Assange: USA misstänks leda ett depopulationskrig mot Syrien med avsikt att kontrollera landet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Julian Assange - Foto: Dartmouth Films

Syrian civil war
Den grekiska journalisten Costas Ephemera intervjuade nyligen Assange på Ecuadors ambassad i London. Assange presenterade då en teori om att USA ligger bakom en plan att depopulera Syrien på medelklassen med syftet att destabilisera landet. Hypotesen överensstämmer med uppfattningen hos tre politiskt insatta personer från Kamerun som NewsVoice träffade i somras.

Text: NewsVoice | Karta: Wikimedia Commons

Den sammansatta teorin handlar om att Sverige förmodligen har en överenskommelse med USA om att ta emot flyktingar. Dessa flyktingar består av läkare, ingenjörer och administratörer inom staten. Genom att avfolka Syriens akademiska skikt försvagas landet regering, resonerar Assange.

Sverige vinner på överenskommelsen genom att få in en stor grupp kompetenta människor med medelhög till hög utbildning. Den svenska demografiska kurvan som består av en förhöjd andel äldre personer som inte längre är yrkesarbetande förbättras genom inflödet av yngre arbetskraft i medelåldern. Den svenska demografin föryngras och nativiteten ökar. Immigrationen kommer även innebära ett rejält tillskott av relativt köpstarka konsumenter och skattebetalare. Det kan finnas andra vinster med att ta emot flyktingarna som att flyktinganläggningar kan vara mycket lönsamma.

Julian Assange betonar att migration använts som vapen tidigare. Han nämner att under Irakkriget framkom genom läckta "cables" att Sveriges accepterande av irakiska flyktingar var en del av en överenskommelse med Washington.

Emigrationen från Syrien stimuleras genom att Tyskland, Sverige och Turkiet meddelar att de öppnar sina portar för stora mängder flyktingar, säger Assange. Han menar vidare att flyktingsituationen skapats genom en samordnad aktion som involverar: USA, Frankrike, England, Qatar, Turkiet, Israel och Saudi Arabien. Dokument som läckt ut via WikiLeaks visar att planen att störta Syriens regim har funnits sedan 2006.

Assange meddelar att ytterligare element i projektet att störta Assad inkluderar försök att:

  • göra Assads regering paranoid mot bla kuppförsök och få denne att överreagera,
  • röra upp sekteristiska spänningar mellan Sunni och Shia,
  • stoppa utländska investeringar i Syrien,
  • finansiera NGO:s med avsikten skapa problem,
  • framställa Assad som svag i relation till terrorism och ISIS tillväxt samt
  • framställa Assad som om han saknar kontroll över landet.

Assange menar även att CIA har en central roll i allt detta och de säkrar sin egen budget genom att skapa problem som de sedan ska lösa. Samma princip gäller vapenindustrin och underleverantörer.

Text: NewsVoice

Källor

The Press Project: Möte med Assange (grekiska)

WikiLeaks


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq