Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Klimatskandalen – Mätstationerna som mäter temperatur och koldioxid ligger vid städer och vulkaner

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 januari 2016
- NewsVoice redaktion

KLIMATDEBATT. Många av mätstationerna som mäter temperatur och koldioxid ligger vid städer respektive vulkaner. Det skriver Ivan Björn som menar att koldioxidhalterna och de förhöjda temperaturerna är manipulerade data för att lägga grunden för en global miljöpolitik som syftar till att öka skatterna för konsumenter och nationer.

Vi kan vara tacksamma för att många forskare påvisar att allmänheten är manipulerad trots att de blir satta på marginalen och oftast förlorar sitt jobb. Jacob Nordangård som skrev ett högskolejobb med professorernas godkännande blev satt på undantag då han grävde fram fakta om hur miljöorganisationer manipulerar allmänheten och politiker. Hans artikel återpublicerades på NewsVoice.

Vad beträffar klimatförändringar räcker det att slå på nyheterna för att höra att allt är människans och koldioxidens fel. Forskarna som tex påstår att solen påverkar klimatet tas ej emot väl i den ständigt pågående propagandan som tycks ha som enda syfte att belägga enskilda medborgare och stater med ännu fler skatter.

Förhöjda temperaturer kan bero på mätstationernas placeringar

Discovery Channel sände en dokumentär om klimatförändringar och i filmen framgick att de mätstationer som placerats i vissa städer påverkas av strålningsvärme från betong och asfalt. Därmed blir temperaturavläsningen missvisande. Temperaturdata visar för höga värden. Det framstår som varmare än vad det i verkligheten är.

Enligt SMHI mäts nästan alla data på elektronisk väg och dataprogram utvärderar inkommande data. Dessa dataprogram kan också manipuleras i en viss riktning. För att en sådan manipulation inte ska vara för iögonfallande så har många mätstationer placerats i städer som höjer medeltemperaturen, enligt Hans Ivan Bratt som redovisar sina fynd i artikeln: “Hur mäts den globala temperaturen?”

Hans Ivan Bratt:

”Än viktigare är dock att miljön runt mätstationerna förändras; skog avverkas, städer och kommunikationer byggs ut. De flesta miljöfaktorer leder till högre temperatur vid stationerna. När påverkan är alltför kraftig exkluderas stationerna, men inte vid mindre höjningar.

Climatic Research Unit skriver om svårigheterna med själva sammanställningen:

“Stations on land are at different elevations, and different countries estimate average monthly temperatures using different methods and formulae. To avoid biases that could result from these problems, monthly average temperatures are reduced to anomalies from the period with best coverage (1961-90). For stations to be used, an estimate of the base period average must be calculated.

Because many stations do not have complete records for the 1961-90 period several methods have been developed to estimate 1961-90 averages from neighbouring records or using other sources of data. Over the oceans, where observations are generally made from mobile platforms, it is impossible to assemble long series of actual temperatures for fixed points.

However it is possible to interpolate historical data to create spatially complete reference climatologies (averages for 1961-90) so that individual observations can be compared with a local normal for the given day of the year.”

Bratt fortsätter:

Det finns alltså åtskilliga problem vid sammanställningen av mätdata. Samtidigt kräver prognoser av den framtida temperaturen tillgång till historiska data. Så det gäller att samla in så mycket data som möjligt och tolka dem så gott det går. Låg kvalitet på de historiska uppgifterna gör helt automatiskt att kvaliteten på prognosen blir sämre.”

Förhöjda koldioxidhalter kan bero på vulkaner

SVT publicerade följande artikel “Koldioxid når rekordnivå” den 10 maj 2013:

“För första gången på fyra miljoner år är koldioxidhalten i atmosfären över 400 miljondelar (PPM). – Alarmerande”, säger klimatexperten Pär Holmgren.

Vad kan vara orsaken?

Mätstationer för koldioxid finns nära vulkaner som läcker koldioxid

Miljöingenjören Solveig Silverin skriver på sin blogg att detta alarm om förhöjda halter av koldioxid beror på en aktiv vulkan på Hawaii som spyr ut koldioxid där en mätstation finns, men mänskligheten får skulden.

På SMHI finns en karta över mätstationer för koldioxid.

GAW-stations

Flera mätstationer finns vid vulkaner tex: Mount Kenya som är en slocknad stratovulkan, som skapades ungefär tre miljoner år efter att östafrikanska gravsänkesystemet bildats. Samoaöarna är av vulkaniskt ursprung. Vid den mest östliga Samoaön ligger den aktiv vulkanen Vailulu.  Mauna Loa är en aktiv vulkan på Hawaii. Fogo är en vulkanisk ö i ögruppen Kap Verde. Fogo hade sitt senaste utbrott 1995.

Mätstationerna som finns i städer bidrar till den ”globala uppvärmningen” och på samma sätt bidrar utplaceringen av koldioxidmätstationer till ”ökning av koldioxid” i atmosfären. Dessa fakta tillsammans med tvivelaktiga datamodeller som inte tar hänsyn till solens påverkan bidrar till det påstådda klimathotet.

Text: Ivan Björn


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq