Forskare: Alzheimers och demens kan orsakas av svampinfektioner

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 november 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Brain alzheimer - Photo: Corbis

Brain alzheimer - Photo: Corbis

Forskare i Spanien har funnit att svamp och alzheimers hänger ihop, men de vet inte exakt hur. Deras förklaring är att svamp orsakar alzheimers, snarare än att alzheimers är en svampsjukdom. Forskarna har funnit spår av flera olika mögel och jästsvampar i hjärnor på patienter som avlidit av Alzheimers sjukdom.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Foto: Corbis

Fynden har åter startat en debatt om att hjärnsjukdomar kan orsakas av smittsamma mikrober. Bevisen är ännu oklara, men demens kan trigga svampinfektioner, tänker forskarna, som sedan säger att om svamp är en trigger kan Alzheimers behandlas med antisvampmedel. De tror även att sjukdomen kan vara smittsam, skriver Fiona Macrae som är vetenskapsredaktör för Daily Mail i en artikel från oktober 2015.

“Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i någon form av demenssjukdom i Sverige. Demens finns i alla folkgrupper och i dag har cirka 160 000 personer någon form av demens, varav Alzheimers sjukdom står för cirka 70 procent.” – Omalzheimer.se

När forskarna undersökte hjärnorna från de avlidna patienterna fann de att blodkärl och grå hjärnvävnad innehöll jäst och mögelsvamp. Dessa mikrosvampar hittades i samtliga undersökta hjärnor, vilka jämfördes med hjärnor från i övrigt friska avlidna människor som samtliga helt saknade inslag av svamp.

“The Spanish researchers said fungal infection could ‘readily explain’ all the symptoms of Alzheimer’s – and may be the cause of the neurodegenerative disease. The study, published by the highly respected Nature group of journals, is the second in a matter of weeks to question whether it is possible to catch the devastating condition.”

Forskarna som leds av Luis Carrasco vid Autonomous University försöker samtidigt finna andra förklaringar som tex att demens- och alzheimerssjuka hjärnor kan dra till sig svampinfektioner.

Läs mer i Daily Mail: Is Alzheimer’s caused by fungus? Traces found in the brains of sufferers suggest the disease ‘could be caused by an infectious microbe’

NewsVoice kommentar – Inkompetens inom konventionell forskning?

Om Alzheimers sjukdom och demens är svampinfektioner i hjärnan är den konventionella forskningen inne på fel spår, vilken utgår från att dessa hjärnsjukdomar beror på en kombination av hög ålder, ärftlighet, miljö, livsstil, hjärt-kärlsjukdomar, depression, låg utbildning, rökning, nedsatt sköldkörtelfunktion, alkohol och skalltrauma, enligt Omalzheimer.se.

Om alzheimers sjukdom och demens är infektioner av mögel och jästsvamp kanske vi ska fundera på att tex äta mindre jäst bröd (som kan innehålla små mängder mögel utan att det märks). Vi kanske även bör utesluta mögelost och dricka mindre vin och öl, som också produceras med jästsvampar (pga risk för spridning av sporer in i kroppen).

Alzheimerföreningen skriver att Alzheimers sjukdom är en gåta

“Forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar står inför en brytpunkt. Efter många års fokus på studier med möss, riktar ledande forskare nu ljuset mot människan. Det är människor som drabbas och människor som ska botas. Genom klinisk patientnära forskning ska man lösa gåtan kring demenssjukdomarna.” Källa

Är Alzheimers sjukdom “en gåta” helt enkelt för att forskarna varit inkompetenta och utgått från fel uppfattningar om sjukdomens orsaker. Den deslegitimerade läkaren dr Erik Enby har förföljts av svenska hälsomyndigheter för hans teori om att en rad kroniska sjukdomar kan bero på mikrosvampinfektioner. Även cancer beskrivs ofta som “en gåta” av etablerad forskning.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • LäkemedelsVärlden (8 januari 2018): Pfizer ger upp forskning om Alzheimerläkemedel

  “I och med beslutet kommer 300 personer att få lämna sina anställningar inom forskningsprogrammen Neuroscience discovery and early development i Massachusetts och Connecticut. Beskedet rapporteras av bland andra Wall Street Journal och nyhetsbyrån Reuters.”

  http://www.lakemedelsvarlden.se/pfizer-ger-upp-forskning-om-alzheimerlakemedel/

 • Att bedriva kvacksalveriverksamhet är kriminellt men det falsifierar på intet sätt Enbys påståenden. Därför är det av intresse att Enby ger en kommentar till exempelvis http://medicinskaccess.se/nyheter/blodfoertunnande-laekemedel-kopplas-till-minskad-demensrisk -hos-personer-med-foermaksflimmer/ och den länk jag skrev i förra kommentaren.
  Dessa läkemedel som nämns är kopplade till blodet, de är verksamma inom segment som Enby och andra påstår sig se både samband och bot med.
  Själv är jag övertygad om att i alla försvagade kroppar och i döda för den delen kommer svamp och mögel för att bryta ner den livlösa lekamen till en återanvändbar struktur.

 • Jag hakar på vad “monastralskydd” var inne på, elektromagnetisk strålning. Ett stycke på engelska som kollar EMF till klumpat blod:

  One of the most well-documented effects of so-called “electrosmog” is Roleaux formation, in which blood cells clump together like stacks of coins, impeding their circulation through capillaries. This is a form of sticky blood. It can result in headaches, fatigue, difficulty concentrating, heart and blood pressure problems, numbness or tingling/cold extremities, increased risk of stroke and other problems. I rarely suffer from hemorrhoids these days, but when I do, I first drink more water, then take a liver tonic and check my environment for chemicals. It has happened in the past, though , that none of those steps worked, but when I removed a source of electrosmog (e.g., stopped using a friend’s computer, moved my seat so it was not directly above a ceiling light of the floor below) I experienced relief immediately.

  ———-

  Per Larsen, emellanåt har du väldigt skojiga inlägg, men de är helt bakvända. Åldrande är ingen orsak till någonting. Ditt synsätt på handikapphjälpmedel, som glasögon… – idag ser man att föräldrar luras in att sätta på ögonproteser på sina små barn, och på så sätt försämras barnens synförmåga kontinuerligt och de blir någon som fångats i nätet, och blir genom hela livet fast i att byta ut sina proteser till allt “starkare saker”. Dessutom förändras barnens självbild och självförtroende, en del blir mer introverta, de får en “hjälp” till att gömma sig och bli “knepiga”. Det är väldigt elakt gjort av föräldrar, och jag blir ofta på dåligt humör när jag ser det – för idag kan ingen säga att det är ok att “lita på läkare” etc – utan ansvaret att ta reda på saker och ting faller helt på föräldrarna själva. De är förövarna, precis som när de tar barnen till vaccination.

 • Ett annat förslag jag har fått ifrån en källa inom vården är att det har observerats att de patienter som får blodförtunnande preparat är mindre benägna att utveckla demenssjukdomar.

 • Jag vill ännu en gång, när jag kommenterar här idag, betona att den forskning som utförts av Erik Enby är enormt central för förståelsen av en mängd sjukdomstillstånd.

  När kroppen blir starkt försvagad är det fritt fram för mikrober (svamp, virus, bakterier) att bli invasiva. Immunsystemet kan inte längre kontrollera dem.

  Bestrålning, förgiftning, infektioner… Listan kan göras lång när det gäller orsaker till att immunsystemet inte längre kan hålla mikroberna, som ju finns naturligt i vår kropp, i schack längre.

  Men det enormt destruktiva, som då uppstår, är mikrobernas angrepp!

  Därför är exempelvis svartpeppar, kolloidalt silver, bikarbonat, gurkmeja … så effektivt.

  Bo Sonnsjö, din kommentar ovan är mycket viktig!

 • Jag tillbringade nyligen ett par timmar dagligen under mer än en vecka med att lyssna på föreläsningar på Youtube av ett antal framstående forskare på Alzheimers (Serien hette “Awakening from Alzheimer´s”). Jag blev helt övertygad av deras framställningar – där de oberoende av varandra gav en ganska entydig bild. Klart verkar t.ex. vara, att vår kost är ganska avgörande för uppkomst och bot av sjukdomen (plus några andra faktorer som stress, fysisk aktivitet, sömn mm). Klart verkar också vara, att de amyloida plack man hittills ansett vara ORSAKEN till Alzheimer´s inte kan vara det. Detta avslöjades egentligen av forskning redan 2002 – men traditionell forskning fortsätter ändå på det “blindspåret”. Placken verkar i stället vara en hjärncellernas försvarsmekanism. De kan bekämpa patologiska mikrober, som lyckats ta sig igenom “blod-hjärnbarriären”, och de kan binda till sig gifter och tungmetaller, som också lyckats ta sig igenom den. Båda dessa företeelser tycks initialt förorsakas av “läckande tarm” – och nu börjar ju insikten om att våra tarmbakterier både styr vårt immunsystem generellt och i hög grad påverkar både fysisk och psykisk hälsa faktiskt tränga fram.

  För övrigt verkat den bästa kosten för att förebygga Alzheimer´s i ganska hög grad sammanfalla med den jag använt mot min cancer (ketogen kost med kokosolja, gurkmeja och ingefära, magnesium, D-vitamin, mm)…

  Den som är någorlunda bekväm med engelskan, kan själv Googla på följande namn:

  Richard Brown
  Patricia Gerbarg
  Meichael Breus
  Jacob Teitelbaum
  Mary T Newport
  John Jay Faber
  Dominic D’Agostino
  Vincent Fortanasce
  Pamela W Smith
  Fred Pescatore
  David Katz
  Dale Bredesen

 • En sak som inte tas upp i artikeln är det faktum att i många andra studier om Alzheimer och demens så har de drabbade en onormalt hög koncentration av aluminium i både blodet och hjärnan till skillnad mot helt friska människor

  “Studies have discovered a direct association between the level of aluminum in municipal drinking water and the risk of Alzheimer’s dementia.” Source: http://www.laleva.cc/environment/aluminium_alzheimer2.html

  Functional and morphological changes in cultured neurons of rat cerebral cortex induced by long-term application of aluminum –

  “Aluminum is an environmental neurotoxin and a suspected risk factor for Alzheimer’s disease. The neurotoxicity of aluminum on cultured neurons of rat cerebral cortex was investigated using an assay system for synapse formation and immunohistochemistry. The frequency of spontaneous oscillations of intracellular Ca2+, which is correlated to the number of synapses, was decreased after exposure to 100 μM of aluminum chloride for 22 days. Long-term application of aluminum (48 days) caused aggregation of cell bodies and fasciculation of processes. Processes and cell bodies were strongly stained by antibody to tau protein, which is one of the main components of Alzheimer’s neurofibrillary tangles. It is suggested that the characteristics of the degeneration of cultured neurons induced by aluminum show some similarities to the pathology observed in brains with Alzheimer’s disease.” Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006291X92902179

  http://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-aluminum-and-alzheimers/

 • I filmen Amour följer vi ett äldre franskt par mot undergången och i den amerikanska filmen “Still Alice” får vi Hollywoods besvärjelser av demensen. Slutsatsen blir att det inte finns något lyckligt slut vilket i sig är sant.
  Men glädjande nog läste jag i programmet för utställningen på Nationalmuseum att ett par visningar av den stora utställningen gjordes för just dementa, vi kommer ikapp utvecklingen i en snar framtid, det hoppas jag för alla inte minst de som väljer bort ålderdomen idag.

 • Hej svenne

  “Men vi kommer också in på ”Cocos-olja, Silver-vatten, Gurkmeja, Bicarbonat, MSM. Så där finns flera medel att addera med. Alla dessa är svamp-dödare”. Absolut, plus Chaga och väteperoxid !!
  Jag använder själv Chaga. Fungerar mot allt från diabetes, influensa och tandvärk till cancer. Nobelpristagaren Aleksandr Solzjenitsyn berättade om den i sin bok Cancerkliniken.
  ,

 • Castoropollux: “Citatet var ju inte menat som beröm.” Jag vet. Skulle inte instämt om jag uppfattat det som beröm.

 • Hej Har ni läst boken ” Stoppa Alzheimer Nu ! ” ( Innehåller råd om mat kolhydrater ) samt
  Kokos-olja. Men vi kommer också in på “Cocos-olja, Silver-vatten, Gurkmeja, Bicarbonat, MSM” Så där
  finns flera medel att addera med. Alla dessa är svamp-dödare
  ,

 • @castoropollux: “Det som förvånar är ju när de någon gång träffar rätt”.

  Instämmer. Men med vårdens fokus på bekämpning av symptomen snarare än åtgärda orsakerna, än sen? Och är vi smarta nog att förstå varför förebyggande så sällan nämns är halva segern vunnen.

  • Lars K. Citatet var ju inte menat som beröm. Är det något de händelsevis träffar är det symptomen. Sällan har de rätt om orsakerna och behandlingarna blir ytlig kosmetika.

 • Nåväl, Alzheimer kan vara ett resultat av svamp (som sagts ovan), socker, ålder, ärftlighet eller liknande. Dock vet jag att min hustru drabbades av A vid 52 års ålder och då löd diagnosen “utbrändhet” (gått in i väggen). beteendetecknen var smygande men tydliga. 2 år senare blev diagnosen Alzheimer. Hon envisades dock att fortsätta med sin yrkesgärning som lärare. Det gick i 1,5 år. Nu 14 år efter de första symptomen är hon förlamad, ej talbar men delvis nåbar. Min reflexion är att hennes reaktion är ett resultat av hennes inre krav av prestation och en överreaktion av den egna prestationsförmågan. Hon har alltid haft mycket höga krav på sig själv. Sålunda kan sjukdomen vara ett resultat av detta?

  • Minnesförluster och bristande hjärnfunktioner i åldrandet kan ju baseras på annat än just fysiska problem. Det räcker med stress, alldeles för höga krav, olösta sorger, konflikter, skuld, falsk skuld, för att skapa ett växande oregerligt helvete.

   Att sitta och hålla mamma i handen, skoja och skämta, tala om allt möjligt i timmar skingrade dimmorna och slätade ut de spända anletsdragen. För varje kris, temporärt förvärrad fysisk hälsa, förvärrades minnesproblemen momentant för att släppa sitt grepp om läkningsprocessen inte avbröts av en ny kris. Mamma sköt allting framför sig och antydde inte hur fruktansvärt allting varit förrän alldeles för sent. Det gällde mer att visa upp en fasad under föräldraskapet. Många av dessa stunder av samtal blev sorgliga och kränkande eftersom depression och skuld knappast botas med antidepressiva medel utan förvärrar aggressiviteten, besvikelser och grusade förväntningar.

   Diagnostiken i vårdapparaten är under all kritik. Men det är tyvärr så mycket annat också i denna bransch.

   Det som förvånar är ju när de någon gång träffar rätt.

   Jag tror att kroppen kan husera de mest skiftande livsformer, särskilt när immunförsvaret har fått ge vika för modern kultur. Att sedan sjukvården, husläkaren eller andra aldrig nämner immunförsvaret vid namn ska nog betraktas som ett dåligt omen. Den delen av framgången hos “den vite flock” har ju avskaffat ett av våra viktigaste skyddsorgan i kroppen och ersatt det med sig själva, antibiotikans hästkurer osv. Nu när de förstått hur fel de hade kommer inga propåer om immunförsvaret heller och det bekräftar väl sveket på det mest makabra sättet.

 • Fick skumma symptom i somras. Mjölksyrekänning av ingenting. Erinrade mig Jerker Anderssons artikel och tog ett dna-prov på dammet som hade 50 ggr mer mögel än normalt. Sanerade krypgrunden och byggde in den. Företaget sa att där fanns vitmögel(som inte är farligt) Bor i en liten stuga.Får nu nya symptom..kortidsminnet ganska väck. Har dock några ess i rockärmen. Framförallt H2O2, väteperoxid som enl Nobelpristagaren Otto Warburg skapar en miljö virus och annat oknytt inte gillar. Mjölksyrekänningarna har försvunnit tack vare “1 minute cure” Använder också KS,Oreganoolja,Cocosolja och lite annat. Hörde att Dr Group kommer med en intressant formula mot microorganismer i kroppen.Använder också 2 luftrenare och Tee tree oil och jonisator/ozon.Dammsuger bättre nu. Kanske man borde tvätta väggar och tak med något?
  Sover än så länge i lillstugan (2×2). När det blir riktigt kallt så måste jag flytta ner och då får jag veta. Har tagit bort alla mattor, tvättat gardiner och vet inte om jag kan vara här 24/7. Är här inne 6-8 tim och det verkar gå bra. Dricker inte väteperoxid regelbundet nu då det känns bra igen, men är beredd att återuppta syreterapin om nya symptom skulle komma.
  Utan Jerkers artikel kunde det gått riktigt illa…..som sagt…tack Jerker….och Torbjörn S !!!

 • Nå, hur var det med forskningen som Erik Enby gjorde? Om bland annat bikarbonat ….

  Hade inte Erik rätt, trots allt vad Socialstyrelsen, ostraffat ställde till med för honom och alla dem som hade behövt få en bättre vård – byggd på fakta om vad som händer i drabbades blodkärl?

  Snart blir väl ämnet aktuellt för diskussion när det gäller utdelande av Nobelpris för bästa framtidsutsikter för många – vilka tills nu fått både helt felaktiga diagnoser och behandlingar!?

  Som vanligt erkänner aldrig makten att den haft fel hela tiden, utan straffar dem vilka påtalar “fel-tänket” bland dem vilka tills vidare styr över medborgarnas “liv och leverne”.

  Med hänvisning till sina egna regelverk och paragrafer uppmanas medborgarna att se åt det håll dit makten önskar att de först skall se och sedan vandra …. övertygade om att MAKTEN alltid har rätt – hur fel den alltid har haft …

  • En sak är säker. Forskningen i nygamla kläder lever kvar i Arsenikåldern. Där ett värre gift skulle bota de svåraste sjukdomar.. Att de lekte med mänskligheten bekymrade inte dem då, inte nu heller. Lyss till senaste Kaliber. Det är likadant överallt i Skandalsverige.

 • Per Larsen

  Det var och är klokt att kasta ut sina kokkärl av aluminium, eftersom aluminium är ett potent nervgift. Ju mindre man får i sig av giftiga ämnen, desto bättre.
  Dessutom, vad är det som talar för att “svampspåret har stora likheter med aluminiumspåret”? Det är ämnen som inte har några gemensamma egenskaper alls, utom att de är skadliga för oss.

 • Min åsikt är att åldrandet är orsak, mekanism och resultat för diagnosen Demens. Jag avvisar inte svampsporer, elektromanisk strålning eller mineralbrist men just svampspåret har starka likheter med aluminiumspåret. Aluminiumspåret kom från en forskarvarning på sjuttiotalet och alla i den västliga världen kastade ut sina gamla kokkärl av aluminium då stora mängder aluminium hade upptäckts i hjärnans celler vid obduktioner av avlidna med diagnosen Alzheimer. Det var helt fel, ansamlingen av aluminium drabbade de redan döda celler och var inte orsak utan snarare en följd av sjukdomen.
  Min poäng är att om vi inser vårt åldrande och förändrar vårt liv i ett tidigare skede, till exempel med olika hjälpmedel som hörapparater och glasögon, så minskar stressen på dessa sinnesorgan och människan som helhet.
  Åldrandet ställer också nya krav på kosthållning, motion, intellektuell verksamhet och arbetskariären.
  Det finns ingen bot för åldrandet, per definition är åldrandet inget sjukdom. Den är inte heller ett tillkortakommande eller motgång, ålderdomen borde betraktas som en lika spännande plats i livet som tonårstiden eller den “gyllene” medelåldern.

 • Men åldrandet pågår iallafall, på trots av listan på saker man bör undvika respektive listan på saker man skall eftersträva. Det är ingen gåta, det är en realitet, åldrandet alltså. Våra sinnesfunktioner degenereras hela tiden, minut för minut helt omärkligt för oss ända till det blir praktiska problem och knappt då ens erkänner vi problemet.
  Hur många i er omgivning har inte suttit och kisat med ögonen och beklagat sig över att all text numera är skriven med allt för små bokstäver bara för att något senare dyka upp med ett par glasögon? Alla blindstyren i trafiken som bara behöver “läsglasögon”?
  Det är först när vartannat ord är “Va” eller “Ursäkta jag hörde inte vad du sa” och då omgivningen börja ifrågasätta någons hörsel som en flerårig process börjar med “Det är inget fel på min hörsel” till att sluta med en hörapparat. Till och med då kan det behövas en närstående som ropar irriterad “Få på dig hörapparaten så man kan prata med dig!!”
  I munnen och näsan släcks receptorer för smak och lukt ner, så ändras preferenser för mat och dryck. Du har säkert upplevt att vissa saker plötsligt smakar gott från att ha väckt din avsky vid tidigare konfrontationer, undertecknad äter numera och gärna surströmming, gammal dansk ost och den exotiska Durianfrukten vilket jag helt klart skulle ha undvikit för 25 år sedan.
  Det händer dessutom märkliga saker när ens sinnen degenereras, hallucinationer av lukt och hörselintryck upplevs. Tinnitus och basunstötar (den berömda Domedagsbasunen) upplevs dåna i öronen och man känner lukten av sådant som inte finns, lukthallucinationerna märks bara när man upplever en stark och irriterande doft vilket gör att man frågar andra närvarande om de känner stanken eller röken och de svarar avvisande.
  Själv tror jag att känsligheten “skruvas upp” när förmågan till sinnesintryck sjunker, det sker på bekostnad av kvaliteten.
  Fundera på hur långt det har gått med dig själv, drygt hälften av oss upplever inte att fylla åttio. Utbildning, arbete och arv indikerar var din ättestupa är placerad på stora tidslinjen.

  • Ålderdomen blir då definitivt en större och onödig plåga med näringsbrist och om det börjar tidigt så ha vi ju många år vi borda levt med betydligt högre livskvalité och finess. Efter att ha gått nio år i skola och skådat äldrevårdens dystra menyer och eländiga resultat så veta vi att maten i alla fall är bättre än i koncentrationslägren. Det ska vi visst vara tacksamma för medan pensionerna upplöses i fjärran, liksom våra släktingar och att näringslösningarna tillfalla blott de rika.. Är det något vi kortare av livet med så är vitt socker, lika vitt salt och siktat mjöl. Tro vi att det ingår i vår kultur måste vi vara glömska.. Menniskan leva icke av vitt bröd allenast, hon dö mycket fortare.

   Det är mineralbrist som gör att lukt och smak försvinner. Det kan drabba människor tidigt och i vården är hjälpen kanske långt borta..

 • Hej.
  Om man kör mycke silver vatten, bra kokos olja samt färsk bra vitlök så borde det funka rätt bra. Jag botade min MRSA smt candia med det. Sjukvården fattade inte hur jag lyckades.

 • jo det här tror jag väldigt mycket på. De som planerar kosten på långvård och äldreboenden borde ta sig en funderare på detta.

 • Tänker att (hypotetiskt) att om hjärnan bryts ner så kanske blodhjärn barriären också försvagas. Alla svåra sjukdomar sätter ner vårat försvar, och svamp i någon form, om än bara lindrig eller icke patogen om det är så lite så kroppen har kontroll, kan ju sätta igång att växa under omständigheter när kroppen är försvagad. Äldre personer äter väl en hel del socker också.(som göder svamp effektivt) Om de inte är specifikt hälsomedvetna. Det är lite som med kolesterolet. Det är inte kolesterolet som är orsaken till hj.infarkter. Man har bara felaktigt dragit den slutsatsen på grund av den ökade nivåerna som är avsedda att laga inflammationerna i kärlen. Med kvicksilver och alzheimers finns ett tydligt påvisbart samband. Med mikrovågsstrålning också. Den öppnar dessutom blodhjärn barriären. Men den forskningen mörkläggs. De sanningarna är för obekväma för etablissemanget ,industrin och kanske också för de drabbade…

 • Socker är väl en stor bov i dramat. Både till att inskränka livsmiljön med sin brist på näringsämnen och beröva kroppen på chansen att vidmakthålla ett naturligt skydd eftersom ingen närig tillförs med socker. Istället är det en raffinerad fiende, kroppsfientlig substans, precis som det raffinerade saltet och det siktade raffinerade mjölet..

  Bryts barriären till hjärnan ner kanske det inte är det första som ger vika heller, när kroppen redan få kämpa på bristnivå och snar får ge upp kampen mot alla de ämnen som stoppas i den.

  Vinet jäser inte alls utan tillgång till socker.

 • Hej Jerker

  Åtskilliga Alzheimerpatienter med lätta till måttliga symptom har blivit återställda med hjälp av kokosolja. Men den kan få även starkt dementa personer fungera bättre. Mekanismen må vara oklar, men man behöver ju inte veta hur en dator är byggd för att ha nytta av den….

  Också svartpepparextrakt motverkar Alzheimers. Och extrakt från Gardenians rot neutraliserar enzymet acetylkolinesteras (som förstör signalsubstansen acetylkolin) och förhindrar ansamlingen av beta-plack i hjärnan hos Alzheimerdementa.
  http://www.journal.au.edu/au…/journal164_article04.pdf

 • Elektromagnetisk strålning ökar också risken för Alzheimers. Det finns starka belägg från både djur-studier och från undersökningar av människor som bott i förhöjda nivåer av EMF, exempelvis nära kraftledningar.
  Elektromagnetisk strålning, exempelvis RFskadar nervceller i hjärnan och förändrar proteiner som kopplats till Alzheimers.
  Jag tror man måste titta på vad som orsakar jäst och mögel. EMF är en sådan faktor.
  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/alzheimers/

  • Hej LJJ, Kokosolja bör kunna fungera, i alla fall i förebyggande syfte, då det hämmar både Candida och det Penicillium-mögel som rapporteras via spanjorerna. Svårigheten vid utvecklad sjukdom är att kunna få ut de preparat man använder till hjärnan. Blod-hjärnbarriären stoppar upp en del. Fast det finns ett antal alternativa preparat som omtalas att kunna passera barriären. Har inte tittat på om kokosoljan har den egenskapen, eller om den hjälper på annat sätt. Full reversering av sjukdomstillståndet går kanske inte att nå då hjärnan med stor sannolikhet blir skadad av de biotoxiska substanserna som mögelsvamparna ger.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *