Forskare: Alzheimers och demens kan orsakas av svampinfektioner

publicerad 26 november 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Brain alzheimer - Photo: Corbis

Brain alzheimer - Photo: Corbis

Forskare i Spanien har funnit att svamp och alzheimers hänger ihop, men de vet inte exakt hur. Deras förklaring är att svamp orsakar alzheimers, snarare än att alzheimers är en svampsjukdom. Forskarna har funnit spår av flera olika mögel och jästsvampar i hjärnor på patienter som avlidit av Alzheimers sjukdom.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Foto: Corbis

Fynden har åter startat en debatt om att hjärnsjukdomar kan orsakas av smittsamma mikrober. Bevisen är ännu oklara, men demens kan trigga svampinfektioner, tänker forskarna, som sedan säger att om svamp är en trigger kan Alzheimers behandlas med antisvampmedel. De tror även att sjukdomen kan vara smittsam, skriver Fiona Macrae som är vetenskapsredaktör för Daily Mail i en artikel från oktober 2015.

"Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i någon form av demenssjukdom i Sverige. Demens finns i alla folkgrupper och i dag har cirka 160 000 personer någon form av demens, varav Alzheimers sjukdom står för cirka 70 procent." - Omalzheimer.se

När forskarna undersökte hjärnorna från de avlidna patienterna fann de att blodkärl och grå hjärnvävnad innehöll jäst och mögelsvamp. Dessa mikrosvampar hittades i samtliga undersökta hjärnor, vilka jämfördes med hjärnor från i övrigt friska avlidna människor som samtliga helt saknade inslag av svamp.

"The Spanish researchers said fungal infection could ‘readily explain’ all the symptoms of Alzheimer’s – and may be the cause of the neurodegenerative disease. The study, published by the highly respected Nature group of journals, is the second in a matter of weeks to question whether it is possible to catch the devastating condition."

Forskarna som leds av Luis Carrasco vid Autonomous University försöker samtidigt finna andra förklaringar som tex att demens- och alzheimerssjuka hjärnor kan dra till sig svampinfektioner.

Läs mer i Daily Mail: Is Alzheimer's caused by fungus? Traces found in the brains of sufferers suggest the disease 'could be caused by an infectious microbe'

NewsVoice kommentar - Inkompetens inom konventionell forskning?

Om Alzheimers sjukdom och demens är svampinfektioner i hjärnan är den konventionella forskningen inne på fel spår, vilken utgår från att dessa hjärnsjukdomar beror på en kombination av hög ålder, ärftlighet, miljö, livsstil, hjärt-kärlsjukdomar, depression, låg utbildning, rökning, nedsatt sköldkörtelfunktion, alkohol och skalltrauma, enligt Omalzheimer.se.

Om alzheimers sjukdom och demens är infektioner av mögel och jästsvamp kanske vi ska fundera på att tex äta mindre jäst bröd (som kan innehålla små mängder mögel utan att det märks). Vi kanske även bör utesluta mögelost och dricka mindre vin och öl, som också produceras med jästsvampar (pga risk för spridning av sporer in i kroppen).

Alzheimerföreningen skriver att Alzheimers sjukdom är en gåta

"Forskningen kring Alzheimers sjukdom och andra svåra kognitiva hjärnsjukdomar står inför en brytpunkt. Efter många års fokus på studier med möss, riktar ledande forskare nu ljuset mot människan. Det är människor som drabbas och människor som ska botas. Genom klinisk patientnära forskning ska man lösa gåtan kring demenssjukdomarna." Källa

Är Alzheimers sjukdom "en gåta" helt enkelt för att forskarna varit inkompetenta och utgått från fel uppfattningar om sjukdomens orsaker. Den deslegitimerade läkaren dr Erik Enby har förföljts av svenska hälsomyndigheter för hans teori om att en rad kroniska sjukdomar kan bero på mikrosvampinfektioner. Även cancer beskrivs ofta som "en gåta" av etablerad forskning.

Relaterat