Militärindustrikomplexets lobbyister militäriserar Europa och bygger för krig

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 december 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Lobbyists lunch - Photo: Crestock

Lobbyists lunch - Photo: Crestock

DEBATT. Under förevändningen att säkerheten måste höjas i världen arbetar stora mängder lobbyister i Europa och USA för att öka militäriseringen. Spinnet handlar om att bygga rädslor för krig och terrorism, anser kritiker. Pengar måste spenderas för att nå trygghet. Svaret är miljardbelopp till vapen och militär. För att öka försäljningen av militär utrustning krävs att den slits och förbrukas. Det sker genom krigföring. 

Enligt SIPRI har vapenförsäljningen för de 100 största vapenindustrierna dubblerats åren 2002-2013. Bland de 12 mest ekonomiskt framgångsrika företagen – Kina borträknat – finns främst amerikanska företag följda av brittiska, franska och italienska. På tolfte plats finns ett ryskt företag, enligt rapporten: “The SIPRI top 100 arms-producing and military services companies, 2013”.

Top 12 arms industries expect China 2013
Källa: SIPRI

Denna enorma ökning av vapenförsäljningen beror på lobbyister som skapar “spinn” dvs de påverkar journalister, medier och politiker genom att “haussa” terrorismens gärningar och genom att måla upp hotbilder.

ISIS (Islamska Staten) får oproportionerligt mycket mediauppmärksamhet som sedan används politiskt. Det har under 2014 och 2015 varit populärt med YouTube-videos som visar hur journalister och hjälparbetare från Europa, Asien och Amerika dekapiteras.

Läs mer i artikeln: ISIS och Saudiarabien konkurrerar i antal dekapiteringar

Vapenlobbyister är spinndoktorer för krig

Vi lever en i illusorisk värld av falska mediaspinn, intensiv lobbyism, false flags och en vapenindustri som fått enorm makt. Dessa industri- och mediakrafter styr vad populationer ska tro och tänka samt vad vi ska rösta på. Dessa krafter anses generera krig och “sustained warfare”, dvs utdragna och vidmakthållna krig, allt för att säkra eller öka vinsterna.

“The Pentagon’s top contractors sent an army of more than 400 lobbyists to Capitol Hill this spring to press their case for increasing the nation’s spending on military hardware, in a massive effort costing tens of millions of dollars of their own funds from April to June [2015] alone, according to an analysis of public lobbying data by the Center for Public Integrity.” / “Defense Contractors Spend Millions to Overturn Limits on Military Spending”, Time Magazine

I rapporten: “War starts here – A guided tour about the arms industry lobby in Brussels” uppges att det finns 20 000 lobbyister i Europa som ständigt påverkar beslutsfattare, EU-institutioner och politiker. De flesta lobbyister bor i Brüssel, en stad som konkurrerar med Washington om att vara den mest lobbyisttäta staden i världen.

“The European institution’s power, complex procedures and lack of transparency, combined with their reliance on external sources of advice and information, make Brussels a lobbyist’s paradise.” … “For the European arms industry, lobbying in Brussels has become increasingly important with the advancing militarization of the European Union and the transfer of decision making powers on defence industry issues to the EU level.”

Författaren till rapporten påpekar att vissa så kallade “neutrala” tankesmedjor i själva verket är lobbyistorganisationer som riktar sin påverkan mot industrier, policy makers, utvalda akademiker och journalister.

Läs mer i PR Watch: ”Cash for Commentary is Business as Usual” och ”The Sword Employs the Pen”

De största vapentillverkarna i Europa är: BAE Systems, Finmeccanica, EADS och Thales.

Några av de mest kända vapenindustrilobbyisterna heter: “Security & Defence Agenda (SDA)”, AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), European Organization for Security (EOS) och KangarooGroup (KG).

I Sverige finns tex den säkerhetspolitiska tankesmedjan Fri Värld, som är en idéorganisation som verkar för att bygga upp ett påstått hot från Ryssland (rädsla) och för att Sverige ska gå med i NATO (trygghet).

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Huffington Post: “Arms Industry Ramps Up Lobbying Efforts As Budget Battles Continue”

Integrity Watch: Overview of the lobby organisations registered in the EU

Mint Press: “Saudi Arabia Beheads Nearly Twice As Many People As ISIS So Far This Year” [2015]

Middle East Eye: “US lobby backed by arms industry could influence foreign policy”

Open Democracy: “Elusive transparency in the EU: defence industry influence in Brussels”

Open Secrets: Defense and lobbyists

Report: “Lobbying Warfare – The arms industry’s role in building a military Europe”

PR Watch: “Cash for Commentary is Business as Usual” och “The Sword Employs the Pen”

SAGE Publications: “The Arms Industry Lobby in Europe”

Source Watch

Spin Watch

Watch Dog: “Defense contractors spend millions lobbying Congress, get billions in new budget”


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det mest beklämmande är att media helt okritiskt gör sig till megafoner för denna krigsagenda. Vi har fått militariserade media (exempelvis DN).

 • Både Birgitta och Peter har väldig kompetenta inlägg. Historien vi lärde oss i skolan kan man glömma och hela manipulation fortsätter ohämmad.
  Birgitta har nog rätt med att de drivande krafter hatar livet själv, men har en total blind fläck för sina egna öden.
  Det så kallade transhumana samhället är deras våta drömmar, som är så långt från verkligheten som det kan vara, tyvärr finns det för många människor som löper med för en kortsiktig vinning. Dessa individer måste vara helt historielös. Då tidigare diktatorer alltid har gjort sig av med de ” goda medhjälpare” när de väl hade nåt sitt mål.
  Då galenskapen har ökat och empatin minskat kan vi räkna med ett atomkrig denna gång och då blir det sannolikt ett slut för alla.
  Rädslan som man hela tiden skapar är bara till för att få alla frivillig in i underkastelse.
  Som sagt Hegel Tes- Antites- Syntes. Först skapa man ett problem ( falsk flagg, terror- sedan erbjuder man att bekämpa halvhjärtat det man har skapat och alstrar mer elände och -slutligen kommer alla att be om hjälp för att blir av med problemet och frivillig överger sina rättigheter och vandra in i slavdomen. Enligt min åsikt har alla som förorda ett krig förlorat både kontakt med sig själv, som med naturen och mänskligheten. Det finns många fina exempel på denna stereotypin de sista 50-100 år. Det nyaste exempel är ISIL- Erdogan, Tykiet- Flyktingströmmen.

 • Den våg av immigranter från mellanöstern och Afrika som väller in under täckmantel av flyktingar som söker asyl och som till 70-90 % verkar bestå av män i krigförande ålder kan vara liktydiga med den trojanska hästen. Islam har som ide att utöka sitt territorium och konvertera så många som möjligt genom att rabbla en ramsa där ingen hänsyn tas till sann övertygelse av tron på profeten och hans alster Koranen.

  Matthew Bracken har skrivit en artikel som ger mat för tanken på vad som kanske månne skall komma. Jihads ankomst till hjärtlandet i Europa.
  http://gatesofvienna.net/2015/11/tet-take-two-islams-2016-european-offensive/#more-38032

  Än så länge har bilbomberna inte blivit vardagsmat i Europa och muslimerna ses oftast som vänligt sinnade. Braken siar om vad som kan ske redan nästa år 2016. När farmaren släpper in räven i hönshuset, vem är då orsaken till att hönsen blir dödade?

  Eftersom vi vet att underrättelsetjänster organiserar och utför näst intill allt vad attentat heter och att deras uppdragsgivare består av ett fåtal familjer, gräddan av finansiärerna, så kan Brakens alster ses som ett yttre skal av löken. Kan bara hoppas att allt ordnar sig och som lindrande plåster här en länk med mycket trovärdig info:
  http://mileswmathis.com/bond.pdf

 • Tege Tornvall
  Endast Britterna drev på för första världskriget. Försök inte med kålsuparteorier. Serbien var sista delen av Baghdad-järnvägen så det var en extra väl vald startpunkt för att hindra Tysklands fredliga handelsplaner. Nyckelpersoner i Ryssland och Frankrike hade britterna att tacka för sina karriärer och gick britternas ärenden.
  Britternas offentliga yttranden bevittnade av många bekräftar bilden.
  För korrekta detaljer kolla http://www.amazon.co.uk/Hidden-History-Secret-Origins-First/dp/1780576307
  Britterna designade det angloamerikanska etablissemanget före WWI i medvetande om att Usa var oundgängliga för att krossa imperiets konkurrenter.

 • John Perkins berättar i sin video på Newsvoice, om sin roll som torped för omstörtande verksamhet, att USA skapade terrorism för att legitimera sin imperialism.

  Härav följer att det snart inte räcker med bokstavskombinationer för att skapa olika hotfulla grupperingar. För att de ska kunna erövra hela världen och lägga den under sina fötter måste var och en som inte tillhör deras “in-group” göras till en terrorist.

  Genom den omfattande datainsamling som pågått under en lång tid kan vi i en nära framtid alla att komma att utsättas för olika typer av “behandlingar” för “tankefel”. När är MIK nöjda – när hela planeten förvandlats till ett enda stort slagfält? I grund och botten handlar det om att de (elitisterna) hatar livet självt och är nog inte nöjda förrän de utplånat allt naturligt och kan utnämna sig till gudar genom biotech-industrins förmåga att skapa syntetiska, alternativa “livs”former.

  I ett förmodern värld hade dessa, djupt, patologiska individer antagligen slagits ihjäl då de setts som ett hot mot samhällets fortlevnad. Idag har de genom olika manipulativa metoder sett till att deras sätt att se på världen och andra människor är det normala. Alla som ifrågasätter deras normalitet är ett hot mot deras självbild och fortsatta existens.

 • Drivande krafter bakom första världskriget var hela kadrer av yrkesmilitärer, vars främsta existensberättigande och livsluft var just att föra krig – i symbios med stark vapenindustri i många länder med bl. a. sysselsättning (!) som argument för sin betydelse.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *