Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Björn Hammarskjöld: Klimatbluffen och HC Andersen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 december 2015
- NewsVoice redaktion
Björn Hammarskjöld

Bjo?rn Hammarskjo?ldÄr det ingen som kan räkna längre? Det frågar sig Björn Hammarskjöld, som är assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi och filosofie licentiat i biokemi. Kalkylerandet handlar om det påstådda klimathotet från den antropogena koldioxiden i atmosfären. Hammarskjöld visar på stora brister när klimatforskarna räknar.

Text: Björn Hammarskjöld

Fakta: Det finns 0,4 g CO2/cm2 över hela jorden (varje cm2 har 1 kg luft ovanför sig som innehåller 400 PPM eller 0,04 procent (1 kg * 400 / 1 000 000 = 0,0004 kg eller 0,4 g CO2/cm2).

Då finns det finns 4 000 ton CO2 ovanför varje kvadratkilometer (km2) av Jordens yta. Jordens totala area är 510 100 000 km2 (Wikipedia). Totalmängden CO2 är då 510 100 000*4 000 = 2 040 400 miljoner ton CO2 i Jordens atmosfär.

Kina glömde 600 miljoner ton koldioxid

Kina påstås ha “glömt” att redovisa 600 miljoner ton CO2. Det är den mängd CO2 som redan finns över 150 000 km2. 150 000/510 100 000=0,000294 eller 0,29 promille av Jordens totala CO2-mängd i atmosfären.

Så Kinas “extra” utsläpp om 600 miljoner ton CO2 kan höja CO2 i atmosfären med hela 0,12 PPM då atmosfären innehåller 400 PPM. Totala utsläppet av CO2 lär vara 7 000 miljoner ton CO2 per år.

Det blir en total ökning av CO2 över hela jorden med 0,34 %. Mätfelet är betydligt större än 0,34 % och mätvärdet varierar 20 % över året.

Koldioxiden är helt oskyldig till den globala uppvärmningen om 0,8 ºC på 150 år.

Havet har inte stigit med en sjättedel av två meter eller 300 mm under de första 15 åren av detta århundrade. Det har stigit med högst 10 mm på en sjättedel av århundradet.

SMHI: Vattenånga en mycket kraftfullare klimatgas än koldioxid

SMHI redovisar i sjövädersrapporten troget att havsnivån är stadigt densamma med smärre avvikelser från dag till dag beroende på lufttryck och tidvatten.

SMHI erkänner att vattenånga är en mycket större klimatgas än alla andra tillsammans.Vattenångan finns i mer än tio gånger högre koncentration än koldioxid. Vattenånga absorberar mer än fem gånger mer energi än motsvarande mängd koldioxid, men man redovisar inga siffror, det skulle skada deras trovärdighet.

Stiger temperaturen så ökar avdunstningen av vattenånga som stiger uppåt och kondenseras till moln på himlen. Molnen reflekterar solljuset ut i rymden och temperaturen under molnen minskar och mängden avdunstande vattenånga minskar som leder till att molnen skingras och temperaturen ökar igen.

Se bara vad som händer om du ligger och solar på sommaren. Det är varmt och skönt. Sedan kommer ett elakt cumulusmoln och skuggar solen och du börjar frysa tills molnet har blåst bort och solen åter skiner på dig. Detta är ett klassiskt exempel på ett självstabilt system med negativ återkoppling.

Koldioxid kondenseras inte till fast form som vattenånga gör på himlen och reflekterar solljuset så ju mer moln desto svalare Jord.

Så SMHI har helt rätt, vattenånga med moln har mer än 95 % av den totala “klimateffekten”, koldioxid är helt betydelselöst.

Slutsats

Ska människan försöka sänka temperaturen på Jorden ska hon flyga ännu mer eftersom flyget ger kondensstrimmor på himlen som reflekterar solvärmen ut i rymden och sänker Jordens temperatur. Så det är helt rätt som ICPPs ledamöter gör, de flyger mer än de allra flesta.

Genom ökad temperatur ökar växternas tillväxthastighet med 10 % per grads temperaturökning (van’t Hoffs lag) och ger ökad avkastning i jordbruket. Men då behövs högre koldioxidkoncentration som man har i växthus.

Vår boskap ger gödsel och kött i ett evigt kretslopp och kan föda hela Jordens befolkning medan vegetabilier utan boskap kräver konstgödsel baserad på fossila kolkällor och betydligt större arealer än idag.

Så hela klimatbluffen är ett vackert exempel på att forskare söker pengar för att forska på ett bedrägeri och myndigheter funnit ett sätt att skrämma folket till underkastelse och ökad beskattning (koldioxid går att mäta per person medan vattenånga är omätbart) att ingen verkar vilja försöka genomskåda bedrägeriet utom Donald Trump.

Hela klimatbedrägeriet påminner alltför mycket om H.C. Andersens saga ”Kejsarens nya kläder”, men ingen verkar vara barnslig nog att genomskåda klimatbluffen eftersom ingen verkar ifrågasätta IPCC och de politiker och forskare som hungrar efter makt och pengar.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, filosofie licentiat i biokemi

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq