Är en transhumanistisk samhällsutveckling en rasbiologisk trend?

publicerad 5 november 2015
- av NewsVoice
Bild: Crestock.com
En cyborg. Bild: Crestock.com

DEBATT. Är en transhumanistisk samhällsutveckling egentligen början på en ny rasbiologisk trend koplad till RFID-chips? Det frågar sig en anonym socialantropolog vid Göteborgs Universitet. 

Bild: Crestock.com

Radio Frequency Identification (RFID) mikrochips och trenden att operera in dessa i handen för att hacka sin kropp och tanken om att underlätta vardagen genom att kunna ersätta nycklar, koder och kreditkort samt pengar och transaktioner, m.m. verkar vid första anblicken sakna en kritisk analys på dess möjliga konsekvenser. Utan att gå i spåret av konspirationsteoretikerna och foliehattarna, bör det ändå upplysas att teknologins fördelar även kan innebära nackdelar.

Att hacka sin kropp härstammar från en relation till kroppen som något externt vilket baseras på en, framförallt, västerländskt världsbild. Att komma över kroppens hinder, för att den är begränsad, inte fullständig, handikappad, i brist på något för att kunna fungera i hög ålder och i behov av att ersättas med någonting bättre, förutsätter en relation som bygger på rädslan för att dö.

Ett sa?dant perspektiv a?r farligt liknande de socialdarwinistiska fo?resta?llningar av de gamla 1800-tals antropologerna, med sa?rskilt ha?nsyn till Herbert Spencers ka?nda citat ”The Survival of the Fittest”.

Varför? Jo, den till synes okritiska teknologiska trenden a?r ett steg in i den transhumanistiska ro?relsen ”som fo?respra?kar anva?ndning av teknik fo?r att fo?rba?ttra och uto?ka ma?nniskans mentala och fysiska egenskaper” genom bl.a. nanoteknologi, microchips och tanken om att ma?nniskan a?r i behov av att utvecklas genom att bli till en cyborg.

Tråkigt nog bygger denna ide?historia snarare pa? bega?ret av att vilja vara en cyborg da? denne kanske slipper ta lika mycket ansvar, snarare a?n ett reellt behov, da?r samha?llsaspirationer undermineras av just sa?dana bega?r.

Detta leder oss i sin tur tillbaks till den bristande relation vi har till våra kroppar som en maskin, som dör när den är färdiganvänd.

Slit och sla?ng konsumenterna måste kanske förstå att Julian Huxley som myntade begreppet transhumanism, var en vit privilegierad man som jobbade med rasbiologisk forskning och att rörelsen har sitt ursprung i dylika tänkares idéhistoria.

Misstron och kritiken mot en sa?dan teknologisk utveckling verkar i sin tur oftast komma fra?n ho?ger- eller va?nsterkanten, men na?r tekniken finns tillga?nglig fo?r att kartla?gga komplexa scenarier om ma?nniskors beteenden dygnet runt och att kunna ha koll pa? vartenda steg hon tar, till information sa?som konsumtionsvanor, deltagande i politiska sammanhang och t.o.m. manipulation om hur vi kan utforma va?r biologiska kropp, skapar det kritiska moment fo?r telekomfo?retagen att ta itu med ett plo?tsligt o?kat intresse fra?n regeringar med ho?gst tvivelaktigt rykte – ”ooops, det ta?nkte vi inte pa?”. Inte minst i samband med den aktuella FRA- och NSA-skandalen.

Innan en sa?dan trend blir allma?nt accepterad och inte ifra?gasatt bo?r vi inse konsekvenserna det skulle inneba?ra att sta?ndigt bemo?ta sina bega?r i en allt mer individualistisk va?rld da?r vi sja?lva fa?r ett allt sto?rre ansvar fo?r att bemo?ta myten om ”the self-made man”, genom att tampas med att se va?ra talanger som en given ga?va, snarare a?n la?rda fa?rdigheter vilka vi har ett ansvar o?ver.

Detta skulle omgestalta tre grundla?ggande karakta?rsdrag av va?rt moraliska landskap info?r oss sja?lva, na?mligen; o?dmjukhet, ansvarstagande och solidaritet. Vilken social verklighet, byggd pa? vilka ide?er, vill vi skapa och varfo?r pratar vi inte om detta? Mer kritisk reflektion, tack!

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hej, vad spännande att få läsa så många kommentarer.

  De som har gett kritik, jag vill framför allt yttra att jag ser ett filosofiskt problem med transhumanismen. Då den förutsätter att människan som hon är inte räcker till så måste vi bli till post-männsikan och mellan stadiet är transhumanismen. Vad jag pekar på är att detta är ett eurocentriskt eller kalla det antropocentriskt perspektiv. Ray Kurzweil som är en av de ledande inom rörelsen som även står bakom utbildningen som vd eller chefen för Svensk representerade Bionyfiken rörelsen har tagit, är smart och smått fanatiskt, då en av hans stora drömmar är att leva för evigt. Även så finns det intervjuer med honom (Kurzweil) där det går att förstå denna människans motivation till att “leka gud”, och det är att ta tillbaks sin farbror/morbror till livet som han älskade så mycket.

  Jag tar tolkar det som ett tydligt tecken på att vara rädd för att dö, och med en sådan motivation påpekar jag även att det viljes lösa en sådan rädsla som är identifierade som ett problem, med tekniska hjälpmedel. Dock så är roten till detta ur västerländsk tänkande perspektiv en rädsla som bör hanteras moraliskt snarare än att hitta en tekniskt lösning. Det finns alltid två sidor på myntet och vad jag hoppas kan komma att nå vissa “teknik fanatiker” är att förstå att människor inte förhåller sig till världen som den är, men hur dem tolkar den att vara. Kulturella koncept byggd på rädslor, kommer alltid att ha konsekvenser. Det är naivt att anta att vi kan lösa ett problem som är byggd på rädslor med tekniska hjälpmedel eftersom vi då samtidigt skulle förneka människans känslor som något irrationellt, som om vi bara skulle vara styrda av våran vänstra hjärnhalva.

  Det finns ingen tekniskt lösning på ett moraliskt dilemma, det är som att spela luffarschack. Spelteoretiker vet att det inte går att vinna detta spelet, därmed är det tvång som behövs för att vinna. Vi leker luffarschack och tvingar andra att förlora. Jag hoppas denna metaforen går att förstå, det är nämligen en analogi till att försöka vinna, vinna över kroppens begränsningar och hitta lösningar till detta vilket resulterar i tvång. Det ringer Einstein citatet i öronen, “vi kan inte lösa våra problem med samma sorts tänkt som vi använde när vi skapade dem”.

  Återigen, hur länge ska vi leva lögnen med oss själva och hitta bekväma lösningar på skapade problem, vilka är en illusion så länge vi skänker rädslorna uppmärksamheten, där vi byter ut våran integritet mot en falsk säkerhet? Trygghetsknarkande som många i detta landet är så är det momentet där vi “slipper ta lika mycket ansvar” för att inte behöva vara rädda för att dö.

  “Embrace the Future”, varför inte “Embrace Death” ????

 • “skakningsproblemen hos drabbade av Parkinson kan minskas”

  En nytta jag hålla med om men bättre om vi löste upp emotionella låsningar från detta eller tidigare liv så slapp vi många sjukdomar. Jag menar att vi har vetenskapliga bevis, speciellt sett tvärvetenskapligt, så det räcker för att förstå att vi är en del av en högre dimension och att flera liv är en realitet som ger oss alla problem, svar och lösningar. Vi är mycket nära ett genombrott på den punkten som ingen kan förneka.

 • Det mest skrämmande är hur våra myndigheter hanterar våra rättigheter, samtidigt som det sker en diskussion om att alla t ex skall tvångsvaccineras … bara för att det finns en grupp personer, vilka likt Folkhälsomyndigheten och dess Vetenskapliga Råd indoktrinerats av vaccinationsindustrierna! Dessa har erhållit delar av inkomsten från vaccinationsindustrierna – de skulle kontrollera. Att dessa gång på gång avslöjats ha ägnat sig åt gravaste former av korruption … för miljardvinsters skull … Detta råder det tystnad om i våra medier!

  Deras enorma böter betalar deras ännu större vinster de – redan gjort – många gånger om …

  Minns med vilken inställning rasbiologer en gång i tiden hanterade mängder med människor – genom att tvinga dem att bli steriliserade – därför att de inte var “fullvärdiga” medborgare i vårt land!

  Idag finns visserligen inopererbar avancerad teknik, med vilken skakningsproblemen hos drabbade av Parkinson kan minskas!

  Inom vilka andra områden skulle liknande teknik att “ses som en bra lösning för att få möjlighet att styra andra funktioner i vårt centrala nervsystem” – så att vi som individer inte längre har den fria viljan alls – utan övergår till att bli den första generationen riktiga “levande” robotar – av kött och blod …

  Minns även hur man “testade att med hjälp av strömstötar behandla individer” tills de till slut “lydde” dem, vilka ökade smärtintensiteten via knapptryckningar!

  Vid den studien visade det sig att – om det varit riktig ström, man ökade styrkan på – hade inga “offer” med knapptryckningarnas strömstötars hjälp troligen överlevt!

  De, vilka skulle medverka som undersökare, visste inte att “offren de styrde över” i själva verket var skådespelare vilka instruerats att på olika sätt skulle simulera svåra smärtor och agerade således helt enligt hur studien var upplagd!

  Allt för att se var gränsen gick – för vad man kunde utsätta sina medmänniskor för – för att styra dem dit man önskade!

  Det den studien visade var att många saknar förmågan att inse vad de håller på med!

  Tänk tanken att andra typer av styrande elektronik hamnar i vårt nervsystem – varefter dessa “medmänniskor” fungerar som vore de robotar och utför precis det “makten” önskar skall bli gjort – oavsett vad det kommer att röra sig om!

  – Ett otäckt framtidsscenario? Är det inte dit – vi idag är på väg?

 • Om man med elektronisk hjälp kan få tex förlamade sin rörelseförmåga tillbaka eller bistå andra kroppsliga besvär är det ju naturligtvis till nytta.
  Det som dock är mest skrämmande med Transhumanism är ambitionen att kunna “förädla” tänkandet och sinnet. Det vittnar om att dess företrädare betraktar människan som en själslös maskin utan någon egentlig självdeterminism. Filosofin är här den samma som hos psykiatrin och rasbiologin.

 • Passiva rfid som arbetar med höga frekvenser går även att spåra på längre håll. Tester med rfid-kretsar har visat att en vanlig riktantenn förlängde räckvidden till 300 m.
  Transhumanism är förändring/förädling av människan men rasbiologi innebar ju att man ville selektera inte modifiera.
  Den moderna sjukvården kan sägas vara en del av transhumanismen med konstgjorda tillägg, bla elektroniska. Tex pacemakers som kommunicerar telemetriskt.
  Men Usas eliter hemlighåller och bromsar viktiga delar av användbar teknologi och den moderna sjukvården skulle ha nytta av om andra länder lösgjorde sig helt från Usas påverkan och utvecklade den civila teknologi som Usa vill undanhålla andra. Jag har nämnt det förut, men det tål att upprepas. Spinal bypass skulle återge förlamade sin rörelseförmåga och ingenjörstekniskt är det mycket mindre kritiskt än de hjärtoperationer som numer är standard. Sporadiskt förekommer rapporter som har viss koppling till det jag är ute efter, men det sker på ett sånt sätt att Usa lyckas förhala utvecklingen.

 • “Embrace the future”

  Just det vi gör som ser faran. För att förstå detta behöver man en bredare kunskap om vad som händer i världen, vart vi är på väg, vem som styr och varför. Det är inte tekniken som är problemet utan hur den används. Oavsett kommer chip, en hackad kropp, aldrig bli en större grej. Det tillhör en primitiv framtidsbild.

 • Vi har “hackat” kroppen i alla tider på olika sätt, ta t.ex tatueringar, piercings, vaccin osv. Vad är det som gör passiva chip så mycket värre? Jag köper att det kan komma integritetskränkande chips i framtiden, men vi är inte där ännu. Är man kritisk till dagens rfid-chip av den anledningen så har man fallit för den så kallade “slippery slope fallacy”, bara för att det kan komma dåliga chips i framtiden behöver det inte betyda att alla chips är dåliga.

 • >förutsätter en relation som bygger på rädslan för att dö.

  Nu är vi inne i en filosofisk diskussion, men det här är ett felaktigt antagande som gissningsvis bygger på projektioner.

  >Tråkigt nog bygger denna idéhistoria snarare på begäret av att vilja vara en cyborg då denne kanske slipper ta lika mycket ansvar

  Här finns ett hopp, och för att använda Wikipedia-språk: “citation needed”. Slippa ta lika mycket ansvar för vad?

  > Detta skulle omgestalta tre grundläggande karaktärsdrag av vårt moraliska landskap inför oss själva, nämligen; ödmjukhet, ansvarstagande och solidaritet.

  Denna slutsats är på inget sätt underbyggd i argumentationen, annat än några lösa tankar kring Huxley. Skribenten har uppenbarligen inte koll på transhumanism som rörelse.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *