Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Analys: Stefan Löfven svamlar om säkerheten vid svenska gränserna

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 november 2015
- Torbjörn Sassersson

ANALYS. Statsminister Stefan Löfven intervjuades i direktsändning av Aftonbladet TV och han menar att hela EU:s framtid är hotad om länderna inte kan komma överens om hur terrorhoten ska hanteras. En av de mest brännande frågorna handlar om det finns risk att terrorister [el legosoldater] passar på att ta sig in i Sverige via flyktingströmmarna. NewsVoice analyserar Löfvens svar.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Reservation för att enstaka ord i textutdragen kan ha uppfattats fel från videon, uppd. kl 14:30, 21 nov 2015

Aftonbladet (spola fram till 7 minuter):

“Men alltså detta med fokus på terrorhoten och samtidigt har vi flyktingkrisen [pågår] och vi har historiska tillströmningar till Europa och människor som är desperata och söker en ny, ett tillfälligt nytt liv. Hur tycker du och hur balanserar du med att vi ska ha ett, en medmänsklig och solidarisk flyktingpolitik samtidigt som dessa terrorhot, och att det kan komma människor till Sverige som inte har här att göra genom den här strömmen, hur ska vi tänka här?”

Statsminister Stefan Löfven:

“Nja, för det första, jag gör inte den direkta kopplingen, människor som flyr hit är…” [avbryts]

Aftonbladet:

“Men det är många andra som gör det, så att vi måste trots allt ta hänsyn till att andra har lite den uppfattningen.”

Stefan Löfven:

“Jo, men det jag försöker komma till, jag gör inte den kopplingen och vår säkerhetspolis gör inte heller den kopplingen. Det är inte så att det kommer en mängd av terrorister med flyktingströmmarna.
Terrorister som vill göra oss något illa här, dom kommer framförallt att välja andra vägar än att gå via, än att ta en livsfarlig väg över Medelhavet eller en lång marsch över västra Balkan. Men se’n ska vi inte, man kan inte utesluta självfallet att bland dom människor som som flyr hit, som flyr från bland annat ISIL, dom FLYR ifrån dessa terrorister till oss för att få skydd, att ibland dom också kan finnas någon-några, det kan vi aldrig utesluta.
Och det är därför som det hela tiden sker en kontroll, så att Migrationsverket och Säkerhetspolisen har ju det samarbetet, Migrationsverket då, eh-eh antar att här kan det finnas anledning att undersöka en person ytterligare, ja, då har man ju det samarbetet med Säkerhetspolisen.”

NewsVoice analys

Om Löfvens kroppsspråk, tonläge och ord analyseras är det tydligt att Löfven drar en vals om säkerheten kring Sveriges gränser. Först gör Löfven inte alls kopplingen att terrorister (eller legosoldater, red anm) kan ta sig in via flyktingströmmarna och han menar att Säkerhetspolisen inte heller gör den kopplingen, men i nästa del av sitt svar medger han att det kan vara möjligt.

Löfven menar att en garanti för att det inte slinker in terrorister/legosoldater är Migrationsverkets och Säkerhetspolisens samarbete, men Migrationsverket bedriver ingen gränskontroll utan är en byråkratisk organisation bestående av pappershandläggare och deras chefer. Så Migrationsverket kan helt uteslutas som garant.

Det är i själva verket gränspolisen som bedriver fältarbetet och de har inte resurser att kontrollera alla som kommer in. Nu genomförs – tillfälliga – gränskontroller.

SR uppgav den 17 november att Gränspolisen i Malmö fått tillskott på blott tre poliser och det klarar av att göra stickprovskontroller på Öresundsbron, men för att skapa verklig säkerhet måste alla personer identifieras.

Sveriges Radio (17 nov 2015):

“En av de gotländska poliserna är Tobias Pavval som ska hjälpa gränspolisen i åtminstone en veckan. Han står vid Öresundsbron där det är en strid ström av bilar, lastbilar och bussar som polisen gör stickprovskontroller på.

Igår var det ett tiotal personer som sökte asyl och som polisen hjälpte vidare till Migrationsverkets personal. Det största trycket är dock personer som med tåg kommer till tågstationerna i Malmö, säger Tobias Pavval.”

SR: Gotländska poliser förstärker gränspolisen i Malmö (med 3 poliser)

Enligt vad NewsVoice erfar uppger Säkerhetspolisen att ungefär hälften av de som tar sig in i Sverige via flyktingsströmmarna inte kontrolleras överhuvudtaget. Se även NewsVoice artikel om en man som tog sig in via Arlanda med falskt pass.

Slutsatsen blir att Löfvens uttalande enbart handlar om att skapa en skenbar trygghet med avsikt att lugna oroliga svenskar. En enkel analys av hans ordval, tonläge och kroppsspråk visar att han chansar. Säkerhetspolisen vet att gränsen läcker som ett såll. Det betyder sannolikt att terrorister/legosoldater redan tagit sig in.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Inspiration: Paul Ekmans micro expressions science

Stefan Löfvén intervjuades i Aftonbladet 20 nov 2015


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq