Sverige och Finland ska befrämja fred i världen – inte alliera sig med atomvapenallians

publicerad 29 oktober 2015
- av NewsVoice

Pratbubbla - Speak out!

I både Sverige och Finland förs en politik som i allt raskare takt för länderna mot ett fullt medlemskap i världens största atomvapenallians, NATO. Båda länderna ingår i Partnerskap för Fred och i båda länderna har man undertecknat NATO:s värdlandsavtal som omfattar ödesdigra militära förpliktelser.

Signerat: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (SE),  Kvinnor för Fred (SE), Kvinnor mot Atomkraft (FI), Kvinnor För Fred (FI) | Text uppdaterad kl 22:16, 29 okt, 2015, med ett citat från Agneta Norberg, vice ordf. Sveriges Fredsråd och aktiv för Space4peace.org

För Finlands del är värdlandsavtalet slutbehandlat. Det har aldrig utsatts för någon offentlig debatt och ska inte genomgå någon demokratisk behandling i Finlands riksdag. Däremot ska avtalet i Sverige ännu genomgå en behandling i riksdagen våren 2016.

Värdlandsavtalet med NATO innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige och Finland. NATO kan dessutom föreslå att man ska bedriva operationer mot tredje land från svenskt/finskt territorium. Att tillåta en ytterligare framflyttning av Natos positioner, speciellt i det arktiska området som håller på att utvecklas till ett militärt högspänningsområde, är ansvarslöst.

Behöver Sverige NATO som skydd mot ett Ryssland som inte under modern tid har utgjort något som helst hot? Eller behöver NATO Sverige som har viktiga strategiska installationer och landområden, t.ex. NEAT-området som är Europas största område för utprovning av militära vapensystem?

I Norrbotten finns även Esrange som är världens största nedladdningsstation för satelliter och helt nödvändig för NATOs krigföring.

“Sveriges befolkning är inte informerade om att landet genomgått en total säkerhetspolitisk omvandling. En överväldigande majoritet av svenskarna lever i tron att vi är ett neutralt och alliansfritt land. Men Sverige har i all tysthet förvandlats till att bli ett träningsområde  för ofantliga USA/NATO stridsövningar. Ja, till en plattform för krig mot Ryssland.” Det säger Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges Fredsråd

Sverige och Finland har i internationella forum traditionellt varit aktiva och högt uppskattade pådrivare av fred och nedrustning. I takt med att våra länders regeringar stegvis har utökat samarbetet med NATO har våra röster för fred tystnat. Denna ödesdigra utveckling måste stoppas.

Freden i världen främjas inte av militärallianser och upprustning utan av konfliktförebyggande insatser som dialog och förtroendeskapande.

Vi förutsätter att Sverige och Finland återtar sina ställningar som fredsstiftare och nedrustningspådrivare i världen. Våra länder ska inte bli medlemmar i en allians som för oss in i cyberkrigens upprustningsvansinne och driver den redan inledda nya kalla krig-eran in i en fas där jordens framtid är hotad.

Signerat: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (Sverige), Kvinnor för Fred (Sverige), Kvinnor mot Atomkraft (Finland), Kvinnor För Fred (Finland)


Så här kan du stötta Newsvoice

 • En utvecklad allians med Sverige, Finland och Norge, med målsättning att utveckla neutrala och fredsskapande kontakter med övriga länder i Europa, inkl Ryssland och Öst-Europa.

  Ett Nordiskt Förbund helt enkelt, som står för fred och samarbete.

  Vidare att samordna civila och militära insatser i fredsarbetet. Samt att samarbeta med våra bönder på ett positivt sätt, så vårt jordbruk utvecklas till minst 100% självförsörjningsgrad. Och att våra jordbrukare får ersättning för det omfattande naturvårdsarbete de gör, idag helt utan ersättning.

  I förlängningen bör vårt jordbruk kunna producera ett överskott av högkvalitets mat, som med rätt form av information kan säljas på export. Vår import av mat ska nedbringas till ett minimum, vi äter idag i stor utsträckning mat som bättre hade behövts i producent-landet.

  Även i beredskapssyfte kan våra jordbrukare göra stora insatser. Vårt försvar ska vara helt inriktat på defensivt försvar och de diplomatiska kontakterna ska vara högst prioriterat.

 • Bra förslag Anders! Med tanke på allt som händer och sker både i Norden och ute i världen instämmer jag till fullo med att “omfördela delar av försvaret till sjöräddning etc. med en del civila uppgifter och en del militära…”

 • En gemensam insats i norden vore en bra början.

  Det vore inte fel att om möjligt omfördela delar av försvaret till sjöräddning etc. med en del civila uppgifter och en del militära. Helikopterräddning och annat behövs till sjöss och det finns säkert tusen andra saker som kan vara till gagn, för att stukturera det vi har till största möjliga nytta.

 • Sverige Finland och Norge i allians med ett välfungerande samarbete i civil- och militär-försvar låter som nära ett ideal. Lite av en positiv framtidsvision som inte borde vara så svårt att förverkliga.
  Ann Marie Pålssons bok “Knapptryckarkompaniet” var mycket avslöjande och nyttig.
  Jag antar filmen handlar om samma ämne? Man kan inte annat än bli glad åt hennes mod och rättvisepatos. Om jag förstått rätt, var hon upphovet till rot- och rutavdragen, som man i början nedvärderade till pigavdrag och orsakade en s.k. “pigdebatt”.

 • Det är väl ingen som längre tror att vi lever i en demokrati? Nej, alla beslut tas i det tysta över våra huvuden av Makten, oavsett vilket parti det är som styr. Lyssna på Ann Marie Pålsson som ger insiderinformation från maktens korridorer http://youtu.be/qu0h9lZFebQ

 • Om man ser till slutresultaten av två världskrig, så tycks grundide’n vara att skjuta bort det etniskt europeiska manliga genomet.

 • Detta är mycket klokt sagt.

  Sverige och Finland och Norge borde bilda en Nordisk allians med målsättningen att arbeta för Fred och nedrustning.
  Att arbeta för diplomatiska lösningar utan vapenskrammel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *