Så här fuskar Strålsäkerhetsmyndigheten med cancerklassningen av mobilstrålning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 november 2015
- Torbjörn Sassersson

IARC-klasser
Bild: ”Möjligen cancerframkallande” = ”Troligen inte cancerframkallande” enligt SSM.

Strålskyddsstiftelsen avslöjar att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fuskar med cancerklassningen av mobilstrålning genom att leka med tvärtomspråket. SSM påstår att en dokumenterad ”möjlig” cancerrisk betyder ”inte trolig”.

Text: Torbjörn Sassersson | Bilder från Strålskyddsstiftelsen | Logo från SSM:s hemsida

SSM hävdar att WHO:s internationella cancerforskningsorganisation IARC:s cancerklassning av strålning från trådlös teknik år 2011: ”Möjligen cancerframkallande” egentligen betyder att det ”inte är troligt”att strålningen orsakar cancer.

Tväromtolkningen gjordes ursprungligen år 2011 av mobilindustrins lobbyorganisation, Mobile Manufacturers Forum som Ericsson sponsrar.

Mona Nilsson som är Strålskyddsstiftelsens ordförande pekar på att det är SSM:s tjänsteman Torsten Augustsson, med en bakgrund från Ericsson, som först gjorde SSM:s omtolkning att ”Möjligen cancerframkallande” skulle betyda ”Troligen inte cancerframkallande”.

NEWSVOICE REKOMMENDERAR
Box-tio-goda-rad
Free
vaccination biverkningar
Humanism och Kunskap

Det betyder sannolikt att det är lobbyister som lär SSM hur de ska tona ner faror med strålningen från mobiltelefoner. Enligt Mona Nilsson har detta nära samarbete en lång tradition och ger exempel på hur myndigheten anlitade Ericssons lobbyfirma KREAB år 2003 för att lansera en propagandakampanj där KREAB hjälpte myndigheten att utforma svar på ”svåra frågor”. Arbetsnamnet för kampanjen var ”vaccinera mot myter”.

Inte nog med det, SSM påstår även att ”möjligen cancerframkallande” skulle vara”den svagaste misstankegraden”. I själva verket finns det två cancerklasser som är ”svagare”, dvs lägre än den klass som mobilstrålning klassats i och som SSM inte låtsas om: Grupp 3 och 4.

Eftersom det är klass 4, den lägsta eller svagaste cancerklassen, som betyder ”troligen inte cancerframkallande”, dvs det som SSM påstår att grupp 2B betyder, framstår SSM:s tolkning som ännu mer snurrig.

Det här är tyvärr bara ett i en lång rad exempel som visar att Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar fakta som den vill, talar tvärtomspråket och springer industrins ärenden. Denna tolkning av IARC:s cancerklassning påminner om Brasse Brännsströms svårigheter att räkna och skilja på det som är högst eller lägst i ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, säger Mona Nilsson som också menar att detta myndighetshaveri som orsakar stor skada i samhället kan fortsätta på grund av myndigheten inte granskas.

Läs mer på Strålskyddsstiftelsens hemsida

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq