Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Geopolitisk och ekonomisk analys: Hela nationer och banker kan gå i konkurs

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 november 2015
- NewsVoice redaktion
Stockmarket börs - Foto: Crestock

Stock market - Börs - Foto: Crestock

ANALYS. I augusti publicerades på NewsVoice en artikel, i vilken vi pekade på en nära förestående ekonomisk kris och kommande börskrasch samt dollarkollaps. Sedan dess har de ekonomiska orosmolnen hopat sig allt mer och världens börser har fallit på bred front, om än inte med episka proportioner men ändå relativt kraftigt för att sedan återhämta sig lite grann.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan | Foto: Crestock.com

Börskurserna har pendlat extremt mycket – ena dagen har det varit fritt fall på börsen och nästa dag har det varit kraftiga börsuppgångar – ett omisskänneligt tecken på att den sedvanliga börsnedgången, den som regelmässigt infaller vart 7-8:e år, nu närmar sig.

Under den näst sista veckan i september har till och med ?experterna? och de etablerade ekonomijournalisterna skrivit om att det finansiella världsläget inte alls ser bra ut och att det finns fler länder som står i konkurskön eller som åtminstone har börjat få riktigt stora betalningsproblem på grund av sin skuldsättning.

I den här artikeln skall vi titta närmare på vilka nationer det är som är mer eller mindre konkursmässiga och vi ska även gå in på vilka mekanismer det är som gör att nationernas skuldproblem skjuts på framtiden och hur problemen skulle kunna undvikas.

Tryckpressarna går för fullt

Bland ekonomiska analytiker har det under de senaste åren talats mycket om att USA har uppenbara problem att klara av att betala sina räntor på den enorma statsskuld som landet har byggt upp, framförallt under 2000-talet. I genomsnitt är varje amerikan, på basis av statsskulden, skyldig omkring 500 000 svenska kronor. Till denna skuld kommer privata lån och företagslån.

Federal Reserve, FEDSkuldsättningen i USA har lett till att Federal Reserve sedan år 2006 trycker upp dollarsedlar som aldrig förr, med en hastighet som gör att man närmast kommer att tänka på Weimarrepubliken under 1930-talet och den hyperinflation som ledde till att den tyska marken blev värdelös.

Tysklands överproduktion av pengar berodde på att landet efter det första världskriget av de segrande länderna hade ålagts att betala ett orealistiskt högt krigsskadestånd – ett skadestånd som i praktiken var omöjligt att betala tillbaka och som var ägnat att få Tyskland att gå under.

Dollarn kan inom kort komma att gå samma öde till mötes som den tyska marken på den tiden. Det handlar nu bara om att omvärlden ska upptäcka hur mycket dollarsedlar som det verkligen finns i omlopp. Penningmarknaden håller på att bli mättad på dollar och en hyperinflation för dollarn kan ligga mycket nära i tiden och kanske inträffa redan i år.

USA:s regering gör vad de kan för att hålla dollarn levande. Så länge räntenivåerna pressas ned av FED, så kan USA låna mer pengar och skjuta återbetalningarna av de tidigare förfallna lånen på framtiden. USA:s regering höjer ständigt lånetaket – inte för att de vill göra det, utan för att de måste för att kunna betala sina räntor. USA lånar numera till att betala landets skuldräntor. När FED väl tvingas höja räntan, så kommer luften snabbt att gå ur det amerikanska luftslottet.


 

Mediaklipp-nov2015-Kina-USA-Ryssland-kalltkrig

Handelskrig, kallt krig, psykologiskt krig

När Tyskland nyligen signalerade att landet ämnar lämna NATO och även stödja Ryssland i kampen mot ISIS (som enligt presidentkandidaten och republikanen John McCain är skapat av USA), så kontrade USA med att genast smutskasta Volkswagen och sprida desinformation om biltillverkaren i ett försök att sänka den tyska ekonomin [se mer om handelskrig].

USA:s krafter inriktades alltså mot att slå till mot navet i tysk produktion – bilindustrin. Även BMW har angripits av amerikanerna. På detta sätt försöker USA:s regering att vilseleda världens befolkningar och flytta fokus bort från den amerikanska krisen och sanningen om de amerikanska intressena.

Kina erbjöd nyligen USA hjälp mot ISIS men den hjälpen ville USA inte ha. USA har ju både skapat och fonderat ISIS med ambitionen att skapa oreda och otrygghet i världen, så att människor skall bli skräckslagna och därmed enkla att styra – det är enkel psykologi. Under Jade Helm 15-operationen posterade Ryssland en del av sin örloggsflotta i den Mexikanska golfen och Kina positionerade å sin sida den kinesiska örlogsflottan utanför den amerikanska västkusten. De två jättarna har nu insett att USA utgör en risk mot världsfreden.

Även Frankrike och Italien är nu motiverade att lämna NATO och riskerar även de att därför råka illa ut om USA bestämmer sig för en vedergällning mot dem.

Med ett historiskt facit i hand ser det inte bättre ut än att USA med alla medel försöker att härska genom att söndra. Sedan det andra världskrigets slut har USA startat, katalyserat, understött och deltagit i ett femtiotal krig och väpnade konflikter. När länder har inlett ett alternativ till den amerikanska dollarn, så har USA inriktat sig på vedergällning. De länder som har fått erfara det är bland annat Irak och Libyen, vars ledare har likviderats, vilket propagandistiskt har basunerats ut över världen som att USA velat ge länderna efterlängtad demokrati.

Märkligt nog har alla ingripanden från USA:s sida föranletts av att målnationen har försökt att bryta sig ur petrodollarns järngrepp. Irak började sälja olja mot Euro och i Libyen hade Muammar al-Gaddafi upprättat en gulddinar och ämnade sälja olja i utbyte mot guld. Det dröjde inte länge förrän Libyen invaderades av petrodollarns försvarare – USA.

I stort sett samtliga krig som USA har deltagit i efter det andra världskriget, har startats utan något sådant beslut i kongressen. Dessa krig utgör alltså ett brott emot den amerikanska konstitutionen och de ansvariga skall således ställas inför rätta men eftersom de själva styr det amerikanska domstolsväsendet, så kommer ingen sådan rannsakan att komma till stånd.

I någon internationell domstol kommer de ansvariga inte heller att åtalas för brott emot mänskligheten, eftersom USA äger FN och därmed åtnjuter en form av veto och således kan bestämma över vad som skall och inte skall föras upp på FN:s agenda.

Enligt amerikanska toppolitiker så är Al Qaeda och ISIS skapade och fonderade av USA. Målet med dessa gruppers terrorverksamheter är att sprida skräck så att en världsregering kan bildas samt att i och med flyktingsströmmarna skapa kaos och bryta sönder de strukturer som länderna bygger på, främst i Europa.


 

Vapenindustrin Grekland Europa

Många problemländer i världen

Bland världens länder finns det många andra nationer som har i stort sett lika stora ekonomiska problem som USA – ja, till och med ännu större problem!

Att den grekiska ekonomin kollapsade tidigare i år känner de flesta till. Grekernas statsskuld per medborgare är i dag ungefär 325 000 svenska kronor (jämför med den svenska statsskulden på omkring 140 000 kronor per capita). Det är alltså drygt 175 % av grekernas årliga bruttonationalprodukt per capita som grekerna är skyldiga på grund av att den grekiska staten inte har klarat av att planera landets (befolkningens gemensamma) ekonomi. Varje grek är, oavsett ålder, genom den grekiska staten följaktligen skyldig 1,75 årsarbeten och Grekland ligger nästan i topp i världen vad gäller statsskuld per invånare.

Det finns dock ett land som har en betydligt större statsskuld per capita – nämligen Japan. Japan leder låneligan i världen. Varje japan är via den japanska staten skyldig omkring 250 % av den årliga bruttonationalprodukten. Det innebär att den japanska staten har lånat ungefär 760 000 kronor per japansk medborgare.

Lånen är avsedda att vara till för japanernas välfärdsbyggnation – för det är just till välfärden som ländernas regeringar lånar pengar – åtminstone borde det vara välfärden som det lånas till! Sanningen är dock den att många länder slösar bort pengarna på sådana projekt som inte alls tillför något till välfärdsbyggandet.

De länder som har lånat mest i förhållande till bruttonationalprodukten är:

Japan, Grekland, Jamaica, Libanon, Italien, Portugal, Eritrea, Kap Verde, Irland, Bhutan, Grenada, Cypern, Belgien, USA, Barbados, Gambia, Singapore, Antiqua och Barbuda, Spanien, Frankrike, Egypten, Storbritannien, Jordanien, Österrike, Kanada, St. Lucia, Slovenien, Island…

Bland dessa nationer återfinns flera länder som redan tidigare har haft stora ekonomiska problem. Grekland, Italien, Irland, Cypern, Spanien och Island har haft djupgående ekonomiska kriser med såväl valuta-, som börs- och bankkrascher.

Det senaste landet, i raden av problemländer, som har skapat tidningsrubriker är Portugal och vi kan nog förvänta oss att portugisernas kris fördjupas inom kort.

Belgien, USA, Frankrike, Storbritannien, Österrike och Kanada står på tur och kommer troligtvis även de att bli offer på grund av sina politikers osunda planering av ekonomin. USA har redan avslöjats beträffande landets stora ekonomiska problem och det är bara en tidsfråga innan dollarn kollapsar. Även Euron är föremål för en framtida värdeminskning med allt vad det innebär.


 

Marriner S. Eccles - Federal Reserve Building

Hur har länderna klarat sig så pass länge?

Världens länder och deras respektive ekonomier styrs av ett fåtal extremt stormrika individer vars mål är att bli ännu rikare på bekostnad av alla andra. Federal Reserve, en privatägd bank, maskerad i skepnad av en statlig institution, styrs av sådana intressenter och under de senaste åren har ?Fed? tryckt ned räntan för att USA fortfarande skall klara av att betala räntorna på sina lån och skulder.

Bild: Eccles Building, Washington, D.C. – Federal Reserve högkvarter | Foto: J Barta: Wikimedia Commons

Om ränteläget skulle öka bara lite grann – då skulle ekonomin braka ihop ganska snart och det finansiella läget skulle därmed bli ohållbart för många nationer.

Federal Reserve styr det mesta i världen – Världsbanken, Europeiska Centralbanken med flera betydande finansinstitutioner. Familjen Rothschild är den finansiella mogul som, på ett eller annat sätt, styr dessa med flera finansiella institutioner, oftast genom direkt ägande. Familjen Rothschild styr de flesta av världens centralbanker och familjen påverkar därmed ränteläget. I vissa länder ägs centralbankerna inte alls av staten.

Sådant är förhållandet till exempel i USA. Federal Reserve innehar rätten att trycka upp pengar och lånar mot en årlig ränta ut de upptryckta sedlarna och mynten till USA:s regering. Det innebär att ?Fed?, eller snarare sagt de som äger ?Fed?, tjänar stora summor på det amerikanska folkets bekostnad. Om USA behöver mer pengar, så trycker ?Fed? bara upp dem, sade den före detta Fed-chefen Alan Greenspan i en TV-intervju.

Ett sådant penningproducerande är givetvis inflationsdrivande och USA står inför ett avslöjande som kommer att innebära en hyperinflation för den amerikanska dollarn. Frågan är bara när detta kommer att inträffa. Många analytiker är förvånade över att det ännu inte har skett men det beror delvis på att ?Fed? lyckas hålla räntan nere på en låg nivå. Man manipulerar även all statistik och ett bra exempel på detta är att om man varit arbetslös ett år så avförs man från arbetslöshetsstatistiken. Den verkliga arbetslösheten beräknas ligga en bit över 20% samtidigt som den officiella bara säger 5,5%.

Ränteläget har under de senaste femton åren varit relativt lågt och styrräntorna i världen har successivt pressats ned. Det låga ränteläget har sin grund i att de mest skuldsatta nationerna måste klara av att betala räntorna på de lån som ligger till grund för statsskulderna i de olika länderna. Det har nu gått så pass långt att många länder inte längre klarar av att ens betala sina räntor trots det extremt låga ränteläget.

I och med att länder inte klarar av sin skuldbörda, så drar de ned på den välfärd som en gång i tiden skulle byggas upp med hjälp av lånen. Skatterna höjs och arbetslösheten ökar med minskade statsintäkter och en minskad välfärd som följd. Lånens ändamål har i förlängningen således fått motsatt effekt.


 

 

Det låga ränteläget driver upp börser och finansiell spekulation

Stockmarket börs - Foto: CrestockNär bankerna inte längre erbjuder någon ränta på insatt kapital, så tar spararna ut sina pengar från banken och investerar dem hellre, med ökad risk, i aktier, aktiefonder, optioner, derivat och liknande. Världens börser är inte längre enbart investeringsinstitutioner för de börsnoterade företagen utan börserna har i vissa stycken blivit veritabla casinon och många lånar dessutom till sina investeringar och till sitt börsspelande på precis samma sätt som på 1920-talet.

Bild: Börs via smartphone – Foto: Crestock.com

Börskurserna drivs numera successivt upp till orealistiska nivåer av en ständigt tilltagande euforisk handel som även drivs på av aktiemäklarna som eftersträvar så många transaktioner som möjligt på börsen och handeln i dag är helt identisk med den handel som pågick i USA i slutet av 1920-talet.

De kinesiska börskurserna motsvarar de börsnoterade bolagens årsvinst multiplicerat med 50. Det borde ligga på 10-15 gånger den årliga vinsten men eftersom ränteläget är så pass lågt som det är, så betraktar många varje investering som klart mycket bättre än att ha pengarna på banken till nollränta, även om det i vissa länder för närvarande råder deflation (det vill säga att valutornas värde ökar och kostnadsläget minskar).

När de upp-haussade börskurserna väl rasar, så förlorar vissa investerare allt sitt eget investerade kapital och de blir dessutom i många fall skyldiga bankerna stora summor. Bankerna måste då höja sina räntor för att täcka sina kreditförluster; och ju fler som går i konkurs och som inte kan betala tillbaka sina skulder till sina långivare, desto högre skjuter räntorna i höjden.

Om det samtidigt kommer fram att ett land har tryckt upp en massa pengar – ja, då uppstår även en valutainflation som gör att valutan, på grund av sin rikliga tillgång, minskar i värde i förhållande till andra valutor. För att kompensera den ytterligare förlusten, så höjer bankerna räntan ytterligare ett snäpp och därmed får de låntagare som kan betala tillbaka sina lån och sina räntor, stå för börsförlorarnas konkurser.

Bankerna bestämmer själva över vilken ränta som de sätter på sin in- respektive utlåning. Reporäntan/rikträntan/styrräntan är endast en rekommendation men den påverkas i sin tur delvis av bankernas önskemål, i synnerhet i de länder där bankirerna sitter i regeringarna eller har försänkningar bland makthavarna. Sådant är läget just nu i USA och har varit sådant där i åtminstone 90 år.

När den oundvikliga kraschen väl inträffar så kommer guld- och silverpriserna troligtvis att skjuta i höjden med raketfart. De har redan börjat stiga betydligt. Det finns endast 10 gram guld per invånare i världen och ännu mindre silver – bara 2 gram per individ. Silvret står i dag i omkring 4 kronor grammet, guldpriset ligger på lite drygt 300 kronor grammet.

Många ädelmetallhandlare anser att förhållandet borde vara åtminstone 1:20 i stället för, som nu, 1:80. Så, det finns en möjlighet att silverpriset kan skjuta i höjden betydligt mycket mer än guldet. Silver bryts numera inte primärt utan utvinns enbart som en biprodukt när man bryter andra metaller. Att bryta enbart silver skulle vara betydligt dyrare än att bryta guld eftersom förekomsten av silver jämfört med guld endast är ungefär 1:4. Guldpriset är i dag dessutom kraftigt nedpressat och guldgruvorna drivs med förlust.

Trots att guldpriset ligger så pass lågt som det gör, så är det ändå nästan helt omöjligt att köpa investeringsguld i till exempel Storbritannien. Vissa guldhandlare har uttryckt att guldpriset kan komma att öka med 15 gånger på relativt kort tid.

Kina har under de senaste åren köpt upp enorma mängder guld men har även bunkrat upp med dollarsedlar som kan komma att bli helt eller näst intill värdelösa när det väl blir uppenbart att USA:s ekonomi och den amerikanska dollarn inte längre håller måttet.

Guld och silver är dock, när allt kommer till kritan, de investeringsobjekt som historiskt sett har bibehållit sitt värde bäst.

Sveriges Riksbank äger därför en hel del guld – vår svenska guldreserv. Problemet med den guldreserven är att den förvaras i USA i stället för i Sverige och frågan är om det guldet verkligen kommer att finnas kvar i fysiskt skick i händelse av en dollarkollaps. Det är naturligtvis viktigt att Sverige snarast tar hem sitt guld till Sverige, annars riskerar Riksbanken att luras på samma vis som den tyska staten har lurats.

Tyskland krävde redan för något år sedan ut sitt guld men fick till svar att det inte gick att omedelbart få tillbaka allt utan att landet måste vänta några år. Att äga något som finns på andra sidan jordklotet är inte särskilt förtroendeingivande, i synnerhet inte om den platsen, på andra sidan jorden, skulle råka bli en krigszon.

Enorma mängder guld försvann redan i och med 9/11-attacken mot World Trade Center i New York, vilket indikerar att det inom den amerikanska staten finns grupper av människor som är beredda att stjäla guldet när läget blir skarpt.


 

Vad kommer att inträffa? – Fastighetsprisras, bankkonkurser, låneindrivning

Bankrupt - Foto: Crestock.comNär börserna kraschar och räntorna stiger – då blir det många som inte kan fortsätta att betala räntor och amorteringar på sina huslån. De exekutiva auktionerna kommer då att öka i antal och fler kommer i sådana fall att tvingas att sälja sina hus. Med ett ökat utbud av prospekt på fastighetsmarknaden så kommer fastighetspriserna att sjunka – denna gång mycket kraftigt och dessutom under en mycket lång tidsperiod.

Bild: Bankrupt – Foto: Crestock.com

Det finns ekonomiska analyser som pekar på att huspriserna, från och med i år, kan komma att sjunka framöver, under loppet av nästan 20 år i ett svep. Man skall i sammanhanget komma ihåg att tomt- och fastighetspriserna successivt har trissats upp under loppet av nästan etthundra år.

De som fortfarande har sina pengar på banken riskerar att förlora dem om banken går i konkurs och risken för bankkonkurser är nu påtaglig även i Sverige. I och med att banker går i konkurs, så slutar kontokorten och uttagsautomaterna att fungera och spararna kan då inte betala för sina varor, såvida de inte har kontanter.

Affärerna säljer därmed mycket mindre och måste då dumpa sina priser varvid det allmänna prisläget går ned, allt baserat på att privatpersoner och företag inte har några pengar att handla för. Detta visar på sårbarheten i ett system där det i huvudsak finns digitala pengar och uttagsautomater i stället för bemannade kassor i bankerna.

Sparpengar kan gå förlorade – men inte dina lån!

Enligt ett beslut i EU i fjol, så omfattas inte banken Nordea fullt ut av insättningsgarantin. Spararna riskerar därför att förlora sina pengar om banken skulle gå i konkurs. Pengarna i andra banker, främst i de små bankerna som omfattas av insättningsgarantin, har ett bättre skydd men om många banker skulle gå i konkurs, så skulle staten kanske inte komma att ha råd att betala ut garantibeloppen. Dessutom skulle en sådan utbetalning ta tid och sparare kanske måste vänta på sina pengar i flera månader.

De som har lånat pengar blir, i händelse av en konkurs, dock inte befriade från sina lån. Skulden för ett lån förs i sådana fall över till konkursboet för den konkursdrabbade banken. Så, en sparare som samtidigt har ett huslån i samma bank, kan alltså förlora alla sina insatta medel men fortfarande vara skyldig bankens konkursbo hela beloppet för det lån som vederbörande har på huset samtidigt som spararen inte har några pengar kvar att betala tillbaka lånet med.

Det finns en uppenbar fara med att låna pengar och att leva utöver sina egna tillgångar. De som har lånat pengar till sin konsumtion är således inte fria. Att låna pengar är i sig ett risktagande, såväl för långivaren som för låntagaren.


 

Hur skall en sund ekonomisk politik föras?

Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)En ekonomisk politik skall givetvis föras till förmån för befolkningen och inget annat. En grundförutsättning för att kunna upprätthålla en sund politik är att staten inte bygger upp någon artificiell välfärd som i längden kostar mer än den smakar. Regeringen skall tjäna befolkningen och syftet med en regerings arbete skall vara till hjälp för folket.

Bild: Anders Sultan och Michael Zazzio – Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

En regering skall, liksom riksdagen, vara folkets förlängda arm och inte motverka eller förtrycka befolkningen eller befolkningens intressen och möjligheter till överlevnad. Regeringens ekonomiska politik skall alltså inte gå ut på att staten skall låna pengar och därmed skuldsätta sitt folk.

Skatterna skall vara de enda inkomsterna som en stat skall ha och de får inte vara för överdrivna eftersom det genererar en ökad arbetslöshet. En stat skall inte spekulera och inte heller låna ut pengar till en ränta som medför att befolkningen får betala ett överpris för sin välfärd och därmed ge ökad rikedom åt de långivare som lånar ut sina pengar till staten. Staten skall helt enkelt inte låna pengar!

För att förebygga sådana ekonomiska problem som nu har uppstått i världen, så måste alla länder själva förfoga över sin penningproduktion. Valutor får inte heller vara föremål för spekulation och därmed kunna påverkas av enskilda, extremt rika intressenter. Kursen för den ryska rubeln åkte nyligen berg- och dalbana, en resa som en enskild penninghandlare tjänade enorma summor på – pengar som den ryska befolkningen har förlorat.

Den svenska valutan var föremål för samma mekanism och spekulation på 1980-talet, vilket ledde till att staten var tvungen att devalvera kronan för att senare låta den börja att flyta fritt. Det förlorade det svenska folket pengar på men en enskild penninghandlare tjänade åtskilliga miljarder på samma kursfall – en vinst som alltså togs direkt ur Sveriges medborgares fickor.

För att kunna skapa ett tryggt och ekonomiskt stabilt system i världen så måste alla valutor i världen knytas till varandra och valutornas värde måste dessutom baseras på de enskilda nationernas bruttonationalprodukter, befolkningsstorlek och tillång på pengar.

För att detta skall kunna fungera så måste det inrättas en internationell övervakningsmyndighet och en internationell domstol som har mandat att hantera överträdelser av ett sådant internationellt regelverk.

Ett sådant regelverk skulle lägga grunden för en stabil världsekonomi och en finansiell trygghet för världens olika folk. Samtidigt skulle ett sådant regelverk förbjuda nationer att låna pengar. Välfärd kan enbart byggas genom att befolkningen utför sådant arbete som gynnar välfärden.

Välfärden består främst av:

  • en väl fungerande sjukvård,
  • god social service,
  • tillgång till information,
  • möjligheter till god utbildning och vetenskaplig utveckling,
  • produktion av giftfria livsmedel,
  • billig och miljövänlig energiproduktion,
  • en giftfri miljö, rent vatten,
  • en välutvecklad infrastruktur,
  • goda kommunikationer och
  • möjlighet för människor att träffas, mötas, utöva sina fritidsintressen och utveckla sig.

För att detta skall kunna bli verklighet, så måste befolkningen först och främst vara sund och frisk. En sund miljö-, hälso- och sjukvård är alltså en grundförutsättning för att ett sådant mål skall kunna uppnås. Det är ett mål som i grunden baseras på mänskliga rättigheter. En välmående nation kan inte bli någon verklighet om befolkningen är sjukdomsdrabbad.

Text: Michael Zazzio och Anders Sultan

Michael Zazzio
– tidigare arbetslivserfarenhet inom bankväsendet
– privatpraktiserande kliniker med specialinriktning på hörsel- och balanssjukdomar samt neurologi
– medicinsk forskare inom önh-sjukdomar, neurologi samt infektionssjukvård
– vetenskapligt råd i den spanska akademin AENORTA
– sakkunnig i juridik, vetenskapsteori och forskningsmetodik samt styrelseledamot i National Health Federation Sweden
– ordförande i föreningen SARA (föreningen ger ut tidskriften 2000-Talets Vetenskap)
– styrelseordförande i Ion Silver AB

Anders Sultan
– forskningsansvarig för kolloidalt silverforskning på Ion Silver AB
– uppdrag i National Health Federation Sweden
– uppdrag i föreningen SARA (föreningen ger ut tidskriften 2000-Talets Vetenskap)
– verkställande direktör för Ion Silver AB

Nästa artikel

I en kommande artikel skall vi beskriva svensk hälso- och sjukvård, vilka brister som för närvarande föreligger inom den och den lagstiftning som för närvarande styr den samt hur det på sikt skapar en ökad nivå av ohälsa bland befolkningen.

Vi planerar även att skärskåda och analysera bristerna utifrån ett ekonomiskt perspektiv och samtidigt visa hur aktiebolagsformen inom privatsjukvården och läkemedelsindustrin äventyrar patientsäkerheten och riskerar patienternas liv och hälsa. Inte minst kommer vi att påvisa vilken utbredd okunskap och okunnighet samt vilket genuint ointresse för hälso- och sjukvården som florerar bland såväl sjukvårdspersonal som tjänstemän inom regioner, landsting och på berörda myndigheter samt bland våra folkvalda politiker i såväl riksdag som landsting, regioner och kommuner.

Referenser

15 Juli – 15 sep 2015
?RT: Jade Helm 15: What you need to know about 7-state Pentagon super-drill

14 sep 2015
Washington Post: Remember Jade Helm 15, the controversial military exercise? It’s over.

4 sep 2015
First Coast News: Pentagon acknowledges reports of Russian ship off Georgia coast

4 sep 2015
CNN: Chinese navy ships entered U.S. waters off Alaskan coast

4 sep 2015
RT: Pentagon closely watching Russian ‘spying’ vessel off US coast – reports [Caribbean]

3 sep 2015
Fox News: Russian spy ship spotted near US sub base

2 sep 2015
Business Insider: The Pentagon is monitoring Chinese navy ships off the coast of Alaska — right as Obama is wrapping up a trip there


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: geopolitik