Klimatskandalen – Mätstationerna som mäter temperatur och koldioxid ligger vid städer och vulkaner

publicerad 12 januari 2016
- av NewsVoice

KLIMATDEBATT. Många av mätstationerna som mäter temperatur och koldioxid ligger vid städer respektive vulkaner. Det skriver Ivan Björn som menar att koldioxidhalterna och de förhöjda temperaturerna är manipulerade data för att lägga grunden för en global miljöpolitik som syftar till att öka skatterna för konsumenter och nationer.

Vi kan vara tacksamma för att många forskare påvisar att allmänheten är manipulerad trots att de blir satta på marginalen och oftast förlorar sitt jobb. Jacob Nordangård som skrev ett högskolejobb med professorernas godkännande blev satt på undantag då han grävde fram fakta om hur miljöorganisationer manipulerar allmänheten och politiker. Hans artikel återpublicerades på NewsVoice.

Vad beträffar klimatförändringar räcker det att slå på nyheterna för att höra att allt är människans och koldioxidens fel. Forskarna som tex påstår att solen påverkar klimatet tas ej emot väl i den ständigt pågående propagandan som tycks ha som enda syfte att belägga enskilda medborgare och stater med ännu fler skatter.

Förhöjda temperaturer kan bero på mätstationernas placeringar

Discovery Channel sände en dokumentär om klimatförändringar och i filmen framgick att de mätstationer som placerats i vissa städer påverkas av strålningsvärme från betong och asfalt. Därmed blir temperaturavläsningen missvisande. Temperaturdata visar för höga värden. Det framstår som varmare än vad det i verkligheten är.

Enligt SMHI mäts nästan alla data på elektronisk väg och dataprogram utvärderar inkommande data. Dessa dataprogram kan också manipuleras i en viss riktning. För att en sådan manipulation inte ska vara för iögonfallande så har många mätstationer placerats i städer som höjer medeltemperaturen, enligt Hans Ivan Bratt som redovisar sina fynd i artikeln: “Hur mäts den globala temperaturen?”

Hans Ivan Bratt:

”Än viktigare är dock att miljön runt mätstationerna förändras; skog avverkas, städer och kommunikationer byggs ut. De flesta miljöfaktorer leder till högre temperatur vid stationerna. När påverkan är alltför kraftig exkluderas stationerna, men inte vid mindre höjningar.

Climatic Research Unit skriver om svårigheterna med själva sammanställningen:

“Stations on land are at different elevations, and different countries estimate average monthly temperatures using different methods and formulae. To avoid biases that could result from these problems, monthly average temperatures are reduced to anomalies from the period with best coverage (1961-90). For stations to be used, an estimate of the base period average must be calculated.

Because many stations do not have complete records for the 1961-90 period several methods have been developed to estimate 1961-90 averages from neighbouring records or using other sources of data. Over the oceans, where observations are generally made from mobile platforms, it is impossible to assemble long series of actual temperatures for fixed points.

However it is possible to interpolate historical data to create spatially complete reference climatologies (averages for 1961-90) so that individual observations can be compared with a local normal for the given day of the year.”

Bratt fortsätter:

Det finns alltså åtskilliga problem vid sammanställningen av mätdata. Samtidigt kräver prognoser av den framtida temperaturen tillgång till historiska data. Så det gäller att samla in så mycket data som möjligt och tolka dem så gott det går. Låg kvalitet på de historiska uppgifterna gör helt automatiskt att kvaliteten på prognosen blir sämre.”

Förhöjda koldioxidhalter kan bero på vulkaner

SVT publicerade följande artikel “Koldioxid når rekordnivå” den 10 maj 2013:

“För första gången på fyra miljoner år är koldioxidhalten i atmosfären över 400 miljondelar (PPM). – Alarmerande”, säger klimatexperten Pär Holmgren.

Vad kan vara orsaken?

Mätstationer för koldioxid finns nära vulkaner som läcker koldioxid

Miljöingenjören Solveig Silverin skriver på sin blogg att detta alarm om förhöjda halter av koldioxid beror på en aktiv vulkan på Hawaii som spyr ut koldioxid där en mätstation finns, men mänskligheten får skulden.

På SMHI finns en karta över mätstationer för koldioxid.

GAW-stations

Flera mätstationer finns vid vulkaner tex: Mount Kenya som är en slocknad stratovulkan, som skapades ungefär tre miljoner år efter att östafrikanska gravsänkesystemet bildats. Samoaöarna är av vulkaniskt ursprung. Vid den mest östliga Samoaön ligger den aktiv vulkanen Vailulu.  Mauna Loa är en aktiv vulkan på Hawaii. Fogo är en vulkanisk ö i ögruppen Kap Verde. Fogo hade sitt senaste utbrott 1995.

Mätstationerna som finns i städer bidrar till den ”globala uppvärmningen” och på samma sätt bidrar utplaceringen av koldioxidmätstationer till ”ökning av koldioxid” i atmosfären. Dessa fakta tillsammans med tvivelaktiga datamodeller som inte tar hänsyn till solens påverkan bidrar till det påstådda klimathotet.

Text: Ivan Björn


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Undervattensvulkaner får Arktis is att smälta säger geolog.

  … the Gakkel ridge is far mightier than the Alps.

  The Gakkel Ridge has in the recent past pulsed massive amounts of heat into the overlying ocean and thereby melted large portions of the ice that floats above the heated ocean column, says Kamis.
  The Gakkel Ridge (formerly known as the Nansen Cordillera and Arctic Mid-Ocean Ridge)

  http://iceagenow.info/underwater-volcanoes-melting-arctic-ice-says-geologist/

  På Antarktis har det de senaste sex åren blivit allt kallare och mer is. Enligt NASA:s siffror ökar isen med det ofattbara talet 112,000,000,000 ton per år. Överfört till Wolksvagenbubblor… så kan de staplas på varann och nå till Månen! Hur mycket kyla ligger inte bakom att omvandla allt det vattnet till is?

  Isen i Arktis vatten är tjockare nu än för 75 år sedan.

  90% av världens glaciärer växer. Glaciären på Mt. Baker i USA är avsevärt mycket större än på femtiotalet. Argentinas Perito Moreno-glaciär växer. Juneau-glaciären i Nordamerika som är den femte största i Västra hemisfären växer. Pio XI- glaciären i Chile lägger terräng under sig. Mount Shastas och Mount Helens glaciärer växer. I Himalaya växer glaciärer, såsom i dess Karakoram-massiv med världens högsta topp K3,. De växer år efter år, inte krymper!

  Nils-Axel Mörner, tidigare ordförande för INQUA International Commission on Sea Level Change kallar “stigande havsnivå-pratet” för “den största lögnen som någonsin sagts”. Havsvattennivåerna har inte stigit på 50 år. Förändringar i vattennivåer, temperaturer, hur glaciärer är, etc – är allt alltid inom naturliga förändringar, det ändrar sig i olika cykler och processer. De förändringar vi ser här ses på alla planeter i vårt solsystem – förklara det… jo, Solen styr klimatet.

  Trenden är: Allt kallare i inledningen av en istid. Politiker och andra måste vakna till, och sluta få andra till att fokusera fel – sluta vara förstörare.

 • Undervattensvulkaner får Arktis is att smälta säger geolog.

  … the Gakkel ridge is far mightier than the Alps.

  The Gakkel Ridge has in the recent past pulsed massive amounts of heat into the overlying ocean and thereby melted large portions of the ice that floats above the heated ocean column, says Kamis.
  The Gakkel Ridge (formerly known as the Nansen Cordillera and Arctic Mid-Ocean Ridge)

  http://iceagenow.info/underwater-volcanoes-melting-arctic-ice-says-geologist/

  På Antarktis har det de senaste sex åren blivit allt kallare och mer is. Enligt NASA:s siffror ökar isen med det ofattbara talet 112,000,000,000 ton per år. Överfört till Wolksvagenbubblor… så kan de staplas på varann och nå till Månen! Hur mycket kyla ligger inte bakom att omvandla allt det vattnet till is?

  Isen i Arktis vatten är tjockare nu än för 75 år sedan.

  90% av världens glaciärer växer. Glaciären på Mt. Baker i USA är avsevärt mycket större än på femtiotalet. Argentinas Perito Moreno-glaciär växer. Juneau-glaciären i Nordamerika som är den femte största i Västra hemisfären växer. Pio XI- glaciären i Chile lägger terräng under sig. Mount Shastas och Mount Helens glaciärer växer. I Himalaya växer glaciärer, såsom i dess Karakoram-massiv med världens högsta topp K3,. De växer år efter år, inte krymper!

  Nils-Axel Mörner, tidigare ordförande för INQUA International Commission on Sea Level Change kallar “stigande havsnivå-pratet” för “den största lögnen som någonsin sagts”. Havsvattennivåerna har inte stigit på 50 år. Förändringar i vattennivåer, temperaturer, hur glaciärer är, etc – är allt alltid inom naturliga förändringar, det ändrar sig i olika cykler och processer. De förändringar vi ser här ses på alla planeter i vårt solsystem – förklara det… jo, Solen styr klimatet.

  Trenden är: Allt kallare i inledningen av en istid. Politiker och andra måste vakna till, och sluta få andra till att fokusera fel – sluta vara förstörare.

 • Man får sig många goda skratt av NASA:s s k “forskning”. Man ska ta allt som de säger med en stor nypa salt.

  Det sägs att “målet helgar medlen”. Vad som helst kan få duga för att hjälpa berättelsen om klimathot på traven. Mätstationer på varma ställen kan ses som en vidareutveckling av climategate där de klippte och klistrade ihop en massa “fakta”. Kanske var det detta som IPCC syftade på när de hävdade att “climate change is man made” up to 99 %.? = Made by FN with copyright.

  På nätet hittas många sidor som kopplar ihop “climate change” med “pragmatism”. Pragmatismen är en socialistisk filosofi som bara erkänner situationsbunden sanning och som därmed förnekar evigt sanna förklaringar av världen. Läran ogiltigförklarar också vardagserfarenheter som kunskapskälla. Våra egna observationer, på plats, är därför otillräckliga för att bedöma om klimatförändringar verkligen äger rum i nuet som i framtiden. Naturvetenskaplig teori och hypoteser däremot har, enligt pragmatismen, ett större värde än “verkligheten”. Enligt pragmatismen är det bara resultaten som räknas. Om dessa stämmer överens med våra hypoteser blir också våra föreställningar om världen “sanna”.

  Pragmatismen talar om en lärandesituation där vi kommunicerar med varandra, tysta och lyssnande, för att ta del av andras erfarenheter. Trots att lärandesituationen kallas för demokratisk är den hårt styrd. Klimathotsföreträdarna arbetar utifrån spelteori och laddar sin retorik med ord som ”hot” och ”risker” för att väcka vår uppmärksamhet och med ”säkerhet” för att legitimera sin teaterverksamhet. Olika skräckscenarier målas upp för att instabilisera oss känslomässigt och för att leda oss mot konsensus med internalisering av forskarnas skräckfyllda hypoteser av världen.

  FN är egentligen inte intresserad av att mota sk ”klimatförändringar ” i sig utan ser ett nöje i att presentera en pragmatiskt god berättelse som kan hjälpa dem att komma i mål = skapande av en världsregering. Så kallat ”rationellt tänkande” har således inte något med intersubjektiv sanning att göra utan ska bara förstås som medel kopplat till en målrationalitet.

  Vi kan egentligen inte fatta några drastiska beslut, som rör vår framtid, eftersom IPCC bygger sina modeller utifrån ett ytterst kort historiskt tidsavsnitt – endast 150 år av planetens långa klimathistoria. Anledningen till att de inte vill gå längre tillbaka i tiden är att deras argumentation inte skulle hålla vid en sådan retrospektion.

 • Man får sig många goda skratt av NASA:s s k “forskning”. Man ska ta allt som de säger med en stor nypa salt.

  Det sägs att “målet helgar medlen”. Vad som helst kan få duga för att hjälpa berättelsen om klimathot på traven. Mätstationer på varma ställen kan ses som en vidareutveckling av climategate där de klippte och klistrade ihop en massa “fakta”. Kanske var det detta som IPCC syftade på när de hävdade att “climate change is man made” up to 99 %.? = Made by FN with copyright.

  På nätet hittas många sidor som kopplar ihop “climate change” med “pragmatism”. Pragmatismen är en socialistisk filosofi som bara erkänner situationsbunden sanning och som därmed förnekar evigt sanna förklaringar av världen. Läran ogiltigförklarar också vardagserfarenheter som kunskapskälla. Våra egna observationer, på plats, är därför otillräckliga för att bedöma om klimatförändringar verkligen äger rum i nuet som i framtiden. Naturvetenskaplig teori och hypoteser däremot har, enligt pragmatismen, ett större värde än “verkligheten”. Enligt pragmatismen är det bara resultaten som räknas. Om dessa stämmer överens med våra hypoteser blir också våra föreställningar om världen “sanna”.

  Pragmatismen talar om en lärandesituation där vi kommunicerar med varandra, tysta och lyssnande, för att ta del av andras erfarenheter. Trots att lärandesituationen kallas för demokratisk är den hårt styrd. Klimathotsföreträdarna arbetar utifrån spelteori och laddar sin retorik med ord som “hot” och “risker” för att väcka vår uppmärksamhet och med “säkerhet” för att legitimera sin teaterverksamhet. Olika skräckscenarier målas upp för att instabilisera oss känslomässigt och för att leda oss mot konsensus med internalisering av forskarnas skräckfyllda hypoteser av världen.

  FN är egentligen inte intresserad av att mota sk “klimatförändringar ” i sig utan ser ett nöje i att presentera en pragmatiskt god berättelse som kan hjälpa dem att komma i mål = skapande av en världsregering. Så kallat “rationellt tänkande” har således inte något med intersubjektiv sanning att göra utan ska bara förstås som medel kopplat till en målrationalitet.

  Vi kan egentligen inte fatta några drastiska beslut, som rör vår framtid, eftersom IPCC bygger sina modeller utifrån ett ytterst kort historiskt tidsavsnitt – endast 150 år av planetens långa klimathistoria. Anledningen till att de inte vill gå längre tillbaka i tiden är att deras argumentation inte skulle hålla vid en sådan retrospektion.

 • NASA skriver om koldioxid från Manua Loa här.:

  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/mauna-loa-co2-record/

  “We only detect volcanic CO2 from the Mauna Loa summit late at night at times when the regional winds are light and southerly. Under these conditions, a temperature inversion forms above the ground, and the volcanic emissions are trapped near the surface and travel down our side of the mountain slope. When the volcanic emissions arrive at the observatory, the CO2 analyzer readings increase by several parts per million, and the measured amounts become highly variable for periods of several minutes to a few hours. In the last decade, this has occurred on about 15% of nights between midnight and 6 a.m.

  These periods of elevated and variable CO2 levels are so different from the typical measurements that is easy to remove them from the final data set using a simple mathematical “filter.””

 • NASA skriver om koldioxid från Manua Loa här.:

  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/climateqa/mauna-loa-co2-record/

  “We only detect volcanic CO2 from the Mauna Loa summit late at night at times when the regional winds are light and southerly. Under these conditions, a temperature inversion forms above the ground, and the volcanic emissions are trapped near the surface and travel down our side of the mountain slope. When the volcanic emissions arrive at the observatory, the CO2 analyzer readings increase by several parts per million, and the measured amounts become highly variable for periods of several minutes to a few hours. In the last decade, this has occurred on about 15% of nights between midnight and 6 a.m.

  These periods of elevated and variable CO2 levels are so different from the typical measurements that is easy to remove them from the final data set using a simple mathematical “filter.””

 • Jeg vet ikke hvor mange målestasjoner det er. Men la oss bare si at det er 10.000. Det betyr at hver stasjon i gjennomsnitt skal representere et areal på ca. 51.000 km2. Sagt på en annen måte så skal temperaturmålingene fra 9 stasjoner representere (hele) Sverige.

  Hvis noen kjenner det riktige antallet stasjoner vil det være interessant å få vite det.

 • Jeg vet ikke hvor mange målestasjoner det er. Men la oss bare si at det er 10.000. Det betyr at hver stasjon i gjennomsnitt skal representere et areal på ca. 51.000 km2. Sagt på en annen måte så skal temperaturmålingene fra 9 stasjoner representere (hele) Sverige.

  Hvis noen kjenner det riktige antallet stasjoner vil det være interessant å få vite det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *