Politisk Korrekthet – en välsignelse eller ett maktmedel för de som har makten?

publicerad 29 november 2015
- av NewsVoice

Nazi mass rally 1937
Bertil LindqvistBertil Lindqvist gör en historisk analys om den politiska korrekthetens olika ansikten genom den moderna historien. Den är långt ifrån enbart svensk utan används regelbundet av regimer för att styra beteendet hos hela befolkningar och för att förmå medborgare att bli varandras angivare och fängelsevakter. Den politiska korrektheten är en spegelbild av de som sitter vid makten,  men vad som är PK idag kan förändras över en natt.

Text: Bertil Lindqvist | Foto: Nazi mass rally, 1937

Vad är Politisk Korrekthet?

Den första gången jag kom i kontakt med Politisk Korrekthet var någon gång på 60-talet då jag läste George Orwells bok Djurfarmen. Boken är ju en framtidsvision av vårt samhälle där djuren iklädde sig medborgarnas roller och revolterade mot bonden och körde honom på porten. Det byråkratiska ledarskapet togs om hand av grisarna som också lärde alla fåren att på kommando (och ibland på fårens eget initiativ) skrika den Politisk Korrektheten: “Fyra ben är bra, två är dåligt. Fyra ben är bra, två är dåligt.”

Det fungerade bra ett tag, men så händer det som alltid händer med den Politisk Korrektheten. Grisarna lärde sig att gå på två ben. Fåren blev nu villrådiga, men de fick snabbt en ny ramsa av grisarna. Problemet blev nu att alla får kunde inte lika snabbt anpassa sig till den nya situationen utan blandade ihop sina ramsor.

Politisk korrekthet är en åsiktsriktning som speglar och glorifierar den sittande maktens värderingar. Ändras värderingarna ändras också den Politisk Korrektheten.

Det är lätt att tro att Politisk Korrekthet är något nytt som vi i Sverige har skapat, men så är det givetvis inte.

Den Politisk Korrektheten har funnits i århundraden. Läser man på Wikipedia, så ges man en definition som gällde förra veckan. Det är lite knepigt ibland att veta vad som är Politisk Korrekt, speciellt om politikerna tar rakt motsatta beslut än de tog tidigare.

För bara några månader sedan kunde man Politisk Korrekt och utan risk häckla SD´s förslag om flyktingpolitiken. Sedan DÖ-överenskommelsen kollapsade, har det blivit som om den Politisk Korrektheten simmar i ett vakuum och sedan regeringen nu gjort SD-politiken till sin egen, uppstår en hel del identitetsproblem (precis som för fåren på Djurfarmen). Om någon vecka kan den vara förändrad igen. Skulle vi jämföra det med vad som kommer att stå där imorgon (läs om 10 år) så skulle vi antagligen inte alls känna igen oss.

Ett rörligt mål i tid och rum

En rättvisande definition av begreppet måste ju inkludera tid, dvs. en definition som gäller även om 10 år. Det måste också inkludera rum och då menar vi ju var den Politisk Korrektheten gäller. … det handlar ofta snarare om att ha åsikter i samklang med den politiska elitens värderingar, eller det så kallade etablissemanget, än en verklig sanning.

Historisk överblick

För att få en inblick i var Politisk Korrekthet handlar om kan det vara bra att titta utanför vår egen lilla bakgård.

Sovjetunionen propaganda

Politisk korrekthet i Sovjetunionen

I Sovjetunionen hette den Politiska Korrekthetens smedja Partipresidiet och dess beslut återspeglades genast av Komsomol, som egentligen var en ungdomsorganisation som skulle uppfostra Sovjetisk ungdom enligt riktlinjer från det Sovjetiska Kommunistpartiet. Komsomolmedlem var man upp till 32 års ålder.

De unga indoktrinerades att var och en av dem endast var en kugge i det kommunistiska Sovjetunionens storfamiljsmaskineri och att personlig komfort var en styggelse. Därför såg Komsomol-medlemmarna bl.a. som sin plikt och skyldighet att eliminera alla delar av borgerliga kulturen från samhället.

Att vara med i Komsomol var givetvis frivilligt, men för de som valde att stå utanför denna skolning i den riktiga Politiska Korrektheten, var alla utbildnings- och karriärvägar stängda. En Komsomol-medlem skulle vara en god arbetare och göra sin plikt i att uppfylla målen i partiets 5-årsplaner och gärna utföra pionjärarbete utan betalning. Sist men inte minst, måste man i alla lägen hylla sina ledare och ange dem som uttryckte kritik.

Även efter Sovjetunionens fall överlevde många Politiskt Korrekta värderingar så som kampen mot sexuellt avvikande personer, vilket många säkert minns från senare års idrottstävlingar.

Politisk Korrekthet i Tyskland på 30-40 talet

Hitler Jugend, 1939Den tyska motsvarigheten till Komsomol hette Hitlerjugend och hade vissa likheter med Komsomol. I Hitlerjugend skulle alla Tysklands ungdomar vara med, givetvis frivilligt, men precis som i Komsomol var utbildnings- och karriärvägar stängda för de som inte fostrats på rätt sätt, i den påbjudna organisationen.

Där slutar likheten med sin ryska motsvarighet. I Hitlerjugend lärde man sig att kommunismen var ond, Judar var onda och att de själva visserligen skulle vara partiet troget, men att de skulle se sig själva som härskare. Sexuell avvikande, psykiskt sjuka och personer som avvek från den ariska härskarrasen var att betrakta som slavar om de ens förtjänade att leva. Detta var Politiskt Korrekt i Tyskland.

De nya tyska ungdomarna skulle vara ”snabba som vinthundar, sega som läder och starka som Krupp-stål.” Var det folkets vilja? Nej, det var maktens ord och kommer från ett känt tal av Adolf Hitler.

Ku klux klan

A scene from the 1915 movie The Birth of a Nation: Hooded Klansmen catch Gus, a black man portrayed in blackface by actor Walter Long. Photo: Wikimedia Commons

Politisk Korrekthet i USA

Det är bekant för nästan alla och en var, att USA fram till mitten av 1900-talet hade lagar om rasåtskillnad. Beroende på var man befann sig i USA såg den Politiska Korrektheten olika ut. I Sydstaterna var det fram till 1970-talet Politiskt Korrekt att misshandla, våldta och lyncha misshagliga färgade. Även om det lagliga stödet för detta hade tagits bort tidigare. Samtidigt var det i andra delar av USA inte Politiskt Korrekt. Där var det Politisk Korrekt att placera alla färgade längst bak i bussen och ha barer och restauranger dit bara vit fick gå.

Den starkaste Politiska Korrektheten under Andra Världskrigets början var att USA skulle stå utanför kriget. Det var Politiskt Korrekt att tycka så. Över några timmar den 7 dec 1941, blev det med ens Politiskt Inkorrekt att tycka så. Helt plötsligt blev det Politiskt Korrekt att tycka att man skulle gå med i kriget. Den som inte var tillräckligt snabb att anta de nya tankarna betraktades med misstänksamhet.

Under andra världskriget stred färgade tillsammans med vita, men man kunde som vit vägra att sova i samma förläggning som färgade, det var då Politiskt Korrekt.

Politisk Korrekthet i Sverige

En svensk tigerDet är ju ändå i Sverige vi lever och tittar vi på hur den Politiska Korrektheten har förändrats över tiden. Under Andra Världskriget tillät Svenska Regeringen att Nazityska trupper reste från Norge genom Sverige till Finland. För att undvika kritik startade man en kampanj i Politiskt Korrekthet med Tigeraffischen som samlande vapen. En svensk tiger och svensken teg om tyskarnas resa genom Sverige. Politiskt Korrekt, javisst gu´nåde den som andades om något annat.

Denna affisch kom till heders igen direkt efter kriget och svensken uppträdde Politiskt Korrekt igen och teg som muren. Inte alla dock. Några övergav den Politiska Korrektheten och uttryckte sig oppositionellt och demonstrerade mot beslutet. Så här var det:

Vid andra världskrigets slut flydde drygt 3000 soldater som hade stridit för Tyskland på öst-fronten till Sverige, där de placerades i interneringsläger. I juni 1945 begärde Sovjetunionen att dessa soldater skulle återbördas till Sovjetunionen. Den svenska samlingsregeringen gick med på detta. Den 17 november samma år blev överenskommelsen officiellt känd. De flesta av dem som skulle utlämnas var tyskar, och de överlämnades till Sovjetunionen i november-december utan att det väckte någon större diskussion i Sverige.

Den stora debatten kom att handla om 167 balter som fanns bland soldaterna. Sovjetunionen hade ockuperat de tre baltiska staterna 1940 och gjort dem till sovjetrepubliker. Därför betraktade Sovjet balterna som sovjetmedborgare och därmed som landsförrädare. Många var rädda att balterna skulle avrättas av Sovjet. Balterna inledde en hungerstrejk och lades in på sjukhus, varvid den svenska regeringen den 28 november beslöt att skjuta upp utlämningen av dem.

Flykt 1944 Baltikum
Bildkälla: Leht.se/flykt/1944

Utlämningsbeslutet utsattes för hård kritik i framför allt borgerlig svensk press. Den 23 november hölls en debatt om utlämningen i Sveriges riksdag, men med undantag av enstaka enskilda riksdagsmän höll partierna som hade ingått i samlingsregeringen fast vid utlämningsbeslutet.

Sveriges kommunistiska parti ville gå ännu längre och även skicka tillbaka de 30 000 civila flyktingar som kommit till Sverige från Baltikum i slutet av kriget till Sovjet.

Sanning eller maktens föränderliga lovsång?

Hur kan något som var Politiskt Korrekt 1944, dvs. skicka tillbaka flyktingar som riskerade dödsstraff, förändras till att bli tvärt om på 2000-talet? För bara några år sedan sa den Politiska Korrektheten att alla tryggt kunde fly till Sverige och bli väl omhändertagna när de kom fram.

Nu ska den Politiska Korrektheten förändras igen. ”Nu är vi naiva som tror att vi ska kunna ta emot alla”, säger stadsminister Löfven. Vad blir nästa förändring?

Slutsatser

Sanningen är att Politiskt Korrekt inte är någon sanning. Den Politiska Korrektheten är en spegelbild av de som sitter vid makten.

När makten byter åsikt blir den Politiska Korrektheten också förändrad. Ideologisk värdegrund är ett begrepp som trummats ut av media. En sak är säker, det är inte allmogen som har skapat den och den är dessutom föränderlig.

Åsikter som inte är Politiskt Korrekta är oppositionella och de är varandras motsatser.

Det som i en tid betraktas som god Politisk Korrekthet kan förändras över en natt. Alltså kan man inte sätta likhetstecken mellan Politisk Korrekthet och en god åsikt.

Det som är Politiskt Korrekt i Iran, Saudiarabien, Nordkorea, Kina, Israel och en mängd andra länder, behöver inte nödvändigtvis Politiskt Korrekt i Sverige, det kan vara så, beroende på vem som har makten för tillfället, det är nog de flesta överens om. Alltså stämmer inte den definition som allmänt sprids i vårt land om vad som är Politiskt Korrekt. Den skiftar med tiden i vårt land, och den skiftar i både tid och rum i den övriga värden.

Vem beslutar vad som är Politiskt Korrekt?

När man tänker efter så står det ganska klart. De som jobbar på Radio och TV och MSM (Main stream media) överlag vet att de måste vara politiskt korrekta av en enda anledning… och det är att man inte biter den hand som föder en. Uttrycker man sig Politiskt Korrekt får man kanske bli programledare, eller bara behålla jobbet.

Den som har ”fel ”åsikter, blir snabbt av med sitt jobb. (Lennart Ekdal, Marcus Birro m. fl.) Då är det väl bara en frågeställning kvar… vem är det som föder en som är Politiskt Korrekt?

Public Service

Public Service

När det gäller public service är det ganska enkelt vem som föder en. Det är staten, även om vi licensbetalare är med och dubbelfinansierar, men vi har inget inflytande på något i den vägen. När det gäller övriga media så delar Bonnier och Shipsted på resten, med Bonnier som lagt under sig den största delen av kakan och finansieras till väsentliga delar av skattemedel och biter inte heller den hand som föder dem.
Det är inte fel att kalla dessa artister journalister och kritiker för Maktens Språkrör.

Vem tjänar på detta?

Precis som Orwell skrev 1947 så är det makten som tjänar på Politisk Korrekthet. I Orwells bok är makten personifierad av grisarna, som är beroende av att massorna sjunger deras lovsång. Denna lovsång har oftast ingen verklighetsförankring… men ger legitimitet åt att kalla t.ex. pensionärer som vill ha ekonomisk rättvisa för rasister, allt i den Politiska Korrekthetens namn för att stärka den sittande makten som inte vill ge pensionärer ekonomisk rättvisa. Makteliten skapar genom Politiskt Korrekta utspel en falsk bild av de beslut som de tar.

Vi får inte heller glömma bort att många finner gemenskap i att vara en i mängden och okritiskt följa direktiven från Maktens Språkrör. Denna gemenskap får inte negligeras och är dessutom lätt att erhålla. Som enskild person behöver man inte tänka själv, utan överlåter på makteliten att bestämma vad individen ska tycka och uttala i olika sammanhang.

Ett tydligt exempel på hur den sittande makten utnyttjar dessa ”nyttiga idioter” är att skyla över sina brott mot Sveriges sjuka, fattiga och pensionärer. När dessa grupper som byggt upp Sverige med sitt arbete kräver ekonomisk rättvisa, skriker de politiskt korrekta… ”RASISTER, RASISTER!”

Man har helt enkelt tagit Stalins Politiska Korrekthet till sitt hjärta.

Riktlinjer från Sovjetiska Kommunistpartiets centralkommitté år 1943:

Högsta Sovjet - ????????? ?????”Medlemmar och frontorganisationer måste oupphörligen besvära, misskreditera och uttrycka sig nedsättande om våra kritiker. När motståndarna blir alltför irriterade, stämpla dem då som fascister eller nazister eller antisemiter…. (Rasister har den svenska Politiska Korrektheten lagt till själva.)

Kopplingen kommer efter tillräcklig upprepning att bli ett faktum i det allmänna medvetandet.”

Text: Bertil Lindqvist


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @Anita. I vilken pamflett hittar du “Vänsterns skumma ide om att den som är fattig har rätt att bete sig hur vidrigt som helst och ändock bli ursäktad har lett oss fel” ?? 40-50 år år av politisk närvaro och vem har betett sig illa?

 • @Anita. I vilken pamflett hittar du “Vänsterns skumma ide om att den som är fattig har rätt att bete sig hur vidrigt som helst och ändock bli ursäktad har lett oss fel” ?? 40-50 år år av politisk närvaro och vem har betett sig illa?

 • Anita Koidan Axelsson

  “Religionerna har ju skapat ett slags helvete för att få oss att förstå – men rätt tolkat finns nog denna plats bara inom oss själva”.

  Vad får dej tro att den platsen bara finns inom oss själva?

 • Anita Koidan Axelsson

  “Religionerna har ju skapat ett slags helvete för att få oss att förstå – men rätt tolkat finns nog denna plats bara inom oss själva”.

  Vad får dej tro att den platsen bara finns inom oss själva?

 • Troligen måste vi alla se upp både fattiga och rika.Så länge som det enda värdet i våra liv uppfattas som pengar och makt så blir våra länder och dess medborgare förlorare och våldsamheterna fortsätter. Kristendomen var ju tidigare till en hjälp – i många av våra religioner finns en rimlig och klok etik – men i väst är detta stöd icke-existerande vi är alla fanatiska ateister, med det inte sagt att det inte finns religioner som ger fruktansvärda resultat.

  Fram för att återinföra naturliga mötesplatser och självklar förståelse för andra och uppriktiga och ärliga samtal människor emellan.Detta eviga positionerande och tävlande förstör oss alla. Jorden är en underbar planet – och varför kan vi inte tro på det irrationella – det finns ju – inte vet vi allt om universum – varken slut eller början – kanske är ovissheten vad vi behöver ? Kanske vi t.o.m. mår bra av att tänka oss något gott bortom stjärnor och planeter – kanske blir det goda till, genom att vi tror på att det är gott?

  Vänsterns skumma ide om att den som är fattig har rätt att bete sig hur vidrigt som helst och ändock bli ursäktad har lett oss fel – människans värdighet ligger inte i pengar – Skönhet finns i mycket som syns enkelt och fulheten lyser om den människa som har som enda mål att förse sig själv. Religionerna har ju skapat ett slags helvete för att få oss att förstå – men rätt tolkat finns nog denna plats bara inom oss själva.
  .

 • Vad som bekymrar är inte bara myndigheternas sjuka beslutsfattare, utan deras “fotfolk”, dvs. de som befinner sej längre ner i hierarkin som tillsammans med svenska poliser lånar sej till att misshandla och tyrannisera försvarslösa personer. De tror de kan komma undan. Men de är rökta, deras dag kommer. För det står skrivet: Min är hämnden – Jag skall utkräva den, säger Herren. Romarbrevet 12:19.

 • Troligen måste vi alla se upp både fattiga och rika.Så länge som det enda värdet i våra liv uppfattas som pengar och makt så blir våra länder och dess medborgare förlorare och våldsamheterna fortsätter. Kristendomen var ju tidigare till en hjälp – i många av våra religioner finns en rimlig och klok etik – men i väst är detta stöd icke-existerande vi är alla fanatiska ateister, med det inte sagt att det inte finns religioner som ger fruktansvärda resultat.

  Fram för att återinföra naturliga mötesplatser och självklar förståelse för andra och uppriktiga och ärliga samtal människor emellan.Detta eviga positionerande och tävlande förstör oss alla. Jorden är en underbar planet – och varför kan vi inte tro på det irrationella – det finns ju – inte vet vi allt om universum – varken slut eller början – kanske är ovissheten vad vi behöver ? Kanske vi t.o.m. mår bra av att tänka oss något gott bortom stjärnor och planeter – kanske blir det goda till, genom att vi tror på att det är gott?

  Vänsterns skumma ide om att den som är fattig har rätt att bete sig hur vidrigt som helst och ändock bli ursäktad har lett oss fel – människans värdighet ligger inte i pengar – Skönhet finns i mycket som syns enkelt och fulheten lyser om den människa som har som enda mål att förse sig själv. Religionerna har ju skapat ett slags helvete för att få oss att förstå – men rätt tolkat finns nog denna plats bara inom oss själva.
  .

 • Vad som bekymrar är inte bara myndigheternas sjuka beslutsfattare, utan deras “fotfolk”, dvs. de som befinner sej längre ner i hierarkin som tillsammans med svenska poliser lånar sej till att misshandla och tyrannisera försvarslösa personer. De tror de kan komma undan. Men de är rökta, deras dag kommer. För det står skrivet: Min är hämnden – Jag skall utkräva den, säger Herren. Romarbrevet 12:19.

 • Ann och LJJ. EU vill ha bort småbruk och kossor “för miljöns skull”. För att detta ska lyckas måste man terrorisera småjordbrukare på alla möjliga sätt. Det här är bara början. Det kommer att bli värre. EU vill ha stora industrijordbruk för produktion av biomassa och energiskog. EU har en planekonomi som långt överträffar en traditionell kommunistisk variant.

  “The EU’s new agriculture policy is a disaster for the environment, small farmers and developing countries, according to Friends of the Earth Europe. The criticism comes at the end of lengthy negotiations over the rules and support for European farmers until 2020.

  European politicians side-lined the ‘greening’ of the Common Agricultural Policy (CAP), according to the organisation, committing the majority of the vast 362.7 billion Euro budget towards support for industrial farming – benefitting multinationals and large-scale farms. This will devastate biodiversity and small farmers in Europe, whilst exploiting cheap raw materials in the Global South and dumping subsidised products in return.” https://www.foeeurope.org/cap-reform-failure-environment-developing-countries-small-farmers-260613

  Riksdagen har “för miljöns skull” fattat beslut om en ny kulturmiljölag och sopar bort därmed lagen om fornlämningar. Lagen säger att det får vara slut på att betrakta historiska och forntida lämningar som (nationella) kulturarv. Lämningar är BARA intressanta i mån de kan bidra till att skapa berättelser som stöder multikulturella identiteter, EU och främjar dagens och framtidens behov; miljö, hälsa och klimatförändringar. Lagen säger vidare att alla människor är förpliktigade att leva “klimatsmart”.

  “Kulturarvsområdet” ska “utvecklas” vilket innebär att “Landskap som tidigare använts för livsmedelsproduktion övergår i allt högre utsträckning till att användas för rekreation och upplevelser av olika slag. /…/ Strukturomvandlingen kommer att fortsätta påverka
  landskapet genom omställning till nya former av jordbruksproduktion, upplevelse” Omställningen innebär; energiskog och bioenergi.

  Riksantikvarieämbetet; Trender i tiden 2012-2015
  http://www.raa.se/app/uploads/2012/08/Trender-i-tiden-2012-2015-9789172096011.pdf

  Biofuels in Sweden: http://www.biofuelstp.eu/country/sweden.html#_

 • Hej Ulf!

  Instämmer. I varje fall kommer den inte österifrån. Som bekant är Ryssland uttalad motståndare till NVO, som har klar koppling till dagens politiska korrekthet. Vilket bara det är ett bra skäl för oss att inte gå med i NATO.

 • Ann och LJJ. EU vill ha bort småbruk och kossor “för miljöns skull”. För att detta ska lyckas måste man terrorisera småjordbrukare på alla möjliga sätt. Det här är bara början. Det kommer att bli värre. EU vill ha stora industrijordbruk för produktion av biomassa och energiskog. EU har en planekonomi som långt överträffar en traditionell kommunistisk variant.

  “The EU’s new agriculture policy is a disaster for the environment, small farmers and developing countries, according to Friends of the Earth Europe. The criticism comes at the end of lengthy negotiations over the rules and support for European farmers until 2020.

  European politicians side-lined the ‘greening’ of the Common Agricultural Policy (CAP), according to the organisation, committing the majority of the vast 362.7 billion Euro budget towards support for industrial farming – benefitting multinationals and large-scale farms. This will devastate biodiversity and small farmers in Europe, whilst exploiting cheap raw materials in the Global South and dumping subsidised products in return.” https://www.foeeurope.org/cap-reform-failure-environment-developing-countries-small-farmers-260613

  Riksdagen har “för miljöns skull” fattat beslut om en ny kulturmiljölag och sopar bort därmed lagen om fornlämningar. Lagen säger att det får vara slut på att betrakta historiska och forntida lämningar som (nationella) kulturarv. Lämningar är BARA intressanta i mån de kan bidra till att skapa berättelser som stöder multikulturella identiteter, EU och främjar dagens och framtidens behov; miljö, hälsa och klimatförändringar. Lagen säger vidare att alla människor är förpliktigade att leva “klimatsmart”.

  “Kulturarvsområdet” ska “utvecklas” vilket innebär att “Landskap som tidigare använts för livsmedelsproduktion övergår i allt högre utsträckning till att användas för rekreation och upplevelser av olika slag. /…/ Strukturomvandlingen kommer att fortsätta påverka
  landskapet genom omställning till nya former av jordbruksproduktion, upplevelse” Omställningen innebär; energiskog och bioenergi.

  Riksantikvarieämbetet; Trender i tiden 2012-2015
  http://www.raa.se/app/uploads/2012/08/Trender-i-tiden-2012-2015-9789172096011.pdf

  Biofuels in Sweden: http://www.biofuelstp.eu/country/sweden.html#_

 • Hej Ulf!

  Instämmer. I varje fall kommer den inte österifrån. Som bekant är Ryssland uttalad motståndare till NVO, som har klar koppling till dagens politiska korrekthet. Vilket bara det är ett bra skäl för oss att inte gå med i NATO.

 • Mycket bra och intressant artikel om den politiska korrektheten och historisk tillbakablick.
  Vad som möjligtvis fattas är vad och vilka som är den egentliga källan till den PK som vi har i landet. Den politiskt korrekta agendan för Sverige är knappast satt av varken stat eller Bonniers. De följer troligtvis lydigt de riktlinjer som de får av den “internationella eliten” via
  Bilderberg-gruppen etc.

 • Forts: Vi ser även samma problematik i forskarvärlden och med den svansen av skeptiker och skeptikerföreningar. Fundamentalister och verklighetsförvrängare med religiös och sekterisk prägel. Kolla Sturemarkaren och VoF:arna.

 • Mycket intressant!
  Viktigt dock att inte glömma dagens uppstickare i politikerdebatten. partier som tycks verka för människan och följer populistiska frågeställningar. Vi ser SD och Partiet de fria som smyger i vassen. Men vi ser även andra, sidan de som målat världen röd och rosa med fokus på hjälparbete, könsroller och genus svammel. Den ena brun/blå den andra rosa/röd. Ett sätt att smyga sig emellan barriärerna för att propagera humanism och förnuft. Både Hitler och Stalin lyckades. Nu är det nya aktörer. Vi måste identifiera deras agenda och avslöja deras plan.

  Vi bör lyssna till oss själva i stället för propagandister och världsförstörare.

 • Mycket bra och intressant artikel om den politiska korrektheten och historisk tillbakablick.
  Vad som möjligtvis fattas är vad och vilka som är den egentliga källan till den PK som vi har i landet. Den politiskt korrekta agendan för Sverige är knappast satt av varken stat eller Bonniers. De följer troligtvis lydigt de riktlinjer som de får av den “internationella eliten” via
  Bilderberg-gruppen etc.

 • Forts: Vi ser även samma problematik i forskarvärlden och med den svansen av skeptiker och skeptikerföreningar. Fundamentalister och verklighetsförvrängare med religiös och sekterisk prägel. Kolla Sturemarkaren och VoF:arna.

 • Mycket intressant!
  Viktigt dock att inte glömma dagens uppstickare i politikerdebatten. partier som tycks verka för människan och följer populistiska frågeställningar. Vi ser SD och Partiet de fria som smyger i vassen. Men vi ser även andra, sidan de som målat världen röd och rosa med fokus på hjälparbete, könsroller och genus svammel. Den ena brun/blå den andra rosa/röd. Ett sätt att smyga sig emellan barriärerna för att propagera humanism och förnuft. Både Hitler och Stalin lyckades. Nu är det nya aktörer. Vi måste identifiera deras agenda och avslöja deras plan.

  Vi bör lyssna till oss själva i stället för propagandister och världsförstörare.

 • Signaturen Ann härovan beskriver förtryck och förföljelser från svenska myndigheter som är okända för de flesta. Du som vill veta vad den omskrutna svenska djurskyddspolitiken har fört med sig, klicka på länken i hennes kommentar ( http://www.familjejordbrukarna.se/diverse.html ) och bli varse vad småbrukare i Sverige utsätts för av tyranniska myndigheter

 • I George Orwells bok Djurfarmen skrev djuren på ladugårdsväggen:

  • Alla djur är jämlika.
  • Inget djur får döda ett annat djur.

  Detta budskap begrep t.o.m. fåren, så det var Politiskt Korrekt att upprepa det, vilket de också gjorde.

  Varefter tiden gick så förändrades verkligheten och grisarna dvs. makten, måste nu justera budskapen som stod skrivna på ladugårdsväggen. En morgon fanns det några små tillägg.

  • Alla djur är jämlika…. – men vissa är mer jämlika än andra.
  • Inget djur får döda ett annat djur…. – utan anledning.

  Dessa tillägg förändrade helt klart livet på Djurfarmen, men fåren, de nyttiga idioterna, lärde sig snabbt nya ramsor.

  DEN INTRESSANTA FRÅGAN JUST NU…. Hur kommer de som hittills viftat med den Politiskt Korrekta flaggan, att reagera på de nya riktlinjerna från Makten???
  Kommer de att få fortsätta som programledare, nyhetsankare, reportrar, soffgruppstyckare osv. utan att överge sina gamla ståndpunkter och anta den nya inriktningen?

  Kommer en sådan som Henrik Schyffert som gick ut och sa att massinvandringen inte kostade något för Sverige, fortfarande få göra TV-program, när Regeringen nu få gå utomlands för att ta upp miljardlån i storleksordningen som JAS-affären med Brasilien? Eller kommer han att gå i opposition och få sparken?

  De som hävdat att det inte finns några fattigpensionärer får det nog lika besvärligt ocm de inte byter ståndpunkt.

  Just nu, när grisarna har ändrat på budskapet på ladugårdsväggen, svingas det inte längre så intensivt med den Politiskt Korrekta flaggen. Anammar man inte de nya riktlinjerna ligger ens jobb och hela existens i fara.

  Nu är det tuffa dagar för de Politiskt Korrekta

 • Signaturen Ann härovan beskriver förtryck och förföljelser från svenska myndigheter som är okända för de flesta. Du som vill veta vad den omskrutna svenska djurskyddspolitiken har fört med sig, klicka på länken i hennes kommentar ( http://www.familjejordbrukarna.se/diverse.html ) och bli varse vad småbrukare i Sverige utsätts för av tyranniska myndigheter

 • I George Orwells bok Djurfarmen skrev djuren på ladugårdsväggen:

  • Alla djur är jämlika.
  • Inget djur får döda ett annat djur.

  Detta budskap begrep t.o.m. fåren, så det var Politiskt Korrekt att upprepa det, vilket de också gjorde.

  Varefter tiden gick så förändrades verkligheten och grisarna dvs. makten, måste nu justera budskapen som stod skrivna på ladugårdsväggen. En morgon fanns det några små tillägg.

  • Alla djur är jämlika…. – men vissa är mer jämlika än andra.
  • Inget djur får döda ett annat djur…. – utan anledning.

  Dessa tillägg förändrade helt klart livet på Djurfarmen, men fåren, de nyttiga idioterna, lärde sig snabbt nya ramsor.

  DEN INTRESSANTA FRÅGAN JUST NU…. Hur kommer de som hittills viftat med den Politiskt Korrekta flaggan, att reagera på de nya riktlinjerna från Makten???
  Kommer de att få fortsätta som programledare, nyhetsankare, reportrar, soffgruppstyckare osv. utan att överge sina gamla ståndpunkter och anta den nya inriktningen?

  Kommer en sådan som Henrik Schyffert som gick ut och sa att massinvandringen inte kostade något för Sverige, fortfarande få göra TV-program, när Regeringen nu få gå utomlands för att ta upp miljardlån i storleksordningen som JAS-affären med Brasilien? Eller kommer han att gå i opposition och få sparken?

  De som hävdat att det inte finns några fattigpensionärer får det nog lika besvärligt ocm de inte byter ståndpunkt.

  Just nu, när grisarna har ändrat på budskapet på ladugårdsväggen, svingas det inte längre så intensivt med den Politiskt Korrekta flaggen. Anammar man inte de nya riktlinjerna ligger ens jobb och hela existens i fara.

  Nu är det tuffa dagar för de Politiskt Korrekta

 • Jag instämmer i att det är en grymt bra artikel, aktuell och viktig. Politisk korrekthet verkligen får en ny bitter bismak av antisemitism och nazism. Etablissemanget som jag ofta och gärna brukar driva med är redan på lång väg att skapa denna typ av livsfarlig konformitet.

  Vi kan även koppla in den obehagliga rättspositivismen i bilden av hur vårt samhälle nu slutformas till ett politiskt korrekt statsskick där rätt och fel, sant och falskt redan är dikterat.

  Enligt rättspositivismen kan inte en lag vara orätt, eftersom rätt bara är en idé eller känsla som skapats som ett instrument för makthavare att utöva makt. Enligt den ideologiska rättspositivismen är rätten samma sak som innehållet i statens vilja – som aldrig kan ha fel – där staten alltid är höjd över samhällets enskilda medlemmar.

  Alla som försökt få rätt mot en svensk myndighet som har fel vet att myndigheten alltid vinner och den enskilde alltid förlorar. Om den enskilde är stark och kunnig tar den ifrågasatta myndigheten skydd av en eller flera andra myndigheter. Om den enskilde dessutom är uthållig drar myndigheten ut på processen i det oändliga. I något skede betecknar myndighetspersonerna den enskilde som en rättshaveristn när det egentligen är myndigheterna som rättshavererat för länge sedan.

  En myndighets rättshaveri kan i själva verket vara anledningen till att en enskild person startar en rättsprocess från första början.

 • Monumentet av 1000-kronorssedlar skulle nå ända upp till rymdstationen, miltals över jorden!

  Det märkliga i sammanhanget – att begå en monumental stöld av folks besparingar inför ett livet som fattigpensionär – fick tydligen inte den borgerliga oppositionen att reagera!

  Vem hörde några protester alls? Elaka rykten hävdar att det var Carl Bildt, som först kom upp med idén!

  Ramsan “Lika barn leka bäst” kanske stämmer – trots allt???

  Skall medborgarna bara betraktas som en form av “valboskap” som leds fram till valurnorna?

  Beror den borgerliga tystnaden på att även en ny borgerlig regering kommer att finansiera kommande löften – med samma typ av åtgärder – för att åter få styra landet efter ett “lyckat” kommande val, eller kanske något även statsminister Löfdén skulle använda sig av – för att kunna få ytterligare någon period av regeringsmakt?

  Nu talar nuvarande S-finansminister om att pensionärer, vilka fortsätter arbeta efter att de börjat få pension – skall bestraffas med extraskatter …

  Är det på detta sätt “våra valda” politiker uppfyller sina löften till arbetstagarna???

  – Förresten! Gäller uttrycket “våra valda riksdagsmän” fortfarande idag?

  Nu SEDAN Statsvetaren Anne-Mari Pålsson avslöjat – att det är partiledningarna i riksdagen vilka utväljer vilka medborgarna “får rösta på” !

  Detta FRAMGÅR av hennes bok “Knapptryckarkompaniet”!

  Har vi inte blivit i grunden LURADE av den politiska eliten, som för övrigt penningfurstarna i banker och storföretag sedan förser med jobb och feta löner – när “maktens tid” är över!

  Eller var det KANSKE inte så det ser ut?

  Vart tog t ex socialminister Göran Hägglund vägen efter sin karriär – utbildad av försäkringsbranschen – för att i slutändan återgå till en försäkringsbranschen näraliggande ekonomiskt tryggad verksamhet?

  Inte behövde väl han gå några omskolningskurser för att åter få ett fint skrivbord och hög lön – som tack för välförtjänt jobb som socialminister? Eller var det inte så …

  Efter bl a en flygtur ner till Bryssel … kan den, som läser gamla artiklar i Svenska Dagbladet ana sig till hur samarbetet ser ut över partigränserna … mellan en gång de 2 största politiska partierna – innan Sverigedemokraterna numera tycks ha tagit över ledartröjan i svensk politik!

  Armkrokar och hållhakar finns således inte bara i de grupper där generaldirektörer och rikspolischefer tillåts utse varandra till ledande poster …. trots att deras vandel inte alltid uppfyller hederns, men väl maktens krav!

  Vad hände senare t ex med den utlovade gränsöverskridande EU-vården, när myndigheten Försäkringskassan tog hand om över och omtolkningen av EU-domstolens domar, som egentligen skulle ha gällt även för svenska medborgare?

  – Med hjälp av svenska utredningsförslag, samt förvaltningsdomstolarna?!

  Är det inte så MAKTEN alltid gjort?

  Inte bara i Berlusconis Italien – utan även här i det hederligaste av länder?

  Vilka “grävande journalister” skulle våga ge sig på sådana ärenden?

  Har dessa sedan någon framtid hos Bonnier eller Shibstedt, vilka tycks äga flertalet svenska medier – oavsett om det gäller dagstidningar eller TVkanaler ????

 • Grymt bra artikel om politisk korrekthet. Det är ur en demokratiskt synvinkel oerhört farligt att lämna ifrån sig makt till dessa PK-idioter. De driver ett kamikaze-projekt – störta världen in i ett harmageddon på kortast möjligaste tid. Behöver de bry sig? Egentligen inte. I laboratorierna väntar syntetiska livsmedel och post-humana livsformer på lansering i stor skala.

  I febr 2015 kunde vi läsa Löfven säga att “robotarna kommer att skapa fler jobb”. Ett halvår senare säger han, “fler människor kommer att ersättas av robotar”. Under hösten har vi också hört att flyktingarna behövs på arbetsmarknaden. Vilka människor är det egentligen som ska ersättas?

  Snart har vi små chips, precis som Linda påpekat ovan, inplanterade som gör alla “naturals” till fogliga cyborgs. Google kan, genom internet of things, på någon nanosekund förändra vår perception och vips så hamnar vi i en annan subjektiv virtuell verklighet, vilket omöjliggör en oppositionell verklighetsuppfattning. Det är väl det inhumana som, med teknikens hjälp, ska förädlas hos oss?

  Stackars flyktingar. De har ingen aning om vilket inhumant samhälle de kommit till. Jag vill påstå att de går ur askan i elden. De kommer att få leva sina liv här i landet som levande döda.

 • Vilken utsökt sammanfattning av hur det ser ut för vardagsmänniskorna. I bakgrunden sitter maktens män och kvinnor och drar i trådarna, så att alla “sprattelgubbar” de styr över gör samma avslöjande ryckiga rörelser eller skriver alla de lika utformade texter – vilka sedan av gemene man uppfattas som “sanningen” – presenterade precis som annonsörerna önskar i Bonniers och Shibstedts medier (vilka äger de flesta dagstidningarna och TVprogrammen i Sverige) !

  När samma “sanningar” presenteras i olika medier – stöpta i ungefär samma form, med ringa variation – är det lätt att tro att det är “sanningen” som blivit serverad!

  Varför skulle annars det vara ungefär samma budskap som går igen överallt – allt från SVT, SvD eller DN, ner till de minsta lokalblaskorna?

  Det behövs att läsaren läst George Orwells “1984” eller “Djurfarmen” för att inse hur skumt allt är – även om DN:s Peter Wolodarski ser till att “författarna” i det maktorganet för ut “rätt budskap” för att även fortsättningsvis ha jobben kvar!

  Hur många journalister av typ “Maciejs Zaremba” finns kvar i Fosterlandet, som idag inte styrs med hjälp av dem med egna “förprogrammerade” åsikter ….

  Hur Makten styr och ställer framgår i Frantz Kafkas “Processen”, även om strypningen av sanningen inte behöver innebära direkt mord på de protesterande mot hur överheten utnyttjar alla möjligheter att styra “sanningen” till egen fördel …

  Det räcker med att den som klagar mot “JÄV” får avslag i domstol – att få föra sitt ärende upp i högre instans!

  Sådana berättelser hittas inte bara i författaren Bertil Lindqvists Trilogi – där “Bödlarna”, “Haveristerna” och “Förrädarna” ingår, utan även gått som följetong här på News Voice ,,,

  Verklighetsberättelser som liknar dessa tystas ner …

  Minns ingen hur för ett antal år sedan förre statsministern Göran Persson “stal” enorma summor pengar ur fonder pensionärer skulle få sin ålderdom tryggad med?

  Det rörde sig om bra mycket mer än 300 miljarder kronor!

  “Räkna ut hur högt det monumentet skulle vara om den utgjordes av 1000-kronorssedlar …”

 • Mycket utförligt arbete. Saknade bara Israels partitur för samma musik.

  Om Baltutlämningen har det skrivits mycket och det har känts som en skam. Sedan kan man ju fundera på hur nassarna mördade kommunister i baltländer och i Finland och vilka andra än just de kanske flydde mest, när väl ryssen trädde in på scenen?

  SD lyckas aldrig i någon tid bli politiskt korrekt. De tror nu på fullt allvar att att Sverige har rättat sig efter dem.. Politiskt Korrekt som begrepp kan man ju leva med och se igenom. Politiskt inkorrekt blir betydligt svårare. För att inte säga omöjligt.

 • Det Orwellska scenariot är redan här enligt Näringsdepartementet
  Länsstyrelsernas olagliga djurrättsextremister kommenderar redan ut Polisen – som trots att det är uppenbart olagligt och självklart grova brott mot EKMR bryter sig in hos medborgare i deras hem – och stjäl deras djur och livsverk i grova väpnade rån.
  Detta anses av någon underlig anledning vara “politiskt korrekt” – trots att värre djurplågare än Länsstyrelsernas djurrättsterrorister och Djurrätts-Polisen knappast skådats.
  Här är Familjejordbrukarnas Remissvar
  http://www.familjejordbrukarna.se/diverse.html

 • “Vi får inte heller glömma bort att många finner gemenskap i att vara en i mängden och okritiskt följa direktiven från Maktens Språkrör. Denna gemenskap får inte negligeras och är dessutom lätt att erhålla. Som enskild person behöver man inte tänka själv, utan överlåter på makteliten att bestämma vad individen ska tycka och uttala i olika sammanhang.
  Ett tydligt exempel på hur den sittande makten utnyttjar dessa ”nyttiga idioter” är att skyla över sina brott mot Sveriges sjuka, fattiga och pensionärer. När dessa grupper som byggt upp Sverige med sitt arbete kräver ekonomisk rättvisa, skriker de politiskt korrekta… ”RASISTER, RASISTER!” ”

  Livrädda för att bli utfrysta följer människorna den av Jesuiterna välplanerade agendan för att rulla upp slutdelen av NWO, och det behövs inte några vapen i platser som landområdet som kallas Sverige där psykologisk krigsföring redan förts i åratal.

  Modellen Hegeliansk Dialektik applicears även i detta fall då lösningar kommer till massans uppfattning som tex i detnyligen rådande terrorhotet med flyktingströmmarna som faktikst diksuterats i radio ang skärpt övervakning av flyktingar genom chippning… surprise surprise!!!
  Den rädda allmänheten kommer ju jubla över detta och känna sig tryggare och acceptansen om chippningen är ett steg närmre…. precis enligt NWO planen!

 • Jag instämmer i att det är en grymt bra artikel, aktuell och viktig. Politisk korrekthet verkligen får en ny bitter bismak av antisemitism och nazism. Etablissemanget som jag ofta och gärna brukar driva med är redan på lång väg att skapa denna typ av livsfarlig konformitet.

  Vi kan även koppla in den obehagliga rättspositivismen i bilden av hur vårt samhälle nu slutformas till ett politiskt korrekt statsskick där rätt och fel, sant och falskt redan är dikterat.

  Enligt rättspositivismen kan inte en lag vara orätt, eftersom rätt bara är en idé eller känsla som skapats som ett instrument för makthavare att utöva makt. Enligt den ideologiska rättspositivismen är rätten samma sak som innehållet i statens vilja – som aldrig kan ha fel – där staten alltid är höjd över samhällets enskilda medlemmar.

  Alla som försökt få rätt mot en svensk myndighet som har fel vet att myndigheten alltid vinner och den enskilde alltid förlorar. Om den enskilde är stark och kunnig tar den ifrågasatta myndigheten skydd av en eller flera andra myndigheter. Om den enskilde dessutom är uthållig drar myndigheten ut på processen i det oändliga. I något skede betecknar myndighetspersonerna den enskilde som en rättshaveristn när det egentligen är myndigheterna som rättshavererat för länge sedan.

  En myndighets rättshaveri kan i själva verket vara anledningen till att en enskild person startar en rättsprocess från första början.

 • Monumentet av 1000-kronorssedlar skulle nå ända upp till rymdstationen, miltals över jorden!

  Det märkliga i sammanhanget – att begå en monumental stöld av folks besparingar inför ett livet som fattigpensionär – fick tydligen inte den borgerliga oppositionen att reagera!

  Vem hörde några protester alls? Elaka rykten hävdar att det var Carl Bildt, som först kom upp med idén!

  Ramsan “Lika barn leka bäst” kanske stämmer – trots allt???

  Skall medborgarna bara betraktas som en form av “valboskap” som leds fram till valurnorna?

  Beror den borgerliga tystnaden på att även en ny borgerlig regering kommer att finansiera kommande löften – med samma typ av åtgärder – för att åter få styra landet efter ett “lyckat” kommande val, eller kanske något även statsminister Löfdén skulle använda sig av – för att kunna få ytterligare någon period av regeringsmakt?

  Nu talar nuvarande S-finansminister om att pensionärer, vilka fortsätter arbeta efter att de börjat få pension – skall bestraffas med extraskatter …

  Är det på detta sätt “våra valda” politiker uppfyller sina löften till arbetstagarna???

  – Förresten! Gäller uttrycket “våra valda riksdagsmän” fortfarande idag?

  Nu SEDAN Statsvetaren Anne-Mari Pålsson avslöjat – att det är partiledningarna i riksdagen vilka utväljer vilka medborgarna “får rösta på” !

  Detta FRAMGÅR av hennes bok “Knapptryckarkompaniet”!

  Har vi inte blivit i grunden LURADE av den politiska eliten, som för övrigt penningfurstarna i banker och storföretag sedan förser med jobb och feta löner – när “maktens tid” är över!

  Eller var det KANSKE inte så det ser ut?

  Vart tog t ex socialminister Göran Hägglund vägen efter sin karriär – utbildad av försäkringsbranschen – för att i slutändan återgå till en försäkringsbranschen näraliggande ekonomiskt tryggad verksamhet?

  Inte behövde väl han gå några omskolningskurser för att åter få ett fint skrivbord och hög lön – som tack för välförtjänt jobb som socialminister? Eller var det inte så …

  Efter bl a en flygtur ner till Bryssel … kan den, som läser gamla artiklar i Svenska Dagbladet ana sig till hur samarbetet ser ut över partigränserna … mellan en gång de 2 största politiska partierna – innan Sverigedemokraterna numera tycks ha tagit över ledartröjan i svensk politik!

  Armkrokar och hållhakar finns således inte bara i de grupper där generaldirektörer och rikspolischefer tillåts utse varandra till ledande poster …. trots att deras vandel inte alltid uppfyller hederns, men väl maktens krav!

  Vad hände senare t ex med den utlovade gränsöverskridande EU-vården, när myndigheten Försäkringskassan tog hand om över och omtolkningen av EU-domstolens domar, som egentligen skulle ha gällt även för svenska medborgare?

  – Med hjälp av svenska utredningsförslag, samt förvaltningsdomstolarna?!

  Är det inte så MAKTEN alltid gjort?

  Inte bara i Berlusconis Italien – utan även här i det hederligaste av länder?

  Vilka “grävande journalister” skulle våga ge sig på sådana ärenden?

  Har dessa sedan någon framtid hos Bonnier eller Shibstedt, vilka tycks äga flertalet svenska medier – oavsett om det gäller dagstidningar eller TVkanaler ????

 • Grymt bra artikel om politisk korrekthet. Det är ur en demokratiskt synvinkel oerhört farligt att lämna ifrån sig makt till dessa PK-idioter. De driver ett kamikaze-projekt – störta världen in i ett harmageddon på kortast möjligaste tid. Behöver de bry sig? Egentligen inte. I laboratorierna väntar syntetiska livsmedel och post-humana livsformer på lansering i stor skala.

  I febr 2015 kunde vi läsa Löfven säga att “robotarna kommer att skapa fler jobb”. Ett halvår senare säger han, “fler människor kommer att ersättas av robotar”. Under hösten har vi också hört att flyktingarna behövs på arbetsmarknaden. Vilka människor är det egentligen som ska ersättas?

  Snart har vi små chips, precis som Linda påpekat ovan, inplanterade som gör alla “naturals” till fogliga cyborgs. Google kan, genom internet of things, på någon nanosekund förändra vår perception och vips så hamnar vi i en annan subjektiv virtuell verklighet, vilket omöjliggör en oppositionell verklighetsuppfattning. Det är väl det inhumana som, med teknikens hjälp, ska förädlas hos oss?

  Stackars flyktingar. De har ingen aning om vilket inhumant samhälle de kommit till. Jag vill påstå att de går ur askan i elden. De kommer att få leva sina liv här i landet som levande döda.

 • Vilken utsökt sammanfattning av hur det ser ut för vardagsmänniskorna. I bakgrunden sitter maktens män och kvinnor och drar i trådarna, så att alla “sprattelgubbar” de styr över gör samma avslöjande ryckiga rörelser eller skriver alla de lika utformade texter – vilka sedan av gemene man uppfattas som “sanningen” – presenterade precis som annonsörerna önskar i Bonniers och Shibstedts medier (vilka äger de flesta dagstidningarna och TVprogrammen i Sverige) !

  När samma “sanningar” presenteras i olika medier – stöpta i ungefär samma form, med ringa variation – är det lätt att tro att det är “sanningen” som blivit serverad!

  Varför skulle annars det vara ungefär samma budskap som går igen överallt – allt från SVT, SvD eller DN, ner till de minsta lokalblaskorna?

  Det behövs att läsaren läst George Orwells “1984” eller “Djurfarmen” för att inse hur skumt allt är – även om DN:s Peter Wolodarski ser till att “författarna” i det maktorganet för ut “rätt budskap” för att även fortsättningsvis ha jobben kvar!

  Hur många journalister av typ “Maciejs Zaremba” finns kvar i Fosterlandet, som idag inte styrs med hjälp av dem med egna “förprogrammerade” åsikter ….

  Hur Makten styr och ställer framgår i Frantz Kafkas “Processen”, även om strypningen av sanningen inte behöver innebära direkt mord på de protesterande mot hur överheten utnyttjar alla möjligheter att styra “sanningen” till egen fördel …

  Det räcker med att den som klagar mot “JÄV” får avslag i domstol – att få föra sitt ärende upp i högre instans!

  Sådana berättelser hittas inte bara i författaren Bertil Lindqvists Trilogi – där “Bödlarna”, “Haveristerna” och “Förrädarna” ingår, utan även gått som följetong här på News Voice ,,,

  Verklighetsberättelser som liknar dessa tystas ner …

  Minns ingen hur för ett antal år sedan förre statsministern Göran Persson “stal” enorma summor pengar ur fonder pensionärer skulle få sin ålderdom tryggad med?

  Det rörde sig om bra mycket mer än 300 miljarder kronor!

  “Räkna ut hur högt det monumentet skulle vara om den utgjordes av 1000-kronorssedlar …”

 • Mycket utförligt arbete. Saknade bara Israels partitur för samma musik.

  Om Baltutlämningen har det skrivits mycket och det har känts som en skam. Sedan kan man ju fundera på hur nassarna mördade kommunister i baltländer och i Finland och vilka andra än just de kanske flydde mest, när väl ryssen trädde in på scenen?

  SD lyckas aldrig i någon tid bli politiskt korrekt. De tror nu på fullt allvar att att Sverige har rättat sig efter dem.. Politiskt Korrekt som begrepp kan man ju leva med och se igenom. Politiskt inkorrekt blir betydligt svårare. För att inte säga omöjligt.

 • Det Orwellska scenariot är redan här enligt Näringsdepartementet
  Länsstyrelsernas olagliga djurrättsextremister kommenderar redan ut Polisen – som trots att det är uppenbart olagligt och självklart grova brott mot EKMR bryter sig in hos medborgare i deras hem – och stjäl deras djur och livsverk i grova väpnade rån.
  Detta anses av någon underlig anledning vara “politiskt korrekt” – trots att värre djurplågare än Länsstyrelsernas djurrättsterrorister och Djurrätts-Polisen knappast skådats.
  Här är Familjejordbrukarnas Remissvar
  http://www.familjejordbrukarna.se/diverse.html

 • “Vi får inte heller glömma bort att många finner gemenskap i att vara en i mängden och okritiskt följa direktiven från Maktens Språkrör. Denna gemenskap får inte negligeras och är dessutom lätt att erhålla. Som enskild person behöver man inte tänka själv, utan överlåter på makteliten att bestämma vad individen ska tycka och uttala i olika sammanhang.
  Ett tydligt exempel på hur den sittande makten utnyttjar dessa “nyttiga idioter” är att skyla över sina brott mot Sveriges sjuka, fattiga och pensionärer. När dessa grupper som byggt upp Sverige med sitt arbete kräver ekonomisk rättvisa, skriker de politiskt korrekta… “RASISTER, RASISTER!” ”

  Livrädda för att bli utfrysta följer människorna den av Jesuiterna välplanerade agendan för att rulla upp slutdelen av NWO, och det behövs inte några vapen i platser som landområdet som kallas Sverige där psykologisk krigsföring redan förts i åratal.

  Modellen Hegeliansk Dialektik applicears även i detta fall då lösningar kommer till massans uppfattning som tex i detnyligen rådande terrorhotet med flyktingströmmarna som faktikst diksuterats i radio ang skärpt övervakning av flyktingar genom chippning… surprise surprise!!!
  Den rädda allmänheten kommer ju jubla över detta och känna sig tryggare och acceptansen om chippningen är ett steg närmre…. precis enligt NWO planen!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *