Assange: USA misstänks leda ett depopulationskrig mot Syrien med avsikt att kontrollera landet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Julian Assange - Foto: Dartmouth Films

Syrian civil war
Den grekiska journalisten Costas Ephemera intervjuade nyligen Assange på Ecuadors ambassad i London. Assange presenterade då en teori om att USA ligger bakom en plan att depopulera Syrien på medelklassen med syftet att destabilisera landet. Hypotesen överensstämmer med uppfattningen hos tre politiskt insatta personer från Kamerun som NewsVoice träffade i somras.

Text: NewsVoice | Karta: Wikimedia Commons

Den sammansatta teorin handlar om att Sverige förmodligen har en överenskommelse med USA om att ta emot flyktingar. Dessa flyktingar består av läkare, ingenjörer och administratörer inom staten. Genom att avfolka Syriens akademiska skikt försvagas landet regering, resonerar Assange.

Sverige vinner på överenskommelsen genom att få in en stor grupp kompetenta människor med medelhög till hög utbildning. Den svenska demografiska kurvan som består av en förhöjd andel äldre personer som inte längre är yrkesarbetande förbättras genom inflödet av yngre arbetskraft i medelåldern. Den svenska demografin föryngras och nativiteten ökar. Immigrationen kommer även innebära ett rejält tillskott av relativt köpstarka konsumenter och skattebetalare. Det kan finnas andra vinster med att ta emot flyktingarna som att flyktinganläggningar kan vara mycket lönsamma.

Julian Assange betonar att migration använts som vapen tidigare. Han nämner att under Irakkriget framkom genom läckta "cables" att Sveriges accepterande av irakiska flyktingar var en del av en överenskommelse med Washington.

Emigrationen från Syrien stimuleras genom att Tyskland, Sverige och Turkiet meddelar att de öppnar sina portar för stora mängder flyktingar, säger Assange. Han menar vidare att flyktingsituationen skapats genom en samordnad aktion som involverar: USA, Frankrike, England, Qatar, Turkiet, Israel och Saudi Arabien. Dokument som läckt ut via WikiLeaks visar att planen att störta Syriens regim har funnits sedan 2006.

Assange meddelar att ytterligare element i projektet att störta Assad inkluderar försök att:

 • göra Assads regering paranoid mot bla kuppförsök och få denne att överreagera,
 • röra upp sekteristiska spänningar mellan Sunni och Shia,
 • stoppa utländska investeringar i Syrien,
 • finansiera NGO:s med avsikten skapa problem,
 • framställa Assad som svag i relation till terrorism och ISIS tillväxt samt
 • framställa Assad som om han saknar kontroll över landet.

Assange menar även att CIA har en central roll i allt detta och de säkrar sin egen budget genom att skapa problem som de sedan ska lösa. Samma princip gäller vapenindustrin och underleverantörer.

Text: NewsVoice

Källor

The Press Project: Möte med Assange (grekiska)

WikiLeaks


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Som flykting kan det inte kännas som en försäkring att överleva att vistas i Turkiet. Snarare är det en garanti för att slippa drunkna men ändå gå ett oblitt öde till mötes. Depopulationen är ett faktum och befolkningen behövde ju inte tro på förklaringen om vem som bombade, slaktade med främmande trupp på marken, man flydde ju för sina liv ändå.

  Medelklassen skulle knappast tro att regimen bombade sina egna, medan våra egna lågutbildade och missnöjda köper och torgför vilka förklaringar som helst till kriserna, nedskärningarna… och pga missnöje kan rösta på vem som helst.. Ju mer man försämrar grundskola och hindrar utbilndning dess förskräckligare politik och krig kan man bedriva….

 • Så gjordes av dåvarande makten då Skåne blev Svenskt. Vår historia är begravd där vi inte vill se. 1/3 del av Skånes befolkning utraderades. Mest yngre män i arbetsför ålder. Resten skulle skickas till Litauen men stoppades.

  Så visst det är historiskt en effektiv metod vi ser hända med flyktingarna.

  Tycker Sveriges historia i dessa hänseenden borde belysas för att förstå vad som sker.

  • Bernt
   Men i den svensk-danska konflikten var det nog just svenskar och danskar och inte fjärran oligarker som drev på. En lokal konflikt.
   Längre tillbaka i tiden när Öresund var torrlagt och Sverige delades av av havet en bit upp var Danmarks gränser naturliga precis som en dansk politiker sa fast skämtsamt menat.
   När naturen efter många tusen år ändrade på det blev de nuvarande gränserna naturliga.
   Det kanske kan vara ett uppslag för Usas världsomstörtare att spränga upp nya vattenleder för att splittra nationer om det inte hjälper med betalda jihadister.

 • Assange säger inget nytt.
  Och det som gäller vilka som ingår bland flyktingarna: vore det sant att man tömmer landet på medelklassen så vore det vår plikt att de får komma tillbaka till sitt land och bygga upp det så fort det är möjligt. Vi bör inte plocka russinen ur kakan i ett av imperiets offer. Men heller inte hjälpa till med etnisk rensning överhuvud. Att många flyr från sitt land när armen behöver soldater för att slå tillbaka terroristerna är heller inte oproblematiskt. Desertörer?
  Det är mänskligt att vara rädd om livhanken men anses allmänt vara förräderi och straffas hårt i alla kulturer.

 • En karbonkopia av många andra krigstillstånd vars mål bara handlat om totalitär kontroll.

  Arbetarklassens offer hamnar istället i händerna på “smugglare” och i vallgraven på medelhavets botten, vars intresse knappast kan skiljas från krigsintressenternas .. De senare har nog sett till att fåren hamnat i fållan där vargen kunnat bjuda en slutgiltig lösning.

 • Detta ger en fullständigt logisk förklaring till varför flyktingar vid upprepade tillfällen vägrat gå av bussen när de körts ut till stugbyar långt ut i skogarna i Dalarna och Värmland. De hade väntat sig något helt annat och känner sig förstås grundlurade.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *