Säg nej till organdonationer och neokannibalism

30

Per Langkilde Larsen

DEBATT. Jag är motståndare till organdonation och har anmält till Donationsregistret att jag inte vill donera mina organ. Mitt förnuft säger mig att den verksamheten är oetisk.

Text: Per Langkilde Larsen | Foto: eget verk

Neokannibalism kallas det när man begär andra människors kroppsdelar, att det är som reservdel och inte som föda man åtrår dessa kroppsdelar ändrar inte förhållandet. Ändamålet helgar inte medlen.

När Torbjörn Tännsjö skrev en debattartikel om lagen om ”dödförklaring” skulle ändras så det skulle bli lättare att skörda organen från en döende individ följde jag den debatten och skrev i kommentarerna på artikeln. Jag upplever att Torbjörn Tännsjö, med sina djupt insiktsfulla kunskaper om sjukvård och etik och som han basera på ett nästan helt odiskutabelt rationellt resonemang, vill lösa ett ”medicinskt problem” med hjälp av en lagändring. Det medicinska problemet här är egentligen en organbrist orsakad av medborgarens ovilja att upplåta sin lekamen till medicinens fromma.

Jag litar inte på att en rationellt resonerande läkare kan avgöra om en akutpatient skall vårdas eller är ett objekt för organskörd. Tännsjös och kirurgernas logik löser kanske ett produktionsproblem i vården och ökar kanske organtillgången. Men deras attityd är en garanterad källa till skepsis från befolkningen och eventuellt presumtiva donatorer.

Jag är mot organdonation för att människor handlar fel medvetet eller omedvetet, alla patienter skall ha rätt till vård utan att riskerar att bli till ett objekt för organskörd. Jag vill gå så långt att jag påstår att det behövs observatörer i vårdapparaten redan idag för kontrollera att inga olagliga organtransaktioner görs.

Vårdpersonal har värderingar, ett särskild ömmande fall kan få följden att någon annan får ändrad sin status från patient till donator. Det ömmande fallet får ett lyckligt slut och den senare, donatorn, kommer att ha hanterats enligt alla gällande regler.

Det är inte många decennier sedan att människor steriliserades av orsaker vi nu helt tar avstånd ifrån. Vissa psykiatriska behandlingar har helt upphört även om behandlingsmetodens upphovsman har belönats med Nobelpriset för sin innovation. I Sverige är det samma statliga sjukvårdsapparat som styrde då och fortfarande styr.

Min intuition säger mig att det är rikare människor som får organ från fattigare. Nu avser jag inte den förkastliga organhandeln, som också bidrar till min inställning. Det är höjden av omoral att ta organ från fattiga och ge till rika. Alla anser nämligen att donatorer inte skall ha betalt i Sverige. Det får de inte heller men deras efterlevande borde få det. En transplantation kostar från hundratusen till flera miljoner som de inblandade vårdgivare lägger beslag på och de vill inte dela med sig.

Inte säkert att mottagaren räddas

Mitt motstånd mot organdonation gäller inte sådant man gör i livet, som att donera sin egen njure, blod och liknande, men det är just njurar som ger upphov till den stora illegala organhandel, the Rotten Trade, som gör att fattiga människor på Filippinerna och i Moldavien avluras sina organ och i sviterna kommer många att bli invalidiserade och oförmögna att arbeta för sin försörjning. Även mottagarna av organen far illa då det händer att provtagningar förfalskas så att den inopererade njuren avstöts eller rent av orsakar patientens död.

Det är hjärtskärande att se och höra om ett barn som lider och dör i väntan på ett organ, men problemet uppstod när forskningen inriktade sig på transplantationsteknik, inte på oviljan att donera organ, den har nämligen alltid varit ganska hög. Högre skulle motståndet vara om medborgaren tog ställning utifrån sitt förnuft och hennes intuition i existentiella frågor istället för att låta sig påverkas av bilder på sjuka barn och stenhårda rationella resonemang.

Före transplantationsteknikens genombrott skulle säkert 100% av alla friska människor ha svarat nej om man efterfrågat deras organ. Hade man frågat människorna först så hade forskningen på organtransplantationer inte fått så stora resurser och vi skulle inte ha haft denna situation med människor som resultatlöst väntar på organ.

Hela processen måste övervakas

Varken den illegala eller legala läkarvården kan hantera transplantationsproblematiken. Det krävs att politiker går in och avtalar med de länder som donationsturismen går till. Där måste människorna som donerar få kunniga juridiska företrädare, rejäl ersättning och en vårdförsäkring om komplikationer skulle uppstå. Hela processen måste övervakas så att de inblandade inte far illa och det statens uppgift att konkurrera ut den olagliga donationsindustrin. Det är dessutom helt lagligt i Sverige att åka utomlands för att köpa sig ett organ oavsett hur och var. Detta är ett direkt stöd till den kriminella organhandeln.

Vården, filosofen och lagstiftaren gjorde helt fel, de kunde ha valt en annan väg istället för transplantation och organdonationens återvändsgränd.

Det bör ställas krav annars förblir organtransplantationer i laglöst land

Om man räddar ett människoliv genom en organtransplantation så har också en mänsklig tragedi inträffat, en människa har skadats svårt och fått bedömningen att vara livsoduglig, men vi borde göra något åt situationen vi hamnat i.

  • Vi bör ge donatorerna alla rättigheter och ge deras familjer den ersättning som motsvarar organens värde.
  • Familjer måste vara överens om, om de vill donera och till vem de vill skall vara mottagare av deras organ, endast då kan människor börja fundera på att frångå sina rättigheter om griftefriden, den fördjupade sorgen och annat som hör ihop med frånfället och en eventuell donation.
  • Det är ett självklart krav att donatorn skall vara äldre än mottagaren och att
  • mottagaren skall ha en särskild nytta av att få sitt förlängd, exempelvis om personen har småbarn.

Inom vården vill man fortsätta att utveckla sitt transplantationskoncept genom att hålla den avlidna vid ”liv” genom att sätta in livsuppehållande behandling så att deras organ kan skördas vid ett senare tillfälle. Det vittnar om en omänsklighet där vi människor har upphört som kulturvarelser och bara ses som produktionsenhet.

Döden är också en process som har stor inverkan på livet för den enskilda såväl som för kollektivet. Denna process kräver ett flöde av stegvisa ställningstagande av den döende. Jag avser här den döendes återblick på livet, insikt om sitt förestående frånfälle och slutligen att hon måste släppa taget. För de närstående som följer detta avslutas det med begravningsritualer, kondoleanser och annat som har med dödsboet att göra.

Du kan stoppa detta snedsprång i vår kultur, Neo-kannibalism, undvik att delta på listor i hemliga register som “donator”. Det är en verksamhet som omges med stor sekretess, svenska myndigheter kan konsten att dölja korruptionen i Sverige.

Gå in på Socialstyrelsen hemsida och AVREGISTRERA dig som organdonator, om du är rädd om dig själv och dina närmaste.

Text: Per Langkilde Larsen

Diskutera artikeln nedan på NewsVoice och/eller på Pers Facebook-sida om neo-kannibalism.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

30 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Per Larsen
Per Larsen
Gäst
11 augusti 2016 kl 15:15

Byrd
Organhandel och organstöld är numera en av de statliga propagandakanalernas vapen för att svartmåla andra länder och krigförande parter.
I en serie artiklar ihop med denna du nämner här, svartmålas Kina till USA’s favör, Aftonbladet har tidigare påstått i en serie artiklar att Israel stal Palestiniernas organ och nu senast blev ISIS anklagad för att man sålde sina stupade fienders organ.
Kina har ett system med att erbjuda släkten pengar för avrättade fångars organ om den dömde själv går med på detta. Detta kritiseras i Kina och reformer är förhoppningsvis på gång men Kina har ett enormt behov av organ för transplantationer, det finns inget utrymme för transplantationsturism i Kina som jag ser det.
Detta pekar på, med all tydlighet, hur kontroversiellt det är med organtransplantationer.

Byrd
Byrd
Gäst
12 juli 2016 kl 17:07

Ser att organskörd som Kinaregimen bedriver är omnämnt i kommentar för artikeln.

Igår hade DN (vet inte om det också var i papperstidningen) följande artikel:

Rapport: Kina masskördar organ från samvetsfångar
http://www.dn.se/nyheter/varlden/rapport-kina-masskordar-organ-fran-samvetsfangar/

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
9 januari 2016 kl 11:19

@Astro; de sista trehundra åren har vår kultur styrts av forskningen, det har påverkat allt inklusive oss själva. Det är forskningen inom medicin, molekylär biologi och kemi som skapade förutsättningarna och banade vägen för transplantationskirurgin.
Det finns en opinion mot transplantationskirurgi och alla de avigsidor som uppstår i kölvattnet av denna verksamhet. Denna opinion förtigs, manipuleras och bemöts med kampanjer om hela folkets offervilja genom olika media, det luktar Nord-Korea lång väg när myndigheterna Socialstyrelse och Landstinget går på hemligstämplat organjakt bland sina egna invånare.
Transplantationsindustrin skall förbjudas att delta i den kriminella transplantationsverksamheten, organtrafficking är ett bevis för politikernas ignorans . Kriminalisera kirurger, sjukhus, medicintillverkare, organisatörer och finansiärer inom den kriminella transplantationsverksamheten och jaga dem på samma sätt som andra internationella kriminella nätverk.
Winston Churchills menande att champagnen skall vara kall, torr och gratis, Socialstyrelsen menar att ett organ skall vara ungt, nyskördad och gratis. Ingen borde i nuläget ställa sin egen eller närståendes kroppsdelar till sjukvårdens förfogande. Att som nu försöka övertala närstående i svår sorg om att få skörda den döendes organ är etik på telefonsäljarnivå. Ett rimligt krav är att donatorer skall ha medgivit sin donationsvilja och visat att de förstår vad det innebär långt innan det blir aktuellt.
Det blir bara några få av de som är hjälpta av en organtransplantation som får en, så det måste satsat på alternativa behandlingar. Det är fel att diagnosticera och ordinera en behandling som inte finns på grund av organbrist.
Tydliga riktlinjer om vad som är gränserna för livet, döden och andra moraliska dilemman inom vården och deras verksamhetsområde.
Transplantationsverksamheten har funnits i snart femtio år och kommer att finnas kvar i en långt tid framöver, kräv att den regleras av de ansvariga myndigheterna! Jag protesterar genom avregistrera mig som presumtivdonator på Socialstyrelsen.

astro
astro
Gäst
7 januari 2016 kl 17:57

Per, vi ska inte förlita oss på “forskningsrön”, utan det är just forskning som vår tids religion Science använder för att förstöra tingens naturliga ordning. Det går heller inte att en organism i jorden forskar om den elefant som står ovanför den – det har ingen relation, och den vet inte ens om den. Man kan inte forska om något mer än man själv är – och forskning är bara trams i en liten box.

Organdonation är fel – och då inte primärt på grund av olagliga aktiviteter eller kriminell Kina-regim – utan på grund av den bakomliggande alien-perversa agendan där man hindrar människors livsprocess på olika nivåer/tidsrum. Himlen förbjude allt det som pågår av detta, och kloning, stamceller, GMO etc, det är allt i samma agenda, bara olika uttryck

Det är inte bara ett “fenomen”, som du tar upp om kvinnan. “Avstötning” är ett sätt för en person att försöka stöta bort det övergrepp som riktas mot personen. Det som inte kan stötas bort, blir också sedan uttryckt i att personens kropp inte längre är den HEL-iga boning som den själen skulle ha sitt liv här i – utan en annan person har tvingats in i den kroppen. Det som inte stöts bort är i kroppen som en annan persons medvetande, med sin personlighet etc.

Organ som transplanteras har ofta kort tids “överlevnad”.

Bill Wohl was a hard-driving self-described type A executive until cardiac disease nearly killed him in 2000. A heart transplant at the University of Arizona medical center saved his life—and transformed it in ways he could never have imagined. Weeks after his operation, Wohl, now 58, heard a song on the radio by the British vocalist Sade. “I just started crying and rocking,” he recalls. Odd, since before the surgery, Wohl hadn’t heard of Sade and was not the type to mist up over a torch song. Later he contacted the family of organ donor Michael Brady, the 36-year-old Hollywood stuntman whose heart he had received, and made an intriguing discovery. Sade was one of Brady’s favorite singers. “It was,” says Wohl, “really, really freaky.”

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
6 januari 2016 kl 17:21

@ astro; läste en något mjukare berättelse om en kvinna som fått ett nytt hjärta från en man som omkommit i en mc-olycka, hon hade plötsligt fått aptit på öl och tex-mex mat , tror jag, vilket hon aldrig hade haft tidigare. Fenomenet är känd men man skall veta att mycket ändrar sig för en människa under vår livstid, kriser kan också ge snabba förändringar hos oss alla liksom starka mediciner och andra yttre faktorer.
Beteendeforskningen är en ung vetenskaper med drygt hundra års historia, psykologi och medvetandet är ett väldigt outforskad område så alla fenomen som ovannämnda tas inte på allvar utan stämplas ofta som efterkonstruktioner, hallucinationer och vidskepelse.
Kriterierna för organdonation kan komma att ändras om nya forskningsrön kommer i dagen om vad människan egentligen är, var i personligheten sitter.
Att ha “ett hjärta av guld” har övertrumfats av att “ha huvudet på skaft” men “ren magkänsla” säger oss att sanning står att “läsa mellan raderna” och där är det ganska tomt. Det finns likheter i cellernas nätverk i de tre nyss nämnda organen.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
6 januari 2016 kl 12:58

@Hasse Bobben Boberg; Jag ber om ursäkt för mitt påhopp, blev förbannad för att du påklistrade mig åsikter som jag inte har. Det var fel av dig, men det var mer fel av mig att kalla dig för nättroll och jag är dessutom nu övertygad om att du har genomgått två levertransplantationer.
Jag skulle vara tacksam för dina synpunkter här istället för att avfärda dem.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
6 januari 2016 kl 12:40

Det är min förhoppning att transplantationsindustrin fasas ut till förmån för andra behandlingar men till dess måste vi leva med den.
Att visa sitt missnöje med dagens situation genom att avanmäla sig på donationsregistret är den enda möjligheten att påverka. En rejäl genomarbetning med nya reformer av berörda myndigheter och sjukvård skulle kunna helt eller delvis återställa förtroendet för den legala transplantationsverksamheten.
Det skall vara ett stort fokus på donatorn, de som donera organ när de är i livet måste skyddas av relevanta försäkringar, särskilda vårdgarantier, en rejäl ersättning och en begriplig riskanalys inklusive biverkningar och komplikationer de kan drabbas av efter ingreppet. Donatorn skall assisteras av en utomstående person som ser till att denne får sina rättigheter tillgodosedda.
De som vill donera sina organ i samband med sitt frånfälle skall på liknande sätt försäkras att de har rättigheter och att sterbhuset får den ersättning det värdet organen har. De måste ha rätt till och förstå det dödsbegrepp som sjukvården använder sig av. Donationen skall vara sanktionerad av den närmaste familjen där de också skall ha rätt att avbryta donationen utan att behöva redovisa skälen. En kortare kurs i ämnet med ett avslutande kunskapsprov, där ett godkänt skall legitimera donationsviljan.
Jag vill hellre ha en legal transplantationsindustri än en illegal. Jag vill att alla patienter som ordineras en transplantation skall få en, att dö i väntan på ett organ är ett fruktansvärt öde. Ingen skall behöva att ha dåligt samvete för att de har mottagit ett organ.
Vi måste fastslå varaktiga råmärken för liv och död, det nuvarande schackrande om dessa ämnen skapar en hel del av den nuvarande förtroendekrisen. Dessa gränsdragningar påverkar också för andra problemområden som abort och vård i livets slutskede.
Avregistrerar sig tillräckligt många för donation så kommer det nya reformer, alla är hjälpta av denna protest.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
6 januari 2016 kl 00:20

Problemet kommer sannolikt försvinna av sig självt. Stamcellsforskningen ser mycket lovande ut och att även andra tekniker ser också lovande ut.

När det blir väl känt att andra metoder än donation är bättre, vilket de säkert redan ofta är, kommer problemet sannolikt vara löst.

Till de som överlevt medelst organtransplantation: – Känn tacksamhet!
Gör det bästa för framtidens generationer med den tid ni har kvar. Rösta rätt i valet!

Till de som tackar nej till transplantation: -Grattis! Ni har insett att man inte behöver vara rädd för döden eftersom den kommer tids nog ändå. Lev väl och gör det bästa för framtidens generationer med den tid ni har kvar. Rösta rätt i valet!

astro
astro
Gäst
5 januari 2016 kl 23:50

Det är väl just omtanke som Per visar om livet, medans du (bara) ser snävt till dig själv, utan helhetssyn.

Jag vill tipsa om några engelska artiklar som lite har att göra med detta, här några utdrag:

Maybe these two new reports help to cool down the zeal for implanting stem cells. This, however, it is not bad news because it would be a disaster if this kind of fusion stem cells were used in the clinic to replace a tissue or an organ. In fact, no matter how advanced systems have developed for curing human diseases, self-adjustment is the best way. Recently, there are some scientific reports to support this ancient principle. […]
The human heart was recently found to have a self-repair function (8). Human life is not merely a flesh body composed of physical organs. The difference between humans and animals is not only the 5% variation in genome sequence. If human beings rely on the re-construction of each organ or tissue of the human body to get rid of diseases, they will confine themselves within the boundary of being high-level animals.

http://www.pureinsight.org/node/176

——-

So we have a physical body, which, in fact, is made of space and motion, but not solid lifeless particles. In fact, in reality there are no solid lifeless particles at all. Everything is moving and everything is in fact ALIVE. The physical phenomena we are surrounded with are the products of our senses from processing the ever moving living forces. Our senses have the ability to “freeze” motion and create shadows, in this physical dimension, of the “dancers” of other dimensions.

http://www.pureinsight.org/node/784

——

Human biology needs to face some fundamental questions that have been raised in religion, metaphysics and cosmology. The fragmented human mind created different fields of study. If we wish to take a systems approach to human biology, we need to take a systems approach to life in general. The study of human biology cannot exist independently from the study of the human spirit. The ultimate understanding of health and illness of a human body can only come from the understanding of the laws that underlie the deeper connection between body and spirit.

http://www.pureinsight.org/node/183

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
5 januari 2016 kl 23:45

@Hasse Bobben Boberg; det är som att påstå att du sympatiserar med den kriminella transplantationsindustrin för dina egoistiska behov, ditt påstående är utan relevans. Jag tror att du är ett nättroll! Du har aldrig varit föremål för en transplantation.

Hasse Bobben Boberg
Gäst
5 januari 2016 kl 15:44

Jag tror inte Per är så insatt i hur transplantationer går till.Ett dödsfall genom olycka betyder omedelbart borttagande av organ,det rör sig om timmar innan mottagaren ska få sitt nya organ.Att spara organ för senare transplantation,förutom hjärndöd är går inte.Jag är själv levertransplanterad 2 ggr efter cancer,en misslyckad op och som ni ser en lyckad.Så Pers vilja skulle vara att jag var död,tack Per för din omtanke för livet.

astro
astro
Gäst
4 januari 2016 kl 23:00

Jag avreggade mig alltså. Som man kunde läsa på första länken där jag la resten av min första kommentar, så står det ju om det med “avstötning”. Det är som ett meddelande från kropparna att detta är inte ok. Men som du skriver Per så kan de manipulera vidare och lite komma runt det, genom “mediciner” som ytterligare sätter P för kroppars inneboende skyddsmekanismer och dess naturliga processer.

Exempel var ju om den första personen i världen som fick både nytt hjärta och nya lungor (vilket det gjordes tv-serie om, med Jane Seymor). Hon hade drömmar om motorcykelolycka (vilket donatorn mist livet igenom) och föraren, och såg bilder av honom döendes i motorcykelolyckan inom sig under dagen, och såg även initialerna för hans namn. Läkaren sa bara att dessa organ var pumpar… och hade inget med medvetande eller minnen att göra.

Hon fick en “dual personality”.

Det andra exemplet där var hämtat från Discovery Health Channel om en sjuårig flicka som var akut hjärtsjuk, och fick ett nytt hjärta från en tioårig flicka som brutalt mördats.

Hon hade mardrömmar om att bli mördad. Det som var chockerande var att baserat på hennes detaljerade beskrivningar av mördaren, så grep polisen personen.

Ens kropp är som en förlängning av en själv, och alla celler och organ osv, har sin Master/gud, är inom och tillhör den själen. Organdonationer är verkligen sjukt – men det är tyvärr bara en aspekt inom en större vidare agenda för förstörelse av mänskligheten, och hör ihop med kloning och annat:

Human Cloning Is a Violation of Human Ethics and Morality

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
4 januari 2016 kl 20:36

Det finns indikationer på att av de 1,5 miljoner som har anmält sig till Donationsregistret är merparten av dessa negativa till att donera sina organ. Myndigheterna döljer all sådan information genom hemligstämpling, de manipulera alltså sina egna medborgare och slösar bort det förtroendekapital vi har byggt upp i vårt samhälle.
Alternativet till den legala, reglerade och legitima läkarvården vi har är den illegala marknaden, The Rotten Trade, som då vinner terräng. Löftet om fri och lika vård för alla medborgare har brutits, vi blir helt enkelt bedragna av det egna samhället. Det föranleder att utsatta men resursstarka och handlingskraftiga tar saken i egna händer och söker sin bot inom den kriminella transplantationsindustrin.
Inse också att det är för det mesta samma kirurger, laboratorier och andra som säljer sina tjänster till både den illegala och legala transplantationsindustrin. Miljarder investeras i nya mediciner som den transplanterade tvingas köpa under resten av sitt liv.
Förlorarna är de fattiga, hjälp till att stärka rättssamhället och moralen; Avregistrera dig nu och berätta för andra att du har gjort det!

Karin Larsson
Karin Larsson
Gäst
4 januari 2016 kl 09:34

Nej, skulle aldrig vilja vara i en situation där jag erbjuds något nytt organ och därmed försätter mig i en situation där jag faktiskt måste hoppas på att en annan människa blir så skadad att han/hon är hjärndöd för att jag, från den individen, skall kunna få ett nytt organ. Dessutom är jag övertygad om att vi människor är andliga varelser, som har kroppen som “tillfälligt id-kort” och redskap. När min nuvarande kropp har tjänat ut och dött och jag har övergett den kommer jag att påbörja en ny livscykel med en ny kropp.

astro
astro
Gäst
3 januari 2016 kl 21:57

Tack för boktipsen Per. Jag har genom åren läst en hel del kring det. Det som fick mig dit i första skedet, och bli förskräckt, var hur ett av vår tids mest fasansfulla illdåd begås av kommunisregimen i Kina. Man förföljer och tar organ från oskyldiga människor, som bara vill leva sina liv i fred – och vill vara goda människor. Det gäller tex underjordskristna, men främst Falun Gong-utövare. De som står för motsatsen till vad Partiets ideologi representerar, blir måltavlan.

Kommunistpartiet står för lögner, hat och kamp och partiet kunde inte tolerera Falun Gongs snabbt växande popularitet. Partiets “slåss mot himmel och jord”. Om man istället vill följa “principer” för att bättra sig eller kultivera sig istället för att slåss mot/gå emot, då förföljs man. Många andra i världen utnyttjas också och kanske luras att sälja en njure. Samtidigt förekommer det också att människor berövas sina liv för att kriminella grupper ska röva deras organ.

Oavsett detta – så är hela tänket med vår vetenskap och medicin så antihuman, och blodtransfusioner och organbyten är vidrigt.. Som Ivanbjörn skriver så fungerar det inte heller med lagar, det blir bara schimärt. Bara att folk själva förändrar sig – vilket man då regimen i Kina slår ned på – kan i förlängningen ändra på vad som kanske förs ut via eliten. För problemet eller orsaken är inte eliten, utan vad som “görs mot folk” blir också en slags återspegling (karma) för vad mänskligheten blivit till. Så lagar och regleringar utan inre förändring medför bara att det som till synes “orättvist” “drabbar” folk och mänsklighet accelererar.

En bok jag läst:
Organhandel : kroppsdelar till salu

ivanbjorn
Gäst
3 januari 2016 kl 20:44

Det åberopas reglering och kontroll som lösning på problemet med donationer.

Enligt min uppfattning har vi reglering och kontroll på andra områden i världen.
Vad har dessa regler, regleringar och överenskommelser lett till?

Mest fattigdom, utsugning, gifter, otaliga krig mot civila, lidande, död, sönderslagna länder…

Tror någon på full alvar att kontroll och regler hjälper?

Kontroll och regler leder bevisligen till att vissa individer i samhällen och världen får ännu friare händer att göra exakt det de behagar. Sedan beskyller de någon annan för resultat av sina härjningar precis som de gör idag.

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
3 januari 2016 kl 04:05

@astro; Kan rekommendera två böcker “Den odödliga Henrietta Lacks” av Rebecca Skloot och “Organ till salu” av Susanne Lundin. Båda böckerna är lättlästa reseberättelse från helvetet på jorden. De finns på biblioteket.
En läsning av dessa gav slutsatsen att ondskan gror i fattigdomen, människor med brist på finansiella, materiella och kunskapsmässiga resurser lockar till sig kriminella entreprenörer och desperata dödssjuka människor.
Det viktigaste blir att bekämpa fattigdom.

astro
astro
Gäst
3 januari 2016 kl 00:02

Bra och rakryggad artikel Per! Tack för den. Instämmer med Ivanbjorn.

Admin refuserade min kommentar – jag la upp resten här istället:

http://wp.me/P6ky9E-g3

astro
astro
Gäst
2 januari 2016 kl 22:34

[KOMMENTAREN RADERADES – MAX CA 300 ORD PER KOMMENTAR]

Linda B
Linda B
Gäst
2 januari 2016 kl 19:43

Per – På dig låter det som att det nästan bara är högt uppsatta personer som får donerade organ, men det vet vi ju båda att så inte är fallet. 🙂

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
2 januari 2016 kl 19:19

@Johan Bonander Virpne; Varför?

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
2 januari 2016 kl 17:48

@Linda B; Det finns inga regler, det är det som är problemet. De flesta dör i väntan på ett organ, de som får ett organ är till exempel Dick Cheney, George Best och Larry Hagman, vice president och fotboll- och filmstjärnor, vi andra skall inte ens fundera på att få en chans till ett donerat organ. Det går inte att få inblick transplantationsregistren, registren är hemligstämplade. Vill du ha en chans att få ett organ är mitt råd att gifta dig med en högt uppsatt person från kungahuset, adeln, finansfamiljerna eller den politiska eliten. Din offervilja, att donera dina organ, kommer inte att ge dig några fördelar men om Torbjörn Tännsjö och de andra i branschen får som de vill så kan du hållas vid liv länge efter dit frånfälle så att “rätt” person kan få dina organ, att detta skulle vara en katastrof för de närmast sörjande är inget man bryr sig om.
Nu tror jag inte att man gråter över att vi inte vill donera våra organ, det är organ från unga vitala människor man eftersträvar, som den amerikanska kirurgen sa: “Nu är det vår och motorcyklarna kommer fram, då kommer det färska organ!”. Om du tycker att detta är cyniskt så är verkligheten mycket värre.

Johan Virpne
Johan Virpne
Gäst
2 januari 2016 kl 17:18

Säg även nej till blodtransfusioner!

Linda B
Linda B
Gäst
2 januari 2016 kl 15:12

Om man inte vill donera sina organ har man heller ingen rätt att ta emot donerade organ anser jag. Kanske något att tänka på innan man avregistrerar sig. Själv har jag inget alls emot att eventuellt kunna rädda en hel radda människor om så skulle vara fallet.

Jag skulle heller inte tveka att ta emot ett donerat organ, alt. låta någon av mina nära och kära göra det.

Vore det inte bättre att jobba för att ändra eventuellt tokiga inställningar och förutsättningar än att uppmana alla att skynda till socialstyrelsens sida och avregistrera sig?

Per Larsen
Per Larsen
Gäst
2 januari 2016 kl 14:17

Pandoras ask har redan öppnats och transplantationsindustrin ångar på för fullt helt oreglerad. Människor avluras sina organ, många invalidiseras och tillsammans med den fattigdom som drev dem till att sälja sitt organ slutar det i en mänsklig tragedi.
Det finns inget som talar för att det går att stoppa denna verksamhet, det går inte att vrida klockan tillbaka men det går att reglera verksamheten. Lagstiftning och internationella avtal kan lyfta eländet ur det laglösa träsk där den illegala delen av organ handeln pågår. Ett tydligt regelverk kan ge vår svenska sjukvård ett förtroendeingivande underlag för att fatta beslut i dessa frågor. Vi skall ha en transparant socialstyrelse som inte ljuger och använder billiga slogans för att få rätt att skörda organ.
Endast några få av alla behövande kan få denna behandling, organbrist och ekonomi sätter stopp för de flesta, endast några få utvalda kommer att få behandling.
Du som läser detta kan visa ditt missnöje och påverka genom att avregistrera dig som donator på Socialstyrelsen. Den politiska makten måste göra kraftfulla insatser för att återfå förtroendet i detta sammanhang, sätt press på dem och gör som hundratusentals andra, säg NEJ!!
Visa handlingskraft, gå in på Socialstyrelsens hemsida och avregistrera dig som donator!

Martin
Martin
Gäst
2 januari 2016 kl 13:57

Hela kroppen regenereras på bara några år. Alla obalanser går att lösa på andra sätt, om de löses i tid. Med en friskvårdsapparat som ser till individen, som inte styrs av personlig vinning (=rädsla), skulle ingen vara sjuk.

Magnus
Magnus
Gäst
1 januari 2016 kl 23:50

@ivanbjorn bästa jag läst på länge!

ivanbjorn
Gäst
1 januari 2016 kl 16:48

Livet är något som ÄR. Den som förstår detta är inte rädd och ser denna tillvaro som finns här på jorden i cykler, något som kommer och går helt enkelt.

Rädslan för döden skapar lidandet!

Människa i sin iver att rädda sitt liv ännu några år till gör allt för detta även om man förstör andras liv genom att någon av deras organ doneras.

Skribenten skriver: ”Mitt motstånd mot organdonation gäller inte sådant man gör i livet, som att donera sin egen njure, blod och liknande”

Min åsikt är att när man gör något i livet, betyder det inte alls att man gör det helt frivilligt. (Definition av frivillighet är enligt min uppfattning att man utan att tänka känner i sitt hjärta att handla på ett vist sätt – d.v.s. att eventuellt donera ett organ = frivilligt!)

”Frivillig” donation kan föregås av känslomässig utpressning eller manipulation och bearbetning av en potentiell ”frivillig” donator!

Allt som uppstår i en människas liv är till för att samla erfarenheter och olika aspekter av Livet. En människa skapar sitt liv själv med glädjen och sorger. Att kräva av andra att de ska förstöra sin kropp för att rädda någon annans sjuka kropp är ytterst märkligt med tanke på att livet här på jorden är en återkommande cirkeln av karma och inkarnation…

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
1 januari 2016 kl 15:51

Har alltid varit emot organdonationer och anser dem smått kriminella. Jag är också emot dödshjälp i dagens kriminella sjuka vård. Så länge vi har dessa sjuk”vårds” politiker litar jag aldrig på vården. Detta ställningstagande baserar jag på min tid som undersköterska på hjärtavdelningar, medicinska avdelningar och akuten. Att rädda liv är fantastiskt men hur många läkare klarar av det i praktiken idag? Tyvärr finns det alldeles för många rötägg inom den människo-vårdande industrin. Detta är inte bara min anledning till att jag avstår att ge/få livsräddande organ det finns många etiska och fysiologiska anledningar till att avstå.

Hans Berggren
1 januari 2016 kl 15:02

Business as usual: slavar och slavägare … människor som varor.