EMA godkänner Praxbind som antidot mot Pradaxa men Praxbind kan orsaka förvirring och förstoppning

publicerad 4 december 2015
- Torbjörn Sassersson red.

PradaxaNOTERAT. Läkemedlet Praxbind godkänns av EMA som antidot mot det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa, skriver LäkemedelsVärlden. Biverkningarna av Praxbind är huvudvärk, förvirring, feber, lunginflammation och förstoppning, så vilken antidot finns för Praxbind?

Läkemedelsindustrins och EMA:s kemikalieexperiment fortsätter med oförminskad fart. På experimentbänken ligger patienter över hela världen under överinseende av läkarkåren som bekymrat försöker lösa problem de själva skapar.

Om Pradaxa skriver FASS:

“Pradaxa påverkar blodkoagulationen, så de flesta biverkningarna har samband med symtom som blåmärken eller blödningar. En större eller allvarlig blödning kan inträffa, vilket utgör den mest allvarliga biverkningen. En sådan blödning kan bli invalidiserande, livshotande eller leda till döden, oberoende av var i kroppen blödningen inträffar.”

Pradaxa kan alltså vara livsfarligt. Därför godkänner europeiska EMA läkemedlet Praxbind som antidot. Enligt FASS finns inga biverkningar av Praxbind, men enligt FDA finns dokumentation av bieffekterna: huvudvärk, förvirring, feber, lunginflammation och förstoppning.

Varje sådan diagnos ger i sin tur anledning för läkarna att sätta in ytterligare medicinering och blodet blir till en kemisk cocktail av interagerande och kroppsfrämmande kemiska ämnen. Problemet är att läkemedlen konstrueras av tekniker, av kemiingenjörer i laboratorier, långt bortom vårdverkligheten.

Text: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice