Expertgrupp bakom EMA:s beslut om HPV-vaccinernas ofarlighet var köpt av industrin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 november 2015
- Torbjörn Sassersson
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

Danska HPV Vaccin info och MX Metroxpress skriver att den expertgrupp SAG som friskrivit HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som oskadliga visar sig vara köpt av industrin.

Den så kallade “vetenskapliga” och rådgivande expertgruppen SAG (Scientific Advisory Group) säger sig ha undersökt 13, 915 biverkningsrapporter efter HPV-vaccinationer har kommit fram till att HPV-vaccinerna kan friskrivas misstankar om att de kan vara skadliga. Detta trots att 352 av anmälningarna handlade om dödsfall.

Det visar sig vid en närmare granskning som gjorts av danska MX Metroxpress att majoriteten inom SAG får pengar från läkemedelsindustrin. Flera av medlemmarna i rådet har tom arbetat aktivt för att få ut nya vacciner på marknaden eller för att frikänna biverkningar från andra vacciner.

Dessutom har inte EMA granskat alla biverkningar som rapporterats in av de vaccinskadade flickorna och deras anhöriga, skriver MX Metroxpress.

Jesper Mehlsen som är forskningschef på Synkope Centret på Frederiksberg Hospital är bekymrad över slutsatsen i rapporten. Han tror att EMA-rapporten bygger på en alltför liten grund och att de europeiska forskarna dragit förhastade slutsatser. Han anser därför att EMA-rapporten är i princip värdelös. Jesper Mehlsen säger till en dansk TV-kanal att om han skrivit denna rapport hade den aldrig godkänts ur ett vetenskapligt perspektiv.

Jesper Mehlsen – Foto: Claus Peuckert

Inte heller Karsten Viborg som är ordförande i “Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte” anser att EMA:s rapport är användbar till något. Han går så långt att han säger att SAG:s medlemmar är inkompetenta och att rådets resultat var väntat eftersom de är färgade av ekonomiska intressen inom vaccinindustrin.

Karsten Juhl Jorgensen - Foto: Researchgate
Karsten Juhl Jorgensen – Foto: Researchgate

MX Metroxpress och HPV Vaccin info nämner även andra kritiker som för fram samma typ av budskap, att EMA:s undersökning måste få helt underkänt. Återigen hänvisas till det oberoende Cochrane-institutet. Karsten Juul Jørgensen från Cochrane frågar sig om inte undersökningens bristfälliga genomförande borde vara olagligt.

I tidningen MX Metroxpress redovisas SAG:s 12 medlemmar och deras kopplingar till läkemedelsindustrin.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Källor och relaterat

Debatt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Istället för att EMA rensar i sitt eget träsk av köpta industrianpassade experter attackerar EMA danska mottagningar för påstådd “ovetenskaplighet”…

  LäkemedelsVärlden: Skarp kritik mot dansk vaccinhantering

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, riktar skarp kritik mot danska mottagningar för ovetenskapligt arbete med misstänkta HPV-biverkningar.

  http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/skarp-kritik-mot-dansk-vaccinhantering-14801

 • Kaliber hade väl ett reportage om de garantier som utställdes av Läkemedelsverket att undersöka biverkningar o skador av bl.a. Gardasil. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/627768?programid=1316 En fortsättning https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/631410?programid=1316

  Man känner igen attityderna från livsmedelsverkets domäner. De har ju skyddat livsmedelsindustrin i decennier.. Det gäller tydligen blott att låta korruptionen styra resursfördelning och verksamhet..

 • Det kan bara konstateras att det är samma industridominans på vaccinområdet som på strålningsområdet och många andra områden där mycket stora ekonomiska intressen berörs. Strålskyddsstiftelsen har granskat expertgrupper på WHO, EU och i Sverige. Det är samma industridominans med experter med tydliga bindningar till industrin som får göra de avgörande bedömningarna. Här är är länk till vår granskning av EU:s expertrapport om hälsorisker med strålning från trådlös teknik 2015. Ordförande för gruppen är konsult åt mobilindustrin. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/09/20-organisationer-kraver-att-vilseledande-eu-rapport-gors-om/
  För den svenska myndigheten SSM är det i stort sett samma visa och på WHO leds arbetet av en elektroingenjör som helt saknar medicinsk kompetens men som däremot har tydliga och långvariga bindningar till industrin.WHO:s arbete var till och med under många år till hälften finansierat av mobilindustrin! http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/08/fd-who-chefen-gro-harlem-brundtland-inga-tvivel-om-halsoeffekter-av-mobilstralning/

 • Det hänvisas till att EMA skulle vara tryggt att tro på!

  Men är det verkligen det?

  Pengar eller pengars värden brukar kortsiktigt förblinda människor för vilka vådliga konsekvenser för folkhälsan, som kan bli resultatet av att i tysthet acceptera detta agerande!.

  Det finns all anledning att ifrågasätta om inte EMAs granskande specialister, liksom de svenska Vetenskapliga Råden, får delar av sina inkomster från samma korrupta industrier, vilka tjänat mångmiljardbelopp på vart och ett av de hitintills avslöjade falsarierna innan deras korruption i slutändan ändå blir avslöjade?

  Varefter de får böta belopp vilka inte nämnvärt minskar deras redan inhöstade jättevinster!

  Hur kan man godkänna att personer, vilka skall granska verksamheter skall få delar av sin lön från den verksamhet som de skall granska?

  I SvD den 14 december 2009 avslöjade vetenskapsjournalisten Inger Atterstam att ett Vetenskapligt Råd fick delar av sin inkomst från ett vaccinationsföretag!

  Kontroll med Anders Tegnell bekräftade detta, men “det skulle varken innebära “någon form av korruption”, eller “att man ägnade sig åt jäv” – fastän man i den situationen samtidigt satt på två stolar! D V S klart gjorde något STRAFFBART enligt Svensk Lagstiftning.

  JO lade DOCK i TYSTHET ner ÖNSKAD utredning!

  Detta skedde i Sverige!

  Hur ser det ut nere j Europa när det gäller EMA?

  Stämmer kanske även där ordspråket: ”Man biter inte den hand, som föder en”?

  Den diskussionen TYCKS inga svenska myndigheter vilja ta!

  VARFÖR skulle andra myndigheter inom EU inte kunna bete sig på samma vis?

  Fanns inte liknande rapporter även i USA? Jovisst !!!

  Här i Sverige ville i alla fall inte JO granska liknande verksamheter!

  Skulle det kunna vara att “någon i gänget” skulle råka ha en hållhake eller armkrok på någon ”kompis” som är inblandad … ???

  Eller är det av besparingsskäl för myndigheten, som sådana ärenden läggs ner i tystnad?

  – Trots att JÄV skall vara åtalbart …

  Finns andra förklaringar ???

  Klarläggande debatt krävs i ett ämne, som allvarligt hotar folkhälsan !!!

  Vad gör DÅ våra ledande politiker ???

 • Det känns väldigt glädjande att höra att danskarna har huvudet på skaft – så är de ju heller inte lika indoktrinerade i “samförståndsanda” och “jantelag” som akademiker i Sverige har socialiserats in i. Här är man oerhört rädd att sticka ut.

  Hoppas att Folkhälsomyndigheten, trots deras intellektuella problem, ändå kan ta till sig lite av kritiken genom att “öppna sina hjärtan” för all tragik som vaccinet åstadkommer på kort och lång sikt.

  Att nu även börja vaccinera pojkar är helt huvudlöst, men så har ju staten ett externt och internt våldsmonopol. Alla möjliga stolligheter kan tydligen tillåtas i “Folkhälsans namn”.

 • Usch ..vad jag tycker synd om den växande generationen och kommande generationer!! De få (får man väl säga) som kommer att kunna leva på den här alltmer förgiftade, korrumperade och på allt fler sätt förstörda planeten! 🙁

 • Det verkar vara ett effektivt avfolkningsmedel, när alla blir sjuka och sterila, nu ska dessutom pojkar vaccineras. Depopulationsagendan går vidare!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *