Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Generell köttskatt utan vetenskaplig grund

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 januari 2016
- NewsVoice redaktion
Kött - Public Domain - Wikimedia Commons
Kött - Public Domain - Wikimedia Commons
Foto på kött: Public Domain – Wikimedia Commons

Under lång tid har den del av livsmedelsindustrin som gör sig stormrik på konventionellt monokulturodlade dräpare som soja, majs och vete försökt tvinga fram en straffskatt på kött i Sverige. Man har med hjälp av lobbyister och debattörer i massmedia ägnat sig åt smutskastning av detta födoämne och givit det skulden för många av de folksjukdomar som plågar den västerländska civilisationen.

Text: Per Melin

Målet är att medelst ohederlig argumentation, där man gör vitt till svart och svart till vitt, avlägsna oss konsumenter från den mat vi mår bra av och låsa fast oss vid en diet som primärt består av ovan nämnda skitgrödor.

Det ena argumentationsbedrägeriet består i att man inte gör skillnad på naturligt och onaturligt kött. Processade charkprodukter med suspekta kemikalietillsatser och ful-kött från djur som fötts upp på besprutningsförgiftat, artfrämmande foder och skadliga läkemedelsindustripreparat under tortyrliknande förhållanden, buntas utan vidare ihop med kött från helt naturligt ekologiskt uppfödda djur.

Det andra argumentationsbedrägeriet består i att man vägrar erkänna vilka produkter det är som verkligen framkallar sjukdom: Konstgödsel och besprutningsgifter i jordbruket; industriellt härdade fetter i margarin och andra hel- och halvfabrikat; syntetiska tillsatser som aspartam, glutamat och diverse andra E-medel; soja, eventuellt med undantag för fermenterad ekologisk sådan, GMO-majs och modernt vete; omega-6-haltiga vegetabiliska oljor från till exempel majs och soja; mycket energirika kolhydratkällor som bröd och pasta; frukostflingor, chips, pommes frites och liknande.

Dessa produkter är billiga att framställa och ger till skillnad från ekologiskt kött ofta en extremt hög ekonomisk avkastning. Dessutom framkallar de oundvikligen sjukdom, något som gynnar läkemedelsindustrin, vilken ytterst kontrolleras av samma intressen som styr ovan nämnda, fullständigt hänsynslösa gren av livsmedelsindustrin.

Forskning visar att man i alla välmående kulturer har ätit mat från djur och oberoende av vad samvetet säger oss behöver människan, bortsett från ekologiska vegetabilier, få i sig åtminstone ett, helst fler, av följande matgrupper:

Dessa födoämnen innehåller unik näring, bland annat i form av viktiga fetter, med de fettlösliga vitaminerna A, D3 och K2, och olika animalietypiska aminosyror.

Sålunda känner en del kvinnliga veganer instinktivt att de vid graviditet måste frångå sin diet för att barnet skall få vad det behöver ifråga om näring. Detta är ett tecken på att människan inte är avsedd att leva uteslutande på vegetabilier.

Det finns forskare som menar att barn till kvinnor som före och under graviditeten samt under amningen får i sig ovan nämnda animaliska födoämnen, för resten av livet blir friskare, starkare, intelligentare, gladare, mer harmoniska och helt enkelt utvecklas enligt sin blueprint på ett helt annat sätt än andra barn.

För att nämna något antar skalle och käkparti optimal form, vilket till exempel gör att tandreglering så gott som aldrig är nödvändigt, vilket väl knappast förekommer idag bland våra övergödda men samtidigt oftast undernärda västerländska barn. Flickor utvecklar också en rund istället för oval öppning i födslokanalens bäckendel, vilket resulterar i betydligt smidigare förlossningar med färre komplikationer.

Den onyanserade och i väsentliga delar lögnaktiga argumentation för ökad beskattning av kött som förs i gammelmedia är fördummande och skulle, om den genomfördes i praktiken, få till följd att en stor del av befolkningen tvingades frångå den kost som bäst främjar deras hälsa. 

Visst är en utfasning av den sjuka storskaliga köttindustrin välkommen, men tanken att småskalig, naturlig, ekologisk köttproduktion skall dras över samma kam är absurd.

Utifrån en moralisk aspekt finns det anledning att diskutera det faktum att människan äter djur, men rent vetenskapligt råder det knappast längre något tvivel om, att vi behöver naturlig animalisk föda från friska och välmående djur, för att utvecklas optimalt på individnivå och över generationer.

Text: Per Melin

Föreläsningar
Nourishing Traditional Diets – Sally Fallon
The Oiling of America and Heart Disease – Sally Fallon
Having a Healthy Pregnancy – Sally Fallon Morell
Conscious Club Dr Natasha Campbell-McBride

Hur man bör preparera säd, bönor, linser, ärter
Sally Fallon- Preparing Grains
Proper Preparation of Grains and Legumes

Artiklar
It’s the Beef´- Sally Fallon och Mary G Enig
Mary G Enig was a lone whistle blower


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq