Nu släpps Mats Sederholms och Linda Bjuvgårds nya bok: Kollision

publicerad 13 november 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

"Kollision" av Mats Sederholm och Linda Bjuvgård,   2015Mats Sederholms och Linda Bjuvgårds nya bok “Kollision” är efterlängtad och nu ska den läsas, synas och debatteras, om den håller måtten. NewsVoice kommer att intervjua författarna och ställa svåra frågor. Undertecknad smygläser den redan nu, innan den nått ut i landet på papper. 

Sederholm Bjuvgård beskriver en kollision mellan den gamla världen och en ny, bättre värld.

Den gamla världen har satt strukturerna, normerna och alla begränsningarna får vårt nuvarande västerländska samhälle. Vi vet att politiken, media, myndigheterna, kontrollsamhället och kapitalism är tätt sammanflätade, men här ser lyckligtvis författarna inga konspirationer bara kausalitet och olika grupprocesser som producerar, konsumerar, övervakar, splittrar och tär på energier.

Boken handlar också om det nya, om en oberoende våg av folkliga protester som chockar etablissemangen till tystnad och författarna vill skissa på en bättre framtiden för alla resenärer.

NewsVoice återkommer snart med en eller flera intervjuer med författarna.

Torbjörn Sassersson

Bokens hemsida: Kollision.humancreations.se