Expertgrupp bakom EMA:s beslut om HPV-vaccinernas ofarlighet var köpt av industrin

publicerad 9 november 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin.

Den så kallade “vetenskapliga” och rådgivande expertgruppen SAG (Scientific Advisory Group) säger sig ha undersökt 13, 915 biverkningsrapporter efter HPV-vaccinationer har kommit fram till att HPV-vaccinerna kan friskrivas misstankar om att de kan vara skadliga. Detta trots att 352 av anmälningarna handlade om dödsfall.

Det visar sig vid en närmare granskning som gjorts av danska MX Metroxpress att majoriteten inom SAG får pengar från läkemedelsindustrin. Flera av medlemmarna i rådet har tom arbetat aktivt för att få ut nya vacciner på marknaden eller för att frikänna biverkningar från andra vacciner.

Dessutom har inte EMA granskat alla biverkningar som rapporterats in av de vaccinskadade flickorna och deras anhöriga, skriver MX Metroxpress.

Jesper Mehlsen som är forskningschef på Synkope Centret på Frederiksberg Hospital är bekymrad över slutsatsen i rapporten. Han tror att EMA-rapporten bygger på en alltför liten grund och att de europeiska forskarna dragit förhastade slutsatser. Han anser därför att EMA-rapporten är i princip värdelös. Jesper Mehlsen säger till en dansk TV-kanal att om han skrivit denna rapport hade den aldrig godkänts ur ett vetenskapligt perspektiv.

Jesper Mehlsen – Foto: Claus Peuckert

Inte heller Karsten Viborg som är ordförande i “Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte” anser att EMA:s rapport är användbar till något. Han går så långt att han säger att SAG:s medlemmar är inkompetenta och att rådets resultat var väntat eftersom de är färgade av ekonomiska intressen inom vaccinindustrin.

Karsten Juhl Jorgensen - Foto: Researchgate
Karsten Juhl Jorgensen – Foto: Researchgate

MX Metroxpress och HPV Vaccin info nämner även andra kritiker som för fram samma typ av budskap, att EMA:s undersökning måste få helt underkänt. Återigen hänvisas till det oberoende Cochrane-institutet. Karsten Juul Jørgensen från Cochrane frågar sig om inte undersökningens bristfälliga genomförande borde vara olagligt.

I tidningen MX Metroxpress redovisas SAG:s 12 medlemmar och deras kopplingar till läkemedelsindustrin.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat

Debatt