Hans Sternlycke: “Flyktingarna gör oss rika”

Hans Sternlycke (1942-) var tidigare medarbetare i redaktionen på Miljömagasinet och medlem i Miljöpartiet. Han arbetar för ekonomisk omvandling underifrån, arbetskooperativ, ekobyar och omställningsrörelsen. Hans skriver om energifrågor, klimat, naturresurser, det ekonomiska pyramidspelet och hållbarhet.
publicerad 15 november 2015
- Hans Sternlycke
Migration - Foto: "YouTube"

Migration - Foto: "YouTube"

DEBATT. När flyktingarna väller in över Sveriges gränser och sådana som Wallenbergs och Bert Karlsson tjänar oskäligt stora pengar på att ge dem tak över huvudet har det blivit mer opportunt att uttrycka rasistiska åsikter medan Sverigedemokraterna vinner opinion på sin propaganda om hur mycket de kostar oss. Det stämmer inte. Invandrare gör oss rikare i stället för fattigare. Blir vi fattigare är det vi själva som skapar det med vår felaktiga ekonomiska politik med åtstramning på övriga budgetposter för att skapa medel för att ta hand om den.

Text: Hans Sternlycke | Foto: “YouTube”

Credit Suisse har gjort en analys publicerad i Eurostat som säger att med ung invandrad arbetskraft som tillförs till Europas åldrande befolkning kan regionen långsiktigt öka tillväxten. Mer än tre fjärdedelar av flyktingarna är i arbetsför ålder. Det ökade arbetskraftsutbudet kommer att ge större skatteinkomster än vad de får i bidrag. De har ofta god utbildning och litet behov av skolor och vård. Det som spenderas på att hjälpa dem med boende och mat den första tiden kommer att även kortsiktigt öka tillväxten och återföras till samhällsekonomin.

Europa får allt fler äldre med behov av skattefinansierade bidrag. Med invandrande unga får vi en stabilare arbetsmarknad med fler som kan hjälpa till och betala skatterna som behövs. För oss är flyktingarna en vinst. För länderna de kommer ifrån är de en stor förlust. Det kommer att dröja länge innan länder som Syrien, Irak och Afghanistan kommer att kunna bli fungerande samhällen.

Finansminister Magdalena Andersson borde se flyktingarna som investering i stället för kostnad. Hon borde föra keynesiansk tillväxtpolitik i stället för nyliberal åtstramningspolitik med krav att allt skall rymmas under budgettaket. Den politik som i Sverige och i Europa skapat arbetslöshet och svag ekonomi. Samtidigt som Riksbanken försöker få upp inflation och ekonomi med negativ ränta och obligationsutgivning motverkas det i budgeten när utgifterna för flyktingarna skall täckas krona för krona med att dra på annat, genom att minska samhällsservice och minska investeringarna.

Det är att blanda ihop privatekonomi och nationalekonomi. Som privatpersoner kan vi inte förbruka mer pengar än vi har, men en stat kan skapa pengar. Det är inte pengarna som är begränsningen utan om man överutnyttjar naturresurser och arbetskraft. Det är det som ger inflation, inte att överskrida budgeten. Om man lånar för att få bruk av oanvända resurser ökar det rikedom och skatteinkomster.

Ineffektiv användning av resurser kan ändå trots hög arbetslöshet skapa inflation. En åtstramande budget skapar sådan ineffektivitet. Om man inte utbildar för att fler skall kunna arbeta inom områden där det råder arbetskraftsbrist. Om man drar ner på anslagen till en järnväg som redan fungerar dåligt och ger stora förluster för företagen. Upprustning av de mindre banorna till helsvetsade spår på makadam och elektrifiering bör ses som en investering. Det kan dubbla persontågens hastighet, öka axellasterna för godset och minska underhållskostnadera. Investeringar skall inte som nu behandlas som driftskostnader och läggas under budgettaket. Bara räntor, underhåll och amorteringar är driftskostnader.

På samma sätt är vår invandrarförvaltning ineffektiv och byråkratisk. Långa handläggningstider i flera steg av flera icke samarbetande förvaltningar som gör att den kompetens invandraren hade gröps ut av tiden och riskerar att göra hen bidragstagande i stället för arbetande. Sverige arbetslöshet bland invandrare är högre än i andra länder. Högutbildade inom bristyrken som kör taxi och har invandraraffär. Yrkeskompetens som inte översätts till svenska förhållande. Att inte kunna komma i arbete direkt och lära sig svenska på arbetsplatsen utan först tvingas vänta i år på svenska för invandrare. Invandrarna är en tillgång för oss om vi låter dem vara det.

Text: Hans Sternlycke

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @peter g. Du har rätt. Det är mer “kommunister” i Väst än i Öst..

  Var inte Stalin o Co udda fåglar i menageriet är det bara dina fantasier som inte gillar verkligheten. Precis som Shitler, Mussolini, Franco och andra var de ett näringslivs slutgiltiga lösning på ekonomiska, politiska problem och arbetarklassens uppror mot förtrycket. De olika laboratorierna krigets ABC kom inte dit av en slump.

  Att Alliansen med Reinfeldt i spetsen gjort nästintill samma sak och snart krossat, raderat ut välfärden är det pris vi betalar för deras fagra löften.. “Arbete ger frihet” är inte så främmande för dem eller dig, som det är för mig. Samma andas barn har verkat sedan Trädet fälldes. Spåren till intigheten är spikraka..

  Huey Long och Eugene Debs ändrar bara på din uppfattning att all “socialism” är av ondo. Huey Long var kanske inte en uttalad socialist men hade ju säkert kallats för det av sina antagonister.. Precis som du rycker Svarte Petter ur rockärmen när du tilltalar mig.

  Det är ett illa dolt förakt att kalla mig vänster, levande i misär, skylla mina argument på mediciner, Tourettes syndrom. Jag vet inte varför du inte tål invändningar, men att!

  • castropollux
   Du är en narcissistisk poet, och på poeters vis tillåter du dig att bryta mot regler tex använder du ofta halmstråfigurargument – tillskriver mig uppfattningar jag inte har – och angriper sen dessa uppfattningar. ‘All socialism är ond’ är exempel på det. Ett annat är allusionen till ‘Arbete ger frihet’.
   När du lär dig innebörden av den gyllene regeln blir bemötandet ett annat.
   Att jag överhuvud kommunicerar med dig beror på att bakom dina ojustheter tycker jag mig se något som verkar äkta. Min samhällskritik har ett överlapp med vänsterns kritik men också med nationalisters kritik i många länder som drabbas av imperiet. Vänsterideologin, inte som den måste vara utan som den faktiskt ser ut idag har fortfarande mycket gemensamt med all storfinans. Båda saknar förmågan att skapa något materiellt – det är medelklassen som skapar – oavsett hur föraktligt deras skapande betraktas. Båda sysslar med att parasitera på medelklassen. Storfinansen struntar i underklassen. Vänstern gör den beroende av sig och spelar ut den mot medelklassen, vilket underlättar för all storfinans. Vänsterns beteende beror på kopplingen till Marx som i praktiken arbetade för storfinansen. Inte för att han egentlugen ville kanske men pga en beroendeställning som vänstern inte intresserar sig för. Om vänstern slutar att tro att de är moraliskt överlägsna och börjar om från början utan den bankblindhet som tilltron till profeten orsakat har de en roll att spela. Den hårdnande konkurrensen i världen bäddar för det.

 • Hade vi haft ett vettigt system som hade tagit vara på människorna som kom hit så hade invandringen säkert varit lönsam. Men nu saknar vi det. Och tills vi har lyckas ändra på det så är det enligt mig bäst att täppa till inflödet.
  Vad som är fördelaktigt för banker och bnp-siffror är ju inte detsamma som vad som är bra folk i allmänhet.

  • @Jax. Vi hade ett vettigt system. Det fungerade alldeles för bra.

   Jobbskatteavdrag, skattesänkningar, utförsäljningen av statliga företag, skatteflyktiga vinster, vinster i den såphala välfärden och kriget mot trygghetssystemen, arbetsrätten har en slags bumerangeffekt. Det kostar på att tro på löftena från högerns marionetter.. Få har väl tillsammans som Reinfeldt med SD bedragit betraktarna så djupt att inget finns kvar, av det som bar oss alla i en välfärd resten av den förskräckliga världen avskydde. Nu är vi snart lika otrygga med mössan i hand som de.. Med en “opposition” i form av SD som inte ens är värd det namnet. Cirkus ska ju stå för underhållning, inte ens där ger politiken valuta för pengarna. De senare ha iaf bättre fantasi att sko sig och och plaska omkring i lönehavet än de övriga förmågorna? I en aldrig sinande ström oförskämdheter tror SD nu att resten av riksdagen gör som de alltid villat… En mer morbid kröning får man leta efter i kyrkorna.

   When the shit hits the fan..

  • ruben
   Turkiet har ju stulit massor med fabriksinventarier och massor av olja från Syrien och orsakat massor av döda. Hundratusen förluster i dess arme. De provocerar för Usas och Israels räkning fram en nednötning av Syrien, det är vad som pågår. Och Europa skall bringas till ett kaos.

 • @peter g. 29 Nov, 2015 at 11:47.

  Det är fullständigt omöjligt att Stalin tvingades till Allians med Shitler. De jagade samma intellektuella. Även i Spanien, Italien, Danmark, Finland, Baltikum och hade ju fått det i Uz också om inte Smeadly Butler satt stopp för fascisternas kupp. Även lilla Sverige internerade intellektuella. Attentatet på Norrskensflamman stå väl som en fyrbåk att BRITTERNA knappast kan ha legat bakom någonting av allt detta.

  Den brittiska charmen har tydligen gjort intryck…

  Eftersom Shitler sedan anföll Stalin sin forne Allierade så stå det väl klart för alla utom dig att det inget krig var mellan länder, ideologier ur folken, utan blott ekonomiska intressen.

  Inte bara politiskt bildade utgjorde ett hot mot den nya politiken utan varenda bonde, varenda arbetare, kvinna som man. Napalm är nog bara den fysiska konsekvensen av utrotningspolitik, vilket gas, nukleära bomber, biologisk krigföring alltid utgjort.

  Så vilka ekonomiska intressen byggde de osmakliga lägren, utvecklingslabben i bakteriologisk krigföring i halva Europa och i Asien? Tvingade den BRITTISKA regimen dem till det? Den perversa njutningen i att använda politisk opposition i som labbråttor gjorde ju “permittenttågen” den tjänst detta krävde..

  Vilket var skälet till att man testade fram konsekvenserna av näringsbrist? När inget av det använts till mänsklighetens fromma utan för att beröva dem den och de grundläggande behoven för en livskraftig kultur..?

  Alla vet ju att USA räddade hela konceptet i krigets ABC, forskare och forskning från Japan och Tyskland inklusive landets raketelit. Medan Sovjet ställde flera i Japan ansvariga för lägren inför krigsrätt.

  Som företrädare för oinskränkt makt blandar du bort spelkorten på ett spöklikt sätt.

  • castropollux
   Stalin tvingades till allians med Hitler genom britternas försök att försätta Sovjet i en situation helt utan allierade. Andra världskriget var designat av angloamerikanerna för att stycka Sovjet och plundra dem på naturtillgångar. Royal Dutch Shell var storfinansiär av Hitler och för det krävdes gentjänsten att lämna över oljetillgångarna. Men målet var också att förblöda Tyskland och Sovjet mot varandra. Därför pågick angloamerikanskt samarbete på båda sidor – det vanliga mönstret. Samma sak i WW1. Före kriget fick England Polen att bryta avtalet med Tyskland om Danzig-korridoren trots att Polen dittills varit helt med på noterna. Englands motiv var att Hitler var olydig och lät bli att ockupera Slovakien och därmed saboterade en direkt gräns mot Sovjet som varit Englands avsikt så att kriget Tyskland Sovjet kunde sparkas igång under förhållanden som gav England tillsammans med Frankrike stort inflytande över Tysklands logistik. Självklart vore ett tvåfrontskrig en enorm hållhake för att styra Tyskland. När planerna inte gick i lås för England straffades Tyskland mha Polen, som lurades med falska löften om anglo-franskt flygunderstöd och därför inte ens hade starkt försvar vid tyska fronten. In i det sista vädjade Sovjet om en allians med England och Frankrike för att stoppa Hitler men England skickade bedrägligt förhandlare utan befogenhet att sluta avtal och drog ut på tiden genom långsamma färdmedel. Allt för att lura Sovjet att hamna i tidsnöd för att eventuellt söka en alternativ uppgörelse med Tyskland. England räknade fel och Stalin lät sig inte luras. England har ett enormt propagandaövertag sen Milnergruppen byggde upp det angloamerikanska etablissemang som Carroll Quigley utförligt beskriver. De kontrollerar all opinionsbildning inte minst genom ‘goodwill’ och har dig fångad som en fluga på ett flugpapper för att använda ditt färgstarka språkbruk.
   Sovjet är helt utan skuld för att det blev krig såvida man inte anser att de borde ha låtit sig ockuperas. England och Usa bär all skuld för båda världskrigen som är de angloamerikanska finans och företagskartellernas krig och ingen annans även om de hade medhjälpare i andra länder. Efter andra världskriget fortsätter det kalla kriget som är lika onödigt och också helt angloamerikanernas fel. Idag rustar Usa upp för fullt efter att ha slaktat miljontals fler offer så allt är sig likt.

   • Det stå ju klart att främst Tyskland ihop med Sovjet styckade och delade upp sina grannländer. Att de ekonomiska krafterna långt utanför deras gränser var inblandade står utom allt tvivel. Mördar man Polska militärelit så handlar ju det om att begränsa och föröda självständigheten. Så har väl de stora kolonialmakterna alltid agerat intill för en minut sedan.

    Två länder som var så överens blir plötsligt fiender och du menar på fullt allvar att det styrdes av BRITTERNA… 😀

    “..straffades Tyskland mha Polen” Jag förstår inte alls den meningen… Nog var det väl Polen som straffades.

    “In i det sista vädjade …….med Tyskland.” Alla vet ju att samma sorts intellektuella jagades i Frankrike av landet som ockuperats av Nassarna.. Vem skulle de förhandla med om vad? Oliktänkande jagades långt innan kriget och de utgjorde ju som alltid den bästa kritiken mot ekonomisk och politiskt maktmissbruk.

    Tom dagens neoliberaler motsvarar den tidens aktiva.. De som förvaltar sitt pund illa får automatiskt hundhuvudet och hundlivet. Det är likadant idag med SD som ju viftar på svansen åt kapitalet och avskyr solidariteten. Du har ju visat tydligt att du håller med och gör vänstern till syndabock.

    Så varför flyktingarna i strid ström hamnar här, där bankerna sitter på miljarder och undanhåller investeringar annat än till privat byggande, industrin inte skapar särskilt många jobb är krisen modellen, lönedumpningen, konkurrensutsättningen medicinen och flyktingarna medlet för att krossa välfärden. Dina liberaler försöker bara befria sig själva från ansvar. Precis som i Tyskland..

    Naturen har gynnat vissa ekonomiska intressen och även försatt dem i prekära situationer. När de inte kunnat hålla fingrarna borta. Att vulkanutbrottet orsakade missväxt, långa vintrar under flera år, dödade oerhörda mängder människor i Europa och du inget förstår av det bero ju på att du aldrig sett sambandet. Girigheten har alltid gjort bort sig. Så charmig är inte BRITTERNAS romanproduktion att det är omöjligt.

    I Sverige är det ju bara bristen på forskning som avgör att vi inte klarlagt sambandet med ovanligt stora dödstal.

    • castoropollux
     Du delar din förvåning med majoriteten eftersom den officiella historieskrivningen är extremt falsk. Stalin visste från Mein Kampf vad Hitler var ute efter. Han vann tid att fortsätta förstärka försvaret och utbilda de nya officerskadrerna. Händelserna i Katyn försummas inte av väst, men Polens koncentrationsläger där långt fler fångna röda armesoldater under 20-talet strök med nämns inte.
     Britternas plan var att plundra och underkuva Sovjet med hj av tysk kanonmat, men det var inte meningen att det skulle sluta lyckligt för Tyskland. I st för direkt gräns mot Sovjet började han göra upp oönskade planer med bla Rumänien. Därför vändes Polen mot Tyskland. Dessförinnan var det tänkt att Polen skulle strida tillsammans med Tyskland mot Sovjet.
     Hitler anföll Sovjet efter löfte om fred i utbyte mot det feta krigsbytet. Hitlers krigsekonomi var beroende av samarbetet med väst och han hade tidigare ‘baxats fram’ österut av britterna medan oroliga preussiska militärer förberedde att störta honom, vilket britterna omintetgjorde i absolut sista stund. Han verkade som en stor ledare för befolkningen. Han trodde på ödet och tog risken. Alternativet var antagligen att väst inte längre skulle tillåta det västberoende Tyskland att förbli starkt och med den uppfattningen om Sovjet som väst och Hitler delade verkade ett reellt hot från öst existera.
     Jag försvarar inte utan beskriver dilemmat. Hitler kan ha trott att Sovjet skulle anfalla. Victor Suvorov påstår ju tom att det fanns såna planer men det är troligen en missbedömning. Sovjet hade givetvis alla möjliga tänkbara scenarier förberedda iom att de kände Hitlers uppfattningar. Det går inte att klandra dem för att vara förberedda.
     Rudolf Hess som visste för mycket om det brittiska löftet hölls fången under resten av livet av brittiska fångvaktare. Hans texter förstördes och till slut mördades han. Tidigare hade Hitler begärt fred i utbyte mot att Versaillefreden skulle anulleras och Tyskland återfå det som förlorats i WW1. Polen var tom mars 1939 i samförstånd med Tyskland och Danzigkorridoren skulle genomföras. Efter att britterna hetsade polackerna mot Tyskland började Hitler planera mer ‘ambitiöst’. Usa deltog också i uppviglingen. Men när Tysklans attack var nära förestående övertalade Usa Polen att inte vara beredda. På den tyska fronten var det polska försvaret därför svagt. Angloamerikanerna ville inte nöta ner Tyskarna för att de skulle ha krafter kvar för Sovjet. Det är inte vad du får höra av etablerade historiker men det är till skillnad från deras sagor mycket logiskt.
     Sovjets agerande med att skapa buffertar är helt försvarbart. De hade erbjudit väst en allians mot Hitler som avvisats. Polen var tänkt att delta i anfall mot Sovjet. Att de drabbades var därför självförvållat. Polen hade även ytterst aggressiva avsikter mot Tyskland. Dårskapen visste inga gränser.
     ‘Mina liberaler’ – din skämtare.

     • Du har nog missat den delen där segrarna redan efter kriget delade in Europa och resten av världen i sina munsbitar. Att de gärna höll sig med sådant innan och efter i kolonialismens likbleka namn kan ju stå klart om man glömmer fiktionens anspänning ett tag. Det behövs alls inget trixande annat än av dem som inte är med på planerna och att Stalin behövde läsa Mein Kampf för att förstå vad Shitler ville, kan du väl ändå inte svalt!

      Jagade de samma “fiender” berodde det på samma ekonomiska o politiska intresse. De behövde inte låna böcker av varandra..

      “men det var inte meningen att det skulle sluta lyckligt för Tyskland.” Ska inte meningen lyda “..meningen att det inte skulle sluta lyckligt för Tyskland”. Om Tyskt Näringsliv hämmades och decennier senare skulle hämnas, tänker inte de att de ska vinna? Shitler kan knappast ha varit BRITTERNAS lakej. Han tackade ju inte med att bomba London. Om inte tacket bestod i att bomba sönder fattigkvarteren så BRITTERNA slapp dras med dem och kunde bygga nytt.. Så träffsäker var inte V1 eller V2 tekniken.

      “Dessförinnan var det tänkt att Polen skulle strida tillsammans med Tyskland mot Sovjet.” Jag har aldrig trott på beskrivningen att Ryssarna massmördade Polska militärer. Massmordet skulle alltså vara tacket för att de inte gick med i sammansvärjningen och anföll. Det är uppenbart vem som varit mest besviken. Å andra sidan så tyder ju morden på att självständighetens hinder var motivet..

      BRITTERNA i form av den valda regeringen kan inte annat än viljat bli av med Shitler. Att låtsas som det regnar V2 bomber kan ju knappast ha varit ärligt. Det ska vi ju inte tro världens ledare om heller.

      Icke angreppspakten mellan Stalin och Shitler kan ju knappast ha varit en slump, särskilt inte med jakten på samma fiender till den önskade politiken under snart ett decennium. Det var tacket för gott samarbete.

      Kommer SD till makten kommer de göra samma sak. Förbjuda vänstern… Om inte så kommer förföljelserna bli likadana och två decenniers extremistmord garanterar att fan släpps lös.. Det gick ju bra i Ukraina. Ingen kommer bli åtalad för krigsbrott i Ukraina. Särskilt inte från Sverige.

      Med vänstern som bästa skällsord blir inte bara Liberaler dina..

      • castropollux
       Jag tog inte upp efterkrigsdelen förut. Men det var inget klandervärt i Sovjets agerande utan bara legitima säkerhetsintressen som nödvändiggjordes av den fientliga omvärlden. Hade väst velat ha fredligt samarbete hade allt kunnat lugnas ner. 27 miljoner döda räcker som förklaring till varför de inte ämnade sänka garden. Det har i en historisk betraktelse inget med ideologi att göra utan bara med västvärldens geopolitiska planer där Ryssland sen 1700-talet och ännu mer från 1800 setts som angloimperiets farligaste konkurrent.
       Och att Stalin och Hitler jagade samma motståndare är bara ett sken. I Sovjet rensades farliga element ut( tillsammans med oskyldiga och det upphörde när Beria ersatte tidigare individer) under slutet av 30-talet för att förhindra aggressiva planer och få en lojal kader. För exempel utrikesminister Maxim Litvinov var jude och omplacerades, men det var inte pga hans judiska börd utan för att han var gift med en brittisk skönhet som hade brittiskt medborgarskap. Därför togs Molotov in i stället inför väntade förhandlingar med Tyskland
       Det var många judar i den tidigare bolshevikregimen och därför innebar omfattande utrensningar att judar ofrånkomligen måste vara överepresenterade om man räknar efter befolkningsandel. Men i verkligheten var det alltför revolutionärt inriktade som rensades ut. De hotade annars att provocera fram ett anfall mot Tyskland- precis vad angloamerikanerna önskade.
       Hitler var ingen lakej utan var lurad att britterna var partners bara ett förväntat maktombyte kunde komma till stånd. Han fick enormt mycket hjälp ekonomiskt och genom avsiktliga kriser som underlättade för att efterfråga en stark ledare. H S Chamberlain flirtade tidigt med Hitler och hoppades på honom för utplånandet av judarna. Hitler var anglofil och tom erbjöd sig försvaravdet brittiska imperiet med tyska soldater i Indien. Churchill anförtrodde Usas ambassadör att de så fort som möjligt måste få Hitler att bomba Englands civilbefolkning.
       När en isolerad incident med ett tyskt bombplan som av misstag bombade fel mål fick Churchill chansen och anföll Berlin under lång tid. Till slut lyckades provokationen och Hitler gjorde som britterna och anföll civilbefolkningen.
       Men V1&V2 var i ett senare skede med helt andra förutsättningar. Men Hitler trodde fortfarande att det fanns samsyn med delar av britternas eliter. Tex Edward VIII i exil mfl som varit kontakter under Hitlers expansion österut men även beträffande Frankrike.
       Polen inte gick med i sammansvärjningen? De var lurade av britterna och fick inte det väntade flygstödet som gjorde att de vågade utmana Tyskland. De hade fått löfte att 1300 plan från England och Frankrike skulle anfalla Tyskland.
       Liberalerna och västern(i vid bemärkelse) är båda verktyg för den angloamerikanska banksteroligarkin. Liberalerna och Fabianerna täckte upp hela spektrum. Du har kanske sett följande länk? https://fabiansociety.wordpress.com

       • “The Webbs and the Shaws along with the Astors visited Soviet Russia in the early 1930s and returned full of praise for Stalin and his murderous regime. The Webbs wrote a massive propaganda document for the “achievements” of Russian Communism entitled Soviet Communism: A New Civilization. In 1948, two years before his death, Shaw said that “Stalin is a good Fabian.”

        Stalin visade knappast upp sina senaste övergrepp för besökarna. Vad Stalin blott kunde visa upp var frukterna av andras arbete och brist på våld. Få visste väl just efter under men mer efter kriget om vad som pågick av förföljelserna av militär- och parti-elit och folk i Sovjet.

        Vad än Fabian Society representerar så står varken de eller Stalin som garant för att kommunism eller socialism måste vara styrt av andra intressen eller vara en “falsk flag guvernement”. Det har du ju hävdat med en emfas. Tvärtom är det ju undantagen som bekräftar den synnerligen osmakliga regeln att döma alla efter Stalins hår!

        Några kommentarer om Huey Long eller Eugene Debs har jag inte sett. Mina förväntningar att fakta skulle vara det viktigaste har du sopat av bordet. Stalin red på allt arbete andra format och skapat. Krafter och resultat som alltså andra såg upp till. Att alla dessa inom eliten iom Stalins makttillträde dödades och anhängarna hotades, mördades och resten skrämdes, säger väl mer om desperationen att kunna dödförklara all “socialism”. På den punkten visar du framfötterna..

        Kennedy höll tal. https://youtu.be/0fkKnfk4k40 Fred och samhörighet ville iaf Kennedy ge även det Sovjetiska folket, precis som med Eisenhowers avskedstal.. Man behöver inte vara socialist för att tro på Kennedy. Likaväl utgjorde han ett hot mot den rådande krigsordningen och nog gick Jeltsin in och bekräftade hur förtryckta Ryssarna borde vara.. Friheten utgjorde också ett hot i det Sovjetiska samhället. Människor får inte vara lyckliga och ohotade där heller! Trots det eller tack vare, hyllades han av Väst inklusive “den rödgröna rörans” uppfinnare..

        Att SD är självdestruktiviteten personifierad är ju skrämmande bevis för hur bristen på självmedvetenhet blir en black om den egna foten.. Med vänstern som hotbild, syndabock och måltavla för blott grumligt hat, kan berikningen av Sverige knappast bli en förlust. Sisyfos arbete bleknar när man jämför med vad ett helt folk trodde de vann i Tyskland eller nu tror sig vinna i Sverige.
        ……………….
        Det tyska bombplanet kanske alls inte bombade fel mål.. Gjorde inte de andra det? Fullskaligt krig är ju bara en dystrare modell av etnisk rensning. Sponsrad av krafter som blott ha vinning därav.

        • castropollux
         Jag anser inte att Stalin eller övriga kommunister var några false flag governments. De själva var uppfyllda av äkta revolutionärt engagemang. Även förrädaren Trotsky som föraktade ryssar. Men utan de resursstarka banksters som finansierade en mängd proffsrevolutionärer under 1800-talet hade den opinionsbildningen inte fått sånt genomslag utan fått konkurrera med andra lösningar med mer traditionella värderingar. Och utan banksters pengar hade revolutionen varit omöjlig och inte en chans att Trotsky och Lenin fått makten. Lenin visade sig svika sina sponsorer och var alltså inte någon ren förrädare. Han leasade ut naturtillgångarna ist för att som förväntat skänka bort dem billigt. Falsk flagg kan man kalla allt som ledde till och inkluderar revolutionen. Efter revolutionen och interventionskriget är det knepigare att välja väg för ledarna. Skulle de hoppa av bolshevismen (om vi hypotetiskt tänker oss att de skulle vilja det)och övergå till någon mer traditionell variant av nationalism skulle ledarna antagligen störtas. Mot den bakgrunden ser jag Stalinperioden. Det var ngt väldigt som satts i rörelse och fientliga krafter fanns både utanför och innanför. Det gällde att under dessa förutsättningar söka göra det bästa av det. Har man tagit fan(=bolshevismen) i båten får man ro honom i land… Det begicks många övergrepp, men ingen vet med säkerhet om ngn annan hade lyckats bibehålla den nationella suväräniteten med lösare tyglar. Den sanna historien väntar på att bli objektivt skildrad. Låt oss inte avkunna slutgiltig dom ännu. De ryska akademiker som fick förtroende efter upplösningen 1989 var rätt västorienterade och det sitter nog i till en del fortfarande.
         Beträffande tyska bomber så är militära experter eniga om att det var ett isolerat misstag och var inte i Hitlers intresse eftersom det var britternas militära mål som det var viktigast att förstöra tex produktion av material ingående i stridsflyget. Bombningar av civilbefolkningen tog bort resurser från militära mål vilket förbättrade britternas försvarsförmåga. Kanske avgjorde slaget om Storbrittannien. Dessutom hade britterna dessförinnan redan bombat civila i Frankfurt vill jag minnas. Berlin var en större nesa för Hitler men trots det lät han det pågå ett bra tag innan britternas provokation lyckades.
         Och du lade väl märke till att Churchill önskade detta i samtal med Usas ambassadör.
         (Den senares son, Joseph Kennedy, storebror till jfk, sprängdes i luften i ett radiokontrollerat flyglan fullastat med sprängämnen ovanför en RAF-bas i ett senare skede. FDRs son ljög om att han flugit i samma eskader men hade varit kvar vid sin bas vid tillfället. Det kanske var en slump men nog hade irländarna Kennedy fiender där.)
         I mellankrigstiden var det bara Us/Uk som vägrade gå med på förbud mot bombningar av civilbefolkningen.
         Yuey Long och Eugene Debbs kan inte ändra på de fakta jag nämnt. Kan ha sitt intresse ändå givetvis men inte som motbevis.

     • Att sedan Fabian Society är något annat än det du säger kan väl understrykas inte minst av en länk till deras egen hemsida. http://www.fabians.org.uk/ De verkar inte stå på BRITTERNAS sida alls.. Att det inte skulle finnas motstående krafter i plommonstopens och den trehjuliga bilindustrin hemland kan ju tänja fiktionens hårt dragna strängar, men säg den som brast i onödan. En sak kan vi vara säkra på. Allt är båg. 🙂 Utom det som är sant.

 • Att flyktingströmmar trots allt hamnar här är ju inte bara en följd av ett generöst välfärdssystem utan vi få sådana nyheter som att politiska självständiga val vad gäller energislag, minskande behov av kärnkraft, tydligen kan sätta starka intressen i svall. Då bli ju faktiskt toppstyrningen av strömmen flyktingar, lycksökare i för SD, migrationsindustrin, alliansens välfärdskross, salig blandning betydligt mer förklarlig.

  I denna upphettade olja sprätter Sd, som salta inhemska popkorn ur pannan, men lämnar bara fadd eftersmak.

  Dagens helkoomvändning är SD mot vinstintressen! Hur det tog fyra år och våldsamma skattesänkningar för finansen, privata intressen, vet ingen. Har de börjat se att 4 + års röstlistor i riksdagen avslöjar dem? Nästa platta överraskning ska bli namnbytet. Socialistdemokraterna..?

  KD och SD gifter sig hur oväntat var det? De är KrisDemokraterna, men är namnet för tydligt?

  Det här är tydligen forat för fula personpåhopp.. Något överraskande faktiskt..

  • castoropollux
   Överraskande endast om man inte tillämpar den gyllene regeln.
   Du känner kanske till ‘tit for tat’ – det är vad du möter men emedan du är antingen helt självblind eller ett troll så tillämpar du två tit för noll tat alltsomoftast. Eftersom många vänder andra kinden till och fördrar, blir du äkta ( eller om du är ett troll kanske spelad) förvåning, när någon ger dig tat för dina tit.

 • @peter g. Jadu. “rödgrön röra” som tuggummi har ju funnit sin plats i ditt sinne trots allt. Självkritik kan ju knappast vara ett gebit med tanke på att du inte har bättre motargument än personliga oförskämdheter och där står ju du och Bildt i särklass.

  Varken Trotsky eller Lenin var våldsamma individer så dina flexibla önsketankar att de alla var onda finner sin önskade rot och jordmån.. Du kan ju ta några kapitel och förklara hur Stalin och Shitler kunde jaga samma fiender långt innan krigsutbrottet? Om de inte hade samma sponsor, samma agenda. Sett i ljuset att arbetarklassen var på marsch i enighet under större delen av 20-talet i Europa och Uz, är dina slutsatser skrämmande..

  Redan skriften klargör att det inte är bra att ta in för mycket på en dag. Det måste smältas och vägas först. I annars fall blir ju konsekvensen likt snöbollen, jordskredet osv..

  Ville britterna bli av med Shitler? Jadu, skilj på administration och näringsliv. De senare sponsrade hans planer precis som franska och amerikanska näringslivsintressen. I Tyskland tog mardrömmen plats i parlamentet, såväl som I Italien, Spanien var inte sena heller. I UZ var det nära ögat. Krisen, svälten och arbetslösheten fick de trots allt lida av… Samordningen av krisen är väl, om än cynisk, ändå imponerande över två världsdelar.. Medan Sovjet kunde sköta sin ekonomi själv.. Det tyda kanske på att alla inte var överens med Stalin.

  Här lida vi ökande arbetslöshet, umbäranden för att vi inte gått med i Euron. Att det tar längre tid att krossa och mala en ekonomi, utan denna självförstörande valuta, är ju beklagligt för de intresserade.. Få är ju så tacksamma över krisen som SD. Den enda opposition någon sin som ridit på vågorna av en kris, de inget gjort för att stoppa….

  Arbetslöshet för att tämja arbetarklassen, klä av dem rättigheter, trygghetsavtal, välfärd, likt Tyskland och det enda SD kan ryta är vänsterextremist… Mer trettital kan man inte bli..

 • @Ruben. Ibland visar väl verkligheten att dikten är den underlägsen. Järnrörsgänget visade ju med uttryck som “blattehora” att avundsjuka, missunnsamhet och brist på charm kan få även en Svensk valp, uppvuxen i detta land missa allt väsentligt med sitt liv. Tydligen var det inte mer än en miserabel kick att bli synnerligen välavlönad riksdagsman. Få tjejer flockades runt de nyrika slösarna.. Men nogsamt klargöra vad för tjejer som flockades runt Soran gjorde de tydligt.

  En charmig knutte på hjul, ja framgång kan ju liknas vid det, öppnar fördämningarna hos de som inte hittar hem i sitt eget land ens.. Vad ska de göra sen i sin bleka ensamhet, rensad från invandrare? Våldta tjejerna för att de vägrar att falla, vika knäna, för den svenske råbusens otvetydiga charm?

  Saddam Husseiners http://wp.me/p1zCpc-7jYe

  Ändens Tid. http://wp.me/p1zCpc-7jcW

  Det här är mitt land. http://wp.me/p1zCpc-7jPf

  Alla flyr från krig även de mest grymma och minst charmerande. Att gruppvåldtäkter även lockar vår bleka ras måste ju tyda på att de tar intryck eller åtminstone vill vara lika djävliga som sina inskränkta bröder av den “räta tron”.. För den som förstått religionens kärna blir ju våld och förtryck en omöjlighet. I fattiga länder har ju guds sämsta ställföreträdare inget annat att gripa till, än rikliga belöningar för att locka fårskallarna till våld.. Här ha vi skattebefrielser och traktamenten odyl.. Till och med en riksdagsmanna lön kan locka till de mest flagranta övertramp som om belöningen, statusen inte var nog.. Det handlar väl om medvetenhet skulle jag tro.

  Så visar ju Åkessons fräckhet inga gränser heller. Han tror att Sverige nu när de stänger dörrarna gör som SD vill? Där har både sol och måne tvingats till fasta banor runt detta sinne..

 • Hade inte det franska näringslivet organiserat svält bland folket genom att låsa in livsmedel, höja priserna på spannmål, grönsaker osv, hade det nog inte blivit någon revolution hur gärna du än vill det. Efter vulkanutbrottet 1783 på Island http://wp.me/p1zCpc-5O4G rådde under flera år missväxt i en stor del av Europa och det ledde ju givetvis till att inte ens bönderna kunde föda sig. Än mindre de boende i städerna..

  Jag är nu säker på att brösttonerna britterna gärna använder i alla fall gjort intryck på socialist som du. Några stadiga återkommande doser Rule Britannia” gör säkert susen också..

  F.ö. är det intressant att alla de senare vulkanutbrotten gett ovanliga snövintrar här och sämre somrar. Att Laki kunde orsaka att Mississippi frös i en vargavinter av sällan skådat slag är väl ett bra mått på att naturen kan vara nyckfull..

  Med så många som dog i sönderfrätta lungor i UK och övriga Europa är det ju svårt att tänka sig att de hade ork och tid att pyssla med intrikata revolutioner..

  Dina personangrepp är som sagt inget att klaga på. De kan inte bli värre eller mer oförskämda för ett förtryck som ditt.

  • castropollux
   Det ‘franska näringslivet’ var mutat att orsaka svälten just så och det ingick i komplotten. Illasinnad ryktesspridning mot Marie Antoinette likaså. Det som alla känner till om att hon sa om att folk som svälter skulle äta bakelser är falskt. Och britternas frimurarsammansvärjningar fortsatte mot Sverige. De låg bakom lynchningen av Erik von Fersen pga Sveriges stöd till Usas frigörelse från England.
   När du drar in det där med vulkanen börjar det bli svårt att undvika slutsatsen att du är ett troll dvs en som inte vill att det skall bli en seriös debatt. Jag utläser i ditt förvirrade babbel (du kallar mig ömsom beundrare av Carl Bildt och socialist och fascist och sen ingetdera) att du tycks ha ett äkta engagemang som liknar vänsterns och det är nog där du kan bidra mest oavsett om man håller med eller inte.
   Beträffande Trotsky och Lenin så var det skillnad. Lenin bröt med sina utländska sponsorer som hade väntat sig att han skulle sälja ut Rysslands naturtillgångar billigt. Det var kanske därför han dog. Den officiella versionen är omstridd. Men god var han inte och bolshevismen var ett otyg som skadade Ryssland oerhört. Sergei Wittes visioner hade varit bättre för Ryssland men britternas och bankirernas frimurarsammansvärjningar störtade dem i fördärvet.
   Stalin tvingades av britterna till allians med Hitler. Annars hade Sovjet fått alla de övriga emot sig. Sovjet försökte på alla sätt få till stånd en allians med väst för att hindra ett storkrig, men England förhalade medvetet för att lura Sovjet i en fälla helt utan allierade.
   Britterna höll också Hitler kvar vid makten mot den tyska elitens vilja och britterna vände Polen mot Tyskland, och erbjöd senare Tyskland fred endast om de erövrade Sovjet.
   Men nu har jag och du OT-at väldigt mycket om helt andra saker än det aktuella ämnet.

 • castropollux
  Har svarat men jag vet inte om det kom med så jag gör ett nytt försök.
  Franska revolutionen påminner om de färgrevolutioner vi ser idag. Innan var Voltaire som anställdes av Venedigs underrättelsetjänst en del av en av utlandet kontrollerad opposition. Detta fråntar honom inte värdet som en välformulerad författare vars yttranden kan ha ett värde när man tex vill försvara yttrandefrihet. Men det innebär inte att oppositionen och kritiken mot den franska monarkin var mer rättvis än som är fallet vid de många Usa finansierade temarevolutionerna i vår tid. Och det faktum att socialister även i vår tid har svårt att fatta det bedrägliga i alla folkliga uppror som väst iscensatt under falsk hänvisning till demokrati och frihet är i god överensstämmelse med att socialister heller ej velat informera sig om motsvarande fejk i den franska revolutionen. I fallet Syrien förekom som det brukar Usa-finansierade våldsverkare och provokatörer och alls inget oförståeligt agerande från Assadregimen som västmedia länge hävdat. Liknande var det vid flera tillfällen i Ryssland mellan 1905-1917. Fejkade uppror betalda av väst.
  Terrorn i den franska revolutionen genomfördes av frimuraragenter betalda av brittiska ostindiska kompaniet. Kända namn i historien men där nämns aldrig kopplingen till England.
  Och det tidigare folkliga upproret var lika lite folkligt som i de moderna temarevolutionerna.
  Det var avlönade terrorister/legosoldater och inget folkligt uppror som hämtade vapen vid bastiljen där en handfull fångar befann sig och det var inget upprörande med deras fångenskap.
  I den meningen var det fejk. Dvs en kupp iscensatt av utlandet. Frimurare figurerar i alla moderna revolutioner. Det kan bla utläsas även ur deras egna arkiv som beslagtogs under WW2 men det hade varit känt sen länge.
  Doktorsavhandlingar bör innehålla ny research inte bara sånt som finns omskrivet sen länge. Snarare behövs en intellektuell pånyttfödelse bland liberaler och socialister så att de inte vill bli förda bakom ljuset längre. Men människor söker inte bara sanning utan drivs även av andra passioner. Socialister vill ha kvar sina drömmar om det rättmätiga upproret mot förtryckaren. Och sanningen punkterar drömmarna. Och liberaler vill ha kvar socialismen som fiende och då vill man inte veta att alltsammans var en komplott av kapitalisterna.

 • Det här är nog ingen enskild tillfällighet, tror jag och allt handlar inte om ekonomi, som sagt.
  “En grupp på 30 män försökte tränga in i ett rum och hotade att våldta en kvinna och döda hennes tonåriga son. Den dramatiska händelsen ägde rum på ett asylboende i Nora vid 22-tiden i onsdags.”
  http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/mobb-skulle-valdta-kvinna-och-doda-sonen-anmalda-for-olaga-hot
  Att man kan vara med och utföra detta våldsbenägna förtryckarbeteende är väl ett tydligt tecken, på att de inte flytt förföljelse eftersom de tycks sakna insikter om det. Snedvridna, ( enligt demokratiska ideal och mänskliga rättigheter ) kulturyttringar går inte ur i första taget. Mycket hinner hända på en 5 års period,

 • En politisk kraft som Bernie Sanders https://en.wikipedia.org/wiki/Bernie_Sanders skulle orsaka rabalder i Sverige ett tag, berika oss till den grad, att vi kunde berika andra, men skulle ju snart oskadliggöras med kommuniststämpeln och så var den sagan all.

  Att SD inte för en sekund låter som denne måste ju te sig som en mental brist. Men nog nöjer man sig med lite när man kan och bara vill klaga. Lufta sitt missnöje och sina besvikelser..

  Masspsykosen måste trots allt ha en enastående charm om 15 % och fler röstar på ett kategoriskt politiskt och ekonomiskt nederlag. Ett låglöneparadis..

 • @Ruben
  22 Nov, 2015 at 00:42

  Räkna med bråk? Vi skrattade i skolan när begreppet nådde öronen. Att alla fick samma lön i himmelriket var inte heller populärt. Humanismens kärna är väl att alla har lika stor del i ett lands rikedom. Att Alliansens politik tillsammans med SD, ändrat på den saken med G. Persson bistånd ska inte missuppfattas. De har inget intresse av att berika andra än sig själva.

  Att folket blivit matematikens offer snarare än förmånstagare handlar ju blott om utförsäljningar, minskade skatteintäkter, uteblivna vinster, skatteflyktiga miljarder och skola, vård, omsorg och ett näringsliv som kände sig mer hemma borta i fjärran och främmande land.

  Att vår kaka minskats till obefintlighet, att skuldberget vuxit sedan Bildt satte sprätt på räntan osv, statens fastigheter för länge sedan försvann ur budgeten som de tillgångar de var redan innan de var sålda, är ett omen om något. En universitetsekonom som påpekade det, dog plötsligt efter att ha hunnit med några landsomfattande föredrag och en gedigen bok.

  Vad skulle en finansminister med blott en grundkurs i ekonomi (G.Persson, med flera av herresätets takbjälkar i blick) sätta emot maffians planer om grova vinster på det vi en gång levde gott och förmånligt av? Där myndigheterna tjänade oss, om än lite trögt ibland, men nu tjänar på oss. Etablissemangets tjänsteandar som oftast var både trevliga och hjälpsamma är numera betydligt snorkigare och fräna när vi 0771:ar deras dyra tjänster, långa meningar och utdragna förklaringar… Jobbskatteavdraget har blivit dyrt, som att gå på plankan. Det ändar blott i ett dystert plask. Fast Reinfeldt lät som han beskrev stilfulla svanhopp.

  Trots alla vackra föresatser, löften och visioner om ett bättre samhälle är det enda vi kan göra är hoppa i minimal bassäng http://www.wimp.com/highdiving/ I alla fall om vi ska lyda Reinfeldt o SD. Humanism har annat för sig än hoppa från höga höjder..

  Människan har inte de politiker hon förtjänar, hon har snarare de människan inte tror sig ha råd med. Eftersom humankapitalet inte finns har vi röstat bort oss själva, med ursäkten att det är syndabockarna som orsakat debaclet..

 • @Ruben
  19 Nov, 2015 at 13:32

  Men sjukvårdsreformen och effektiviseringen av sjukvården har ju inget med flyktingsituationen att göra? Det är ett offer för privatiseringen, de privata sjukförsäkringarna, de allt längre köerna som de med privata sjukförsäkringar givetvis slinker förbi och den ökande klyftan mellan fattig, medellös och rik. Självförvållade sjukdomar bryr man sig inte om om du inte har diger privat sjukförsäkring.

  Jagar man sjukskrivna är det för att urholka begreppet sjukförsäkring. Kriget mot välfärden och trygghetssystemen ser ut så. Den som tycker jobbskatteavdraget ser ut som en förmån har missförstått alliansens intentioner att med lillfingret sno åt sig hela samhällskroppen. Sett till reportagen i radio om Migrationsverkets utredningar så är de skandalöst dåliga och kostar pengar i onödan eftersom det inga utredningar görs utan besluten är förutbestämda. Så kostnaden handlar inte om flyktingarna utan hur man hystar ut pengar på ingenting.

  Det är givetvis svårt att hålla huvudet kallt i denna snålblåst, men som sagt retoriken så som SD vrider den med att ställa grupp mot grupp är faktiskt ohederlig. SD borde angripa de som hela tiden gör ingredienserna i receptet allt mindre och tunnare, men då skulle ju alliansens privatiseringslust plötsligt ha en opposition värd namnet och hur skulle det se ut?

 • @peter g. Som omedveten humorist är det ändå fantastiskt hur du filar ihop logiken. Du kan alltså inte svara på hur författarskaran Fabian Socitey kan liknas vid aristokratin? Det är givetvis omöjligt eftersom inga band finns.

  Ser du inte igenom Björklunds spel och vilja att framstå som vit riddare? Ens nu? Ja jag blir ju beklämd sorgsen och bitter. Vad har jag lärt om människors förmåga att förställa sig och försöka vinna poäng. Dessutom under det politiska paraplyet! Detaljen med Björklund var ju bara viktig för ditt resonemang och hade ju inget med verklighetens skådespel alls att göra.

  Som sagt var lite mer direkt i dina påpekanden om bitterhet. Visa exemplen. Du kan posta dem i min blogg så jag verkligen få tugga ditt kött. Jag måste väl inte svälja. Annars kan jag ju se att de enda du har är när dina resonemang verkar ihåliga, konstruerade och alls inte särskilt verklighetstrogna. Nog har jag fantasi, trots fast mark under fötterna, men att levitera som dina resonemang ofta gör har onekligen fört undrens tid till nuet. Att bedra läsaren/tittaren har aldrig varit min melodi. Det är betydligt roligare att vara anmärkningsvärd genom att tala sanning.

  Björklund är liberal vare sig han talar om skolan hans barn ska gå eller den andra hamnar i. Han vill som så många andra inte alla ska få en chans till utbildning, vill inte att någon ska kunna tränga sig upp genom skikten. De ha ju stängt alla vägar till högskolan. Omöjliggjort för andra än välbemedlade att verkligen komma i närheten av akademisk bildning. Får Björklund bestämma är det ju bara de med akademisk utbildning som kan komma ifråga att få komma till Sverige. Så länge alla fick komma, dörrarna stod vidöppna, centern skröt om sin välvilja till invandring, migration osv tyngdes ekonomin allt mer. Att sätta humanismen i ett skruvstäd och sedan ställa sig i räddarnas kläder för att hindra den ekonomiska katastrof de själva regisserat ser inte vackrare ut för att du försvarar den.

  Att Carl Bildt är din smått fantastiske idol trots sina besynnerliga grodor till politiska rödgröna argument säger ju bara mer om din politiska hemvist och sättet du ideligen upprepar. Skjut budbäraren. Så allt du letar efter i vida cyberrymden är bara ett genomskinligt sätt för liberalen att dölja en ärkekonservativ själ…. Whats New? Att de bibliska sanningarna står sig genom årtusenden är en sak. Att de bibliska lögner gör det, ter sig mer förvånande.

  • castoropollux
   Det verkar som om du medvetet missförstår. Carl Bildt min idol? Var fick du det ifrån?
   Medvetandet om din personliga misär skingras genom avsiktligt falska beskyllningar.
   Du klarar inte att föra en vettig debatt så då gör du narr av motparten i st.
   Men Fabians. Det är meningen att folk skall tro så som du gör, och det är analogt med hemlighetsmakeriet kring Milnergruppen som organiserade WWI och lyckades skylla det på Tyskland. Britterna är som sagt sluga och vanliga socialister litar på dem. Och jag säger inte att det är enkelt att genomskåda ty de är en sorts dubbelnaturer. Å den ena sidan attraheras de verkligen av de progressiva ideerna. Å den andra är de lojala med det angloamerikanska imperiets dominans på andras bekostnad och den sidan ligger de lågt med. Men vi ser deras arbete fortskrida inför våra ögon med påbjuden rasblandning av Europa. ‘Minskad etnisk homogenitet’ får ju den följden, oavsett hur uttrycket tolkas. Islamiseringen är en annan aspekt av angloamerikanernas taktik, men i det fallet handlar det även om rekrytering till imperiets krig.
   Fabian syftar på en romersk taktik att smyga på fienden. Marxismen som fabianerna i själva verket också sympatiserade med, enligt den tongivande G B Shaw, om än inte öppet, hade inte folkligt stöd och elitsocialismen använde därför andra parallella spår på vägen mot världsregering under angloamerikas finansöverhöghet. Vanliga socialister tror att det är för att socialism är ett så framgångsrikt koncept som det etablerat sig på många håll, men inser inte att orsaken i st är ett starkt stöd från storfinansen. Dels för att socialism underminerar nationalism som hämmar bankirernas planer och dels för att annars skulle mer folkligt förankrade varianter växa fram. Eliterna lät de progressiva få ‘blåsa av sig ånga’ men kunde samtidigt strypas om de gick för långt. Folkligt förankrad populism understödd av flera samhällslager växte fram i Usa men gick under när de satsade på de vanliga partierna som kontrolleras av storfinansen. Howard Zinn mfl har skrivit om det.
   London School of Economics är ett av fabianernas verktyg för att samordna globaliserarnas medhjälpare.

   • Elitsocialism. Det måste väl vara den elit Stalin, massmördare tog död på.. Politisk, militär och ekonomisk.

    Vem ibland socialister i Sverige eller annorstädes skulle lyssna på den brittiska eliten, aristokratin? Om något ser ut som misär så kan det vara dina logiska kullerbyttor..

    Avsiktliga beskyllningar ska dölja min misär? Vad är en projicering? Är du medveten om det? Dina svar innehåller inget annat än personangrepp pålagda med nya fantasier.

    “En sorts dubbelnatur”? Det sista en socialist är, är lojal mot några imperiers dominans! Vilken skola har du gått i? Har Miles kvällskurser i cyberrymden?

    “Rasblandning”? Nej, socialister anser att alla människor är lika värda i motsats till de rasistiska läsarna av Mein Kampf. Nu låter du ju som du sympatiserar med brunt 30-tal och Svenskt 2010-tal? Man får ju intrycket av att du lämnat din bana och planhalva..

    Det är högt i tak i den kyrka som byggs av folk. Man är inte så noga med var folk kommer ifrån. Det viktiga är ju att de inte tänker som du? De som föredrar hundkojans volym kan få vara i trädgården.

    Till sist en länk om “misär” på min blogg. Lösenordsskyddad med “pilottadig”. Jag vill ju inte att obehöriga ska läsa om mitt privatliv..
    …..
    Ser att du inte fått nog utan postat igen. Du har försäkrat mig att vilken revolution du än går i bräschen för så ska jag och många andra vara säker på att den inte är din.. Dina ideal har ju klottrat ner hela väggarna såväl som barrikaderna.. Du har samlat varenda skalp..

    • castropollux
     Anledningen att jag fortsätter att utbyta tankar med dig trots ditt obehagliga uppträdande som du ger prov på mot alla som har en annan mening än du själv, är att du säger en del saker som har en plats i debatten oavsett om man håller med eller inte. Och då söker jag en försonlig förklaring till att du förnedrar dig till att inflika omotiverade påhopp för jag vill inte tro att du är en ond människa. Mår man dåligt så kan det förklara att man hugger omkring sig på det ovärdiga sätt som du gör. Går man på någon stark medicin kan det förklara en del. Men är det inte ngt i ditt liv som är miserabelt då finns inget försonligt att säga om dig. Då är du en tarvlig och högmodig människa. Önskar att jag inte behövde påpeka det för du kan så mycket bättre om du skippar personangreppen. Du har något att tillföra. Jag vill inte tycka illa om dig.
     Elitsocialism var den angloamerikanska frimurarassocierade finans och företagselitens projekt. Sovjet var dess skapelse och tillika dess offer. Före under och efter Sovjetperioden har angloamerika uppfört sig konsekvent ondskefullt och förstört alla chanser till positiv samexistens.
     Du säger naivt att en socialist inte är lojal mot imperiers dominans. Marx uttalade sig tom helt öppet till stöd för det brittiska imperiet. Men de flesta socialister är omedvetet ett stöd till imperiet. Det har demonstrerats tydligt under 2000-talet där endast en minoritet av vänstern genomskådat Usas fejkade uppror mot Assad och tillika Khaddafi. Och över sextio andra tema-revolutioner!
     Socialister är obekväma med begrepp som tema/färgrevolutioner. Fö var även franska revolutionen fejk finansierat av britterna.
     De som fostrar det brittiska etablissemanget programmerar dem till lojalitet gentemot imperiet. Och de är inte invigda i allt skumrasket så de kan spela sina tilltänkta roller väl. Därför är ni socialister lurade.
     Om rasblandning. Medvetet ordval eftersom jag hävdar att detta är imperiets avsikt och vad fabians uttalat samtidigt med att förfäkta eugenik, dvs blandningen gäller inte för härskarna själva. Och målet är för de övriga massutrotning, så det är verkligen viktigt att folk är varnade.
     Du tycks av slutet att döma ha insett(till din besvikelse?) dels att jag inte är på ngn fascistisk sida och tydligen inte på någon annan isms sida heller. Det kan stämma. Det är därför jag vill att socialister skall göra en omstart utan att förlita sig på Marx eller andra irrationella auktoriteter utan snarare bli en del av en vetenskaplig och kulturell renässans.

     • ” Fö var även franska revolutionen fejk finansierat av britterna.” Sånt där kan väl ändå vara underlag för en doktorsavhandling? Du verkar ju intresserad av en karriär av något slag. Det kunde ju vara humor!

      Hur kan jag vara ansvarig för vad Marx säger! Eugene Debs kunde ju lära dig en hel del om vad Socialism är. Jag säger som jag sa till den lokala rasisten, som hade “kommunist” som sitt käraste slagord och järnbeskodda tillhygge. “Du vet ju inte vad kommunist är” och med tanke på det otroligt långa ansiktet måste det ha varit sanning, som jag blott ångrar att jag inte fotade och la ut på tuben..

      Det tarvar ju trots allt en hel del mod att grundligen göra bort sig och avslöja att man inget vet, peter… Doktor får du gärna bli för mig och professor med. Sedan kan du be mig visa mig hur man odlar..

      • castropollux
       Du har kanske ngn hittills oupptäckt variant av Tourettes funderar jag. Ett tvångsmässigt behov av att sprida oförskämdheter. Som Mozart?
       Marat, Danton, (och Robespierre mfl vill jag minnas – hela dritten) frimuraragenter i brittisk sold. Brittiska ostindiska kompaniet finansierade. Revolutionen behöver ingen vetenskap utropade dessa betalda IS-nihilister, om man tillåter sig dra en parallell med vår tid, och hade ihjäl Lavoisier.
       Frankrike var annars ett klart hot som allierad till Usa och denne L hade iofs hjälpt Usa i deras frigörelse. Stormningen av bastiljen var inte det minsta folkligt förankrad utan mer i stil med Usas irreguljära betalda terrorister. Hela den officiella historien är falsk. Som vanligt tör man tillägga…
       Ända sen Bank of England skapades var Frankrikes monarki måltavla för assassiner. Louis XIVs alla kandidater till tronföljare dog en efter en tills han hotade med att välja ut en av sina oäktingar till kung. Då fick äntligen hans barnbarnsbarn tror jag det var bli kung men han gick det visst illa för också.
       Skall man doktorera skall det vara något nytt. Det räcker inte att det ter sig sensationellt för dig.

     • @peter g. ” ‘tit for tat’” jag får nog säga att efter din grovkalibriga drönarbeskjutning vet du inte vad “tit for tat” är heller.. Begreppet är nog till för lite salongsfähiga syrligheter. Dina kom inte alls från salongerna.. Syrligheten försvann också de för något simplare desperatare..

 • @peter g.

  “Det handlar om din bitterhet (och självhat?) som kräver ett skålpund kött av alla som vågar invända ngt mot dig.”

  Vilken looser du framstår som. Var är min bitterhet, var är självhatet? Du får gärna vara mig behjälplig i den saken precis som kanske fler undrar var du gräver fram dina argument ifrån. Den som inte tål kritik och blir aggressivt personlig är hela tiden du. Du skjuter ideligen budbäraren.

  @peter g. Ett senare inlägg. Kan du inte försöka skilja fåren från getterna? Författare måste inte vara aristokrater. Särskilt inte om de bildar en grupp socialister. Vilken aristokratin av naturnödvändighet måste avsky. De ha ju inte höga, tjocka murar och väggar för nöjes skull. Med dina argument låter du som Shitlertysklands självutnämnda experter och drar slutsatser de hade älskat om judisk-kommunistiska konspirationer.. Argumentationen på den tiden var ju inte briljant precis och det är den inte idag heller. Argumenten var stöpta för den mindre bildade massan. Med ditt kompakta vänsterhat har du ju avslöjat din grova ammunition. Den kanske imponerar på dig..

  I dag står Åkesson och säger att de hade rätt. Idiotins bästa förmån är inte självkritiken.

  Ser du Guillou som aristokrat?

 • @peter g.

  F.ö ville ju inte aristokratin i UZ att de skulle blandas med uppkomlingar eller att individer som Theodore John “Ted” Kaczynski trodde och hoppades att alla skulle kunna bilda sig upp genom skikten, ett jämlikare samhälle. Så de krossade honom och han valde att hämnas på ett tyvärr grymt sätt.. Ser du inte pusslet peter g innanför den stora ramen. Är det fysiken som står i vägen för aha-upplevelserna.

  Varför delar liberalerna in skolan, peter g? Du säger att Björklund var för skolan. Det tror jag inte vad du än drar upp för exempel. För om de bidrog och kämpade för dess utarmning, skiljer sig inte deras arbete för att utarma staten och kommunerna för att nu ståta i ridderlig kostym och säga sig förhindra en katastrof. Det var liberalerna som konkurrensutsatte skolan, tvingade kommunerna betala marknadsmässig hyra, genom att riva hyreslägenheter befanns snart bostadsbubblan vara et faktum och bostadsmarknaden privatiserades, att migrationsindustrin också inneburit skära guld med smörkniv är samma liberalers verk.

  • castropollux
   Vi är ganska eniga om kritiken mot liberalerna. Jag tog upp en detalj där Björklund visade sunt förnuft och alls inte var typiskt liberal.
   Du frågar var din bitterhet är. Den syns i var och varannan kommentar där du måste infoga ngt förminskande om motparten. Du har en sten i skon eller tagg i hjärtat och jag hånar dig inte för det. Men jag tror att du är olycklig och du hugger därför omkring dig.
   Guillou är nog en renhjärtad socialist och har kanske inte känt till det jag nämnde tidigare. Känner han till det nu är det en prioriteringsfråga om han skall ägna tid åt det. Socialister brukar få höra sånt från folk de tror är reaktionära och litar inte på det. Aristokrat?
   Kanske men för britterna betydde det i det tidigare nämnda sammanhanget härskarras som skulle befolka världen och tränga undan alla andra i enlighet med Malthus och Darwin.

 • Jag har inte läst på om Fabian Society, men finner enkelt att de var socialister om än välbärgade och det kan man alltså bli genom gott och digert skrivarbete. Välbärgad alltså. Att det i Uk fanns krafter av betydligt värre slag förbigår förvånande nog peter g. Ety alla till vänster har något skumt i åtanke, vilket denne flera gånger försökt klistra på mig. Inte mindre förvånande är att finna som översta video på Youtube, Fabian Society debunked.

  Är det typ där du suger i dig näringen som sedan gödslas i fälten?

  “Ledaren för fabians sade Framtiden tillhör blandrasen inte den unge junkern. Men junker åsyftade tyskar. Den brittiska aristokratin var inte tänkt att blandas upp.”

  Det kan väl inte vara särskilt svårt att se att Fabian kritiserade de Ariska planerna junkern och aristokratin i UK, US, Österrike, Tyskland m. fl. hade! Är det svårt att skilja aristokrater och författare åt? Författarna förfasade sig över rasismen, rashatet,ariseringen, judehatet, kommunisthatet.. Medan aristokratin var rädda om sina inkomster..

  Det är roligt att se hur oblygt man bekämpar förnuftet och hänger sig åt gammal hederlig rasism när de egna domänerna hotas. Istället för att bli fler i att bekämpa de verkliga fienderna så står SD med splittringens yxa och placerar vänstern på stupstocken. Grattis peter g…. Fysik är inte ditt bästa ämne heller..

  • castropollux
   Lita inte på officiella beskrivningar av Fabians. Bättre källa The Milner Fabian Conspiracy (2012) av Ioan Ratiu; där finns fler tidigare referenser.
   Fabian society var mycket tidigare igång med sina planer för världsregering så Tyskland (om man tolkar ‘junker’ som jag gör) figurerade bara därför att de var en konkurrent som skulle undanröjas redan 40 år innan tiden för citatet. Ledaren för Fabians var eugeniker och hade inga planer för rasblandning inom de egna elitleden. Fabians var rika från början. Socialismen är ett elitprojekt där Milner gruppen och Fabians var i maskopi för att täcka in hela politiska spektrum så att ingenting oberoende av angloamerikanska imperiet existerade. Jag anklagar aldrig socialister i allmänhet för att vara medvetna om detta och jag beklagar att de inte har satt sig in i det eftersom det skulle ge anledning till nytänkande. Det behövs mot de destruktiva liberalerna som i själva verket bara är ytterligare en gren uppfunnen av anglos för att underminera konkurrenter och gynna banksterkartellen.
   Hur som helst angloamerikanerna var så sluga och förutseende. Och långt innan Fabians var socialismen genom kontrollen av Marx ett verktyg för britterna. Kina har skakat av sig(åtminstone en del av) angloamerikanernas skadliga inflytande som lockade dem bort från en effektiv samhällsform. Fortfarande finns ju västbanksters överallt så låt oss hoppas att kineserna är på sin vakt.

 • castoropollux 26 Nov, 2015 at 10:57! Håller med om det.
  Man kan säga att den “gyllene regeln” är ett förhållningssätt som nog borgar för ett fungerande samhälle. Det betyder inte att man skall hjälpa den ene genom att dra undan mattan för sig själv eller någon annan som redan lever på marginalen. Ingen blir hjälpt av det i längden. Jag vet inte var man hittar att FN förespråkade ersättande av Europas befolkning. Det lät extremt, men ser man verkligheten just nu, så kan man nästan tro att det förespråkats av något internationellt organ? Jag vet inte vart skribenten hittat det. Det låter som ett missförstånd?

 • @Ruben.

  Annars kan man ju läsa det som att vi krossar inhemsk produktion, industriell som livsmedel med att konkurrensutsätta allt. Målet är inte migration. Målet är att krossa välfärden. Målet är att krossa självständigheten i alla beslut inom ett land, försvar, beredskapslager av olja, utsäde, livsmedel, dess ekonomi och politik. Människorna är inte målet utan medlet. Att EU lyckats är en olycka men hela marknadsföringen har ju varit falsk. Vi har inget vunnit, vi har inte fått lägre priser utom att kvaliteten på de flesta varor har sjunkit.

  Om sedan Islam består av mer förtryck är det blott för att i länder utan rättigheter har storägarna använt religionen för att hålla människor i schack. I västerlandet och dess sekularisering har värdegrunden inte handlat om religion längre men vi har ändå fördelat resurser på ett sätt man inom Islam tydligen vägrar och brukar som ett skräckvälde bara oändligt rika kan gilla och de som gillar våld.

  Muslimsk tro är inte ond, det är inte kristendom heller trots korstågen. För de senare hade ju inget med gud eller religion att göra annat än som Islam förvränger tro till ett grymt instrument för politisk kontroll och ekonomisk makt, med religiösa förtecken mer eller mindre tydliga.. Vi ska ju kallas ett kristet land fastän folk bara döps, gifter sig och begravs med kyrkans försorg. Vår lag bygger en hel del på guds bud.

  Ingen har blundat för polygami eller könsstympning. Det är blott otroligt svårt att kontrollera.

  De flesta troende muslimer flyr Islam. Tyvärr är det ju så att Islam inte kan acceptera att gud inte gör ont och vill väl därmed bekämpa sin bättre hälft inte bara i sitt land utan också i de länder muslimer fly till och här inträder ju paradoxen att rasismen inte kan skilja på god religion eller ond utan ser dem som samma onda ting främst för sin brist på insyn i vad tro är. Har vi vridit vår religion rätt på 50 år från trångsynthet och inbilskhet så har ju LO onekligen vridit klockan tillbaka..

  Visa gärna var i FN-stadgan detta står. “Redan år 2000 förespråkade FN att man “ersätter” Europas befolkning med muslimska migranter.”.

 • @peter g. Jag påstår inte att MP gör rätt i allt. Jag har röstat på dem för länge sedan men väljer en annan sida. Med Bildt som uppfinnare av småsinta och förnedrande uttryck kan “rödgröna” inte bli annat än det moment det skapades i. Om du tycker det är träffande är det ett problem du borde bli medveten om. Fast du är inte bekymrad över “vänster” heller.

  Finns ingen MP som är för massinvandring. Roligt att du använder det uttrycket. Sitter n*g*rboll bra i mun också? Det är möjligt att både det ena och det andra kallar sig MP idag, Precis som S ockuperats av Rosengrenar, Vidar Anderssonska skallar. Det är ju blott en fråga om var man kan få utlopp för sina lustar. De hade kallat sig kommunister också om de tjänat på det. Korruption är väl sig lik precis över allt. Infiltration är att försöka bedriva kontrollerad opposition.

  Jag har dock svårt för såväl din som andras förtröstan i att vi gott kan kasta ut barnen med badvattnet. Skrota hela vårt parlament trots allt vi uppnått med det. Förändringarnas vind har onekligen gjort vitt till svart, men din och andras metodik stänger faktiskt vägarna tillbaka.

  “När de borgerliga har någon egen ide som inte ingår i den utländska storfinansens program blir de ofta hårt angripna.” Du ser inte den uppgjorda tuppfäktningen? Gu har tydligen inte förstått hur SD och Reinfeldt tuppfäktades i riksdagen heller men ändå röstade SD med Alliansen…

  Har de borgerliga haft en enda idé på trettio år som gått emot den utländska storfinansen? Björklunds plötsliga vurm för skolan handlar ju enbart om att lasta utgiftskontot. Öka trycket på de kommunala och statliga inrättningarna. Lärarlicensen och bättre avtal för lärare om att tvinga kommunala skolor till högre löner osv osv. Björklund brydde sig inte alls om lärarna. Det vita rytteriet har tydligen imponerat på dig. De privata skolorna skattade inte ens i Sverige..

  Det är med stor sorg jag konstaterar att du inte sett igenom maktspelet som tjänat storfinansen och de privata intressenas mål och mening. Att lasta kommun, stat så mycket som möjligt. Där flyktingkassan och migrationsindustrin också blev det bly som skulle sänka den svenska skutan.. SD har inte fått rätt ens nu, när Åsa och Stefan under sorg gör avkall på humaniteten. Men man kan ju se och höra skadeglädjen och föraktet.

  • castoropollux
   Det fanns ett dataprogram benämnt Eliza kring 1970, som var en primitiv form av AI. Det kommunicerade via tangentbord och skärm. Människor som använde det fick ett intryck av en vänligt inriktad medmänniska som kommunicerade till synes naturligt med motparten.
   Som en terapeut. Dina kommentarer kommer mig att tänka på en algoritm, uppbyggd tvärtom mot Eliza. Den söker systematiskt förminska motparten.
   Är det du sysslar med spontant så är du en människa som får stimulans av striden och som ser en hånfull polemik som självändamål. Genom den attityden förstör du debatten oavsett om man svarar dig eller inte. Svarar man och vänder andra kinden till betyder det att du definierar debattnivån. Svarar man mer proportionerligt stimuleras du till mer nedlåtenhet.
   Alla förlorar utom dom som ser polemiken som ett egenvärde.
   Den bok jag hänvisade till av R K Moore, tar i mjuka ordalag upp din typ av antimänniskor från alla politiska läger och resonerar kring hur samarbetsinriktade människor har mkt större möjligheter att uppnå ngt.
   Över till innehållet i din kommentar. De som inte är emot massinvandring är för av väldigt uppenbara skäl. Jag gillar inte heller Bildt och inte Hitler men jag hatar inte hundar bara för att Hitler gillade dem, och rödgröna var fyndigt oavsett vem som uppfann det.

   Nej det var ingen uppgjord tuppfäktning att Björklund ville ha ordning i skolan och hindra ungar att sitta med mobiler ist f att följa undervisningen och v måste naturligtvis ha motsatt uppfattning därför att dom är som du, dom tänder på sin egen indignation. Hans inställning om mer statlig makt över skolan var helt emot fps tidigare politik. Han erkände att det varit fel. Försök inte hitta ngn konspiration, han använde helt enkelt sunt förnuft i det fallet och det uppskattades inte helt i den rådande parlamentariska situationen även om det också fick positiva effekter. Men castor, du och jag är nog överens om att privatiseringarna och den övriga förda politiken är skadlig så min bedömning av Björklund gäller bara en attityd inte ett ekonomiskt trovärdigt program i sin helhet. Han vill tro att Sverige får det bättre om man lyder utländska finanseliters råd.
   Fattar inte varför du påstår att jag inte förstår att de vill lasta staten. Det är ju det jag sagt flera gånger. De hatar den europeiska välfärdsmodellen. Dom som programmerar dig får leta buggar… 🙂

   • Om Björklund gjorde något åt mobilmissbruket så var väl det en välgärning , men det var ju inte där du började…

    F.ö. har väl lärare haft ett helvete med elever, minskande resurser osv Tillika har ju elever i den kommunala skolan fått bära sig åt hur som helst.. Det är ju givetvis en följd av att skolpengen försvann och med den alla resurserna till kommunal skola.

    Du ska ge f_n i att analysera mig. Du ser tydligen inte dina egna bjälkar i något av dina två ögon. Det är bara dagar sedan du på din egen mammas gata, fysiken fick ge med dig och inse att ditt vetande blott gick i förutbestämda cirklar…

    Med ditt oförblommerade förakt för och inskränkta sätt att kalla allt du ogillar för “vänster” klär inte vackra föresatser dina tankar särskilt väl. Du har ju ändå kniven i fickan. Det ser faktiskt inte klokt ut.

    Vad du fick stimulans av kring fysiken förstår ingen.. Men du stod på dig ändå.. och glömmer fort. Tror du på mikrovågsmanipulation av folks tänkande låter det givetvis spännande. Du ska kanske finna bättre sätt att dramatisera ditt liv.

    • castoropollux
     Vad är det jag ändrade mig om för några dagar sen – påstår du? Menar du för att jag i motsats till dig ber om ursäkt för att jag kanske sårar folks känslor utan att ha ändrat mig i sak? Detta med vanföreställningar om fri energi anser jag vara värt att ta strid om och när tonläget blev alltmer uppskruvat insåg jag att det vore klokast att inte driva det längre eftersom man inte längre når fram oavsett fakta. Att du tolkar ödmjukhet som ett misslyckande säger en del om vad som driver dig. Och jag kallar inte allt för vänster som jag ogillar. Men vp kallar jag vänster och tex hon Di Marco var ursinnig över att man vågade föreslå att mobilanvändning under lektioner skulle begränsas. Det förslaget skulle mycket väl ha kunnat vara vänsterpolitik om de tänkte på allmänhetens bästa. Och bekämpas av liberaler som ju vill att alla skall spelas ut mot varandra.
     Du skriver: “Du skall ge f-n i att analysera mig” – Annars vaddå? Det blir värre och värre med dig. Jag ser det som antydan till hotelse från din sida.
     Du är en bitter människa och om du slutade spy galla omkring dig skulle du kanske få mer tid åt att kolla upp detaljerna så att du slipper bemänga dina kommentarer med missförstånd. Exempel: Jag har konsekvent tagit avstånd från att man ‘mikrovågsstimulerar’ folks tankar. Men det ämnet är OT här.

    • castoropollux
     Att gjuta olja på vågorna kan vara motiverat när känslor rörs upp men det innebär inte garantier för framtiden.

     • @peter g.

      Min kommentar. “Du har ju bevisat att din ursäkt inget var värd.. I övrigt struntar jag i att läsa ditt inlägg. Det finns ingen overunity i något du står för.”

      “castoropollux
      Att gjuta olja på vågorna kan vara motiverat när känslor rörs upp men det innebär inte garantier för framtiden.”

      Allt handlar som sagt bara om dig. Vi är blott små obetydliga himlakroppar i ditt begränsade universum…

      • castropollux
       Det handlar om din bitterhet (och självhat?) som kräver ett skålpund kött av alla som vågar invända ngt mot dig.

 • ingen har kunnat förlita sig på den privata sektorn sedan de, tillsammans med Alliansen beslöt sig för att krossa välfärden. Vill man krossa den kan man inte undgå förgöra humanismen. Om vänsterkanten i S inget manöverutrymme har ska de väl tacka Persson o Co för deras manipulerande.. Jag vet inte hur man som du kan förkasta allt till vänster om dig.

  Om okunnighet ska du nog inte yttra dig. Du ligggggggger ju platt på din egen planhalva, träffad av mer och bättre ammunition än MH17.

  Vad är det de ska komma på som är bra i en riggad kris? Du är ju inte sen att leverera spik till kistan och drämma i några själv.. Brösttonerna är nog inte de du ska leverera nu.

  • castorpollux
   Du missförstår. Jag menar att näringslivet har mycket sakkunskap om rella ekonomiska omständigheter och kopplingar till utlandet medan de rödgröna tex mp har visioner som är mer osäkra. Det gör att de borgerligas egen (in)kompetens inte har samma betydelse när val avgörs eftersom medierna är helt i händerna på Usa-sympatisörer.
   Att du anklagar mig för brösttoner är överdrivet. Jag syftar på att Marx klasskamp splittrar vanligt folk och skyddar finanseliten både från insyn och därför från att minska dess makt.
   Jag tror att det hade kunnat finnas en mer nyttig vänster om de inte i så hög grad hade sin existens och utveckling knuten till Marx som var en tillgång för angloamerikanerna och manipulerad för att störta Ryssland mfl i fördärvet.
   Jag noterar precis som Sture B att när du yttrade dig om VPN och andra IT-fakta lät du väldigt sober men nu är du så där känslomässig igen. Jag håller med Sture om att du verkar vara ngt av en dubbelnatur. Eller är det inte en person som skriver under ditt alias?

   • Vänstern få aldrig bli eller vara mer än en röst. Snillet spekulerar.

    Jag hade då rätt om din position.

    Näringslivet gör inte mer än bankerna, räknar på sitt sätt. Hade det inte varit för “politikerna” hade vi inte haft en rejäl säkerhetsmarginal på kärnkraftverken. Den är borta nu till förmån för vinstintressenas Tepcolika roulette och du anser dem kunniga att ha hand om vår ekonomi??

    Hade du varit uppvuxen på landet hade du vetat vad det betyder att sätta räven att vakta hönsen.

    Von Oben är ett perspektiv utan briljans, inte något liv…

    • castropollux
     Du missförstår fortfarande. Jag försvarar dom inte. Jag menar att borgarna har ett mäktigt etablissemang på sin sida och är deras megafoner. De riskerar därför inte att göra bort sig i detta mediakontrollerande etablissemangs ögon. Medan de rödgröna, när de gör något av eget initiativ som avviker från det etablissemangets önskningar är lättare att kritisera, även från saklig grund eftersom ekonomi är komplicerat och politiker är väldigt dåligt utbildade.
     Tvärtemot vad du säger påpekade jag ju att det finns behov av fler alternativ inom vänstern. Men jag pekar på de omständigheterna som innebär att de nuvarande varianterna av vänster är lurade. Det implicerar att mer insikt om detta öppnar för en mer intressant utveckling.

     • Klart att jag missförstår. Du har bara spik i lådan.

      Politikerna, de som då hade ansvaret, avhände sig makten över kapitalet. Det var ödesdigert, det också. Om vi har obildade politiker är det inget annan följd än att vi inte behöver bildade pålästa journalister heller. Krisen är som alltid ett praktiskt påhitt.

      Som sagt det ärar dig inte att använda de “rödgröna”. Du säger väl inte n_g_r heller.

      Med den utpressning som råder måste ju du med ditt förakt för “vänstern” vara nöjd. Med så många chanser att inte låta så har du begått många misstag.

      • castropollux
       Jag har aldrig uppfattat termen rödgröna som nedsättande utan träffande. Miljöpartiet har haft en tydlig roll och Reinfeldt har känt sig tvungen att samarbeta med dem så det gröna har verkligen märkts. De gröna är ett verktyg för angloamerikanernas försök att hindra de folkrika nationernas tillgång till billig energi. De accepterar stor orättvisa i per capita fördelningen av jordens resurser och tillsammans med den övriga kontrollerade oppositionen undviker de att kritisera Usa för dess infernaliska roll och vill i st täcka upp för dem genom massinvandring.
       Och jag har ett maktanalytiskt betraktelsesätt medan du ser i termer av för och emot. Jag ser inte blocken som alternativ utan mer påminnande om kontrollerad opposition där den verkliga makten aldrig hotas. Som på många håll gäller Inte vänster eller höger utan Över och under.
       När de borgerliga har någon egen ide som inte ingår i den utländska storfinansens program blir de ofta hårt angripna. Tex Björklunds skolreformer med större statligt inflytande och disciplin. Han blev hårt angripen av alla. Men i det fallet var han inte liberal utan personlig.
       Privatiseringen däremot har fått mycket mindre kritik. Och där bevisas återigen att vi har kontrollerad opposition och inte verkliga alternativ. Nu när Björklund vill dra in Sveriges befolkning i livsfara genom inblandning i kärnvapenkrig tillsammans med Nato är han mycket mindre kritiserad.

 • @peter g. “Sd kan inte klandras för att de har svårt att se något bra hos de rödgröna. ” Såge partiet något bra i sig själv skulle de lyckats bättre än dra till sig en sådan hop av gaphalsar.

  “Rödgröna” är samma tema som begreppet “sjuklöver”. Det bidrar bara till fördumningen. Det kan ju inte vara något att skryta med att löpa kring med ett begrepp Krigsivraren Bildt uppfann. Man flyr sakfrågorna för att ägna sig åt personangrepp, syndabocksargument och hoppas att mobbsverige ska hugga på betet. Hela tangentbordskriget vore ett slag i den reellla luften om hatet aldrig fick näring.. Där gifter sig Allians, höger och det “värdekonservativa” SD, som de politiska fascister de är. Den inhemska husdjursmobben matas ständigt..

  • castropollux
   Håller med om att det är förtvivlad mycket låghet i debatten.
   Beträffande blocken betraktar jag båda som inkompetenta men de borgerliga förlitar sig ju delvis på den privata sektorn medan de rödgröna inte har ngn motsvarande auktoritet.
   Borgarna vill ju ta bort staten. De rödgröna kommer inte med ngt kraftfullt och KLOKT mot detta utan manövrerar defensivt.
   Jag tror de är för okunniga för att komma på ngt bra.
   Och jag tror det behövs en ideologi som förkastar både liberalism och den hittillsvarande formen av socialism. Det är vad Kina och Ryssland håller på med var och en på sitt sätt.

 • Jag minns när Sovjet kollapsade. Då fanns en stor oro att miljoner forna Sovjet medborgare skulle vilja fly till Sverige. Vi skulle snart få ett kaos av flyktingströmmar, som skulle krossa vår modell av välfärd, men av någon anledning skedde det aldrig. Den oron var samma oro som nu besannats. Det var accepterat tänka så och ingen kallade det rasism. Det är oro att modellen av välfärd snart är utarmad och tömd, även om den börjat bli tömd och avvecklad långt innan.

  • Ja ruben och Reinfeldt hade målet att rasera den för honom förhatliga skandinaviska modellen. Och hans kallelse var att väcka de nedsövda svenskarna och göra om dem till vad?: slavar under TTIP?. Avtalet som enligt en del kritiker skulle kunna ge CIA och IS såsom varande korporationer rätt att stämma EUs nationer av näst intill godtyckliga skäl.

 • @peter g. Redan Mein Kampf tog upp rasblandning som ett hot. Du använder det alltsomoftast och här i denna tråd “elitstyrda rasblandningsagendan”. I vems intresse om inte vad det förstör på arbetsmarknaden ses importerade folk av alla slag som en tillgång annat än att förstöra arbetsrätten i industri och de LO-anslutnas värld?

  Att samma krafter gärna importerar en bildad elit som försvarar klyftorna, eftersom dessa redan själva gynnats av förmånerna ska vi ju inte inbilla oss inte sker heller.Liberalerna har ju verkligen ansträngt sig för att undanröja alla hinder för den godvilligt inställda mellanklassen att etablera och utbilda sig här. För eliten och dess drängar har landet blivit var mans egendom.

  Vad än Kalergi hade i sinnet så var det väl främst att motverka rasism. Själv son ur ett blandäktenskap kan det inte var svårt att klura ut i en värld som såg ner på allt som avvek. Att sedan korruptionen förvanskar humanism och gör det till sitt förvanskade verktyg är väl inget nytt. T.o.m Shitlers strateger kallade ju sitt parti för …socialister. Så det måsta ju haft en gedigen klang även om de urholkade grundtonerna i det. Precis som SD får trä klinga falsk. En ljudande cymbal har längre efterklang än detta hemska parti. Som lyckats så väl i att få opposition att se ut som ett unket skämt. Bronett var f.ö. duktigare på att dressera sina djur.

  Dokumentären om Eugene Debs http://www.nationalreview.com/corner/425839/bernie-sanders-documentary-eugene-debs kan kanske kasta ljus över Socialism och lite över kommunism. De är då släkt precis som fascism, nazism, nationalism och korruption är blandbara vätskor. Personkemin är imponerande.

  Om E. Debs lyckades få väljare trots att han satt i fängelse. Så lyckas ju Jimmy Å. Få frihet att se ut som ett fängelse och det måste ju bero på att han besitter ett… Vilken flykting som helst gör oss rikare än dessa självutnämnda och domesticerade politiker.

  Angående presidentkandidater värda uppmärksamhet är storyn om Huey Long också ett bevis på att demokratin kan fungera om man låter bli att välja marschstövlar… https://www.youtube.com/watch?v=AbyMeMApC3U http://hueylong.com/ Huey Long som var utbildad advokat stämde stora bolag och vann. Tittar vi på vad SD hittills gjort måste man vara synnerligen okunnig om vad frihet är för att klicka gilla på allt de spyr upp.

  • Rasblandningsagendan är som sagt ett elitprojekt. Eliterna var undantagna. Lyckas de går det att se skillnad på över och underklass. Med genetiska vapen kan överklassen selektivt rota ut andra grupper och själv vara skyddade. Och i vår tid med befolkningskontroll=massutrotning är detta en högst realistisk riskaspekt.
   Ras är den term britterna använde för sitt angloamerikanska etablissemangs planer och dom planerna är helt intakta såvitt känt. Dom gömmer sig bakom judar som syns mycket mer utåt och belönas för det genom att Israel får ta sig stora friheter ostraffat.
   Kalergi undantog aristokrater och judar från blandning. Orsaken var vid den tiden eugenisk dvs blandning sänker ur det perspektivet arvsmassans kvalitet. Eftersom de vill förstärka skillnaderna mellan styrande och styrda är målet analogt med det angloamerikanerna gjort med utbildningen – fördumning av massorna så att de får svårare att göra motstånd och vägen till global tyranni underlättas.
   Jag avskyr det rasistiska förakt som exemplifieras av frasen “tjattrande somalier” och jag misstänker troll/provokatör bakom sånt.
   Vad beträffar SD har jag spontant varit motståndare mot dem från början och samtidigt ogillat den intoleranta behandlingen de rönt och ansett att detta strider helt mot etablissemangets förfäktade liberala ideal. Men eftersom massinvandringen är ett elitstyrt projekt med onda avsikter både mot ursprungsländerna(det pågår en utrotning av araber) och mot Europa – europeernas särart håller på att medvetet raderas ut – kommer saken i en annan dager. De aldrig så tarvliga gräsrotsanhängarna blir då ett hopp för europeernas bevarande som etnisk grupp. Mindre tarvliga passiva anhängare vågar inte riskera att bli utfrusna av det tyranniska etablissemanget annars funnes det mer vältaliga företrädare.
   Begreppet rasism är otillräckligt. Det är inte samma sak att försvara en grupp från uppblandning och successiv utradering som det är att plundra och mörda asiater och afrikaner som angloamerikanerna gjort. Angloamerikanerna, med Brzinzky som slug ideolog kommer ur fokus och ist blir det deras offer europeerna som skuldbeläggs.
   Jag tror att de som nu drabbas av imperiets kaoskrig tjänar mer på en intakt folkstam.
   Och betrakta tex hur det gick för den forna grekiska kulturen. Där finns inte den ursprungliga folkstammen kvar längre. En del greker är kluvna inför detta eftersom ett beklagande innebär ju att de ser ner på sig själva så man fattar att det inte är ngn angenäm sak att diskutera.
   Hoppas Europa slipper den problematiken.

 • @anders, håller med där och att detta är ett av systemfelen börjar ju framträda allt klarare. man slutar ju inte bygga hus för att metern tar slut. Nollränta eller till och med minusränta drar undan mattan för det ekonomiska systemet som bevisar att folk har noll nytta av den som sådan. Det är inflation i grejor som ingen vill betala pengar för och som därmed skänks bort, ibland mot att man tar emot pengar istället. Detta gäller vid till exempel begagnade bilar i USA som nu utgör en grund för en ny subprimesmäll. Alla plastkort med kredit utgör ju då också en gåvoverksamhet till dem som inte opponerar sej utan sliter i systemet. Moderna Flyktingar får ett ICA-kort att handla för som håller uppe denna kedja med sin lite högre prisbild. Där handlar också svenskarna med tillgång till kort. De andra handlar i parallellekonomin hos sina landsmän till ett helt annat pris. Vi har alltså redan infört en u-landsekonomi delad på olika grupper och man försöker samtidigt hålla uppe en prisbild i ett överflödssamhälle som faktiskt för sin egen överlevnad borde dela ut ett sådant kort till alla. Det skulle betalas genom att slopa 90% av all statlig parasiterande ekonomisk kontrollverksamhet och med ett högt karensbelopp för inkomstbeskattning.

 • Den kitschiga multikulturella ideologi som vi ser idag är politikens motsvarighet till den atonala, själlösa, musik som växte fram i början av förra seklet, vilken var en motreaktion mot skapande av musikaliskt harmoniska verk. Multikulti är ett mycket vådligt och högexplosivt experiment som aldrig tidigare skådats i världshistorien.

  I en modern värld finns det inte plats för harmoni och besjälade musikverk utan bara krig, förstörelse och sekulära värderingar. När alla blomstrande livsformer har ödelagts, ska ur spillrorna byggas upp en ny brun, totalitär världsordning med artificiella livsmiljöer och nya syntetiska livsformer.

  Mångkulturalism är inte fel utan helt rätt – mycket frodigt och kulturellt berikande – i den mån det får lov att växa organiskt. Den totala reformering som vi ser idag på alla nivåer är inget naturligt utan en effekt av att herrarna suttit vid ett ritbord med strikta tidsagendor. De vill nämligen se resultatet av sitt disharmoniska och demoniska livsverk innan de tuppar av.

  Allt som de ställt till med under sina liv måste innebära att de omedelbart fjättras på ett riktigt varmt ställe där de kan sitta och mysa för all evig tid.

 • Hade “rasisterna” gått hem till varandra för att enas om något, som gemensam kamp mot de sämre villkoren för 20, 30 år sedan, istället för att sitta och uppskatta reklamen (?), 100 kanaler, Aschbergs motsättningstv., supa skallen av sig inte bara varenda helg, utan lite oftare än så (!). Suttit och snackat skit om andra, sparkat nedåt och försökt ge sken av att man inte var en eftersläntande generation hade SD inte haft en chans. Hade inte de personliga besvikelserna och de egna misslyckandena fått forma en politisk övertygelse så grumlig som denna tidens hade SD inte haft den blekaste chans som de fått nu. Kunskap och vetande har aldrig varit sd-anhängarnas mål istället hatar de alla fakta som som slår hål på rasismens brist på logik. Precis som de hatar att aldrig ha lyckats i denna världen och när rollen som sämst ställda, statusbristen, försörjningen hotas är det bara tänderna och skallen som ljuder. Det visste även trettitalets maktmissbrukare att utnyttja. Sedan kunde folket arbeta på sin och andra människors undergång utan att undra…

  @Birgitta. Så varför röstar SD på jättelika skattebefrielser åt de stora, som minimala åt de små om de skulle utgöra en fyrbåk åt folket? Varför rösta de på partier som sänker skatten och drar undan den flygande trygga mattan för folket? De säger något annat men utgjorde ändå vågmästarna som höll Alliansens kurs spikrak åt helvete i fyra år.

  @Sture B. “den ideologiskt handikappade PK-människan som blint tror att en massiv invandring är en vinst och ingen kostnad.” Det logiska kullerbyttandet vet inga gränser. “Massiv Invandring” förespråkar ingen utom de som ser ut se en och odlar hotbilder.. Att vi ska behandla de som vill bo här med respekt har inte Alliansen eller medlöparna SD kunnat visa. Att sedan massinvandring blint en realitet är ju bara det bästa tecknet att olyckorna Alliansen och SD inte kommer ensamma. Vem hade kunnat tro att Zoros skulle ge dem mer vatten på sin kvarn, mer ursäkter till nedskärningar och utarmning av det sociala trygghetssystemet,s om inte utförsäljningarna bidrog med. Det är högerns och finansens intressen som påstår att kärnkraftsmotståndarna vill ha katastrofen / haveriet, men det vet vi ju att det inte är så. Istället visar bombhögern sitt rätta ansikte och sin cynism i att de jublar över att människor väller in eftersom det ger deras rasistiska argument rätt. Ja de ville ju tom att professorn skulle ge SD rätt… Så synd att han såg igenom den billiga argumenteringen att ge den svarta logiken bekräftelsen den desperat söker uppmärksamhet i.

 • @Blåa led. Jag förundras alltid över att fakta kan förbigå läsare som kritiserar Jinge.se eller öht ifrågasätter NewsVoice för att publicera inlägg därifrån. Vad gäller Sternlycke så är väl påstående tillåtna inom ramen för vår demokrati, medan argumenten retar varenda rasist.

  Det är djup tragik i motsättningarna vi nu se. Generationer av människor har blivit missgynnade utan att förstå att de själva ha mest grund i de orättvisa förhållandena. Vår skola har haft möjligheter till utveckling och framtidstro, men dessa grupper är nu de mest föraktfulla, högljudda och besvikna. Att som SD hela tiden spela på besvikelserna och bristen på status, ställa samhällsgrupper mot varandra är en dyster och fatal populism. Samma andas barn som i Tyskland.

  Det är intressant att “Tyska företag sägs ha lite mer socialt ansvar inskrivet i sina styrande stiftelser med långsiktighet i st för max profit.” Att detta är en frukt av företagsflykten under 20 och tidigt 30-tal kanske är för tydligt. Redan då var det alltså en fara i att företagen hade för mycket makt över försörjningen. De drog sig inte heller för att använda den. Skulle vi haft dessa regler (löntagarfonder) med ansvar, återbetalningskrav hade systemet varit självrenande. Ingen “mullerkraft” hade haft en chans att skinna eller sko sig.. När Sverige skrev på för EU var det en dödsdom över allt etablerat i livsmedels-, industri-produktion, arbetstillfällen, trygghet och framtid.

  Att SD inte är en opposition utan svans till kapitalet är en beklämmande konsekvens av sin “naturliga” fiendskap till vänstern och att vid varje tillfälle likna den vid extremister manar djuret, det lägsta och synnerligen sämsta i folkdjupen. Det grumliga hatet, det synnerligen osmakliga föraktet.

  Det tål att upprepas i oändlighet. Ingen rasist har berikat mig, kommer aldrig göra det heller. Det har däremot invandrad musik, med eller utan artist, författare osv och klandern mot dessa djupnar alltid i avund, svartsjuka och missunnsamhet. Den har ju alltid funnits där emot alla som lyckas, men blir ju bara tydligare när etniciteten ska målas på väggarna som en underliggande färgton.

  Som en följd därav föds intellektuella missfoster om att muslimer, afrikaner osv ska ta över landet. Ingen av de krafter som satt igång malströmmen är till syvende och sist intresserade av vad dessa människor är, förblir eller kommer att vara. Dessa krafter är ju inte intresserade av vårt välstånd heller annat än förstöra det och göra oss till lätta, rättslösa byten på arbetsmarknaden. Det gör de redan med nykomlingarna..

 • Blå Led
  Kineser flitigare än genomsnittet är nog vanligare än under snittet efter vad jag hört. Det har nog inte så mycket med kommunism att göra utan med asiaters intellektuella inställning.
  Asiater lär dominera vid Usas universitet.
  Det moderna kinas karriärinriktade medelklass har nog bara fördel av att det finns en socialt ansvarstagande regim som påminner de gynnade om samhörigheten med de andra och inte låter individualismen leda till för mycket spänningar gentemot de mindre gynnade.
  Angloamerikanerna har orsakat allt skadligt i modern tid och allt du ogillar men tillskriver andra. Men de har dessutom förfalskat historieskrivningen så att du kan tro något annat. Britterna tillsammans med Usa är ensamma ansvariga för alla varianter av socialism, påtvingande av multikultur, islamisering medelst frimurargrenen muslimska brödraskapet som instiftades av brittiska spioner. Fabian society med början 1883/84 är ursprunget till multikulti och avsiktligt kaos för att slita sönder nationalstater och förbereda för världsregering under, just det, ANGLOAMERIKANSK kontroll. Allt som nu sker beträffande terrorism är falskflagg attacker organiserade av dessa anglos, förvisso med god hjälp av övriga väst. Natos operation Gladio är en ökänd gren av detta. Och Nato är till för anglos kontroll av Europa. Us in Sovjet out and Germany down har du kanske hört. Men Sovjet var aldrig ett hot. De var bara utfrusna och fruktade att bli krossade om de släppte garden under det kalla kriget. De hade erfarit hur angloamerikanerna avsiktligt hindrade tyskarna att störta Hitler och avsiktligt orsakade WW2 med 27 milj döda för Sovjet. Hade väst velat ha normala relationer med öst hade det varit lätt att ordna.
  Och all kommunistinfiltration i väst var styrd av väst själva. De ledande oligarkerna i väst stöder kommunism ända sen den skapades för att dels förstöra de drabbade ländernas konkurrenskraft – 4 västländers bankirer finansierade bolshevikrevolutionen tillsammans med angloamerikaners diplomater och dels för att underlätta för världsregering efter att först ha raderat ut nationella särdrag. Angloamerikanerna hindrade kapitalism i Kina och predikade bolshevism och antiintellektualism i Kina. Maoismen var starkt påverkad av sånt.
  (Socialister och borgare gillar inte att man tar upp det men ickedesto mindre är det sant)
  Brics utvecklingsbank gör själ för namnet det handlar verkligen om att låna till utveckling – inte till låneslaveri och utsugning som är fallet med det Usa-styrda IMF och världsbanken.
  Om dessa fakta känns främmande för dig beror det på att du till skillnad från kineserna verkligen är hjärntvättad på djupet. Väst är Orwells 1984.
  jinge- Anders Romelsjö, norges Paul Steigan och även Stefan Lindgren på Nyhetsbanken bedriver ett förträffligt journalistiskt arbete. De är socialister men det lyser sällan igenom på något störande sätt vad beträffar själva rapporteringen utan objektivitet är deras inriktning till skillnad från msm. Utomlands finns ju många skribenter i altmedier med liknande verklighetssyn och som inte är socialister.

 • Varför skall en nation, som Sverige betala villkorslöst för flyktingar från fjärran länder? Det lilla landet Sverige är populärast i Europa. Man kan ana varför. Nationen Sverige är en gemensam kultur och ekonomi, som invånarna betalt för och byggt upp i arbete och skatter. De flyktinströmmar av personer, som nu skall ha dagpenning har ingen Svensk räknat in i skatte kostnaderna.
  Ur immigrationsverkets listor:
  71 kr/dag för vuxna ensamstående
  61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
  37 kr/dag för barn upp till 3 år
  43 kr/dag för barn 4–10 år
  50 kr/dag för barn 11–17 år (fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)
  Om de får stanna i Sverige – vem har ansvaret då?
  Då blir Arbetsförmedlingen huvudansvarig för att arbeta vidare med kvotflyktingar och andra flyktingar som fått uppehållstillstånd. Flyktingen får i detta läge en etableringsersättning som är cirka 6500 kronor per månad. Det gäller under två år. Är flyktingen därefter fortfarande arbetslös så räknas hen som övriga arbetslösa. Dessutom barnbidrag.

  Så i väntan på asyl 200 000 gånger 60 = 1miljon tvåhundratusen per dag =
  438 miljarder per år.
  Inom ca: 8-10 veckor minst 400 000 som väntar på asyl = 876 miljarder per år. Dubbelt mot vad försäkringskassan betalar ut i av arbetande medborgares inbetalade, inarbetade och förtjänade försäkringar och bidrag per år.
  När de fått asyl, så får de vuxna minst 6500/mån 400 000 personer per år = 15 miljarder 600 miljoner per år exclusive barnbidragen.
  Vi hade inte råd med skola, barn, äldre och sjuka eller ens vägar och järnväg innan flyktingströmmen, hur tänker man egentligen?

 • Det är inte svenska socialister som gör att företagen i Sverige försvunnit ett efter ett utan giriga och inkompetenta oligarker utan samhörighetskänsla med landet. Tyska företag sägs ha lite mer socialt ansvar inskrivet i sina styrande stiftelser med långsiktighet i st för max profit. Jag vet inte hur väl det stämmer men värt att tänka på. Borgerliga politiker är hjärntvättade med angloamerikansk banksterliberalism som gynnar dem och missgynnar alla länder som låter sig pådyvlas deras dåliga inflytande. Socialisterna är i stort lurade av angloamerikanernas eliter. Dessa anglos har designat all socialism för att förstöra andra länder och Kina har lyckats ta sig ur det nu. Deras nuvarande framgångar antyder att vi kanske har ett och annat att lära. Dom jobbar häcken av sig. Hur är det med studiefliten i Sveriges skolor och universitet??. Jag har hört sägas att kinesiska studenter utomlands är flitigare än västerlänningar på samma lärosäten. Vi skulle kanske behöva lite nationell pionjäranda. Konkurrensen hårdnar. Det är inte Brics vi skall klaga på. Dom påtvingar oss inte massinvandringen. Dom vill ha en värld stadd i utveckling. Angloamerikanerna vill ha kaos överallt. Kulturmarxister är deras omedvetna vapendragare.
  Och jinge dvs numer Anders Romelsjö håller hög klass med sina artiklar oavsett om man håller med honom om hur världen bör förändras eller ej.

 • Även om Hans Sternlycke i sin artikel använder ekonomiska skäl för att skapa en positiv opinion rörande migrationen räcker dessvärre inte detta “smink” för att dölja skavanker i hans argumentation. Att säga att flyktingarna gör oss rika är ett argument som ingår i en diskurs om “kulturell berikningsprocess”; en “slogan” som saluförs av elitinstitutioner som Unesco, världsbanken, World Economic Forum och universitet. Varför har Hans Sternlycke “köpt” denna retorik. Vad är vinsten?

  Läs boken “Exit folkhemssverige. En samhällsmodells förfall” som finns i fulltext på nätet för en intellektuellt berikande analys om vad mångkulturalitet egentligen handlar om. Syftet är naturligtvis inte att på något sätt berika oss utan göra oss alla SÅ mycket fattigare; såväl inhemsk som invandrad befolkning.

  http://snaphanen.dk/upload/Exit.pdf

 • Rasist är inte ett gammalt ord, som man har kapat och givit en ny betydelse. Det är ett nytt ord, som man hittade på under 30-talet i samband med nazisterna.
  Tidigare hade man racialism (1871) och racialist (1917), men det var också nypåhittade ord när det handlade om England och Afrika. I USA sade man race hatred och race prejudice.
  En -ist är en person, som är en anhängare / utövare av en -ism (en lära.)
  Ex. en dentist håller på med tänder (dent- betyder tand) och en flörist sysslar med blommor (fleur betyder blomma).
  De som mest aktivt sysslar med raslära är väl då rasforskarna och de ägnar sig åt dna-forskning. Jämför olika rasers dna. Och det är väl det vi menar med ordet “raser” i dag så man får gå efter det. Det finns ingen fast, gammal betydelse av ordet “ras” och vilka raser som finns. Det har varierat.

  Invandrarfrågan handlar inte om några raser, inte om man går efter den senaste indelningen. Vi och majoriteten av invandrarna tillhör samma ras, kaukasoiderna.

  Det handlar om en instinkt som alla varelser har: självförsvar och revirförsvar.
  Även växter sysslar med sådant: gifter, taggar mm
  Hunden som skäller. Katten som fräser. Ormen som hugger. Myran som biter.
  Även vänsterpolitiker! Om de inte tar invandrarna och tiggarna hem till sig, förstås.
  Att du låser din ytterdörr och din bil är ett uttryck för revirförsvaret.
  Revirförsvaret brukar rikta sig mot alla, som känns främmande, i alla fall om de kommer för nära så att något känns fel.
  Folk som grälar om olika idéer sysslar ofta med mentala revirförsvar. Man går till attack mot en idé, som känns främmande, och försvarar sin egen idé, som man identifierar sig med.

  Det vore bättre att använda ordet “främlingsfientlig”, men det gäller väl egentligen alla. Det finns inte många, som öppnar sin dörr helt för dem, som känns främmande. Det räcker att det är en svensk som är “fel typ” eller inte har ett legitimt ärende.
  Man öppnar ju knappt ens för försäljare.

  http://mymindcircles.blogspot.se/2015/10/rasism-och-rasist.html

  • Viveca
   Bra kommentar.
   Dna-forskningen lär ha en vapentillämpning med avsikt att åstadkomma etniska vapen.
   Man bör vara observant på vad som ligger bakom viljan att blanda europeer med en del etniska grupper även ur det perspektivet.
   De angloamerikanska sk blåblodiga lär hålla på sina brittiska rasrötter, för att använda deras egna termer. Men utåt pläderar de för andras blandning.

 • anders
  Just det rasist är kapat. Angloamerikanernas rasism består i aggressioner mot främmande folk långt borta som svälts ihjäl avsiktligt och massmördas med militära och finansiella vapen. Europeiska nationalisters rasism är som du antyder en vilja att inte själv bli utplånad. På sin höjd en passiv och fullt legitim rasism. Men det är på grund av den mångtydiga innebörden mycket bättre att använda något annat uttryck och det saknas visst ett lämpligt ord. Det är i ngn mån synonymt med självförsvar. Behövs lite mer kreativa tankar kring detta.

 • Det är bara vissa, som blir rikare. Fastighetsägare t.ex. men det betalas från skattemedel.
  Vi hade ju underbemanning på skolor, sjukvård, civilförsvar, inre och yttre säkerhet, äldrevård etc. Man lägger ned sjukhus pga. bristande resurser. Patienter ligger i korridorerna. Allt det redan innan rådande flyktingström. Sverige hade, tror jag, minst tusen miljarder i skuld redan innan.
  Man jagar sjukskrivna för att avslöja fuskare, men underlåter samma kontroll av de som vill ha flyktingstatus. Man agerar rasistiskt, dvs. förtrycker en gruppering och favoriserar villkorslöst en annan. Sjukskrivna, som man nu vill skärpa kontrollerna för, arbetar normalt och är faktiskt skattebetalare. Kanske man skall ge sjukskrivna flyktingstatus först? Många flyr säkert från en nedbrytande arbetsmiljö, där underbemanning, underbetalning och hårdare arbetsscheman är vardag på många ställen. Kanske enda sättet att överleva är att sjukskriva sig ibland? De flyr alltså tillfälligt i många fall från en överutnyttjande och förtärande situation. Jag tror det är svårt motivera befolkningen acceptera den ordningen.

 • Sverker: rasist är i min mening ett kapat ord, som egentligen betyder att man värdesätter sitt eget folk mist lika mycket som andra folk. Ord får ju i vissa fall en omvänd betydelse, när det är en fråga om att skapa sociala konstruktioner och ändra tankemönster.

 • Till Sternlycke, och andra som inte vet hur penningskapande fungerar.
  Fakta:
  Att invadera landet med ”flyktingar” kostar pengar.
  Det är finansministern som plötsligt fattat det, för nu måste Sverige låna pengar. Straxt innan hon förstod det, så formligen sprudlade bankmaffian av budskapet att ”det är inga problem med kostnader för flyktingarna, det är bara att låna, av oss!”
  Hur kan det då komma sig att dessa bankirer så väldigt gärna vill låna ut pengar?
  Är dom fantastiskt goda människor som bara vill väl?
  Eller är dom patologiskt giriga?
  Redan här borde Svensson inse att Sveriges stat inte skapar sina egen pengar själv.
  Den måste alltså låna av någon.
  Denne någon är, privatägd bank! Alltså inte Riksbanken!
  Att det går till så, är tydligen det som Sternlycke och andra inte har kunskap om.
  Det är onekligen bra om man vet hur man skall betala för dom enorma kostnader man drar på sig.
  Speciellt illa är det att man i sin okunskap mutar in kommande generationers skattebördor.
  Om man nu är så ivrig att ”hjälpa flyktingar”, så borde man ju stå för fiolerna själv, och inte vältra över kostnaderna på andra och t.o.m. ej ännu födda!
  En analogi för att förtydliga.
  Jag tycker synd om A.
  Jag erbjuder A att få bo och äta mat, inte hos mig, utan hos Sternlycke.
  Resultat: Jag framstår som snäll och god, medans en protesterande Sternlycke framstår som snål rasist.

 • @Peter G.Vem är Castro i tråden? För inte menar du väl mig. Då är du löjligt barnslig..

  @Julius. Men någon känsla för vänster och höger måste man ha annars ska man inte rösta..

 • Om man trycker upp en massa nya sedlar urholkar man värdet på den egna valutan d.v.s. inflation, som är en form av dold skatt. Denna artikel uppvisar precis samma sorts ekonomiska naivitet som Magdalena Andersson gör med statsfinanserna.

 • “Sverre” påpekar att Maastricht-fördraget (och EU:s nuvarande grundlag som utgår från den och som inte kan ändras utan alla länders samtycke och som föreskriver vilken politik som skall föras, nyliberal, i motsats till en normal grundlag som bara behandlar formerna för styret) skulle förhindra att staten lånar av sig själv genom att ge ut obligationer (Vilket Riksgälden dock gör i stora mängder nu). Jag har inte tillräckliga faktakunskaper för att veta i vilken mån det gäller med själva EU-medlemskapet. I så fall vore det en anledning att gå ur. Vi kan i alla fall skatta oss lyckliga att vi inte är med i Euron. Greklands kris hade en grund i att man bara kunde bara låna via banker. ECB:s stödlån för någon procent blev många via dem för Grekland att betala. Skulle det vara att så EU genom sina regler stoppar keynesiansk politik är det illa. Men det förtar inte dess klokskap utan visar bara på hur folket inte kan bestämma sin egen politik.
  Hans Sternlycke

  • Hans Sternlycke
   Frågan är om i vilken utsträckning det står Sverige fritt att ge ut obligationer som saknar säkerhet annat än den som eventuellt senare uppstår om man planerat väl. Ingves skriver någonstans i riksbankens dokument utan att ange detaljer att för bostadsobligationerna förekommer båda såna med och utan täckning(minns inte vilken term som användes) men de berättar alltså inte sanningen ens i det fallet.
   Vår bindning till Bis liksom alla andra slavar till London och Wall streets skapelse med centralbanker begränsar oss men exakt hur tiger de sammansvurna finanskretsarna om.

 • @Julius. Det är en avgrundslik skillnad mellan att förstöra ekonomin med hjälp av flyktingar och försöka förbli human även om det kostar på..

  @Emil Boethius. De högutbildade har varit Assadregimens bästa stöd. De har anat faran och hoten med terrorn av IS och rebeller långt före dem som saknar eller har låg utbildning. De förra har förstått att Assad aldrig skulle bomba sitt eget folk och därmed är de ju ett hot i västvärlden eftersom de kan berätta detaljrikt av vad som hänt och hur västvärldens fulspel faktiskt ser ut. De senare tror hellre sina ögon om sedan flygplan o helikoptrar ser målade ut. De tro iaf på propagandan att Assad skulle bomba sitt eget folk.

  Det var trots allt enklare flerbostadshus som drabbades av oljefatsbomber. Ingen kan ju tro att Assad skulle använda garageteknik när de har ett utvecklat vapenförråd. Konstruerade fakta är inte till för de klokaste och logiska. Ingen kan heller tro att landets ledare skulle gasa ihjäl sitt eget folk. Det är ingen Saddam landet haft som ledare. Det är de som styrts och sponsrats av väst som varit grymma fascister utöver hela denna jord.

  @Peter G. “Och tro inte att de skämtar när de planerar att kraftigt minska jordens befolkning.”rasblandningsagendan” ? Paranoia kan vara symptom på en sjukdom.. Dret enda vinstintressen är intresserade av är billig arbetskraft. De skiter om folk bor uselt trångt och odrägligt. De skiter i vilken kultur folk utövar, är de bara mer tillgängliga för förtryck är det bättre och ger större förutsättningar för att solidaritet ska drunkna i rasism och hopkokade motsättningar. Konflikter baserat på rasism och konkurrens är bättre för maktens husfrid. Käkar vi upp varandra och tror att vi hotas av andra istället för att gemensamt bekämpa en stark fiende har den lyckats. Det pysslar SD med. Gå aktens ärenden och kollra bort arbetarklassens möjligheter till att bekämpa låglöneparadiset.

 • Världen ser inte ut som den gör främst p.g.a. av sociopaterna som styr. Den främsta anledningen till av världen ser ut som den gör beror på att hälften av mänskligheten befinner sig i den tråkiga delen av IQ-skalan. De intelligentaste av denna mänsklighetens hälft ligger mellan “normal” medianintelligens och korkad, vilket gör dem semikorkade eller tilldelar dem en halvnormal intelligens, om man ska vara snäll.

  Detta semikorkade spann är elitens främsta rekryteringsbas för anhängare till påhittade politiska ideologier eller som lärjungar till fantasifulla religiösa dogmer. Då denna grupp är intelligent nog att förstå enkelt religiöst mässande och tunna partipamfletter, men saknar förmåga att dra egna slutsatser.

  I detta IQ-spann hittar du t.ex. den rabiata feministen, den insnöade kommunisten, den “untermensh”-hatande nazisten, den kuffar-hatande muslimske terroristen eller den ideologiskt handikappade PK-människan som blint tror att en massiv invandring är en vinst och ingen kostnad. Bara för att någon har sagt till honom att det är så.

 • Denna artikel verkar djupt oseriös redan från början då den påstår att stor del av “flyktingarna” skulle vara högutbildade med “litet” behov av skola och vård. Skrattretande. verkligen. Författaren borde göra ett besök till verkligheten istället för att beskriva sin egen dröm-värld.

 • Ivan Björn:

  Vad Carl Norberg säger är irrelevant då han klart kan betraktas som radikal och högerextrem. Att leda partiet De Fria renderar inga pluspoäng för att man häcklar det som alla redan känner till. Partiet De Fria har förändrats från ett parti som hade hjärta och själ men blivit rånad av populistiskt svada av sällan skådad slag. Man letar i varje hörna efter åsikter och tankar som man gör till sina egna och får gehör från en sovande allmänhet som inte orkar fördjupa sig i frågorna. PDF är SD light. Ett smakprov på Carl Norbergs förmåga att uttrycka sig utanför syn och hörhåll. https://vimeo.com/108152465

  Sverige behöver inte mer vänster, sossar eller högerpolitik. Vi behöver politik för människan. Vi behöver hjärta och omtanke. Vi behöver omsorg, vila och öppenhet. Vi behöver inte NATO eller mer krig och bevakning.

 • Sd kan inte klandras för att de har svårt att se något bra hos de rödgröna. Mp och Vs inställning är oförenlig med SDs kärnfråga även om Sjöstedt lär ha vädrat lite kritik. Och SD är så nedsablade av etablissemanget så de som vågar företräda dem tillhör inte de mest kompetenta. Detta sagt utan nedvärderande avsikt.
  Castro tycks antyda att SD är för Israelvänliga. Det stämmer nog att de vill eliminera det skälet att motarbetas av mäktiga krafter.
  Castro anmodar mig titta på svts belysning(som alltid utelämnar USAs/Natos medvetna och planerade uppbyggnad av terror) men det är att slå in öppna dörrar. Jag klandrar ju inte invandrarna för att de tar chansen oavsett motiv men hävdar att vi likväl bör reversera det som nu sker och inte väja för problematiken med den elitstyrda rasblandningsagendan.
  Och tro inte att de skämtar när de planerar att kraftigt minska jordens befolkning.

 • Invandrare har sedan decennier genererat större välfärdsutgifter än de skatter gruppen som helhet i betalar in. Ingenting har ändrats sedan Jan Ekbergs expertrapport för finansdepartementet år 2009 annat än att flyktingströmmarna flerdubblats. Det finns fortfarande de som hävdar att flyktinginvandring är långsiktigt lönsamt. Men de har aldrig gett en förklaring till de senaste decenniernas misslyckanden annat än att förvirra bort allmänheten med floskler och påhitt.
  http://www.tino.us/2015/11/folkhemmets-overlevnad-satsas-pa-en-mirakel-tvartemot-decenier-av-stabila-utfall/
  https://www.youtube.com/watch?v=Rlk9a0ZBzps

 • Tyvärr @castropollux att så är fallet och det kvittar om man röstar höger eller vänster,alla är lika kålsypare och LANDSFÖREDARE.

 • @Julius. De organiserade strömmarna av kostbart och krävande folk är bara en skapelse av dem som vill krossa ekonomin och inte skyr några medel. Nyliberaler.. Komiskt nog röstar SD med dem allt som oftast.. De är säkra på att anhängarna aldrig kollar riksdagens omröstningar…

  Fyra års stöd till alliansens vittnar om att hem och framtidslösa tror vad som helst om sitt parti trots att det ger dem fingret i omröstningarna..

 • ..oavsett om akademiker eller pöbel dömer..

  Inte oväntat gifter sig de två i många märkliga sammanhang.. Den maktmissbrukande bildningen ridande på andra och okunnigheten återkommer ju världen runt. Industrialismen och maffian som siamesiska tvillingar med vänstern som måltavla. Det är verkligen inte svårt att hitta skälen till att shitler fick pengar till sin kampanj och att “bankerna” var en stor del av det..

  Om sedan de inkommande verkar rika, så kan de ju faktiskt varit det. Mest till livet och sin kultur. Att de jagas av krafter som vill utveckla fattigdom, med hjälp av religion i gamla förryckta kläder verkar gå rasisten helt förbi som all annan väsentlig information.. Det får dock växande fattigdom, sämre villkor och utsatthet att svida än mer.

  “Öppna edra hjärtan” var verkligen ett effektivt salt i såren av den som släppt ut vattnet som höll det mesta flytande… SD tackade för röstvärvningen, mora(lra)set gick ännu “smidigare”..

  Självklart vill bankerna verka givmilda i denna värld. De sänkte ju räntan när de korporativa bankerna gjorde succé och hotade deras ingrodda verksamhet. Då var riksdagen snabb med att införa regler som räddade både face och förtjänster på nolltid och gav straffräntan sina rätta anletsdrag. Undra på att troende muslimer utgör ett hot i denna bankvärld, de är ju lika säkra som vi på att ränta är ett brott och en synd.. Så leva vi alla i en slags religion trots allt och Sd odlar sina talibaner i den magra, torra jorden..

  Rasisten har ju inget gemensamt med någon vilket ju är en såväl beklämmande existentiell position, som det sedan styr alla val. De känner inte igen sig själva i andra ens..

  Förmågan att förlora allt är onekligen ingen tillgång när alla människor kunde enas mot de egentliga destruktiva vinstintresserade krafterna.. Att vara sin egen värsta fiende kan bara ses som en tillgång i kompakt mörker.

 • Hej Anders. ” Problemet är som du säger….så vidare. ”

  De enda som talat om för barn att de “inget duger till” är deras föräldrar. De enda besvikelserna över livets orimlighet har oftast formats av föräldrarna.. Därav finner de aldrig sin rikedom eller sina möjligheter heller och godheten blir en saga och kan misstas för skattesänkningar såväl som ett jobbskatteavdrag..

  Varenda konflikt idag, även de som leder till grovt våld och död handlar om avundsjuka och missunnsamhet. Stockholmsdebaclet gör alla betraktare rörande eniga om att avundsjuka och missunnsamhet stod stämplat i pannorna på riksdagsföreträdarna.

  Vi har bott i ett land där de flesta kunde lyckas, men om man förslösat sina resurser och möjligheter med skräpmat och kultur ur samma soptunna är ju ansvaret för det inte några utpekade syndabockar.. Inte multikulturen heller. De skaffar tydligen barn för bidragens skulle medan den ursinnige svensken inte ens kan det.. Negationerna hjälper iaf moralen att rasa.

  Själv är jag åsyna vittne till hur mitt liv, min verklighet att lyckas, att ha förmåga, att vara nöjd, måste smutsas ner med förtal, med trakasserier, med sabotage av inga andra grupper än rasister och missnöjets blodtörstiga hyenor. Två våldsamma misshandelsförsök senare, tjugo års falsk tillvitelse och en polis som envisas med att utreda mig istället för brottslingarna och de ständiga brotten är jag säker på att Tarsys gjorde allt för att dölja ett digert systemfel och hur ett rasistiskt parti kan ha sådan framgång i denna värld om blott man ljuger.

  Hur sedan vårdapparaten omhuldar 30 år gamla ineffektiva diagnoser adderar inte mindre till hjärtbesvär och sömnsvårigheter. Sökte jag hjälp och fann den för länge sedan, vill den inte ge mig erkännandet av att redan som svårt sjuk förstå vad jag bäst behövde.. Det skulle ju se ut som en oändlig skandal. Om den som söker verkligen finner måste ju de trista erfarenheterna döma ut fyndet som en lögn..

 • Hans Sternlycke är en entusiastisk förespråkare för att man skall utnyttja dem som imperiet förstört livet för på annat håll. Sternlycke är alltså en skamlig imperialistlakej.
  Och SD mfl pekar på kostnader därför att argumentet är begripligt oavsett om man vet säkert. Jag är inte säker på långsiktiga konsekvenser ekonomiskt men imperialisterna plundrar de områden varifrån folk flyr så imperialisterna tjänar i vart fall storkovan.
  Detta vill den nyttige idioten Sternlycke hjälpa till med.
  Som Castropollux nämner är ett motiv som imperialisterna delar med Sveriges Usa-kramare att de vill rusta ner levnadsvillkoren.
  Jag är säker på att det finns en djupt känd och naturlig önskan att bevara Sveriges ursprungliga befolkningsprofil, etniskt och kulturellt och det argumentet underkänns av mediaetablissemanget som definierar det som rasism, trots att det ju är en omvänd rasism som utövas av främmande och hänsynslösa eliter som nu påtvingas europa DÄRFÖR ATT DE HATAR EUROPEERNA och avser att radera ut dem. Rasblandning är de rikas uttalade program för massorna. Och målet är därefter att minska jordens befolkning kraftigt.
  Men de rika eliterna själva vill inte rasblandas.
  Invandrarmassorna är offer liksom europas länder. Lösningen är inte att göra som Usa och resten av den globala eliten vill utan i st att reversera det som nu pågår.
  I am Hungary.

 • Det finns en myt om att Sverige skulle vara rikt eller gå bra ekonomiskt. Det stämmer inte alls. Sverige har istället den största husbubblan och lånespiralen av alla länder. När saker börjar vända neråt, kommer baksmällan att drabba oss hårdast av alla. Det är bara att titta på belåningsgraden på små och medelstora företag, eller hur mycket lån privatpersoner har för att förstå att vi snart är ett tredje världen land. Ja, så illa är det faktiskt. Det finns egentligen inget av större värde i detta land, som skulle medge dessa höga lånenivåer.

 • Castor: Problemet är som du säger att generationer av svenskar har intalats att de inte kan något, är mindre värda, inte skall tro att de är något och så vidare. Detta föder en ond spiral där den egna känslan för rätt och fel ignoreras och individen letar efter moralen bland yttre ledare.
  Vidare luras folk att tro att det saknas resurser, vilket i gemene mans sinne är likvärdigt med pengar. Men pengar är bara en måttstock, en sorts tumstock eller linjal.
  Inget mer.
  Och man slutar ju inte bygga hus för att man får slut på meter.
  Det är kanske dags att fundera på hur man skall använda den nuvarande tumstocken, om den nu alls behövs. Kanske är det dags för begreppet hushållning istället, och efter hand fasa ut begreppet ekonomi?

 • En rad föll bort. Det kommer inte ske någon uppgång för kvarnen malt färdigt. Ingen kommer framstå som en tillgång förrän vi fått “slaveriet” och godtycket på arbetsmarknaden återinfört.

 • Ett av felen med resonemanget Sternlycke för å bankernas vägnar är ju att Arbetsrätten, anställnings- o trygghets-avtalen o välfärden inte är till oigenkännlighet söndermald än. Var viss om att regin och manus i Tysklands svartbruna scenario inte nått full kraft förrän inga val längre fanns. När väl stöveln var etablerad på maktens taburett kom industrimagnaterna hem som hundar och kissade in sina gamla revir.. Med påståendet om de som strävat och kämpat under ekonomisk depression hade förstört landet. Att det sedan regnade pengar till allt gjorde ju trollslaget så välkommet att ingen funderade på hur det hängde ihop.. Lånta pengar kan vara som lånta fjädrar. Inget går på djupet.

  En sak är tvärsäker, inte en enda rasist har lyckats berika mig av de som framträtt “in the swedish flesh”. Varken på lokal nivå eller i de mördande kommentarsfälten. Självhatet är enastående utbrett och det blir ju svårt att se värdet i någon annan, i kultur, i personlig utveckling, etnicitet, när mörkret, hopplösheten och framtiden i det egna sinnet är så kompakt.

  Det är ingen konst för en slipad framtid att sälja ut det vi haft och har för en spottstyver, mala ner all implicit verksamhet som betalade sig själv till att istället bekostas, när flertalet av dessa inte kunde känna värdet eller möjligheterna de ägde och hade i sig själva. Så när valet tolkas som mellan två hötappar så lyckas situationen skapa fler åsnor än vad skaparen själv skulle komma på tanken att göra.. Att det nu saknas resurser skulle alltså bero på migrationen???? Ingrid Carlqvist kanske har rätt! Ingen märkte något. Inte ens Ingrid..

 • Det han skriver är mycket felaktigt. Enligt dessa teorier skulle en större mängd människor skapa större välstånd? Tvärtom så har länder med många invånare det svårt med ekonomin. Det är fler som ska dela på resurserna. Kina, Indien?
  Det enda som stämmer är att den totala mängden skattepengar, samt BNP kommer öka. Men att vi blir rikare, stämmer inte alls. Mängden resurser eller egna pengar för varje enskild person här i landet kommer istället att krympa. Det blir mindre med pengar för den enskilda individen. Ekonomer kallar det för BNP per capita. Märkliga teorier om att staten kan skapa obegränsat med pengar är inget som någon ekonom skulle hålla med om.

 • Artikelförfattaren avslöjar det stora hålet i sin argumentering när denne anför att “staten kan skapa sina egna pengar” när han viftar bort dem lilla detaljen att det trots allt kostar pengar att ta emot dessa “flyktingar”.
  Det kan stater nämligen inte alls, alltsedan “våra” politiker skrev på Mastichtfördraget att stater måste låna pengar av privata banker!
  Alltså är vi supertorsk med evig skuldsättning (som växer) som belöning för vår idioti, och Sternlycke är grundlurad!
  Tyvärr är det fortfarande för få som är insatta i hur den globala bankirmaffian egentligen fungerar, och det får vi och kommande generationer sota för kopiöst.
  Att nämnda bankirmaffia är den makt som skapat flyktingarna, av just denna anledningen att tvinga länder att låna pengar är ungefär så girigt och vämjeligt som det går att gå!

 • Joakim Ruist – forskare vid Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet – beräknade i början av 2015 att “flyktinginvandringen” i Sverige 2015 skulle innebära en nettokostnad (intäkt – kostnad = underskott) som motsvarade 1,35% av Sverige bruttonationalprodukt. Denna beräkning är baserad på en ökning av ”flyktinginvandringen” 2015 jämfört med 2014 års nivå på cirka 70 000.

  År 2015 beräknas Sveriges bruttonationalprodukt uppgå till cirka 4 000 miljarder kronor, vilket innebär att ”flyktinginvandringen” 2015, utifrån denna beräkning och flyktingsinvandringsnivå, kommer att motsvara en nettokostnad på cirka 54 miljarder kronor.

  Jag ser verkligen fram emot de effektiviseringar, avbyråkratiseringar och andra åtgärder som kommer att matcha denna nettokostnad.

 • Jag vill inte reagera med åsikten om invandrare berikar oss eller ej.

  Det som jag reagerar på är att man tar som preferens en undersökning av banken Credit Suisse. Det är nämligen banker som skapar ekonomiproblem genom att de ger ut pengar enbart som lån! Enligt Carl Norberg betalar idag Sverige 50 öre i räntor från varje skattekrona.

  M.a.o. banken är ingen trovärdig källa att göra samhällsanalyser, eftersom bankerna inte har rent mjöl i påsen. Därför anser jag artikel byggd på bankens analyser för manipulation!

 • Sternlyckes artikel kan säkert leda till en intressant debatt. Det finns inga problem med att olika åsikter får komma fram i NewsVoice, eftersom denna publikation är ute efter hitta sanningen, inte en specifik åsikt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *