Terrordåd och krig får militärindustrins aktiekurser att stiga

publicerad 12 december 2015
- K. Reporter

BAE Systems careers in Sweden

Den senaste tidens händelser som Paris-attackerna den 13 november 2015 och Storbritanniens beslut att militärt blanda sig i konflikten i Syrien har fått militärindustrins aktiekurser och vinstprognoser att stiga.

Text: K. Reporter | BAE Systems erbjuder karriär för svenskarna – Faksimil från BAE Systems hemsida

Redan dagen efter att det brittiska parlamentet gav klartecken för att låta brittiskt militärflyg bomba mål i Syrien, steg aktiekurserna för de största militära brittiska leverantörerna BAE Systems, Airbus, Finmeccanica och Thales. BAE Systems är Europas största militärindustriföretag som äger Bofors och Hägglunds i Sverige. Se även svenska BAE Systems AB.

Redan efter Parisattackerna steg  aktiekurserna för BAE Systems rapporterar The Independent som en följd av kraftigt ökade militära och säkerhetsrelaterade investeringar. I Frankrike har Airbus som tillverkar militärflyg också sett sin aktiekurs rusa uppåt. Även de företag som tillverkar kroppsscanners för flygplatser gör enorma vinster som en konsekvens av terrorn, ett exempel är Smiths Group och Westminster Group. Det senare är ett militärindustriföretag som sett sin aktiekurs fördubblas i värde under endast under några få dagar.

The Intercept rapporterar också från USA att de största amerikanska militärindustriföretagen redovisar ökade vinster som en följd av de eskalerande krigen och de mänskliga tragedierna i Mellanöstern.

De största amerikanska företagen inom militär teknik Raytheon, Oshkosh och Lockheed Martin berättade för investerare på en konferens i Florida att de kommer att se ökade vinster på grund av den eskalerande militära konflikten i Mellanöstern.

Lockheed Martins Vice VD Bruce Tanner  berättade att företaget kommer att se “indirekta vinster” från kriget i Syrien och kriget mot Yemen och hänvisade bland annat till Turkiets nedskjutning av det ryska militärplanet. Incidenten visar nämligen på de risker de amerikanska insatserna utsätts för och ett ökat behov av de egna militärflygplanen.

“The incident, Tanner said, heightens the risk for U.S. military operations in the region, providing “an intangible lift because of the dynamics of that environment and our products in theater.”  And for “expendable” products, such as a rockets, Tanner added that there is increased demand, including from the United Arab Emirates and Saudi Arabia because of the war in Yemen.”

Lookheed Martin gör vinster på det grymma kriget som Saudiarabien och andra länder bedriver mot det fattiga landet Yemen. Tanner berättar att företaget ser en ökad efterfrågan på bomber och raketer samt andra förbrukningsprodukter (expendable products) från Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som en följd av den ökade användningen i  kriget i Yemen. Sedan Saudiarabien inledde bombningarna i Yemen har över 2000 civila dödats enligt beräkningar.

USA:s syfte med den militära interventionen hittills i Syren har ifrågasatts. Ett års bombningar har lett till att ISIS enbart växt sig starkare och en flodvåg av människor som flyr under svåra umbäranden har tvingats lämna landet under det år som gått sedan USA inledde påstådda bombningar av ISIS.

Syriens president Assad sade nyligen i en TV-intervju att USA och västländerna tvärtom stödjer terroristerna och att kriget skulle få ett slut på några månader bara Väst slutar stödja terroristerna.

Det finns omfattande stöd för Assads påstående att Väst och NATO stödjer terroristerna nu senast avslöjat av Ryssland som pekar på Turkiets kriminella handel med olja från ISIS.

Anders Romelsjö beskriver i en artikel att Storbritannien och Frankrike under flera år motverkat kampen mot terrorismen och levererat vapen till terroristgrupper (kallade ”rebeller”) i Syrien för att få bort Assad:

”EU beslöt i slutet av maj 2013 efter argumentering från främst de gamla kolonialmakterna Frankrike och Storbritannien att tillåta att EU-länder beväpnade rebellerna i Syrien.”

“Den 27/5 2013 beslöt EU att häva vapenembargot mot Syrien, efter påtryckningar från främst de gamla kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike, vilket officiellt möjliggör vapenexport till rebellerna, och stärker al-Qaidas position”

Text: K. Reporter

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq