Björn Hammarskjöld: Klimatbluffen och HC Andersen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 december 2015
- NewsVoice redaktion
Björn Hammarskjöld

Bjo?rn Hammarskjo?ldÄr det ingen som kan räkna längre? Det frågar sig Björn Hammarskjöld, som är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi och filosofie licentiat i biokemi. Kalkylerandet handlar om det påstådda klimathotet från den antropogena koldioxiden i atmosfären. Hammarskjöld visar på stora brister när klimatforskarna räknar.

Text: Björn Hammarskjöld

Fakta: Det finns 0,4 g CO2/cm2 över hela jorden (varje cm2 har 1 kg luft ovanför sig som innehåller 400 PPM eller 0,04 procent (1 kg * 400 / 1 000 000 = 0,0004 kg eller 0,4 g CO2/cm2).

Då finns det finns 4 000 ton CO2 ovanför varje kvadratkilometer (km2) av Jordens yta. Jordens totala area är 510 100 000 km2 (Wikipedia). Totalmängden CO2 är då 510 100 000*4 000 = 2 040 400 miljoner ton CO2 i Jordens atmosfär.

Kina glömde 600 miljoner ton koldioxid

Kina påstås ha “glömt” att redovisa 600 miljoner ton CO2. Det är den mängd CO2 som redan finns över 150 000 km2. 150 000/510 100 000=0,000294 eller 0,29 promille av Jordens totala CO2-mängd i atmosfären.

Så Kinas “extra” utsläpp om 600 miljoner ton CO2 kan höja CO2 i atmosfären med hela 0,12 PPM då atmosfären innehåller 400 PPM. Totala utsläppet av CO2 lär vara 7 000 miljoner ton CO2 per år.

Det blir en total ökning av CO2 över hela jorden med 0,34 %. Mätfelet är betydligt större än 0,34 % och mätvärdet varierar 20 % över året.

Koldioxiden är helt oskyldig till den globala uppvärmningen om 0,8 ºC på 150 år.

Havet har inte stigit med en sjättedel av två meter eller 300 mm under de första 15 åren av detta århundrade. Det har stigit med högst 10 mm på en sjättedel av århundradet.

SMHI: Vattenånga en mycket kraftfullare klimatgas än koldioxid

SMHI redovisar i sjövädersrapporten troget att havsnivån är stadigt densamma med smärre avvikelser från dag till dag beroende på lufttryck och tidvatten.

SMHI erkänner att vattenånga är en mycket större klimatgas än alla andra tillsammans.Vattenångan finns i mer än tio gånger högre koncentration än koldioxid. Vattenånga absorberar mer än fem gånger mer energi än motsvarande mängd koldioxid, men man redovisar inga siffror, det skulle skada deras trovärdighet.

Stiger temperaturen så ökar avdunstningen av vattenånga som stiger uppåt och kondenseras till moln på himlen. Molnen reflekterar solljuset ut i rymden och temperaturen under molnen minskar och mängden avdunstande vattenånga minskar som leder till att molnen skingras och temperaturen ökar igen.

Se bara vad som händer om du ligger och solar på sommaren. Det är varmt och skönt. Sedan kommer ett elakt cumulusmoln och skuggar solen och du börjar frysa tills molnet har blåst bort och solen åter skiner på dig. Detta är ett klassiskt exempel på ett självstabilt system med negativ återkoppling.

Koldioxid kondenseras inte till fast form som vattenånga gör på himlen och reflekterar solljuset så ju mer moln desto svalare Jord.

Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala “klimateffekten”, koldioxid är helt betydelselöst.

Slutsats

Ska människan försöka sänka temperaturen på Jorden ska hon flyga ännu mer eftersom flyget ger kondensstrimmor på himlen som reflekterar solvärmen ut i rymden och sänker Jordens temperatur. Så det är helt rätt som ICPPs ledamöter gör, de flyger mer än de allra flesta.

Genom ökad temperatur ökar växternas tillväxthastighet med 10 % per grads temperaturökning (van’t Hoffs lag) och ger ökad avkastning i jordbruket. Men då behövs högre koldioxidkoncentration som man har i växthus.

Vår boskap ger gödsel och kött i ett evigt kretslopp och kan föda hela Jordens befolkning medan vegetabilier utan boskap kräver konstgödsel baserad på fossila kolkällor och betydligt större arealer än idag.

Så hela klimatbluffen är ett vackert exempel på att forskare söker pengar för att forska på ett bedrägeri och myndigheter funnit ett sätt att skrämma folket till underkastelse och ökad beskattning (koldioxid går att mäta per person medan vattenånga är omätbart) att ingen verkar vilja försöka genomskåda bedrägeriet utom Donald Trump.

Hela klimatbedrägeriet påminner alltför mycket om H.C. Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”, men ingen verkar vara barnslig nog att genomskåda klimatbluffen eftersom ingen verkar ifrågasätta IPCC och de politiker och forskare som hungrar efter makt och pengar.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, filosofie licentiat i biokemi

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Kan bara instämma med “Dr Feelgood”, dvs Öystein Rönne, det känns befriande att klimatalarmisterna kan bemötas med vad jag ser som vederhäftig och vetenskaplig argumentation.

  Tack Björn Hammarskjöld!!

 • @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Kan bara instämma med “Dr Feelgood”, dvs Öystein Rönne, det känns befriande att klimatalarmisterna kan bemötas med vad jag ser som vederhäftig och vetenskaplig argumentation.

  Tack Björn Hammarskjöld!!

 • @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Tack för den uttömmande, vetenskapliga beskrivningen. Underbart!

 • Curt Widlund at 07:36
  Okunnigt men intressant att du anklagar mig för plagiarism.
  Jag har bara använt den kunskap som jag inhämtade under förra millenniet i skolan och på universitet rörande grundläggande fysik och kemi. Vid högre temperatur ökar vattenavdunstningen till atmosfären. om vattenångan stiger med den varma luften så når vattenångan förr eller senare en nivå där temperaturen ligger under kondensationspunkten och så bildas moln. Atmosfären är inte en statisk genomsnittsatmosfär. Bet finns lokala avvikelser i temperatur, vattenånga och andra komponenter som finns i atmosfären, fåglar och insekter är andra lokala avvikelser beroende på ur stor luftmassa du studerar och hur stora myggsvärmar du upplever.
  Detta är klassisk fysik. Man måste ha klara definitioner av vad man studerar.
  Till det har jag lagt egna observationer som att om jag ligger och solar så blir jag varm på grund av inkommande solstrålning. Kommer ett vanligt sommarmoln mellan mig och solen så blir det omedelbart kallare på grund av att inkommande solstrålning reflekteras rakt ut i rymden. Kolla under ett åskmoln, det är mycket mörkt medan toppen av åskmolnet är alldeles viss sett från rymden. Vitt ljus betyder att alla synliga våglängder strålar ut i rymden och bara bråkdelar kommer igenom molnet ned till marken.
  Alltså minskar moln dagtid solinstrålningen och minskar jordens temperatur. Detta är klassisk fysik med observation.
  Vintertid observerar man att temperaturen sjunker snabbt och lågt en klar vinternatt. Om det finns moln på himlen så är temperaturen klart högre på grund av att molnen reflekterar jordens värmestrålning tillbaka till Jorden och Jorden slipper värma resten av universum. Detta är klassisk fysik med observation.
  Enligt Popper kan en hypotes som Global warming aldrig bevisas. Men det räcker med en enda falsifikation för att hypotesen ska falla.
  Min hypotes är att Jordens nuvarande klimat är ett självstabilt system med negativ återkoppling. Ingen har lyckats falsifiera den. Därmed faller Global warming-hypotesen.
  Det är ovedersägligt att koldioxidmängden i atmosfären ökat linjärt från 0,03 % till 0,04 % (ja, 300 PPM är mer skrämmande än 0,03 %) under drygt 100 år samtidigt som temperaturen steg mellan 1900-1940, sjönk mellan 1940 och 1980, steg igen mellan 1980 och 2000 för att därefter ligga i princip oförändrad.
  Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom temperaturen inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Havsnivån har ökat men enstaka mm per år sedan något hundratal år. Havsnivån skulle stiga med 2-6 m till 2100. Då borde havsnivån ha stigit med 36-108 cm nu 2018. SMHI rapporterar varje dag medelvattenståndet i havet. Den nivån ligger still. Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom havsnivån inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Man kan fråga sig hur många falsifikat behövs för att förkasta Global warming-hypotesen? Enligt Popper räcker det med ett falsifikat. Här har jag visat tre falsifikat.

 • @ Björn Hammarskjöld 18 Jul, 2018 at 11:49,

  Tack för den uttömmande, vetenskapliga beskrivningen. Underbart!

 • Curt Widlund at 07:36
  Okunnigt men intressant att du anklagar mig för plagiarism.
  Jag har bara använt den kunskap som jag inhämtade under förra millenniet i skolan och på universitet rörande grundläggande fysik och kemi. Vid högre temperatur ökar vattenavdunstningen till atmosfären. om vattenångan stiger med den varma luften så når vattenångan förr eller senare en nivå där temperaturen ligger under kondensationspunkten och så bildas moln. Atmosfären är inte en statisk genomsnittsatmosfär. Bet finns lokala avvikelser i temperatur, vattenånga och andra komponenter som finns i atmosfären, fåglar och insekter är andra lokala avvikelser beroende på ur stor luftmassa du studerar och hur stora myggsvärmar du upplever.
  Detta är klassisk fysik. Man måste ha klara definitioner av vad man studerar.
  Till det har jag lagt egna observationer som att om jag ligger och solar så blir jag varm på grund av inkommande solstrålning. Kommer ett vanligt sommarmoln mellan mig och solen så blir det omedelbart kallare på grund av att inkommande solstrålning reflekteras rakt ut i rymden. Kolla under ett åskmoln, det är mycket mörkt medan toppen av åskmolnet är alldeles viss sett från rymden. Vitt ljus betyder att alla synliga våglängder strålar ut i rymden och bara bråkdelar kommer igenom molnet ned till marken.
  Alltså minskar moln dagtid solinstrålningen och minskar jordens temperatur. Detta är klassisk fysik med observation.
  Vintertid observerar man att temperaturen sjunker snabbt och lågt en klar vinternatt. Om det finns moln på himlen så är temperaturen klart högre på grund av att molnen reflekterar jordens värmestrålning tillbaka till Jorden och Jorden slipper värma resten av universum. Detta är klassisk fysik med observation.
  Enligt Popper kan en hypotes som Global warming aldrig bevisas. Men det räcker med en enda falsifikation för att hypotesen ska falla.
  Min hypotes är att Jordens nuvarande klimat är ett självstabilt system med negativ återkoppling. Ingen har lyckats falsifiera den. Därmed faller Global warming-hypotesen.
  Det är ovedersägligt att koldioxidmängden i atmosfären ökat linjärt från 0,03 % till 0,04 % (ja, 300 PPM är mer skrämmande än 0,03 %) under drygt 100 år samtidigt som temperaturen steg mellan 1900-1940, sjönk mellan 1940 och 1980, steg igen mellan 1980 och 2000 för att därefter ligga i princip oförändrad.
  Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom temperaturen inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Havsnivån har ökat men enstaka mm per år sedan något hundratal år. Havsnivån skulle stiga med 2-6 m till 2100. Då borde havsnivån ha stigit med 36-108 cm nu 2018. SMHI rapporterar varje dag medelvattenståndet i havet. Den nivån ligger still. Detta är klassisk fysik med observation. Eftersom havsnivån inte följer halten CO2 i atmosfären faller hypotesen ännu en gång.
  Man kan fråga sig hur många falsifikat behövs för att förkasta Global warming-hypotesen? Enligt Popper räcker det med ett falsifikat. Här har jag visat tre falsifikat.

 • Peter Grafström: “Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget”.

  Svårare än så är det inte.

 • Peter Grafström: “Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget”.

  Svårare än så är det inte.

 • Birgitta
  Om du följt Klimatupplysningen har du kanske läst Nordangårds artikelserie om vilka som verkligen låg bakom klimathotsagendan. Nämligen de sedvanliga förövarna, i den angloamerikanska oligarkin, mer specifikt Rockefellers. Kulturmarxisterna och kulturmarxismen är tillika frambringade av samma oligarki genom deras systematiska stöd till allt som upplöser nationalstaterna. Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget.

 • Curt Widlund at 07:36

  Varför skulle Hammarskiöld ha ett behov av att kopiera någon annans teori? Svensmark hypotes/teori är ju allmänt känd, speciellt för Hammarskiöld som redan är insatt i ämnet.

  CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd’

  “Nya forskningsresultat från CERN stöder hypotesen att kosmisk strålning har en betydande effekt på molnbildningen. Dessa resultat stödjer i sin tur den danske klimatforskaren och professorn Henrik Svensmarks teorier om att moln har en avgörande inverkan på Jordens klimat, inte minst på den globala temperaturen.”

  https://newsvoice.se/2011/09/09/cern-kosmisk-stralning-kan-paverka-molnbildningen-henrik-svensmarks-teori-far-stod/

 • Själv bryr jag mig inte särskilt mycket om vad Isabella Löfven med flera säger om klimatet. Isabellas man kör en dieselbil eftersom “han behöver den för sitt konstnärskap”.

  Helt klart är klimathotet handlar mer om politisk retorik än om verklighet. Utan ett överhängande “klimathot” skulle politiker ha svårt att driva sin agenda om omfattande samhällsförändringar inom en rad olika områden som t ex skatteindrivning, byggande, ny teknologi m m, m m. Klimathotet är helt enkel en kulturmarxistiskt präglad idé för att de ska kunna driva igenom en global förändring av livsstilsmönster och skattepålagor m m och framför allt en global överstatlig styrning av all mänsklig aktivitet på jorden in i minsta detalj. Klimathotet är en form av en sekulär undergångsmyt som alla världens invånare måste underkasta sig för att inte drabbas av all världens pest och elände. Det nya sekulära prästerskapet i form av “forskare” och “politiker” ska tänkas samregera i en världsregering för att inordna all världens befolkning i ett globalt feodalt samhälle.

  Det är inte särskilt intressant att veta vem som inspirerat Björn Hammarsköld. Mer intressant att ta fasta på den faktiska klimatbluffen som hotar mänskligt liv på planeten.

  Hemsidan “klimatupplysningen” ger mig alla fakta som jag behöver för att ta ställning i frågan om klimatet. Politiker och forskare på universitet verkar vara väldigt dåligt pålästa när det gäller det påstådda “klimathotet”.

  “IPCC är en politisk organisation och har efterhand rättat in sig på vad den internationella politiska eliten önskat sig. FN-överenskommelsen om klimatförändringen kom 1992. Kyotoöverenskommelsen kom 1997. Dessa överenskommelser skrevs under innan det egentligen fanns något klart vetenskapligt stöd för att människan orsakade klimatförändringen. Pressen på att vetenskapsmännen i IPCC skulle understödja den politiska processen var enorm.”

  http://www.klimatupplysningen.se/2018/06/14/den-stora-debatten/

 • Birgitta
  Om du följt Klimatupplysningen har du kanske läst Nordangårds artikelserie om vilka som verkligen låg bakom klimathotsagendan. Nämligen de sedvanliga förövarna, i den angloamerikanska oligarkin, mer specifikt Rockefellers. Kulturmarxisterna och kulturmarxismen är tillika frambringade av samma oligarki genom deras systematiska stöd till allt som upplöser nationalstaterna. Merparten av all radikalism är sen starten toppstyrd av nämnda oligarki även om utövarna inte fattar sammanhanget.

 • Curt Widlund at 07:36

  Varför skulle Hammarskiöld ha ett behov av att kopiera någon annans teori? Svensmark hypotes/teori är ju allmänt känd, speciellt för Hammarskiöld som redan är insatt i ämnet.

  CERN: Kosmisk strålning ger moln – Henrik Svensmarks teori får stöd’

  “Nya forskningsresultat från CERN stöder hypotesen att kosmisk strålning har en betydande effekt på molnbildningen. Dessa resultat stödjer i sin tur den danske klimatforskaren och professorn Henrik Svensmarks teorier om att moln har en avgörande inverkan på Jordens klimat, inte minst på den globala temperaturen.”

  https://newsvoice.se/2011/09/09/cern-kosmisk-stralning-kan-paverka-molnbildningen-henrik-svensmarks-teori-far-stod/

 • Själv bryr jag mig inte särskilt mycket om vad Isabella Löfven med flera säger om klimatet. Isabellas man kör en dieselbil eftersom “han behöver den för sitt konstnärskap”.

  Helt klart är klimathotet handlar mer om politisk retorik än om verklighet. Utan ett överhängande “klimathot” skulle politiker ha svårt att driva sin agenda om omfattande samhällsförändringar inom en rad olika områden som t ex skatteindrivning, byggande, ny teknologi m m, m m. Klimathotet är helt enkel en kulturmarxistiskt präglad idé för att de ska kunna driva igenom en global förändring av livsstilsmönster och skattepålagor m m och framför allt en global överstatlig styrning av all mänsklig aktivitet på jorden in i minsta detalj. Klimathotet är en form av en sekulär undergångsmyt som alla världens invånare måste underkasta sig för att inte drabbas av all världens pest och elände. Det nya sekulära prästerskapet i form av “forskare” och “politiker” ska tänkas samregera i en världsregering för att inordna all världens befolkning i ett globalt feodalt samhälle.

  Det är inte särskilt intressant att veta vem som inspirerat Björn Hammarsköld. Mer intressant att ta fasta på den faktiska klimatbluffen som hotar mänskligt liv på planeten.

  Hemsidan “klimatupplysningen” ger mig alla fakta som jag behöver för att ta ställning i frågan om klimatet. Politiker och forskare på universitet verkar vara väldigt dåligt pålästa när det gäller det påstådda “klimathotet”.

  “IPCC är en politisk organisation och har efterhand rättat in sig på vad den internationella politiska eliten önskat sig. FN-överenskommelsen om klimatförändringen kom 1992. Kyotoöverenskommelsen kom 1997. Dessa överenskommelser skrevs under innan det egentligen fanns något klart vetenskapligt stöd för att människan orsakade klimatförändringen. Pressen på att vetenskapsmännen i IPCC skulle understödja den politiska processen var enorm.”

  http://www.klimatupplysningen.se/2018/06/14/den-stora-debatten/

 • @ Curt Widlund Tyresö 13 Jul, 2018 at 07:36

  Curt W vore det inte ganska bra om du angav lite källor till denne danske forskares verk som du påstår att Björn Hammarskjöld plagierat??

  Det är ju en ganska seriös anklagelse som Du framför, och i min mycket begränsade värld så verkar det finnas lika många “experter” betr detta som det finns synpunkter på ämnet.

  Jag ser också efter att ha läst alla kommentarer att det verkar finnas väldigt många människor som driver Chemtrails frågan som en fråga inte så långt i från religiöst liknande dimensioner.

  Personligen kan jag alldeles för lite för att ens kunna gå in i denna diskussion på ett vederhäftigt sätt, däremot kan jag se att klimatalarmisterna blir fullständigt hysteriska när någon som tex denne Björn Hammarskjöld lanserar alternativa förklaringsmodeller.

  Förvisso finns det alltid anledning att tillämpa den sk försiktighetsprincipen, något som talar till förmån för de vilka vill reglera utsläpp av olika slag.

  Men på mig verkar det finnas en inbyggd strid om problemformuleringsprivilegiet, dvs etablerade forskare finansierade av globalisternas olika kanaler blir totalt vansinniga om de möter andra uppfattningar än de vilka de lanserat och sålt sin själ till.

  Varför kan man inte föra ett vetenskapligt samtal utan att helt förlora sig i frågan vem som har rätt??

  På skoj tog jag mig för att kolla en av de vilka vildsint attackerar artikelförfattaren istället för innehållet, detta är Åsa Fagerström.

  Åsa Fagerström
  journalist, editor and communications manager

  25 års erfarenhet av journalistik och kommunikation, främst inom vetenskap, miljö, forskning och medicin.
  Facktidskrifter, dagstidningar, informationsfoldrar.
  Även projektledning, planering och design.
  Webredaktör på flera sajter, bl a NetDoktor, tryggabarn.nu.
  Planering och arbete med sociala medier, expertsvar, communities och diskussionsgrupper.

  Kursledare Karolinska Institutets kurs i populärvetenskaplig kommunikation – att skriva begripligt om vetenskap och forskning.
  Även kortare kurser i att skriva nyhetsmässigt.

  Redaktör för populärvetenskapliga böcker och skrifter från t ex Karolinska Institutet University Press och SBU.

  Översättningar och mångårigt samarbete med Harvard Health Publications, Boston.

  Åsa Fagerström är just en sådan typ (journalist) som för sina uppdragsgivares räkning ligger och sniffar runt inom alternativmedia och då hon ser en möjlighet att misskreditera någon som går mot strömmen så rycker hon ut till försvar globalisternas agenda.

  Det låter ju väldigt vederhäftigt att ha ett samarbete (översättningsjobb) åt Harvard Health Publications i Boston.

  Men då skall man ju ha klart för sig att det är just denna typ av institutioner som i likhet med Karolinska Institutet tar emot globalisternas donationer mot att de med blåslampa jagar oliktänkande. Behöver jag säga mer än Macchiarini affären??

  Eller varför inte läsa vad Newsvoice egen KI-expert Johan Thyberg sagt om utbredd forskningskorruption, https://newsvoice.se/2017/11/21/korruption-vetenskapsradet-ki/

  Kanske det är dags för Björn Hammarskjöld att försvara sina ståndpunkter alldeles oavsett vem han egentligen är??

 • @ Curt Widlund Tyresö 13 Jul, 2018 at 07:36

  Curt W vore det inte ganska bra om du angav lite källor till denne danske forskares verk som du påstår att Björn Hammarskjöld plagierat??

  Det är ju en ganska seriös anklagelse som Du framför, och i min mycket begränsade värld så verkar det finnas lika många “experter” betr detta som det finns synpunkter på ämnet.

  Jag ser också efter att ha läst alla kommentarer att det verkar finnas väldigt många människor som driver Chemtrails frågan som en fråga inte så långt i från religiöst liknande dimensioner.

  Personligen kan jag alldeles för lite för att ens kunna gå in i denna diskussion på ett vederhäftigt sätt, däremot kan jag se att klimatalarmisterna blir fullständigt hysteriska när någon som tex denne Björn Hammarskjöld lanserar alternativa förklaringsmodeller.

  Förvisso finns det alltid anledning att tillämpa den sk försiktighetsprincipen, något som talar till förmån för de vilka vill reglera utsläpp av olika slag.

  Men på mig verkar det finnas en inbyggd strid om problemformuleringsprivilegiet, dvs etablerade forskare finansierade av globalisternas olika kanaler blir totalt vansinniga om de möter andra uppfattningar än de vilka de lanserat och sålt sin själ till.

  Varför kan man inte föra ett vetenskapligt samtal utan att helt förlora sig i frågan vem som har rätt??

  På skoj tog jag mig för att kolla en av de vilka vildsint attackerar artikelförfattaren istället för innehållet, detta är Åsa Fagerström.

  Åsa Fagerström
  journalist, editor and communications manager

  25 års erfarenhet av journalistik och kommunikation, främst inom vetenskap, miljö, forskning och medicin.
  Facktidskrifter, dagstidningar, informationsfoldrar.
  Även projektledning, planering och design.
  Webredaktör på flera sajter, bl a NetDoktor, tryggabarn.nu.
  Planering och arbete med sociala medier, expertsvar, communities och diskussionsgrupper.

  Kursledare Karolinska Institutets kurs i populärvetenskaplig kommunikation – att skriva begripligt om vetenskap och forskning.
  Även kortare kurser i att skriva nyhetsmässigt.

  Redaktör för populärvetenskapliga böcker och skrifter från t ex Karolinska Institutet University Press och SBU.

  Översättningar och mångårigt samarbete med Harvard Health Publications, Boston.

  Åsa Fagerström är just en sådan typ (journalist) som för sina uppdragsgivares räkning ligger och sniffar runt inom alternativmedia och då hon ser en möjlighet att misskreditera någon som går mot strömmen så rycker hon ut till försvar globalisternas agenda.

  Det låter ju väldigt vederhäftigt att ha ett samarbete (översättningsjobb) åt Harvard Health Publications i Boston.

  Men då skall man ju ha klart för sig att det är just denna typ av institutioner som i likhet med Karolinska Institutet tar emot globalisternas donationer mot att de med blåslampa jagar oliktänkande. Behöver jag säga mer än Macchiarini affären??

  Eller varför inte läsa vad Newsvoice egen KI-expert Johan Thyberg sagt om utbredd forskningskorruption, https://newsvoice.se/2017/11/21/korruption-vetenskapsradet-ki/

  Kanske det är dags för Björn Hammarskjöld att försvara sina ståndpunkter alldeles oavsett vem han egentligen är??

 • Björn Hammarskjöld Det är ett plagiat av Dansken, Professorn Henrik Svensmarks resultat som har forskat på under många år.

 • Björn Hammarskjöld Det är ett plagiat av Dansken, Professorn Henrik Svensmarks resultat som har forskat på under många år.

 • Förr i tiden var det kyrkan och syndafloden n. Idag är det att bluffa med klimatet som ligger i tiden. Olika bestraffningar i båda sammhangen om man inte följer lagarna. Ju mer vi genomskådar bluffer ju hårdare bestraffning och ju konstigare lagar stifstas det. Folk på under medeltiden var inte dumma. De genomskådade också bluffer som staten och kyrkan påhitt. De var rädda om sitt eget skin och sin familj. Man blev skräd till tystnad. Samma sak är det idag. Du måste passa in i myndighetens/ företagets/ kyrkans bluff för att behålla jobbet. Power and money goes strong. “Det löjligaste jag har hört en chef säga är att” va bra att brevlådorna ligger brevid varandra då blir det mindre utsläpp ifrån postbilen” och så där höll det på dag ut dag in. Då kan man undra. Har han inget bättre för sig? Ett exempel på när någon utövar makt med hjälp av klimtbluffen. Man orkar inget annat än nika. till svar. Myndighetens orginsationen och företagets policy och klimybluffen måste följas till varje pris. De hårt beskattade bilåkarnas och folkets pris.

 • Förr i tiden var det kyrkan och syndafloden n. Idag är det att bluffa med klimatet som ligger i tiden. Olika bestraffningar i båda sammhangen om man inte följer lagarna. Ju mer vi genomskådar bluffer ju hårdare bestraffning och ju konstigare lagar stifstas det. Folk på under medeltiden var inte dumma. De genomskådade också bluffer som staten och kyrkan påhitt. De var rädda om sitt eget skin och sin familj. Man blev skräd till tystnad. Samma sak är det idag. Du måste passa in i myndighetens/ företagets/ kyrkans bluff för att behålla jobbet. Power and money goes strong. “Det löjligaste jag har hört en chef säga är att” va bra att brevlådorna ligger brevid varandra då blir det mindre utsläpp ifrån postbilen” och så där höll det på dag ut dag in. Då kan man undra. Har han inget bättre för sig? Ett exempel på när någon utövar makt med hjälp av klimtbluffen. Man orkar inget annat än nika. till svar. Myndighetens orginsationen och företagets policy och klimybluffen måste följas till varje pris. De hårt beskattade bilåkarnas och folkets pris.

 • Att koldioxiden har någon större inverkan på klimatet tvivlar jag också på, men man ska ha i åtanke att vi bränner 2-3 kubik-kilometer fossila bränslen varje år på planeten, och har gjort det i hundra år. Värmen från förbrukningen späs ut och blir lågaktiv med följd att den blir kvar i nedre atmosfären och inte strålar ut i rymden. Enligt SMHI motsvarar processen drygt 1 W/ år/m2, medan solinstrålningen ger ca 300 W/år/m2. Eftersom den “fossila” värmen inte strålar ut lagras den i luftmassan som alltså ökat sin temperatur i motsvarande grad medför det att luften absorberar mer vattenånga som spökar till det vädermässigt sett.

 • Att koldioxiden har någon större inverkan på klimatet tvivlar jag också på, men man ska ha i åtanke att vi bränner 2-3 kubik-kilometer fossila bränslen varje år på planeten, och har gjort det i hundra år. Värmen från förbrukningen späs ut och blir lågaktiv med följd att den blir kvar i nedre atmosfären och inte strålar ut i rymden. Enligt SMHI motsvarar processen drygt 1 W/ år/m2, medan solinstrålningen ger ca 300 W/år/m2. Eftersom den “fossila” värmen inte strålar ut lagras den i luftmassan som alltså ökat sin temperatur i motsvarande grad medför det att luften absorberar mer vattenånga som spökar till det vädermässigt sett.

 • Lite lite vidare perspektiv på vår planet.

  Let´s remember where we live!

  We live on the third planet from a medium-size sun. Our planet is five billion years old, and it has been changing constantly all during that time. The earth is now on its third atmosphere.
  The first atmosphere was helium and hydrogen. It dissipated early on, because the planet was so hot. Then, as the planet cooled, volcanic eruptions produced a second atmosphere of steam and carbon dioxide. Later the water vapor condensed, forming the oceans that cover most of the planet. Then, around three billion years ago, some bacteria evolved to consume carbon dioxide and excrete a highly toxic gas, oxygen. Other bacteria released nitrogen. The atmospheric concentration of these gases slowly increased. Organisms that could not adapt died out.
  Meanwhile, the planet´s land masses, floating on huge tectonic plates, eventually came together in a configuration that interfered with the circulation of ocean currents. It began to get cold for the first time. The first ice appeared two billion years ago.
  And for the last seven hundred thousand years, our planet has been in a geological ice age, characterized by advancing and retracting glacial ice. No one is entirely sure why, but ice now covers the planet every hundred thousand years, with smaller advances every twenty thousand years or so. The last advance was twenty thousand years ago, so we are due for the next one.
  And even today, after five billion years, our planet remains amazingly active. We have five hundred volcanoes, and an eruption every two weeks. Earthquakes are continuous: a million and a half a year, a moderate Richter 5 quake every six hours, a big earthquake every ten days. Tsunamis race across the Pacific Ocean every three months.
  Our atmosphere is as violent as the land beneath it. At any moment there are one thousand five hundred electrical storms across the planet. Eleven lightning bolts strike the ground each second. A tornado tears across the surface every six hours. And every four days, a giant cyclonic storm, hundreds of miles in diameter, spins over the ocean and wreaks havoc on the land.
  The nasty little apes that call themselves human beings can do nothing except run and hide. For these same apes to imagine they can stabilize this atmosphere is arrogant beyond belief. They can´t control the climat.
  The reality is, they run from the storms.

  /michael crichton/

 • Lite lite vidare perspektiv på vår planet.

  Let´s remember where we live!

  We live on the third planet from a medium-size sun. Our planet is five billion years old, and it has been changing constantly all during that time. The earth is now on its third atmosphere.
  The first atmosphere was helium and hydrogen. It dissipated early on, because the planet was so hot. Then, as the planet cooled, volcanic eruptions produced a second atmosphere of steam and carbon dioxide. Later the water vapor condensed, forming the oceans that cover most of the planet. Then, around three billion years ago, some bacteria evolved to consume carbon dioxide and excrete a highly toxic gas, oxygen. Other bacteria released nitrogen. The atmospheric concentration of these gases slowly increased. Organisms that could not adapt died out.
  Meanwhile, the planet´s land masses, floating on huge tectonic plates, eventually came together in a configuration that interfered with the circulation of ocean currents. It began to get cold for the first time. The first ice appeared two billion years ago.
  And for the last seven hundred thousand years, our planet has been in a geological ice age, characterized by advancing and retracting glacial ice. No one is entirely sure why, but ice now covers the planet every hundred thousand years, with smaller advances every twenty thousand years or so. The last advance was twenty thousand years ago, so we are due for the next one.
  And even today, after five billion years, our planet remains amazingly active. We have five hundred volcanoes, and an eruption every two weeks. Earthquakes are continuous: a million and a half a year, a moderate Richter 5 quake every six hours, a big earthquake every ten days. Tsunamis race across the Pacific Ocean every three months.
  Our atmosphere is as violent as the land beneath it. At any moment there are one thousand five hundred electrical storms across the planet. Eleven lightning bolts strike the ground each second. A tornado tears across the surface every six hours. And every four days, a giant cyclonic storm, hundreds of miles in diameter, spins over the ocean and wreaks havoc on the land.
  The nasty little apes that call themselves human beings can do nothing except run and hide. For these same apes to imagine they can stabilize this atmosphere is arrogant beyond belief. They can´t control the climat.
  The reality is, they run from the storms.

  /michael crichton/

 • Någon kom med “Titta en fågel”-grejen och så spårade det hela ur med chemtrails..
  Klimatbluffen är inget annat än ett politiskt maktprojekt som har som mål följande:

  – Central styrning av planetens resurser.
  – Begränsning av antalet människor på planeten

  Lyssna på vad Christina Figueres, en av topparna inom IPCC säger rakt ut, klart och tydligt.
  Det handlar inte om det framtida klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett planekonomiskt system kontrollerat av FN.

  Henry Louis “H. L.” Mencken (September 12, 1880 – January 29, 1956)

  “The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

  “The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

  Bägge utsagorna passar utomordentligt väl in på klimathotsbedrägeriet!

  • Ingvare
   Många som debatterar de ämnen som du säger spårar ur har även den uppfattningen som du beskriver. Det minskar inte intresset för detaljerna. Kunskap eliminerar blindspår och ger i förlängningen makt. Internet är ett universitet och ett speakers corner i en skön mix.

 • Någon kom med “Titta en fågel”-grejen och så spårade det hela ur med chemtrails..
  Klimatbluffen är inget annat än ett politiskt maktprojekt som har som mål följande:

  – Central styrning av planetens resurser.
  – Begränsning av antalet människor på planeten

  Lyssna på vad Christina Figueres, en av topparna inom IPCC säger rakt ut, klart och tydligt.
  Det handlar inte om det framtida klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett planekonomiskt system kontrollerat av FN.

  Henry Louis “H. L.” Mencken (September 12, 1880 – January 29, 1956)

  “The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

  “The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

  Bägge utsagorna passar utomordentligt väl in på klimathotsbedrägeriet!

  • Ingvare
   Många som debatterar de ämnen som du säger spårar ur har även den uppfattningen som du beskriver. Det minskar inte intresset för detaljerna. Kunskap eliminerar blindspår och ger i förlängningen makt. Internet är ett universitet och ett speakers corner i en skön mix.

 • Att partiklar i atmosfären kan bestå väldigt länge står helt klart med, precis som du säger. Hur länge är nog beroende på dess varierande specifika komposition och platsen (höjden) de befinner sig på, om det är upp/nedströmmsvindar etc. Partiklar som fastnar i jordens jetströmmar kan säkert existera mkt länge och transporteras långa sträckor. Sen hur och på vilket sätt de skulle påverka contrail är som sagt väldigt svårt att veta då jag inte sett någon forskning alls om sånt, men något som verkligen borde va intressant för forskningen att ta reda på tycker jag . 🙂

 • Peter G – Kan ju inte hålla mig ifrån att kommentera din retoriska fråga i ngr ordalag iaf utan att bli för långrandig nu igen hehe, för det intressanta med det du tog upp är att det finns många patent ända från 1920-talet som beskriver hur man med olika typer av partiklar, kemikalier, aerosoler och fysikaliska processer kan manipulera moln, väder, atmosfär etc. Så att geo-engineering skulle vara en någon ny företeelser i sig är ju långt från sanningen, och gör det mer än obegripligt hur någon dessutom kan påstå att sådant inte existerar (som t.ex SMHI)

  Bla finns det ett patent från 1951 med nr US2550324 – Processes for controlling the weather, som även om man bara tar ett litet utdrag ur beskrivning av patentet, finner man det rätt häpnadsväckande att man redan för mycket länge sedan började intressera sig för att manipulera med väder, moln och vind:

  Patented Apr. 24, 1951 UNITED STATES PATENT OFFICE 7 PROCESS FOR CONTROLLING WEATHER Harvey M.’Brandau, Wilton, Wis, assignor to W. 0., Inc., a corporation of Delaware No Drawing. Application May 7, 1948, Serial No. 25,807

  6 Claims. (01. Zea-28) This invention relates to a process for effecting changes in weather conditions and more specifically to a process for dissipating clouds and fog by clearing the atmosphere of moisture particles that are large enough to be visible and yet not large enough to fall out of suspension in the gases of the atmosphere. The overall object of the present invention is directed to the control of weather conditions generally.

  Another object of this inventionis to control weather which causes hail damage, lightning and interferences with wave transmissions by the reduction of visible water vapor through the dissipation of cumulonimbus clouds.

  Another object of this invention is the control of weather by dissipating typhoons’, hurricanes, and other storm centers by the dissipation of the convective clouds forming the weather phenomena.

  Another object of the present invention is the control of weather causing snow and sleet in heavily populated areas where large quantities are particularly undesirable because of its effect on traiiic conditions.

  Another object of the present invention is the process of dissipating weather frontal systems which cause floods due to continuous rains.

  Another object of the present invention is to provide rain in designated areas by use of my weather control processes.

  Another object of the present invention is to provide desirable weather for sport events and all other outdoor recreational activities which require good weather;

  Another object of the present invention is to’ provide desirable weather for businesses now to weather control generally is limited only by the number of difierent types of weatherco’m ditions. I”………..

  forts följer

  • Bengt
   Kan bara instämma.
   I det Orwellska maktmonopolistiska klimat vi lever i har viljan att utmärka sig med ‘originella’ ideer satts ur spel. Dvs originellt ifråga om att det inte är opportunt.
   En nyckelproblematik är förstås finansiering, både av forskning och journalistik.
   Det borde kanske finnas två uppsättningar av parallellt verkande statsmakt att välja mellan i alla länder som fick konkurrera om andelarna av budgeten.
   Public service1 mot 2. Dom som lät icke pk material komma fram skulle snabbt sopa golvet med den andra. Forskning är mer elitistiskt men även där behövs det ngt som tvingar fram vitalare krafter.

 • Att partiklar i atmosfären kan bestå väldigt länge står helt klart med, precis som du säger. Hur länge är nog beroende på dess varierande specifika komposition och platsen (höjden) de befinner sig på, om det är upp/nedströmmsvindar etc. Partiklar som fastnar i jordens jetströmmar kan säkert existera mkt länge och transporteras långa sträckor. Sen hur och på vilket sätt de skulle påverka contrail är som sagt väldigt svårt att veta då jag inte sett någon forskning alls om sånt, men något som verkligen borde va intressant för forskningen att ta reda på tycker jag . 🙂

 • Peter G – Kan ju inte hålla mig ifrån att kommentera din retoriska fråga i ngr ordalag iaf utan att bli för långrandig nu igen hehe, för det intressanta med det du tog upp är att det finns många patent ända från 1920-talet som beskriver hur man med olika typer av partiklar, kemikalier, aerosoler och fysikaliska processer kan manipulera moln, väder, atmosfär etc. Så att geo-engineering skulle vara en någon ny företeelser i sig är ju långt från sanningen, och gör det mer än obegripligt hur någon dessutom kan påstå att sådant inte existerar (som t.ex SMHI)

  Bla finns det ett patent från 1951 med nr US2550324 – Processes for controlling the weather, som även om man bara tar ett litet utdrag ur beskrivning av patentet, finner man det rätt häpnadsväckande att man redan för mycket länge sedan började intressera sig för att manipulera med väder, moln och vind:

  Patented Apr. 24, 1951 UNITED STATES PATENT OFFICE 7 PROCESS FOR CONTROLLING WEATHER Harvey M.’Brandau, Wilton, Wis, assignor to W. 0., Inc., a corporation of Delaware No Drawing. Application May 7, 1948, Serial No. 25,807

  6 Claims. (01. Zea-28) This invention relates to a process for effecting changes in weather conditions and more specifically to a process for dissipating clouds and fog by clearing the atmosphere of moisture particles that are large enough to be visible and yet not large enough to fall out of suspension in the gases of the atmosphere. The overall object of the present invention is directed to the control of weather conditions generally.

  Another object of this inventionis to control weather which causes hail damage, lightning and interferences with wave transmissions by the reduction of visible water vapor through the dissipation of cumulonimbus clouds.

  Another object of this invention is the control of weather by dissipating typhoons’, hurricanes, and other storm centers by the dissipation of the convective clouds forming the weather phenomena.

  Another object of the present invention is the control of weather causing snow and sleet in heavily populated areas where large quantities are particularly undesirable because of its effect on traiiic conditions.

  Another object of the present invention is the process of dissipating weather frontal systems which cause floods due to continuous rains.

  Another object of the present invention is to provide rain in designated areas by use of my weather control processes.

  Another object of the present invention is to provide desirable weather for sport events and all other outdoor recreational activities which require good weather;

  Another object of the present invention is to’ provide desirable weather for businesses now to weather control generally is limited only by the number of difierent types of weatherco’m ditions. I”………..

  forts följer

  • Bengt
   Kan bara instämma.
   I det Orwellska maktmonopolistiska klimat vi lever i har viljan att utmärka sig med ‘originella’ ideer satts ur spel. Dvs originellt ifråga om att det inte är opportunt.
   En nyckelproblematik är förstås finansiering, både av forskning och journalistik.
   Det borde kanske finnas två uppsättningar av parallellt verkande statsmakt att välja mellan i alla länder som fick konkurrera om andelarna av budgeten.
   Public service1 mot 2. Dom som lät icke pk material komma fram skulle snabbt sopa golvet med den andra. Forskning är mer elitistiskt men även där behövs det ngt som tvingar fram vitalare krafter.

 • Alla problem, verkliga som påstådda, går att skatta bort då pengar löser precis allting.

  Det hela följer girighetens enkla ekvation: “Klimatförändringar” = Koldioxidskatt = $

  Problem solved!

 • Bengt
  Edward Teller fann i ett räkneexempel att hans geongineering med stratosfäriskt partikelutsläpp skulle ha ungefär fem års varaktighet dvs kräva förnyande med ca 20% per år. Jag nämner det för att det ger en hint om att partiklarna nog har ett år på sig att fördela sig runt jorden. Det du tar upp om en som det verkar ny bakgrund av partiklar för ju tanken till det ovannämnda. Om dessa partiklar ökar contrails borde de väl också öka vanlig molnbildning. Kan man tänka sig partiklar som framhäver sublimation till iskristaller men samtidigt inte framhäver molnbildning? (retorisk fråga)
  Man kunde tänka sig att partiklar i torra förhållanden högre upp bevarar sin förmåga att framhäva sublimation men när de väl exponeras för hög luftfuktighet reagerar till en form som inte är gynnsam för molnbildning längre ned. Intrigen tätnar..
  Instämmer med dina slutord. Mycket av allt som grabben sa vid glasskiosken.

 • Alla problem, verkliga som påstådda, går att skatta bort då pengar löser precis allting.

  Det hela följer girighetens enkla ekvation: “Klimatförändringar” = Koldioxidskatt = $

  Problem solved!

 • Peter G – Jag tycker det är ett väldigt intressant resonemang du för och man kan ju minst sagt säga att det är en komplex fråga med många olika tänkbara förklaring till det hela. Det jag alltid vänt mig mot ang chemtrails debatten är att man alltid verkar vilja resonera i termerna av ”antingen eller” och ”för/emot”, istället för se mer mångdimensionellt på det i termerna av ”både och” . D.v.s precis som du framför, att den ökade mängden persistent contrails både skulle kunna förklaras av t.ex olika variationer av jetbränsle i flygplanen som producerar en varierad mängd av kondensfrön (som sen i sin tur skapar olika mängd contrails) och dels av att vissa flygplan (oftast militära med NATO och USAF anknytning enligt uppgifter) även släpper ut olika kemikalier i atmosfären för olika syften, som tex för att manipulera vädret.

  Sen går det ju inte att komma i från att det även kan finnas andra naturliga faktorer, som t.ex 1, atmosfären har förändrats så det generellt har blivit kallare och fuktigare än förr i tiden på de höjder man flyger på (men det skulle isf motsäga att jorden bara blir varmare som vissa forskare påstår) 2, antalet partiklar högt uppe i atmosfären har ökat för varje år genom försurningar, utsläpp, föroreningar etc och om flygplan t.ex passera genom en luftmassa med många smutspartiklar, så kan chansen finnas att de på något sätt hjälper till i contrails skapandet. ( amerikanska NOAA, (National Oceanic and Atmospheric Administration), skrev f,ö en rapport för några år sedan att partikelhalten i atmosfären har fördubblats på bara 10-talet år och där dom var lite förbluffad över det hela och varför)

  Jo 9/11 visade verkligen hur contrails värmer klimatet. Sen finns det dock olika ståndpunkter från forskare, en del hävdar att vi är på väg in i en ”liten istid” medan andra säger den raka motsatsen att klimatet aldrig varit så varmt som i dag. För gemeneman blir det då snudd på omöjligt att veta vem man ska lita på och vad man ska tro, så att det hela sannerligen är en ytterst komplex fråga (precis som med contrails) är ju bara förnamnet.

  Dock räcker det att titta på hur extremt och varierande vädret är och har varit över världen de senaste åren för att inse att något inte står rätt till. Om det sen beror på manipulering av atmosfären och jetströmmar via geo-engineering och HAARP, eller om det beror på naturliga men olyckliga följder av föroreningar, försurningar och skövlingar av rengskogen etc är ju svårt att riktigt veta.

  Det rimliga att anta är att det faktiskt kan vara ”både och”…..

 • Bengt
  Edward Teller fann i ett räkneexempel att hans geongineering med stratosfäriskt partikelutsläpp skulle ha ungefär fem års varaktighet dvs kräva förnyande med ca 20% per år. Jag nämner det för att det ger en hint om att partiklarna nog har ett år på sig att fördela sig runt jorden. Det du tar upp om en som det verkar ny bakgrund av partiklar för ju tanken till det ovannämnda. Om dessa partiklar ökar contrails borde de väl också öka vanlig molnbildning. Kan man tänka sig partiklar som framhäver sublimation till iskristaller men samtidigt inte framhäver molnbildning? (retorisk fråga)
  Man kunde tänka sig att partiklar i torra förhållanden högre upp bevarar sin förmåga att framhäva sublimation men när de väl exponeras för hög luftfuktighet reagerar till en form som inte är gynnsam för molnbildning längre ned. Intrigen tätnar..
  Instämmer med dina slutord. Mycket av allt som grabben sa vid glasskiosken.

 • Peter G – Jag tycker det är ett väldigt intressant resonemang du för och man kan ju minst sagt säga att det är en komplex fråga med många olika tänkbara förklaring till det hela. Det jag alltid vänt mig mot ang chemtrails debatten är att man alltid verkar vilja resonera i termerna av “antingen eller” och “för/emot”, istället för se mer mångdimensionellt på det i termerna av “både och” . D.v.s precis som du framför, att den ökade mängden persistent contrails både skulle kunna förklaras av t.ex olika variationer av jetbränsle i flygplanen som producerar en varierad mängd av kondensfrön (som sen i sin tur skapar olika mängd contrails) och dels av att vissa flygplan (oftast militära med NATO och USAF anknytning enligt uppgifter) även släpper ut olika kemikalier i atmosfären för olika syften, som tex för att manipulera vädret.

  Sen går det ju inte att komma i från att det även kan finnas andra naturliga faktorer, som t.ex 1, atmosfären har förändrats så det generellt har blivit kallare och fuktigare än förr i tiden på de höjder man flyger på (men det skulle isf motsäga att jorden bara blir varmare som vissa forskare påstår) 2, antalet partiklar högt uppe i atmosfären har ökat för varje år genom försurningar, utsläpp, föroreningar etc och om flygplan t.ex passera genom en luftmassa med många smutspartiklar, så kan chansen finnas att de på något sätt hjälper till i contrails skapandet. ( amerikanska NOAA, (National Oceanic and Atmospheric Administration), skrev f,ö en rapport för några år sedan att partikelhalten i atmosfären har fördubblats på bara 10-talet år och där dom var lite förbluffad över det hela och varför)

  Jo 9/11 visade verkligen hur contrails värmer klimatet. Sen finns det dock olika ståndpunkter från forskare, en del hävdar att vi är på väg in i en “liten istid” medan andra säger den raka motsatsen att klimatet aldrig varit så varmt som i dag. För gemeneman blir det då snudd på omöjligt att veta vem man ska lita på och vad man ska tro, så att det hela sannerligen är en ytterst komplex fråga (precis som med contrails) är ju bara förnamnet.

  Dock räcker det att titta på hur extremt och varierande vädret är och har varit över världen de senaste åren för att inse att något inte står rätt till. Om det sen beror på manipulering av atmosfären och jetströmmar via geo-engineering och HAARP, eller om det beror på naturliga men olyckliga följder av föroreningar, försurningar och skövlingar av rengskogen etc är ju svårt att riktigt veta.

  Det rimliga att anta är att det faktiskt kan vara “både och”…..

 • Till sist Peter G; ang NASA´s beräkningar om 0.001 % av jordens yta av PCS- trails var det för att belysa att sedan dess (2001) har PSC-trails blivit avsevärt mycket fler världen över och där en sådan stor ökning i förhållande till NASA´s egna beräkningar för snart 15 år sedan inte kan förklaras annat än av att den kraftigt ökade mängden på något sätt måste vara onaturligt skapade.

  Ang desinfo agents är det mycket mer troligt (och även avslöjat i flera fall) att sådana finns i högsta grad på sajter som försöker motbevisa geo-engineering på mer eller mindre ovetenskapliga och ohederliga sätt för att föra de okunniga i ämnet bakom ljuset. Hurvida såna troll skulle finnas på sajter som avslöjar saker om geo-engineering däremot känns ju mindre troligt, då huvudsyftet för dessa istället är att försöka stoppa det hela för att man vill värna om människors – och djurs hälsa, såsom bevarandet av luften, vattnet, marken, träden etc i dess bästa skick.

  Nu tror jag att jag äntligen lyckats besvarat allt att du frågat mig om hehe.

  • Bengt
   Om contrails tvärsnittsarea är 10m2 kom jag fram till att det blev ~mättnadstryck vid -40C
   Men verkliga tvärsnittsarean är längre bakom planet mycket större så då blir luftfuktigheten från planets egen vattenånga försumbar som du säger. Bara i extrema fall kan planets lilla bidrag tippa över balansen.
   (Tidigare trodde jag du menade försumbar vattenånga i absolut bemärkelse men nu framgår implicit av vad du skriver att vi är överens om att verkningsgraden och vattenmängden är reciproka.)
   Eftersom de äldre planen gav mer vattenånga (tex 9ggr tror jag) måste det vara något annat särskiljande än vattnet som du säger. Då återstår nog bara de två alternativen 1) ‘naturligt’ förekommande kondensationsfrön eller 2) något onaturligt arrangemang, antingen tillsatta kondensationsfrön eller andra tillsatser.
   Det verkar som vi är eniga om att verkan av naturligt förekommande små partiklar inte är uttömt som förklaring. Om det är rätt förklaring måste partiklarna sänka tröskeln för sublimering. Och det ganska rejält eftersom alla plan jag ser har långa contrails.
   Kan man motbevisa det minskar chansen att undvika den konspiratoriska teorin om att även vanliga trafikflyg avsiktligt alstrar varaktiga strimmor med konstlade medel.
   I båda fallen är det av intresse om det blir en signifikant ändring av jordens medeltemperatur.
   Mätningarna efter 9/11 pekade ju på att contrails värmer klimatet signifikant.
   Isf maskerar contrails en naturligt pågående nedkylning av klimatet
   Om det är avsiktligt finns ju möjligheten att slå av och på verkan under dygnet så att det kunde användas för kylande nettoeffekt. Men isf skulle det inte räcka med att allt bränsle har en tillsats utan ngt måste slås av och på. Tex med ngn hemlig tank i planen vilket ökar komplexiteten jmf med att bara ha en generell tillsats i flygbränslet.
   Till sist: säker info behövs om hur contrailsbildningen förändrats under den tid de nya motorerna dominerat fordonsparken. Du tycks antyda att det förändrats mycket vilket isf är innebär antingen att 1) bränslet förändrats så att mer effektiva kondensationsfrön uppkommer ‘naturligt’ eller 2)att ngt artificiellt arrangemang förekommer

 • Dessutom bevisas det om inte annat sommartid där luftmassan ibland kan vara så torr och kall att flygplan inte skapar några synliga contrails alls. Om ev vattenånga genom avgaserna skulle spela någon avgörande roll i sammanhanget, skulle det då logiskt ALLTID bildas någon form av contrails oavsett om det så var 0% RH i den aktuella luftmassan. Men så är inte fallet, vilket då än mer understryker att den ytterst lilla mängd fukt jetmotorerna själva skapar i dagens high by-pass motorer är lika oväsentliga för skapandet av contrails i det stora hela som äldre generationers jetmotorer var förr i tiden för det hela. Detta TROTS att dessa hade mycket annorlunda och mindre bränsle effektivt arbetssätt OCH som dessutom producerade en avsevärt högre andel vattenånga som biprodukt.

  OM vattenånga från jetmotorer SKULLE vara en en avgörande faktor, skulle det från jetmotorernas födelse till i dag då logiskt genom flyghistorien dokumenterats en allt mindre förekomst av contrails i atmosfären fram till i dag ju effektivare och mer bränslesnåla motorerna blivit. MEN då det omvända istället har skett, så kan det inte vara annat än andra faktorer än ”vattenånga per se” från jetmotorerna som är orsaken till det hela.

  Däremot är det ju en intressant tanke som du tar upp, att mindre sotpartiklar skulle kunna skapa än något större contrails produktion. Och det kanske just för att andelen kondens kärnor isf blir fler. Spännande tanke att forska vidare om sannerligen, i övrigt har jag dock inga åsikter just nu om moderna motorers ”kondensfrö” avviker från äldre generationers då jag för närvarande tyvärr saknar information om just det för att personligen kunna besvara frågan

  Ang din frågan om ev mer contrails om natten, så kan den bara besvaras genom att studera hur atmosfäriska data på 30 – 40.000 feet´s höjd skiljer sig åt dagtid respektive nattetid över ett specifikt område under en period, och genom det sen dra slutsatser hur mycket solen påverkar kylan och fuktigheten i genomsnitt. Solen kan säkert dämpa kylan men öka fuktigheten och i dess frånvaro omvänt kan öka kylan men dämpa fuktigheten. Sett hur ett contrail perspektiv till synes ett i det närmaste nollsumme spel från min synvinkel, då båda parametrarna är lika viktiga samtidigt.

  Forts följer…..

 • Däremot skulle man snarare kunna diskutera innehållet i själva jetbränslet (Kerosin), där det finns och håller på att utvecklas olika typer av, enligt uppgifter, som självklart skulle kunna påverka partikelutsläppet, innehållet, sammansättningen, tätheten och storleken mfl på olika sätt, och det i sin tur skulle kunna påverka contrails bildade på vissa sätt. T.ex ska Swedavia (som driver 10 flygplatser i Sverige) redan 2016 börja använda ”förnybart flygbränsle” (hur nu det går till och vad nu det är hmm) för alla bolagets flygtjänsteresor i sin sträva att hjälpa till att få ett fossilfritt Sverige år 2020. Men hur vida sånt i sin tur påverkar contrails-skapandet på något sätt är det ju väldigt svårt att sia om.

  Hur som helst, det man dock redan vet och som är vetenskapligt belagt; är att det ända som påverkar hur länge och i vilken omfattning contrails bildas och stannar kvar i atmosfären handlar enbart om den aktuella luftmassans komposition av kyla och fukt. Och även om det må hända är ett ”starkt ord” att den ytterst lilla vattenmängd jetmotorer skapar per nautisk mile är ”försumbar”, så är det dock så det de facto är och där det i alla vetenskapliga forskningsstudier ang contrails som iaf jag läst, aldrig ens är taget med som en faktor i sammanhanget. Varken förr i tiden eller i modern tid.

  Faktum är att att TROTS att äldre generationers jetmotorer utan by-pass teknologi skapade väldigt mycket mer vattenånga i dess avgasutsläpp, var det inte förens i slutet på 90-talet allmänheten och forskare började diskutera, prata om och studera varför passagerarplan plötsligt börjat skapa en helt ny typ av contrails som t.o.m kunde stanna kvar på himlen i uppåt 10 timmar. Sedan dess har t.o.m gamla militärer inom USA´s flygvapen pensionerade passagerarpiloter och även meteorologer trätt fram och vittnat om att dessa typer av contrails aldrig förekom på samma sätt förr i tiden trots dåtiden mkt mindre effektiva och mer bränsletörstiga motorer. Pga av det och med dagens moderna jetmotorer, så ÄR den ytterst lilla vattenånga som skapas och som skulle kunna påverka formationen av contrails, inget annat än rent försumbar i kontexten av den väldigt stora luftmassevolym i atmosfären som flygplanet passerar igen.

  Forts följer….

 • Peter Grafström – intressanta tankar och funderingar du hade. Och många frågor till mig som jag ska försöka besvara på den mycket begränsade yta som finns tillgänglig här, – tufft jobb det minst sagt haha.

  Hur som helst, för att börja, så om du kollar igen i den sista länkande artikeln jag bifogade i mitt senaste inlägg, så ser du en ekvation där man kan använda sig av att beräkna hur snabbt olika storlekar av sotpartiklar svalnar. I exemplet där beräknade man på en sotpartikel av 115 microns storlek som är 1000 grader varm och kyls ner till -50 grader på 35 000 ft. Och den tid man kom fram till att partikeln svalnar i det aktuella fallet, är 0,312 sekunder.

  Jag kan förstå ditt intresse att vilja fundera kring olika sotpartiklar storlek (och dess inverkan på contrails formationer), men då det är omöjligt att veta hur stora dessa var genom förbränningen i gamla jetmotorer mot hur de är i dagens ytterst moderna effektiva motorer, kan det inte bli mer än rent hypotetiska antaganden i en sådan diskussion. För hur stora sotpartiklar gamla jetmotorer släppte ut förr blir ju mer eller mindre irrelevant då alla dagens kommersiella passagerarflygplan och större militärflygplan i dag använder sig av just high by-pass motorer som är väldigt rena, effektiva och bränslesnåla mot de förr i tiden.

  Som svar på det du skrev om verkningsgrad rörande H2o mängd, använder sig by-pass motorer av en speciell unik sk ”Congeneration process” som återanvänder överskottsvärme från förbrännings fasen till att värma upp den luft som går genom by-pass fasen, vilket i sin tur expanderar luftvolymen av dessa 80% av den totala luftmängden som går rakt genom motorn utan att förbrännas. Denna luftvolym ökade by-pass luft bidrar sedan till 80% av motorernas totala motorkraft ..och nu citerar jag från motortillverkaren själv..” any water vapor from the combustion phase that could contribute to contrail formation is mixed with the non-combusted bypass thrust, thereby causing the water vapor exiting the combustion stage to be negligible as it is subsumed by the larger volume of ambient bypass air mixing at the point of engine exhaust. The transfer of heat by induction expands the air in the bypass stage to increase total thrust to 80% without adding water vapor to the exhaust. The extreme efficiency of this design translates to much less water vapor available for contrail formation by virtue of much less fuel available for combustion.”

  forts följer…

 • Forskare som kommer med resultat om “mer fibrer på bekostnad av näringsinnehållet” kanske också glömmer att tala om hur de har kommit fram till sina resultat? Bill Gates sponsrar även detta forskningsfält som använder sig av genmanipulerade fröer, vilket leder till resultat som förstärker argumenten för storskaliga tekniska lösningar för att mota klimathotet.

  För att kunna säga något intelligent och sanningsenligt betr om näringsinnehållet stiger eller sjunker i växter beroende på omgivande CO2-halt borde detta prövas under kontrollerade former och av oberoende individer i såväl växthus som under öppna förhållanden.

  Experiment 1) odling av Monsantos genmanipulerade fröer på näringsfattiga jordar som utsatts för industriellt kemikaliejordbruk med roundup.

  Experiment 2) odling av Bill Gates genmanipulerade och näringsberikade fröer på näringsfattiga jordar som utsatts för industriellt kemikaliejordbruk med roundup.

  Experiment 3) odling av fröer som odlats lokalt i decennier på jordar med ekologiskt hållbara metoder.

  Med allra största sannolikhet skulle ovan experiment ge helt olika resultat. Det är inte självklart att Bill Gates eller Monsantos fröer skulle klara sig bäst i test om experimenten sköttes hederligt.

 • Till sist Peter G; ang NASA´s beräkningar om 0.001 % av jordens yta av PCS- trails var det för att belysa att sedan dess (2001) har PSC-trails blivit avsevärt mycket fler världen över och där en sådan stor ökning i förhållande till NASA´s egna beräkningar för snart 15 år sedan inte kan förklaras annat än av att den kraftigt ökade mängden på något sätt måste vara onaturligt skapade.

  Ang desinfo agents är det mycket mer troligt (och även avslöjat i flera fall) att sådana finns i högsta grad på sajter som försöker motbevisa geo-engineering på mer eller mindre ovetenskapliga och ohederliga sätt för att föra de okunniga i ämnet bakom ljuset. Hurvida såna troll skulle finnas på sajter som avslöjar saker om geo-engineering däremot känns ju mindre troligt, då huvudsyftet för dessa istället är att försöka stoppa det hela för att man vill värna om människors – och djurs hälsa, såsom bevarandet av luften, vattnet, marken, träden etc i dess bästa skick.

  Nu tror jag att jag äntligen lyckats besvarat allt att du frågat mig om hehe.

  • Bengt
   Om contrails tvärsnittsarea är 10m2 kom jag fram till att det blev ~mättnadstryck vid -40C
   Men verkliga tvärsnittsarean är längre bakom planet mycket större så då blir luftfuktigheten från planets egen vattenånga försumbar som du säger. Bara i extrema fall kan planets lilla bidrag tippa över balansen.
   (Tidigare trodde jag du menade försumbar vattenånga i absolut bemärkelse men nu framgår implicit av vad du skriver att vi är överens om att verkningsgraden och vattenmängden är reciproka.)
   Eftersom de äldre planen gav mer vattenånga (tex 9ggr tror jag) måste det vara något annat särskiljande än vattnet som du säger. Då återstår nog bara de två alternativen 1) ‘naturligt’ förekommande kondensationsfrön eller 2) något onaturligt arrangemang, antingen tillsatta kondensationsfrön eller andra tillsatser.
   Det verkar som vi är eniga om att verkan av naturligt förekommande små partiklar inte är uttömt som förklaring. Om det är rätt förklaring måste partiklarna sänka tröskeln för sublimering. Och det ganska rejält eftersom alla plan jag ser har långa contrails.
   Kan man motbevisa det minskar chansen att undvika den konspiratoriska teorin om att även vanliga trafikflyg avsiktligt alstrar varaktiga strimmor med konstlade medel.
   I båda fallen är det av intresse om det blir en signifikant ändring av jordens medeltemperatur.
   Mätningarna efter 9/11 pekade ju på att contrails värmer klimatet signifikant.
   Isf maskerar contrails en naturligt pågående nedkylning av klimatet
   Om det är avsiktligt finns ju möjligheten att slå av och på verkan under dygnet så att det kunde användas för kylande nettoeffekt. Men isf skulle det inte räcka med att allt bränsle har en tillsats utan ngt måste slås av och på. Tex med ngn hemlig tank i planen vilket ökar komplexiteten jmf med att bara ha en generell tillsats i flygbränslet.
   Till sist: säker info behövs om hur contrailsbildningen förändrats under den tid de nya motorerna dominerat fordonsparken. Du tycks antyda att det förändrats mycket vilket isf är innebär antingen att 1) bränslet förändrats så att mer effektiva kondensationsfrön uppkommer ‘naturligt’ eller 2)att ngt artificiellt arrangemang förekommer

 • Dessutom bevisas det om inte annat sommartid där luftmassan ibland kan vara så torr och kall att flygplan inte skapar några synliga contrails alls. Om ev vattenånga genom avgaserna skulle spela någon avgörande roll i sammanhanget, skulle det då logiskt ALLTID bildas någon form av contrails oavsett om det så var 0% RH i den aktuella luftmassan. Men så är inte fallet, vilket då än mer understryker att den ytterst lilla mängd fukt jetmotorerna själva skapar i dagens high by-pass motorer är lika oväsentliga för skapandet av contrails i det stora hela som äldre generationers jetmotorer var förr i tiden för det hela. Detta TROTS att dessa hade mycket annorlunda och mindre bränsle effektivt arbetssätt OCH som dessutom producerade en avsevärt högre andel vattenånga som biprodukt.

  OM vattenånga från jetmotorer SKULLE vara en en avgörande faktor, skulle det från jetmotorernas födelse till i dag då logiskt genom flyghistorien dokumenterats en allt mindre förekomst av contrails i atmosfären fram till i dag ju effektivare och mer bränslesnåla motorerna blivit. MEN då det omvända istället har skett, så kan det inte vara annat än andra faktorer än “vattenånga per se” från jetmotorerna som är orsaken till det hela.

  Däremot är det ju en intressant tanke som du tar upp, att mindre sotpartiklar skulle kunna skapa än något större contrails produktion. Och det kanske just för att andelen kondens kärnor isf blir fler. Spännande tanke att forska vidare om sannerligen, i övrigt har jag dock inga åsikter just nu om moderna motorers “kondensfrö” avviker från äldre generationers då jag för närvarande tyvärr saknar information om just det för att personligen kunna besvara frågan

  Ang din frågan om ev mer contrails om natten, så kan den bara besvaras genom att studera hur atmosfäriska data på 30 – 40.000 feet´s höjd skiljer sig åt dagtid respektive nattetid över ett specifikt område under en period, och genom det sen dra slutsatser hur mycket solen påverkar kylan och fuktigheten i genomsnitt. Solen kan säkert dämpa kylan men öka fuktigheten och i dess frånvaro omvänt kan öka kylan men dämpa fuktigheten. Sett hur ett contrail perspektiv till synes ett i det närmaste nollsumme spel från min synvinkel, då båda parametrarna är lika viktiga samtidigt.

  Forts följer…..

 • Däremot skulle man snarare kunna diskutera innehållet i själva jetbränslet (Kerosin), där det finns och håller på att utvecklas olika typer av, enligt uppgifter, som självklart skulle kunna påverka partikelutsläppet, innehållet, sammansättningen, tätheten och storleken mfl på olika sätt, och det i sin tur skulle kunna påverka contrails bildade på vissa sätt. T.ex ska Swedavia (som driver 10 flygplatser i Sverige) redan 2016 börja använda “förnybart flygbränsle” (hur nu det går till och vad nu det är hmm) för alla bolagets flygtjänsteresor i sin sträva att hjälpa till att få ett fossilfritt Sverige år 2020. Men hur vida sånt i sin tur påverkar contrails-skapandet på något sätt är det ju väldigt svårt att sia om.

  Hur som helst, det man dock redan vet och som är vetenskapligt belagt; är att det ända som påverkar hur länge och i vilken omfattning contrails bildas och stannar kvar i atmosfären handlar enbart om den aktuella luftmassans komposition av kyla och fukt. Och även om det må hända är ett “starkt ord” att den ytterst lilla vattenmängd jetmotorer skapar per nautisk mile är “försumbar”, så är det dock så det de facto är och där det i alla vetenskapliga forskningsstudier ang contrails som iaf jag läst, aldrig ens är taget med som en faktor i sammanhanget. Varken förr i tiden eller i modern tid.

  Faktum är att att TROTS att äldre generationers jetmotorer utan by-pass teknologi skapade väldigt mycket mer vattenånga i dess avgasutsläpp, var det inte förens i slutet på 90-talet allmänheten och forskare började diskutera, prata om och studera varför passagerarplan plötsligt börjat skapa en helt ny typ av contrails som t.o.m kunde stanna kvar på himlen i uppåt 10 timmar. Sedan dess har t.o.m gamla militärer inom USA´s flygvapen pensionerade passagerarpiloter och även meteorologer trätt fram och vittnat om att dessa typer av contrails aldrig förekom på samma sätt förr i tiden trots dåtiden mkt mindre effektiva och mer bränsletörstiga motorer. Pga av det och med dagens moderna jetmotorer, så ÄR den ytterst lilla vattenånga som skapas och som skulle kunna påverka formationen av contrails, inget annat än rent försumbar i kontexten av den väldigt stora luftmassevolym i atmosfären som flygplanet passerar igen.

  Forts följer….

 • Peter Grafström – intressanta tankar och funderingar du hade. Och många frågor till mig som jag ska försöka besvara på den mycket begränsade yta som finns tillgänglig här, – tufft jobb det minst sagt haha.

  Hur som helst, för att börja, så om du kollar igen i den sista länkande artikeln jag bifogade i mitt senaste inlägg, så ser du en ekvation där man kan använda sig av att beräkna hur snabbt olika storlekar av sotpartiklar svalnar. I exemplet där beräknade man på en sotpartikel av 115 microns storlek som är 1000 grader varm och kyls ner till -50 grader på 35 000 ft. Och den tid man kom fram till att partikeln svalnar i det aktuella fallet, är 0,312 sekunder.

  Jag kan förstå ditt intresse att vilja fundera kring olika sotpartiklar storlek (och dess inverkan på contrails formationer), men då det är omöjligt att veta hur stora dessa var genom förbränningen i gamla jetmotorer mot hur de är i dagens ytterst moderna effektiva motorer, kan det inte bli mer än rent hypotetiska antaganden i en sådan diskussion. För hur stora sotpartiklar gamla jetmotorer släppte ut förr blir ju mer eller mindre irrelevant då alla dagens kommersiella passagerarflygplan och större militärflygplan i dag använder sig av just high by-pass motorer som är väldigt rena, effektiva och bränslesnåla mot de förr i tiden.

  Som svar på det du skrev om verkningsgrad rörande H2o mängd, använder sig by-pass motorer av en speciell unik sk “Congeneration process” som återanvänder överskottsvärme från förbrännings fasen till att värma upp den luft som går genom by-pass fasen, vilket i sin tur expanderar luftvolymen av dessa 80% av den totala luftmängden som går rakt genom motorn utan att förbrännas. Denna luftvolym ökade by-pass luft bidrar sedan till 80% av motorernas totala motorkraft ..och nu citerar jag från motortillverkaren själv..” any water vapor from the combustion phase that could contribute to contrail formation is mixed with the non-combusted bypass thrust, thereby causing the water vapor exiting the combustion stage to be negligible as it is subsumed by the larger volume of ambient bypass air mixing at the point of engine exhaust. The transfer of heat by induction expands the air in the bypass stage to increase total thrust to 80% without adding water vapor to the exhaust. The extreme efficiency of this design translates to much less water vapor available for contrail formation by virtue of much less fuel available for combustion.”

  forts följer…

 • Hm googlade lite eftersom jag inte kände igen Strömstad akademi och vem som får vara professor där. Det visar sig vara en ideell förening, bestående enbart av ledamöter med titlar:
  “…Trots detta har akademiens titelförläningar inte vunnit erkännande i den akademiska världen, eftersom Strömstad akademi är en privat förening och inte en högskola som står under tillsyn av Universitetskanslersämbetet. Antalet ledamöter har vuxit mycket snabbt. Tillväxten anses spegla behovet av en plattform för seniora professorer med ett allt ökande samhällsengagemang.”
  Från deras egen sida, om vem som kan ansöka om att bli medlem:
  “Medlemskap i en akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.”
  Och så detta:
  “Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor. Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.”
  Förstår ni detta??? Helt otroligt. Vi är alla professorer snart med denna kategorisering.
  Vet att Hammarskjöld är känd bland medicinjournalister – och kollegor – eftersom han gärna uttalar sig om allt möjligt. Självklart kan ha rätt i någon fråga ändå, men det finns all anledning att vara kritisk.
  Han är varnad som läkare efter incidenter och felaktiga läkemedelsutskrivningar, kanske har han förlorat sin läkarleg för några år sedan eftersom han då började kalla sig för den icke skyddade titeln barndoktor, men nu har han alltså fixat sig en ny titel – som inte betyder något alls.
  Jag tror att de påpekanden om felräkningar och Hammarskjölds missuppfattade (?) enheter och sammanblandning av area och volym-mått i texten är helt tillräckliga för att vi ska kunna döma ut slutsatsen – åtminstone på de här grunderna.

 • Ok, det enaste vetenskapliga resultat av artikelen som vi onekligen kan slå fast är då: vi vet nå exakt hur Mr. Hammerskjöld resonerar i sin värld och vilka opinioner han håller kär (och fast) och vilka data-del han använder för att rättfärdiggöra just dom.

  Han anger dok inga källor för hans “vetenskapliga” påstanden (bortsett från smhi och Wiki) som framförs, så det tar lite stopp där omgående…

  Heller inte en enda referens/länk anges till andra (kvalifierade) vetenskapsmänn/kvinnors` publicerad rebuttal på påstanden, vilket är et fascinerande fänomen ….

  Vilka slutsatser vi kan dra ur detta (f.ex. om det är så det inte finns intresse alls att granska sin egen uppfattning eller et oviten om att motbevisande fakta/publikationer/ debatter alls finns…)är då et vidare intressant undersökningsfält som vi kanske fordelsaktigt kan fordjupa oss i mera efter hånd..!

  Allt i allt en högst intressant artikel (dok kanske på et helt annat sätt än dens ursprungliga intention..?)!

 • Forskare som kommer med resultat om “mer fibrer på bekostnad av näringsinnehållet” kanske också glömmer att tala om hur de har kommit fram till sina resultat? Bill Gates sponsrar även detta forskningsfält som använder sig av genmanipulerade fröer, vilket leder till resultat som förstärker argumenten för storskaliga tekniska lösningar för att mota klimathotet.

  För att kunna säga något intelligent och sanningsenligt betr om näringsinnehållet stiger eller sjunker i växter beroende på omgivande CO2-halt borde detta prövas under kontrollerade former och av oberoende individer i såväl växthus som under öppna förhållanden.

  Experiment 1) odling av Monsantos genmanipulerade fröer på näringsfattiga jordar som utsatts för industriellt kemikaliejordbruk med roundup.

  Experiment 2) odling av Bill Gates genmanipulerade och näringsberikade fröer på näringsfattiga jordar som utsatts för industriellt kemikaliejordbruk med roundup.

  Experiment 3) odling av fröer som odlats lokalt i decennier på jordar med ekologiskt hållbara metoder.

  Med allra största sannolikhet skulle ovan experiment ge helt olika resultat. Det är inte självklart att Bill Gates eller Monsantos fröer skulle klara sig bäst i test om experimenten sköttes hederligt.

 • Jag ska hålla mig till co2-frågan och myten att uppvärmningen kan stoppas genom minskade utsläpp. Hur lång tid tar det inte temperaturförändringen vänds? Hur mycket stiger temperaturen under tiden? Vi kanske bör förbereda oss på 5 graders ökning. Då lär det bli folkvandring!

  En myt som spreds av Exxons köpta klimatförnekare var att mer co2 är bra för växtligheten. De glömde tala om att resultatet blir mer fibrer på bekostnad av näringsinnehållet.

 • Hm googlade lite eftersom jag inte kände igen Strömstad akademi och vem som får vara professor där. Det visar sig vara en ideell förening, bestående enbart av ledamöter med titlar:
  “…Trots detta har akademiens titelförläningar inte vunnit erkännande i den akademiska världen, eftersom Strömstad akademi är en privat förening och inte en högskola som står under tillsyn av Universitetskanslersämbetet. Antalet ledamöter har vuxit mycket snabbt. Tillväxten anses spegla behovet av en plattform för seniora professorer med ett allt ökande samhällsengagemang.”
  Från deras egen sida, om vem som kan ansöka om att bli medlem:
  “Medlemskap i en akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.”
  Och så detta:
  “Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor. Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.”
  Förstår ni detta??? Helt otroligt. Vi är alla professorer snart med denna kategorisering.
  Vet att Hammarskjöld är känd bland medicinjournalister – och kollegor – eftersom han gärna uttalar sig om allt möjligt. Självklart kan ha rätt i någon fråga ändå, men det finns all anledning att vara kritisk.
  Han är varnad som läkare efter incidenter och felaktiga läkemedelsutskrivningar, kanske har han förlorat sin läkarleg för några år sedan eftersom han då började kalla sig för den icke skyddade titeln barndoktor, men nu har han alltså fixat sig en ny titel – som inte betyder något alls.
  Jag tror att de påpekanden om felräkningar och Hammarskjölds missuppfattade (?) enheter och sammanblandning av area och volym-mått i texten är helt tillräckliga för att vi ska kunna döma ut slutsatsen – åtminstone på de här grunderna.

 • Ok, det enaste vetenskapliga resultat av artikelen som vi onekligen kan slå fast är då: vi vet nå exakt hur Mr. Hammerskjöld resonerar i sin värld och vilka opinioner han håller kär (och fast) och vilka data-del han använder för att rättfärdiggöra just dom.

  Han anger dok inga källor för hans “vetenskapliga” påstanden (bortsett från smhi och Wiki) som framförs, så det tar lite stopp där omgående…

  Heller inte en enda referens/länk anges till andra (kvalifierade) vetenskapsmänn/kvinnors` publicerad rebuttal på påstanden, vilket är et fascinerande fänomen ….

  Vilka slutsatser vi kan dra ur detta (f.ex. om det är så det inte finns intresse alls att granska sin egen uppfattning eller et oviten om att motbevisande fakta/publikationer/ debatter alls finns…)är då et vidare intressant undersökningsfält som vi kanske fordelsaktigt kan fordjupa oss i mera efter hånd..!

  Allt i allt en högst intressant artikel (dok kanske på et helt annat sätt än dens ursprungliga intention..?)!

 • @Åsa Fagersröm. “världens miljöforskare och 97 procent av alla miljöstudier” precis som om dessa skulle presentera någon slags universell sanning. Sanningsskapandet är beroende av sin samtid. Det finns trender och cykler för all kunskap. Därutöver finns det olika konkurrerande lag som använder sig av olika teorier och då blir resultaten därefter.
  Miljöforskare använder sig också av en massa olika tituleringar för att legitimera sina påståenden, som vi ska tro på. Forskarna använder sig av “cherry picking” för att både skapa sina fakta och avläsa “resultat” för att passa in i ett politiskt korrekt paradigm. Det är dags att vi erkänner att naturvetenskaplig kunskap är, liksom all annan kunskapsbildning, beroende av olika typer av sociala konstruktioner. Det finns således inga färdiga fakta att hämta från världen när det gäller miljöforskning bara finansiärer som vill få fram “rätt” resultat för att rättfärdiga sina kosmopolitiska drömmar.

 • Jag ska hålla mig till co2-frågan och myten att uppvärmningen kan stoppas genom minskade utsläpp. Hur lång tid tar det inte temperaturförändringen vänds? Hur mycket stiger temperaturen under tiden? Vi kanske bör förbereda oss på 5 graders ökning. Då lär det bli folkvandring!

  En myt som spreds av Exxons köpta klimatförnekare var att mer co2 är bra för växtligheten. De glömde tala om att resultatet blir mer fibrer på bekostnad av näringsinnehållet.

 • @Åsa Fagersröm. “världens miljöforskare och 97 procent av alla miljöstudier” precis som om dessa skulle presentera någon slags universell sanning. Sanningsskapandet är beroende av sin samtid. Det finns trender och cykler för all kunskap. Därutöver finns det olika konkurrerande lag som använder sig av olika teorier och då blir resultaten därefter.
  Miljöforskare använder sig också av en massa olika tituleringar för att legitimera sina påståenden, som vi ska tro på. Forskarna använder sig av “cherry picking” för att både skapa sina fakta och avläsa “resultat” för att passa in i ett politiskt korrekt paradigm. Det är dags att vi erkänner att naturvetenskaplig kunskap är, liksom all annan kunskapsbildning, beroende av olika typer av sociala konstruktioner. Det finns således inga färdiga fakta att hämta från världen när det gäller miljöforskning bara finansiärer som vill få fram “rätt” resultat för att rättfärdiga sina kosmopolitiska drömmar.

 • En assisterande professor i pediatrik som läst några kurser biokemi anser sig veta bättre än världens miljöforskare och 97 procent av alla miljöstudier. Det är skrämmande att han får breda ut sig om detta – totalt okunnigt och oemotsagt av en verklig miljöexpert.
  Men som vanligt i media handlar det om att få en hög klick-rate – publicera allt som engagerar även om det är idioti. Men hade man publicerat om Hammarskjöld varit bilmekaniker och läst de där kurserna biokemi? Nä. Då kunde det ju sett oseriöst ut. Fin titel räcker långt.

 • En assisterande professor i pediatrik som läst några kurser biokemi anser sig veta bättre än världens miljöforskare och 97 procent av alla miljöstudier. Det är skrämmande att han får breda ut sig om detta – totalt okunnigt och oemotsagt av en verklig miljöexpert.
  Men som vanligt i media handlar det om att få en hög klick-rate – publicera allt som engagerar även om det är idioti. Men hade man publicerat om Hammarskjöld varit bilmekaniker och läst de där kurserna biokemi? Nä. Då kunde det ju sett oseriöst ut. Fin titel räcker långt.

 • Ang flygplan på låg höjd, var det relevant i sammanhanget då t.o.m NASA i sin contrail fact sheet slår fast att naturliga contrails först kan börja bildas tidigast från 26.000 ft då luften är minst -40 kall. Alla contrails som skapats under 26.000 ft, där atmosfären alltså saknar de rätta förutsättningar för att de ska kunna börja bildas naturligt, måste därför trotsa de fysikaliska lagar som råder. Speciellt om ett flygplan lägger tio timmar långa kvarvarande och utbredda Contrail-Cirrus på typ 10-15.000 ft höjd, vilka då måste innehålla ngn form av tillförd kemikalie för att alls kunna existera, som tex Barium som är ytters reaktiv med vatten och fukt.

  Med detta och andra inlägg jag gjort, ville jag bara kommentera ang Björn Hammarskjölds påpekande om ”det positiva med contrails” och säga att det är ytterst sällan att flygplan bildar NATURLIGA kvarvarande och utbredda Contrail-Cirrus formationer som möjliggör att stänga ute solen och att kyla jorden. Utan för det krävs, som sagt, att en högst specifik ice-supersaturated luftmassa samtidigt måste vara närvarande i luftrummet flygplanet flyger igenom. En luftmassa som f.ö endast förekommer i mellan 2-7% av den totala luftmassa här över Sverige beroende på hPa tryck och som främst förekommer över Antarktisk, Alaska, Kanada, glaciärerna i Alperna etc

  Pga av att denna typ av luftmassa är sällan förekommande på de flesta platser i världen, där NASA f.ö 2001 (i sin contrail fact sheet) beräknade att endast 0.001% av jordens yta täcks av PCS -contrails (Persistent Contrail Spreding) per dag, (vilket är motsvarande ytan av Spanien btw), så är det uppenbart att den mycket större mängd kvarvarande Contrail-Cirrus än så som uppenbarat sig på väldigt många ställen samtidigt på jorden sedan slutet på -90, är tillkomna på ”onaturlig väg” genom tillförda kemikalier som direkt kan reagera med och trotsa de fysikaliska lagar som råder i atmosfären.

  Nedan finns mer värdefull info om man vill lära sig mer om naturliga contrails och hur de bildas, bla detta:

  ”The U. Wyoming is one source that aggregates atmospheric conditions collected at many sites around the US, Europe and beyond. The data above 8,500 meters or 28,000 feet reveals that conditions for formation of “persistent contrails” due to high relative humidity can be defined as a rare occurrence in typical flight paths by commercial and private jet aircraft”

  http://chemtrailsplanet.net/2013/06/06/contrail-science/

  http://chemtrailsplanet.net/2012/08/15/persistent-cont/

  http://chemtrailsplanet.net/2012/07/16/estimating-water-vapor-contrail-distance-from-a-jet-engine-in-flight/

  • Bengt
   Jag såg inte din sista kommentar när jag skrev min föreg. Du säger att Nasa påstod 2001 0.001% PCS. Nasa påstår väl knappast att de övriga strimmorna är onaturliga(oavsett vad som är sant)?
   Jag tror inte jag sett den typen av aktiviteter som du och många amerikaner tar upp med låg flyghöjd och jag begränsar mig därför till att försöka förklara persistensen av de vanligt förekommande höghöjdsstrimmorna.
   Webbsiter som chemtrailsplanet kan vara infiltrerade av/påverkade av desinfo-agenter av olika skäl.
   Ett skäl kan vara just att missleda folk beträffande konventionella k-strimmor, så att folk gör en ‘Lasse Wiborg’ 🙂 beträffande alltihop.
   Du har inte kommenterat möjligheten att moderna motorers kondensationsfrön avviker från tidigare förekommande. Vi är säkert överens om att det är en rimlig gissning att de ofullkomligheter som återstår vid förbättrad förbränning borde resultera i mindre storlek på sotpartiklar, inte bara mindre mängd i kg.
   Desinfon kan bestå i att man undviker att diskutera den aspekten.
   Jag upprepar att en forskningsartikel jag kollade nämnde att contrailsbildningen vände uppåt vid minskad sotmängd. Först nämndes att 5 ggr mindre sot gav 2 ggr mindre contrails. När sotmängden minskade ytterligare ökade contrails. Inga uppgifter om varaktighet, men det ger kvalitativt stöd.

 • Kalle 01 – tack för att du förklarade principerna ang contrails ännu mer för P.G.

  Stefan – du har helt klart hajat hur det ligger till redan, fast du ännu inte studerat det hela på djupet.

  Peter Grafström – hur contrails bildas och om olika atmosfäriska lagar finns att läsa om i otal peer review dokument från x antal forskare, bara ut att leta på nätet om du vill ha än mer kunskap om det hela.

  Sanningen är att det finns olika teorier om det hela, men det som dock står helt klart är att det inte är den väldigt försumbara vattenångan från DAGENS moderna uber effektiva jetmotorer som i sig skapar dagens contrails. Utan contrails bildas av att de pyttesmå avgaspartiklar i form av sot och olika aerosoler etc, och mycket riktigt som du skrev; fungerar son kondens kärnor. När sedan temperaturen är den rätta minst -40 (över 26.000 ft) och tillräckligt fuktigt minst 60% RH (vanliga moln börjar bildas från 70% RH som jämförelse), så fryser de 800-1500 grader varma avgaspartiklarna och använder den aktuella fukten i den omgivande luftmassan till att skapa iskristaller runtomkring ”sig”. Dock räcker inte 60% RH så värst länge att kondensera runt de ytterst små avgaspartiklarna, utan de löses snart upp igen inom bara sekunder/minuter.

  MEN däremot, när luften är ”ice – supersaturated” så innehåller den extrem kyla, uppåt minus 50-70 grader, plus är väldigt fuktövermättad (över 100% RH) OCH dessutom har ett mkt högt hPa tryck. I den miljön så sk. ”super-fryser” de heta avgaspartiklarna och bildar mkt tjockare och större iskristaller än i exemplet ovan. I den luftmassan har dessa ”superfrysta fuktöverdragna avgaspartiklar” eller m.a.o ”contrails” en mycket större möjlighet att existera i många timmar och dessutom breda ut sig (iaf så länge som luftmassan över den aktuella platsen fortsätter vara superstaturated)

  För mer info i ämnet, så är contails i meteorologiska termer betraktade som ”cirrus moln”. Cirrus moln är i sin tur det ända molnslag som bildas genom att ha föroreningar, sot och aerosoler etc som kondes kärnor, mot alla andra molntyper där iskristallerna består av rena vattenmolekyler.

  Ang de länkade uppgifter om high by-pass motorerna, som f.ö finns på alla moderna flygplan och större militärplan, så var det som presenterades om dessa direkt från motortillverkarna själva , vilket gör att uppgifterna är högst tillförlitliga.

  Forts följer.

  • Bengt
   Som jag uppfattade en tidigare kommentar så ifrågasattes att varaktiga contrails kunde skapas av de moderna maskinerna och att ett skäl vore att det kommer alldeles för lite H2O från förbränningen. Eftersom det enda som kan minska H2O är verkningsgraden kan mängden H2O inte plötsligt ha blivit försumbar jmf med äldre maskiner.
   Sen har jag, vilket jag skrev, ingen invändning mot att fukten kommer från övrig luft.
   Eftersom jag uppfattar ordet ‘försumbar’ som ett starkt ord visade jag med en väldigt grov beräkning att motorns H2O i princip räcker för att förklara något som skulle se ut som en contrail. Tillräckligt tät för att vara ogenomtränglig. Men det motsäger inte att fukten härrör mest från övrig luft.
   Eftersom jag tror att det mesta jag ser är vanliga contrails men samtidigt vet att de inte var så varaktiga förr letar jag efter en förklaring. Partikelstorleken verkar vara en möjlighet. En beräkning visade att för grönt ljus (0,5um)hade en sfärisk sotpartikel med diam 1nm en total absorption av 0,7% och för ir (1um) 3ggr mindre och temperaturstegringen T-To jmf med omgivningen är proportionell mot diametern D. Men jag vet inte hur stor värmekonvektionskoeff h är under de förhållandena så jag känner inte proportionalitetskonstanten.
   En större partikel blir enligt det erhållna sambandet mer upphettad.
   Kraven som du nämner på luftfuktighet och mättnadsgrad för sublimering av iskristaller måste rimligen bero av T. Större sotpartiklar tex D=1um absorberar allt solljus(förutom det som reflekteras) enligt de beräkningar jag gjorde. Då kan T-To bli mer än hundra ggr större än för D=1nm
   Fundering:
   En svaghet i resonemanget är att det borde innebära att på natten skulle de äldre planen ju inte få soten uppvärmd av solen och borde få mer contrails. Jag vet inte om det var fallet. Och även om det var det kunde det iofs bero på att det var fuktigare.
   Större och mycket heta partiklar lär ju svalna långsammare än små. Så det finns ändå andra skillnader att gå på… 🙂
   Större partiklar faller snabbare och om större kärnor bygger upp större iskristaller skulle contrails skingras snabbare även av det skälet.

 • Ang flygplan på låg höjd, var det relevant i sammanhanget då t.o.m NASA i sin contrail fact sheet slår fast att naturliga contrails först kan börja bildas tidigast från 26.000 ft då luften är minst -40 kall. Alla contrails som skapats under 26.000 ft, där atmosfären alltså saknar de rätta förutsättningar för att de ska kunna börja bildas naturligt, måste därför trotsa de fysikaliska lagar som råder. Speciellt om ett flygplan lägger tio timmar långa kvarvarande och utbredda Contrail-Cirrus på typ 10-15.000 ft höjd, vilka då måste innehålla ngn form av tillförd kemikalie för att alls kunna existera, som tex Barium som är ytters reaktiv med vatten och fukt.

  Med detta och andra inlägg jag gjort, ville jag bara kommentera ang Björn Hammarskjölds påpekande om “det positiva med contrails” och säga att det är ytterst sällan att flygplan bildar NATURLIGA kvarvarande och utbredda Contrail-Cirrus formationer som möjliggör att stänga ute solen och att kyla jorden. Utan för det krävs, som sagt, att en högst specifik ice-supersaturated luftmassa samtidigt måste vara närvarande i luftrummet flygplanet flyger igenom. En luftmassa som f.ö endast förekommer i mellan 2-7% av den totala luftmassa här över Sverige beroende på hPa tryck och som främst förekommer över Antarktisk, Alaska, Kanada, glaciärerna i Alperna etc

  Pga av att denna typ av luftmassa är sällan förekommande på de flesta platser i världen, där NASA f.ö 2001 (i sin contrail fact sheet) beräknade att endast 0.001% av jordens yta täcks av PCS -contrails (Persistent Contrail Spreding) per dag, (vilket är motsvarande ytan av Spanien btw), så är det uppenbart att den mycket större mängd kvarvarande Contrail-Cirrus än så som uppenbarat sig på väldigt många ställen samtidigt på jorden sedan slutet på -90, är tillkomna på “onaturlig väg” genom tillförda kemikalier som direkt kan reagera med och trotsa de fysikaliska lagar som råder i atmosfären.

  Nedan finns mer värdefull info om man vill lära sig mer om naturliga contrails och hur de bildas, bla detta:

  “The U. Wyoming is one source that aggregates atmospheric conditions collected at many sites around the US, Europe and beyond. The data above 8,500 meters or 28,000 feet reveals that conditions for formation of “persistent contrails” due to high relative humidity can be defined as a rare occurrence in typical flight paths by commercial and private jet aircraft”

  http://chemtrailsplanet.net/2013/06/06/contrail-science/

  http://chemtrailsplanet.net/2012/08/15/persistent-cont/

  http://chemtrailsplanet.net/2012/07/16/estimating-water-vapor-contrail-distance-from-a-jet-engine-in-flight/

  • Bengt
   Jag såg inte din sista kommentar när jag skrev min föreg. Du säger att Nasa påstod 2001 0.001% PCS. Nasa påstår väl knappast att de övriga strimmorna är onaturliga(oavsett vad som är sant)?
   Jag tror inte jag sett den typen av aktiviteter som du och många amerikaner tar upp med låg flyghöjd och jag begränsar mig därför till att försöka förklara persistensen av de vanligt förekommande höghöjdsstrimmorna.
   Webbsiter som chemtrailsplanet kan vara infiltrerade av/påverkade av desinfo-agenter av olika skäl.
   Ett skäl kan vara just att missleda folk beträffande konventionella k-strimmor, så att folk gör en ‘Lasse Wiborg’ 🙂 beträffande alltihop.
   Du har inte kommenterat möjligheten att moderna motorers kondensationsfrön avviker från tidigare förekommande. Vi är säkert överens om att det är en rimlig gissning att de ofullkomligheter som återstår vid förbättrad förbränning borde resultera i mindre storlek på sotpartiklar, inte bara mindre mängd i kg.
   Desinfon kan bestå i att man undviker att diskutera den aspekten.
   Jag upprepar att en forskningsartikel jag kollade nämnde att contrailsbildningen vände uppåt vid minskad sotmängd. Först nämndes att 5 ggr mindre sot gav 2 ggr mindre contrails. När sotmängden minskade ytterligare ökade contrails. Inga uppgifter om varaktighet, men det ger kvalitativt stöd.

 • Kalle 01 – tack för att du förklarade principerna ang contrails ännu mer för P.G.

  Stefan – du har helt klart hajat hur det ligger till redan, fast du ännu inte studerat det hela på djupet.

  Peter Grafström – hur contrails bildas och om olika atmosfäriska lagar finns att läsa om i otal peer review dokument från x antal forskare, bara ut att leta på nätet om du vill ha än mer kunskap om det hela.

  Sanningen är att det finns olika teorier om det hela, men det som dock står helt klart är att det inte är den väldigt försumbara vattenångan från DAGENS moderna uber effektiva jetmotorer som i sig skapar dagens contrails. Utan contrails bildas av att de pyttesmå avgaspartiklar i form av sot och olika aerosoler etc, och mycket riktigt som du skrev; fungerar son kondens kärnor. När sedan temperaturen är den rätta minst -40 (över 26.000 ft) och tillräckligt fuktigt minst 60% RH (vanliga moln börjar bildas från 70% RH som jämförelse), så fryser de 800-1500 grader varma avgaspartiklarna och använder den aktuella fukten i den omgivande luftmassan till att skapa iskristaller runtomkring “sig”. Dock räcker inte 60% RH så värst länge att kondensera runt de ytterst små avgaspartiklarna, utan de löses snart upp igen inom bara sekunder/minuter.

  MEN däremot, när luften är “ice – supersaturated” så innehåller den extrem kyla, uppåt minus 50-70 grader, plus är väldigt fuktövermättad (över 100% RH) OCH dessutom har ett mkt högt hPa tryck. I den miljön så sk. “super-fryser” de heta avgaspartiklarna och bildar mkt tjockare och större iskristaller än i exemplet ovan. I den luftmassan har dessa “superfrysta fuktöverdragna avgaspartiklar” eller m.a.o “contrails” en mycket större möjlighet att existera i många timmar och dessutom breda ut sig (iaf så länge som luftmassan över den aktuella platsen fortsätter vara superstaturated)

  För mer info i ämnet, så är contails i meteorologiska termer betraktade som “cirrus moln”. Cirrus moln är i sin tur det ända molnslag som bildas genom att ha föroreningar, sot och aerosoler etc som kondes kärnor, mot alla andra molntyper där iskristallerna består av rena vattenmolekyler.

  Ang de länkade uppgifter om high by-pass motorerna, som f.ö finns på alla moderna flygplan och större militärplan, så var det som presenterades om dessa direkt från motortillverkarna själva , vilket gör att uppgifterna är högst tillförlitliga.

  Forts följer.

  • Bengt
   Som jag uppfattade en tidigare kommentar så ifrågasattes att varaktiga contrails kunde skapas av de moderna maskinerna och att ett skäl vore att det kommer alldeles för lite H2O från förbränningen. Eftersom det enda som kan minska H2O är verkningsgraden kan mängden H2O inte plötsligt ha blivit försumbar jmf med äldre maskiner.
   Sen har jag, vilket jag skrev, ingen invändning mot att fukten kommer från övrig luft.
   Eftersom jag uppfattar ordet ‘försumbar’ som ett starkt ord visade jag med en väldigt grov beräkning att motorns H2O i princip räcker för att förklara något som skulle se ut som en contrail. Tillräckligt tät för att vara ogenomtränglig. Men det motsäger inte att fukten härrör mest från övrig luft.
   Eftersom jag tror att det mesta jag ser är vanliga contrails men samtidigt vet att de inte var så varaktiga förr letar jag efter en förklaring. Partikelstorleken verkar vara en möjlighet. En beräkning visade att för grönt ljus (0,5um)hade en sfärisk sotpartikel med diam 1nm en total absorption av 0,7% och för ir (1um) 3ggr mindre och temperaturstegringen T-To jmf med omgivningen är proportionell mot diametern D. Men jag vet inte hur stor värmekonvektionskoeff h är under de förhållandena så jag känner inte proportionalitetskonstanten.
   En större partikel blir enligt det erhållna sambandet mer upphettad.
   Kraven som du nämner på luftfuktighet och mättnadsgrad för sublimering av iskristaller måste rimligen bero av T. Större sotpartiklar tex D=1um absorberar allt solljus(förutom det som reflekteras) enligt de beräkningar jag gjorde. Då kan T-To bli mer än hundra ggr större än för D=1nm
   Fundering:
   En svaghet i resonemanget är att det borde innebära att på natten skulle de äldre planen ju inte få soten uppvärmd av solen och borde få mer contrails. Jag vet inte om det var fallet. Och även om det var det kunde det iofs bero på att det var fuktigare.
   Större och mycket heta partiklar lär ju svalna långsammare än små. Så det finns ändå andra skillnader att gå på… 🙂
   Större partiklar faller snabbare och om större kärnor bygger upp större iskristaller skulle contrails skingras snabbare även av det skälet.

 • Det var mycket som jag inte hade en aning om. Intressant. Men jordens klimatförändring är komplex. Var är “elninjo” snacket. Och var är snacket när vi i Sverige hade tropiska skogar för milj. år sedan. Siffer exercis är väldigt bra. Miljö politiska tomtar är bara tyckare av storamått. Sedan hänger alla på och dunkar varandra i ryggen. Vad jag vet och många med mig. Vi tvåbenta varelser kommer inte att var här på jorden för evigt. Jordytan kommer inte kunna föda alla. Det finns viktigarefrågor att ta tag i. Exvis. att alla kvinnor skall inte självklart få skaffa barn. När vi kommer att närma oss 20 miljarder. Så är det nog dags för ett tredje världskrig. Tråkigt men oundvikligt då alla måste äta.
  Mvh. // AAG

 • Förutom att mängden koldioxid i atmosfären är felräknad pga att Björn räknar med vikt-ppm istället för volym-ppm, så är också utsläppssiffran fel. Björn använder en gammal utsläppssiffra och anger att utsläppen är 7 miljarder ton koldioxid / år. Han har blandat ihop koldioxid och kol. Utsläppen ha varit 7 miljarder ton KOL, och är nu över 8 mdr ton kol/år.
  Det motsvarar 30 mdr ton koldioxid/ år. Koldioxid innehåller ju inte bara en kolatom utan också 2 syreatomer.

 • I mina ögon krävs inte mycket efterforskning för att hitta övertygande bevis för att Geoenginering “Cemtrails” är ett pågående projekt förekommande framförallt i västvärlden men även stora delar av resten av planeten.
  Personligen har jag mångtal gånger vittnat till dagar av klart tydlig besprutning över Stockholm, i början av mina observationer ofta i perfekta rutnät vilket idag har frångåtts. Utvecklingen var alltid den samma, en utbredning av strimmorna över dagen vilket skapade ett lätt gråskimrande dimhölje över himlen ofta till synes täckande solen. Ofta har jag sett och fotograferat dessa händelser utan att eftersträva någon dokumentations ambition. Jag har bra koll på naturvetenskapliga ämnen, kemi och fysik. Och sedan läst på om ett jetflygplans efterlämnande av contrails och dess natur. Min slutsatts är att “besprutningen” är omöjligt förenbar med en contrail förklaring. Skrattretande fjärran, då jag inte vet vilken typ av fysik som krävs för att få ihop en förklaring. Men om vi bortser från mina observationer så har du en hel värld som debatterar ämnet i högsta grad. Ett antal piloter som vittnar att de utfört sådanna flygningar, vittnen från flygplattser därifrån planen lyft ett vittne med ansvar för registrering av alla kemikalier som befinner sig på flygplattsen i säkerhetssyfte. Där det vittnas om ämnen som strontium borium och aluminium i pulverform bl a. förekom i mängder (exakt de ämnen man har detekterat i spektroskopanalys av flygplansstrimmorna, samt man har hittat i mångtal gånger ibland över 1000 ggr högre än normalvärdet i jorden på platser som utsatts för tung besprutning) själv tog jag del av en rapport gjord av en man i skåne som även han hittat mångtal ggr högre värden av de typiska ämnerna än normalt.
  Vidare astrologer vittnar om hur de klart ser att någon form av besprutning i stor skala förekommer utbrett. En NASA-chef erkände under en telefoninterwju att besprutningen förekom dock i syfte att följa vindars rörelse. Vi kan hitta mångtal bilder på ombyggda passagerarplan med stora behållare tydligt utrustade för utsläpp av stora mängder av dess innehåll, alltså passagerarflygplan, inte militära. Det finns videos på plan som vid landning och mycket nära håll har dumpat ett vitt pulver. Debatten om geoenginering har förts i vår riksdag, EU parlamentet och på många platser lyft av politiker som vill få klarhet. Detta är vad jag kommer ihåg nu, det finns mycket mer.
  Jag förstår inte varför man diskuterar contrails idag 2015. Jag har knappast gjort en grundlig eftersökning i ämnet men är helt på det klara att det förekommer. Låt oss gå till nästa steg om vi vill ha någon form av lösning.

  • Stefan
   Det är ingen här som bestridit att chemtrailbesprutning förekommer. Det som tas upp är dels kritik mot artikeln, som jag inte deltagit i och dels att jag invänder mot faktafel beträffande den normala funktionen hos moderna jetmotorer och dels att kvardröjande contrails tycks gå att förklara utan ngt mer än sånt som förekommer naturligt i bränslet. Syftet är ju att eliminera misstag ur beskrivningen. Då kan man koncentrera sig på resten.
   Eftersom normala contrails tycks värma nettomässigt om de hänger kvar under hela dygnet är ju avsiktliga rutnät med contrails en form av geoengineering. Jag påstår inte att det måste vara contrails i det fallet men om det är det så var avsikten kanske att påverka temperaturen. Om contrails inte varar hela dygnet och man lägger ut dem så att de varar mest under soldelen av dygnet kan de användas för att kyla klimatet. Tex genom att lägga sig lite lägre ner så att contrails försvinner lite snabbare än på normal marschhöjd.
   Lite spekulation:
   Dessutom är det inte säkert att de hela tiden har vetat vad de sysslar med. De kanske tidigare har trott att contrails kyler bättre om de ligger kvar mer än på dagen.
   Vidare, vem är det som sprutar rutnät om det inte är normal molnbildning?
   Det behöver inte vara stora flygplan. Om de avsiktligt sprutar ut kondensationskärnor tex mikroskopiska iskristaller, behöver de inte alstra stora mängder vatten som ett trafikplan.
   Det här sista var bara förslag för att vidga perspektivet inget viktigt.
   Och jag tror du menar astronomer, inte astrologer

 • Det var mycket som jag inte hade en aning om. Intressant. Men jordens klimatförändring är komplex. Var är “elninjo” snacket. Och var är snacket när vi i Sverige hade tropiska skogar för milj. år sedan. Siffer exercis är väldigt bra. Miljö politiska tomtar är bara tyckare av storamått. Sedan hänger alla på och dunkar varandra i ryggen. Vad jag vet och många med mig. Vi tvåbenta varelser kommer inte att var här på jorden för evigt. Jordytan kommer inte kunna föda alla. Det finns viktigarefrågor att ta tag i. Exvis. att alla kvinnor skall inte självklart få skaffa barn. När vi kommer att närma oss 20 miljarder. Så är det nog dags för ett tredje världskrig. Tråkigt men oundvikligt då alla måste äta.
  Mvh. // AAG

 • Att författaren mäter volymer i en area enhet visar hur dum denna artikel är. Det är som att mäta temperatur i kilogram. Det går inte. Hela matematiken bakom denna artikeln är så dum, från start till slut. Denna artikel vill endast missvisa och manipulera.

  Vilka är det som sitter på de största skattkistorna? Vilka har medel att köpa flest politiker och forskare? Det är ju storbolagen, varav flera är verksamma i fossil energi. Att sitta och tro att klimatlobbyn slår igenom pågrund av dumma ledare och korrupta forskare är så naivt och dumt att man smäller av.

  Många tror att efter att de läst 10 min på en obskyr blogg sponsrad av homeopati så kan de mer om ämnet än en professor som vigt 40 år av sitt liv till ämnet. Just på denna 10 minuters nivå är Björn Hammarskjöld.

 • Förutom att mängden koldioxid i atmosfären är felräknad pga att Björn räknar med vikt-ppm istället för volym-ppm, så är också utsläppssiffran fel. Björn använder en gammal utsläppssiffra och anger att utsläppen är 7 miljarder ton koldioxid / år. Han har blandat ihop koldioxid och kol. Utsläppen ha varit 7 miljarder ton KOL, och är nu över 8 mdr ton kol/år.
  Det motsvarar 30 mdr ton koldioxid/ år. Koldioxid innehåller ju inte bara en kolatom utan också 2 syreatomer.

 • I mina ögon krävs inte mycket efterforskning för att hitta övertygande bevis för att Geoenginering “Cemtrails” är ett pågående projekt förekommande framförallt i västvärlden men även stora delar av resten av planeten.
  Personligen har jag mångtal gånger vittnat till dagar av klart tydlig besprutning över Stockholm, i början av mina observationer ofta i perfekta rutnät vilket idag har frångåtts. Utvecklingen var alltid den samma, en utbredning av strimmorna över dagen vilket skapade ett lätt gråskimrande dimhölje över himlen ofta till synes täckande solen. Ofta har jag sett och fotograferat dessa händelser utan att eftersträva någon dokumentations ambition. Jag har bra koll på naturvetenskapliga ämnen, kemi och fysik. Och sedan läst på om ett jetflygplans efterlämnande av contrails och dess natur. Min slutsatts är att “besprutningen” är omöjligt förenbar med en contrail förklaring. Skrattretande fjärran, då jag inte vet vilken typ av fysik som krävs för att få ihop en förklaring. Men om vi bortser från mina observationer så har du en hel värld som debatterar ämnet i högsta grad. Ett antal piloter som vittnar att de utfört sådanna flygningar, vittnen från flygplattser därifrån planen lyft ett vittne med ansvar för registrering av alla kemikalier som befinner sig på flygplattsen i säkerhetssyfte. Där det vittnas om ämnen som strontium borium och aluminium i pulverform bl a. förekom i mängder (exakt de ämnen man har detekterat i spektroskopanalys av flygplansstrimmorna, samt man har hittat i mångtal gånger ibland över 1000 ggr högre än normalvärdet i jorden på platser som utsatts för tung besprutning) själv tog jag del av en rapport gjord av en man i skåne som även han hittat mångtal ggr högre värden av de typiska ämnerna än normalt.
  Vidare astrologer vittnar om hur de klart ser att någon form av besprutning i stor skala förekommer utbrett. En NASA-chef erkände under en telefoninterwju att besprutningen förekom dock i syfte att följa vindars rörelse. Vi kan hitta mångtal bilder på ombyggda passagerarplan med stora behållare tydligt utrustade för utsläpp av stora mängder av dess innehåll, alltså passagerarflygplan, inte militära. Det finns videos på plan som vid landning och mycket nära håll har dumpat ett vitt pulver. Debatten om geoenginering har förts i vår riksdag, EU parlamentet och på många platser lyft av politiker som vill få klarhet. Detta är vad jag kommer ihåg nu, det finns mycket mer.
  Jag förstår inte varför man diskuterar contrails idag 2015. Jag har knappast gjort en grundlig eftersökning i ämnet men är helt på det klara att det förekommer. Låt oss gå till nästa steg om vi vill ha någon form av lösning.

  • Stefan
   Det är ingen här som bestridit att chemtrailbesprutning förekommer. Det som tas upp är dels kritik mot artikeln, som jag inte deltagit i och dels att jag invänder mot faktafel beträffande den normala funktionen hos moderna jetmotorer och dels att kvardröjande contrails tycks gå att förklara utan ngt mer än sånt som förekommer naturligt i bränslet. Syftet är ju att eliminera misstag ur beskrivningen. Då kan man koncentrera sig på resten.
   Eftersom normala contrails tycks värma nettomässigt om de hänger kvar under hela dygnet är ju avsiktliga rutnät med contrails en form av geoengineering. Jag påstår inte att det måste vara contrails i det fallet men om det är det så var avsikten kanske att påverka temperaturen. Om contrails inte varar hela dygnet och man lägger ut dem så att de varar mest under soldelen av dygnet kan de användas för att kyla klimatet. Tex genom att lägga sig lite lägre ner så att contrails försvinner lite snabbare än på normal marschhöjd.
   Lite spekulation:
   Dessutom är det inte säkert att de hela tiden har vetat vad de sysslar med. De kanske tidigare har trott att contrails kyler bättre om de ligger kvar mer än på dagen.
   Vidare, vem är det som sprutar rutnät om det inte är normal molnbildning?
   Det behöver inte vara stora flygplan. Om de avsiktligt sprutar ut kondensationskärnor tex mikroskopiska iskristaller, behöver de inte alstra stora mängder vatten som ett trafikplan.
   Det här sista var bara förslag för att vidga perspektivet inget viktigt.
   Och jag tror du menar astronomer, inte astrologer

 • Att författaren mäter volymer i en area enhet visar hur dum denna artikel är. Det är som att mäta temperatur i kilogram. Det går inte. Hela matematiken bakom denna artikeln är så dum, från start till slut. Denna artikel vill endast missvisa och manipulera.

  Vilka är det som sitter på de största skattkistorna? Vilka har medel att köpa flest politiker och forskare? Det är ju storbolagen, varav flera är verksamma i fossil energi. Att sitta och tro att klimatlobbyn slår igenom pågrund av dumma ledare och korrupta forskare är så naivt och dumt att man smäller av.

  Många tror att efter att de läst 10 min på en obskyr blogg sponsrad av homeopati så kan de mer om ämnet än en professor som vigt 40 år av sitt liv till ämnet. Just på denna 10 minuters nivå är Björn Hammarskjöld.

 • Tyvärr lite OT, men jag kan inte låta bli att kommentera…

  Jo Peter G, den mängd vattenånga som bildas vid förbränningen i flygplanens jetmotorer är mer eller mindre försumbar i förhållande till mängden H2O som finns i de kondensstrimmor som bildas efter planen.

  För att kondensation ska inträffa krävs mättad/övermättade vattenånga. Vid mindre än 100% relativ fuktighet sker ingen kondensation. För att de iskristaller ska bildas som utgör contrails krävs övermättnad (Ice-supersaturation) OCH små kondensationskärnor. Själva kännetecknet på övermättad vattenånga (rent definitionsmässigt) är ju att det borde finnas kondenserat vatten, men i brist på kondensationskärnor så har det inte blivit någon kondensation och vattenångan är övermättad (mer än 100% relativ fuktighet).

  Personligen tror jag inte man helt kan utesluta möjligheten att även en del vanliga plan kan vara inblandade (svårt att förklara det vi ser annars). Men termen “sprutar” kanske inte är helt rättvisande. Med tanke på den stora mängden bränsle varje plan förbrukar och hur omfattande flygplanstrafiken är globalt så behövs det bara en liten inblandning av lämpliga tillsatser i flygbränslet för att uppnå effekt på molnbildningen.

  • Kalle01
   Du försöker förgäves övertala mig att de vanliga kstrimmorna efter trafikplan innehåller mer H2O än som kan härröra från motorn. Bevisa ditt påstående kvantitativt!
   Jag höftade till MYCKET grovt och fann att medeltätheten i kstrimman för ett 500 tons flygplan kunde bli tex en hundratusendel av vattnets täthet. Låter möjligt. Iskristallerna ligger inte tätt packade i luften och i sig själv har de fraktal karaktär så att deras enskilda täthet är mindre ju större de är. Eftersom de håller sig uppe länge – ett dygn sig – kan de inte vara större än kanske en tiondels mm. Opaciteten ger ett villkor på koncentrationen av iskristaller.
   Igen väldigt grovt får jag att villkoret på medeltätheten är att den är < en hundradel av vattnets
   Det överensstämmer med värdet ovan med bred marginal.

   Vidare
   Kondensation kan ske utan kondensationskärnor vid övermättnad/låg temperatur. Det krävs att enskilda vattenmolekyler råkar kollidera tillräckligt långsamt några stycken.
   Med kondensationskärnor sänks tröskeln för fenomenet. Jag vet inte om sot är särskilt effektivt. Jag kan bara gissa att det liksom aktivt kol har stor vidhäftningskapacitet.
   Antagligen är olika ämnen och partikelstruktur/form betydelsefullt för hur mycket tröskeln sänks.

 • Mona Nilsson, håller med dig helt.

  ivanbjörn – Ang hur mycket vattenånga jetmotorer släpper ut så är det helt försumbart. Moderna high by-pass motorer låter 80% av luften passera rakt igenom utan att användas i förbränningsprocessen. I.o.m det är den vattenånga som bildas i det närmaste irrelevant i sammanhanget och det är så gott som enbart den aktuella kylan och fuktigheten i luftrummet som planet passerar igenom som bestämmer vilken typ av contrails som bildas.

  Normalt bildas endast sekund/minut korta trails där luften minst behöver vara -40 grader kall (över 26.000 feet) och minst innehålla 60% relativ fuktighet. För tims långa kvarvarande trails som breder ut sig till Contrail- Cirrus moln, behövs en närvarande och speciell luftmassa kallad “ice-supersaturated airmasse”, som innehåller långt mer än 100% i övermättnadsgrad, t.o.m så mycket som 145-165% RHI (Relative Humidity over Ice surface)

  I chemtrails forskningen har man dock kunnat konstaterat att flygplan i många fall skapat utbredda Contrail-Cirrus trots att den aktuella luftmassan bara haft 10-40 % fuktighet och varit varmare än -40 C (under 26.000 ft ), vilket då gör att dessa “contrails” helt trotsar de fysikaliska lagar som råder i atmosfären, och genom det helt enkelt inte kan vara naturligt skapade.

  http://chemtrailsplanet.net/2014/10/26/chemtrails-confirmed-again-modern-jet-engines-incapable-of-producing-contrails/

  http://www.geoengineeringwatch.org/high-bypass-turbofan-jet-engines-geoengineering-and-the-contrail-lie/

  • Bengt
   Vattenångan från flygplanens jetmotorer är självklart inte försumbar. Den är proportionell mot motorstyrkan och proportionalitetskonstanten är mindre än för äldre maskiner i samma mån som verkningsgraden är högre. (Dessutom, den kalla luft som går som bypass innehåller också fuktighet ) För att de iskristaller skall bildas som utgör contrails krävs antingen mkt hög fuktighet(det specialfall du beskriver) eller att små kondensationskärnor finns tillgängliga tex sotpartiklar i avgaserna. Dessa sotpartiklar var troligen större i äldre motorer ty mängden orenhet var mycket större. Se min tidigare kommentar om partikelstorlekens troliga inverkan. Dina källor är otillförlitliga i det fallet.
   Lägg märke till att eftersom planen värmer klimatet med sina kvardröjande contrails har myndigheterna intresse av att debatten bluddras bort tex genom att förstärka misstankar om att alla vanliga trafikflyg sprutar chems. De kan sprida desinfo via många källor.

  • Bengt
   Sen skriver du även om flyg som från lägre höjd producerar varaktiga strimmor.
   Det fallet bör du behandla separat och inte bunta ihop med dem med normal marschhöjd. Annars blir din slutsats att alla vanliga plan sprutar. Att speciella projekt pågår utöver det kan naturligtvis inte uteslutas.

 • Jag tror du har räknat lite fel… Av någon underlig anledning anges inte mängden koldioxid i vikt-ppm, utan volym-ppm. (Fråga mig inte varför.) Mängden koldioxid i atmosfären blir nog snarare 3000 miljarder ton då.
  Det är bättre att räkna på mängden kol, istället för koldioxid. Då ska normalmängden vara 590 mdr ton kol, och människan har tillfört mer än 380 mdr ton kol, varav 240 mdr av det nu finns i atmosfären. Resten är löst i havet och försurar havet. Växtligheten tar också just nu upp mer än den tillför, men nivån bunden i växtmassa är ungefär normal.

 • Intressant artikel och kopplingen till sagans värld – för det är väl i den genren som berättelsen om klimathotet hör – en modern, mytisk berättelse om hur allt går åt helvete om vi inte böjer oss för kejsarens påbud?

  Borde vi kanske klä av den “majestätiska” sloganen “hållbar utveckling” också, då den inte verkar särskilt hållbar i längden. Studier har visat att “hållbar utveckling” av U-länders ekonomier resulterar i negativa miljö- och sociala förhållanden. De enda som utvecklas är exploatörerna plånböcker.

  I klimatbluffen ingår “produktion av biomassa för utveckling av bioenergi som ett centralt koncept och som bl a Stefan Löfven kallat “det gröna guldet”. Allt är dock inte guld som glimmar utan kan visa sig vara enbart “kråkguld” som svetsarn och kejsarn slängt till oss.

  Rapporten “Revising International Environmental Law” gör ett viktigt inlägg rörande paradigmet “hållbar utveckling” som utgår från en antropocentrisk vision av vårt förhållande till naturen. Författaren menar att begreppet “hållbar utveckling” reducerats till ett ekonomiskt koncept, vilket innebär begränsar dess användbarhet för miljöfrågor.

  “it is questionable as to whether biofuels can be seen as a proper solution in terms of overall ecological sustainability as such. This is due to the fact that, although the promotion of biofuels may be seen as a positive instrument in the fight against climate change, their production could potentially entail severe environmental consequences, which may eventually lead to a negative balance in terms of sustainability.”

  I boken “Increased Biomass Harvesting for Bioenergy: Effects on Biodiversity” diskuteras bl a de negativa effekterna på ekologisk mångfald vid “Silviculture”; storskalig odling av snabbväxande, genmodifierade, trädslag på åkermark och avverkad gammelskog. Alla som är positiva till produktion av biomassa borde ställa sig frågor om var insekter och fåglar ska leva och var svampen och bären ska ta vägen vid klonade odlingar. Hållbar utveckling borde gälla alla livsformer än bara ekonomiska profitörer.

  Revising International Environmental Law: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27458/AEL_2013_05.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  https://books.google.se/books?id=qFHTPxRS43IC&pg=PA125&dq=cultural+heritage+bioenergy&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwj87s3p_dHJAhWG83IKHf-zCWEQ6AEILjAA%20-%20v=onepage&q=cultural%20heritage%20&f=false

 • Tyvärr lite OT, men jag kan inte låta bli att kommentera…

  Jo Peter G, den mängd vattenånga som bildas vid förbränningen i flygplanens jetmotorer är mer eller mindre försumbar i förhållande till mängden H2O som finns i de kondensstrimmor som bildas efter planen.

  För att kondensation ska inträffa krävs mättad/övermättade vattenånga. Vid mindre än 100% relativ fuktighet sker ingen kondensation. För att de iskristaller ska bildas som utgör contrails krävs övermättnad (Ice-supersaturation) OCH små kondensationskärnor. Själva kännetecknet på övermättad vattenånga (rent definitionsmässigt) är ju att det borde finnas kondenserat vatten, men i brist på kondensationskärnor så har det inte blivit någon kondensation och vattenångan är övermättad (mer än 100% relativ fuktighet).

  Personligen tror jag inte man helt kan utesluta möjligheten att även en del vanliga plan kan vara inblandade (svårt att förklara det vi ser annars). Men termen “sprutar” kanske inte är helt rättvisande. Med tanke på den stora mängden bränsle varje plan förbrukar och hur omfattande flygplanstrafiken är globalt så behövs det bara en liten inblandning av lämpliga tillsatser i flygbränslet för att uppnå effekt på molnbildningen.

  • Kalle01
   Du försöker förgäves övertala mig att de vanliga kstrimmorna efter trafikplan innehåller mer H2O än som kan härröra från motorn. Bevisa ditt påstående kvantitativt!
   Jag höftade till MYCKET grovt och fann att medeltätheten i kstrimman för ett 500 tons flygplan kunde bli tex en hundratusendel av vattnets täthet. Låter möjligt. Iskristallerna ligger inte tätt packade i luften och i sig själv har de fraktal karaktär så att deras enskilda täthet är mindre ju större de är. Eftersom de håller sig uppe länge – ett dygn sig – kan de inte vara större än kanske en tiondels mm. Opaciteten ger ett villkor på koncentrationen av iskristaller.
   Igen väldigt grovt får jag att villkoret på medeltätheten är att den är < en hundradel av vattnets
   Det överensstämmer med värdet ovan med bred marginal.

   Vidare
   Kondensation kan ske utan kondensationskärnor vid övermättnad/låg temperatur. Det krävs att enskilda vattenmolekyler råkar kollidera tillräckligt långsamt några stycken.
   Med kondensationskärnor sänks tröskeln för fenomenet. Jag vet inte om sot är särskilt effektivt. Jag kan bara gissa att det liksom aktivt kol har stor vidhäftningskapacitet.
   Antagligen är olika ämnen och partikelstruktur/form betydelsefullt för hur mycket tröskeln sänks.

 • Mona Nilsson, håller med dig helt.

  ivanbjörn – Ang hur mycket vattenånga jetmotorer släpper ut så är det helt försumbart. Moderna high by-pass motorer låter 80% av luften passera rakt igenom utan att användas i förbränningsprocessen. I.o.m det är den vattenånga som bildas i det närmaste irrelevant i sammanhanget och det är så gott som enbart den aktuella kylan och fuktigheten i luftrummet som planet passerar igenom som bestämmer vilken typ av contrails som bildas.

  Normalt bildas endast sekund/minut korta trails där luften minst behöver vara -40 grader kall (över 26.000 feet) och minst innehålla 60% relativ fuktighet. För tims långa kvarvarande trails som breder ut sig till Contrail- Cirrus moln, behövs en närvarande och speciell luftmassa kallad “ice-supersaturated airmasse”, som innehåller långt mer än 100% i övermättnadsgrad, t.o.m så mycket som 145-165% RHI (Relative Humidity over Ice surface)

  I chemtrails forskningen har man dock kunnat konstaterat att flygplan i många fall skapat utbredda Contrail-Cirrus trots att den aktuella luftmassan bara haft 10-40 % fuktighet och varit varmare än -40 C (under 26.000 ft ), vilket då gör att dessa “contrails” helt trotsar de fysikaliska lagar som råder i atmosfären, och genom det helt enkelt inte kan vara naturligt skapade.

  http://chemtrailsplanet.net/2014/10/26/chemtrails-confirmed-again-modern-jet-engines-incapable-of-producing-contrails/

  http://www.geoengineeringwatch.org/high-bypass-turbofan-jet-engines-geoengineering-and-the-contrail-lie/

  • Bengt
   Vattenångan från flygplanens jetmotorer är självklart inte försumbar. Den är proportionell mot motorstyrkan och proportionalitetskonstanten är mindre än för äldre maskiner i samma mån som verkningsgraden är högre. (Dessutom, den kalla luft som går som bypass innehåller också fuktighet ) För att de iskristaller skall bildas som utgör contrails krävs antingen mkt hög fuktighet(det specialfall du beskriver) eller att små kondensationskärnor finns tillgängliga tex sotpartiklar i avgaserna. Dessa sotpartiklar var troligen större i äldre motorer ty mängden orenhet var mycket större. Se min tidigare kommentar om partikelstorlekens troliga inverkan. Dina källor är otillförlitliga i det fallet.
   Lägg märke till att eftersom planen värmer klimatet med sina kvardröjande contrails har myndigheterna intresse av att debatten bluddras bort tex genom att förstärka misstankar om att alla vanliga trafikflyg sprutar chems. De kan sprida desinfo via många källor.

  • Bengt
   Sen skriver du även om flyg som från lägre höjd producerar varaktiga strimmor.
   Det fallet bör du behandla separat och inte bunta ihop med dem med normal marschhöjd. Annars blir din slutsats att alla vanliga plan sprutar. Att speciella projekt pågår utöver det kan naturligtvis inte uteslutas.

 • Beträffande vattenångans koppling till CO2
  Det finns motstridiga uppfattningar om hur ökat CO2 påverkar vattenångans bidrag till energibalansen. Både att det blir positiv återkoppling och negativ.
  Negativ återkoppling innebär att det finns en sorts termostatverkan. Den stora andelen hav har föreslagits ha sån verkan.
  Positiv återkoppling innebär att det växer lavinartat.
  Mycket osäkerheter föreligger som sagt.

 • Det känns omöjligt att dra några säkra slutsatser. För mig känns det för mig logiskt att verka och bidra för ett hållbarare samhälle på alla nivåer. Bland annat genom att ersätta fossiler med renare bränslen och metoder när det går.

  Det är viktigt att ifrågasätta och diskutera. Oavsett om nu riskerna överdrivs eller inte, så finns det ingen människa idag som som har full insikt och kunskap om vad sker med klimatet.

  Men när det kommer till en fråga som planeten vi bor på, är det också viktigt att komma ihåg att:
  Om det går snett – så har vi ingen annan plats att ta vägen och leva vidare på.

 • Jag tror du har räknat lite fel… Av någon underlig anledning anges inte mängden koldioxid i vikt-ppm, utan volym-ppm. (Fråga mig inte varför.) Mängden koldioxid i atmosfären blir nog snarare 3000 miljarder ton då.
  Det är bättre att räkna på mängden kol, istället för koldioxid. Då ska normalmängden vara 590 mdr ton kol, och människan har tillfört mer än 380 mdr ton kol, varav 240 mdr av det nu finns i atmosfären. Resten är löst i havet och försurar havet. Växtligheten tar också just nu upp mer än den tillför, men nivån bunden i växtmassa är ungefär normal.

 • Intressant artikel och kopplingen till sagans värld – för det är väl i den genren som berättelsen om klimathotet hör – en modern, mytisk berättelse om hur allt går åt helvete om vi inte böjer oss för kejsarens påbud?

  Borde vi kanske klä av den “majestätiska” sloganen “hållbar utveckling” också, då den inte verkar särskilt hållbar i längden. Studier har visat att “hållbar utveckling” av U-länders ekonomier resulterar i negativa miljö- och sociala förhållanden. De enda som utvecklas är exploatörerna plånböcker.

  I klimatbluffen ingår “produktion av biomassa för utveckling av bioenergi som ett centralt koncept och som bl a Stefan Löfven kallat “det gröna guldet”. Allt är dock inte guld som glimmar utan kan visa sig vara enbart “kråkguld” som svetsarn och kejsarn slängt till oss.

  Rapporten “Revising International Environmental Law” gör ett viktigt inlägg rörande paradigmet “hållbar utveckling” som utgår från en antropocentrisk vision av vårt förhållande till naturen. Författaren menar att begreppet “hållbar utveckling” reducerats till ett ekonomiskt koncept, vilket innebär begränsar dess användbarhet för miljöfrågor.

  “it is questionable as to whether biofuels can be seen as a proper solution in terms of overall ecological sustainability as such. This is due to the fact that, although the promotion of biofuels may be seen as a positive instrument in the fight against climate change, their production could potentially entail severe environmental consequences, which may eventually lead to a negative balance in terms of sustainability.”

  I boken “Increased Biomass Harvesting for Bioenergy: Effects on Biodiversity” diskuteras bl a de negativa effekterna på ekologisk mångfald vid “Silviculture”; storskalig odling av snabbväxande, genmodifierade, trädslag på åkermark och avverkad gammelskog. Alla som är positiva till produktion av biomassa borde ställa sig frågor om var insekter och fåglar ska leva och var svampen och bären ska ta vägen vid klonade odlingar. Hållbar utveckling borde gälla alla livsformer än bara ekonomiska profitörer.

  Revising International Environmental Law: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27458/AEL_2013_05.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  https://books.google.se/books?id=qFHTPxRS43IC&pg=PA125&dq=cultural+heritage+bioenergy&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwj87s3p_dHJAhWG83IKHf-zCWEQ6AEILjAA%20-%20v=onepage&q=cultural%20heritage%20&f=false

 • “CO2 kanske inte är den största boven, men är det fel att ändå minska utsläppen? Resonemanget ovan är som att säga att jag behöver inte sluta stjäla eftersom det finns andra som stjäl ännu mer!” Ett gift är ett gift. Det leder till sjukdom och död i sin förlängning. Koldioxid är inte ett gift. Det leder till liv inom ekosystemet som vi är en del av. Man kan inte jämföra det med något negativt, som att stjäla vanligtvis är. Men det är klart att för mycket av det goda kan leda till något negativt. Att dricka för mycket vatten kan leda till drunkning. VI hade en istid här förr. Vad det negativt att de isarna smälte? Det var ju uppenbarligen något annan än mänsklig påverkan som skedde då. (Fast det vet man iofs inte.) Men inte pga någon industrialisering eller förbränning av olja, mig veterligen. För övrigt sade jag inte halelulja till artikeln, men den har sina poänger.

  “Björn Hammarskölds påstående att vi borde flyga mer för att minska uppvärmningen är både vansinnigt och okunnigt.” Sant, man jag tror att han var ironisk, OM det nu är så att vi ska minska växthusgaser och sånt, men vad vet jag.

 • Artikelns tvärsäkra påstående om att CO2 inte har någon betydelse är att gå för långt.
  De som är pålästa och samtidigt anser att det finns geopolitiska motiv bakom klimathotsagendan tror att CO2 bidrar till den uppmätta temperaturändringen.
  Beräkningar av strålningsbalansen leder till den slutsatsen. På Venus syns en extrem ytterlighet av växthuseffekt. Men eftersom temperaturen här även påverkar annat bla moln blir det komplicerat och osäkert.
  Mona nämner chemtrails. Där jag är har jag inte sett säkra tecken på det men i Usa pågår det i vart fall. Men även vanliga contrails värmer planeten konstaterades efter 9/11 då flygandet temporärt upphörde. Därvid framkom att nattetid sker uppvärmning genom att contrails blockerar utgående värmestrålning. Den var ung dubbelt mot nedkylningen som blir följden på dagen när contrails reflekterar bort solstrålning. Det var ett signifikant bidrag till temperaturen. Några tiondels grad. Minns inte exakt siffra nu. Vi är många som har uppfattningen att contrails hänger kvar mycket längre nu än för några årtionden sen. Det beror eventuellt på att sotpartiklarnas storlek minskat med moderna renare motorer och därför inte kan värmas lika mycket av solen.
  En forskningsartikel angav att det verkligen skedde en vändning uppåt i contrailsbildning när sotmängden gradvis minskades. Ingen tydlig förklaring gavs där.
  Väldigt små partiklar i nm-storlek är nästan helt genomskinliga vilket gör att de inte värms effektivt av solen. Iskristaller/snöflingor som sublimerar på sotpartiklar kan vara mycket större och faller vilket gör att contrails försvinner. Tidsskalan bestäms antagligen av storleken på iskristallen. Stora flingor faller snabbare.

 • Pentti, på Antarktis har det de senaste sex åren blivit allt kallare och mer is. Enligt NASA:s siffror ökar isen med det ofattbara talet 112,000,000,000 ton per år. Överfört till Wolksvagenbubblor… så kan de staplas på varann och nå till Månen! Hur mycket kyla ligger inte bakom att omvandla allt det vattnet till is?

  Isen i Arktis vatten är tjockare nu än för 75 år sedan.

  90% av världens glaciärer växer. Glaciären på Mt. Baker i USA är avsevärt mycket större än på femtiotalet. Argentinas Perito Moreno-glaciär växer. Juneau-glaciären i Nordamerika som är den femte största i Västra hemisfären växer. Pio XI- glaciären i Chile lägger terräng under sig. Mount Shastas och Mount Helens glaciärer växer. I Himalaya växer glaciärer, såsom i dess Karakoram-massiv med världens högsta topp K3,. De växer år efter år, inte krymper!

  i Skottland har inte så mycket snö funnits kvar på bergstoppar de senaste åren som inför denna vinter – och det är precis vad som gäller allmänt i världen.

  Nils-Axel Mörner, tidigare ordförande för INQUA International Commission on Sea Level Change kallar “stigande havsnivå-pratet” för “den största lögnen som någonsin sagts”. Havsvattennivåerna har inte stigit på 50 år. Förändringar i vattennivåer, temperaturer, hur glaciärer är, etc – är allt alltid inom naturliga förändringar, det ändrar sig i olika cykler och processer. De förändringar vi ser här ses på alla planeter i vårt solsytem – förklara det… jo, Solen styr klimatet.

  Trenden är: Allt kallare i inledningen av en istid. Politiker och andra måste vakna till, och sluta få andra till att fokusera fel – sluta vara förstörare.

 • Beträffande vattenångans koppling till CO2
  Det finns motstridiga uppfattningar om hur ökat CO2 påverkar vattenångans bidrag till energibalansen. Både att det blir positiv återkoppling och negativ.
  Negativ återkoppling innebär att det finns en sorts termostatverkan. Den stora andelen hav har föreslagits ha sån verkan.
  Positiv återkoppling innebär att det växer lavinartat.
  Mycket osäkerheter föreligger som sagt.

 • Det känns omöjligt att dra några säkra slutsatser. För mig känns det för mig logiskt att verka och bidra för ett hållbarare samhälle på alla nivåer. Bland annat genom att ersätta fossiler med renare bränslen och metoder när det går.

  Det är viktigt att ifrågasätta och diskutera. Oavsett om nu riskerna överdrivs eller inte, så finns det ingen människa idag som som har full insikt och kunskap om vad sker med klimatet.

  Men när det kommer till en fråga som planeten vi bor på, är det också viktigt att komma ihåg att:
  Om det går snett – så har vi ingen annan plats att ta vägen och leva vidare på.

 • Björn Hammarskölds påstående att vi borde flyga mer för att minska uppvärmningen är både vansinnigt och okunnigt. Det är ju långt mer än bara vattenånga i utsläppen.

  För vi som har minnet i behåll och kommer ihåg hur en normal himmel bör se ut kan konstatera att himlen oftast numera ser helt “geonengineerad” ut och att flygplan släpper ut “kondens” lite där det passar dem eller att kvardröjande kondensstrimmor uppträder vid förhållanden där de inte ska kunna uppträda (för låg luftfuktighet och temperatur). Vi kan också konstatera att utsläppen ser onormalt feta ut och uppträder direkt invid motorerna vilket också är helt omöjligt om det bara rörde sig om vattenånga som frusit till is (vilket kan ske först efter tiotals meter efter flygplanet).

  Bland annat klickas “kondensstrimmor”, som innehåller långt mer än vattenånga, ut ovanför cumulusmoln vilket strax därpå får cumulusmolnen att dras uppåt och lägga sig som en platt heltäckande pannkaka.

  Det mest trovärdiga syftet vi som granskat frågan funnit hittills är radar- och telekommunikationstekniska samt för att styra vädret.

  Mätningar visar upprepat att utsläppen innehåller barium, aluminium samt syntetiska polymerar bland annat. Metallinnehållet i molnen gör att de reflekterar mera ljus vilket kan ses tydligt på natthimlen. Det mesta pekar på att de artificiella molnen styrs av mikrovågor, eftersom molnen numera rör sig helt utanför naturlagarna – mot eller snett mot vindriktningen. Det går inte längre att som tidigare förutspå hur molnen rör sig enbart hjälp av vinden.

  “Two scientists from Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio acknowledged that planes were already spraying barium salt polymer fibers, aluminum oxide and other chemicals in the atmosphere to both modify the weather and for military communication purposes. The military has been using spraying to make cloud formations that create “sky antennas” to assist drones and provide over the horizon communication. Kucinich referred me to the military’s document “Joint Vision for 2020″ that outlines a directed energy program designed for “full spectrum dominance of the Earth.” http://www.aircrap.org/…/geoengineer-ken-caldeira…/

 • Ovan finns enbart kommentarer som håller med. Är det censur från redaktionen?
  Är det också osanning att glaciärerna minskat liksom havsisen i arktis? CO2 kanske inte är den största boven, men är det fel att ändå minska utsläppen? Resonemanget ovan är som att säga att jag behöver inte sluta stjäla eftersom det finns andra som stjäl ännu mer! En stor del av klimatdiskussionerna är just den sandlådetypen: Så länge du gör större fel än jag behöver inte jag göra något.
  Varje liten åtgärd är bra att göra.
  Personligen tvivlar jag också på vissa av Björn Hammarbergs ingångsdata, som jag inte hunnit kontrollera ännu.

 • Detta borde beaktas: Molekylfysiker: Koldioxid kan inte fungera som växthusgas

  Läs mer: http://m.bakom-kulisserna.biz/news/molekylfysiker-koldioxid-kan-inte-fungera-som-vaxthusgas/

  Vidare nämns det kondensstrimmor från flygplan. Räkna gärna ut om det är rymligt att vi har kilometer långa kondensstrimmor som bredder ut sig på himmelen, expanderar!!! Hur mycket kondens vattenånga kan det komma ur bränsle och motorer per kilometer? Är det rimligt mot den bild som vi ser på himmelen?

  Beakta också gärna den tunna vita molnsörja på himmelen som formas ofta i rad liknande formationer och ser ut som radiovågor, eller som fåror på en åkermark. Hur är detta möjligt?

  Vattenånga bolmar den har inga former. Naturliga moln har inga bestämda former bara olika utseende. Hur kan då olika mönsteraktiga formationer uppstå på himmelen?

  Jag bara undrar….

  • Om du eller någon annan tror att de spår som syns på himmelen är avgaser från flygplan så måste jag rätta det troende, DET ÄR FUKTIG LUFT SOM KONDENSERAR RUNT VINGARNA PÅ PLANET INGENTING ANNAT.

 • Problemet är själva fixeringen med koldioxid. Som om vi inte har VERKLIGA problem med andra verkliga GIFTER och annat som vi skräpar ner med. Som kanske inte påverkar klimat, men människor, djur, natur, växter…

 • “CO2 kanske inte är den största boven, men är det fel att ändå minska utsläppen? Resonemanget ovan är som att säga att jag behöver inte sluta stjäla eftersom det finns andra som stjäl ännu mer!” Ett gift är ett gift. Det leder till sjukdom och död i sin förlängning. Koldioxid är inte ett gift. Det leder till liv inom ekosystemet som vi är en del av. Man kan inte jämföra det med något negativt, som att stjäla vanligtvis är. Men det är klart att för mycket av det goda kan leda till något negativt. Att dricka för mycket vatten kan leda till drunkning. VI hade en istid här förr. Vad det negativt att de isarna smälte? Det var ju uppenbarligen något annan än mänsklig påverkan som skedde då. (Fast det vet man iofs inte.) Men inte pga någon industrialisering eller förbränning av olja, mig veterligen. För övrigt sade jag inte halelulja till artikeln, men den har sina poänger.

  “Björn Hammarskölds påstående att vi borde flyga mer för att minska uppvärmningen är både vansinnigt och okunnigt.” Sant, man jag tror att han var ironisk, OM det nu är så att vi ska minska växthusgaser och sånt, men vad vet jag.

 • Artikelns tvärsäkra påstående om att CO2 inte har någon betydelse är att gå för långt.
  De som är pålästa och samtidigt anser att det finns geopolitiska motiv bakom klimathotsagendan tror att CO2 bidrar till den uppmätta temperaturändringen.
  Beräkningar av strålningsbalansen leder till den slutsatsen. På Venus syns en extrem ytterlighet av växthuseffekt. Men eftersom temperaturen här även påverkar annat bla moln blir det komplicerat och osäkert.
  Mona nämner chemtrails. Där jag är har jag inte sett säkra tecken på det men i Usa pågår det i vart fall. Men även vanliga contrails värmer planeten konstaterades efter 9/11 då flygandet temporärt upphörde. Därvid framkom att nattetid sker uppvärmning genom att contrails blockerar utgående värmestrålning. Den var ung dubbelt mot nedkylningen som blir följden på dagen när contrails reflekterar bort solstrålning. Det var ett signifikant bidrag till temperaturen. Några tiondels grad. Minns inte exakt siffra nu. Vi är många som har uppfattningen att contrails hänger kvar mycket längre nu än för några årtionden sen. Det beror eventuellt på att sotpartiklarnas storlek minskat med moderna renare motorer och därför inte kan värmas lika mycket av solen.
  En forskningsartikel angav att det verkligen skedde en vändning uppåt i contrailsbildning när sotmängden gradvis minskades. Ingen tydlig förklaring gavs där.
  Väldigt små partiklar i nm-storlek är nästan helt genomskinliga vilket gör att de inte värms effektivt av solen. Iskristaller/snöflingor som sublimerar på sotpartiklar kan vara mycket större och faller vilket gör att contrails försvinner. Tidsskalan bestäms antagligen av storleken på iskristallen. Stora flingor faller snabbare.

 • Pentti, på Antarktis har det de senaste sex åren blivit allt kallare och mer is. Enligt NASA:s siffror ökar isen med det ofattbara talet 112,000,000,000 ton per år. Överfört till Wolksvagenbubblor… så kan de staplas på varann och nå till Månen! Hur mycket kyla ligger inte bakom att omvandla allt det vattnet till is?

  Isen i Arktis vatten är tjockare nu än för 75 år sedan.

  90% av världens glaciärer växer. Glaciären på Mt. Baker i USA är avsevärt mycket större än på femtiotalet. Argentinas Perito Moreno-glaciär växer. Juneau-glaciären i Nordamerika som är den femte största i Västra hemisfären växer. Pio XI- glaciären i Chile lägger terräng under sig. Mount Shastas och Mount Helens glaciärer växer. I Himalaya växer glaciärer, såsom i dess Karakoram-massiv med världens högsta topp K3,. De växer år efter år, inte krymper!

  i Skottland har inte så mycket snö funnits kvar på bergstoppar de senaste åren som inför denna vinter – och det är precis vad som gäller allmänt i världen.

  Nils-Axel Mörner, tidigare ordförande för INQUA International Commission on Sea Level Change kallar “stigande havsnivå-pratet” för “den största lögnen som någonsin sagts”. Havsvattennivåerna har inte stigit på 50 år. Förändringar i vattennivåer, temperaturer, hur glaciärer är, etc – är allt alltid inom naturliga förändringar, det ändrar sig i olika cykler och processer. De förändringar vi ser här ses på alla planeter i vårt solsytem – förklara det… jo, Solen styr klimatet.

  Trenden är: Allt kallare i inledningen av en istid. Politiker och andra måste vakna till, och sluta få andra till att fokusera fel – sluta vara förstörare.

 • Björn Hammarskölds påstående att vi borde flyga mer för att minska uppvärmningen är både vansinnigt och okunnigt. Det är ju långt mer än bara vattenånga i utsläppen.

  För vi som har minnet i behåll och kommer ihåg hur en normal himmel bör se ut kan konstatera att himlen oftast numera ser helt “geonengineerad” ut och att flygplan släpper ut “kondens” lite där det passar dem eller att kvardröjande kondensstrimmor uppträder vid förhållanden där de inte ska kunna uppträda (för låg luftfuktighet och temperatur). Vi kan också konstatera att utsläppen ser onormalt feta ut och uppträder direkt invid motorerna vilket också är helt omöjligt om det bara rörde sig om vattenånga som frusit till is (vilket kan ske först efter tiotals meter efter flygplanet).

  Bland annat klickas “kondensstrimmor”, som innehåller långt mer än vattenånga, ut ovanför cumulusmoln vilket strax därpå får cumulusmolnen att dras uppåt och lägga sig som en platt heltäckande pannkaka.

  Det mest trovärdiga syftet vi som granskat frågan funnit hittills är radar- och telekommunikationstekniska samt för att styra vädret.

  Mätningar visar upprepat att utsläppen innehåller barium, aluminium samt syntetiska polymerar bland annat. Metallinnehållet i molnen gör att de reflekterar mera ljus vilket kan ses tydligt på natthimlen. Det mesta pekar på att de artificiella molnen styrs av mikrovågor, eftersom molnen numera rör sig helt utanför naturlagarna – mot eller snett mot vindriktningen. Det går inte längre att som tidigare förutspå hur molnen rör sig enbart hjälp av vinden.

  “Two scientists from Wright Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio acknowledged that planes were already spraying barium salt polymer fibers, aluminum oxide and other chemicals in the atmosphere to both modify the weather and for military communication purposes. The military has been using spraying to make cloud formations that create “sky antennas” to assist drones and provide over the horizon communication. Kucinich referred me to the military’s document “Joint Vision for 2020″ that outlines a directed energy program designed for “full spectrum dominance of the Earth.” http://www.aircrap.org/…/geoengineer-ken-caldeira…/

 • Ovan finns enbart kommentarer som håller med. Är det censur från redaktionen?
  Är det också osanning att glaciärerna minskat liksom havsisen i arktis? CO2 kanske inte är den största boven, men är det fel att ändå minska utsläppen? Resonemanget ovan är som att säga att jag behöver inte sluta stjäla eftersom det finns andra som stjäl ännu mer! En stor del av klimatdiskussionerna är just den sandlådetypen: Så länge du gör större fel än jag behöver inte jag göra något.
  Varje liten åtgärd är bra att göra.
  Personligen tvivlar jag också på vissa av Björn Hammarbergs ingångsdata, som jag inte hunnit kontrollera ännu.

 • Detta borde beaktas: Molekylfysiker: Koldioxid kan inte fungera som växthusgas

  Läs mer: http://m.bakom-kulisserna.biz/news/molekylfysiker-koldioxid-kan-inte-fungera-som-vaxthusgas/

  Vidare nämns det kondensstrimmor från flygplan. Räkna gärna ut om det är rymligt att vi har kilometer långa kondensstrimmor som bredder ut sig på himmelen, expanderar!!! Hur mycket kondens vattenånga kan det komma ur bränsle och motorer per kilometer? Är det rimligt mot den bild som vi ser på himmelen?

  Beakta också gärna den tunna vita molnsörja på himmelen som formas ofta i rad liknande formationer och ser ut som radiovågor, eller som fåror på en åkermark. Hur är detta möjligt?

  Vattenånga bolmar den har inga former. Naturliga moln har inga bestämda former bara olika utseende. Hur kan då olika mönsteraktiga formationer uppstå på himmelen?

  Jag bara undrar….

  • Om du eller någon annan tror att de spår som syns på himmelen är avgaser från flygplan så måste jag rätta det troende, DET ÄR FUKTIG LUFT SOM KONDENSERAR RUNT VINGARNA PÅ PLANET INGENTING ANNAT.

 • Men då undrar man ju om vad som är orsaken till detta? För visst kan man nog räkna, och man har kunskap. Om man vill.

  Frågan borde i stället vara vem som tjänar på klimatfrågan. Vilka organisationer kopplade till multinationella företag är inblandade? Vilka lobbyorganisationer, och vilket folk sitter i dem?

  Follow the money.

  Helt naturligt i deras värld står vatten. Bristen på vatten ligger i pipelinen just nu. Trots ett överflöd och översvämningar så har jorden brist på vatten. Visst vissa platser på jorden har sedan urminnes tider brist på vatten och människan har anpassat sig därefter. Men finns det stora pengar att tjäna så ska vi betala, precis som nu via skattesedeln.

 • Problemet är själva fixeringen med koldioxid. Som om vi inte har VERKLIGA problem med andra verkliga GIFTER och annat som vi skräpar ner med. Som kanske inte påverkar klimat, men människor, djur, natur, växter…

 • Skillnaden med sagan är att inga barn eller vakna tillåts närvara .
  tack för en lättsmält och närandeartikel
  LeifB

 • Chemtrail måste väl påverka mer och dessutom sprids en massa farliga kemikalier som påverkar hela naturen negativt.

 • Detta är väldigt vettigt. -Vill bara tillägga rymdvädrets påverkan och solens inflytande därpå, i det att förändringar ej endast för jordens vidkommande utan samtliga planeters och månars har kunnat skönjas, klart och tydligt pekande på solen och allmänt dess omgivning som bakomliggande faktorer.

 • Men då undrar man ju om vad som är orsaken till detta? För visst kan man nog räkna, och man har kunskap. Om man vill.

  Frågan borde i stället vara vem som tjänar på klimatfrågan. Vilka organisationer kopplade till multinationella företag är inblandade? Vilka lobbyorganisationer, och vilket folk sitter i dem?

  Follow the money.

  Helt naturligt i deras värld står vatten. Bristen på vatten ligger i pipelinen just nu. Trots ett överflöd och översvämningar så har jorden brist på vatten. Visst vissa platser på jorden har sedan urminnes tider brist på vatten och människan har anpassat sig därefter. Men finns det stora pengar att tjäna så ska vi betala, precis som nu via skattesedeln.

 • Skillnaden med sagan är att inga barn eller vakna tillåts närvara .
  tack för en lättsmält och närandeartikel
  LeifB

 • Chemtrail måste väl påverka mer och dessutom sprids en massa farliga kemikalier som påverkar hela naturen negativt.

 • Detta är väldigt vettigt. -Vill bara tillägga rymdvädrets påverkan och solens inflytande därpå, i det att förändringar ej endast för jordens vidkommande utan samtliga planeters och månars har kunnat skönjas, klart och tydligt pekande på solen och allmänt dess omgivning som bakomliggande faktorer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *