Analys: Stefan Löfven svamlar om säkerheten vid svenska gränserna

publicerad 20 november 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

ANALYS. Statsminister Stefan Löfven intervjuades i direktsändning av Aftonbladet TV och han menar att hela EU:s framtid är hotad om länderna inte kan komma överens om hur terrorhoten ska hanteras. En av de mest brännande frågorna handlar om det finns risk att terrorister [el legosoldater] passar på att ta sig in i Sverige via flyktingströmmarna. NewsVoice analyserar Löfvens svar.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Reservation för att enstaka ord i textutdragen kan ha uppfattats fel från videon, uppd. kl 14:30, 21 nov 2015

Aftonbladet (spola fram till 7 minuter):

“Men alltså detta med fokus på terrorhoten och samtidigt har vi flyktingkrisen [pågår] och vi har historiska tillströmningar till Europa och människor som är desperata och söker en ny, ett tillfälligt nytt liv. Hur tycker du och hur balanserar du med att vi ska ha ett, en medmänsklig och solidarisk flyktingpolitik samtidigt som dessa terrorhot, och att det kan komma människor till Sverige som inte har här att göra genom den här strömmen, hur ska vi tänka här?”

Statsminister Stefan Löfven:

“Nja, för det första, jag gör inte den direkta kopplingen, människor som flyr hit är…” [avbryts]

Aftonbladet:

“Men det är många andra som gör det, så att vi måste trots allt ta hänsyn till att andra har lite den uppfattningen.”

Stefan Löfven:

“Jo, men det jag försöker komma till, jag gör inte den kopplingen och vår säkerhetspolis gör inte heller den kopplingen. Det är inte så att det kommer en mängd av terrorister med flyktingströmmarna.
Terrorister som vill göra oss något illa här, dom kommer framförallt att välja andra vägar än att gå via, än att ta en livsfarlig väg över Medelhavet eller en lång marsch över västra Balkan. Men se’n ska vi inte, man kan inte utesluta självfallet att bland dom människor som som flyr hit, som flyr från bland annat ISIL, dom FLYR ifrån dessa terrorister till oss för att få skydd, att ibland dom också kan finnas någon-några, det kan vi aldrig utesluta.
Och det är därför som det hela tiden sker en kontroll, så att Migrationsverket och Säkerhetspolisen har ju det samarbetet, Migrationsverket då, eh-eh antar att här kan det finnas anledning att undersöka en person ytterligare, ja, då har man ju det samarbetet med Säkerhetspolisen.”

NewsVoice analys

Om Löfvens kroppsspråk, tonläge och ord analyseras är det tydligt att Löfven drar en vals om säkerheten kring Sveriges gränser. Först gör Löfven inte alls kopplingen att terrorister (eller legosoldater, red anm) kan ta sig in via flyktingströmmarna och han menar att Säkerhetspolisen inte heller gör den kopplingen, men i nästa del av sitt svar medger han att det kan vara möjligt.

Löfven menar att en garanti för att det inte slinker in terrorister/legosoldater är Migrationsverkets och Säkerhetspolisens samarbete, men Migrationsverket bedriver ingen gränskontroll utan är en byråkratisk organisation bestående av pappershandläggare och deras chefer. Så Migrationsverket kan helt uteslutas som garant.

Det är i själva verket gränspolisen som bedriver fältarbetet och de har inte resurser att kontrollera alla som kommer in. Nu genomförs – tillfälliga – gränskontroller.

SR uppgav den 17 november att Gränspolisen i Malmö fått tillskott på blott tre poliser och det klarar av att göra stickprovskontroller på Öresundsbron, men för att skapa verklig säkerhet måste alla personer identifieras.

Sveriges Radio (17 nov 2015):

“En av de gotländska poliserna är Tobias Pavval som ska hjälpa gränspolisen i åtminstone en veckan. Han står vid Öresundsbron där det är en strid ström av bilar, lastbilar och bussar som polisen gör stickprovskontroller på.

Igår var det ett tiotal personer som sökte asyl och som polisen hjälpte vidare till Migrationsverkets personal. Det största trycket är dock personer som med tåg kommer till tågstationerna i Malmö, säger Tobias Pavval.”

SR: Gotländska poliser förstärker gränspolisen i Malmö (med 3 poliser)

Enligt vad NewsVoice erfar uppger Säkerhetspolisen att ungefär hälften av de som tar sig in i Sverige via flyktingsströmmarna inte kontrolleras överhuvudtaget. Se även NewsVoice artikel om en man som tog sig in via Arlanda med falskt pass.

Slutsatsen blir att Löfvens uttalande enbart handlar om att skapa en skenbar trygghet med avsikt att lugna oroliga svenskar. En enkel analys av hans ordval, tonläge och kroppsspråk visar att han chansar. Säkerhetspolisen vet att gränsen läcker som ett såll. Det betyder sannolikt att terrorister/legosoldater redan tagit sig in.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Inspiration: Paul Ekmans micro expressions science

Stefan Löfvén intervjuades i Aftonbladet 20 nov 2015


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Nya ansikten i den europeiska familjen

  För er kära läsare har jag sparat en hel serie bilder av den nya europeiska familjen. Dessa människor flyr från krigets härjningar och destruktion. Under svåra och omänskliga förhållanden korsar de medelhavet, olika gränser för att komma till sitt nya hem. Dock inte alla har hunnit sudda ut olämpliga bilder av deras förflutna liv.

  Mera på länken: http://ivansbj.blogspot.se/2015/11/nya-ansikten-i-den-europeiska-familjen.html

 • Ska man skratta eller gråta efter en sådan här uppenbar falsk- flagg operation för att leda opinionen mot att ta bort Assad i Syrien och bevara UZAs petrodollarhegemoni?
  Ska man skratta eller gråta när nationalekonomen Tino Sanandaji menar att etniska svenskar är i minoritet om tio år?
  Ska man skratta eller gråta när man läser på FN´s hemsida om att de frågar sig om att “byta ut befolkningen med invandring” i Europa kan vara lösningen på ekonomiska problem?
  Ska man skratta eller gråta när samma instans (FN) enligt tredje punkten definierar det som sker just nu med de vita folken för ett “folkmord”?
  Ska man skratta eller gråta när man med bakgrund av detta hör en f.d. svetsare mumla om att det inte kommer in terrorister tack vare invasionspolitiken, och att vi bör fortsätta förinta vårt land?
  Ska man skratta eller gråta över att den franska polisen genomfört över 150 anti-terrorist räder mitt i natten i franska hem, ,men lyckats att släppa igenom en av de misstänkta bara timmar efter det påtalade dådet, trots att de kollat hans ID?

  Hellre atomkraft än migrantström!! Sverige vakna!

 • Den som har deltagit i bilderbergmöten är inte trovärdig i mina ögon i något sammanhang, dvs de flesta ledande politiker i alla läger.

  Mona Sahlin var där en gång, inbjuden av PG.Gyllenhammar. Men när hon tillfrågades hur det var på mötet svarade hon “Fruktansvärt! Hemskt”. Det var i.a.f ärligt av henne att säga det.
  —–
  Sen det eviga uttalandet om att “vi har inte resurser” är ytterst irriterande. Det är bara att plocka fram resurser till det som krävs. Pengar finns, men inte viljan.

 • @Birgitta

  Ja, Tjabo är en lustig filur. Kommer ihåg när han sa att “Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig om att göra ditt bästa.”, vilket är ett lite märkligt uttalande för en man som konsumerar statssubventionerad vaktel. Likaså innehöll badkarskomiken uttalanden om bensinsnåla bilar och det måste betyda att Knugen som gott föredöme tänker sälja av hela sportbilsparken. Eller gällde bara dessa visdomsord undersåtarna ur den arma pöbeln? Väntar dock, med andlös spänning, på nästa ösning ur denna outsinliga källa av ackumulerad visdom.

  Sen kan säkert Löfvens uttalande om nazister vara korrekt då det även där finns fundamentalister som är spegelbilder av de muslimska och är precis lika lättmanipulerade. Men det är det söndra och härska tekniken går ut på och svetsaren är inte direkt någon förenande landsfader, även om han försöker framstå som en.

 • Sture B@ “Kungen: förbjud alla badkar”.

  Ja, att kungen nu gör ett uttalande i ”vattenfrågan” kan väl ses som en följd av att ”samhället tagit ett hårdnande grepp” om kungahuset och kräver att de i större grad ska tjänstgöra i rikets tjänst genom att leverera PK sanningar. Beträffande duschning i “brun sörja” så ligger det en stor sanning i detta. I september installerades dyra system på ett sjukhus i Skåne där patienter får duscha i sitt eget återanvända vatten. Duschen utgår efter samma princip som vid rymdfärder. Varför ska just patienter vara försökskaniner? Varför inte en installation på slottet i stället?

  Kungahuset meddelade också för en tid sedan att de ska hysa flyktingar i hovets lokaler. Strax efteråt kom media med information om att privatpersoner skulle få betalt för att hysa flyktingar i sina bostäder. Nudge, nudge…

  Förr i tiden fanns det ju en koppling mellan kung och hans undersåtar, men i dagens moderna samhälle är det väl ingen som tar råd från kungen?

  Betr Löfvens uttalande om nazister som ett hot i samhället kan vara berättigat. Det hade också varit lämpligt om hade kastat några ord om fascismen som frodas som underströmmar inom nyliberalism och som bl a visar sig tydligast inom det högerextremistiska centerpartiet.

  http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/09/04/patienterna-far-ateranvanda-sitt-eget-duschvatten/

 • När man på andra håll kan läsa att gränspolis släpper igenom personer med uppenbart falska pass och på Öresundsbron förekommer ingen koll alls vissa tider, kan man ju fråga sig vad då kontroll? Hela detta politiska spektakel är numera så genomskinligt, att man knappast tala om dold agenda längre. Det är etnisk rensning i slow motion.
  Författaren John Perkins har beskrivit hur det går till i kulisserna.

 • “Varför anlitar inte Löfven och Co ”Vi i femman” för att lösa svåra problem?”
  .
  Kan vara för att teknokrater inte har så stor talang för kreativitet och problemlösning, i den bemärkelsen att de har en aversion mot saker som löser problem som är önskvärda för väljarklientelet. Och för att användande av femteklassare rent praktiskt skulle belysa att det kanske finns bättre kandidater för posten som nuvarande svetsare för tillfället innehar.
  Politiker har en tendens att inte främja åtgärder som gör de själva överflödiga.
  Eller visar på möjligheten att lösa problem samtidigt som deras position blir obsolet.
  .
  Den stora fällan för politikernas del är att om problemen löses är att då får folk mer tid att fundera på nya lösningar som i sin tur gör fler byråkrater arbetslösa. En sorts självgenererande lavin av oönskade effekter.

 • Det europeiska bidraget till Isis är politikernas undfallenhet och accepterande av order, förutom desillusionerade ungdomar från europeiska förorter ute efter gratis droger. Det mesta är dock en typ av avancerad gatuteater på jätteskärmar i folks hem. Allt detta kan undvikas om den lättmanipulerade majoriteten av folk brydde sej mera och inte var så intresserade av att slappa, shoppa och samla prylar. Denna politiska mix används för att på sikt införa en socialistisk totalitär världsregering. Det kan bli ett överraskande uppvaknande en morgon eftersom det osynliga elektroniska gallret redan är påkopplat.

 • @Birgitta

  Jag läste det i Aftonbladet, där det bl.a. stod följande:

  “Det finns även möjligheter att begränsa vissa fri- och rättigheter på olika sätt genom lag. Men det är inget som får ske slumpmässigt utan något som ska vara nödvändigt och acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.”

  Den lille fascist-marionetten Stefan Löfven kan inte ens stava till demokrati.

  Och som ett led i denna “New World disOrder” vill nu även vår monark, Knugen själv, förbjuda badkar. Vilket leder till att vi i vår framtida fascistoida polisstat endast kommer kunna duscha av oss denna “bruna sörja” och inte lösa upp den, som den ingrodda smuts den verkligen är.

  Kungen: ”Förbjud alla badkar”

  Länk till komiken: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21806532.ab

  Det känns mer och mer som jag iakttar ett sinnessjukhus från insidan.

 • Europaportalen.se: EU går mot skärpt gränskontroll

  Med omedelbar verkan vill medlemsländernas inrikesministrar införa systematiska gränskontroller.

  På fransk begäran efter Parisattackerna har EU-ländernas inrikesministrar extrainkallats till Bryssel för att diskutera åtgärder mot terrorism

  – Vi måste stärka den yttre gränskontrollen i Schengenområdet, säger Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) på väg in på mötet.

  Han menar att EU-länderna måste skärpa kontrollen över den yttre gränsen och ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagningen.

  – Klarar man inte det är hela Schengensystemet hotat, säger inrikesministern.

 • I Aftonbladets artikel står det att man “har diskuterat hur man ska kunna ta ett hårdare grepp om samhället” och att rättigheter kan tas ifrån oss. Löfven har ju varit en ständig gäst hos David Cameron, ledare för “the nanny state”, vilken kanske lärt honom en massa “tips and trics” för att få allmänheten dit man vill.

  “Nudging” är numera ett politiskt lösenord som, liksom “sesam öppna dig”, kan lösa upp besvärliga politiska hinder olika slag som demokrati och frihet. Politik handlar inte längre om att fullfölja folkviljan utan är ett medel att stånga allmänheten i olika riktningar. Förmodar att det hårdnande greppet också kan medföra strypning av viss litteratur på våra bibliotek och kanske även förbud att använda vissa ord?

  Varför anlitar inte Löfven och Co “Vi i femman” för att lösa svåra problem?

  http://www.verfassungsblog.de/nudge-european-union/

  http://infoism.co.uk/2014/10/extremism-nudge-theory-and-access-to-information/

 • Äntligen rörs det om i den svenska medelklassgrytan; det behövs – inte en sekund för tidigt Vi som förutsett detta i årtionden har redan vidtagit de åtgärder som har behövs för att luta oss bakåt och åskåda förfallet.

 • Aftonbladet idag:

  Aftonbladet avslöjar: S-ledningen diskuterar kristillstånd i Sverige

  “Socialdemokraternas partiledning diskuterar att försätta Sverige i ett slags kristillstånd – till följd av det utökade terrorhotet och flyktingkrisen.
  Enligt vad Aftonbladet erfar har partiets innersta krets kallats in flera gånger denna vecka.
  – Man konstaterar att mer måste göras, säger en källa.”

  På onsdagen höjdes terrornivån till steg fyra på en femgradig skala. Det innebär att hotbilden mot Sverige bedöms högre än någonsin tidigare. Samtidigt pågår en flyktingkris där det just nu kommer cirka 10 000 asylsökande i veckan.

 • “….flyktingkrisen [pågår] och vi har historiska tillströmningar till Europa och människor som är desperata och söker en ny, ett tillfälligt nytt liv. ”

  Jag tyckte att retoriken för ett litet tag sedan var att befolkningsminskningen som måste motarbetas.
  Hur hänger det ihop med ordet “tillfälligt”?

 • Efter Parisdåden vill EU-kommissionen nu ha skärpta vapenregler. Privatpersoner ska då inte få lov att ha halvautomatiska vapen med hög kapacitet. Inrikesministern Anders Ygeman svar på detta är att han “hoppas” på att vi ska kunna ha kvar ett undantag för jakt. Han öppnar samtidigt upp för att det nog är en ganska utsiktslös hållning med tanke på nuvarande situation.

  Sverige kan ses som ett slags “show room” för elitisterna när det gäller uppvisning av olika slag som bl a flykting-, klimat- och miljöpolitik.

  På vilket sätt ska “Sverige” nu agera för att visa andra länder vådan med att ha vapen i hemmen? Kan det,snart bli aktuellt med en skolattack med halvautomatiska vapen för att vända opinionen, inte bara i Sverige, utan i hela EU?

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article21803083.ab

 • Löfven är en statsminister med Sveriges och den svenska befolkningens bästa för ögonen, eller?

  När man väl har varit på Bilderbergsmöte då är man rökt. Då finns det inte något som svensk statsminister men en sannare benämning är ambassadören åt den Nya Världsordningen.
  På det mänskliga planet har Löfven inte så mycket att välja på. Skulle han leva som eremit så skulle han inte kunna mista mer än livet. Alla har vi familj och den psykologiska krigsföringen är enkel för att en människa ska göra exakt som man vill.

  Det finns möjlighet till påminnelser – varningar om man skulle råka kliva av vägen en aning. Löfven var i Afrika om jag minns rätt och på hemresan behövdes han läggas in på ett sjukhus. Jag har inga bevis för mitt påstående men efter att jag har läst om i olika böcker hur den dolda makten fungerar så skulle det inte förvåna mig om Löfven var förgiftad. Det finns grupper i världen som är specialister på området och inte ens offer behöver misstänka något sådant.

  Allt ovanstående är mina iakttagelser på basis av allt jag läste och vet. Och då vet jag också att det största hotet mot Löfven är det svenska folket. Ett av vapnen som makten tar till är att man blåser upp ett mediadrev mot en person som måste bort från posten. Detta knep skulle aldrig fungera om vi vanliga människor inte påhejade detta genom att tro på medias lögner för att döma och fördöma.

  Löfven är vår vän som visar åt oss att den enda sanna kraften finns inom människan själv och att det är inte bra när vi lämnar ifrån oss denna kraft genom att vi går och rösta för att sedan låta oss manipuleras. Löfven är en av dem som ger oss chansen att genomskåda all illusion om världen som vi byggde upp inom oss.

 • Han är uppenbart helt bakbunden. Det måste vara svårt att hålla skenet uppe när man måste blidka de som “mutar” honom. Som Bilderbergare vet vi att hans lojalitet aldrig legat hos det svenska folket, och eftersom han vet detta måste han skuldbelägga alla som kommer att ifrågasätta invandringen genom att dra fram förintelsekortet, som tydligen hela Europa måste skämmas för, för all framtid, samtidigt som han måste göra oss alla rädda så att vi godtar massövervakning och spionage på alla medborgare och starta alla de krig som krigshetsarna vill dra in oss i, samtidigt som vi ska tränga ihop folk från olika delar av världen i väl valda delar av landet samtidigt som polariseringen av svenskar och flyktingar piskas upp även av PK-eliten, fast de gör det lite mer hycklande än de på Avpixlat då de säger att vi alla (de som ska betala) måste offra oss för invandringens skull samtidigt som de säger att det är lönsamt med flyktingarna. (För honom och Bert och bankerna kanske.) För säkerhets skull talar han så luddigt som möjligt och hoppas att folk bara reagerar på vissa “trigger words” utan djupare analys. Man kan inte ställa någon till svars för något han inte har sagt. Jag fattar fortfarande inte vad han sa, än mindre vad han menade. Torbjörn, det var inte meningen att någon ska kunna tänka så sammanhängande som du 2015-11-20. Vilket de flesta inte gör…

 • Han vet mycket väl att flyktingströmmen är en väg in för dessa “terrorister” och det är ju det önskvärda, Hade han erkänt detta skulle den naturliga lösningen vara att stoppa flyktingströmmen vid vår gräns. Men det går inte. Flyktingströmmen är en del i den samhällsförstörande agendan och efter ett antal s.k. “terroristattentat”, kommer polisstaten vara vår realitet.

  Efter Paris tog det inte många dagar innan det skulle vara aktuellt med kameraövervakning, datortrojaner och militär som eventuellt avlastar polisen. I såna här frågor visar våra politiker alltid en enorm handlingskraft. Men när det gäller “flyktingkrisen” skyller de på övriga Europa, Danmark mm. Men är för övrigt helt handlingsförlamade.

  Vi har de politiker och vi får det samhälle vi förtjänar, tråkigt nog.

 • Känner mig väldigt bekymrad över att svetsar´n i början av intervjun, om ett högaktuellt terroristhot på nivå 4 av 5, drog fram “förintelsekortet”. Av vilken anledning? Kommer företrädare som vill granska förintelseberättelsen med vetenskapliga metoder att jämföras med terrorister?

 • Men Herregud!
  Det är ju otroligt att den där oansvarige pajasen får sitta kvar, han borde blivit avsatt för länge sen!!!

 • Livsfarliga resor över Medelhavet? Från Afrika kanske, men mellan Turkiet och Grekland kan man nästan “hoppa” på en ställen.

 • Noam Chomsky fick en gång frågan vad man skulle göra mot terrorismen: “Delta inte i den”, blev svaret. Han avsåg vid den tidpunkten USAs terrorbombningar av Irak. Jag tänker ibland på vad det betydde för Sveriges bild i mellanöstern när vi skickade 7 JAS Gripenplan till Libyenkriget, ett land som inte gjort oss något ont,

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *