Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sverige och Finland ska befrämja fred i världen – inte alliera sig med atomvapenallians

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 oktober 2015
- NewsVoice redaktion

Pratbubbla - Speak out!

I både Sverige och Finland förs en politik som i allt raskare takt för länderna mot ett fullt medlemskap i världens största atomvapenallians, NATO. Båda länderna ingår i Partnerskap för Fred och i båda länderna har man undertecknat NATO:s värdlandsavtal som omfattar ödesdigra militära förpliktelser.

Signerat: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (SE),  Kvinnor för Fred (SE), Kvinnor mot Atomkraft (FI), Kvinnor För Fred (FI) | Text uppdaterad kl 22:16, 29 okt, 2015, med ett citat från Agneta Norberg, vice ordf. Sveriges Fredsråd och aktiv för Space4peace.org

För Finlands del är värdlandsavtalet slutbehandlat. Det har aldrig utsatts för någon offentlig debatt och ska inte genomgå någon demokratisk behandling i Finlands riksdag. Däremot ska avtalet i Sverige ännu genomgå en behandling i riksdagen våren 2016.

Värdlandsavtalet med NATO innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige och Finland. NATO kan dessutom föreslå att man ska bedriva operationer mot tredje land från svenskt/finskt territorium. Att tillåta en ytterligare framflyttning av Natos positioner, speciellt i det arktiska området som håller på att utvecklas till ett militärt högspänningsområde, är ansvarslöst.

Behöver Sverige NATO som skydd mot ett Ryssland som inte under modern tid har utgjort något som helst hot? Eller behöver NATO Sverige som har viktiga strategiska installationer och landområden, t.ex. NEAT-området som är Europas största område för utprovning av militära vapensystem?

I Norrbotten finns även Esrange som är världens största nedladdningsstation för satelliter och helt nödvändig för NATOs krigföring.

“Sveriges befolkning är inte informerade om att landet genomgått en total säkerhetspolitisk omvandling. En överväldigande majoritet av svenskarna lever i tron att vi är ett neutralt och alliansfritt land. Men Sverige har i all tysthet förvandlats till att bli ett träningsområde  för ofantliga USA/NATO stridsövningar. Ja, till en plattform för krig mot Ryssland.” Det säger Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd

Sverige och Finland har i internationella forum traditionellt varit aktiva och högt uppskattade pådrivare av fred och nedrustning. I takt med att våra länders regeringar stegvis har utökat samarbetet med NATO har våra röster för fred tystnat. Denna ödesdigra utveckling måste stoppas.

Freden i världen främjas inte av militärallianser och upprustning utan av konfliktförebyggande insatser som dialog och förtroendeskapande.

Vi förutsätter att Sverige och Finland återtar sina ställningar som fredsstiftare och nedrustningspådrivare i världen. Våra länder ska inte bli medlemmar i en allians som för oss in i cyberkrigens upprustningsvansinne och driver den redan inledda nya kalla krig-eran in i en fas där jordens framtid är hotad.

Signerat: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (Sverige), Kvinnor för Fred (Sverige), Kvinnor mot Atomkraft (Finland), Kvinnor För Fred (Finland)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq