Klimatförändringar: en dyr bluff – Tom Harris förklarar

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 5 januari 2016
- NewsVoice redaktion

Sun News - Tom Harris

För många var 2015 året då FN och regeringar runt om i världen övergav rationellt tänkande om klimatförändringar. I stället för att fokusera på att förbereda sig för de verkliga problemen i ett ständigt föränderligt klimat, koncentrerade de sig i stället på det politiskt korrekta, men vetenskapligt omöjliga, målet att “stoppa klimatförändringarna.” Många av dem verkar ha transporterats till ett ingenmansland (Neverland).

Text: Tom Harris | Översättning: Pia Hellertz | Källa: Climate Change: An Expensive Hoax – Santa Barbara Independent | Bild: Faksimil från Sun News (Tom Harris th)

Författaren till Peter Pan, JM Barrie, berättar att Neverlands finns i barns medvetande. Med hjälp av ett magiskt pulver kan Peter Pan flyga och lära barn att ignorera sitt sunda förnuft och de kan därför också sväva. Peter hävdar deras storhet, att de kan känna fara när den är nära, och att de kan föreställa sig saker i tillvaron. Det finns nästan ingenting hjälten i Neverland inte kan göra, förutsatt att han håller sig barnslig och glömmer allt han lärt sig om den verkliga världen.

Verkligheten för FN och de flesta politiker bestäms nu mera av vad Al Gore och andra lika fantasifulla klimataktivister säger, än vad verklighetens vetenskap och observerade bevis faktiskt visar. FN:s klimatkonferens i Paris i december är ett typexempel.

Det låter mer som en episod i Barries saga än som ett seriöst möte med världens ledare. Politiker lovade att förhindra att den “globala temperaturen” stiger mer än två grader Celsius. Att vi fortfarande inte kan göra meningsfulla prognoser för klimatet decennier i förväg, för att inte tala om att kontrollera det, spelade ingen roll. Man ignorerar helt enkelt det faktum att varje förutsägelse om klimatet som FN någonsin gjort, har visat sig vara fel. De inbillar sig att mänskligheten har en global termostat.

Delegaterna ansåg att forskarna har Peter Pan-liknande befogenheter att känna av klimathoten decennier i förväg. De drömmer om att dagens globala klimatmodeller (GCM), simuleringar som fullständigt misslyckats med att förutse den nuvarande 18-åriga “pausen” i uppvärmningen, kan förse lagstiftarna med den “otvetydiga” kunskap de behöver för att anta en biljoner dollar dyr energipolitik.

För att backa upp sina extraordinära krav, får vi veta att det finns en “överväldigande konsensus” bland forskare som håller med om FN:s påståenden. Tusentals välkvalificerade skeptiker har helt enkelt fantiserats bort ur existensen.

Läs mer: 97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan

Den 7 december släppte den oberoende Nongovernmental International Panel on Climate Change, NIPCC, rapporten “Why Scientists Disagree About Global Warming” (Varför forskarna är oeniga om den globala uppvärmningen).

Den är skriven av klimatologen Dr Craig Idsø för Centrum för studier av koldioxid och globala förändringar i Arizona, geolog dr Robert Carter, tidigare chef för institutionen för geovetenskaper vid James Cook University i Australien, och fysikern dr S. Fred Singer, professor emeritus i miljövetenskap vid University of Virginia och NIPCCs grundare. Den nya rapporten motbevisar helt klimatalarmisternas påståenden.

Till exempel uppger NIPCC rapporten:

 • Det finns ingen undersökning eller studie som visar ”konsensus” när det gäller de viktigaste vetenskapliga frågorna i debatten om klimatförändringarna.
 • Varken hastigheten eller omfattningen av den rapporterade ytuppvärmningen under det sena 1900-talet låg utanför normal naturlig variation.
 • Det finns inga bevis för att en framtida uppvärmning av 2° C skulle vara skadlig för den globala miljön eller för människors välbefinnande.
 • Det finns ingen korrelation mellan temperaturvariationer under de senaste 150 åren och människorelaterade koldioxidutsläpp (CO2).
 • Klimatmodellerna överskattar systematiskt klimatets känslighet för CO2.
 • Väsentliga korrelationer finns mellan klimatet och solaktiviteten under de senaste århundradena … Framtida förutsägelser av solaktiviteterna innebär att de kommande decennierna kan komma att präglas av global nedkylning snarare än uppvärmning, trots fortsatta CO2-utsläpp.
 • Smältningen av den arktiska havsisen och av polära istäcken ligger inte på onaturliga nivåer.
 • Havsnivåer ökar inte.
 • Ingen övertygande relation har setts mellan uppvärmningen under de senaste 100 åren och ökade extrema väderhändelser.

Det naiva korståget för att stoppa världens klimatförändraringar skulle vara skrattretande om det inte vore för kostnaden. I sin rapport i november 2015 från San Francisco-baserade Climate Policy Initiative visar att 395 000 000 000 USD spenderades på 2014 års klimatfinansiering. Av detta gick endast 6 procent till anpassning, det vill säga att hjälpa utsatta människor att anpassa sig till de verkliga klimatförändringar som sker idag.

Resten på över  1 miljard USD per dag ägnades åt riskreducering, att försöka påverka händelser som kanske kommer eller kanske inte kommer att hända någon gång.

Opinionsbildare från hela det politiska spektrumet börjar nu inse att det är omoraliskt att låta människor lida idag, för att eventuellt hjälpa dem som ännu inte är födda.

Efter att ha druckit giftet som kapten Hook hade avsett för Peter Pan, överlevde Tingeling bara för att barn över hela världen klappade högt för att visa sin tro på älvor. Aktivister verkar tydligen tro att klimathotet också kommer att överleva så länge som politiker fortsätter klappa. Det är hög tid att de slutar tro på det och låter denna, den dyraste bluffen i vetenskapens historia, dö.

Text: Tom Harris | Översättning: Pia Hellertz

Tom Harris är verkställande direktör för International Climate Science Coalition. Hemsida med om Tom HarrisNIPCCs rapporter kan hittas på Climatechangereconsidered.org

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Ligger en hel del i vad du säger.
   SÄRSKILT när nyttiga idioter gafflar om att höjda skatter löser problem, att folk ska prutta och fisa på ett ruttet tåg i 3 da´r istället för att flyga i 2-10 timmar. Och skall DU längre får du ta enkel resa.
   OM du inte heter Wetterstrand, Fridolin eller Lövin förstås….FAST de är ju fiinare så de flyger ju inte pruttande ekonomi, de flyger business…….

 • Den dagen våra politiker seriöst börjar diskutera chemtrails och det pågående radioaktiva utsläppen från Fukushima, ska jag sätta mig ned och lyssna på deras skitsnack om “klimatförändringar”.

  I slutänden är det ändå samma människor i toppen som håvar in såväl petro-dollar som en eventuell framtida klimatskatt och det handlar inte om pengar, det handlar om kontroll. De har redan alla pengar men saknar ännu full kontroll. Men även det är på gång.

 • Siffran 97% ovan anser Harris inte vara representativ. Det betyder inte att siffran MÅSTE vara fel. Det vet man bara inte. Om jag skulle påstå att alla svenskar är rödhåriga skulle Harris med samma falska logik kontra med att ingen svensk är rödhårig, när han egentligen borde kontra med att inte alla svenskar är rödhårig. Samma falska logik präglar resten av inlägget.
  Låt oss åtminstone som en säkerhetsåtgärd stoppa så mycket som möjligt av ALLA sorters utsläpp. DDT var inte farligt, Rocca Gil var inte farligt, Tobak var inte farligt etc. etc. Olje lobbyn ÄR farlig.

 • “…en ökning av koldioxidhalten hotar mycket tydligt marint liv…”

  Du har ett hottänk.

  Det är klart att ett äpple kan känna sig hotat för dess existens går mot att ruttna. Ett människoliv är också ganska kort. Skapelse – Upprätthållande – Degenerering. I det natulriga livets processer ingår då, för att tex bryta ned skall ske, att “alla siffror” är inte samma under all tid.
  Temperaturer är då inte samma, och allt allt möjligt ändrar sig hela tiden.

  Det enda som är konstant är förändring. Nu ändras det tydligen en hel del på solsytemets planeter – men det beror inte på att skeptiker fiser så extremt mycket.

 • Jaha, är nu den gamle el- och oljelobbyisten Tom Harris sanningssägare i Newsvoice. Visst var det honom jag nyligen såg svara senatorer på många frågor, bland annat om ph i världshaven – men han glömde berätta att vätejonkoncentrationen ökat med nästan 30% vilket hotar organismer som bildar skal – och korallexperiment med olika CO2-nivåer ger klara besked. Helt oavsett klimatprognoser är definitivt försurningen ett stort problem, och en av NIPCC-skribenterna, Idso, lär ha sagt “CO2 is definitely not a pollutant”. Så säger en oljelobbyist.

  Även de andra Carter och Singer (den gamle tobakslobbyisten som är imponerande energisk för sin ålder) har energidollar i fickorna. Och att kalla NIPCC oberoende?!

  Annars gillar jag opposition, olika argument mm. Påstående 97% konsensus, ja ordet konsensus överhuvudtaget ger mig lätt allergiska reaktioner. Men, det är inte OK att låta dessa personer framstå som oberoende – det är de inte.

  Det vore roligt att få se några långa temperaturserier; inte modelljusterade. Ont om det. (För Sveriges del roade jag mig med att studera is (läggning, lossning) i sjöar – det indikerade klart en temperaturökning under 1900-talet). Jag vore eld och lågor över att få se temperaturdata över lång tid från olika fasta platser…plus nederbörd – är det bara jag som upplevt mitt svampplockarlivs märkligaste långa torrperioder i år. Lättare tillgång till rådata (inte jämförelsedata/kartor) från SMHI hade varit tacksamt.

  Men – oavsett temperaturökning – en ökning av koldioxidhalten hotar mycket tydligt marint liv och det finns indikationer på att även regnskogen missgynnas. Detta är en miljöförändring där vi inte borde låta fossilindustrins lobbyister blanda bort korten.

  Gärna dock inlägg från skeptiker. Finns inga andra än oljebetalda – ok då får de duga men inte under täckmantel.

 • Att det blir en istid är väl inte så omöjligt när det har sprutats ut tusentals ton aluminium och barium för att avskärma solvärmen, det kommer som ett brev på posten, och som dessutom förgiftar hela jorden. Fattas bara att de blandar i virus och bakterier så att människor och djur blir sjuka.

 • Självfallet måste vi komma bort från beroendet av olja, kol och kärnkraft. Vi måste nå en sund och hälsosam relation med moder jord. Därmed inte sagt att vi måste bo i skogen och inte kan leva i ett modernt samhälle. Detta är min utgångspunkt.

  I fallet med klimatfrågan är det inte lätt att verifiera information och vem som säger vad. Det är min uppfattning att slutsatserna ovan är någorlunda korrekta men man ska vara medveten om vem som står bakom.

  http://www.desmogblog.com/heartland-institute (ExxonMobil)

  Vi har all anledning att misstänka att klimathysterin (i brist på annat ord) används för ett politiskt syfte som flyttar demokratins gräns allt längre bort från svenskars inflytande. Jag ser det som en större fara och ett mer akut problem att lösa. Resten ger sig när väl tankar och information får flöda fritt utan censur och styrning.

  Lösningen på problemet med CO2 och energibehovet ligger mitt framför näsan på oss. Undrar hur Tom Harris, NIPCC eller riksdagspartierna för den delen ställer sig till energi ur vakuum:

  http://www.palbergstrom.com/blog/energi-ur-vakuum-losningen-pa-problemet-med-co2-och-vart-energibehov

 • Om “våra” politiker inte lyckades förutspå den “migrant”-tsunami de själva varit del i att skapa, kan de knappast förutspå vädret tjugo år in i framtiden. På SMHI:s hemsida står det följande: “Träffsäkerheten sjunker i allmänhet ju längre fram i prognostiden man kommer. Därför är till exempel en 12-timmarsprognos i allmänhet säkrare än en 120-timmarsprognos.” http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-man-lita-pa-vaderprognoser-1.4653

  Men våra politikers skickliga vetenskapsmän lyckas ändå ge en 175 200 timmars prognos där lösningen redan är given, en global klimatskatt som berikar några få och bromsar utvecklingen för resten av mänskligheten. Men den biten ska vi inte låtsas se.

 • Tack Pia Hellertz för översättningen av denna formidabla beskrivning av enfalden i klimatforskarvärlden och det sanslösa slöseriet med pengar som hade kunnat lösa verkliga problem.
  Klimatcirkusen är väl ett sätt att slippa ta itu med saker som vi kan lösa men som inte anses ge så mycket uppmärksamhet och glorifiering.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *