Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Det är dags för den vita mannen att bearbeta sin skam för övergreppen mot Afrika

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 december 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Mother Africa by Benheine.com

Torbjörn SasserssonMother Africa by Benheine.comLEDARE. Idag kom undertecknad hem från Kamerun, ett land med fantastiska potentialer om landets ledning vågar ta chansen att skapa ett totalt oberoende av “värdlandet” Frankrike. Afrika som kontinent vaknar nu upp och den vita mannens som ammat Afrika allt för länge kan börja bearbeta sin skam för 100-tals år av övergrepp på moderkontinenten.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 23:06*, 23 dec 2015 | Illustration: “Mother Africa” av Ben Heine, Benheine.com

De afrikanska staterna har överlag mycket bra förutsättningar för att arbetskrafts-, kunskaps- och naturresursmässigt stå oberoende av Europa, Kina och USA. I själva verket är de dessa koloniserande länder och världsdelar som är beroende av att hålla Afrika i schack för att bevara sin levnadsstandard på en hög och skamligt billig nivå. Vi stjäl parasitiskt från Afrika för att bihålla hög standard i våra länder.

De koloniserande länderna hävdar tvärtom att de hjälpt Afrika med att införa: ordning, påstådda mirakelmediciner (läs vaccin), administration, teknik och välfärd. Inget kan vara mer osant. Framförallt européerna har i själva verket skapat permanenta kaos var än de dragit fram med sina influenser, maktövertaganden och sitt kristna missionerande. Kolonisatörerna skriver sedan den “fina” historia som ska gälla och som skamlöst lärs ut på skolor och universitet i Väst.

Sveriges krigsindustri deltar i krigen mot Afrika

Vi får lära oss att vi tex befriade Libyen från en diktator. I själva verket bidrog Sverige till att bomba Libyen tillbaka till medeltiden. Det libyska folket begråter dagligen sina mördade ledare Kadaffi, som försökte införa ett African Monetary Fund (AMF, med planerad HK i Kamerun) för att konkurrera ut Västs IMF. Kadaffi försökte även utveckla utbildningsnivån i hela Afrika samt bygga upp ett västoberoende komunikationsnät via satellit. Västs ekonomiska spelare vill inget av detta och ett AMF kommer endast att få tillåtelse att existera om Västs finansiella maktcentra kontrollerar AMF. FN ansåg att Libyen var det mest lovande landet i Afrika innan Väst bombade landet och falskt beskyllde Kadaffi för att döda sitt eget folk precis som Väst beskyllt Assad för att döda sitt.

Se highcrimes.org om Sveriges krigsbrott i Libyen

…och svenskarna ska rädda Afrika

UNICEF

Den vaggvisa om Afrika som vi får höra i Sverige är att kontinenten behöver ständigt bistånd och mediciner. Det ska borras brunnar och byggas skolor. Vi ska sätta in 100 kr i månaden för att vi ska bli duktiga och samvetsfulla faddrar med självgoda samveten. Vi medborgare ska ge 100 kr till UNICEF. Pengarna hamnar i slutänden hos läkemedelsindustrin som sedan låtsas att de delar ut gratismediciner till fattiga svarta. Införsäljningstaktiken på ett UNICEF med influenser från industrin är alltid emotionell, vi ska rädda Afrikas barn.

Väst har i själva verket sedan 100-tals år slagit sönder de afrikanska kulturerna och kolonisatörerna har vetat sedan länge vetat att om de slår in kilar i den kultur som ska kontrolleras förlorar folken sina rötter och övertagandet kan enklare genomföras. Väst injicerade först sin gud och nu är det fiffig sekulär konsumerism som gäller.

Stor korruption ger liten korruption som i sin tur får skulden

Den okunnige må tycka att afrikanerna är skyldiga till sin egen misär genom den korruption som finns där “nere” som om Sverige i en jämförelse skulle vara korruptionsfritt. Den dagliga korruptionen i de afrikanska länder handlar egentligen om en desperation om att få mat på bordet och den korruptionen är ett resultat av en imperialistisk korruption som suger ut naturresurserna. Den okunnige börjar förstå ett orsakssammanhang.

Dags att sluta suga ut

Lyckligtvis vet de afrikanska folken, tack vare internets spridning, hur och varför den vita mannen agerar som den gör, men oerhört mycket mer kunskapsspridning krävs för att väcka den mänskliga civilisationens moder till full kapacitet och självbestämmande samt permanent befriande från vår parasitering.

En del av Afrikas frigörelsearbete är den skam som den vita mannen måste bearbeta. Därför informerar NewsVoice svenska allmänheten om vad den vita mannen – och kvinnan för all del – gjort med urmodern. Om vi kan se hur vi ställt till det och sedan slutar besuga Afrika [*genom en nu pågående neokolonialism] kan vi växa upp och bli ansvariga och civiliserade världsmedborgare även i Sverige, ett litet bortskämt ammande barn ur ett globalt perspektiv.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq