Gunnar Juliusson: Vi behöver en faktabaserad världsbild även i klimat- och energifrågan, Hans Rosling

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 november 2015
- NewsVoice redaktion

Gunnar Juliusson - Foto: Cancercentrumsyd.se

Hans Rosling höll den 29 oktober en bejublad 2-timmarsföreställning “Faktabaserad Världsbild” i den överfyllda aulan i Skånes Universitetssjukhus, med humor baserad på att vi idag tror att världen långt borta är som när vi gick i skolan på 1960-talet, medan utvecklingen mot bättre hälsa och ekonomi faktiskt gått snabbare i Asien och Afrika än den gjorde i Europa/Nordamerika några decennier tidigare.

Det skriver professor Gunnar Juliusson som bla är överläkare samt professor på Stamcellscentrum vid Lunds universitet.

Foto: Cancer Centrum Syd

Rosling utgår i sin framställning från enkla data om antalet invånare i olika åldrar, antal barn per kvinna, andel barn i skolan, medellivslängd och ekonomi.

På slutet framhöll Rosling sitt miljöengagemang. Fossilförbränningen per invånare är mycket olika i olika länder, och starkt kopplad till rikedom. Rosling framhöll att det är industrialiseringen i väst under 1900-talet som skapat rikedomar med ökad livslängd och välfärd, och att urbaniseringen medför fördelar, då förbättrad produktivitet i jordbruket kräver färre jordbrukare varvid de flesta söker sig till staden för arbete.

Dock är det mycket av självklarheter som Rosling inte nämner. Rimligen bör Rosling även se att kärnan i industrialiseringen var att vi lärde oss producera energi från andra råvaror än ved och lät den tekniska utvecklingen bygga välfärden.

Idag har vi tillgång till effektivare produktionsmetoder, så att vi får ut mer värde med mindre resursåtgång och mindre miljöförstöring i rika länder.

Industrin har aldrig varit renare än i västvärlden idag. Detta är förstås orsaken till att vi numera kan reducera fossilförbränning och koldioxidutsläpp trots att produktionen fortsatt ökar per capita och befolkningsökningen fortsätter.

Jordbruksproduktionen har förbättrats främst genom god energitillgång som driver jordbruksmaskiner, samt tillgång på konstgödsel producerad genom energikrävande processer, så att vi inte behöver ta större jordbruksarealer i anspråk för att bättre föda en allt större befolkning. Atmosfärens ökade koldioxidnivåer och en marginellt ökad temperature har också bidragit till en grönare och mer produktiv jord.

Det är ju således god tillgång på energi som varit nyckeln till förbättrad hälsa, ökad livslängd, jämlikhet, fritid och möjlighet för alla att utöva och delta i kulturella aktiviteter. Fortsatt utveckling för de kvarvarande miljarderna som ännu är fattiga kräver således ökad tillgång till god och kostnadseffektiv energi, inte begränsningar, där dock alla kan dra nytta av den tekniska utvecklingen.

Varför säger inte Rosling detta?

Läs hela debattartikeln på Lars Berns blogg Antropocene

Relaterat

Lunds Universitet – Gunnar Juliusson

 

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq