Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

”Hemligheten med min framgång är att jag har ansträngt mig till det yttersta för att anställa den bästa personalen i världen” – Steve Jobs

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 december 2015
- NewsVoice redaktion
Steve Jobs, 2007 - Foto: Steve Jurvetson - Wikimedia Commons

Kurt-Stahl.LondonI en typisk start-up är det inte säkert att företagsledaren har tid att rekrytera, men Steve Jobs sa att rekrytering är det mest viktiga när ett företag ska växa. Jobs lär ha sagt: “The secret of my success is that we have gone to exceptional lengths to hire the best people in the world”.

Text och foto: Kurt Ståhl

Problemet med rekrytering och att öka personalen för mindre företag är oftast risken att den nyanställde inte skall leva upp till de ofta högst ställda förväntningarna och att det skulle kosta mer än vad man får tillbaka. En normal företagare kan också tycka att det är i det närmaste omöjligt att göra en ordentlig personbedömning så att man vet någorlunda säkert i förväg, vilken person det är som man är på väg att anställa.

Steve Jobs, 2007 - Foto: Steve Jurvetson - Wikimedia Commons“I noticed that the dynamic range between what an average person could accomplish and what the best person could accomplish was 50 or 100 to 1. Given that, you’re well advised to go after the cream of the cream. A small team of A+ players can run circles around a giant team of B and C players.” / Steve Jobs

Steve Jobs, 2007 – Foto: Steve JurvetsonWikimedia Commons

Mindre företag kan därför ha en tendens att ta in underentreprenörer eller köpa nya maskiner och utrustning för att på så sätt öka produktiviteten med redan befintlig slimmad personal. Det känns helt enkelt mer säkert och matematiskt förutsägbart att investera i en ny svarv i stället för att plocka in ny personal som kan bli sjuka eller komma försent till jobbet.

Men även inom ett så tillsynes svårt och oförutsägbart område som rekrytering och personbedöm-ning så finns det en hel del självklara tips och tricks som du kan använda dig av för att öka träffsäkerheten på rekryteringarna.

Ett tips är att du kan göra på samma sätt som man redan gör inom idrotten. Fråga i första hand om personens resultatbakgrund. Vad har personen producerat tidigare – det kan vara både privat och i arbetslivet?

Man behöver egentligen inte vara överdrivet rädd för att rekrytera ny personal – under förutsättning att man har lite grundlagar att jobba med under urvalsprocessens gång!

Text: Kurt Ståhl, VD Karisma Rekrytering | Se mer tips på: Rekryteringstips.nu


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq