Kosttillskottsexpert Bertil Wosk: Bör man undvika antioxidanter?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 november 2015
- NewsVoice redaktion
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

Bertil WoskDen 8 oktober 2015 presenterades en ny svensk studie som påstås visa att antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare. Många har blivit oroliga och undrar om de nu ska sluta äta antioxidanter. Det skriver Bertil Wosk i en uppföljande artikel som knyter an till en tidigare debatt om antioxidanter med professor Martin Bergö vid Sahlgrenska Cancer Center.

Text: Bertil Wosk, kosttillskottsexpert och grundare av Holistic

Den 15 oktober skrev jag en replik med titeln ”Bergö-studien på musceller, antioxidanter och cancer inte verklighetsanknuten”. Den 19 oktober skriver Bergö en replik till mig, där han ställer två frågar till mig. Låt oss ta dem i ordning.

Fråga 1: Hur tänker du dig att ”mer naturliga” antioxidanter skulle kunna göra motsatsen och istället hämma en tumörcell? Om ditt resonemang är riktigt skulle dessa antioxidanterna få ändra sin verkningsmekanism.

Den medicinska forskningen präglas av ett mekanistiskt och reduktionistisk tankesätt. Det har sitt ursprung i fysikens utveckling från 1500-talet och framåt. Resultatet har blivit att man betraktar människokroppen som en maskin ungefär som ett gammeldags urverk där varje del gör en bestämd sak och processen är väldigt förutsägbar.

Det gav också upphov till att man inom den moderna medicinen hade uppfattningen att en sjukdom bara har en orsak och bara en bot, tex att diabetes beror på brist på insulin och boten är att tillföra insulin. Detta synsätt överges allt mer och man pratar i dag om att sjukdomar är multifaktoriella.

Det som skiljer Bergös och min syn på antioxidanter är följande: Att säga att ett ämne är en antioxidant är att beskriva en viss egenskap hos ämnet, dvs att den neutraliserar fria radikaler. Men ett ämne kan ha flera olika egenskaper vilket Bergö inte tar hänsyn till. Naturliga ämnen som vitaminer, mineraler, fytonutrienter har många olika egenskaper. Att vara en antioxidant är bara en av deras egenskaper.

När Bergö drar slutsatsen att alla antioxidanter är farliga vid cancer utgår han som forskare ifrån att en antioxidant neutraliserar fria radikaler och inget annat. Det kanske gäller för syntetiska antioxidanter men inte för naturliga. Om det bara handlade om att neutralisera fria radikaler så skulle det ju inte behövas flera tusen olika antioxidanter i naturen.

Många naturliga ämnen tycks både skydda mot uppkomsten av cancer, men också vara effektiva för att bekämpa en existerande cancer. Den förebyggande effekten tycks bland annat bero på deras antioxidativa effekt. Verkningsmekanismerna vid redan befintlig cancer är sannolikt andra.

Inom den medicinska forskningen har man hittills mest forskat på en sak i taget och helst på syntetiska molekyler. Problemet är att om man separerar ut en ingrediens ur helheten och gör studier på, så får man andra resultat än om man studerar hela komplexet.

Naturliga antioxidanter behöver inte ändra sin verkningsmekanism. De har förutom att neutralisera antioxidanter flera andra egenskaper. Låt oss ta några exempel.

Vitamin C är en vattenlöslig antioxidant. Men förutom att vara en antioxidant så har vitamin C hundratals andra uppgifter i kroppen enligt vedertagen medicinsk och biokemisk litteratur.

Vitamin E är en fettlöslig antioxidant, men behövs även för att skelett, hjärta och glatt muskulatur ska fungera optimalt. Det bidrar också till bildandet av röda blodkroppar och att upprätthålla nivåerna av vitaminerna A och K samt järn och selen. Det tycks också ha en positiv effekt på immunförsvaret, samt motverka Alzheimers och skydda mot diabetesrelaterade skador särskilt i ögat.

Dessutom består naturligt förekommande E-vitamin av åtta olika molekyler, fyra tokoferoler och fyra tokotrienoler. Den vattenlösliga syntetiska E-vitamin analogen Trolox skiljer sig väldigt mycket från naturlig E-vitamin med sina åtta komponenter. Bergö säger att de även använde sig av naturligt E-vitamin i sin studie. Det såg jag inte när jag läste studien. Jag kanske missade det, men vilken form användes då? Var det det fulla naturliga E-vitaminkomplexet?

Observera att även den E-vitamin som används i många kosttillskott består av syntetisk dl-alfatokoferol eller så kallad naturligt d-alfatokoferol. Men båda dessa saknar sju av det naturliga E-vitaminets åtta komponenter. Hur en studie läggs upp avgör ofta resultatet. Gör man studier med syntetisk dl-alfatokoferol får man möjligen liknande resultat som i studien med Trolox.

Fråga 2: Om du tycker det är fel att avråda högriskpersoner och cancerpatienter från att ta extra tillskott med antioxidanter, vilka studier förlitar du dig på som visar att antioxidanter i någon form har en skyddande effekt mot deras cancer?

Bergö frågar om det finns studier som visar att antioxidanter inte bara förebygger cancer utan även har positiva effekter på redan etablerad cancer. Jodå, det finns sådana studier. Några exempel.

Vitamin C

 • National Cancer Institute skriver att C-vitamin är effektivt vid cancer (referens)
 • C-vitamin har bland annat visat sig förlänga överlevnaden vid terminal cancer med fyra gånger jämfört med de som inte fick C-vitamin. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Prolongation of survival times in terminal human cancer, (referensoch Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: Reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. (referens)

Quercetin

 • Quercetin är effekttivt mot cancer och fungerar via olika mekanismer. Antioxidants and cancer III: Queretin. (referens)

Selen

Det finns väldigt många studier på selen och cancer.

 • Professor Björnstedt på KI, en av världens ledande experter på selen, har visat att selen förebygger cancer. Men också att selen många gånger fungerar bättre än cellgifter även vid diagnosticerad cancer. Selen kan bli framtidens cytostatikum. (referens)
 • Selen tycks vara effektivt även vid metastaserad cancer. Is selenium a potential treatment for cancer metastasis? (referens)

En mix av flera olika antioxidanter

 • Studie på en blandning av flera antioxidanter: Apparent partial remission of breast cancer in ’high risk’ patients supplemented with nutritional antioxidants, essential fatty acids and coenzyme Q10. (referens)
 • I en studie av patienter med så kallat adenom i tjocktarmen, en känd föregångare av kolorektal cancer, har det visat sig att ett dagligt tillskott med selen, zink och fyra vitaminer minskar återkommande adenom med 50 procent efter fem år.
  Studien: Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. (referens)

Kurkumin

En av de antioxidanter som fått mest uppmärksamhet på senare år är kurkumin, ett extrakt ur gurkmeja. Kurkumin visar sig både förebygga cancer men också vara effektivt vid etablerad cancer. Dessutom tycks den vara effektiv vid en mängd andra sjukdomar. Det finns hundratals studier på kurkumin, det är bara att botanisera.

 • En studie är denna. Therapeutic Roles of Curcumin: Lessons Learned from Clinical Trials. (referens) I denna studie sägs bla “curcumin, either alone or in combination with other agents, has demonstrated potential against colorectal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer, multiple myeloma, lung cancer, oral cancer, and head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC).”
 • Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively? (referens) I denna studie sägs bla “Our review shows that curcumin can kill a wide variety of tumor cell types through diverse mechanisms. Because of numerous mechanisms of cell death employed by curcumin, it is possible that cells may not develop resistance to curcumin-induced cell death. Furthermore, its ability to kill tumor cells and not normal cells makes curcumin an attractive candidate for drug development.”

I den ursprungliga pressreleasen säger Bergö att ”Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter”.

Med tanke på att cirka hälften av befolkningen någon gång drabbas av cancer så har minst hälften en stor risk. Men som Bergö också säger så visar studier att antioxidanter förebygger cancer. Om alla som har risk för cancer undviker antioxidanter så kan man förvänta sig att alltfler drabbas av cancer.

Bergö säger vidare i Sveriges Radio:

”Ålder i sig är ju den allvarligaste riskfaktorn för cancer, så ju äldre man är desto mer ska man överväga att inte fundera på sådana här kosttillskott.” (källa)

Men antioxidanter förebygger cancer och det finns gått om studier som visar att antioxidanter även förebygger och skyddar mot en mängd andra kroniska sjukdomar. Alla vill ju bli gamla och antioxidanter skyddar mot de flesta ålderssjukdomar inklusive cancer. Att avråda från antioxidanter till de som är äldre kommer att leda till att fler drabbas av både cancer och en mängd andra sjukdom. Det gynnar varken individen eller samhället. Det gynnar bara läkemedelsindustrin.

Vad Bergös studie har visat är att de syntetiska antioxidanterna NAC och Trolox i de doser som han använt påskyndar metastasering vid lungcancer. Det har jag inga invändningar emot. Men sen utfärdar Bergö en generalrekommendation till hela befolkningen att ingen person med diagnosticerad cancer ska ta tillskott med antioxidanter. Och ingen annan heller eftersom det finns en stor risk att det kan finnas cancerceller fast man ännu inte fått diagnosen, och dessa cancerceller gynnas av antioxidanter.

Det vore intressant om Bergö gjorde studier på cancer där han använder tex kurkumin, selen, quercetin och C-vitamin istället för NAC och Trolox. Det skulle sannolikt ge andra effekter.

Det finns gott om studier som visar att dessa ämnen har effekt på befintlig cancer.

Jag påstår inte att dessa ämnen motverkar befintlig cancer via sina antioxidativa effekter. Det är troligen via andra mekanismer. Problemet uppstår när man klassar C-vitamin, selen och kurkumin som antioxidanter och inte tar hänsyn till alla deras andra effekter. Och enligt det mekanistiska och reduktionistiska synsätt som den moderna medicinska forskningen domineras av idag, så leder Bergös studie, och andra liknande studier, till att dessa ämnen diskvalificeras. Slutsatsen verkar logisk men har ett inbyggt fel i sig. Sättet på vilket man designar en studie avgör resultatet på studien.

Resonemanget blir följande: Vi har gjort studier på syntetiska antioxidanter och visat att dessa gynnar spridning av befintlig cancer. Vi har även undersökt att detta uppkommer just på grund av dessa ämnens antioxidativa effekter. Vi har därmed visat att alla antioxidanter är skadliga vid cancer eftersom det är just den antioxidativa effekten som skyddar cancercellerna. Vi bortser ifrån om andra ämnen som kallas för antioxidanter även har andra mekanismer som är effektiva vid befintlig cancer.

Innan man går ut med en rekommendation mot att använda naturliga ämnen som bland annat har antioxidativa effekter, borde man göra en bedömning av hälsoeffekterna om människor tar tillskott av dessa naturliga ämnen, respektive om de inte gör det. Vilket ger det bästa utfallet? Jag vet inte om Bergö har gjort den kalkylen, men det borde han göra innan han går ut med en generalrekommendation till hela befolkningen.

De negativa konsekvenserna för folkhälsan med en sådan rekommendation går inte ens att överblicka. Jag hoppas att Bergö inser vilket ansvar han påtar sig i och med sin generalrekommendation.

Men Martin Bergö och jag är överens om en sak. Man bör avråda cancerpatienter från att ta NAC och Trolox.

Text: Bertil Wosk, kosttillskottsexpert och grundare av Holistic


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq