d v s 30 april varje år.

Viltskadecenter redovisar antal Familjegrupper men notera att det finns två varianter, Familjegrupper med årsvalpar och Familjegrupper utan årsvalpar. Det är bara Familjegrupper med årsvalpar som ska tas upp vid uträkningen.

Följande levande och döda föryngringsrevir är upptagna i deras populationsuppskattning:

Prästskogen, Åmot, Lingbo, Kukkumäki, Björnås, Korsån, Draggen, Gimmen, Lövsjön, Tansen, Närsen, Kerto, Sandsjön, Kungsskogen, Rackstad, Glaskogen, Brattfors, Vimyren, Jangen, Gåsborn, Kindla, Tiveden, Aspafallet, Kölsta, Färna, Kroppefjäll, Loka.

 • (Tandsjön) Hela reviret dödades i en Skyddsjakt
 • (Sjösveden) Stationär. Sönderskjutet revir.
 • (Sången) Dödades i årets licensjakt
 • (Medskogen) Dödades i årets licensjakt
 • (Kläggen) Dödades i årets licensjakt
 • (Olsjön) Dödades i årets licensjakt
 • (Kloten) Ej årsvalpar
 • (Gårdsjö) Dödades i årets licensjakt
 • (Mårdshyttan) Dödades i årets licensjakt
 • (Hedbyn) Stationär, sönderskjutet revir
 • (Rombohöjden) Dödades i årets licensjakt
 • (Djurskog) Inga årsvalpar fanns
 • (Dömle) Dödades i årets licensjakt
 • (Nora) Dödades i årets licensjakt

Skandulv/Viltskadecenter redovisar ”41,5” revir.

Istället ska det vara 27 ”levande” föryngringsrevir i Sverige + 50% av fem gränsrevir Sv/N = 2,5 st, totalt 29,5 revir.

Totalt antal vargar

När man räknar ut totalt antalet vargar i landet, använder man sig av familjegrupper med årsvalpar x omräkningsfaktor minus döda vargar. Just nu är det problematiskt vilken omräkningsfaktor som ska användas – ju mer illegal jakt, licensjakter, rikliga skyddsjakter desto färre vargar får vi och därmed också lägre omräkningsfaktor. Idag är faktorn mindre än 8.

Skandulv/Viltskadecenter har använt sig av faktor 10 alldeles för länge, men nu har de gjort en ny omräkning som säger att faktorn är 8 och den skulle ha använts under denna period. Det är den faktorn som jag fick fram för tre år sedan, det tog bara två timmar.

Nu vägrar de att använda faktor 8, de skyller på olika anledningar, bl a att det måste vara oberoende utländska forskare som kontrollerar siffran, löjeväckande. Bortsett från G Chapron, är våra så kallade forskare starkt lierade med jägarna och C-partiet, så nu förhalar de sanningen så länge som möjligt. För de vet att när sanningen kommer fram, är deras forskarkarriärer slut!

Min uträkning: 29,5 revir x omräkningsfaktor 8, minus övriga döda vargar visar att vi har ca 200 vargar i Sverige. Dessa fakta ingår i min mer utförliga rapport på 3 sidor.

Även det korrekta antalet döda vargar måste redovisas i en sanningsenlig tabell. Jägarna börjar redan i maj/juni med att döda de nyfödda valparna på kvällar och nätter.

De omfattande illegala jaktbrotten måste få ett slut – allmänheten, polisen och myndigheterna måste börja samarbeta på ett effektivt sätt. Och tystnaden på landsbygden måste brytas – alla vet vad som sker!

Text: Kristina Hallin, hälsopedagog, fil kand, forskarbehörighet. Arbetar med helhetssyn människa-miljö på samhälls- och nationell nivå.

Relaterat