Ohälsan fortsätter öka – dags att ansvariga beaktar den ökande strålningen som bakomliggande orsak

publicerad 11 december 2015
- av Mona Nilsson

sjukFörsäkringskassans senaste prognos till regeringen pekar på att ohälsan fortsätter att öka i Sverige. Ansvariga efterlyser mer kunskap och mer åtgärder för att vända utvecklingen. Det är dags att vända på även de obekväma stenarna och beakta den parallellt ökande strålningens betydelse för den ökande ohälsan skriver Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Försäkringskassan dystra rapport om hälsotillståndet i Sverige visar att sjukfrånvaron kommer att fortsätta att öka och att den nedåtgående spiralenl av ökad ohälsa fortsätter.

Att vända utvecklingen och därmed minska sjuktalet ställer således stora krav på såväl Försäkringskassan som andra aktörer…Om vi som bor i Sverige ska få den välfärd vi förväntar oss även i framtiden finns inget alternativ. Vi måste vända utvecklingen – för samhällets skull, men också för individens…. Det krävs att alla går från ord till handling och faktiskt tar sitt ansvar” skrev Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund på DN Debatt.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har också konstaterat att  folkhälsoutvecklingen är oroväckande och att det krävs åtgärder av alla. Tillsammans med folkhälsominister Gabriel Wikström efterlyser hon mer kunskap om varför så många fler blir sjuka i dag jämfört med tidigare.

Det krävs att alla på ansvariga positioner, inom regeringskansliet och på myndigheterna till sist tar sitt ansvar och går från ord till handling: Det krävs att ansvariga vänder även på den obekväma och tunga sten som med stor sannolikhet spelar en mycket stor roll för den spiral av ökad ohälsa vi nu ser och de ökade kostnaderna för ohälsan.

Det handlar om den ständigt ökande exponeringen för elektromagnetisk strålning, från trådlösa nätverk, mobiler, trådlösa datorer och mobilmaster i vår omgivande miljö mm. Att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa elektriska och magnetiska fält orsakar psykisk ohälsa, stress, sömnsvårigheter och utbrändhetssymtom samt i förlängningen cancer och andra kroniska sjukdomar är väl belagt.

Det kan anses fullt bevisat att strålningen orsakar oxidativ stress på cellnivå, vilket i sin tur är en mekanism bakom många av de olika sjukdomstillstånd som ökar i samhället i dag.

Under de senaste åren har rapporterna duggat tätt om att ohälsan ökar men ansvariga fortsätter att blunda för den faktor som uppenbart har skenat iväg parallellt med ohälsan –den ökande elektromagnetiska strålningen i vår miljö. Enbart de två senaste åren har sjukskrivningarna i psykiska och stressrelaterade sjukdomstillstånd ökat med 48 procent. Även barn är drabbade. Aldrig tidigare har så många barn haft sömnproblem, har ofta huvudvärk eller mår psykiskt dåligt.

>Allt fler människor får också cancer. År 2013 fick 15 000 fler svenskar en cancerdiagnos jämfört med år 2000. Det är en ökning av antalet fall per år med 33 procent! Antalet människor som får Alzheimers ökar också kraftigt.

Den 11 maj 2015 sände 190 experter på området hälsorisker med elektromagnetiska fält (EMF) och strålning från trådlös teknik en gemensam vädjan till FN, WHO och dess medlemsländer om att människor måste skyddas bättre mot hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik.

De pekar på ökad cancerrisk, skador på DNA, ökad stress, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på den psykiska hälsan. Doktor Martin Blank från Columbia University i USA, en av forskarna bakom appellen, konstaterar att strålningen dödar många av oss i förtid samt att det är bråttom att informera människor om riskerna och stärka skyddet för alla.

Alltsedan år 2000 har forskare, läkare och organisationer återkommande varnat för hälsoriskerna, men deras bedömningar och den alarmerande forskningen som visar hälsorisker har hittills ignorerats av ansvariga myndigheter och regeringsdepartement.

Europarådets rekommendation år 2011 till medlemsländerna om att informera brett om riskerna och minska allmänhetens exponering samt inte använda trådlös teknik i skolorna är ett exempel på ett politiskt bindande beslut som helt ignoreras av ansvariga myndigheter.

WHO:s Internationella Cancerforskningsinstituts bedömning att strålningen möjligen är cancerframkallande år 2011 har inte heller fått några som helst konsekvenser för myndigheternas eller regeringens beslut eller rekommendationer och man har ignorerat de många resultat från forskningen som sedan dess stärkt bevisen för att strålningen orsakar cancer. Omsorgen och hänsynen till de inflytelserika storföretag som tillverkar och säljer trådlös teknik verkar ha varit större än omtanken om människors hälsa och säkerhet.

Det är hög tid att ändra på det och lyfta på även de obekväma stenarna, annars riskerar vi bara att bara falla djupare ner i en nedåtgående spiral av ökad ohälsa och mänskliga tragedier.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar därför alla parter som har ansvar för barns och vuxnas hälsa och miljö, att på allvar beakta strålningen från framförallt trådlös teknik som en viktig bidragande faktor till den ökande ohälsan bland barn och vuxna.

Det krävs att ansvariga till slut öppnar sig för denna möjlighet och bjuder in och lyssnar på de vetenskapsmän, forskare och experter samt drabbade människor som under många år, för döva öron, varnat för de konsekvenser vi nu ser av den ökande exponeringen för strålning från trådlös teknik.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Fru Nilsson slirar lite på statistiken över antalet cancerfall i Sverige.
  Förvisso ökar antalet rapporterade cancerfall i Sverige, men under perioden 2000 till 2014 har också befolkningen ökat kraftigt. Det totala antalet fall är därför inte en relevant siffra.
  Se gärna rapporten :

  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/2015-12-26.pdf

  från socialstyrelsen, där finner Du alla fakta.
  För kvinnor var antalet fall år 2000 ca 450 / 100 000, män ca 600 / 100 000
  2014 hade det ökat till 550 fall för kvinnor och ca 700 fall för män.
  Medelåldern har också stigit kraftigt vilket gör att både incidensen av cancer och Alzheimerfall har ökat.

 • Tack Mona, för en utmärkt och informativ artikel som verkligen behövs!

  Det finns ju ett otal forskningsrapporter från forskare, som inte har intressen i att denna strålning sprids, som klart påvisar de negativa hälsoeffekterna men tyvärr så är det bara vissa nyheter, som är uppbackade av de som har ekonomisk vinning av det, som sprids.

  Teknik till varje pris verkar vara stridsropet i vår tid!

  Hoppet är att sanningen ändå alltid i slutänden kommer fram och då kommer det inte att vara roligt att ha förespråkat denna så för människor skadliga teknik.

  Hoppet står till den inte zombifierade delen av vår befolkning som själva tar ansvar för att informera sig och då alltmer använder sig av alternativa nyhetssajter so t ex alldeles utmärkta Newsvoice!

  Läste i dag i en artikel att allt fler människor och företrädesvis ungdomar tror på det som ,våra av kapitalintressenter och statsintressen ägda media kallar “konspirationsteorier” vilket är ett begrepp som myntades för att kunna behålla och styra opinionbildningen i samhällen.

  Hurra, tänkte jag! De som själva tar ansvar för inhämtandet av sina nyheter ökar hela tiden!!!

  Tack Mona och tack Torbjörn för det ni gör!

  Conny Lundberg

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *