Insider Colonel Lawrence Wilkerson: Den amerikanska krigsmaskinen styr utrikespolitiken

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 december 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Colonel Lawrence Wilkerson - Empirefiles

Abby Martin intervjuar den tidigare översten Lawrence Wilkerson som arbetade som säkerhetsrådgivare för Reagan-administrationen och som assistent för statssekreteraren och försvarsministern Colin Powell under Bush-regimen. Wilkerson avslöjar hur amerikansk utrikespolitik handlar om att hålla krigsindustrin lönsam.

Wilkerson som själv deltagit i över 1000 stridsuppdrag i Vietnam säger att syftet med den amerikanska utrikespolitiken är att stödja det komplex som skapades inom “the national security state” vilket är finansierat genom konstant krigföring.

Insider’n Lawrence Wilkerson är smärtsamt ärlig om att USA idag blivit en krigsnation styrd av korruption djupt förankrad inom den amerikanska administrationen och underrättelsetjänsten, vilka är styrda av företagsintressen.

“Hear a rare insider’s view of what interests are behind U.S. wars, the manipulation of intelligence, the intertwining of the military and corporate world, and why the U.S. Empire is doomed.” / Abby Martin

Wilkerson menar att trots USA:s maktfullkomlighet är det amerikanska imperiet dömt att misslyckas. Anledningen är att när en stat blir för mäktig kan de styrande inte begränsa sin maktutövning utan fortsätter att expandera gränserna till dess att imperiet kollapsar.

400 finansfamiljer styr USA och CNN är central för krigsmaskinen

US kostnader krigsindustrinEnligt Wilkerson styrs USA av 400 finansfamiljer som äger allt av väsentligt värde. Deras inflytande och ägande är resultatet av det första kalla kriget som la grunden för en i princip gränslöst lönsam krigs- och försvarsindustri vilket skuldsatt USA:s ekonomi till astronomiska höjder.

De stora medierna spelar en central roll för att stödja krigshets och kontinuerliga amerikanska krig i världen och det återspeglas på medieredaktörernas lönecheckar. Här nämns CNN som en viktig spelare. I Sverige har vi DN och SvD (red anm).

Källa: The Empire Files, Abby Martin | Colonel Lawrence Wilkerson – Video: Empire Files, TeleSUR

NewsVoice analys och kommentar

Det måste upprepas om och om igen att svenska politiker och svenska finansfamiljer är en del av det amerikanska impertiets expansion och krigföring framför allt genom Jacob och Marcus Wallenberg. En annan viktig “player” som spelar med i USA:s krigsmaskin är försvarsminister Peter Hultqvist.

Om USA kollapsar som ett resultatet av gränslös maktutövning i världen kommer Sverige att lida och skrivas in i historien som ett ryggradslöst land. Sverige smekte nazisterna medhårs under det andra världskriget och nu smeker vi USA medhårs under ett pågående multikontinentalt krig.

Det ironiska är att försvarsminister Peter Hultqvist på sin sida på Regeringskansliets hemsida skriver:

Peter Hultqvist, Försvarsminister - Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet“Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid.”

Peter Hultqvist, Försvarsminister – Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Hittills finns inga tecken på att Peter Hultqvist klarar av att skydda Sverige från det amerikanska imperiets intressen av att ha Sverige med i tex NATO i ett framtida potentiellt krig mot Ryssland, i vilket Sverige kan offras långt bortom ett USA – i trygghet – på andra sidan Atlanten.

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @martin Gustavsson. Vilka förslag till agerande har Du? När det inte hjälper att påpeka för aktuella myndigheter, eller klagar till Justitiedepartementet eller JO händer ändå ingenting. När inte ledande dagstidningar tar in debattartiklar, Uppdrag Granskning inget gör – utan snarast har ställt sig på den sida i debatten där man har felat och manipulerat?

  När Rättsliga och Vetenskapliga Råd tycks strunta i att följa regelverken – så står den klagande vid en stängd och låst dörr ..

  Hur agerar den missnöjde då??? Vilket gott alternativ föreslår Du då?

 • Majoriteten svenska medborgare tycks inte våga utmana de byråkrater vilka tycks tolka sina regelverk i enlighet med vad ledande inom samma skrå beslutat skall gälla!!!

  Bakom stängda dörrar, där hållhakar och armkrokar troligen anger hur rättningen i leden skall ordnas – för att inte störa den ordning makten tänkt sig!

  Oavsett vad som fastställts i det egna landets lagstiftning eller enligt vad EU-domstolen fastställt skulle gälla även i Sverige!

  – OBS! Något den svenska regeringen skriftligen erkänt att Sverige helt skulle efterleva! Men detta brydde sig inte Försäkringskassans generaldirektör om! Som belöning fick han tydligen bli vår nuvarande rikspolischef … Varför fick han annars det jobbet trots allt som hänt där? Expressens avslöjanden gjorde ju ingen nytta …

  I programmet AXESS är den stående repliken innan nästa programpunkt startar: “Vem är det som styr, över dem som styr?”

  Bättre kunde inte frågan formuleras om hur “makten” fungerar i vårt land …!

  Det är naturligtvis de stora företagen med sina enorma förmögenheter, vilka styr det mesta i vårt samhälle – oavsett vilken fråga det än gäller, eller vilken regering som än påstås regera landet!

  Vilka ledande politiker, när dennes karriär är över, återfinns inte senare hos ledande företag?

  Vilken karriär gjorde inte t ex förre Socialministern Göran Hägglund? – Fler liknande förlopp finns säkert… Hur var det med Maud Olofsson och Vattenfalls miljardförluster …

  Hur är det med våra s k “oberoende” myndigheter, när t ex Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd till viss del får sin lön från den verksamhet de skulle kontrollera? Var det inte så det gick till hos Socialstyrelsens Folkhälsomyndighet? Liknande historier finns säkert hos andra av våra myndigheter!!! Livsmedelsverket, läkemedelsverket, Skogsstyrelsen …

  Efterbetalning för tidigare gjorda tjänster nämns av och till … men det har aldrig lett fram till vare sig en riktig debatt eller djupare granskning … !!!

  Vilka formulerar lagtexterna medborgarna senare tvingas följa? – – – Följ pengarnas vägar, så förstår Du nog allt så mycket bättre om hur det går till i fosterlandets toppar…!

  Vilka betalar annonserna i Bonniers och Schibstedts tidningar och TVprogram? Då vet Du vilka som styr våra liv …

  Oberoende journalister finns knappast! De flesta tycks arbeta åt bemanningsföretag och riskerar att snabbt bli arbetslösa om fel budskap skulle råka bli publicerade! Skulle ens Peter Wolodarski på DN ha jobbet kvar om fel frågor och svar skulle levereras där ….???

  Med vilken medicinsk sakkunskap dömer svenska domarkår när sådana frågor avgörs?

  Raden obesvarade frågor kan säkert göras hur lång som helst – men till att få dem besvarade duger knappast “Uppdrag Granskning”!

 • Om svenska folket reser sig upp och kastar ut dagens korrupta politiker, finns stor risk att NATO anfaller Sverige för att “bevara demokratin”. De kommer att se folkets vilja som ett utslag av kommunism.

  Gud bevare vårt land.

 • Mycket bra analys av redaktören! Jag funderar på om svenska politikers undfallenhet beror på korruption och ondska eller om de faktiskt är okunniga och korkade och tror att de gör bra saker. Nu känner jag inga politiker på Hultgvists nivå, men på lägre poster så är min bild att de flesta drivs av en vilja och en tro på att det de gör är för allas bästa, men saknar förmågan att se den stora bilden och har också fantastiskt svårt att tänka logiskt och kritiskt. Vidare är de offer för grupptänkande. Partipolitiken ger verkligen inget utrymme för självständigt tänkande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *