”The Open Gates to Refugees” – Världens mest kontroversiella video?

publicerad 17 november 2015
- av NewsVoice

NewsVoice visar denna video för att den innehåller en skrämmande verklighet som både flyktingar och boende upplever i de länder som tar emot flyktingar från länder som destabiliseras av Väst och av terrorister.

Reservation: Videon är klippt av producenterna med avsikt att skrämmas, men den består av klipp från verkligheten. Det är upp till tittaren att avgöra vad som är värt att ta fasta på och vad som kan ignoreras som skrämselpropaganda.

Videon tas ned av YouTube och Vimeo närhelst den laddas upp. Kanalerna hävdar att det beror på upphovsrättsintrång. Andra menar att den är för skrämmande och för kontroversiell. På YouTube och Vimeo finns 100 000 tals videos som bryter mot upphovsrättsliga regler, men som inte tas ned.

Flyktingkrisen