Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Klimatförändringar: en dyr bluff – Tom Harris förklarar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 januari 2016
- NewsVoice redaktion

Sun News - Tom Harris

För många var 2015 året då FN och regeringar runt om i världen övergav rationellt tänkande om klimatförändringar. I stället för att fokusera på att förbereda sig för de verkliga problemen i ett ständigt föränderligt klimat, koncentrerade de sig i stället på det politiskt korrekta, men vetenskapligt omöjliga, målet att “stoppa klimatförändringarna.” Många av dem verkar ha transporterats till ett ingenmansland (Neverland).

Text: Tom Harris | Översättning: Pia Hellertz | Källa: Climate Change: An Expensive Hoax – Santa Barbara Independent | Bild: Faksimil från Sun News (Tom Harris th)

Författaren till Peter Pan, JM Barrie, berättar att Neverlands finns i barns medvetande. Med hjälp av ett magiskt pulver kan Peter Pan flyga och lära barn att ignorera sitt sunda förnuft och de kan därför också sväva. Peter hävdar deras storhet, att de kan känna fara när den är nära, och att de kan föreställa sig saker i tillvaron. Det finns nästan ingenting hjälten i Neverland inte kan göra, förutsatt att han håller sig barnslig och glömmer allt han lärt sig om den verkliga världen.

Verkligheten för FN och de flesta politiker bestäms nu mera av vad Al Gore och andra lika fantasifulla klimataktivister säger, än vad verklighetens vetenskap och observerade bevis faktiskt visar. FN:s klimatkonferens i Paris i december är ett typexempel.

Det låter mer som en episod i Barries saga än som ett seriöst möte med världens ledare. Politiker lovade att förhindra att den “globala temperaturen” stiger mer än två grader Celsius. Att vi fortfarande inte kan göra meningsfulla prognoser för klimatet decennier i förväg, för att inte tala om att kontrollera det, spelade ingen roll. Man ignorerar helt enkelt det faktum att varje förutsägelse om klimatet som FN någonsin gjort, har visat sig vara fel. De inbillar sig att mänskligheten har en global termostat.

Delegaterna ansåg att forskarna har Peter Pan-liknande befogenheter att känna av klimathoten decennier i förväg. De drömmer om att dagens globala klimatmodeller (GCM), simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande 18-åriga “pausen” i uppvärmningen, kan förse lagstiftarna med den “otvetydiga” kunskap de behöver för att anta en biljoner dollar dyr energipolitik.

För att backa upp sina extraordinära krav, får vi veta att det finns en “överväldigande konsensus” bland forskare som håller med om FN:s påståenden. Tusentals välkvalificerade skeptiker har helt enkelt fantiserats bort ur existensen.

Läs mer: 97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan

Den 7 december släppte den oberoende Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, rapporten “Why Scientists Disagree About Global Warming” (Varför forskarna är oeniga om den globala uppvärmningen).

Den är skriven av klimatologen Dr Craig Idsø för Centrum för studier av koldioxid och globala förändringar i Arizona, geolog dr Robert Carter, tidigare chef för institutionen för geovetenskaper vid James Cook University i Australien, och fysikern dr S. Fred Singer, professor emeritus i miljövetenskap vid University of Virginia och NIPCCs grundare. Den nya rapporten motbevisar helt klimatalarmisternas påståenden.

Till exempel uppger NIPCC rapporten:

  • Det finns ingen undersökning eller studie som visar ”konsensus” när det gäller de viktigaste vetenskapliga frågorna i debatten om klimatförändringarna.
  • Varken hastigheten eller omfattningen av den rapporterade ytuppvärmningen under det sena 1900-talet låg utanför normal naturlig variation.
  • Det finns inga bevis för att en framtida uppvärmning av 2° C skulle vara skadlig för den globala miljön eller för människors välbefinnande.
  • Det finns ingen korrelation mellan temperaturvariationer under de senaste 150 åren och människorelaterade koldioxidutsläpp (CO2).
  • Klimatmodellerna överskattar systematiskt klimatets känslighet för CO2.
  • Väsentliga korrelationer finns mellan klimatet och solaktiviteten under de senaste århundradena … Framtida förutsägelser av solaktiviteterna innebär att de kommande decennierna kan komma att präglas av global nedkylning snarare än uppvärmning, trots fortsatta CO2-utsläpp.
  • Smältningen av den arktiska havsisen och av polära istäcken ligger inte på onaturliga nivåer.
  • Havsnivåer ökar inte.
  • Ingen övertygande relation har setts mellan uppvärmningen under de senaste 100 åren och ökade extrema väderhändelser.

Det naiva korståget för att stoppa världens klimatförändraringar skulle vara skrattretande om det inte vore för kostnaden. I sin rapport i november 2015 från San Francisco-baserade Climate Policy Initiative visar att 395 000 000 000 USD spenderades på 2014 års klimatfinansiering. Av detta gick endast 6 procent till anpassning, det vill säga att hjälpa utsatta människor att anpassa sig till de verkliga klimatförändringar som sker idag.

Resten på över  1 miljard USD per dag ägnades åt riskreducering, att försöka påverka händelser som kanske kommer eller kanske inte kommer att hända någon gång.

Opinionsbildare från hela det politiska spektrumet börjar nu inse att det är omoraliskt att låta människor lida idag, för att eventuellt hjälpa dem som ännu inte är födda.

Efter att ha druckit giftet som kapten Hook hade avsett för Peter Pan, överlevde Tingeling bara för att barn över hela världen klappade högt för att visa sin tro på älvor. Aktivister verkar tydligen tro att klimathotet också kommer att överleva så länge som politiker fortsätter klappa. Det är hög tid att de slutar tro på det och låter denna, den dyraste bluffen i vetenskapens historia, dö.

Text: Tom Harris | Översättning: Pia Hellertz

Tom Harris är verkställande direktör för International Climate Science Coalition. Hemsida med om Tom HarrisNIPCCs rapporter kan hittas på Climatechangereconsidered.org


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq