Home KLIMAT & MILJÖ Björn Hammarskjöld: Klimatbluffen och HC Andersen

Björn Hammarskjöld: Klimatbluffen och HC Andersen

66
Björn Hammarskjöld: Klimatbluffen och HC Andersen

Bjo?rn Hammarskjo?ldÄr det ingen som kan räkna längre? Det frågar sig Björn Hammarskjöld, som är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi och filosofie licentiat i biokemi. Kalkylerandet handlar om det påstådda klimathotet från den antropogena koldioxiden i atmosfären. Hammarskjöld visar på stora brister när klimatforskarna räknar.

Text: Björn Hammarskjöld

Fakta: Det finns 0,4 g CO2/cm2 över hela jorden (varje cm2 har 1 kg luft ovanför sig som innehåller 400 PPM eller 0,04 procent (1 kg * 400 / 1 000 000 = 0,0004 kg eller 0,4 g CO2/cm2).

Då finns det finns 4 000 ton CO2 ovanför varje kvadratkilometer (km2) av Jordens yta. Jordens totala area är 510 100 000 km2 (Wikipedia). Totalmängden CO2 är då 510 100 000*4 000 = 2 040 400 miljoner ton CO2 i Jordens atmosfär.

Kina glömde 600 miljoner ton koldioxid

Kina påstås ha ”glömt” att redovisa 600 miljoner ton CO2. Det är den mängd CO2 som redan finns över 150 000 km2. 150 000/510 100 000=0,000294 eller 0,29 promille av Jordens totala CO2-mängd i atmosfären.

Så Kinas ”extra” utsläpp om 600 miljoner ton CO2 kan höja CO2 i atmosfären med hela 0,12 PPM då atmosfären innehåller 400 PPM. Totala utsläppet av CO2 lär vara 7 000 miljoner ton CO2 per år.

Det blir en total ökning av CO2 över hela jorden med 0,34 %. Mätfelet är betydligt större än 0,34 % och mätvärdet varierar 20 % över året.

Koldioxiden är helt oskyldig till den globala uppvärmningen om 0,8 ºC på 150 år.

Havet har inte stigit med en sjättedel av två meter eller 300 mm under de första 15 åren av detta århundrade. Det har stigit med högst 10 mm på en sjättedel av århundradet.

SMHI: Vattenånga en mycket kraftfullare klimatgas än koldioxid

SMHI redovisar i sjövädersrapporten troget att havsnivån är stadigt densamma med smärre avvikelser från dag till dag beroende på lufttryck och tidvatten.

SMHI erkänner att vattenånga är en mycket större klimatgas än alla andra tillsammans.Vattenångan finns i mer än tio gånger högre koncentration än koldioxid. Vattenånga absorberar mer än fem gånger mer energi än motsvarande mängd koldioxid, men man redovisar inga siffror, det skulle skada deras trovärdighet.

Stiger temperaturen så ökar avdunstningen av vattenånga som stiger uppåt och kondenseras till moln på himlen. Molnen reflekterar solljuset ut i rymden och temperaturen under molnen minskar och mängden avdunstande vattenånga minskar som leder till att molnen skingras och temperaturen ökar igen.

Se bara vad som händer om du ligger och solar på sommaren. Det är varmt och skönt. Sedan kommer ett elakt cumulusmoln och skuggar solen och du börjar frysa tills molnet har blåst bort och solen åter skiner på dig. Detta är ett klassiskt exempel på ett självstabilt system med negativ återkoppling.

Koldioxid kondenseras inte till fast form som vattenånga gör på himlen och reflekterar solljuset så ju mer moln desto svalare Jord.

Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala ”klimateffekten”, koldioxid är helt betydelselöst.

Slutsats

Ska människan försöka sänka temperaturen på Jorden ska hon flyga ännu mer eftersom flyget ger kondensstrimmor på himlen som reflekterar solvärmen ut i rymden och sänker Jordens temperatur. Så det är helt rätt som ICPPs ledamöter gör, de flyger mer än de allra flesta.

Genom ökad temperatur ökar växternas tillväxthastighet med 10 % per grads temperaturökning (van’t Hoffs lag) och ger ökad avkastning i jordbruket. Men då behövs högre koldioxidkoncentration som man har i växthus.

Vår boskap ger gödsel och kött i ett evigt kretslopp och kan föda hela Jordens befolkning medan vegetabilier utan boskap kräver konstgödsel baserad på fossila kolkällor och betydligt större arealer än idag.

Så hela klimatbluffen är ett vackert exempel på att forskare söker pengar för att forska på ett bedrägeri och myndigheter funnit ett sätt att skrämma folket till underkastelse och ökad beskattning (koldioxid går att mäta per person medan vattenånga är omätbart) att ingen verkar vilja försöka genomskåda bedrägeriet utom Donald Trump.

Hela klimatbedrägeriet påminner alltför mycket om H.C. Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”, men ingen verkar vara barnslig nog att genomskåda klimatbluffen eftersom ingen verkar ifrågasätta IPCC och de politiker och forskare som hungrar efter makt och pengar.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, filosofie licentiat i biokemi

Relaterat

Replik av Björn Hammarskjöld: Fjorton forskare saknar kunskap om nötkött och flygresor

Wikipedia: Förenta nationernas klimatkonferens, Paris 2015 (30 nov och 12 dec)

66 COMMENTS

 1. Själv bryr jag mig inte särskilt mycket om vad Isabella Löfven med flera säger om klimatet. Isabellas man kör en dieselbil eftersom ”han behöver den för sitt konstnärskap”.

  Helt klart är klimathotet handlar mer om politisk retorik än om verklighet. Utan ett överhängande ”klimathot” skulle politiker ha svårt att driva sin agenda om omfattande samhällsförändringar inom en rad olika områden som t ex skatteindrivning, byggande, ny teknologi m m, m m. Klimathotet är helt enkel en kulturmarxistiskt präglad idé för att de ska kunna driva igenom en global förändring av livsstilsmönster och skattepålagor m m och framför allt en global överstatlig styrning av all mänsklig aktivitet på jorden in i minsta detalj. Klimathotet är en form av en sekulär undergångsmyt som alla världens invånare måste underkasta sig för att inte drabbas av all världens pest och elände. Det nya sekulära prästerskapet i form av ”forskare” och ”politiker” ska tänkas samregera i en världsregering för att inordna all världens befolkning i ett globalt feodalt samhälle.

  Det är inte särskilt intressant att veta vem som inspirerat Björn Hammarsköld. Mer intressant att ta fasta på den faktiska klimatbluffen som hotar mänskligt liv på planeten.

  Hemsidan ”klimatupplysningen” ger mig alla fakta som jag behöver för att ta ställning i frågan om klimatet. Politiker och forskare på universitet verkar vara väldigt dåligt pålästa när det gäller det påstådda ”klimathotet”.

  ”IPCC är en politisk organisation och har efterhand rättat in sig på vad den internationella politiska eliten önskat sig. FN-överenskommelsen om klimatförändringen kom 1992. Kyotoöverenskommelsen kom 1997. Dessa överenskommelser skrevs under innan det egentligen fanns något klart vetenskapligt stöd för att människan orsakade klimatförändringen. Pressen på att vetenskapsmännen i IPCC skulle understödja den politiska processen var enorm.”

  http://www.klimatupplysningen.se/2018/06/14/den-stora-debatten/

 2. Curt Widlund at 07:36

  Varför skulle Hammarskiöld ha ett behov av att kopiera någon annans teori? Svensmark hypotes/teori är ju allmänt känd, speciellt för Hammarskiöld som redan är insatt i ämnet.

  CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd’

  ”Nya forskningsresultat från CERN stöder hypotesen att kosmisk strålning har en betydande effekt på molnbildningen. Dessa resultat stödjer i sin tur den danske klimatforskaren och professorn Henrik Svensmarks teorier om att moln har en avgörande inverkan på Jordens klimat, inte minst på den globala temperaturen.”

  https://newsvoice.se/2011/09/09/cern-kosmisk-stralning-kan-paverka-molnbildningen-henrik-svensmarks-teori-far-stod/

 3. Birgitta
  Om du följt Klimatupplysningen har du kanske läst Nordangårds artikelserie om vilka som verkligen låg bakom klimathotsagendan. Nämligen de sedvanliga förövarna, i den angloamerikanska oligarkin, mer specifikt Rockefellers. Kulturmarxisterna och kulturmarxismen är tillika frambringade av samma oligarki genom deras systematiska stöd till allt som upplöser nationalstaterna. Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget.

 4. Peter Grafström: ”Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget”.

  Svårare än så är det inte.

 5. Curt Widlund at 07:36
  Okunnigt men intressant att du anklagar mig för plagiarism.
  Jag har bara använt den kunskap som jag inhämtade under förra millenniet i skolan och på universitet rörande grundläggande fysik och kemi. Vid högre temperatur ökar vattenavdunstningen till atmosfären. om vattenångan stiger med den varma luften så når vattenångan förr eller senare en nivå där temperaturen ligger under kondensationspunkten och så bildas moln. Atmosfären är inte en statisk genomsnittsatmosfär. Bet finns lokala avvikelser i temperatur, vattenånga och andra komponenter som finns i atmosfären, fåglar och insekter är andra lokala avvikelser beroende på ur stor luftmassa du studerar och hur stora myggsvärmar du upplever.
  Detta är klassisk fysik. Man måste ha klara definitioner av vad man studerar.
  Till det har jag lagt egna observationer som att om jag ligger och solar så blir jag varm på grund av inkommande solstrålning. Kommer ett vanligt sommarmoln mellan mig och solen så blir det omedelbart kallare på grund av att inkommande solstrålning reflekteras rakt ut i rymden. Kolla under ett åskmoln, det är mycket mörkt medan toppen av åskmolnet är alldeles viss sett från rymden. Vitt ljus betyder att alla synliga våglängder strålar ut i rymden och bara bråkdelar kommer igenom molnet ned till marken.
  Alltså minskar moln dagtid solinstrålningen och minskar jordens temperatur. Detta är klassisk fysik med observation.
  Vintertid observerar man att temperaturen sjunker snabbt och lågt en klar vinternatt. Om det finns moln på himlen så är temperaturen klart högre på grund av att molnen reflekterar jordens värmestrålning tillbaka till Jorden och Jorden slipper värma resten av universum. Detta är klassisk fysik med observation.
  Enligt Popper kan en hypotes som Global warming aldrig bevisas. Men det räcker med en enda falsifikation för att hypotesen ska falla.
  Min hypotes är att Jordens nuvarande klimat är ett självstabilt system med negativ återkoppling. Ingen har lyckats falsifiera den. Därmed faller Global warming-hypotesen.
  Det är ovedersägligt att koldioxidmängden i atmosfären ökat linjärt från 0,03 % till 0,04 % (ja, 300 PPM är mer skrämmande än 0,03 %) under drygt 100 år samtidigt som temperaturen steg mellan 1900-1940, sjönk mellan 1940 och 1980, steg igen mellan 1980 och 2000 för att därefter ligga i princip oförändrad.
  Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom temperaturen inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Havsnivån har ökat men enstaka mm per år sedan något hundratal år. Havsnivån skulle stiga med 2-6 m till 2100. Då borde havsnivån ha stigit med 36-108 cm nu 2018. SMHI rapporterar varje dag medelvattenståndet i havet. Den nivån ligger still. Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom havsnivån inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Man kan fråga sig hur många falsifikat behövs för att förkasta Global warming-hypotesen? Enligt Popper räcker det med ett falsifikat. Här har jag visat tre falsifikat.

 6. @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Tack för den uttömmande, vetenskapliga beskrivningen. Underbart!

 7. @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Kan bara instämma med ”Dr Feelgood”, dvs Öystein Rönne, det känns befriande att klimatalarmisterna kan bemötas med vad jag ser som vederhäftig och vetenskaplig argumentation.

  Tack Björn Hammarskjöld!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here