Studie: Färre kvinnor i ledande befattningar vid medicinsk utbildning än män med mustasch

publicerad 20 december 2015
- K. Reporter

Frank Zappa - Foto Mark Estabrook - Wikimedia CommonsDet finns fler män med mustasch vid ledande amerikanska utbildningar inom medicin, jämfört med kvinnor. En ny undersökning visar att män med mustasch utgör 19% av de som har ledande befattningar inom USA:s 50 ledande medicinska utbildningar, medan kvinnor utgör endast 13%.

Text: K. Reporter | Frank Zappa – Foto Mark Estabrook – Wikimedia Commons

Undersökningen är nyligen publicerad i British Medical Journal (BMJ).

”Vi valde att studera förekomsten av män med mustash eftersom det är ovanligt, men det visade sig att kvinnor var ännu mer ovanliga”, säger forskarna.

Slutsats:

”Moustachioed individuals significantly outnumber women as leaders of medical departments in the US. We believe that every department and institution should strive for a moustache index ?1. Known, effective, and evidence based policies to increase the number of women in leadership positions should be prioritized.”

Källor

The Independent: Men with moustaches outnumber women in senior US medical positions

The BMJ: Plenty of moustaches but not enough women: cross sectional study of medical leaders


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: mustasch