Insider Colonel Lawrence Wilkerson: Den amerikanska krigsmaskinen styr utrikespolitiken

publicerad 28 december 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Colonel Lawrence Wilkerson - Empirefiles

Abby Martin intervjuar den tidigare översten Lawrence Wilkerson som arbetade som säkerhetsrådgivare för Reagan-administrationen och som assistent för statssekreteraren och försvarsministern Colin Powell under Bush-regimen. Wilkerson avslöjar hur amerikansk utrikespolitik handlar om att hålla krigsindustrin lönsam.

Wilkerson som själv deltagit i över 1000 stridsuppdrag i Vietnam säger att syftet med den amerikanska utrikespolitiken är att stödja det komplex som skapades inom “the national security state” vilket är finansierat genom konstant krigföring.

Insider’n Lawrence Wilkerson är smärtsamt ärlig om att USA idag blivit en krigsnation styrd av korruption djupt förankrad inom den amerikanska administrationen och underrättelsetjänsten, vilka är styrda av företagsintressen.

“Hear a rare insider’s view of what interests are behind U.S. wars, the manipulation of intelligence, the intertwining of the military and corporate world, and why the U.S. Empire is doomed.” / Abby Martin

Wilkerson menar att trots USA:s maktfullkomlighet är det amerikanska imperiet dömt att misslyckas. Anledningen är att när en stat blir för mäktig kan de styrande inte begränsa sin maktutövning utan fortsätter att expandera gränserna till dess att imperiet kollapsar.

400 finansfamiljer styr USA och CNN är central för krigsmaskinen

US kostnader krigsindustrinEnligt Wilkerson styrs USA av 400 finansfamiljer som äger allt av väsentligt värde. Deras inflytande och ägande är resultatet av det första kalla kriget som la grunden för en i princip gränslöst lönsam krigs- och försvarsindustri vilket skuldsatt USA:s ekonomi till astronomiska höjder.

De stora medierna spelar en central roll för att stödja krigshets och kontinuerliga amerikanska krig i världen och det återspeglas på medieredaktörernas lönecheckar. Här nämns CNN som en viktig spelare. I Sverige har vi DN och SvD (red anm).

Källa: The Empire Files, Abby Martin | Colonel Lawrence Wilkerson – Video: Empire Files, TeleSUR

NewsVoice analys och kommentar

Det måste upprepas om och om igen att svenska politiker och svenska finansfamiljer är en del av det amerikanska impertiets expansion och krigföring framför allt genom Jacob och Marcus Wallenberg. En annan viktig “player” som spelar med i USA:s krigsmaskin är försvarsminister Peter Hultqvist.

Om USA kollapsar som ett resultatet av gränslös maktutövning i världen kommer Sverige att lida och skrivas in i historien som ett ryggradslöst land. Sverige smekte nazisterna medhårs under det andra världskriget och nu smeker vi USA medhårs under ett pågående multikontinentalt krig.

Det ironiska är att försvarsminister Peter Hultqvist på sin sida på Regeringskansliets hemsida skriver:

Peter Hultqvist, Försvarsminister - Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet“Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid.”

Peter Hultqvist, Försvarsminister – Pressfoto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Hittills finns inga tecken på att Peter Hultqvist klarar av att skydda Sverige från det amerikanska imperiets intressen av att ha Sverige med i tex NATO i ett framtida potentiellt krig mot Ryssland, i vilket Sverige kan offras långt bortom ett USA – i trygghet – på andra sidan Atlanten.

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson