Byt ut Livsmedelsverkets experter – De arbetar för industrin

publicerad 24 januari 2016
- av NewsVoice

Bjo?rn Hammarskjo?ldLivsmedelsverket har skaffat sig en ny grupp med experter kallad Expertgruppen i nutrition och folkhälsa. Björn Hammarskjöld tog ut jävsdeklarationerna från Livsmedelsverket och fann att flera var jäviga. De har arbetat för industrin. Det skriver Björn Hammarskjöld som är fd överläkare i pediatrik, filosofie licentiat i biokemi och forskare inom nutrition.

Text: Björn Hammarskjöld, uppd. kl 19:36, 24 jan 2016

Efter att ha läst jävsdeklarationerna och andra källor kräver jag att Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson omedelbart ska skiljas från uppdraget på grund av att de underlåtit att korrekt ange de jäv de har.

Vad jag kan finna är att Ulf Gerdtham saknar jäv. Jag har ännu inte fått fram något komprometterande i jävsdeklarationerna eller annorstädes.

Emily Sonestedt och Ingrid Larsson som båda till synes överlagt och uppsåtligt har underlåtit att uppge att de är medförfattare eller granskare i Swedish Nutrition Foundations (SNF) lilla sockerpropagandaskrift Socker från december 2014. Detta häfte är en vetenskaplig katastrof med många felaktiga och kraftigt vinklade “fakta” om socker.

SNF är en ren lobbyorganisation förklädd till forskningsinstitut med stora livsmedelsjättar som medlemmar.

Christel Larsson har uppgett att hon är medförfattare och har därmed redogjort korrekt, men hon har även andra oacceptabla jäv som att sitta i SNFs forskningsnämnd.

Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell och Agneta Åkesson har samtliga till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att uppge att de suttit i den stora gruppen Nordiska NäringsRekommendationer 5, den grupp som tog fram den selekterade forskningen som ligger till grund för Livsmedelsverkets nya kostråd benämnda NNR12.

NNR12 skiljer sig obetydligt från NNR4 som Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) i sin rapport ”Mat vid diabetes” 2010 fann helt sakna vetenskaplig grund.

Alicja Wolk har också till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att meddela att hon varit med i SNRs Editorial board och SNRs forskningsnämnd samt att hon medverkade i SBUs rapport Mat vid diabetes. I den jävsdeklaration Alicja Wolk ingav till SBU 2008 fanns två ”eventuella” jäv. I de tre slutliga versionerna av rapporten hade Alicja Wolk uppgett sammanlagt 24 jäv och samtidigt underlåtit att uppge att Alicja Wolk suttit med i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa. Alicja Wolk har i sin roll som expert i SBU bedömt vetenskapen bakom de kostråd från Livsmedelsverket som Alicja Wolk själv i sin roll som expert i Livsmedelsverket varit med att fastställa/godkänna.

Dessa fakta innebär att Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson omedelbart ska skiljas från uppdraget på grund av att de till synes uppsåtligen och överlagt underlåtit att korrekt ange de jäv de har. De kan därmed även till synes överlagt och uppsåtligt ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken.

Övriga ledamöter: Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson, och Paulina Nowicka (utom Ulf Gerdtham som hittills synes sakna jäv) har, liksom även Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson, alltför grava jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer, NNR5 och internationella dietistorganisationer och därför bör de avsättas under mer ordnade former.

Det är bekymmersamt att ett par av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän med oläsliga namnteckningar, synes godkänna precis vilka jäv som helst.

Det är bekymmersamt att de experter som föreslagit expertgruppens medlemmar utgörs av Ursula Schwab, Finland, och Inga Thorsdottir, Island, som har varit ledande i den totalhavererade arbetsgruppen för NNR5/NNR12. Livsmedelsverket kan inte uppge dessa experters jävsdeklarationer trots att jävsdeklarationerna borde finnas på Livsmedelsverket som var värdorganisation för NNR5 och därmed hade hand om all dokumentation inom NNR5. Den information med länkar som fanns tidigare till NNR5/Livsmedelsverkets hemsida kan inte längre återfinnas

SLUTSATSER

  • Livsmedelsverket har tillsatt en expertgrupp med hjälp av jäviga externa experter.
  • Alla experter i gruppen utom en synes ha oacceptabla bindningar och jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer och internationella dietistorganisationer som dock ett par av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt i strid med 11 och 12 §§ Förvaltningslagen.
  • Värst är dock att två av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt att sju av experterna, Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell och Ingrid Larsson, till synes överlagt och uppsåtligen underlåtit att i sina jävsdeklarationer uppge att de har allvarliga jävsbindningar.
  • Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart skiljer Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson från uppdraget som experter och anmäls till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).
  • Jag begär att Livsmedelsverket snarast skiljer Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson och Paulina Nowicka från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin.

Text: Björn Hammarskjöld

Relaterat

Sammanställning av SLV:s ja?vsdeklarationer 2016

Livsmedelsverkets nya expertgrupp i nutrition och folkhälsa utannonserades 2016-01-20:

Professor Roger Andersson, SLU, Uppsala
Professor Magnus Domellöf, Umeå Universitet
Professor Ulf G Gerdtham, Lunds Universitet
Professor Agneta Hörnell, Umeå Universitet
Professor Christel Larsson, Göteborgs Universitet
Medicine Doktor Ingrid Larsson, Göteborgs Universitet
Medicine Doktor Maria Magnusson, Göteborgs Universitet
Docent Paulina Nowicka, Uppsala Universitet
Professor Elisabet Rothenberg, Högskolan i Kristianstad
Docent Emily Sonestedt, Lunds Universitet
Professor Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet
Professor Alicia Wolk, Karolinska Institutet
Professor Agneta Yngve, Örebro Universitet
Professor Agneta Åkesson, Karolinska Institutet
Representanter utsedda av andra myndigheter:
Folkhälsomyndigheten: Marita Friberg
Socialstyrelsen: Maria Biörklund-Helgesson
Socialstyrelsen: Carl-Erik Flodmark