Paul Craig Roberts om Washingtons krigshets mot Putin: Ryssland kan stoppa ett stort krig i NATO-Europa

publicerad 10 december 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

Paul Craig Roberts

En läxa vi kan lära av militär historia är att när mobilisering för krig en gång startat, skapar mobiliseringen sitt eget momentum och det blir okontrollerbart. Det skriver nationalekonomen Paul Craig Roberts som tidigare var biträdande finansminister under Ronald Reagan.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Den forne rådgivaren i Washington - Paul Craig Roberts - befarar att vi nu ser början på ett direkt krig mellan Ryssland och Västmakterna. Idag ser vi ett så kallat "proxy war" som innebär att stater befinner sig i krig med varandra via mellanhänder av typen rebeller, terrorister, moderata terrorister och inhyrda legosoldater, vilka kan ikläda sig den roll som uppdragsgivaren beställer.

Vid ett tal i FN den 28 september 2015 sa Vladimir Putin att Ryssland inte längre kan acceptera situationen vi idag har i västvärlden, Syrien och Ukraina. Två dagar senare, på en inbjudan av Syrien, började ryska plan bomba den Islamska Staten och sina oljetanklastbilar. Det blev framgångsrikt, konstaterar Roberts. ISIS kan inte längre finansiera sin verksamhet med oljan. Ryssland hävdar tom att Turkiets president är direkt involverad i dessa oljeaffärer.

Paul Craig Roberts misstänker att Rysslands beslutsamhet och framgångar att stoppa ISIS kan försvaga viljan hos USA:s allierade i Europa att ställa upp på Washingtons krig mot Assad. Framgångarna kan även få Europa att upphöra med sitt stöd till Washingtons marionettregim i Kiev som bekrigar Ryssland.

Den turkiska nedskjutningen av det ryska stridsflygplanet kan vara en signal till Ryssland, en handling med upphov i Washington, menar Roberts. Nedskjutningen gjordes trots att det finns en överenskommelse mellan NATO och Ryssland att det inte ska förekomma krigshandlingar mot Rysslands interventioner i Syrien för att hjälpa Assad mot proxykrigarna i ISIS.

Although denying all responsibility, Washington used Russia’s low key response to the attack, for which Turkey did not apologize, to reassure Europe that Russia is a paper tiger. The Western presstitutes trumpeted: “Russia A Paper Tiger.”

Craig Roberts menar att budskapet med att låta Turkiet skjuta ned det ryska planet är för att skapa uppfattningen hos sina allierade att Ryssland är svagt, att landet inte reagerar med kraft och att det är låg risk att fortsätta pressa Ryssland i Mellanöstern, Ukraina, Georgien, Montenegro och på andra ställen.

"Washington’s attack on Assad’s military is being used to reinforce the belief that is being inculcated in European governments that Russia’s responsible behavior to avoid war is a sign of fear and weakness."

Craig Roberts gör även följande anmärkningsvärda uttalande:

"Washington is not opposed to terrorism. Washington has been purposely creating terrorism for many years. Terrorism is a weapon that Washington intends to use to destabilize Russia and China by exporting it to the Muslim populations in Russia and China."

Europas politiker har inte förstått allvaret

Roberts menar att omvärlden måste respektera Putins vilja att att sätta ett högre värde på människoliv än vad Washington och sina allierade gör.

"In other words, Washington and the gullibility of its European vassals have put humanity in a very dangerous situation, as the only choices left to Russia and China are to accept American vassalage or to prepare for war."

Han anser vidare att Ryssland måste bli bättre på att försöka få Europeiska politiker att förstå att det innebär allvarliga kostnader att ackommodera Washingtons aggressioner.

Nu är Europa i vintertid och Roberts föreslår att Ryssland upphör med energiförsäljning till NATO-länderna.

Det skulle väcka upp Europa för att lättare förstå att Washingtons krigshets mot Ryssland, ett krig som skulle utspelas på säkert avstånd för amerikanarna eftersom det skulle utspelas i Europa.

Roberts förslag för att avsluta konflikten i Ukraina lyder:

"To end the conflict in Ukraine, or to escalate it to a level beyond Europe’s willingness to participate, Russia could accept the requests of the breakaway provinces to be reunited with Russia. For Kiev to continue the conflict, Ukraine would have to attack Russia herself."

Craig Roberts ser att Rysslands diplomatiska försök att förhindra krig är motiverade av att de tror att Europa till slut ska sluta agera efter Washingtons planer, men så här långt har Rysslands "low key responses" använts av Washington för att istället försöka bevisa svaghet hos Ryssland.

Rysslands paradoxala situatuion

Alla läsare med geopolitiskt förstånd vet att om Ryssland agerat med styrka efter nedskjutningen av det ryska hade det istället betecknats som bevis för Rysslands aggressivitet. Det leder till en paradox, skriver Roberts. Hur än Ryssland agerar så leder det till krig eftersom Europa och NATO dansar efter Washingtons krigspipa. All rysk respons oavsett fredlig eller stark används som anledning att hetsa mot Ryssland och få med Europa med på ett krig mot Ryssland.

Att USA vill ha krig visar sig även i den typ av militär utrustning som USA skickar till Syrien för att bekämpa ISIS. De har skickat stridsflygplan av typen "air-to-air combat" snarare än plan som ska attackera ISIS på marken.

"The jet fighters are not deployed to attack ISIS on the ground, but to threaten the Russian fighter-bombers that are attacking ISIS ground targets."

Craig Roberts avslutar sin artikel med varningen att det inte finns någon tvekan om att USA:s krigsmaskin utnyttjar Europa för att starta ett stort krig. Det enda som nu återstår är att Ryssland måste väcka upp Europa till verkligheten.

"There is no doubt that Washington is driving the world toward Armageddon, and Europe is the enabler. Washington’s bought-and-paid-for-puppets in Germany, France, and UK are either stupid, unconcerned, or powerless to escape from Washington’s grip. Unless Russia can wake up Europe, war is inevitable."

Text: Torbjörn Sassersson

Källa: Paul Craig Roberts artikel i InfoWars: "WAR IS ON THE HORIZON: IS IT TOO LATE TO STOP IT?"

Paul  Craig Roberts hemsida: PaulCraigRoberts.org

Paul Craig Roberts (1939-) är en amerikansk nationalekonom, författare och kolumnist. Han tjänstgjorde som biträdande finansminister under Ronald Reagan. Han är en av grundarna bakom den nationalekonomiska skolan Reaganomics. Roberts har varit redaktör och kolumnist förWall Street Journal och BusinessWeek.