Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten bättre skydd mot risker med strålning

publicerad 27 november 2015
- Mona Nilsson
Mobiletelfoni hjärnan strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, agerar systematiskt för att motverka bättre skydd mot hälsorisker med strålning från trådlös teknik visar en granskning från Strålskyddsstiftelsen. Myndigheten ignorerar en stor mängd vetenskapliga resultat som klarlagt hälsorisker samt hundratals vetenskapsmäns och läkares uppmaningar om förbättrat skydd och bred information om riskerna. SSM medger att brister i den egna kompetensen kan leda till onödiga skador och dödsfall.

Text: Mona Nilsson

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppger på www.ssm.se att arbetar ”pådrivande och förebyggande för att skydda människor mot hälsoeffekter nu och i framtiden”. 

200 vetenskapsmän varnar för allvarliga risker

Strålskyddsstiftelsen har granskat SSM:s arbete utifrån ovan citerade påstående och i ljuset av de varningar som kommer från oberoende forskare och läkare och som uttryckts i exempelvisBioiniativrapporten presenterad i januari 2013 och i drygt 200 experters appell till FN och medlemsländerna i maj 2015 om brådskande behov av stärkt skydd mot visade risker.

Granskningen ska också ses i ljuset av de senaste årens växande mängd forskningsresultat som genomgående visar ökad risk för cancer, främjad tumörtillväxt, oxidativ stress och DNA-skador i celler, negativa effekter på hjärnan och många andra ohälsoeffekter vid nivåer långt under gällande tillåten strålning, vilket Strålskyddsstiftelsen löpande rapporterat om.

Systematiskt motarbetande av bättre skydd

Granskningen visar att SSM systematiskt och aktivt förnekar visade risker och motarbetar rekommendationer om förebyggande och skyddande åtgärder mot hälsoeffekter. Detta sker med hjälp av ett ensidigt urval av jäviga experter som inte är representativa för forskarvärlden, pressmeddelanden, debattrepliker, cirkulärskrivelser, broschyrer och utbildning av journalister och tjänstemän som tillbakavisar hälsorisker och rekommendationer om förbättrat skydd. De människor som kontaktar SSM och vittnar om svåra hälsoeffekter ges inte något stöd och bemöts med att riskerna avfärdas.

Kan inte ge exempel

SSM:s anställda har fått frågor om hur det pådrivande skyddsarbetet bedrivs men kan inte lämna ett enda exempel på verkligt förebyggande och skyddande åtgärder, förutom den motsägelsefulla och inkonsekventa rekommendationen om handsfree vid mobilanvändning vilken generellt omgärdas av påståenden om att misstanken är ”mycket svag” och till och med ”har försvagats” samt att det inte skulle finnas vetenskapligt stöd för att avråda från användning.

I själva verket har det kommit allt fler undersökningar som stärker beläggen för cancerrisker. Att det skulle handla om risk för aggressiv hjärntumör undviks generellt. SSM är också inkonsekvent genom att inte också ge rådet att hålla ut en surfplatta uppkopplad mot internet från kroppen, trots att en surfplatta avger ger lika hög strålning som en mobil. Sådan exponering har visats främja tumörtillväxt i en mycket stor djurstudie finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten och tidigare visats skada cellers DNA.

Medger brister i rapport

SSM erkänner i en rapport från 2015 att myndigheten har:

”bristande kompetens som kan leda till onödig och skadlig bestrålning av människor och miljö som i sin tur kan leda till skador och dödsfall.” [referens]

Det behövs en genomgripande, objektiv och opartisk granskning av SSM:s arbete, i synnerhet mot bakgrund av frågans potentiellt mycket stora betydelse för folkhälsa, miljö och ekonomi.  SSM brister påtagligt i saklighet och objektivitet vilket även Strålskyddstiftelsens tidigare granskning av SSM:s vantolkning av IARC:s cancerklassning av strålningen illustrerat.

Länkar

Granskning av SSM:s pådrivande och förebyggande arbete

Korrespondens SSM

Mer information:

De 200 experternas appell 2015: Utskrift av Dr Martin Blanks videotal.; EMFScientist.org

ICNIRP:s riktlinjer (SSM:s gränsvärden för tillåten strålning)

Sammanställning av 1800 publicerade undersökningar visar klarlagda negativa effekter långt under gällande riktlinjer. Bioinitiative 2012

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Oerhört bra skriven, som alltid, inlaga av Mona Nilsson. Trenden är tydlig. De statsbärande politikerna har kapitulerat inför makten totalt, och deras kritiska blick går inte längre än att de häcklar varandra för opassande uttalanden. Handlingen och den egna kritiska vetenskapliga synen lyser med sin frånvaro. Men det gäller ändå att ta tag i de tåtar där vi gemensamt får hjälp att avslöja de mäktiga lobbyorganisationer som agerar bakom. I fråga om mobilen INCIRP, ifråga om livsmedel ILSI och vår egen hemmasnickrade whiplashkommission som gör att bara 10-15% av krockskadade människor får ut sin ersättning.
  De lärde sig alla hur en slipsten ska dras för att lura folk på deras rättigheter och grundskydd när tobaksbolagen bildade sin lobbyorganisation i mitten på 1900-talet för att förhindra och försena rökningens samband med lungcancer.
  Men vi blir fler och fler som underifrån slutar bedras.
  När det gäller upplägget för medicinen så planerades att folks sjuka kroppar främst skulle vara en inkomstkälla för Big Pharma. Den planeringen inleddes systematiskt redan 1900-1910. Kolla länken (om den nu fungerar):
  http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/pharma_laws_history.html

  Ingemar Ljungqvist, chefred 2000-Talets Vetenskap, http://www.2000tv.se

 • Situationen är illavarslande i varje land där myndigheter försummar sin absoluta skyldighet att i första hand skydda landets befolkning, och istället lierar sig med storindustrin eller främmande makter MOT folket. Tyvärr ser vi att Sverige tillhör de länderna. Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, och Strålsäkerhetsmyndigheten är fyra exempel på medborgarfientliga myndigheter. Att regering och riksdag inte agerar utan tillåter sveket är ännu mer alarmerande. Låt oss vara medvetna om situationen och tänka, tala, och handla därefter.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *