Wallenberg täljer guld på krig och flyktingkatastrof i krigens kölvatten

publicerad 6 oktober 2015
- K. Reporter
Wallenberg - Pressfoto
Wallenberg - Pressfoton

Wallenberg-koncernen säljer först vapen till krigförande länder och hyr därefter ut flyktingbostäder till skyhöga priser. Wallenberg har inga problem med att göra vapenaffärer som ger miljarder och samtidigt skapar en lukrativ eftermarknad.

Text: K. Reporter, uppd, kl 18:36, 6 okt | Bild: Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg, pressfoton SAS resp SEB

Svenska Dagbladets ekonomijournalister Carolina Neurath och Frida Sundkvist har i en serie artiklar granskat hur privata riskkapitalbolag tjänar grova pengar på flyktingkrisen. Granskningen gäller främst bolagen Attendo och Aleris.

Aleris är ägt av Wallenbergs Investor.  De har räknat fram att Attendo har tre gånger högre lönsamhet än snittet för börsbolag på sin verksamhet för ensamkommande flyktingbolag. Det Wallenbergägda bolaget Aleris har också god lönsamhet som emellertid ser lägre ut än vad den i själva verket är genom att Aleris internt faktureras skyhög lokalhyra till Investors egna fastighetsbolag. Det gör att avkastningen bara är lite över 6,4%, enligt SvD:s beräkningar.

Wallenbergföretag tar 60 000 i månaden för en flyktinglägenhet

Wallenbergarna täljer också guld på att hyra ut lägenheter till flyktingar. SvD:s journalister skriver även att Wallenbergföretaget fakturerar 60 000 kronor i månaden för att hyra ut en vanlig lägenhet till en flykting i Göteborg. De redovisar att verksamhetschefen för Aleris anser att  priset är rimligt eftersom ”alla omkostnader ingår, som boende, mat, kläder, fritid, att hitta en eventuell praktikplats för den som inte går i skolan samt coachens arbetstid med den unge. Inklusive telefonberedskap dygnet runt”.

De ansvariga säger även att priset på 2 020 kronor per dygn (=60 000 kronor i månaden) i utslussningslägenhet inte är det normala. I ”vanliga fall” är priset 1 490 kronor per dygn i utslussningslägenhet. (=45 000 kronor i månaden). SvD:s journlaster frågar även Aleris ansvariga hur hög lönsamhet de har på den här typen av lägenheter men de får inte något svar på frågan..

Vapenaffärer för miljarder till krig som skapar flyktingar

Wallenbergarnas militärindustrikoncern SAAB Group säljer även vapen och miitär utrustning till de krigshärdar som skapar det skriande behovet av flyktingmottagande. Här följer ett axplock av artiklar i svensk press de senaste åren som rapporterat om hur vapenindustrin med SAAB i spetsen gör lysande affärer på krig och döds- och flyktingskapande militär utrustning:

I juni 2015 rapporterade media att USA skickar 2000 av SAAB:s ”storsäljare” pansarskottet AT-4 till Irak. AT-4 beskrivs som ett ”populärt vapen” som Saab har sålt till ett flertal länder i många år.

”I sin kategori är AT-4:an ett av de mesta vapnen i världen och Sverige har en lång historia av att tillverka den här förmågan. Och om man ska bekämpa IS är det inte konstigt att man tittar på en utrustning som är bra”, sa Sebastian Carlsson, presschef på Saab till DN.

Säljer för miljarder till krigförande diktaturen Saudi-arabien

SAAB har fått mångmiljardorder av Saudiarabien för radarsystemet Erieye en order som kopplades till svenska regeringens löfte om att hjälpa Saudiarabien bygga upp en vapenfabrik i strid med svensk lag. Regeringsdepartementets tjänstemän gjorde allt de kunde för att göra Wallenbergarna och Saudiarabien tillfreds, vilket beskrivs i boken Saudivapen. Saudiarabien bedriver för närvarande ett krig mot det mycket fattiga landet Yemen. UNICEF rapporterade nyligen att efter sex månaders bombningar har 505 barn dödats och 702 dödats. 1,7 miljoner barn är i riskzonen för undernäring. Minst 2355 civila har dödats I Yemen och kriget har skapat 1,4 miljoner nya flyktingar.

Även Pakistan har ett miljardkontrakt med SAAB om att köpa den flygande stridsledningscentralen Erieye.

USA förser Irak med SAAB:s vapen

SAAB:s vapen M3 Carl Gustaf är ett granatgevär. I november 2014 rapporterade Ny Teknik att USA:s försvarsdepartement ansökt om medel för att beväpna den irakiska armén och kurdiska styrkor i Irak som påstås strida mot ISIS.

Totalt handlade ansökan om vapen för 12 miljarder vara 255 miljarder för SAAB:s M3 Carl Gustaf.

”USA:s Irak-invasion guldlyft för svensk vapenexport”

Rubriken kunde läsas i svensk press år 2010. Svenska företag exporterade år 2009 försvarsmateriel för nästan tio miljarder kronor. Bofors supergranat Excalibur och Malmöföretaget Aimpoints rödpunkts-sikten till automatvapen hörde – för övrigt – det året till storsäljarna till USA:s krigsmakt i Irak.

”Sverige har de senaste åren blivit världens åttonde största exportör av vapen och annan försvarsmateriel”, skrev Sydsvenska Dagbladet.

”På tio år har värdet trefaldigats. Enligt statistik från kontrollmyndigheten ISP (Inspektionen för strategiska produkter) såldes förra året krigsmateriel för 9,6 miljarder kronor, nästan lika mycket som rekordåret 2006 då exporten nådde 10,4 miljarder. Den stora explosionen av svensk vapenexport sammanfaller i tid med USA:s invasion av Irak 2003. Sedan dess har försäljningen till den amerikanska krigsmakten fördubblats.”

Undantag för USA-vapenexport för att skydda ekonomiska intressen

Enligt riksdagens riktlinjer bör svenska företag inte sälja vapen till länder som är i väpnad konflikt. Men när president George W Bush beordrat invasionen av Irak godkände den dåvarande regeringen att exporten till USA skulle fortsätta, eftersom det skulle skada Sveriges ekonomiska och strategiska intressen allt för mycket att stoppa den.

Svensk vapenindustri påstås vara helt beroende av samarbete med USA. Det gäller inte minst SAAB:s Jas Gripen, som byggs med en stor andel amerikanska komponenter.

Wallenbergs vapen från Saab finns överallt i Irak

Granatgeväret Carl Gustaf används av amerikanska armén i Irak. Sedan krigsutbrottet arbetar tillverkaren, SAAB Bofors Dynamics, intensivt med att ta fram en mer kraftfull granat åt USA – en så kallad bunker-buster som inte bara spränger sönder väggar på fiendevärn utan även dödar den som gömmer sig bakom, rapporterade Sydsvenska Dagbladet 2007.

”Skänker pengar till flyktingorganisationer”

”Ingen kan känna sig oberörd av det som nu sker. På Investor har vi beslutat att donera pengar direkt till hjälporganisationer.” Det sade Jacob Wallenberg till SvD nyligen om flyktingkatastrofen under rubriken ”Wallenberg ryter till om flyktingkrisen”.

Ingen uppgift finns om hur mycket Wallenbergbolaget skänker. Det är sannolikt bara smulor jämfört med vad man drar in på vapenförsäljning och flyktingkatastrofen.

Är det kanske dags att svenska folket ”ryter till” om Wallenbergs kontroversiella affärer?

Text: K. Reporter

Relaterat

“The United States plans to deliver 1,000 shoulder-fired AT4 anti-tank systems to Iraq in early June, a senior US State Department official told Reuters on condition of anonymity.” … “The AT4 is an 84-mm unguided, portable, single-shot weapon built in Sweden by Saab Bofors Dynamics.”


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag gör ingen debattöppning av det här… bara en reflektion…
  Deras förfäder var av Gamla Skolan som (tillsammans med Andra) …styrde så att Sverige inte drogs in i Andra Världskriget. Oavsett…!… så är det en fördel mot att varit helt indragna…
  Dom här “herrarna” är INTE! av Gamla Skolan, utan uppkomlingar som fjädrar sig i lånta kläder.

  Den Fattigaste av Fattiga och Ensammaste bland Ensamma är den som bara har pengar
  AllTon-skriften 1:27

 • Jag gör ingen debattöppning av det här… bara en reflektion…
  Deras förfäder var av Gamla Skolan som (tillsammans med Andra) …styrde så att Sverige inte drogs in i Andra Världskriget. Oavsett…!… så är det en fördel mot att varit helt indragna…
  Dom här “herrarna” är INTE! av Gamla Skolan, utan uppkomlingar som fjädrar sig i lånta kläder.

  Den Fattigaste av Fattiga och Ensammaste bland Ensamma är den som bara har pengar
  AllTon-skriften 1:27

 • Vi folket är helt lurade. Det är klart att vapenindustrin och herrarna bakom den är det som skapar död. Och det skapar de enorma flyktingströmmarna. Det skiter dessa herrar i eftersom dom bara bryr sig om stora pengar åt sig själva, inte oss.
  Vakna! Tänk! Använd hjärnan!

 • Vi folket är helt lurade. Det är klart att vapenindustrin och herrarna bakom den är det som skapar död. Och det skapar de enorma flyktingströmmarna. Det skiter dessa herrar i eftersom dom bara bryr sig om stora pengar åt sig själva, inte oss.
  Vakna! Tänk! Använd hjärnan!

 • Otroligt. De som lever i armodet i flyktinglägren hade verkligen behövt ha del av de här pengarna. Folkhemmet ska hjälpa de svaga i samhället. Cyniskt av regeringen att inte hjälpa de som är i störst behov av stöd. Vilken hjälp får barnfamiljer, äldre och handikappade? De asylanter som jag ser hemmavid är unga, friska och högst välmående. Bättre hade varit om de hjälpt till i flyktinglägren med hjälp av våra pengar.

 • Otroligt. De som lever i armodet i flyktinglägren hade verkligen behövt ha del av de här pengarna. Folkhemmet ska hjälpa de svaga i samhället. Cyniskt av regeringen att inte hjälpa de som är i störst behov av stöd. Vilken hjälp får barnfamiljer, äldre och handikappade? De asylanter som jag ser hemmavid är unga, friska och högst välmående. Bättre hade varit om de hjälpt till i flyktinglägren med hjälp av våra pengar.

 • Gunilla Bengtsson
  Min tanke var att peka på att houtierna skulle kallas ungefär Fria Jemenitiska Armen och uppmuntras om Usa vore för frihet och demokrati som de påstår.
  SCF har många olika skribenter och tiltning är nog mer personlig isf. SCF liksom många andra altmedier med seriös inriktning försöker ge sån info som utestängs i msm.
  Skulle tro att det i medel ligger betydligt närmare sanningen än svenska public service.
  När du antyder att MEs arabregimer överlag är bakåtsträvande finns det nog ingen som säger emot. Men så blev det pga angloamerikanerna. De bekämpar sekulära progressiva(dvs för blandekonomi med social trygghet och självständighet) regimer och om dessa angloamerikaner som fö skapade MB som en gren av frimurarna, hade hållit sig borta från MÖ hade det funnits fler samhällen där liknande de europeiska. Både Sovjet och Kina Iran mfl som fått extrema regimer pga angloamerikanerna har efter hand börjat finna bättre samhällsformer efter att först ha gått igenom omstörtningar. I samtliga fall skedde omstörtningarna för att hindra dessa länder att bli för konkurrenskraftiga. Den förklaringsmodellen för angloamerikanernas beteende fungerar ofta. Kommunism och radikal islam hade aldrig vuxit sig starkt utan deras inblandning.
  Jo de känner nog till Molotov Ribbentropp pakten. Den tvingades Stalin till eftersom England försökte lura Sovjet att bli helt utan allierade. Stalin försökte enträget få en allians med Britterna men dessa som fört Hitler till makten och hjälpt honom kvar när den ordinarie tyska militären vädjade om deras stöd för att störta honom, hade som mål att få ett världskrig för att plocka av Sovjet dess naturtillgångar. Och därför fanns inget brittiskt intresse för någon allians med Sovjet. Utan pakten hade hela väst anfallit.

 • Gunilla Bengtsson
  Min tanke var att peka på att houtierna skulle kallas ungefär Fria Jemenitiska Armen och uppmuntras om Usa vore för frihet och demokrati som de påstår.
  SCF har många olika skribenter och tiltning är nog mer personlig isf. SCF liksom många andra altmedier med seriös inriktning försöker ge sån info som utestängs i msm.
  Skulle tro att det i medel ligger betydligt närmare sanningen än svenska public service.
  När du antyder att MEs arabregimer överlag är bakåtsträvande finns det nog ingen som säger emot. Men så blev det pga angloamerikanerna. De bekämpar sekulära progressiva(dvs för blandekonomi med social trygghet och självständighet) regimer och om dessa angloamerikaner som fö skapade MB som en gren av frimurarna, hade hållit sig borta från MÖ hade det funnits fler samhällen där liknande de europeiska. Både Sovjet och Kina Iran mfl som fått extrema regimer pga angloamerikanerna har efter hand börjat finna bättre samhällsformer efter att först ha gått igenom omstörtningar. I samtliga fall skedde omstörtningarna för att hindra dessa länder att bli för konkurrenskraftiga. Den förklaringsmodellen för angloamerikanernas beteende fungerar ofta. Kommunism och radikal islam hade aldrig vuxit sig starkt utan deras inblandning.
  Jo de känner nog till Molotov Ribbentropp pakten. Den tvingades Stalin till eftersom England försökte lura Sovjet att bli helt utan allierade. Stalin försökte enträget få en allians med Britterna men dessa som fört Hitler till makten och hjälpt honom kvar när den ordinarie tyska militären vädjade om deras stöd för att störta honom, hade som mål att få ett världskrig för att plocka av Sovjet dess naturtillgångar. Och därför fanns inget brittiskt intresse för någon allians med Sovjet. Utan pakten hade hela väst anfallit.

 • Peter G.

  Visst hör det till stormakters vana att försöka mixtra med historien så att den passar deras egna intressen, och USA Britter m.fl. är inte utan skuld.
  Men vart tog jakten på olja i Jemen vägen?
  Det var ju skälet till Saudis krigföring………………..eller?

  “…stöd åt bakåtsträvande regimer i Jemen …..”
  Ge mig förslag på en enda FRAMÅTSTRÄVANDE regim i den Muslimska världen !

  Marocko är väl den mest progressiva, möjligen tillsammans med Tunisien, men kan de kallas framåtsträvande?

  Kanske skulle Du prova andra nyhetskällor än RT och SCF, de är ju en smula tiltade om man säger så.
  Du kanske har läst den intressanta artikeln i SCF om hur Polen var mer eller mindre skyldiga till WWII, Stalin-Ribbentrop pakten tycks författaren inte känna till.

 • “Bakom varje krig agerar en krigsindustri”. Första gången jag hörde detta tänkvärda citat var från den lankesiske akupunktören Anton Jayasuriya från Sri Lanka. Underförstått att dessa både underhåller krig och ser till att någt fredsslut inte uppstår.
  I just Sri Lanka pågick ett inbördeskrig mellar regeringsstyrkor och de Tamilska tigrarna, LTTE. När regeringsstyrkorna stod inför en definitv seger ville EU sända en delegation till Sri Lanka för ett eld upphör och fortsatta förhandlingar istället för en massaker. Hade ett eldupphör kommit till stånd hade LTTE kunnat omgruppera och konflikten hade fortsatt.I EU s delegation skulle Carl Bildt ingå men han vägrades inresevisum.
  Det ryktades om att det var därför att Tamilerna hade fått svenska vapen- Men på en direkt fråga från mig till en överste så fick jag förklaringen. LTTE slogs med huvudsakligen kinesiska vapen, men dessa hade förmedlats via svenska vapenhandlare.

  Nu kom inte Bildt in, Det blev ingen förhandlingslösning utan en definitiv seger för regeringsstyrkorna (om än oerhört blodig) Men samtidigt uppnåddes en bestående fredssituation – inte bara en labil vapenvila.
  Ovanstående illusterar mycket väl krigindustrins agerande.

  Ingemar Ljungqvist, http://www.2000tv.se

 • Gunilla Bengtsson tog upp lite om houthierna. Lite mer här:
  Det var Saudierna som från början byggde upp dem för att bekämpa muslimska brödraskapets inflytande över Jemen.
  Usa Britter Saudier och Israel har bedrivit ett smutsigt maktspel med stöd åt bakåtsträvande regimer i Jemen (också..) och kamp mot dem som liksom houthierna eftersträvar republik. Den återinsatte Al Hadi är en sån Usa-marionett med auktoritärt styre.
  Både houthier och Al Hadi’s eget parti anser Saudiernas maktanspråk över Jemen orimliga.
  http://m.strategic-culture.org/news/2015/04/11/saudi-attempts-use-houthis-against-muslim-brotherhood-backfired-yemen.html

 • @Sofia. “”Flyktingar” får vaccinationer och omfattande sjukvård på svenska skattebetalares bekostnad .”

  Vi är många som är säkra på att “vinster i välfärden” inte bara är ett sattyg utan ren och skär jävull. Varför är SD inte emot utan använder “flyktingar” som billiga slagträ i lika billig politisk retorik?

 • Och vem hängde man inte offentligt till att dingla om inte Håkan Juholt för att denne gick emot krigsplanerna i Libyen! Politiken i partimaffian är lika brutal som annorstädes.. De saknar nog att vi varit civiliserade och vill vara neutrala sedan något århundrade..

  Så se vi hur don efter person triggar sig samman och klär intressena i den dress de föredrar ska släpa efter deras mindre graciösa gång i verkligheten..

 • Hej Ruben. Kjos har uppenbarligen svårare att tala om sin girighet än folk om sin cancer. Samtalsgrupper? Att växa upp som främling i sitt eget hem och sedan skickas på privatskola skapar trauma..

  Om Algernon minns man de tjocka rubrikerna första dagen om vittnen som sett någon knuffa honom ner på spåren.. Sedan vart det obehagligt tyst. Med de krafter som är i farten är det riskabelt att verka veta eller förstå..

  Vi lärdes att DDR-agenter skulle bragt Falk – Gränz om livet. DDR hade ju trots allt inget alls att skämmas för i den affären.. Den eventuella skammens rodnad var betydligt mer hemtam.. “En liter klar rosafärgad vätska i lungorna”? Det sväljer ingen frivilligt.. https://sv.wikipedia.org/wiki/Cats_Falck

  Även Jimi Hendrix hittades med otroliga mängder vin i lungorna..

  Sedan hade mördarna satt den förmodat körkortslösa vid ratten på bilen…. Var det inte framfälgarna som var skadade? Det motsäger halkan som orsak. Full fart i hamnen klargör att det var mord.. Sittande kvar fastspända i bältena utan att gjort ett enda försök att ta sig ut ur bilen….

  Kanske var det nassar som styrde i DDR. De spärrade ju in de trogna och kritikerna.. IKEA som fackfientligt och för gratisarbete hade ju inga problem med pussla ihop sina miljarder i gott samarbete med DDR. STASIS uppgift hade väl mer att göra att ingen skulle kunna berätta hur allt egentligen hängde ihop.. I BDR styrde och ställde gamla nassar obehindrat.. Enbart de politiska djuren skiftade skepnad, karaktär…

  Milda makter. Villkorliga domar för grov vapensmuggling…

  Nog lyckades man etablera närmast lynchstämning i Bofors mot visselblåsaren.. Det hade ju varit snöpligt för fotfolket senare om domarna i rättegångarna blivit adekvata..

 • Hr Redaktör

  Kan vi inte slippa ord av typen r———-as ?

  Dåligt språk och dålig smak tyder ofta på dålig bildning.

 • Peter G.

  Visst hör det till stormakters vana att försöka mixtra med historien så att den passar deras egna intressen, och USA Britter m.fl. är inte utan skuld.
  Men vart tog jakten på olja i Jemen vägen?
  Det var ju skälet till Saudis krigföring………………..eller?

  “…stöd åt bakåtsträvande regimer i Jemen …..”
  Ge mig förslag på en enda FRAMÅTSTRÄVANDE regim i den Muslimska världen !

  Marocko är väl den mest progressiva, möjligen tillsammans med Tunisien, men kan de kallas framåtsträvande?

  Kanske skulle Du prova andra nyhetskällor än RT och SCF, de är ju en smula tiltade om man säger så.
  Du kanske har läst den intressanta artikeln i SCF om hur Polen var mer eller mindre skyldiga till WWII, Stalin-Ribbentrop pakten tycks författaren inte känna till.

 • “Bakom varje krig agerar en krigsindustri”. Första gången jag hörde detta tänkvärda citat var från den lankesiske akupunktören Anton Jayasuriya från Sri Lanka. Underförstått att dessa både underhåller krig och ser till att någt fredsslut inte uppstår.
  I just Sri Lanka pågick ett inbördeskrig mellar regeringsstyrkor och de Tamilska tigrarna, LTTE. När regeringsstyrkorna stod inför en definitv seger ville EU sända en delegation till Sri Lanka för ett eld upphör och fortsatta förhandlingar istället för en massaker. Hade ett eldupphör kommit till stånd hade LTTE kunnat omgruppera och konflikten hade fortsatt.I EU s delegation skulle Carl Bildt ingå men han vägrades inresevisum.
  Det ryktades om att det var därför att Tamilerna hade fått svenska vapen- Men på en direkt fråga från mig till en överste så fick jag förklaringen. LTTE slogs med huvudsakligen kinesiska vapen, men dessa hade förmedlats via svenska vapenhandlare.

  Nu kom inte Bildt in, Det blev ingen förhandlingslösning utan en definitiv seger för regeringsstyrkorna (om än oerhört blodig) Men samtidigt uppnåddes en bestående fredssituation – inte bara en labil vapenvila.
  Ovanstående illusterar mycket väl krigindustrins agerande.

  Ingemar Ljungqvist, http://www.2000tv.se

 • Gunilla Bengtsson tog upp lite om houthierna. Lite mer här:
  Det var Saudierna som från början byggde upp dem för att bekämpa muslimska brödraskapets inflytande över Jemen.
  Usa Britter Saudier och Israel har bedrivit ett smutsigt maktspel med stöd åt bakåtsträvande regimer i Jemen (också..) och kamp mot dem som liksom houthierna eftersträvar republik. Den återinsatte Al Hadi är en sån Usa-marionett med auktoritärt styre.
  Både houthier och Al Hadi’s eget parti anser Saudiernas maktanspråk över Jemen orimliga.
  http://m.strategic-culture.org/news/2015/04/11/saudi-attempts-use-houthis-against-muslim-brotherhood-backfired-yemen.html

 • @Sofia. “”Flyktingar” får vaccinationer och omfattande sjukvård på svenska skattebetalares bekostnad .”

  Vi är många som är säkra på att “vinster i välfärden” inte bara är ett sattyg utan ren och skär jävull. Varför är SD inte emot utan använder “flyktingar” som billiga slagträ i lika billig politisk retorik?

 • Och vem hängde man inte offentligt till att dingla om inte Håkan Juholt för att denne gick emot krigsplanerna i Libyen! Politiken i partimaffian är lika brutal som annorstädes.. De saknar nog att vi varit civiliserade och vill vara neutrala sedan något århundrade..

  Så se vi hur don efter person triggar sig samman och klär intressena i den dress de föredrar ska släpa efter deras mindre graciösa gång i verkligheten..

 • Hej Ruben. Kjos har uppenbarligen svårare att tala om sin girighet än folk om sin cancer. Samtalsgrupper? Att växa upp som främling i sitt eget hem och sedan skickas på privatskola skapar trauma..

  Om Algernon minns man de tjocka rubrikerna första dagen om vittnen som sett någon knuffa honom ner på spåren.. Sedan vart det obehagligt tyst. Med de krafter som är i farten är det riskabelt att verka veta eller förstå..

  Vi lärdes att DDR-agenter skulle bragt Falk – Gränz om livet. DDR hade ju trots allt inget alls att skämmas för i den affären.. Den eventuella skammens rodnad var betydligt mer hemtam.. “En liter klar rosafärgad vätska i lungorna”? Det sväljer ingen frivilligt.. https://sv.wikipedia.org/wiki/Cats_Falck

  Även Jimi Hendrix hittades med otroliga mängder vin i lungorna..

  Sedan hade mördarna satt den förmodat körkortslösa vid ratten på bilen…. Var det inte framfälgarna som var skadade? Det motsäger halkan som orsak. Full fart i hamnen klargör att det var mord.. Sittande kvar fastspända i bältena utan att gjort ett enda försök att ta sig ut ur bilen….

  Kanske var det nassar som styrde i DDR. De spärrade ju in de trogna och kritikerna.. IKEA som fackfientligt och för gratisarbete hade ju inga problem med pussla ihop sina miljarder i gott samarbete med DDR. STASIS uppgift hade väl mer att göra att ingen skulle kunna berätta hur allt egentligen hängde ihop.. I BDR styrde och ställde gamla nassar obehindrat.. Enbart de politiska djuren skiftade skepnad, karaktär…

  Milda makter. Villkorliga domar för grov vapensmuggling…

  Nog lyckades man etablera närmast lynchstämning i Bofors mot visselblåsaren.. Det hade ju varit snöpligt för fotfolket senare om domarna i rättegångarna blivit adekvata..

 • Hr Redaktör

  Kan vi inte slippa ord av typen r———-as ?

  Dåligt språk och dålig smak tyder ofta på dålig bildning.

 • Redhawk.

  Ett litet svar från trollet.

  Se länken: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Jemen/

  Läs det själv, det är på Svenska och från Svenska UD men naturligtvis förfalskat och förvrängt av Bilderbergs, Wallenbergs von Anka eller dito………….

  Ett utdrag:

  En koalition av stater, bland annat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, inledde natten till 26 mars 2015 flygangrepp mot olika mål i Jemen som svar på president Hadis begäran om assistans efter houthirörelsens offensiv mot Aden.

  ——————–

  Bland världens 15 länder med största oljereserver ligger Saudi på andra plats efter Venezuela, Jemen är över huvud taget inte med på listan och den lilla mängd olja som funnits anses av Världsbanken vara slut 2017.
  Så sannolikheten att Saudi jagar olja där är tämligen försumbar.

  Däremot odlar man en hel del kat………………

  Undersök däremot spåret till Saudis ärkefiende Iran som stödjer de s.k. upproren i landet så kanske Du hittar rätt.

 • Ja castropollux! På tal om skenhelighet. Med krigsmaterialinspektör Carl Algernons död fortfarande i färskt minne, så hör man knappt den typen av “misstänkta problemlösningar” längre. Märkliga saker har hänt på den tiden och inga seriösa ansträngningar verkar ha gjorts för att nysta upp de mörka trådarna.
  Två andra exempel:
  – Den 29 maj 1984 hittades journalisten Cats Falck och hennes väninna Lena Gräns drunknade i sin bil på botten av Hammarbyhamnen. Polisen avskrev fallet som ”olycka”. Cats Falck var journalist vid TV:s rapport och undersökte svensk vapenexport.

  – Claes-Ulrik Winberg åtalades under sommaren 1987 för sin inblandning i Bofors smuggelaffärer men omkom i en bilolycka (!) innan han hann ställas inför rätten.

  Konstigt att alla dessa satt inne med ( förmodligen för mycket ) kunskap om vapenexport.
  De flesta har förmodligen ställt in sig i ledet, eller man har kanske insett att man riskerar sina liv?

  Jag har trots det ett litet hopp om att det skall så småningom nystas upp. Den mörkläggande kulturen lever vidare ostörd i bästa välmåga, så länge inget sker.
  Vapenexport, har lämnat många svarta spår genom senaste 40 åren i många länder.
  En intressant kortare sammanfattning här om vapenaffärshärvor på 1970 -80 talet
  https://samtider.wordpress.com/tag/vapenexport/

 • Ingen krigsmaterielinspektör behöver ramla handlöst framför ett tåg längre. Nu piskas avslöjarna av den polerade verkligheten till döds istället… Allt för att upprätthålla vår skenhelighet och för att vi inte ska få sand i ögonen…

 • Om man känner historien som många inte verka göra kan man se att Wallenberg den äldre gjorde exakt det han hade lärt sig från Rothschild och detta blev början på hans imperium.

  Gunilla Bengtson verkar inte hemma i politiken eller är ett Troll. Saudi Arabien för krig med Jemen därför att Jemen har stora Oljeresurser vid Gränsen och Saudi Arabiens Oljekällor är tom. Argumentet med Terrorister känns på något vis bekant eller hur?

 • @Mod

  Håller inte riktigt med om att det var ett personangrepp, då jag i och för sig lite svepande drog Wallenbergfamiljen över en kant. Men en stor del av familjen Wallenbergs förmögenhet kommer från när Jacob Wallenberg (en av de äldre) och Advokat Hugo Stenbeck försnillade ur Ivar Kreugers dödsbo år 1932.

  http://www.bankrattsforeningen.org.se/ledaren4/ledaren655.html

  Så även om meningen i sig inte var så viktig, var den ändå korrekt.

 • Redhawk.

  Ett litet svar från trollet.

  Se länken: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Riyadh/Reseinformation/Reseinformation-Jemen/

  Läs det själv, det är på Svenska och från Svenska UD men naturligtvis förfalskat och förvrängt av Bilderbergs, Wallenbergs von Anka eller dito………….

  Ett utdrag:

  En koalition av stater, bland annat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, inledde natten till 26 mars 2015 flygangrepp mot olika mål i Jemen som svar på president Hadis begäran om assistans efter houthirörelsens offensiv mot Aden.

  ——————–

  Bland världens 15 länder med största oljereserver ligger Saudi på andra plats efter Venezuela, Jemen är över huvud taget inte med på listan och den lilla mängd olja som funnits anses av Världsbanken vara slut 2017.
  Så sannolikheten att Saudi jagar olja där är tämligen försumbar.

  Däremot odlar man en hel del kat………………

  Undersök däremot spåret till Saudis ärkefiende Iran som stödjer de s.k. upproren i landet så kanske Du hittar rätt.

 • Ja castropollux! På tal om skenhelighet. Med krigsmaterialinspektör Carl Algernons död fortfarande i färskt minne, så hör man knappt den typen av “misstänkta problemlösningar” längre. Märkliga saker har hänt på den tiden och inga seriösa ansträngningar verkar ha gjorts för att nysta upp de mörka trådarna.
  Två andra exempel:
  – Den 29 maj 1984 hittades journalisten Cats Falck och hennes väninna Lena Gräns drunknade i sin bil på botten av Hammarbyhamnen. Polisen avskrev fallet som “olycka”. Cats Falck var journalist vid TV:s rapport och undersökte svensk vapenexport.

  – Claes-Ulrik Winberg åtalades under sommaren 1987 för sin inblandning i Bofors smuggelaffärer men omkom i en bilolycka (!) innan han hann ställas inför rätten.

  Konstigt att alla dessa satt inne med ( förmodligen för mycket ) kunskap om vapenexport.
  De flesta har förmodligen ställt in sig i ledet, eller man har kanske insett att man riskerar sina liv?

  Jag har trots det ett litet hopp om att det skall så småningom nystas upp. Den mörkläggande kulturen lever vidare ostörd i bästa välmåga, så länge inget sker.
  Vapenexport, har lämnat många svarta spår genom senaste 40 åren i många länder.
  En intressant kortare sammanfattning här om vapenaffärshärvor på 1970 -80 talet
  https://samtider.wordpress.com/tag/vapenexport/

 • Ingen krigsmaterielinspektör behöver ramla handlöst framför ett tåg längre. Nu piskas avslöjarna av den polerade verkligheten till döds istället… Allt för att upprätthålla vår skenhelighet och för att vi inte ska få sand i ögonen…

 • Om man känner historien som många inte verka göra kan man se att Wallenberg den äldre gjorde exakt det han hade lärt sig från Rothschild och detta blev början på hans imperium.

  Gunilla Bengtson verkar inte hemma i politiken eller är ett Troll. Saudi Arabien för krig med Jemen därför att Jemen har stora Oljeresurser vid Gränsen och Saudi Arabiens Oljekällor är tom. Argumentet med Terrorister känns på något vis bekant eller hur?

 • @Mod

  Håller inte riktigt med om att det var ett personangrepp, då jag i och för sig lite svepande drog Wallenbergfamiljen över en kant. Men en stor del av familjen Wallenbergs förmögenhet kommer från när Jacob Wallenberg (en av de äldre) och Advokat Hugo Stenbeck försnillade ur Ivar Kreugers dödsbo år 1932.

  http://www.bankrattsforeningen.org.se/ledaren4/ledaren655.html

  Så även om meningen i sig inte var så viktig, var den ändå korrekt.

 • Sverige har försökt hävda en neutralitet genom åren som sparat oss från många tråkigheter.
  För att hävda neutraliteten har vi behövt en beväpnad arme mm.
  Vapenutveckling är hiskeligt dyr och kostnaderna måste spridas ut på så många enheter som möjligt.
  Därför har vi i full politisk enhet exporterat vapen sedan mycket länge, med vissa restriktioner och undantag.
  Vapen SKALL döda och lemlästa för att vara intressanta för köparna, våra vapen uppfyller de kraven och säljer därför bra, vilket följaktligen ger bra exportinkomster för Sverige.
  Dessa inkomster hamnar i Svenska börsföretag där Du och jag har våra pensionspengar placerade. Att von Anka och Wallenbergs skulle vara de största vinnarna är därför inte riktigt sant.
  Däremot skall vi vara mycket tacksamma för att de så förtjänstfullt skött bolagen så att dessa inkomster når Sverige och ger jobb och välstånd till så många.
  —-
  I artikeln hävdas att Saudi för krig mot Yemen, vilket inte är sant. Man försöker faktiskt rädda regimen från en terrorgrupp som försöker ta makten.
  Det hävdas också att Sverige och SAAB säljer till krigshärdar här och där.
  I nästa mening så beskrivs så hur USA sålt dessa vapen till respektive part.

  Vi får också veta att Wallenbergs bedriver ockeruthyrning till migrationsverket m.fl.
  Kanske det men de måste ju inte handla!?
  Fråga den som attesterar fakturorna varför de köper så dyrt ( om det nu är dyrt )?

  Det vore intressant att få veta upphovet till artikeln, vem är måltavlan som skall smutsas ned för det är ju knappast Wallenbergs, eller ?

 • Det känns väldigt mycket, som det blivit enklare med vapenförsäljning. Hur är det med reglerna, efterföljs dom eller är det enkelt gå runt dem? Finns någon insyn i försäljningen? Man får en känsla av att det inte finns någon seriös kontroll. Om svenska vapen är till stor del inblandade i krigen Afghanistan och mellanöstern, så har det en stor delaktighet i flyktingströmmarna. Då undrar man ju också, om all vapenförsäljning i Sverige skulle förbjudas, hur många andra aktörer finns det utanför Sveriges kontroll? FN, borde ha en stor uppgift i kontrollerna kan man tycka. Var går gränsen mellan försvar av sitt land, terror och offensiv aggresion? Det verkar som gränserna är utsuddade i mellanöstern? Man tycker att humana hänsyn av mänskligt lidande, skall värderas högst före försvar av landområden t.o.m. Vilka är de ledande “krigshökarna”? Är det en blandning av stora företag, viss övrig ekonomisk elit som driver de despotiska maktgalningarna framför sig? Borde det inte vara ganska enkelt identifiera de personer med inflytande, som vill föra krig och oskadliggöra dem så fort som möjligt. Även de med inflytande som stöttar dessa krigshetsande profiler borde vara enkelt låsa in en efter en. Vapenhandlare och övriga som gör stora pengar på krigen.

 • Jacob Wallenberg är permanent ledamot i Bilderbergs styrkommitté. Han är en av de dödgrävare som ligger bakom alla krigen i Mellanöstern. Samtidigt exporterar de vapen till de krigförande kaosmakarna i området och sedan tjänar de även en djävla massa pengar på flyktingvågen de själva har varit med att skapa. Mer insiderbrott än så kan det väl inte bli.

  [MENING RADERAD, PERSONANGREPP – MODERATOR]

 • Ja de stora koncernerna skapar sitt kapital från skattepengar, och samtidigt har de anlitat kraftfulla redovisningsbyråer, som gör allt för att de inte själva skall behöva betala. Jag minns Norwegians vd Björn Kjos, som i skavlan berättade om att han betalade 10 ggr mer skatt än han tjänade och det lät ju ädelt. Men den franske ekonomen Thomas Piketty, som var gäst samtidigt ville veta hans nettoförmögenhet i förhållande till skatten. Det ville han inte tala om och det var där ekonomen menade var själva knuten i den bedrägliga verkligheten. Den överdrivet ensidiga fördelningen av resurserna är och har alltid varit en broms i samhällsutvecklingen. Se det underhållande klippet.
  http://www.svtplay.se/klipp/2756760/norwegians-vd-bjorn-kjos-ryker-ihop-med-stjarnekonomen-thomas-piketty
  Nu har inte Norwegians något med artikeln att göra, men tyckte det passade för att det ger så typisk bild av hur det kan se ut, när den ekonomiska verkligheten blir belyst.

 • Sverige har försökt hävda en neutralitet genom åren som sparat oss från många tråkigheter.
  För att hävda neutraliteten har vi behövt en beväpnad arme mm.
  Vapenutveckling är hiskeligt dyr och kostnaderna måste spridas ut på så många enheter som möjligt.
  Därför har vi i full politisk enhet exporterat vapen sedan mycket länge, med vissa restriktioner och undantag.
  Vapen SKALL döda och lemlästa för att vara intressanta för köparna, våra vapen uppfyller de kraven och säljer därför bra, vilket följaktligen ger bra exportinkomster för Sverige.
  Dessa inkomster hamnar i Svenska börsföretag där Du och jag har våra pensionspengar placerade. Att von Anka och Wallenbergs skulle vara de största vinnarna är därför inte riktigt sant.
  Däremot skall vi vara mycket tacksamma för att de så förtjänstfullt skött bolagen så att dessa inkomster når Sverige och ger jobb och välstånd till så många.
  —-
  I artikeln hävdas att Saudi för krig mot Yemen, vilket inte är sant. Man försöker faktiskt rädda regimen från en terrorgrupp som försöker ta makten.
  Det hävdas också att Sverige och SAAB säljer till krigshärdar här och där.
  I nästa mening så beskrivs så hur USA sålt dessa vapen till respektive part.

  Vi får också veta att Wallenbergs bedriver ockeruthyrning till migrationsverket m.fl.
  Kanske det men de måste ju inte handla!?
  Fråga den som attesterar fakturorna varför de köper så dyrt ( om det nu är dyrt )?

  Det vore intressant att få veta upphovet till artikeln, vem är måltavlan som skall smutsas ned för det är ju knappast Wallenbergs, eller ?

 • Det är också dessa grupper som lär resten av den förstenade befolkningen att man inte ska leva på bidrag.. Där åteln är samlas gamarna.

  Om Bert Karlsson tillverkade vapen skulle väl också han visa vad ny demokrati innebär.. Han håller väl på med det han vill och det drar rejält under galoscherna… http://www.di.se/artiklar/2014/10/8/vinstregn-over-bert-karlssons-asyl-ikea/ http://www.expressen.se/gt/bert-gjorde-miljonvinst–far-aven-lonebidrag/

  Sedan ska vi inte förvånas över att SD dricker öl och äter gott med vinstintressena i migrationsindustrin i sitt krig mot välfärden… Röstar med Alliansen men verklighetstroget tuppfäktas i riksdagen.. Åker gräddfil upp i väljarstödet tack vare Reinfeldts/Batras försäkringar att krossa välfärden..

  Det sägs ju att Wallenbergssfären sponsrade Shitlers trånga universum..

 • Det känns väldigt mycket, som det blivit enklare med vapenförsäljning. Hur är det med reglerna, efterföljs dom eller är det enkelt gå runt dem? Finns någon insyn i försäljningen? Man får en känsla av att det inte finns någon seriös kontroll. Om svenska vapen är till stor del inblandade i krigen Afghanistan och mellanöstern, så har det en stor delaktighet i flyktingströmmarna. Då undrar man ju också, om all vapenförsäljning i Sverige skulle förbjudas, hur många andra aktörer finns det utanför Sveriges kontroll? FN, borde ha en stor uppgift i kontrollerna kan man tycka. Var går gränsen mellan försvar av sitt land, terror och offensiv aggresion? Det verkar som gränserna är utsuddade i mellanöstern? Man tycker att humana hänsyn av mänskligt lidande, skall värderas högst före försvar av landområden t.o.m. Vilka är de ledande “krigshökarna”? Är det en blandning av stora företag, viss övrig ekonomisk elit som driver de despotiska maktgalningarna framför sig? Borde det inte vara ganska enkelt identifiera de personer med inflytande, som vill föra krig och oskadliggöra dem så fort som möjligt. Även de med inflytande som stöttar dessa krigshetsande profiler borde vara enkelt låsa in en efter en. Vapenhandlare och övriga som gör stora pengar på krigen.

 • Jacob Wallenberg är permanent ledamot i Bilderbergs styrkommitté. Han är en av de dödgrävare som ligger bakom alla krigen i Mellanöstern. Samtidigt exporterar de vapen till de krigförande kaosmakarna i området och sedan tjänar de även en djävla massa pengar på flyktingvågen de själva har varit med att skapa. Mer insiderbrott än så kan det väl inte bli.

  [MENING RADERAD, PERSONANGREPP – MODERATOR]

 • + Aleris Sjukvård

  “Flyktingar” får vaccinationer och omfattande sjukvård på svenska skattebetalares bekostnad .
  (Info från en bekant som är chef för ett privat vårdbolag)

  • Omfattande? Mun väninna tilläts få flera missfall för att sjukvården inte ville ta nödvändiga åtgärder. Till slut fick hon ändå ett friskt barn. Men nör hon som gravid och sedan ammande fick inflammation i tandrötter, har hennes tänder helt sonika dragits ut UTAN annan behandling.
   Så OMFATTANDE HÄLSOVÅRD?
   Att kloka vuxna åker på såden smörja har jag svårt att fatta!

 • Ja de stora koncernerna skapar sitt kapital från skattepengar, och samtidigt har de anlitat kraftfulla redovisningsbyråer, som gör allt för att de inte själva skall behöva betala. Jag minns Norwegians vd Björn Kjos, som i skavlan berättade om att han betalade 10 ggr mer skatt än han tjänade och det lät ju ädelt. Men den franske ekonomen Thomas Piketty, som var gäst samtidigt ville veta hans nettoförmögenhet i förhållande till skatten. Det ville han inte tala om och det var där ekonomen menade var själva knuten i den bedrägliga verkligheten. Den överdrivet ensidiga fördelningen av resurserna är och har alltid varit en broms i samhällsutvecklingen. Se det underhållande klippet.
  http://www.svtplay.se/klipp/2756760/norwegians-vd-bjorn-kjos-ryker-ihop-med-stjarnekonomen-thomas-piketty
  Nu har inte Norwegians något med artikeln att göra, men tyckte det passade för att det ger så typisk bild av hur det kan se ut, när den ekonomiska verkligheten blir belyst.

 • Det är också dessa grupper som lär resten av den förstenade befolkningen att man inte ska leva på bidrag.. Där åteln är samlas gamarna.

  Om Bert Karlsson tillverkade vapen skulle väl också han visa vad ny demokrati innebär.. Han håller väl på med det han vill och det drar rejält under galoscherna… http://www.di.se/artiklar/2014/10/8/vinstregn-over-bert-karlssons-asyl-ikea/ http://www.expressen.se/gt/bert-gjorde-miljonvinst–far-aven-lonebidrag/

  Sedan ska vi inte förvånas över att SD dricker öl och äter gott med vinstintressena i migrationsindustrin i sitt krig mot välfärden… Röstar med Alliansen men verklighetstroget tuppfäktas i riksdagen.. Åker gräddfil upp i väljarstödet tack vare Reinfeldts/Batras försäkringar att krossa välfärden..

  Det sägs ju att Wallenbergssfären sponsrade Shitlers trånga universum..

 • + Aleris Sjukvård

  “Flyktingar” får vaccinationer och omfattande sjukvård på svenska skattebetalares bekostnad .
  (Info från en bekant som är chef för ett privat vårdbolag)

  • Omfattande? Mun väninna tilläts få flera missfall för att sjukvården inte ville ta nödvändiga åtgärder. Till slut fick hon ändå ett friskt barn. Men nör hon som gravid och sedan ammande fick inflammation i tandrötter, har hennes tänder helt sonika dragits ut UTAN annan behandling.
   Så OMFATTANDE HÄLSOVÅRD?
   Att kloka vuxna åker på såden smörja har jag svårt att fatta!

 • Viktig artikel för att få en bilda av hur det ser ut. Lägg där till släktingar från Bonnier och Stenbäck m.fl så har vi hela finanseliten i Sverige som håller varandra kring ryggen. Vi vanliga trälar kommer också med på ett hörn. I deras fabriker som låne/löneslavar.

  Vi behöver mer granskning av eliten.

 • Viktig artikel för att få en bilda av hur det ser ut. Lägg där till släktingar från Bonnier och Stenbäck m.fl så har vi hela finanseliten i Sverige som håller varandra kring ryggen. Vi vanliga trälar kommer också med på ett hörn. I deras fabriker som låne/löneslavar.

  Vi behöver mer granskning av eliten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *