Byt ut Livsmedelsverkets experter – De arbetar för industrin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 januari 2016
- NewsVoice redaktion

Bjo?rn Hammarskjo?ldLivsmedelsverket har skaffat sig en ny grupp med experter kallad Expertgruppen i nutrition och folkhälsa. Björn Hammarskjöld tog ut jävsdeklarationerna från Livsmedelsverket och fann att flera var jäviga. De har arbetat för industrin. Det skriver Björn Hammarskjöld som är fd överläkare i pediatrik, filosofie licentiat i biokemi och forskare inom nutrition.

Text: Björn Hammarskjöld, uppd. kl 19:36, 24 jan 2016

Efter att ha läst jävsdeklarationerna och andra källor kräver jag att Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson omedelbart ska skiljas från uppdraget på grund av att de underlåtit att korrekt ange de jäv de har.

Vad jag kan finna är att Ulf Gerdtham saknar jäv. Jag har ännu inte fått fram något komprometterande i jävsdeklarationerna eller annorstädes.

Emily Sonestedt och Ingrid Larsson som båda till synes överlagt och uppsåtligt har underlåtit att uppge att de är medförfattare eller granskare i Swedish Nutrition Foundations (SNF) lilla sockerpropagandaskrift Socker från december 2014. Detta häfte är en vetenskaplig katastrof med många felaktiga och kraftigt vinklade “fakta” om socker.

SNF är en ren lobbyorganisation förklädd till forskningsinstitut med stora livsmedelsjättar som medlemmar.

Christel Larsson har uppgett att hon är medförfattare och har därmed redogjort korrekt, men hon har även andra oacceptabla jäv som att sitta i SNFs forskningsnämnd.

Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell och Agneta Åkesson har samtliga till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att uppge att de suttit i den stora gruppen Nordiska NäringsRekommendationer 5, den grupp som tog fram den selekterade forskningen som ligger till grund för Livsmedelsverkets nya kostråd benämnda NNR12.

NNR12 skiljer sig obetydligt från NNR4 som Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) i sin rapport ”Mat vid diabetes” 2010 fann helt sakna vetenskaplig grund.

Alicja Wolk har också till synes överlagt och uppsåtligt underlåtit att meddela att hon varit med i SNRs Editorial board och SNRs forskningsnämnd samt att hon medverkade i SBUs rapport Mat vid diabetes. I den jävsdeklaration Alicja Wolk ingav till SBU 2008 fanns två ”eventuella” jäv. I de tre slutliga versionerna av rapporten hade Alicja Wolk uppgett sammanlagt 24 jäv och samtidigt underlåtit att uppge att Alicja Wolk suttit med i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa. Alicja Wolk har i sin roll som expert i SBU bedömt vetenskapen bakom de kostråd från Livsmedelsverket som Alicja Wolk själv i sin roll som expert i Livsmedelsverket varit med att fastställa/godkänna.

Dessa fakta innebär att Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson omedelbart ska skiljas från uppdraget på grund av att de till synes uppsåtligen och överlagt underlåtit att korrekt ange de jäv de har. De kan därmed även till synes överlagt och uppsåtligt ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken.

Övriga ledamöter: Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson, och Paulina Nowicka (utom Ulf Gerdtham som hittills synes sakna jäv) har, liksom även Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson, alltför grava jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer, NNR5 och internationella dietistorganisationer och därför bör de avsättas under mer ordnade former.

Det är bekymmersamt att ett par av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän med oläsliga namnteckningar, synes godkänna precis vilka jäv som helst.

Det är bekymmersamt att de experter som föreslagit expertgruppens medlemmar utgörs av Ursula Schwab, Finland, och Inga Thorsdottir, Island, som har varit ledande i den totalhavererade arbetsgruppen för NNR5/NNR12. Livsmedelsverket kan inte uppge dessa experters jävsdeklarationer trots att jävsdeklarationerna borde finnas på Livsmedelsverket som var värdorganisation för NNR5 och därmed hade hand om all dokumentation inom NNR5. Den information med länkar som fanns tidigare till NNR5/Livsmedelsverkets hemsida kan inte längre återfinnas

SLUTSATSER

 • Livsmedelsverket har tillsatt en expertgrupp med hjälp av jäviga externa experter.
 • Alla experter i gruppen utom en synes ha oacceptabla bindningar och jäv till livsmedelsföretag, läkemedelsföretag, lobbyorganisationer och internationella dietistorganisationer som dock ett par av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt i strid med 11 och 12 §§ Förvaltningslagen.
 • Värst är dock att två av Livsmedelsverkets högsta tjänstemän godkänt att sju av experterna, Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell och Ingrid Larsson, till synes överlagt och uppsåtligen underlåtit att i sina jävsdeklarationer uppge att de har allvarliga jävsbindningar.
 • Jag begär att Livsmedelsverket omedelbart skiljer Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Alicja Wolk, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson från uppdraget som experter och anmäls till åklagare på grund av att de till synes överlagt och uppsåtligt synes ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken (undanhållande av information som kan ge upp till sex års fängelse).
 • Jag begär att Livsmedelsverket snarast skiljer Roger Andersson, Magnus Domellöv, Christel Larsson, Maria Magnusson och Paulina Nowicka från uppdraget som experter i Livsmedelsverkets Expertgrupp i nutrition och folkhälsa på grund av att de har alltför många och allvarliga jäv till livs- och läkemedelsindustri samt ökända organisationer med koppling till industrin.

Text: Björn Hammarskjöld

Relaterat

Sammanställning av SLV:s ja?vsdeklarationer 2016

Livsmedelsverkets nya expertgrupp i nutrition och folkhälsa utannonserades 2016-01-20:

Professor Roger Andersson, SLU, Uppsala
Professor Magnus Domellöf, Umeå Universitet
Professor Ulf G Gerdtham, Lunds Universitet
Professor Agneta Hörnell, Umeå Universitet
Professor Christel Larsson, Göteborgs Universitet
Medicine Doktor Ingrid Larsson, Göteborgs Universitet
Medicine Doktor Maria Magnusson, Göteborgs Universitet
Docent Paulina Nowicka, Uppsala Universitet
Professor Elisabet Rothenberg, Högskolan i Kristianstad
Docent Emily Sonestedt, Lunds Universitet
Professor Cornelia Witthöft, Linnéuniversitetet
Professor Alicia Wolk, Karolinska Institutet
Professor Agneta Yngve, Örebro Universitet
Professor Agneta Åkesson, Karolinska Institutet
Representanter utsedda av andra myndigheter:
Folkhälsomyndigheten: Marita Friberg
Socialstyrelsen: Maria Biörklund-Helgesson
Socialstyrelsen: Carl-Erik Flodmark


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “…Alicja Wolk, Emily Sonestedt, Agneta Yngve, Elisabeth Rothenberg, Agneta Hörnell, Agneta Åkesson och Ingrid Larsson omedelbart ska skiljas från uppdraget på grund av att de till synes uppsåtligen och överlagt underlåtit att korrekt ange de jäv de har. De kan därmed även till synes överlagt och uppsåtligt ha brutit mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen samt även 9 kapitlet 1 och 3 §§ Brottsbalken.”

  Sedan de anmälts för detta hoppas vi här få läsa hur polisutredningen fortskrider.

 • VI STÅR INFÖR ETT VÄGSKÄL – SANNOLIKT ETT ÖDESVAL 2018

  Att våra myndigheter verkar i medborgarnas och i samhällets intressen och att de följer lag är ett politiskt ansvar som inte kan delegeras. Och om vi ska komma tillrätta med politisk inkompetens så måste vi byta politiker. Vi måste gräva upp maskrosorna med rötterna och inte nöja oss med att klippa en här och där.

  Att Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Vården får hålla på med det de gör idag är ett uttryck för politisk inkompetens eller korruption – ett tydligt bevis.

  Politik har blivit ett sätt att göra karriär utan att behöva kunna något (mer än prata och följa strömmen) och för dem som inte vill eller kan leverera resultat. Många av våra ministrar är lekmän inom sina ansvarsområden och är därför lätta byten för professionella lobbyister. T.ex. styrs vården i Sverige av f.d. ordföranden för Socialdemokraternas ungdomsförbund som till sin hjälp har en statssekreterare från läkemedelsindustrin (som att be räven vakta hönshuset).

  Länge fungerade Sverige som ett “självspelande piano” och politikerna kunde nöja sig med att administrera det som fungerade av sig själv. Men så ser inte världen längre ut. Idag krävs en kompetent ledning som agerar blixtsnabbt och som gör rätt saker.

  Ett intressant alternativ inför nästa val är Hälsopartiet som startade en vecka innan förra valet 2014. De synes ha en sund politik inom alla de områden vi tittat på: Skola, vård, omsorg, rättsväsendet, lantbruk, invandring, finanspolitik, m.m. Längre fram kommer vi att granska dem närmare. Ett av få partier som svarar rätt på tre huvudfrågorna:

  – NEJ till GMO (en förutsättning för att kunna rädda svenskt lantbruk).
  – JA till en fungerande vård, skola och omsorg (de har skarpa förslag – inte bara prat).
  – JA till trygghet (vilket innebär stora förändringar mot idag inom rättsväsendet).

  Mer om detta längre fram under 2016.

  – Hälsopartiet … http://halsopartiet.se/

 • Sverige har drygt 500 olika myndigheter som skall ta hand om olika samhällsviktiga funktioner, är den av Björn Hammarskjöld redovisade jävsskandalen hos Livsmedelsverket representativ för alla svenska myndigheter så blir perspektivet skrämmande.

  Myndigheters oväld är något som alla medborgare skall kunna lita på, men extrapolerar vi förhållandet inom Livsmedelsverket så pågår en rättsskandal av närmast bibliska proportioner i Sveriges myndighetsvärld.

  Svenska myndigheter är till den grad så korrupta att DDR-väldet på sin tid framstår som en mild västanfläkt, vem törs längre lita på svenska myndighetsutövare??

  För vi får inte glömma bort att dessa drygt 500 myndigheter styrs av politiska utnämningar och därmed faller ansvarets bila tungt över de politiker vilka har tillsatt de myndighetschefer som tillåter detta pågå utan att ens darra på manschetten.

  Dvs myndighetschefer och politiker sitter i samma båt och försörjer sig på våra skattepengar utan att vi som skattebetalare gör det minsta för att på allvar protestera, är vi svenskar så mentalt underutvecklade att vi inte kan ta oss samman och göra något åt detta??

  Björn Hammarskjöld framstår som en mycket ensam röst i detta massiva mörker av myndighetsmissbruk, vem hjälper Björn Hammarskjöld att rensa i myndighetsSverige??

  Mina tankar går till rättsvårdande myndigheter och deras verksamhet, det finns anledning till verklig oro om det förhåller sig på samma sätt inom polisen och rättsväsendet.

  Mycket tyder tyvärr på att polisen, åklagarna och domstolarna är än värre än tex Livsmedelsverket, ta tex mörkläggning från polisen betr sexövergrepp mot kvinnor begångna av immigranter, åklagare som vägrar inleda förundersökningar av myndighetsutövare och domstolar som på löpnde band alltid utdömer politiskt korrekta domar.

  Allt i enlighet med de tysta överenskommelser som träffats mellan politiker och de av politiker tillsatta myndighetscheferna.

  Att MSM valt att avstå från sin neutralt granskande och sanningssökande roll får tillskrivas den polititiskt styrda självcensuren som nu alltmer ofta kommer i dagen.

  Jag tycker att Newsvoice bör ta initiativ till en insamling så att Björn Hammarskjöld får möjlighet att gräva vidare i sin outtröttliga kamp mot myndighetsmissbruk.

  Keep up the good work Björn !!!

 • Tillägg:
  Även om hundratals människor skriver brev och ringer till MPs riksdagskanli och klagar på detta kommer MP inte att göra något. Maktens spelregler är att alltid sitta still i båten och vara lojal uppåt och mot fattade beslut.
  Även om hundratals människor tar kontakt med de stora dagstidningarna, TV och radio och skickar med kopior av denna artikel kommer inget etablissemangsmedia att rapportera om detta. Media är en del av överheten och denna nyhet kommer ju från en “konspirationssajt” och därför råder ett absolut totalförbud mot att röra vid något som kommer härifrån. Journalisterna vet sin plats. Tig och var lojal mot makten.

  Vi lever i ett genomruttet, förljuget och korrupt samhälle. Resultatet är ett samhälle genomsyrat av offentliga lögner.

  PS. Sen vore det bra om massor av människor tog kontakt med MP och de andra riksdagspartierna samt media och åtminstone försöker få ut denna nyhet. Jag hoppas ändå innerst inne att jag har fel i min pessimistiska bedömning.

 • Samtidigt sitter MILJÖPARTIET i regeringen och lyfter inte ett finger för att stoppa detta. Men för Fridolin och Romson är det väl viktigare att lyfta 130 tusen kronor/månad i ministerlön och få vara med vid maktens köttgrytor än att företräda sina väljare. MPs svek är fullständigt ofattbart.

 • Utmärkt gräv-jobb av Björn Hammarskjöld! Vi måste kunna lita på att experterna arbetar med vårt bästa för ögonen och inte för att gynna karriär och/eller privatekonomi. Noterar att 13 av den sk “expertgruppen” är kvinnor mot fyra män. Förstår inte varför just kvinnor ska kvoteras in pga av sitt kön inom såväl näringsliv som akademi? Vore det inte bättre med fler kvoteringsgrunder som t ex värdering av individer med hög integritet som t ex Björn Hammarsköld verkar besitta?

  När man tillsätter sk “expertgrupper” borde var och en även redovisa vilken teori man lutar sig mot när man gör sina bedömningar. Det borde vara naturligt att gruppen uppnår en teoribredd där olika vetenskapliga perspektiv och därmed olika inneboende värderingar nöts mot varandra i fruktsamma diskussioner. Det är lite otidsenligt att individer (hand-?)plockas från olika universitet bara för att få en geografisk spridning av expertgruppens medlemmar.

  Inga expertgrupper eller utredare ska tillsättas utan varje tjänst ska konkurrensutsättas på den öppna marknaden. Varje sökande ska redovisa på vilket vis just hon eller han är lämplig för en uppgift och vilken typ av samhällsnytta som eftersträvas. I ansökningsbrevet ska också tidigare och nuvarande bisysslor redovisas m m. Ett sådant här förfarande skulle göra tillsättningsprocesser mer transparenta och demokratiska.

  Å andra sidan har jag en viss förståelse för att experter för oss bakom ljuset. Tanken är väl att de vill hjälpa till att få fart på Sveriges ekonomi. Varje människa som lockas in i sockerfällan kommer att gynna olika näringar och skapa arbete på sjukhus, apotek, läkemedelsbolag, livsmedelsaffärer, klädbutiker och producenter av såväl naturligt som artificiellt socker, gym m fl.

 • Jag kan med glädje gratulera Björn Hammarskjöld för sin kamp för oss alla medborgare och är mycket glad att hoppet fortfarande fins eftersom vi har fortfarande dessa kämpar som vågar stå upp mot dessa korrupta landsföredare som sitter bl.a. på Livsmedelsverket.
  Nu kan vi se klart och tydligt vilka är dessa landsförredare som förstör vårt fina land genom att följa de giriga bakgrundsmaktens order utan att bryr sig antingen om lagen eller folkets hälsa.Dessa höga chefer som har godkänt de jäviga experterna borde inte bara avsättas men också spärras in på lång tid så de andra högt uppsatta cheferna skulle lära sig och avskräckas av liknande korruption och landsförederi.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *