Maj Wechselmann: Referat från seminariet mot NATO i Riksdagshuset

publicerad 27 november 2015
- av NewsVoice
NATO

NATO

Seminariet i Riksdagshuset den 26 november 2015 mot NATO har kommit till på initiativ av aktionsgruppen "Nej till NATO" som bla representerades av Stig Henricsson Vänsterpartiet och Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred.

Referat: Maj Wechselmann

Det var ett seminarium med många kloka och inspirerade talare som alla fördömde tanken om ett svenskt medlemskap i NATO. 

Hans Blix,  före detta utrikesminister i Ola Ullstens folkpartistiska regering och senare generaldirektör för Internationella atomenergiorganet IAEA, påpekade att Ryssland inte utgör något hot mot Sverige, utan tvärtom är ganska svagt i det utrikespolitiska maktspelet.

Hans Blix och Sven Hirdman (som inte var med på seminariet) har samma åsikt (Hirdman är ju f. d. statssekreterare i Försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva och inte precis vänstermänniska).

Man kanske borde lyssna och fråga Blix och Hirdman om varför de efter alla år som förhandlare och officiella representanter för svenska regeringen, gör samma bedömning? (min anm: Frågan är om man ens kan kalla Ryssland för en ”regional stormakt” med sina ynka 8% av NATO:s militärutgifter).

Jonas Sjöstedt (ordförande för V) framhöll gårdagens turkiska nedskjutning av ett ryskt militärplan som argument för att vi absolut inte skall gå med i NATO - om det skulle komma till krigshandlingar mellan Ryssland och Turkiet måste vi som NATO-medlem genast ställa upp på Turkiets sida – och vad skulle detta få för politiska konsekvenser?

Riksdagseldamoten för Miljöpartiet, Valter Mutt, påpekade att samförstånd och samarbete bör prägla det nordiska området och beskrev det goda samarbete som just nu pågår på alla nivåer mellan nordnorska kommunerna och kvinnliga guvernören Marina Vasilievna Kovtun i Murmansk.

Starkast på seminariet var Maj-Britt Theorin, lysande klar och välartikulerat: Här kommer referat av det tal som hon kallar ”NATO EN KÄRNVAPENALLIANS”.

Theorin började med att ställa frågan:

”Vill du ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål i ett krig? Den frågan bör ställas till alla ivriga Nato-anhängare i riksdag och kommuner. Kärnvapen är konsekvensen av ett medlemskap i militäralliansen NATO. Skall vi acceptera att garantin för vår säkerhet ytterst blir amerikanska strategiska kärnvapen? Det vore en totalt förändrat svensk säkerhetspolitik vilande på kärnvapen. Ger det oss ökad säkerhet?

Sverige har sedan 1960-talet bedrivit en konsekvent anti-kärnvapenpolitik. Grundsynen har varit att kärnvapen inte ger säkerhet. Den som förlitar sig på sådana vapen blir mer utsatt för kärnvapenhot. Särskilt utsatta är stater som tillåter stationering av kärnvapen på sitt territorium. De blir betraktade som legitima mål för kärnvapenangrepp.

Den aktiva och framgångsrika anti-kärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet i under många år i FN, är inte möjlig att föra om Sverige blir medlem av NATO.

Det är viktigt att klargöra VARFÖR vi inte skall gå in i NATO och inte lämna fältet fritt för Dagens Nyheter och de borgerliga allianspartierna i argumenteringen för ett NATO-medlemskap.

Sverige måste finna kloka vägar att minska de ökade spänningarna i vårt närområde. Istället för vapenskrammel bör Sverige återta samtalen med Ryssland på alla nivåer.

Vad får det för konsekvenser för Sveriges alliansfrihet om Sverige knyts fastare till NATO genom Värdlandsavtalet? Något nej till utplacering av kärnvapen finns inte i Värdlandsavtalet.

Maj-Britt Theorin gick därpå in på detaljerna i värdlandsavtalet – djävulen finns alltid i detaljerna – hon avslutade:

"Frågorna till våra envetna Nato-anhängare måste därför envetet ställas: Varför vill du öka risken för att vi dras in i krig? Varför vill du avskaffa den handlingsfrihet som alliansfriheten ger oss? Varför vill du överge 200 år av framgångsrik fredspolitik? Vill du verkligen ha kärnvapen i din kommun och bli förstahandsmål vid ett krig?"

Gå med i Aktionsgruppen: "Nej till NATO" och börja samla namnunderskrifter mot ett medlemskap i NATO.

Referat: Maj Wechselmann