Agneta Norberg: NATO förbereder för krig i Europa – Ryssland används som hävstång

publicerad 8 december 2015
- av NewsVoice

NATO

Följande tal om USA:s och NATO:s ökande militära aktiviteter i nordområdena hölls i somras av fredsaktivisten Agneta Norberg från Sveriges Fredsråd vid det internationella mötet: "Världskonferens mot Atom- och Hydrogenbomber" i Japan 2015. Hennes ord är mer aktuella än någonsin.

Text och översättning Agneta Norberg | Gun-Britt Mäkitalo och Agneta Norberg deltog i  juli och augusti 2015 på två konferenserna i Kyoto mot rymdens militarisering och i Hiroshima till 70 års åminnelsen av USAs kärnvapenbombning den  6 augusti 1945.

Tack, för att ni gett mig tillfälle att hålla ett anförande vid 70-årsminnet av kärnvapen- bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Jag är ödmjuk och tacksam mot er i Gensuikyo, över att bli inbjuden till en plats, som har varit avgörande för att upplysa hela världen om de ohyggliga konsekvenserna av ett kärnvapenkrig.

Jag har, genom att ta del av Joseph Gersons, John Pilgers och Gar Alperowitz skrifter, förstått att atombombningen av Hirsohima och Nagasaki, 1945, var krigsbrott som USA genomfördes, med president Harry S. Truman vid makten. Avsikten med denna ohygglighet var inte avsedda att skrämma Japan till underkastelse. Dess uppgift var huvudsakligen att sända en varning till Sovjetunionen, inför de kommande förhandlingarna efter kriget.

Jag kommer från Sverige. Tidigare, när jag presenterade mig vid olika konferenser, var jag en smula stolt. Vi bedrev en politik som icke-allierad och neutral. Jag är inte särskilt stolt numera. Den svenska utrikespolitiken har ändrats helt och hållet. Sverige har, tillsammans med andra länder i Norden, i verkligheten utvecklats till att bli avskjutningsramper för krig mot Ryssland.

Ofantliga landområden, stora som Tysklands landyta, är idag träningsområden för otaliga NATO-krigsövningar och plattformar för många olika slag av installationer, som tjänar de stora stridsövningar i norra Norden och i Östersjöområdet. Jag vill påstå att det pågår ständiga NATO-krigsövningar på land, till havs och i luften.

Som ett av exemplen vill jag här nämna att i slutet av maj och i början av juni detta år, genomfördes stridsövningen Arctic Challenge Exersice, ACE 15, där USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Norge, Finland och Sverige deltog. Norges tidigare statsminister Jens Stoltenberg, som idag är chef för NATO, var mycket stolt över att vara värdland för denna ofantliga stridsövning.115 stridsplan var stationerade i Luleå flygfält.

Vid stridsövningen var 90 plan i luften samtidigt. Hyckleriet var skamligt när det i pressmeddelanden sades att denna övning var stödd av FN. Det var inte så, men eftersom både Sverige och Finland är med i Partnerskap för Fred, ansåg ledningen att det var så. En annan skrämmande del i denna farliga blandning är att två AWACS deltog. AWACS är Air Warning and Control Stations, utrustade med radarutrustning och sensorer med förmåga att se enorma ytor. Det som också är skrämmande är att USA:s stridsflyg, som deltog i denna övning, har s.k. DUAL CAPABILITY vilket betyder att de kan lastas med kärnvapenbomber. Dessa kärnvapenbomber är utplacerade i fyra länder i Europa och Turkiet.

Vi var ett antal äldre och yngre kvinnor som protesterade mot denna övning och klippte upp stängslet runt Luleå Flygplats och kröp in till området där stridsplanen stod parkerade. Vi arresterades naturligtvis och förhördes av militärpolisen.

Häromdagen fick vi besked att distriktsåklagaren valt att inte åtala oss. Det skulle förmodligen ha blivit pinsamt för makthavarna vid rättegången, då flera av våra sympatisörer skulle ha dykt upp.

Hur kommer det sig att vi genomför USAs politik på detta sätt?

Svaret är att i december 2004, togs ett beslut av Sveriges riksdag, som har fått långtgående konsekvenser förd en svenska neutraliteten och den alliansfria politiken. Detta beslut ledde till att Sverige öppnade upp stora ytor i norra Sverige och inbjöd utländsk militär och militära företag, att träna all slags militär utrustning på ett stort träningsområde: North European Aerospace Testrange (NEAT). Detta område är stort som Blekingen ungefär och samarbetar med Svenska rymdstyrelsen, Försvarsmakten och Esrange raketbas. Esrange är världens största nedladdningsstation från satelliter och ligger utanför Kiruna.

Svenska SAAB som idag är Ruag Aerospace Sweden, ett svenskt AB, har tillsammans med franska Dassault, bland andra, tillverkat en drönarprototyp med namnet Dassault Neuron, som inte kan ses på radar. Denna prototyp slututprovas under hösten 2015 på NEAT, som är ett område för alla typer av internationell krigsutrustning. Där tränade Israel sin drönare UAV Eagle, som användes i kriget mot Gaza. USA har utprovat sina rymdstyrda robotar AMRAAM, som har använts vid kriget i Irak, i Jugoslavien, i Afghanistan och Libyen.

NEAT i norra Sverige har utvecklats till att bli en viktig träningsområde för att finslipa interoperabiliteten inför USA/NATOs många krig runt omkring i världen.

Bland dessa vill jag nämna: 2007, Nordic Air Meet med USA, Frankrike, Schweiz, Finland, Norge och Sverige. John B.Kelly (head of US Air Force) i Europa var oerhört imponerad av det stora träningsområdet när ett annat krigsspel, Loyal Arrow, genomfördes med 15 NATO-länder samt Sverige och Finland när de tränade för NATO Response Force. Hemmabasen för alla dessa krigsspel är Luleå F21, som med största sannolikhet kommer att bli centrum för NATO- styrkorna, när Sverige går med i NATO.

Efter denna stridsövning genomled Sverige Cold Response ett otal gånger med 16,300 trupper 2012, och 16,000 trupper 2014. Stridsövningen 2012 blev allmänt känd när ett norskt plan flög in i Kebnekajse och fem dog.

Arktiska området har utvecklats till att bli oerhört viktigt, inte bara för USA. Kanadas militära styrkor har använt detta område ett otal gånger för krigsträning. När istäcket smälter öppnas en oerhörd skatt av olja och gas för exploatering. Norge har nu flyttat sitt NATO-högkvarter ovanför polcirkeln. Det det enda land i världen som har ett militärt högkvarter ovanför policirkeln.

Norge har nyligen inhandlat 48 F-35 stridsplan från USA för arktiska patrulleringar.

Danmark har etablerat ett arktiskt kommando och en arktisk försvarsstyrka och utvidgar sitt militära åtagande vid Thulebasen på Grönland.

USA och Storbritannien genomför ständiga gemensamma ubåtskrigsträningar under istäcket i Arktis.

I juni detta år såg jag händelsevis en video på min dator, en stor USA-farkost lastad med krigsfordon,vilka avlastades och rullade in i en stor grotta i Lofotenområdet i norra Norge.

De baltiska länderna ingå i nordområdena. USA har installerat militärbaser i alla baltiska länderna: Amari i Estland, Siauliai i Lettland, Lielvarde i Litauen, Krzsny i Polen, Taszar i Ungern.

Stridsflyg från USA, Storbritannien, Tyskland, Turkiet, Spanien, Danmark, Norge, Portugal, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Rumänien och Sverige är bland de länder som tränar nära St Petersburg.

Alla dessa stridsövningar är ett brott mot avtalet om de konventionella styrkorna i Europa, CFE. Estland, Lettland och Litauen har inte undertecknat detta avtal så Washington argumenterar att de har rätten att utplacera stridsplan i närheten av Ryssland.

Ryssland är idag totalt inringat av fientliga installationer och krigsträningsarenor i norra delen av Skandinavien och i östersjöområdet. Några av dessa installationer som tex i Polen, är del av det farliga Nationella Missilförsvaret. Ofantliga radaranläggningar har installerat i Vardö, allra längst upp i norska gränsen, i Rumänien och i Turkiet.

Jag är oerhört oroad inför dessa krigsförberedelser och det mest skrämmande av allt är att svenska massmedia, förtiger detta och beskriver Rysslands ledare Putin som om han var en mycket farlig person, ja, inte riktigt klok och en stor fara för världsfreden. Vi som ser vad som utvecklas, måste gå emot denna livsfarliga utveckling, avslöja denna propaganda som har nått en farlig nivå.

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd

Agneta.Norberg.Japan.2015

Bild: Gun-Britt Mäkitalo och Agneta Norberg utanför USAs bas, i närheten av Hiroshima, Iwakuni , 7 Augusti 2015. USA har runt 100 militära installationer av olika slag.