NewsVoice i Kamerun – Landet med ett öde som representerar hela Afrika

publicerad 18 december 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Hus i Bamenda - Foto: Torbjörn Sassersson

Kamerun kan representera Afrika, kulturellt, geografiskt, demografiskt och ekonomiskt. Landet med en arbetslöshet på 70% är mycket rikt på naturresurser, har en hög utbildningsnivå och de utbildade är politiskt medvetna. De vet vad Väst gör med länderna i Afrika. NewsVoice har träffat några av dem.

Text och foto: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 10:50, 20 dec 2015

I Kamerun finns Afrikas alla naturtyper och många afrikanska länders kulturer finns representerade här. Fattigdomen är utbredd och nationen styrs av en nästan permanent regering.

De mest utsatta är de unga i Kamerun. Många arbetslösa - ofta motorcykelburna män - har inget hopp utan väljer att bli kriminella. De bildar gäng som reser runt i landet, ständigt på flykt undan polisen. Bamenda är en av de orter som frekventeras av dessa gäng och december månad är den mest riskabla under hela året eftersom även de kriminella ska fira Jul.

Dessa kriminella unga män riskerar att få långa fängelsestraff i extrema fängelser med inre förhållanden som för vanliga hederliga utan fängelseerfarenhet är otänkbara.

Kamerun karta

Hollande har förlorat greppet om Kamerun

De politiskt insatta säger att Kamerun tidigare styrts från Paris, men i och med den franska presidenten Hollande har Paris förlorat kontrollen över landet. Det är en farlig period som Kamerun nu går igenom. Ett autonomt Afrikanskt land är inget som har några ekonomiska fördelar för ett ”värdland” som Frankrike.

Medier i Kamerun och diasporaskribenter spekulerar i att Frankrike därför finansierar Boko Haram för att destabilisera Kamerun. Man vill garanterat ha en ny ”puppet” - det är klart - och ett instabilt land kan lättare tas över. Härska genom att söndra är historiskt en urgammal metod för att ta och hålla kontroll. För en svensk som bara läser DN är det en konspirationsteori.

Boko Haram

I samtal med kamerunianer framkommer att Boko Haram främst består av extrema islamister som angriper de kristna i Kamerun. Det förefaller därför enklast för Boko Haram att rekrytera muslimer. Vissa spekulerar i att terroristerna får stöd av arabstaterna.

NewsVoice har tidigare nämnt att USA skickat 300 soldater för att hjälpa regeringen bekämpa Boko Haram. När frågan ställs om vad de gör får jag svaret att de övervakar terroristernas rörelser, men de gör inget i fält. "De har fått sin militärbas i Kamerun nu", var en kommentar.

I samtal med den nyblivna politiska författarinnan Lilian Neg Kisob framställs terrorister som en brokig skara av personer, där det finns olika drivkrafter.

  • Vissa vill hämnas Västs militära angrepp på hemlandet. De hämnas sina bröder och systrar som dött efter tex Frankrikes bombningar i Syrien.
  • Andra terrorister drivs av sin ideologi. De vill utrota de kristna eller det västerländska och ersätta det med ett ortodoxt islam. De anser att deras kulturer invaderas av Coca Cola och en oönskad livsstil från Väst som tex i Irak.
  • Andra terrorister är enbart desperata. De vill hämnas den fattigdom som är resultatet av Västs utsugning.

Den senare typen verkar stämma med vad den geopolitiska och ekonomiska trendanalytikern Gerald Celente säger:

”When you have lost everything – You loose it - because you have nothing more to loose”…

En gemensam nämnare är att överallt där Västs destruktiva aktiviteter förekommer, tar terrorism rot eller orsakar nöd.

Den fd ekonomiska torpeden John Perkins säger att ingen i dessa länder vill bli terrorist, men de har blivit desperata pga Västs utsugning och destruktivitet.

Regeringen skulle kunna vända landet från fattigdom till blomstring

Folket i Kamerun lever i allmänhet med en mycket låg levnadsstandard. Ett vanligt familjehus i Kamerun är i svenska mått: ”ett skjul”, ett hus med ett löst liggande plåttak med stenar på så att det ska ligga kvar. Väggarna är normalt byggda av torkade lerblock, betongelement eller trä. Marken runt huset består oftast av trampad jord. Gatorna består av sten, jord och sand.

I huset värms maten upp med eld eller med gas från en bärbar gasoltank för de som har råd. Det finns el i vissa hus, men eldragningarna är nästan alltid temporära och löst sittande. Det finns ingen källsortering eller sophämtning. Avfallet bränns på plats eller hamnar spritt i naturen, i diken och buskage. Husen ligger tätt och bildar slum eller halvslum.

En typisk afrikansk bar på landsbygden - Foto: Torbjörn Sassersson
En typisk afrikansk bar på landsbygden - Foto: Torbjörn Sassersson

Trots landets svårigheter betraktas inte Kamerun som en plats som genererar aggressivitet mot Väst. Istället riktas irritationen mot regeringen som skulle kunna få hela landet att blomstra, säger personer som i grunden älskar sitt hemland. Regeringen anklagas av folket för samma saker som tex Argentinas regim, att pengarna som skulle användas för folket istället hamnar på offshore-konton.

Text: Torbjörn Sassersson