Hur ska NATO Stratcom, Säpo och MSB hantera olämpliga mediesamarbeten?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 januari 2016
- Torbjörn Sassersson
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Pressfoto: Johan Eklund

LEDARE. SVT skriver den 21 jan 2016 i artikeln: ”Sverige rustar för att möta informationskriget från Ryssland” att Sverige [igen] överväger att gå med i NATO Stratcom för att konfrontera information från Ryssland och IS. Vi som skriver för eller läser NewsVoice förstår dock att propagandagranskningar måste inkludera medier i Väst. Även NATO Stratcom bör synas.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 22:40, 29 jan 2016

Bakgrunden är att DN hösten 2015 meddelade att den svenska myndigheten MSB redan startat ett samarbete med andra myndigheter om att bevaka påstådd propaganda riktat mot det svenska folket.

Myndigheten [MSB] har skurit ned på andra områden för att klara det nya uppdraget de fått av riksdag och regering. Just nu utvecklas verksamheter inom två områden: att identifiera och att motverka hot.

Vi har börjat samarbeta med andra myndigheter som har förmåga att upptäcka den här typen av aktivitet, som Försvarsmakten, Säpo och polisen”, säger Mikael Tofvesson.

Källa: DN: Hemlig grupp ska möta ryskt informationskrig | MSB – Foto: Paulhansen.se

Den tredje statsmaktens syfte

Låt oss komma ihåg att ett viktigt syfte med media är att granska makten. Alla har hört talas om begreppet ”den tredje statsmakten” som sedan 1800-talet är en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Den tredje statsmaktens uppgift är att granska de två första makterna.

Mediernas (pressens) roll ansågs så viktig att den skrevs in i den amerikanska konstitutionen. Kongressen förbjöds att försöka förhindra pressens arbete.

”Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” – Amendment 1

Under 1950-talet i USA skapade CBS-ankaret och TV-journalisten Edward R. Murrows sig ett namn. I sin upplysande och orädda show ”See It Now” ifrågasatte Murrows senator Joseph McCarthys häxjaktmetoder på ryssar och kommunister. Miljoner amerikanska TV-tittare såg programmen. Murrows var känd för sin integritet och han bidrog sannolikt till att matta av den amerikanska paranoian mot ryssarna.

John F Kennedy höll 1961 ett berömt tal till American Newspaper Publishers Association som enligt vissa handlar om att Kennedy försökte inspirera journalisterna att granska psykologisk krigföring med självdisciplin. Han menar att ett välinformerat folk är nödvändigt för att vinna ett kallt krig. Kennedy var också en man med stark integritet.

Mediernas syfte är idag viktigare än någonsin i korselden av psykologisk krigföring, propaganda, opinionsbildning och nyhetsförmedling.

Brittiska myndigheten Ofcom varnade RT

För att återgå till frågan om vad svenska myndigheter kan göra i samarbete med NATO Stratcom för att stävja vad man anser är rysk skadlig propaganda i Sverige kan vi snegla på England där RT har en mediastudio. Medier rapporterar om att brittiska Ofcom, som motsvaras av svenska Myndigheten för Radio och TV, genomfört flera parallella utredningar av RT:s rapportering. Ofcom ansåg att RT rapporterat felaktigt om det nedskjutna planet MH17, om vad som sker i Ukraina och Syrien. Ofcom har därför begärt rättelser, men problemet är att om RT arbetar med undersökande journalistik kan inte en myndighet knappast rätta vad journalisterna de facto funnit.

Det militära NATO Stratcom är alltså inställt på att kritisera de ryska kanalerna – kanske inspirerat av McCarthy, men frågan är om NATO:s seriöst kan undersöka nyhetsförmedlingen från öst eftersom NATO bedriver psykologisk krigföring mot Ryssland. Det finns därför skäl att granska NATO Stratcom och hur NATO påverkar de svenska myndigheterna.

NewsVoice har redan uppmärksammat ryska RT som en bra kanal som producerar mängder av avslöjande reportage och artiklar om västmedier och särkilt om USA:s aggressiva utrikespolitik och krigföring. Man kan lugnt säga att den som söker en granskning av Väst bör besöka RT.com. NewsVoice har inte granskat de övriga ryska medierna. I övrigt tror vi att läsarna är tillräckligt intelligenta för att bygga sina egna sunda uppfattningar.

NewsVoice ska fortsätta att granska främst västmedier. Den saken är klar. Frågan är nu om NATO Stratcom kan tänka sig att agera genom Myndigheten för Radio och TV mot NewsVoice om vi streamar ett ”förbjudet” RT-reportage som tex avslöjar att amerikanska vapen sålts av Turkiet till IS.

Läs mer:

Mediasamarbeten som borde vara förbjudna enligt NATO Stratcom?

I sammanhanget kan vi se att olika former av mediasamarbeten utvecklas mellan Väst och Öst och Mellanöstern.

Den 21 januari meddelade Aftonbladet att de inleder ett samarbete med Al Jazeera och CNN. Bara för några år sedan var det förmodligen ett omöjligt samarbete. Al Jazeeras motto är: ”to give voice to untold stories, promote debate, and challenge established perceptions”, en tydlig ansats mot etablissemanget.

När Al Jazeera meddelade 2006 att de skulle nå ut till hela världen genom att sända på engelska blev vissa Västmedier upprörda och ifrågasatte utvecklingen. Idag är Al Jazeera accepterade. Därefter startades Al Jazeera America, men kanalen ska läggas ned i april 2016 enligt ett reportage i CNN Money. Anledningen sägs vara dåliga tittarsiffror och intern turbulens. Det är inte orimligt att Al Jazeera påverkats av ”destabiliserande” åtgärder.

Brittiska The Independent och kanadensiska Global Research använder Russia Todays (RT:s) mediatjänst RT Ruptly när de vill berika sina nyheter med video. Hur ska NATO Stratcom som betraktar RT med negativa glasögon hantera det?

Sverige måste återerövra sin integritet

Jag har arbetat med rykteshantering, opinionsbildning och företagskommunikation. Jag förstår skeptikernas retorik (se Skeptikerskolan.se), astroturfarnas metoder och har förstått hur psykologisk krigföring (psyops) på nätet fungerar. Vi på och bakom NewsVoice bedriver undersökande journalistik och vi kan därför se och ana hur psykologiska operationer blandas med opinionsildning, kampanjer, propaganda och folkbildning. Vi får stöd av Snowden och andra visselblåsares avslöjanden. Det är dagens verklighet.

Det ska bli intressant att se hur NATO Stratcom och MSB:s hemliga psykologiska försvarsgrupp i samarbete med de industrianpassade gammelmedierna kommer att operera i Sverige. Vi får försöka bevaka bevakarna.

Här vill jag varna skarpt för att Sverige riskerar att förlora sin integritet. Jag tror starkt på ett Sverige som står fast vid en neutralitet och ett oberoende av både USA och vilken annan stormakt som helst. Om svenska försvarsministern inte ser upp blir Sverige bara en bricka som spelas av Washingtons krigshökar och den svenska journalistkåren riskerar att falla ned i ett träsk av pressituerade policyskribenter alltid redo att tillfredsställa.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq