DN tog ned denna debattartikel om riskerna med tvångsvaccinering i Sverige

23

NEWSVOICE. Debattartikeln “Våra barn ska inte tvångsvaccineras” av Sara Boo, Scott Tips,  Marina Ahlm, Linda Karlström och Michael Zazzio publicerades torsdagen morgon den 7 januari 2016 på DN Åsikt, men ett par timmar senare togs den ned. Innan publicering hade artikeln refuserats av DN Debatt som hänvisade till DN Åsikt. Kravet var att artikeln måste ha bra källhänvisningar, vilket adderades till artikeln. Texten godkändes av DN Åsikt varpå den publicerades. Därefter hände något. Artikeln togs ned.

Klockan 11.22 fick Sara Boo följande mail från DN Åsikt:

Hej,
Vi har trots allt bestämt oss för att inte publicera ditt inlägg.
Med vänlig hälsning,
Jessika Svensk, redaktör DN.Åsikt
asiktsredaktionen[snabel-a]dn.se


 

NewsVoice publicerar den “förbjudna” artikeln.

Våra barn ska inte tvångsvaccineras

I en motion till riksdagen föreslår Sofia Arkelsten (M) att det allmänna vaccinationsprogrammet ska bli obligatoriskt. Vi anser att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma om man vill utsätta sitt barn för riskerna som vaccinering faktiskt medför.

Argumentet för att införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram handlar ofta om att de som väljer bort vaccinet utsätter andra för fara när de inte är med och motverkar förebyggande mot smitta. Det anförs också i Sofia Arkelstens motion.

  • Men var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar?
  • Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara?

Och skulle det inte finnas sådana vetenskapliga bevis så faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Socialstyrelsen skriver själva:

”vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte är utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Detta gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund.”

Så, trots att vacciner inte har genomgått korrekta vetenskapliga prövningar så tas det för givet att det skulle vara vetenskapligt bevisat att vacciner skulle vara säkra och effektiva. Inga läkemedel är utan biverkningar och detta gäller således även vaccin.

I en studie från 1991, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine kom man fram till det spontana rapporteringssystemet missade uppemot 98 procent av biverkningarna.

I en annan rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA kom forskarna fram till slutsatsen att endast omkring 1 procent av alla biverkningar blir rapporterade till FDA (USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket).

I Kina visade en studie att av alla biverkningar som rapporterades i Shanghai 2009, var 42,5 procent vaccinbiverkningar med så allvarliga reaktioner som njurinsufficiens, trombocytopeni, lymfadenopati, anafylaktisk chock och dödsfall.

Det finns många exempel på smittspridning trots hög vaccinationstäckning. Det är dags att inse det faktum att vaccin inte är så effektiva som man från början har trott. Vacciner ges till hela folkgrupper i syfte att skydda ett fåtal människor och det är dags att ställa sig frågan om det är etiskt försvarbart att riskera hela folkgruppers hälsa till förmån för ett fåtal människor, dessutom med tveksam bevisföring.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 procents vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats. På en drabbad gymnasieskola visade en översyn av patientjournalerna att samtliga av de 411 elever hade dokumentation av en dos med vaccination mot mässling, helt i enlighet med Illinois lag. Alla elever insjuknade vilket visar att sjukdomen kan uppkomma i populationer trots 100 procents vaccinationstäckning.

Våra spädbarn, det ömtåligaste som vi har, som inte ens har hunnit utveckla något bra immunförsvar får 21 vacciner (vissa vacciner är koncentrerade till en och samma spruta) under loppet av 18 månader, i det svenska barnvaccinationsprogrammet. En del barn – de som har ännu sämre immunförsvar än normalt kan få upp till 27 vacciner under samma tidsperiod. Detta motsvarar att en vuxen individ får omkring 200 vacciner under samma tidsperiod om man räknar läkemedel per kg kroppsvikt. Vågar Sofia Arkelsten och andra med tvångsvaccineringstankar tänka sig att genomgå en så pass aggressiv vaccinationsperiod innan de uttalar sig?

Utifrån de mänskliga rättigheterna, är sådana politiska tilltag som att tvångsvaccinera människor ett påtvingat straff och som rättsligt kan rubriceras som överlagt mordförsök samt försök till vållande till kroppsskada eftersom vi vet att vaccinering med säkerhet leder till allvarliga individskador, sjukdomstillstånd och dödsfall för en del individer. Det måste stå var och en fritt att välja om man skall utsätta sig själv och/eller sina barn för sådana uppenbara risker. Vi kan inte i ett humant demokratiskt samhälle med tvångstaktik och berått mod offra vissa barn.

Text: Sara Boo ordförande för National Health Federation Sweden. Scott Tips, president National Health Federation. Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden och medarbetare på Vaccin.me. Linda Karlström redaktör på Vaccin.me. Michael Zazzio, medicinsk forskare samt ordförande föreningen SARA.

Vaccin läkare och flicka - Foto: Crestock

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

23 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Birgitta
Birgitta
Gäst
16 januari 2016 kl 18:16

[email protected] Den digitala tekniken medför stora risker med elektronisk direktdemokrati. Röster kan kapas längs vägen och konverteras till något helt annat. Vi hade en bra närdemokrati när vi hade socknar och mindre kommuner. Det allra bästa för demokratin vore dock om fler skulle engagera sig politiskt. Medlemmarna i de politiska partierna representerar bara ca 2 % av folket. Självklart kan inte dessa tillvarata folkets intressen inte minst då majoriteten av de politiskt aktiva bara är passiva knapptryckare.

Att DN tog ner debattartikeln är inte så konstigt. Här ser vi ytterligare ett exempel på det faktum att Bonnier våldtar yttrandefriheten. Bojkotta därför allt som har att göra med Bonnier. Det kan vara svårt, eller nästintill omöjligt, då de verkar ha köpt upp alla företag som kan användas för propaganda och indoktrinering av olika slag. De är en stat i staten eller kanske t o m staten?

På följande länk finns en låååång lista med Bonnieranknutna företag.

http://undermattans.blogspot.se/2013/01/bonnier-valdtar-yttrandefriheten-i.html

Mikael
Mikael
Gäst
16 januari 2016 kl 17:31

“I en perfekt värld har vi – i teorin – vaccin som innehåller fungerande antikroppar som ger ett grundskydd”

Detta vill jag påstå är helt och hållet befängt. I en perfekt värld behövs givetvis inga vacciner, inte ens med “fungerande antikroppar” du överbevisar att du saknar tillit till ditt eget resonemang. Och det ihop med aktiv åsiktsredigering lägger dig på samma nivå som dem flesta DN skribenter.

Nej jag har inte tidigare kommenterat på denna hemsida ens, så kom inte med att jag är en av individerna som fått sina åsikter raderade och känner mig kränkt. Däremot finns det nog många andra som är det.
Du har lyckats bidra till maktelitens största maktfaktor, splittrande av folkgrupperingar/strukturer/familjer eller vad du vill kalla det.

wennstrombo
wennstrombo
Gäst
16 januari 2016 kl 17:22

Direkt demokrati med elektroniskt röstsystem är vägen och sanningen till fullvärdig demokrati. Vi kan inte lämna över ansvaret till dysfunktionella politiska partier som har sekteristiska inslag och själva inom sina partier saknar direkt medlemsdemokrati.
Hur länge skall vi nöja oss med begränsat rösträtt och ständiga maktmissbruk innan vi kräver direkt demokrati.
Det finns en väg till detta just nu Direktdemokraterna har direkt demokrati som huvudfråga.
§ 1.1 Direktdemokraternas syfte är att demokratisera samhället genom direkt och flytande demokrati, så att medborgarnas kollektiva intelligens tas tillvara och den verkställande makten underställs folket.

Ann Kjellberg
Ann Kjellberg
Gäst
16 januari 2016 kl 15:10

Våra barn är ovaccinerade och friska vuxna idag!

danuhrbom
Gäst
16 januari 2016 kl 14:23

Kan det bevisa att DN är i maskopi med konspirationen när de tar bort ett sådant inlägg? Så den köper jag inte.

Det är ju ganska okunnigt att tro att vacciner är något positivt, när vi bara behöver att optimera vårt immunförsvar med en bra livsstil men bra mat, motion, kontakt med frisk jord etc. Har någon hört detta förslag från makten?

I fall vi inte lyckats med det så kan vi ha kolloidalt silver, MMS, homeopati etc i beredskap. Nu kommer också Spoky2 som med frekvenser fixar det mesta.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
13 januari 2016 kl 22:32

Här kommer ett självupplevt bidrag till vaccindebatten.

Jag bodde med min familj I Etiopien under ett halvår. Våran tre-årige son ( ovaccinerad ) var ofta ute o lekte med dom andra barnen I vårat bostadsområde som väl var att betrakta som medelklass , men runt omkring oss fanns det områden med fattiga familjer vars barn blandades med våra.

Vi åkte ofta och hälsade på släkt o vänner utan några inskränkningar på umgänge med
andra ungar.

Våran ettårige son (likaledes ovaccinerad ) föddes där nere och hade förstås inte samma exponering gentemot andra barn.

Vi är noga med att ge våra barn ekologiska råvaror , men ingen , eller väldigt lite
processad mat. Ingen välling , Ingen barnmat på burk.

Åtta månader efter hemkomsten och den äldste sonen har varit förkyld en gång.
Minstingen två ggr.

Karolina
Karolina
Gäst
11 januari 2016 kl 16:07

Faller inte Arkelstens motion på att tvångsvård endast får användas vid psykisk sjukdom?
Att göra vaccinering obligatorisk är tvångsvård, det visar på obildning från Arkelstens sida att ens lägga motionen.
Debatten behöver tas men jag har överhuvudtaget inte oroat mig för tvångsvaccinering av den orsaken.

Linda B
Linda B
Gäst
10 januari 2016 kl 22:56

@astro

“Linda B – tackar du för ”nyansering”. Det är flum att säga så.”

Öh? 🙂 Jag har släppt fokuseringen på “eliten”. Verkligheten är verkligen komplicerad och mångbottnad. Skolmedicinen har mycket kvar att lära sig men jag tror inte att läkare är onda. Nyansering är nödvändig om vi ska kunna mötas och komma vidare.

astro
astro
Gäst
10 januari 2016 kl 18:51

Linda B – tackar du för “nyansering”. Det är flum att säga så. Något är antingen komplicerat just för att eliten fått oss att tänka så, och så lyckas de stega upp sina galor om indragning av pengar till allt möjligt, ofta för att “kämpa mot cancer” – det är allt BLUFF – eller så är det komplicerat på grund av att man vägrar ta ansvaret att slänga ut den förlegade världsbilden, för den har lever sit liv i en och ser till att det svider för en – om detn utsätts för hot och död Så den lurar en med att det tex “är komplicerat att förstå”. Det finns knappast något som är mer obriljant och löjligt än vaccinationer. Bara om någon någon enda gång i världen fått en så kallad “biverkning”, så räcker det för att förstå att det är något grundläggande fel med tänket. Varför admin tycker det också är briljant, kan visa på att han inte insett så mycket av kaninhålets illusion. Ju mer det onda lyckas föra ut tex vaccinationer, ju sjukare och dysfunktionellare kommer folket att bli. Man kan aldrig “bekämpa” någots rot, för det är karma – genom att knapra piller eller med vidrigt våld, spruta in det i tex oskyldiga barns kroppar och hjärna. Det där som Dr Enby kallade frön, och kan ha olika namn när det manifesteras i kroppen eller blodet, är “i roten” karma. Vill man ha mer karma så ska man avvika mer från sin/kosmos natur, och smutsa ned sig med vaccinationer är också bra. Andlighet är att bättra sig/kultivera – bara så kan man få ett bättre liv med andra omständigheter, och ha hälsan. Antikroppar visar bara att man varit utsatt för något – och säger absolut inget om att man är skyddad… Enligt American Journal of Human Genetics så har många i Europa något speciellt i generna som gör att de har ett skydd mot aids-viruset. Med högst andel i Sverige 14% – det är de som på 1300-talet fick böldpesten. Många dog då. De som har genförändringen lämnar den i arv till sina efterkommande. Genen kodar normalt för en receptor som finns på ytan på immunsystemceller som kallas makrofager. Receptorn släpper in hiv-viruset i cellen. De som gick igenom sjukdomen försvårar för viruset att ta sig in – blockerar hiv-viruset. Detta är då något naturligt – för att människor tog sin karma. Idag så ska… Read more »

Linda B
Linda B
Gäst
10 januari 2016 kl 18:14

Tack för nyanseringen! 🙂 Personligen tycker jag frågan är komplicerad. Jag tackar nej till vissa vacciner, ja till andra och skjuter upp vaccinationer i tiden för att minska eventuella risker för skador. Det hjälper dock inte alltid att man antar en nyanserad inställning i praktiken – man kan inte räkna med någon förståelse eller respekt från t ex skolhälsovården för det. Sist jag tackade nej till en dos för mitt barns räkning fick jag höra att skolläkaren kommer att tjata på mig ytterligare när vi ses under våren. Det kändes snarlikt ett hot. Mysigt… Frågan är om de har rätt att tjata? Om något är frivilligt och man har tackat nej så ska väl det räcka, kan man tycka.

Jan
Jan
Gäst
10 januari 2016 kl 15:13

Linda. Jäpp, håller som sagt med dig.

Försöker själv få min bekantskapskrets att förstå hur lurade vi är, bl.a i vaccinfrågan. Men som du säger, den nöten är svår att knäcka. Att kunna erkänna för sig själv att man är grundligt blåst sedan lååååång tid tillbaka är inte lätt. Lättare är att ist gräva huvudet ner i sanden och hoppas “problemen” försvinner. Att en nära väns son svimmade och fick åka till akuten efter påfyllnadsdosen av tbe-sprutan har inte fått honom att ändra sig. Att jag är orolig inför nästa års spruta för pojken behöver knappast tilläggas.

Har iaf lyckats med att få en familj att skjuta upp gardasilsprutan, åtm i ett år. (mini-seger).

Linda
Linda
Gäst
10 januari 2016 kl 10:57

http://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-obegriplig-svensk-tystnad-om-attackerna-pa-den-liberala-demokratin/
Hyckleriet når oanade höjder på morgonkvisten.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-tar-makten-over-de-polska-medierna/
Hur var det nu? Hur har det gått till på DN’s redaktion de sista månaderna/åren?
Att man står ut med detta hycklande. Heja Polen som visar rakryggat och ärligt vad de sysslar med.

bob
bob
Gäst
10 januari 2016 kl 09:36

Hej.
Jag undrar vad som händer med namninsamlingen mot tvångsvaccinering i Sverige? Det har stått ganska stilla med namnunderskrifter det senaste tiden.
Varför startar man inte en ny kampanj över flera olika sajter för att upplysa människor vart vi är på väg? Med tanke på hur alvarlig kränkande det förslaget är mot vår “frihet” så borde man satsa maximalt med resurser för upplysning av massan. Eller tänker jag fel?
Sedan undrar jag också varför skickades artikeln bara till DN och inte till alla möjliga tidningar som finns runt om i landet?

Linda
Linda
Gäst
10 januari 2016 kl 09:30

Tack Torbjörn, jag är väl medveten om att du var med och lanserade vaccin.me. Och tack för förtydligandet. Och Jan, att få gemene man att börja förstå att det man lärt sig via skola, media, universitet, myndighetsrekommendationer och anslagstavlan inte stämmer med verkligheten, och att man avfärdar alla som påstår annorlunda och dödar “the messenger”, ÄR en svår nöt att knäcka. Men det man säger ska ändå vara rätt och baserat på studier i verkligheten. Rätt svar på tentan SKA vara rätt svar i verkligheten. Så är det i de allra flesta fall inte idag. Det gäller i synnerhet lag och hälsa. Men vi kan fylla på med miljöfrågor, vetenskap, naturkunskap, astronomi… ja, listan kan göras lång.

Tom Orre
Tom Orre
Gäst
10 januari 2016 kl 00:21

Linda – hur många fick mässlingen i Illinois. Det står olika i er artikel och i källan ni anger!

Jan
Jan
Gäst
9 januari 2016 kl 12:50

Bra Linda, håller med dig i sak.
Förstår dock Torbjörns sida också; blir det för “flummigt”(hittar inget bättre ord och vill inte använda ordet konspiratoriskt) så blir det nog svårare för gemene man att ta till sig informationen. Om man bara får folk att ifrågasätta vaccinationerna genom att påvisa onyttan och det onödiga med dem så kommer mottagligheten för djupare information också komma, tids nog.

Linda
Linda
Gäst
9 januari 2016 kl 09:59

Det enda sättet att få ett allomfattande immunförsvar är att få sjukdomen via näsa och svalg. Antikroppar inskjutna i kroppsvävnad ger, kanske endast ett extremt begränsat och ibland bara lokalt försvar. Men hänvisar till vaccin.me om man inte heller här får prata om sanningen med vaccinationer.

Linda
Linda
Gäst
9 januari 2016 kl 09:48

Idén med vaccin är inte alls briljant. Naturliga alternativ att stärka kropp och själv är viiiiiida överlägset. Bli inte så rädd nu Torbjörn. Folk måste få veta kopplingen mellan vaccin och sjukdomar som man kan få, ibland direkt, men oftast senare i livet form av div., oftast svårdiagnosticerade “moderna sjukdomar” som man tjänar grova pengar på att fortsätta att medicinera. Att de även är cancerframkallande och gör folk sterila i olika delar av världen och GER DEN VACCINERADE SJUKDOMEN man ska vaccinerad mot behöver man inte vara konspiratorisk för att konstatera.

Men det anmärkningsvärda är att DN stryper en viktig debatt som folk skulle behöva ta. Våra “förtroendevalda” tar sig rätten att komma med ett förslag som sedan stryps för all form av debatt. Debatten vill de inte ta i, för dem, viktiga frågor att driva igenom. Som att slopa kontanter. Folk är pålästa idag. De vill INTE ha en debatt.

Vaccinationstätheten är redan extrem hög, barnsjukdomar har inte varit ett problem för samhället på årtionden. Kanske det som är problemet?

Strutharald
Strutharald
Gäst
8 januari 2016 kl 19:23

Har någon frågat DN?