Vetenskap och Folkbildning får underkänt för poll

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 oktober 2015
- Torbjörn Sassersson
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning har i en Demoskop-kartläggning kommit fram till att många SD-sympatisörer tror att utomjordingar besöker jorden, men undersökningen sågas av Torbjörn Sjöström på Novus, ett ledande svenskt undersökningsinstitut. “Det är långt från både vetenskap och folkbildning att slira så, men mediautrymme kommer de få så klart. Delning klår fakta varje dag…”

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 14:52, 30 okt 2015

Syftet med opinionsundersökningen (eng. poll) var att kartlägga svenska folkets inställning till en rad sakfrågor och uppfattningar. Ett stort antal frågor om vad VoF: anser är tro, vidskepelse, konspirationsteorier och felaktig medicin ställdes till en liten skara på 1113 slumpmässigt utvalda personer. Undersökningen tar hänsyn till en fördelning av kön, ålder, utbildningsnivå och partisympati.

Anmärkningsvärt var att:

 • 20% av moderaterna anser att chemical trails är en realitet, att det förekommer att flygplan sprider skadliga aerosoler i atmosfären.
 • Vänsterpartister och miljöpartister anser mer än andra grupper att läkemedelsindustrin i rent vinstsyfte försöker hålla människor sjuka.
 • Miljöpartist anser övervägande att alternativmedicin behandlar hela människan och att  healing fungerar varav det senare stöds även av Kristdemokrater.
 • Kvinnor får en egen känga av VoF. De skriver: “…nästan var tionde kvinna tror att månlandningen är bluff”.

Allt presenteras av VoF med en underton, som om alla dessa föreställningar är något negativt, oavsett om det finns skäl att misstänka att vissa åsikter och föreställningar kan baseras på verkligheten (red anm).

ArcanumSkolan 2024

Torbjörn Sjöström på Novus är inte imponerad. Han skriver på Twitter att VoF:s undersökning snarare har ett underhållningsvärde än att den redovisar fakta.

VD Novus Torbjörn Sjöström om VoF:s poll 2015

Länkar till tweets: övre och undre

Text: Torbjörn Sassersson, red NewsVoice

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Re Martin G

  Du har en bra poäng där.

  Men samtidigt tycker jag att just denna artikel på ett bra sätt visar hur
  medierna försöker sålla ut “misstänkt märkliga tankar” och tilldela en grupp dessa.
  Därifrån kan man sedan ifrågasätta hela gruppen.
  Ett uttryck som ofta används är ” guilt by assosciation”
  En metod som givit mig epitetet “antisemit” vilket är det värsta man kan vara.

 • Det konstaterades att folkbildning är viktig, då vill man veta vad VoF’s “rätta” svar på dessa frågor är.
  Vad är en ängel? Hur ser en ängel ut? Kan en ängel vara en metafor, sagofigur eller en realitet? Svarar man på frågan “Finns det änglar?”, med ett ja eller nej så har man bekräftat någon sorts föreställning om just änglar.
  Folkbildning borde syfta till förståelse av vår världsbild, med dess idéer och synsätt. Att definiera folkbildning som ett pakett av åsikter och trosföreställningar är inte rimligt.

 • Och hur har en liten ideell förening med en måttlig årsavgift på 250 kronor råd att köpa en undersökning från Demoskop?

 • Vad som är anmärkningsvärt här är att inte fler vet om sjukvårdens grepp om folk, flygplan som sprejar skit i luften, bankerna som i sin fundamentala verksamhet, från början tills vidare, fortsatt begår ett fruktansvärt brott mot mänskligheten, hemliga samarbeten med USA i Sverige, det finns massor som pågår men inte nås ut då alla offentliga medier är mutade eller hotade att inte ta upp vissa saker eller betona det särskilt tydligt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *